Ticket #1629: transmission-1.42.po

File transmission-1.42.po, 44.1 KB (added by sabby7890, 12 years ago)

Polish (pl) translation for 1.42

Line 
1# $Id: pl.po 7462 2008-12-22 05:24:20Z charles $
2# Polish translation of Transmission.
3# Copyright (C) 2006 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
4# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
5# Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008.
6# , fuzzy
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: Transmission\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2008-12-25 02:07+0100\n"
14"PO-Revision-Date: 2008-12-21 18:38+0000\n"
15"Last-Translator: Piotr Makowski (Aviary.pl) <pmakowski@aviary.pl>\n"
16"Language-Team: Piotr Zaryk (Aviary.pl) <pzaryk@aviary.pl>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
22"X-Launchpad-Export-Date: 2008-12-22 05:08+0000\n"
23"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
24"X-Poedit-Country: Poland\n"
25"X-Poedit-Language: POLISH\n"
26"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
27
28#: ../gtk/actions.c:47
29msgid "Sort by _Activity"
30msgstr "Sortowanie według _aktywności"
31
32#: ../gtk/actions.c:49
33msgid "Sort by _Name"
34msgstr "Sortowanie według _nazwy"
35
36#: ../gtk/actions.c:51
37msgid "Sort by _Progress"
38msgstr "Sortowanie według _postępu"
39
40#: ../gtk/actions.c:53
41msgid "Sort by _Ratio"
42msgstr "Sortuj według _udziału"
43
44#: ../gtk/actions.c:55
45msgid "Sort by _State"
46msgstr "Sortowanie według _stanu"
47
48#: ../gtk/actions.c:57
49msgid "Sort by _Tracker"
50msgstr "Sortowanie według _trackera"
51
52#: ../gtk/actions.c:59
53msgid "Sort by A_ge"
54msgstr "Sortowanie według _wieku"
55
56#: ../gtk/actions.c:78
57msgid "_Main Window"
58msgstr "_Główne okno"
59
60#: ../gtk/actions.c:80
61msgid "Message _Log"
62msgstr "_Dziennik komunikatów"
63
64#: ../gtk/actions.c:96
65msgid "_Minimal View"
66msgstr "_Minimalny"
67
68#: ../gtk/actions.c:99
69msgid "_Reverse Sort Order"
70msgstr "Odw_rotna kolejność sortowania"
71
72#: ../gtk/actions.c:102
73msgid "_Filterbar"
74msgstr "Pasek _filtrów"
75
76#: ../gtk/actions.c:104
77msgid "_Statusbar"
78msgstr "Pasek _stanu"
79
80#: ../gtk/actions.c:106
81msgid "_Toolbar"
82msgstr "Pasek _narzędziowy"
83
84#: ../gtk/actions.c:112
85msgid "_Torrent"
86msgstr "_Torrent"
87
88#: ../gtk/actions.c:114
89msgid "_View"
90msgstr "_Widok"
91
92#: ../gtk/actions.c:117
93msgid "_Sort Torrents By"
94msgstr "_Sortowanie torrentów według"
95
96#: ../gtk/actions.c:119
97msgid "_Edit"
98msgstr "_Edycja"
99
100#: ../gtk/actions.c:121
101msgid "_Help"
102msgstr "_Pomoc"
103
104#: ../gtk/actions.c:124 ../gtk/actions.c:126
105msgid "Add a torrent"
106msgstr "Dodaj torrent"
107
108#: ../gtk/actions.c:125
109msgid "_Add..."
110msgstr "Dod_aj..."
111
112#: ../gtk/actions.c:128
113msgid "_Start"
114msgstr "Rozpoczni_j"
115
116#: ../gtk/actions.c:128
117msgid "Start torrent"
118msgstr "Uruchom torrent"
119
120#: ../gtk/actions.c:130
121msgid "_Statistics"
122msgstr "S_tatystyki"
123
124#: ../gtk/actions.c:133 ../gtk/add-dialog.c:361
125msgid "_Verify Local Data"
126msgstr "Spra_wdź pobrane"
127
128#: ../gtk/actions.c:135
129msgid "_Pause"
130msgstr "W_strzymaj"
131
132#: ../gtk/actions.c:135
133msgid "Pause torrent"
134msgstr "Wstrzymaj torrent"
135
136#: ../gtk/actions.c:138
137msgid "Remove torrent"
138msgstr "Usuń torrent"
139
140#: ../gtk/actions.c:140
141msgid "_Delete Files and Remove"
142msgstr "_Usuń pliki i torrent"
143
144#: ../gtk/actions.c:142
145msgid "_New..."
146msgstr "_Nowy..."
147
148#: ../gtk/actions.c:144
149msgid "Create a torrent"
150msgstr "Utwórz torrent"
151
152#: ../gtk/actions.c:146
153msgid "_Quit"
154msgstr "_Zakończ"
155
156#: ../gtk/actions.c:149
157msgid "Select _All"
158msgstr "Zazn_acz wszystko"
159
160#: ../gtk/actions.c:151
161msgid "Dese_lect All"
162msgstr "Odz_nacz wszystko"
163
164#: ../gtk/actions.c:156
165msgid "_Details"
166msgstr "Szczegół_y"
167
168#: ../gtk/actions.c:156
169msgid "Torrent details"
170msgstr "Szczegóły torrenta"
171
172#: ../gtk/actions.c:159
173msgid "_Open Folder"
174msgstr "_Otwórz katalog"
175
176#: ../gtk/actions.c:162
177msgid "_Contents"
178msgstr "_Zawartość"
179
180#: ../gtk/actions.c:165
181msgid "Ask Tracker for _More Peers"
182msgstr "Wyślij zapyta_nie o więcej partnerów"
183
184#: ../gtk/add-dialog.c:238
185msgid "Torrent files"
186msgstr "Pliki torrent"
187
188#: ../gtk/add-dialog.c:243
189msgid "All files"
190msgstr "Wszystkie pliki"
191
192#: ../gtk/add-dialog.c:271
193msgid "Torrent Options"
194msgstr "Opcje torrenta"
195
196#: ../gtk/add-dialog.c:295
197msgid "_Move source file to Trash"
198msgstr "Przenieś plik źródłowy do _kosza"
199
200#: ../gtk/add-dialog.c:297 ../gtk/tr-prefs.c:370
201msgid "_Start when added"
202msgstr "_Rozpocznij po dodaniu"
203
204#: ../gtk/add-dialog.c:308
205msgid "_Torrent file:"
206msgstr "Plik _torrent:"
207
208#: ../gtk/add-dialog.c:314
209msgid "Select Source File"
210msgstr "Wybierz plik źródłowy:"
211
212#: ../gtk/add-dialog.c:329 ../gtk/tr-prefs.c:379
213msgid "_Destination folder:"
214msgstr "Katalog _docelowy:"
215
216#: ../gtk/add-dialog.c:336
217msgid "Select Destination Folder"
218msgstr "Wybierz katalog docelowy"
219
220#: ../gtk/add-dialog.c:434
221msgid "Add a Torrent"
222msgstr "Dodaj torrent"
223
224#: ../gtk/add-dialog.c:451 ../gtk/tr-prefs.c:366
225msgid "Display _options dialog"
226msgstr "Wyświetlanie _opcji"
227
228#: ../gtk/blocklist.c:89
229msgid "Retrieving blocklist..."
230msgstr "Pobieranie listy zablokowanych..."
231
232#: ../gtk/blocklist.c:99
233#, c-format
234msgid "Unable to get blocklist: %s"
235msgstr "Nie moÅŒna pobrać listy zablokowanych: %s"
236
237#: ../gtk/blocklist.c:125
238msgid "Unable to get blocklist."
239msgstr "Nie moÅŒna pobrać listy zablokowanych."
240
241#: ../gtk/blocklist.c:131
242msgid "Uncompressing blocklist..."
243msgstr "Rozpakowywanie listy zablokowanych..."
244
245#: ../gtk/blocklist.c:141
246msgid "Parsing blocklist..."
247msgstr "Sprawdzanie listy zablokowanych..."
248
249#: ../gtk/blocklist.c:148
250#, c-format
251msgid "Blocklist updated with %'d entries"
252msgstr "Lista zablokowanych ukaktualniona %'d wpisami"
253
254#: ../gtk/conf.c:61 ../gtk/makemeta-ui.c:142 ../libtransmission/metainfo.c:97
255#: ../libtransmission/utils.c:572 ../libtransmission/utils.c:583
256#, c-format
257msgid "Couldn't create \"%1$s\": %2$s"
258msgstr "Nie moÅŒna stworzyć \"%1$s\": %2$s"
259
260#: ../gtk/conf.c:86 ../libtransmission/bencode.c:1332
261#: ../libtransmission/fdlimit.c:220
262#, c-format
263msgid "Couldn't open \"%1$s\": %2$s"
264msgstr "Nie moÅŒna otworzyć \"%1$s\": %2$s"
265
266#: ../gtk/conf.c:91
267#, c-format
268msgid "%s is already running."
269msgstr "%s jest juÅŒ uruchomiony."
270
271#: ../gtk/details.c:273
272msgid "Web Seeds"
273msgstr "Serwery rozsiewające"
274
275#. 'download speed' column header. terse to keep the column narrow.
276#: ../gtk/details.c:275 ../gtk/details.c:317
277msgid "Down"
278msgstr "Pob."
279
280#: ../gtk/details.c:315
281msgid "Address"
282msgstr "Adres"
283
284#. 'upload speed' column header.  terse to keep the column narrow.
285#: ../gtk/details.c:319
286msgid "Up"
287msgstr "Wys."
288
289#: ../gtk/details.c:320
290msgid "Client"
291msgstr "Klient"
292
293#. 'percent done' column header. terse to keep the column narrow.
294#: ../gtk/details.c:322
295msgid "%"
296msgstr "%"
297
298#: ../gtk/details.c:324
299msgid "Status"
300msgstr "Stan"
301
302#: ../gtk/details.c:618
303msgid "Optimistic unchoke"
304msgstr "Optymistyczne odblokowanie"
305
306#: ../gtk/details.c:621
307msgid "Downloading from this peer"
308msgstr "Pobieranie od tego partnera"
309
310#: ../gtk/details.c:625
311msgid "We would download from this peer if they would let us"
312msgstr "Pobieranie od tego partnera zostanie rozpoczęte po otrzymaniu zgody"
313
314#: ../gtk/details.c:629
315msgid "Uploading to peer"
316msgstr "Wysyłanie do partnera"
317
318#: ../gtk/details.c:632
319msgid "We would upload to this peer if they asked"
320msgstr "Wysyłanie do tego partnera zostanie rozpoczęte po otrzymaniu zapytania"
321
322#: ../gtk/details.c:637
323msgid "Peer has unchoked us, but we're not interested"
324msgstr ""
325
326#: ../gtk/details.c:642
327msgid "We unchoked this peer, but they're not interested"
328msgstr "Odblokowano tego parnera, ale nie jest on zainteresowany"
329
330#: ../gtk/details.c:646
331msgid "Encrypted connection"
332msgstr "Połączenie szyfrowane"
333
334#: ../gtk/details.c:650
335msgid "Peer was discovered through Peer Exchange (PEX)"
336msgstr "Partner został odkryty poprzez PEX"
337
338#: ../gtk/details.c:654
339msgid "Peer is an incoming connection"
340msgstr "Partner jest połączeniem przychodzącym"
341
342#: ../gtk/details.c:845
343msgid "<b>Seeders:</b>"
344msgstr "<b>Rozsiewających:</b>"
345
346#: ../gtk/details.c:853
347msgid "<b>Leechers:</b>"
348msgstr "<b>Pijawek:</b>"
349
350#: ../gtk/details.c:861
351msgid "<b>Times Completed:</b>"
352msgstr "<b>Pobrano razy:</b>"
353
354#: ../gtk/details.c:883 ../gtk/details.c:1419 ../gtk/details.c:1430
355msgid "Never"
356msgstr "Nigdy"
357
358#: ../gtk/details.c:908
359msgid "Details"
360msgstr "Szczegóły"
361
362#: ../gtk/details.c:911 ../gtk/makemeta-ui.c:284
363#, c-format
364msgid "%'d Piece"
365msgid_plural "%'d Pieces"
366msgstr[0] "%'d część"
367msgstr[1] "%'d części"
368msgstr[2] "%'d części"
369
370#. %1$s is number of pieces;
371#. %2$s is how big each piece is
372#: ../gtk/details.c:917 ../gtk/makemeta-ui.c:290
373#, c-format
374msgid "%1$s @ %2$s"
375msgstr "%1$s @ %2$s"
376
377#: ../gtk/details.c:921
378msgid "Pieces:"
379msgstr "Części:"
380
381#: ../gtk/details.c:929
382msgid "Hash:"
383msgstr "Hash:"
384
385#: ../gtk/details.c:932
386msgid "Private to this tracker -- PEX disabled"
387msgstr "Ograniczony do tego trackera - PEX wyłączone"
388
389#: ../gtk/details.c:933
390msgid "Public torrent"
391msgstr "Publiczny torrent"
392
393#: ../gtk/details.c:935
394msgid "Privacy:"
395msgstr "Prywatność:"
396
397#: ../gtk/details.c:947
398msgid "Comment:"
399msgstr "Komentarz:"
400
401#: ../gtk/details.c:951
402msgid "Origins"
403msgstr "Źródła"
404
405#: ../gtk/details.c:953
406msgid "Unknown"
407msgstr "Nieznany"
408
409#: ../gtk/details.c:955
410msgid "Creator:"
411msgstr "Twórca:"
412
413#: ../gtk/details.c:959
414msgid "Date:"
415msgstr "Data:"
416
417#: ../gtk/details.c:962
418msgid "Location"
419msgstr "PołoÅŒenie"
420
421#: ../gtk/details.c:968
422msgid "Destination folder:"
423msgstr "Katalog docelowy:"
424
425#: ../gtk/details.c:975
426msgid "Torrent file:"
427msgstr "Pliki torrent:"
428
429#: ../gtk/details.c:1021
430#, c-format
431msgid "%.1f%%"
432msgstr "%.1f%%"
433
434#: ../gtk/details.c:1027
435#, c-format
436msgid "%1$.1f%% (%2$.1f%% selected)"
437msgstr "%1$.1f%% (%2$.1f%% zaznaczenia)"
438
439#: ../gtk/details.c:1039
440#, c-format
441msgid "%1$s (%2$s verified)"
442msgstr "%1$s (%2$s sprawdzonych)"
443
444#: ../gtk/details.c:1058 ../gtk/util.c:56 ../gtk/util.c:78
445msgid "None"
446msgstr "Brak"
447
448#: ../gtk/details.c:1080
449msgid "Transfer"
450msgstr "Transfer"
451
452#: ../gtk/details.c:1083
453msgid "State:"
454msgstr "Stan:"
455
456#: ../gtk/details.c:1086
457msgid "Progress:"
458msgstr "Postęp:"
459
460#. "Have" refers to how much of the torrent we have
461#: ../gtk/details.c:1090
462msgid "Have:"
463msgstr "W posiadaniu:"
464
465#: ../gtk/details.c:1093 ../gtk/stats.c:149 ../gtk/stats.c:161
466msgid "Downloaded:"
467msgstr "Pobrano:"
468
469#: ../gtk/details.c:1096 ../gtk/stats.c:147 ../gtk/stats.c:159
470msgid "Uploaded:"
471msgstr "Wysłano:"
472
473#: ../gtk/details.c:1100
474msgid "Failed DL:"
475msgstr "Nieudane pobrania:"
476
477#: ../gtk/details.c:1103 ../gtk/stats.c:151 ../gtk/stats.c:163
478msgid "Ratio:"
479msgstr "Udział:"
480
481#: ../gtk/details.c:1106
482msgid "Swarm rate:"
483msgstr "Poziom roju:"
484
485#: ../gtk/details.c:1109
486msgid "Error:"
487msgstr "Błąd:"
488
489#: ../gtk/details.c:1113
490msgid "Completion"
491msgstr "Ukończenie"
492
493#: ../gtk/details.c:1125
494msgid "Dates"
495msgstr "Daty"
496
497#: ../gtk/details.c:1128
498msgid "Started at:"
499msgstr "Rozpoczęty o:"
500
501#: ../gtk/details.c:1131
502msgid "Last activity at:"
503msgstr "Ostatnia aktywność o:"
504
505#: ../gtk/details.c:1222 ../gtk/tr-prefs.c:554 ../gtk/tr-prefs.c:1165
506msgid "Limits"
507msgstr "Limity"
508
509#: ../gtk/details.c:1226 ../gtk/tr-prefs.c:1167
510msgid "Limit _download speed (KB/s):"
511msgstr "_Ograniczenie pobierania (KB/s):"
512
513#: ../gtk/details.c:1245 ../gtk/tr-prefs.c:1175
514msgid "Limit _upload speed (KB/s):"
515msgstr "Ogr_aniczenie wysyłania (KB/s):"
516
517#: ../gtk/details.c:1263
518msgid "Peer Connections"
519msgstr "Połączenia partnerów"
520
521#: ../gtk/details.c:1268
522msgid "_Maximum peers:"
523msgstr "_Maksymalnie partnerów:"
524
525#: ../gtk/details.c:1323 ../gtk/makemeta-ui.c:427 ../gtk/tr-prefs.c:1427
526msgid "Trackers"
527msgstr "Serwery śledzące"
528
529#: ../gtk/details.c:1329
530msgid "Scrape"
531msgstr "Otarcie"
532
533#: ../gtk/details.c:1331
534msgid "Last scrape at:"
535msgstr "Ostatnie otarcie:"
536
537#: ../gtk/details.c:1336 ../gtk/details.c:1358
538msgid "Tracker responded:"
539msgstr "Tracker odpowiedział:"
540
541#: ../gtk/details.c:1341
542msgid "Next scrape in:"
543msgstr "Następne otarcie:"
544
545#: ../gtk/details.c:1347
546msgid "Announce"
547msgstr "Ogłoszenie"
548
549#: ../gtk/details.c:1351
550msgid "Tracker:"
551msgstr "Tracker:"
552
553#: ../gtk/details.c:1353
554msgid "Last announce at:"
555msgstr "Ostatnie ogłoszenie o:"
556
557#: ../gtk/details.c:1363
558msgid "Next announce in:"
559msgstr "Następne ogłoszenie za:"
560
561#. how long until the tracker will honor user
562#. * pressing the "ask for more peers" button
563#: ../gtk/details.c:1370
564msgid "Manual announce allowed in:"
565msgstr "Ręczne ogłoszenie moÅŒliwe za:"
566
567#: ../gtk/details.c:1389
568msgid "In progress"
569msgstr "W toku"
570
571#: ../gtk/details.c:1434
572msgid "Now"
573msgstr "Teraz"
574
575#: ../gtk/details.c:1490
576#, c-format
577msgid "Details for %1$s (%2$s)"
578msgstr "Szczegóły %1$s (%2$s)"
579
580#: ../gtk/details.c:1508
581msgid "Activity"
582msgstr "Aktywność"
583
584#: ../gtk/details.c:1513 ../gtk/tr-prefs.c:1412
585msgid "Peers"
586msgstr "Partnerzy"
587
588#: ../gtk/details.c:1518 ../gtk/tr-window.c:524
589msgid "Tracker"
590msgstr "Tracker"
591
592#: ../gtk/details.c:1522 ../gtk/msgwin.c:193
593msgid "Information"
594msgstr "Informacja"
595
596#: ../gtk/details.c:1528 ../gtk/tr-window.c:524
597msgid "Files"
598msgstr "Pliki"
599
600#: ../gtk/details.c:1533 ../gtk/tr-prefs.c:398 ../gtk/tr-prefs.c:563
601msgid "Options"
602msgstr "Opcje"
603
604#: ../gtk/dialogs.c:120
605msgid "<big><b>Quit Transmission?</b></big>"
606msgstr "<big><b>Zakończyć program Transmission?</b></big>"
607
608#: ../gtk/dialogs.c:133
609msgid "_Don't ask me again"
610msgstr "_Bez ponownego zapytania"
611
612#: ../gtk/dialogs.c:227
613msgid "Remove torrent?"
614msgid_plural "Remove torrents?"
615msgstr[0] "Usunąć torrent?"
616msgstr[1] "Usunąć torrenty?"
617msgstr[2] "Usunąć torrenty?"
618
619#: ../gtk/dialogs.c:230
620msgid "Delete this torrent's downloaded files?"
621msgid_plural "Delete these torrents' downloaded files?"
622msgstr[0] "Usunąć pobrane pliki tego torrenta?"
623msgstr[1] "Usunąć pobrane pliki tych torrentów?"
624msgstr[2] "Usunąć pobrane pliki tych torrentów?"
625
626#: ../gtk/dialogs.c:236
627msgid "Some of these torrents are incomplete or connected to peers."
628msgstr "Niektóre z tych torrentów są niekompletne lub połączone z partnerami."
629
630#: ../gtk/dialogs.c:241
631msgid "This torrent is incomplete or connected to peers."
632msgid_plural "One of these torrents is incomplete or connected to peers."
633msgstr[0] "Ten torrent jest niekompletny lub połączony z partnerami."
634msgstr[1] ""
635"Jeden z tych torrentów jest niekompletny lub połączony z partnerami."
636msgstr[2] ""
637"Jeden z tych torrentów jest niekompletny lub połączony z partnerami."
638
639#: ../gtk/file-list.c:622
640msgid "High"
641msgstr "Wysoki"
642
643#: ../gtk/file-list.c:626
644msgid "Normal"
645msgstr "Normalny"
646
647#: ../gtk/file-list.c:630
648msgid "Low"
649msgstr "Niski"
650
651#: ../gtk/file-list.c:634
652msgid "Mixed"
653msgstr "mieszane"
654
655#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
656#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
657#. The items for this column are checkboxes (yes/no)
658#: ../gtk/file-list.c:666 ../gtk/file-list.c:831
659msgid "filedetails|Download"
660msgstr "Pobierany"
661
662#: ../gtk/file-list.c:668 ../gtk/file-list.c:838
663msgid "Priority"
664msgstr "Priorytet"
665
666#. Translators: this is a column
667#. header in Files tab, Details
668#. dialog;
669#. Don't include the prefix
670#. "filedetails|" in the
671#. translation.
672#: ../gtk/file-list.c:802
673msgid "filedetails|File"
674msgstr "Plik"
675
676#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
677#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
678#: ../gtk/file-list.c:821
679msgid "filedetails|Progress"
680msgstr "Postęp"
681
682#: ../gtk/main.c:369
683msgid "Start with all torrents paused"
684msgstr "Uruchamianie z zatrzymanym pobieraniem"
685
686#: ../gtk/main.c:371
687msgid "Show version number and exit"
688msgstr ""
689
690#: ../gtk/main.c:375
691msgid "Start minimized in system tray"
692msgstr "Uruchamianie zminimalizowanego w obszarze powiadamiania"
693
694#: ../gtk/main.c:378
695msgid "Where to look for configuration files"
696msgstr "Gdzie szukać plików konfiguracyjnych"
697
698#: ../gtk/main.c:391
699msgid "Transmission"
700msgstr "Transmission"
701
702#: ../gtk/main.c:398
703msgid "[torrent files]"
704msgstr "[pliki torrent]"
705
706#: ../gtk/main.c:552
707msgid "Beginning to use scheduled bandwidth limits"
708msgstr ""
709
710#: ../gtk/main.c:566
711msgid "Ending use of scheduled bandwidth limits"
712msgstr ""
713
714#: ../gtk/main.c:866
715msgid "<b>Closing Connections</b>"
716msgstr "<b>Zamykanie połączeń</b>"
717
718#: ../gtk/main.c:870
719msgid "Sending upload/download totals to tracker..."
720msgstr "Wysyłanie informacji o pobranych/wysłanych do trakera..."
721
722#: ../gtk/main.c:875
723msgid "_Quit Now"
724msgstr "_Zakończ teraz"
725
726#: ../gtk/main.c:1029
727msgid "Couldn't add corrupt torrent"
728msgid_plural "Couldn't add corrupt torrents"
729msgstr[0] "Nie udało się dodać uszkodzonego pliku torrent"
730msgstr[1] "Nie udało się dodać uszkodzonych plików torrent"
731msgstr[2] "Nie udało się dodać uszkodzonych plików torrent"
732
733#: ../gtk/main.c:1036
734msgid "Couldn't add duplicate torrent"
735msgid_plural "Couldn't add duplicate torrents"
736msgstr[0] ""
737msgstr[1] ""
738
739#: ../gtk/main.c:1296
740msgid "A fast and easy BitTorrent client"
741msgstr "Szybki i prosty w uÅŒyciu klient BitTorrent"
742
743#: ../gtk/main.c:1302
744msgid "Copyright 2005-2008 The Transmission Project"
745msgstr "Copyright 2005-2008 Projekt Transmission"
746
747#. Translators: translate "translator-credits" as
748#. your name
749#. to have it appear in the credits in the "About"
750#. dialog
751#: ../gtk/main.c:1313
752msgid "translator-credits"
753msgstr ""
754"Launchpad Contributions:\n"
755"  Bartosz Kaszubowski https://launchpad.net/~simek\n"
756"  Krzysztof Janowski https://launchpad.net/~n00bystance-gmail\n"
757"  Krzysztof Tataradziński https://launchpad.net/~tatar111\n"
758"  Mateusz Marecki https://launchpad.net/~maderat\n"
759"  Piotr Makowski (Aviary.pl) https://launchpad.net/~zaryk\n"
760"  Piotr Wicijowski https://launchpad.net/~piwsko\n"
761"  Rafał Barański https://launchpad.net/~kazislav\n"
762"  Tomasz Dominikowski https://launchpad.net/~dominikowski\n"
763"  Vilk https://launchpad.net/~vilkh3m\n"
764"  roffik https://launchpad.net/~roffik\n"
765"  Łukasz Stasica https://launchpad.net/~sthoo-pl"
766
767#: ../gtk/makemeta-ui.c:111
768msgid "Torrent created!"
769msgstr "Torrent utworzony!"
770
771#: ../gtk/makemeta-ui.c:116 ../gtk/makemeta-ui.c:132 ../gtk/makemeta-ui.c:146
772#, c-format
773msgid "Torrent creation failed: %s"
774msgstr "Utworzenie torrenta nie powiodło się: %s"
775
776#: ../gtk/makemeta-ui.c:117
777msgid "Invalid URL"
778msgstr "Nieprawidłowy adres URL"
779
780#: ../gtk/makemeta-ui.c:121
781#, c-format
782msgid "Torrent creation cancelled"
783msgstr "Tworzenie torrenta anulowane"
784
785#: ../gtk/makemeta-ui.c:128 ../libtransmission/blocklist.c:76
786#: ../libtransmission/blocklist.c:233 ../libtransmission/utils.c:441
787#, c-format
788msgid "Couldn't read \"%1$s\": %2$s"
789msgstr "Nie moÅŒna otworzyć \"%1$s\": %2$s"
790
791#: ../gtk/makemeta-ui.c:258 ../gtk/makemeta-ui.c:495
792msgid "No source selected"
793msgstr "Nie wybrano źródła"
794
795#. %1$s is the torrent size
796#. %2$'d is its number of files
797#: ../gtk/makemeta-ui.c:272
798#, c-format
799msgid "<i>%1$s; %2$'d File</i>"
800msgid_plural "<i>%1$s; %2$'d Files</i>"
801msgstr[0] "<i>%1$s; %2$'d plik</i>"
802msgstr[1] "<i>%1$s; %2$'d pliki</i>"
803msgstr[2] "<i>%1$s; %2$'d plików</i>"
804
805#: ../gtk/makemeta-ui.c:354
806msgid "Choose Directory"
807msgstr "Wybierz ścieÅŒkę"
808
809#: ../gtk/makemeta-ui.c:363
810msgid "Choose File"
811msgstr "Wybierz plik"
812
813#: ../gtk/makemeta-ui.c:379
814msgid "New Torrent"
815msgstr "Nowy torrent"
816
817#: ../gtk/makemeta-ui.c:394
818msgid "Source"
819msgstr "Źródło"
820
821#: ../gtk/makemeta-ui.c:405
822msgid "<i>No source selected</i>"
823msgstr "<i>Nie wybrano źródła</i>"
824
825#: ../gtk/makemeta-ui.c:415
826msgid "F_older"
827msgstr "F_older"
828
829#: ../gtk/makemeta-ui.c:420
830msgid "_File"
831msgstr "_Plik"
832
833#: ../gtk/makemeta-ui.c:463
834msgid "<b>E_xtras</b>"
835msgstr "<b>_Dodatkowe</b>"
836
837#: ../gtk/makemeta-ui.c:471
838msgid "Commen_t:"
839msgstr "Komen_tarz:"
840
841#: ../gtk/makemeta-ui.c:474
842msgid "_Private torrent"
843msgstr "Torrent _prywatny"
844
845#: ../gtk/msgwin.c:87 ../libtransmission/bencode.c:1338
846#: ../libtransmission/blocklist.c:290
847#, c-format
848msgid "Couldn't save file \"%1$s\": %2$s"
849msgstr "Nie moÅŒna zapisać pliku \"%1$s\": %2$s"
850
851#: ../gtk/msgwin.c:149
852msgid "Save Log"
853msgstr "Zapisz dziennik"
854
855#: ../gtk/msgwin.c:192
856msgid "Error"
857msgstr "Błąd"
858
859#: ../gtk/msgwin.c:194
860msgid "Debug"
861msgstr "Debuger"
862
863#: ../gtk/msgwin.c:268
864msgid "Time"
865msgstr "Czas"
866
867#: ../gtk/msgwin.c:272 ../gtk/tr-window.c:524
868msgid "Name"
869msgstr "Nazwa"
870
871#: ../gtk/msgwin.c:276
872msgid "Message"
873msgstr "Wiadomość"
874
875#: ../gtk/msgwin.c:452
876msgid "Message Log"
877msgstr "Dziennik"
878
879#: ../gtk/msgwin.c:487
880msgid "Level"
881msgstr "Poziom"
882
883#: ../gtk/notify.c:65
884msgid "Torrent Complete"
885msgstr "Torrent ukończony"
886
887#: ../gtk/notify.c:70
888msgid "Open File"
889msgstr "Otwórz plik"
890
891#: ../gtk/notify.c:73
892msgid "Open Folder"
893msgstr "Otwórz katalog"
894
895#: ../gtk/stats.c:75 ../gtk/stats.c:156
896#, c-format
897msgid "Started %'d time"
898msgid_plural "Started %'d times"
899msgstr[0] "Rozpoczęto %'d raz"
900msgstr[1] "Rozpoczęto %'d razy"
901msgstr[2] "Rozpoczęto %'d razy"
902
903#: ../gtk/stats.c:128
904msgid "Statistics"
905msgstr "Statystyki"
906
907#: ../gtk/stats.c:145
908msgid "Current Session"
909msgstr "Aktualna sesja"
910
911#: ../gtk/stats.c:153 ../gtk/stats.c:165
912msgid "Duration:"
913msgstr "Czas trwania:"
914
915#: ../gtk/stats.c:155
916msgid "Total"
917msgstr "Łącznie"
918
919#. %1$s is how much we've got,
920#. %2$s is how much we'll have when done,
921#. %3$.2f%% is a percentage of the two
922#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:52
923#, c-format
924msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%)"
925msgstr "%1$s z %2$s (%3$.2f%%)"
926
927#. %1$s is how much we've got,
928#. %2$s is the torrent's total size,
929#. %3$.2f%% is a percentage of the two,
930#. %4$s is how much we've uploaded,
931#. %5$s is our upload-to-download ratio
932#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:63
933#, c-format
934msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%), uploaded %4$s (Ratio: %5$s)"
935msgstr "%1$s z %2$s (%3$.2f%%), wysłano %4$s (udział: %5$s)"
936
937#. %1$s is the torrent's total size,
938#. %2$s is how much we've uploaded,
939#. %3$s is our upload-to-download ratio
940#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:74
941#, c-format
942msgid "%1$s, uploaded %2$s (Ratio: %3$s)"
943msgstr "%1$s, wysłano %2$s (udział: %3$s)"
944
945#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:86 ../gtk/tr-torrent.c:280
946#, c-format
947msgid "Remaining time unknown"
948msgstr "Pozostały czas nieznany"
949
950#. time remaining
951#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:92
952#, c-format
953msgid "%s remaining"
954msgstr "pozostało %s"
955
956#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:120
957#, c-format
958msgid "speed|Down: %1$s, Up: %2$s"
959msgstr "Pobieranie: %1$s, Wysyłanie: %2$s"
960
961#. download speed
962#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:123
963#, c-format
964msgid "Down: %s"
965msgstr "prędkość pobierania: %s"
966
967#. upload speed
968#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:126
969#, c-format
970msgid "Up: %s"
971msgstr "prędkość wysyłania: %s"
972
973#. the torrent isn't uploading or downloading
974#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:129
975msgid "Idle"
976msgstr "Bezczynny"
977
978#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:142
979msgid "Paused"
980msgstr "Wstrzymany"
981
982#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:146
983msgid "Waiting to verify local data"
984msgstr "Czekam by sprawdzić spójność danych"
985
986#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:152 ../gtk/tr-torrent.c:273
987#, c-format
988msgid "Verifying local data (%.1f%% tested)"
989msgstr "Sprawdzanie pobranych danych (%.1f%% przetestowano)"
990
991#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:163 ../gtk/tr-window.c:735
992#: ../gtk/tr-window.c:763
993#, c-format
994msgid "Ratio: %s"
995msgstr "Udział: %s"
996
997#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:205
998#, c-format
999msgid "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peer"
1000msgid_plural "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peers"
1001msgstr[0] "Pobieranie od %1$'d z %2$'d połączonego partnera"
1002msgstr[1] "Pobieranie od %1$'d z %2$'d połączonych partnerów"
1003msgstr[2] "Pobieranie od %1$'d z %2$'d połączonych partnerów"
1004
1005#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:216 ../gtk/tr-torrent.c:292
1006#, c-format
1007msgid "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peer"
1008msgid_plural "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peers"
1009msgstr[0] "Wysyłanie do %1$'d z %2$'d połączonego partnera"
1010msgstr[1] "Wysyłanie do %1$'d z %2$'d połączonych partnerów"
1011msgstr[2] "Wysyłanie do %1$'d z %2$'d połączonych partnerów"
1012
1013#: ../gtk/tracker-list.c:327
1014msgid "Tier"
1015msgstr ""
1016
1017#: ../gtk/tracker-list.c:339
1018msgid "Announce URL"
1019msgstr "URL ogłoszenia"
1020
1021#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:1
1022msgid "BitTorrent Client"
1023msgstr "Klient BitTorrent"
1024
1025#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:2
1026msgid "Download and share files over BitTorrent"
1027msgstr "Pobieraj i udostępniaj pliki poprzez BitTorrent"
1028
1029#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:3
1030msgid "Transmission BitTorrent Client"
1031msgstr "Klient BitTorrent Transmission"
1032
1033#: ../gtk/tr-core.c:1107
1034msgid "Transmission Bittorrent Client"
1035msgstr "Klient BitTorrent Transmission"
1036
1037#: ../gtk/tr-core.c:1108
1038msgid "BitTorrent Activity"
1039msgstr "Aktywność BitTorrent"
1040
1041#: ../gtk/tr-core.c:1116
1042msgid "Disallowing desktop hibernation"
1043msgstr "Brak zezwolenia na hibernację pulpitu"
1044
1045#: ../gtk/tr-core.c:1120
1046#, c-format
1047msgid "Couldn't disable desktop hibernation: %s"
1048msgstr "Nie moÅŒna wyłączyć hibernacji: %s"
1049
1050#: ../gtk/tr-core.c:1144
1051msgid "Allowing desktop hibernation"
1052msgstr "Zezwolenie na hibernację pulpitu"
1053
1054#. %1$'d is the number of torrents we're seeding,
1055#. %2$'d is the number of torrents we're downloading,
1056#. %3$s is our download speed,
1057#. %4$s is our upload speed
1058#: ../gtk/tr-icon.c:69
1059#, c-format
1060msgid ""
1061"%1$'d Seeding, %2$'d Downloading\n"
1062"Down: %3$s, Up: %4$s"
1063msgstr ""
1064"Rozsiewanie %1$'d, pobieranie %2$'d\n"
1065"Pobieranie: %3$s, wysyłanie: %4$s"
1066
1067#: ../gtk/tr-prefs.c:354
1068msgid "Adding Torrents"
1069msgstr "Dodawanie torrentów"
1070
1071#: ../gtk/tr-prefs.c:357
1072msgid "Automatically _add torrents from:"
1073msgstr "Automatyczne dod_awanie torrentów z:"
1074
1075#: ../gtk/tr-prefs.c:374
1076msgid "Mo_ve source files to Trash"
1077msgstr "Przenoszenie plików źródłowych do kosza"
1078
1079#: ../gtk/tr-prefs.c:400
1080msgid "Inhibit desktop _hibernation when torrents are active"
1081msgstr "Wstrzymaj hibernację pulpitu gdy torrenty są aktywne"
1082
1083#: ../gtk/tr-prefs.c:404
1084msgid "Show _icon in the desktop Notification Area"
1085msgstr "Wyświetl _ikonę w obszarze powiadamiania"
1086
1087#: ../gtk/tr-prefs.c:434
1088#, c-format
1089msgid "Enable _blocklist (contains %'d rule)"
1090msgid_plural "Enable _blocklist (contains %'d rules)"
1091msgstr[0] "Włącz czarną listę (zawiera %'d wpis)"
1092msgstr[1] "Włącz czarną listę (zawiera %'d wpisów)"
1093
1094#: ../gtk/tr-prefs.c:484
1095msgid "Updating Blocklist"
1096msgstr "Uaktualnianie listy zablokowanych"
1097
1098#: ../gtk/tr-prefs.c:531
1099msgid "Blocklist"
1100msgstr "Czarna lista"
1101
1102#: ../gtk/tr-prefs.c:537
1103msgid "_Update"
1104msgstr "_Uaktualnij"
1105
1106#: ../gtk/tr-prefs.c:547
1107msgid "Enable _automatic updates"
1108msgstr "Włącz automatyczne aktualizacje"
1109
1110#: ../gtk/tr-prefs.c:557
1111msgid "Maximum peers _overall:"
1112msgstr "_Maksymalna liczba partnerów:"
1113
1114#: ../gtk/tr-prefs.c:560
1115msgid "Maximum peers per _torrent:"
1116msgstr "Maksymalna liczba partnerów na _torrent:"
1117
1118#: ../gtk/tr-prefs.c:565
1119msgid "_Ignore unencrypted peers"
1120msgstr "_Ignorowanie niezaszyfrowanych partnerów"
1121
1122#: ../gtk/tr-prefs.c:574
1123msgid "Use peer e_xchange"
1124msgstr "UÅŒ_ywanie wymiany partnerów"
1125
1126#: ../gtk/tr-prefs.c:783
1127msgid "Web Interface"
1128msgstr "Interfejs sieciowy"
1129
1130#. "enabled" checkbutton
1131#: ../gtk/tr-prefs.c:786
1132msgid "_Enable web interface"
1133msgstr "Włącz int_erfejs sieciowy"
1134
1135#: ../gtk/tr-prefs.c:801 ../gtk/tr-prefs.c:1362
1136msgid "Listening _port:"
1137msgstr "_Port nasłuchu:"
1138
1139#. require authentication
1140#: ../gtk/tr-prefs.c:805
1141msgid "_Require username"
1142msgstr "W_ymaganie nazwy uÅŒytkownika"
1143
1144#. username
1145#: ../gtk/tr-prefs.c:813 ../gtk/tr-prefs.c:1037
1146msgid "_Username:"
1147msgstr "Nazwa _uÅŒytkownika:"
1148
1149#. password
1150#: ../gtk/tr-prefs.c:820 ../gtk/tr-prefs.c:1043
1151msgid "Pass_word:"
1152msgstr "_Hasło:"
1153
1154#. require authentication
1155#: ../gtk/tr-prefs.c:828
1156msgid "Only allow the following IP _addresses to connect:"
1157msgstr "Pozwól na połączenia tylko od tych adresów IP:"
1158
1159#: ../gtk/tr-prefs.c:855
1160msgid "IP addresses may use wildcards, such as 192.168.*.*"
1161msgstr "Adresy IP mogą zawierać wieloznaczniki, np. 192.168.*.*"
1162
1163#: ../gtk/tr-prefs.c:878
1164msgid "Addresses:"
1165msgstr "Adresy:"
1166
1167#: ../gtk/tr-prefs.c:998
1168msgid "Tracker Proxy"
1169msgstr "Serwer pośredniczący trackera"
1170
1171#: ../gtk/tr-prefs.c:1000
1172msgid "Connect to tracker via a pro_xy"
1173msgstr "Łączenie z trackerem poprzez pro_xy"
1174
1175#: ../gtk/tr-prefs.c:1005
1176msgid "Proxy _server:"
1177msgstr "_Serwer proxy:"
1178
1179#: ../gtk/tr-prefs.c:1013
1180msgid "Proxy _port:"
1181msgstr "Port _proxy:"
1182
1183#: ../gtk/tr-prefs.c:1016
1184msgid "Proxy _type:"
1185msgstr "_Typ proxy:"
1186
1187#: ../gtk/tr-prefs.c:1031
1188msgid "_Authentication is required"
1189msgstr "Uwierzytelni_enie jest wymagane"
1190
1191#: ../gtk/tr-prefs.c:1184
1192msgid "Scheduled Limits"
1193msgstr "Zaplanowane limity"
1194
1195#: ../gtk/tr-prefs.c:1190
1196msgid " and "
1197msgstr " i "
1198
1199#: ../gtk/tr-prefs.c:1197
1200msgid "_Limit bandwidth between"
1201msgstr "Ogranicz przepustowość pomiędzy"
1202
1203#: ../gtk/tr-prefs.c:1205
1204msgid "Limit d_ownload speed (KB/s):"
1205msgstr "Ogranicz prędkość pobierania (KB/s):"
1206
1207#: ../gtk/tr-prefs.c:1212
1208msgid "Limit u_pload speed (KB/s):"
1209msgstr "Ogranicz prędkość wysyłania (KB/s):"
1210
1211#: ../gtk/tr-prefs.c:1263
1212#, c-format
1213msgid "Port is <b>open</b>"
1214msgstr "Port jest <b>otwarty</b>"
1215
1216#: ../gtk/tr-prefs.c:1264
1217#, c-format
1218msgid "Port is <b>closed</b>"
1219msgstr "Port jest <b>zamknięty</b>"
1220
1221#: ../gtk/tr-prefs.c:1308
1222msgid "<i>Testing port...</i>"
1223msgstr "<i>Testowanie portu...</i>"
1224
1225#: ../gtk/tr-prefs.c:1354
1226msgid "Incoming Peers"
1227msgstr "Nadchodzący peerzy"
1228
1229#: ../gtk/tr-prefs.c:1372
1230msgid "Use UPnP or NAT-PMP port _forwarding from my router"
1231msgstr "Przekierowanie portów z uÅŒywanego rutera przez UPnP lub NAT-PMP"
1232
1233#: ../gtk/tr-prefs.c:1394
1234msgid "Transmission Preferences"
1235msgstr "Ustawienia Transmission"
1236
1237#: ../gtk/tr-prefs.c:1409
1238msgid "Torrents"
1239msgstr "Torrenty"
1240
1241#: ../gtk/tr-prefs.c:1415
1242msgid "Network"
1243msgstr "Sieć"
1244
1245#: ../gtk/tr-prefs.c:1418
1246msgid "Desktop"
1247msgstr "Pulpit"
1248
1249#: ../gtk/tr-prefs.c:1421
1250msgid "Bandwidth"
1251msgstr "Przepustowość"
1252
1253#: ../gtk/tr-prefs.c:1424
1254msgid "Web"
1255msgstr "Sieć"
1256
1257#: ../gtk/tr-torrent.c:229
1258#, c-format
1259msgid "File \"%s\" isn't a valid torrent"
1260msgstr "%s nie jest poprawnym plikiem torrent"
1261
1262#: ../gtk/tr-torrent.c:235
1263#, c-format
1264msgid "File \"%s\" is already open"
1265msgstr "Plik %s jest juÅŒ otwarty"
1266
1267#: ../gtk/tr-torrent.c:266
1268#, c-format
1269msgid "Waiting to verify local data (%.1f%% tested)"
1270msgstr "Oczekiwanie na ukończenie sprawdzania danych (%.1f%% przetestowano)"
1271
1272#. %s is # of minutes
1273#: ../gtk/tr-torrent.c:286
1274#, c-format
1275msgid "%1$s remaining"
1276msgstr "Pozostało %1$s"
1277
1278#: ../gtk/tr-torrent.c:299 ../libtransmission/port-forwarding.c:174
1279msgid "Stopped"
1280msgstr "Zatrzymany"
1281
1282#: ../gtk/tr-window.c:155
1283msgid "Torrent"
1284msgstr "Torrent"
1285
1286#: ../gtk/tr-window.c:253
1287msgid "Total Ratio"
1288msgstr "Całkowity udział:"
1289
1290#: ../gtk/tr-window.c:254
1291msgid "Session Ratio"
1292msgstr "Udział sesji"
1293
1294#: ../gtk/tr-window.c:255
1295msgid "Total Transfer"
1296msgstr "Całkowity transfer"
1297
1298#: ../gtk/tr-window.c:256
1299msgid "Session Transfer"
1300msgstr "Transfer sesji"
1301
1302#: ../gtk/tr-window.c:488
1303#, c-format
1304msgid "Tracker will allow requests in %s"
1305msgstr "Tracker zezwoli na Ōądania za %s"
1306
1307#. show all torrents
1308#: ../gtk/tr-window.c:513
1309msgid "A_ll"
1310msgstr "Wsz_ystkie"
1311
1312#. show only torrents that have connected peers
1313#: ../gtk/tr-window.c:515
1314msgid "_Active"
1315msgstr "_Aktywne"
1316
1317#. show only torrents that are trying to download
1318#: ../gtk/tr-window.c:517
1319msgid "_Downloading"
1320msgstr "Po_bierane"
1321
1322#. show only torrents that are trying to upload
1323#: ../gtk/tr-window.c:519
1324msgid "_Seeding"
1325msgstr "Roz_siewane"
1326
1327#. show only torrents that are paused
1328#: ../gtk/tr-window.c:521
1329msgid "_Paused"
1330msgstr "_Wstrzymane"
1331
1332#: ../gtk/tr-window.c:708
1333#, c-format
1334msgid "%1$'d of %2$'d Torrent"
1335msgid_plural "%1$'d of %2$'d Torrents"
1336msgstr[0] "%1$'d z %2$'d torrenta"
1337msgstr[1] "%1$'d z %2$'d torrentów"
1338msgstr[2] "%1$'d z %2$'d torrentów"
1339
1340#: ../gtk/tr-window.c:713
1341#, c-format
1342msgid "%'d Torrent"
1343msgid_plural "%'d Torrents"
1344msgstr[0] "%'d torrent"
1345msgstr[1] "%'d torrenty"
1346msgstr[2] "%'d torrentów"
1347
1348#: ../gtk/tr-window.c:746 ../gtk/tr-window.c:757
1349#, c-format
1350msgid "size|Down: %1$s, Up: %2$s"
1351msgstr "Pobrano: %1$s, Wysłano: %2$s"
1352
1353#: ../gtk/util.c:89
1354#, c-format
1355msgid "%'u byte"
1356msgid_plural "%'u bytes"
1357msgstr[0] "%'u bajt"
1358msgstr[1] "%'u bajty"
1359msgstr[2] "%'u bajtów"
1360
1361#: ../gtk/util.c:97
1362#, c-format
1363msgid "%'.1f KB"
1364msgstr "%'.1f KB"
1365
1366#: ../gtk/util.c:102
1367#, c-format
1368msgid "%'.1f MB"
1369msgstr "%'.1f MB"
1370
1371#: ../gtk/util.c:107
1372#, c-format
1373msgid "%'.1f GB"
1374msgstr "%'.1f GB"
1375
1376#. 0.0 KB to 999.9 KB
1377#: ../gtk/util.c:122
1378#, c-format
1379msgid "%'.1f KB/s"
1380msgstr "%'.1f KB/s"
1381
1382#. 0.98 MB to 99.99 MB
1383#: ../gtk/util.c:124
1384#, c-format
1385msgid "%'.2f MB/s"
1386msgstr "%'.2f MB/s"
1387
1388#. 100.0 MB to 999.9 MB
1389#: ../gtk/util.c:126
1390#, c-format
1391msgid "%'.1f MB/s"
1392msgstr "%'.1f MB/s"
1393
1394#. insane speeds
1395#: ../gtk/util.c:128
1396#, c-format
1397msgid "%'.2f GB/s"
1398msgstr "%'.2f GB/s"
1399
1400#: ../gtk/util.c:149
1401#, c-format
1402msgid "%'d day"
1403msgid_plural "%'d days"
1404msgstr[0] "%'d dzień"
1405msgstr[1] "%'d dni"
1406msgstr[2] "%'d dni"
1407
1408#: ../gtk/util.c:151
1409#, c-format
1410msgid "%'d hour"
1411msgid_plural "%'d hours"
1412msgstr[0] "%'d godzina"
1413msgstr[1] "%'d godziny"
1414msgstr[2] "%'d godzin"
1415
1416#: ../gtk/util.c:154
1417#, c-format
1418msgid "%'d minute"
1419msgid_plural "%'d minutes"
1420msgstr[0] "%'d minuta"
1421msgstr[1] "%'d minuty"
1422msgstr[2] "%'d minut"
1423
1424#: ../gtk/util.c:156
1425#, c-format
1426msgid "%'d second"
1427msgid_plural "%'d seconds"
1428msgstr[0] "%'d sekunda"
1429msgstr[1] "%'d sekundy"
1430msgstr[2] "%'d sekund"
1431
1432#: ../gtk/util.c:377
1433#, c-format
1434msgid "The torrent file \"%s\" contains invalid data."
1435msgstr "Plik torrent \"%s\" zawiera niepoprawne dane."
1436
1437#: ../gtk/util.c:381
1438#, c-format
1439msgid "The torrent file \"%s\" is already in use."
1440msgstr "Plik torrent \"%s\" jest juÅŒ w uÅŒyciu."
1441
1442#: ../gtk/util.c:385
1443#, c-format
1444msgid "The torrent file \"%s\" encountered an unknown error."
1445msgstr "Plik torrent \\\"%s\\” napotkał na nieznany błąd."
1446
1447#: ../gtk/util.c:397
1448msgid "Error opening torrent"
1449msgstr "Błąd podczas otwierania pliku torrent"
1450
1451#. did caller give us an uninitialized val?
1452#: ../libtransmission/bencode.c:965
1453msgid "Invalid metadata"
1454msgstr "Nieprawidłowe metadane"
1455
1456#: ../libtransmission/blocklist.c:108
1457#, c-format
1458msgid "Blocklist \"%s\" contains %'zu entries"
1459msgstr "Czarna lista \"%s\" zawiera %'zu wpisów"
1460
1461#: ../libtransmission/blocklist.c:300
1462#, c-format
1463msgid "Blocklist \"%1$s\" updated with %2$'d entries"
1464msgstr "Czarna lista \"%1$s\" uaktualniona %2$'d wpisami"
1465
1466#. %s is the torrent name
1467#: ../libtransmission/fastresume.c:543 ../libtransmission/fastresume.c:556
1468msgid "Couldn't read resume file"
1469msgstr "NiemoÅŒna otworzyć pliku wznawiania"
1470
1471#: ../libtransmission/fdlimit.c:206
1472#, c-format
1473msgid "Preallocated file \"%s\""
1474msgstr "Prealokowano plik \"%s\""
1475
1476#: ../libtransmission/fdlimit.c:461 ../libtransmission/net.c:116
1477#, c-format
1478msgid "Couldn't create socket: %s"
1479msgstr "Utworzenie gniazda nieudane: %s"
1480
1481#: ../libtransmission/makemeta.c:59
1482#, c-format
1483msgid "Torrent Creator is skipping file \"%s\": %s"
1484msgstr "Twórca torrenta pomija plik \"%s\": %s"
1485
1486#: ../libtransmission/metainfo.c:453
1487#, c-format
1488msgid "Invalid metadata entry \"%s\""
1489msgstr "Nieprawidłowy wpis metadanych \"%s\""
1490
1491#: ../libtransmission/natpmp.c:31
1492msgid "Port Forwarding (NAT-PMP)"
1493msgstr "Przekierowywanie portów (NAT-PMP)"
1494
1495#: ../libtransmission/natpmp.c:68
1496#, c-format
1497msgid "%s succeeded (%d)"
1498msgstr "%s powiodło się (%d)"
1499
1500#: ../libtransmission/natpmp.c:136
1501#, c-format
1502msgid "Found public address \"%s\""
1503msgstr "Znaleziono adres publiczny \"%s\""
1504
1505#: ../libtransmission/natpmp.c:171
1506#, c-format
1507msgid "no longer forwarding port %d"
1508msgstr "zaprzestano przekierowywania portu %d"
1509
1510#: ../libtransmission/natpmp.c:218
1511#, c-format
1512msgid "Port %d forwarded successfully"
1513msgstr "Udane przekierowanie portu %d"
1514
1515#: ../libtransmission/net.c:173
1516#, c-format
1517msgid "Couldn't connect socket %d to %s, port %d (errno %d - %s)"
1518msgstr "Nie moÅŒna połączyć gniazda %d do %s, port %d (errno %d - %s)"
1519
1520#: ../libtransmission/net.c:213
1521#, c-format
1522msgid "Couldn't bind port %d: %s"
1523msgstr "Nie moÅŒna powiązać portu %d: %s"
1524
1525#: ../libtransmission/port-forwarding.c:31
1526msgid "Port Forwarding"
1527msgstr "Przekierowywanie portów"
1528
1529#: ../libtransmission/port-forwarding.c:63
1530msgid "Starting"
1531msgstr "Uruchamianie"
1532
1533#: ../libtransmission/port-forwarding.c:67
1534msgid "Forwarded"
1535msgstr "Port przekierowano"
1536
1537#: ../libtransmission/port-forwarding.c:71
1538msgid "Stopping"
1539msgstr "Zatrzymywanie"
1540
1541#: ../libtransmission/port-forwarding.c:75
1542msgid "Not forwarded"
1543msgstr "Port nie został przekierowany"
1544
1545#: ../libtransmission/port-forwarding.c:98 ../libtransmission/torrent.c:1319
1546#, c-format
1547msgid "State changed from \"%1$s\" to \"%2$s\""
1548msgstr "Stan zmienił się z \"%1$s\" na \"%2$s\""
1549
1550#: ../libtransmission/port-forwarding.c:108
1551#, c-format
1552msgid "Closing port %d"
1553msgstr "Zamykanie portu %d"
1554
1555#: ../libtransmission/port-forwarding.c:122
1556#, c-format
1557msgid "Opened port %d to listen for incoming peer connections"
1558msgstr "Otwarto port %d do nasłuchu połączeń przychodzących"
1559
1560#: ../libtransmission/port-forwarding.c:132
1561#, c-format
1562msgid ""
1563"Couldn't open port %d to listen for incoming peer connections (errno %d - %s)"
1564msgstr ""
1565"Nieudane otwarcie portu %d do nasłuchu połączeń przychodzących (errno %d -%s)"
1566
1567#. first %s is the application name
1568#. second %s is the version number
1569#: ../libtransmission/session.c:289
1570#, c-format
1571msgid "%s %s started"
1572msgstr "%s %s włączony"
1573
1574#: ../libtransmission/session.c:704
1575#, c-format
1576msgid "Loaded %d torrents"
1577msgstr "Liczba załadowanych torrentów: %d"
1578
1579#: ../libtransmission/torrent.c:236
1580#, c-format
1581msgid "Got %d peers from tracker"
1582msgstr "Otrzymano %d partnerów od trackera"
1583
1584#: ../libtransmission/torrent.c:251
1585#, c-format
1586msgid "Tracker warning: \"%s\""
1587msgstr "OstrzeÅŒenie trackera: \"%s\""
1588
1589#: ../libtransmission/torrent.c:258
1590#, c-format
1591msgid "Tracker error: \"%s\""
1592msgstr "Błąd trackera: \"%s\""
1593
1594#: ../libtransmission/torrent.c:1265
1595msgid "Done"
1596msgstr "Gotowe"
1597
1598#: ../libtransmission/torrent.c:1268
1599msgid "Complete"
1600msgstr "Ukończono"
1601
1602#: ../libtransmission/torrent.c:1271
1603msgid "Incomplete"
1604msgstr "Niepełny"
1605
1606#: ../libtransmission/upnp.c:26
1607msgid "Port Forwarding (UPnP)"
1608msgstr "Przekierowywanie portów (UPnP)"
1609
1610#: ../libtransmission/upnp.c:103
1611#, c-format
1612msgid "Found Internet Gateway Device \"%s\""
1613msgstr "Odnaleziono urządzenie bramy sieciowej (gateway) \"%s\""
1614
1615#: ../libtransmission/upnp.c:106
1616#, c-format
1617msgid "Local Address is \"%s\""
1618msgstr "Lokalny adres to \"%s\""
1619
1620#: ../libtransmission/upnp.c:139
1621#, c-format
1622msgid "Stopping port forwarding through \"%s\", service \"%s\""
1623msgstr "Zatrzymywanie przekierowywania portów przez \"%s\", usługa \"%s\""
1624
1625#: ../libtransmission/upnp.c:171
1626#, c-format
1627msgid "Port forwarding through \"%s\", service \"%s\".  (local address: %s:%d)"
1628msgstr ""
1629"Przekierowywanie portów przez \"%s\", usługa \"%s\" (lokalny adres: %s:%d)"
1630
1631#: ../libtransmission/upnp.c:176
1632msgid "Port forwarding successful!"
1633msgstr "Przekierowywanie portów udane!"
1634
1635#: ../libtransmission/utils.c:455
1636msgid "Not a regular file"
1637msgstr "To nie jest zwykły plik"
1638
1639#: ../libtransmission/utils.c:473
1640msgid "Memory allocation failed"
1641msgstr "Alokacja pamięci nieudana"
1642
1643#. Node exists but isn't a folder
1644#: ../libtransmission/utils.c:582
1645#, c-format
1646msgid "File \"%s\" is in the way"
1647msgstr "Plik \"%s\" jest w drodze"
1648
1649#: ../libtransmission/verify.c:146
1650msgid "Verifying torrent"
1651msgstr "Sprawdzanie torrenta"
1652
1653#: ../libtransmission/verify.c:179
1654msgid "Queued for verification"
1655msgstr "W kolejce do sprawdzania"
1656
1657#~ msgid "Stalled (%.1f%%)"
1658#~ msgstr "Zatrzymany (%.1f%%)"
1659
1660#~ msgid "Stopped (%.1f%%)"
1661#~ msgstr "Zatrzymany (%.1f%%)"
1662
1663#~ msgid ""
1664#~ "Failed to open the file %s for reading:\n"
1665#~ "%s"
1666#~ msgstr ""
1667#~ "Otwarcie pliku %s do odczytu nieudane:\n"
1668#~ "%s"
1669
1670#~ msgid ""
1671#~ "Error while reading from the file %s:\n"
1672#~ "%s"
1673#~ msgstr ""
1674#~ "Błąd podczas odczytu pliku %s:\n"
1675#~ "%s"
1676
1677#~ msgid ""
1678#~ "Failed to rename the file %s to %s:\n"
1679#~ "%s"
1680#~ msgstr ""
1681#~ "Zmiana nazwy pliku %s na %s nieudana:\n"
1682#~ "%s"
1683
1684#~ msgid "%s - Properties for %s"
1685#~ msgstr "%s - Właściwości %s"
1686
1687#~ msgid "General"
1688#~ msgstr "Ogólne"
1689
1690#~ msgid "Piece Size:"
1691#~ msgstr "Rozmiar części:"
1692
1693#~ msgid "?"
1694#~ msgstr "?"
1695
1696#~ msgid "Are you sure you want to quit %s?"
1697#~ msgstr "Czy na pewno zakończyć %s?"
1698
1699#~ msgid "  fnord    fnord  "
1700#~ msgstr "  fnord    fnord  "
1701
1702#~ msgid "Start a torrent that is not running"
1703#~ msgstr "Rozpocznij pobieranie torrenta"
1704
1705#~ msgid "Stop a torrent that is running"
1706#~ msgstr "Zatrzymaj pobierany torrent"
1707
1708#~ msgid "Show additional information about a torrent"
1709#~ msgstr "Wyświetl dodatkowe informacje na temat torrenta"
1710
1711#~ msgid "Open debug window"
1712#~ msgstr "Otwórz okno debug"
1713
1714#~ msgid "Customize application behavior"
1715#~ msgstr "Ustaw zachowanie aplikacji"
1716
1717#~ msgid "Exit the program"
1718#~ msgstr "Zakończ pracę z programem"
1719
1720#~ msgid ""
1721#~ "usage: %s [-hpq] [files...]\n"
1722#~ "\n"
1723#~ "Transmission %s (r%d) http://transmission.m0k.org/\n"
1724#~ "A free, lightweight BitTorrent client with a simple, intuitive interface\n"
1725#~ "\n"
1726#~ "  -h --help    display this message and exit\n"
1727#~ "  -p --paused  start with all torrents paused\n"
1728#~ "  -q --quit    request that the running %s instance quit\n"
1729#~ "\n"
1730#~ "Only one instance of %s may run at one time. Multiple\n"
1731#~ "torrent files may be loaded at startup by adding them to the command\n"
1732#~ "line. If %s is already running, those torrents will be\n"
1733#~ "opened in the running instance.\n"
1734#~ msgstr ""
1735#~ "sposób uŌycia: %s [-hpq] [pliki...]\n"
1736#~ "\n"
1737#~ "Transmission %s (r%d) http://transmission.m0k.org/\n"
1738#~ "Darmowy, lekki klient BitTorrent z prostym, intuicyjnym interfejsem\n"
1739#~ "\n"
1740#~ " -h --help    wyświetlenie pomocy i zakończenie\n"
1741#~ " -p --paused uruchom z zatrzymanymi torrentami\n"
1742#~ " -q --quit Ōądanie zamknięcia instancji %s\n"
1743#~ "\n"
1744#~ "Tylko jedna instancja %s moÅŒe być uruchomiona w jednym\n"
1745#~ "czasie. Wielkrotne pliki torrent mogą zostać wczytane podczas "
1746#~ "uruchamiania poprzez dodawanie ich do wiersza poleceń\n"
1747#~ "Jeśli %s jest juÅŒ uruchomiony, te torrenty zostaną uruchomione\n"
1748#~ "w otwartej instancji.\n"
1749
1750#~ msgid "Info"
1751#~ msgstr "Informacje"
1752
1753#~ msgid "???"
1754#~ msgstr "???"
1755
1756#~ msgid "Restrict the download rate"
1757#~ msgstr "Ograniczenie prędkości pobierania"
1758
1759#~ msgid "Speed in KiB/sec for restricted download rate"
1760#~ msgstr "Ograniczona prędkość pobierania w KiB/s"
1761
1762#~ msgid "Restrict the upload rate"
1763#~ msgstr "Ograniczenie prędkości wysyłania"
1764
1765#~ msgid "Speed in KiB/sec for restricted upload rate"
1766#~ msgstr "Ograniczona prędkość wysyłania w KiB/s"
1767
1768#~ msgid ""
1769#~ "When adding a torrent, always prompt for a directory to download data "
1770#~ "files into"
1771#~ msgstr "Podczas dodawania torrenta, zawsze pytaj o katalog zapisu danych"
1772
1773#~ msgid "Au_tomatic port mapping via NAT-PMP or UPnP"
1774#~ msgstr "Au_tomatyczne mapowanie portów poprzez NAT-PMP lub UPnP"
1775
1776#~ msgid "Attempt to bypass NAT or firewall to allow incoming peer connections"
1777#~ msgstr ""
1778#~ "Próbowanie ominięcia NAT lub zapory sieciowej, aby zezwolić na "
1779#~ "przychodzące połączenia od peerów"
1780
1781#~ msgid ""
1782#~ "Perform Azureus or µTorrent compatible peer exchange with any peers which "
1783#~ "support it"
1784#~ msgstr ""
1785#~ "Wykonuj wymianę peerów kompatybilną z Azureus i µTorrent z peerami, które "
1786#~ "to obsługują"
1787
1788#~ msgid "Use a system tray / dock / notification area icon"
1789#~ msgstr "Wyświetlaj ikonę w obszarze powiadamiania / zasobniku systemowym"
1790
1791#~ msgid "Prompt for confirmation when quitting"
1792#~ msgstr "Pytaj o potwierdzenie przy kończeniu pracy z programem"
1793
1794#~ msgid "Torrent files added via the toolbar, popup menu, and drag-and-drop"
1795#~ msgstr ""
1796#~ "Pliki torrent dodawane poprzez pasek narzędzi, wyskakujące menu oraz za "
1797#~ "pomocą techniki przeciągnij-i-upuść"
1798
1799#~ msgid ""
1800#~ "For torrents added e_xternally\n"
1801#~ "(via the command-line):"
1802#~ msgstr ""
1803#~ "Dla torrentów dodawanych z _zewnątrz\n"
1804#~ "(poprzez wiersz poleceń):"
1805
1806#~ msgid "     Total DL: %s/s     Total UL: %s/s"
1807#~ msgstr "     Ogółem pobieranie: %s/s     Ogółem wysyłanie: %s/s"
1808
1809#~ msgid "Checking existing files (%.1f%%)"
1810#~ msgstr "Sprawdzanie istniejących plików (%.1f%%)"
1811
1812#~ msgid "B"
1813#~ msgstr "B"
1814
1815#~ msgid "KiB"
1816#~ msgstr "KiB"
1817
1818#~ msgid "MiB"
1819#~ msgstr "MiB"
1820
1821#~ msgid "GiB"
1822#~ msgstr "GiB"
1823
1824#~ msgid "TiB"
1825#~ msgstr "TiB"
1826
1827#~ msgid "PiB"
1828#~ msgstr "PiB"
1829
1830#~ msgid "EiB"
1831#~ msgstr "EiB"
1832
1833#~ msgid "%i %s"
1834#~ msgstr "%i %s"
1835
1836#~ msgid "%i %s %i %s"
1837#~ msgstr "%i %s %i %s"
1838
1839#~ msgid "week"
1840#~ msgid_plural "weeks"
1841#~ msgstr[0] "tydzień"
1842#~ msgstr[1] "tygodnie"
1843#~ msgstr[2] "tygodni"
1844
1845#~ msgid "N/A"
1846#~ msgstr "n/d"
1847
1848#~ msgid "∞"
1849#~ msgstr "∞"
1850
1851#~ msgid "sec"
1852#~ msgid_plural "secs"
1853#~ msgstr[0] "sekunda"
1854#~ msgstr[1] "sekundy"
1855#~ msgstr[2] "sekund"
1856
1857#~ msgid "min"
1858#~ msgid_plural "mins"
1859#~ msgstr[0] "minuta"
1860#~ msgstr[1] "minuty"
1861#~ msgstr[2] "minut"
1862
1863#~ msgid "hr"
1864#~ msgid_plural "hrs"
1865#~ msgstr[0] "godzina"
1866#~ msgstr[1] "godziny"
1867#~ msgstr[2] "godzin"
1868
1869#~ msgid "Downloading from %d of %d connected peers"
1870#~ msgstr "Pobieranie od %i z %i peerów"
1871
1872#~ msgid "Destination directory for downloaded data files"
1873#~ msgstr "Docelowy katalog zapisu pobieranych plików"
1874
1875#~ msgid "Remaining:"
1876#~ msgstr "Pozostało:"