source: branches/1.3x/po/nb.po @ 6587

Last change on this file since 6587 was 6587, checked in by charles, 13 years ago

(1.3x gtk) sync w/Rosetta for 1.33b1

File size: 50.1 KB
Line 
1# Norwegian translations for transmission package.
2# Copyright (C) 2008 THE transmission'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the transmission package.
4# Geir Hauge <geir.hauge@gmail.com>, 2008.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: transmission 1.06\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
11"POT-Creation-Date: 2008-07-19 14:55-0500\n"
12"PO-Revision-Date: 2008-08-13 21:52+0000\n"
13"Last-Translator: Geir Hauge <Unknown>\n"
14"Language-Team: Norwegian <en@li.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19"X-Launchpad-Export-Date: 2008-08-19 00:21+0000\n"
20"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
21
22#~ msgid "Close main window"
23#~ msgstr "Lukk hovedviduet"
24
25#~ msgid "<b>Availability</b>"
26#~ msgstr "<b>Tilgjengelighet</b>"
27
28#~ msgid "<b>Connected Peers</b>"
29#~ msgstr "<b>Tilkoblede nedlastere</b>"
30
31#~ msgid "<b>Completed:</b>"
32#~ msgstr "<b>Ferdig:</b>"
33
34#~ msgid "filedetails|Priority"
35#~ msgstr "Prioritet"
36
37#~ msgid "Bad IPC protocol version"
38#~ msgstr "Gal versjon av IPC-protokoll"
39
40#, c-format
41#~ msgid "IPC parse error: %s"
42#~ msgstr "Tolkningsfeil i IPC-protokollen: %s"
43
44#, c-format
45#~ msgid "Couldn't set up IPC: %s"
46#~ msgstr "Klarte ikke å konfigurere IPC: %s"
47
48#~ msgid "Ask the running instance to quit"
49#~ msgstr "Be den allerede kjÞrende instansen om å avslutte"
50
51#~ msgid "_Quit Immediately"
52#~ msgstr "_Avslutt nå"
53
54#, c-format
55#~ msgid "Failed to load torrent file: %s"
56#~ msgid_plural "Failed to load torrent files: %s"
57#~ msgstr[0] "Klarte ikke å laste inn torrent-filen: %s"
58#~ msgstr[1] "Klarte ikke å laste inn torrent-filene: %s"
59
60#, c-format
61#~ msgid "No files selected"
62#~ msgstr "Ingen filer er valgt"
63
64#, c-format
65#~ msgid "<i>No files selected</i>"
66#~ msgstr "<i>Ingen filer er valgt</i>"
67
68#~ msgid "Content"
69#~ msgstr "Innhold"
70
71#~ msgid "_Single File:"
72#~ msgstr "_Enkeltfil:"
73
74#~ msgid "_Folder:"
75#~ msgstr "_Mappe:"
76
77#~ msgid "_Private to this tracker"
78#~ msgstr "_Kun for denne stifinneren"
79
80#~ msgid "Announce _URL:"
81#~ msgstr "Annonserings-_URL"
82
83#~ msgid "_Source file:"
84#~ msgstr "_Kildefil:"
85
86#~ msgid "Automatically add torrents from:"
87#~ msgstr "Legg til torrenter automatisk fra:"
88
89#~ msgid "Ports"
90#~ msgstr "Porter"
91
92#~ msgid "_Forward port from router"
93#~ msgstr "_ViderefÞr port fra ruter"
94
95#~ msgid "Incoming _port:"
96#~ msgstr "Innkommende _port:"
97
98#~ msgid "Preferences"
99#~ msgstr "Brukervalg"
100
101#, c-format
102#~ msgid "Couldn't read resume file for \"%s\""
103#~ msgstr "Klare ikke å lese gjenopptakingsfilen for «%s»"
104
105#, c-format
106#~ msgid "Invalid announce URL \"%s\""
107#~ msgstr "Ugyldig annonserings-URL «%s»"
108
109#, c-format
110#~ msgid "%s failed (%d): %s (%d)"
111#~ msgstr "%s feilet (%d): %s (%d)"
112
113#~ msgid "If your router supports NAT-PMP, please make sure NAT-PMP is enabled!"
114#~ msgstr "Hvis ruteren din stÞtter NAT-PMP, pass på at NAT-PMP er skrudd på!"
115
116#~ msgid "NAT-PMP port forwarding unsuccessful, trying UPnP next"
117#~ msgstr "NAT-PMP-viderefÞring av porter mislyktes, prÞver UPnP i stedet"
118
119#, c-format
120#~ msgid "port %d forwarded successfully"
121#~ msgstr "port %d viderefÞrt uten feil"
122
123#, c-format
124#~ msgid "Bound socket %d to port %d"
125#~ msgstr "Bandt socket %d til port %d"
126
127#, c-format
128#~ msgid "Piece %lu, which was just downloaded, failed its checksum test: %s"
129#~ msgstr ""
130#~ "Bruddstykke %lu, som nettopp ble nedlastet, feilet "
131#~ "kontrollsumverifiseringen: %s"
132
133#, c-format
134#~ msgid "State changed from \"%s\" to \"%s\""
135#~ msgstr "Tilsdand endret fra «%s» til «%s»"
136
137#~ msgid "Port forwarding failed."
138#~ msgstr "ViderefÞring av port mislyktes."
139
140#, c-format
141#~ msgid "Closing torrent; %d left"
142#~ msgstr "Lukker torrent; %d igjen"
143
144#, c-format
145#~ msgid "upnpDiscover failed (errno %d - %s)"
146#~ msgstr "upnpDiscover feilet (errno %d - %s)"
147
148#, c-format
149#~ msgid "UPNP_GetValidIGD failed (errno %d - %s)"
150#~ msgstr "UPNP_GetValidIGD feilet (errno %d - %s)"
151
152#~ msgid "If your router supports UPnP, please make sure UPnP is enabled!"
153#~ msgstr "Hvis ruteren din stÞtter UPnP, pass på at UPnP er skrudd på!"
154
155#, c-format
156#~ msgid "Port forwarding failed with error %d (errno %d - %s)"
157#~ msgstr "ViderefÞring av porter feilet med feil %d (errno %d - %s)"
158
159#~ msgid ""
160#~ "Failed to open the file %s for writing:\n"
161#~ "%s"
162#~ msgstr ""
163#~ "Klarte ikke å åpne filen «%s» med skrivetilgang:\n"
164#~ "%s"
165
166#~ msgid ""
167#~ "Failed to create the directory %s:\n"
168#~ "%s"
169#~ msgstr ""
170#~ "Klarte ikke å opprette mappen «%s»:\n"
171#~ "%s"
172
173#~ msgid "Use alternate _download directory"
174#~ msgstr "Last ned til en annen _mappe"
175
176#~ msgid "Choose a download directory"
177#~ msgstr "Velg mappe å laste ned til"
178
179#~ msgid "Choose a directory"
180#~ msgstr "Velg en mappe"
181
182#~ msgid "Info"
183#~ msgstr "Informasjon"
184
185#~ msgid "Confirm _quit"
186#~ msgstr "Bekreft _avsluttning"
187
188#~ msgid "For torrents added _normally:"
189#~ msgstr "For torrenter lagt til på _normalt vis:"
190
191#~ msgid "Use the torrent file where it is"
192#~ msgstr "Bruk torrent-filen der den er"
193
194#~ msgid "Keep a copy of the torrent file"
195#~ msgstr "Behold en kopi av torrent-filen"
196
197#~ msgid "Keep a copy and remove the original"
198#~ msgstr "Behold en kopi og fjern originalen"
199
200#~ msgid "B"
201#~ msgstr "B"
202
203#~ msgid "KiB"
204#~ msgstr "KiB"
205
206#~ msgid "MiB"
207#~ msgstr "MiB"
208
209#~ msgid "GiB"
210#~ msgstr "GiB"
211
212#~ msgid "TiB"
213#~ msgstr "TiB"
214
215#~ msgid "PiB"
216#~ msgstr "PiB"
217
218#~ msgid "EiB"
219#~ msgstr "EiB"
220
221#~ msgid "%i %s"
222#~ msgstr "%i %s"
223
224#~ msgid "%i %s %i %s"
225#~ msgstr "%i %s %i %s"
226
227#~ msgid "N/A"
228#~ msgstr "Ikke tilgjengelig"
229
230#~ msgid "Sort by _Date Added"
231#~ msgstr "Sorter etter sist _lagt til"
232
233#~ msgid "IPC parsing failed: %s"
234#~ msgstr "IPC-tolkning feilet: %s"
235
236#~ msgid "File _Type"
237#~ msgstr "_Type"
238
239#~ msgid "Program started %d times"
240#~ msgstr "Programmet har vÊrt startet opp %d ganger"
241
242#~ msgid "_Remove"
243#~ msgstr "_Fjern"
244
245#~ msgid "_Close"
246#~ msgstr "_Lukk"
247
248#~ msgid "_About Transmission"
249#~ msgstr "_Om Transmission"
250
251#~ msgid "This will close all active torrents."
252#~ msgstr "Dette vil lukke alle aktive torrenter."
253
254#~ msgid "Piece"
255#~ msgid_plural "Pieces"
256#~ msgstr[0] "Bruddstykke"
257#~ msgstr[1] "Bruddstykker"
258
259#~ msgid "Directory"
260#~ msgstr "Mappe"
261
262#~ msgid "Error writing to \"%s\": %s"
263#~ msgstr "Klarte ikke å skrive til «%s»: %s"
264
265#~ msgid "Cumulative"
266#~ msgstr "Kumulativ"
267
268#~ msgid "Uploading to %d of %d peer"
269#~ msgid_plural "Uploading to %d of %d peers"
270#~ msgstr[0] "Laster opp til %d av %d nedlaster"
271#~ msgstr[1] "Laster opp til %d av %d nedlastere"
272
273#~ msgid "Seeding to %d of %d peer"
274#~ msgid_plural "Seeding to %d of %d peers"
275#~ msgstr[0] "Deler med %d av %d nedlaster"
276#~ msgstr[1] "Deler med %d av %d nedlastere"
277
278#~ msgid "Unrecognized state: %d"
279#~ msgstr "Tilstanden er ikke gyldig: %d"
280
281#~ msgid "%d Transfer"
282#~ msgid_plural "%d Transfers"
283#~ msgstr[0] "%d overfÞring"
284#~ msgstr[1] "%d overfÞringer"
285
286#~ msgid "Down: %s  Up: %s"
287#~ msgstr "Ned: %s  Opp: %s"
288
289#~ msgid "ZiB"
290#~ msgstr "ZiB"
291
292#~ msgid "YiB"
293#~ msgstr "YiB"
294
295#~ msgid "sec"
296#~ msgid_plural "secs"
297#~ msgstr[0] "sekund"
298#~ msgstr[1] "sekund"
299
300#~ msgid "min"
301#~ msgid_plural "mins"
302#~ msgstr[0] "minutt"
303#~ msgstr[1] "minutt"
304
305#~ msgid "hr"
306#~ msgid_plural "hrs"
307#~ msgstr[0] "time"
308#~ msgstr[1] "timer"
309
310#~ msgid "Transfer files via Peer to Peer"
311#~ msgstr "OverfÞr filer via likenett"
312
313#~ msgid "_Priority"
314#~ msgstr "_Prioritet"
315
316#~ msgid "Create _New Torrent"
317#~ msgstr "Lag _ny torrentfil"
318
319#~ msgid "Torrent creation aborted."
320#~ msgstr "Opprettelse av torrent-fil ble avbrutt."
321
322#~ msgid "Peer wants our data"
323#~ msgstr "Nedlaster vil ha vår data"
324
325#~ msgid "Refusing to send data to peer"
326#~ msgstr "Nekter å sende data til nedlaster"
327
328#~ msgid "Downloading from peer"
329#~ msgstr "Laster ned fra nedlaster"
330
331#~ msgid "Requesting data from peer"
332#~ msgstr "Ber om data fra nedlaster"
333
334#~ msgid "Waiting to request data from peer"
335#~ msgstr "Venter på å be om data fra nedlaster"
336
337#~ msgid "Peer will not send us data"
338#~ msgstr "Nedlaster nekter å sende oss data"
339
340#~ msgid "Added:"
341#~ msgstr "Lagt til:"
342
343#~ msgid "_Info"
344#~ msgstr "_Informasjon"
345
346#~ msgid "_Files"
347#~ msgstr "_Filer"
348
349#~ msgid "_Limit Upload Speed (KiB/s)"
350#~ msgstr "_Begrens opplastingshastigheten til (KiB/s)"
351
352#~ msgid "Li_mit Download Speed (KiB/s)"
353#~ msgstr "Be_grens nedlastingshastigheten til (KiB/s)"
354
355#~ msgid "Downloads"
356#~ msgstr "Nedlastinger"
357
358#~ msgid "P_rompt for download directory"
359#~ msgstr "SpÞr hvor nedlastinger skal lagres"
360
361#~ msgid "For torrents added from _command-line:"
362#~ msgstr "For torrenter lagt til fra _kommandolinja:"
363
364#~ msgid "Global maximum connected peers:"
365#~ msgstr "Globalbegrensning på maksimalt tilkoblede nedlastere"
366
367#~ msgid "_Automatically map port"
368#~ msgstr "Kartlegg port _automatisk"
369
370#~ msgid "NAT traversal uses either NAT-PMP or UPnP"
371#~ msgstr "NAT-traversering bruker enten NAT-PMP eller UPnP"
372
373#~ msgid "Ratio: %.1f"
374#~ msgstr "Delingsrate: %.1f"
375
376#~ msgid "Show Message _Log"
377#~ msgstr "Vis _loggvinduet"
378
379#~ msgid "Handshaking"
380#~ msgstr "HÃ¥ndhilsing"
381
382#~ msgid ""
383#~ "Failed to load torrent file:\n"
384#~ "%sFailed to load torrent files:\n"
385#~ "%s"
386#~ msgstr ""
387#~ "Klarte ikke å laste inn torrent-fil:\n"
388#~ "%sKlarte ikke å laste inn torrent-filene:\n"
389#~ "%s"
390
391#~ msgid "%s/s"
392#~ msgstr "%s/s"
393
394#~ msgid "Download"
395#~ msgstr "Nedlasting"
396
397#~ msgid "Show _Status Bar"
398#~ msgstr "Vis _statusfelt"
399
400#~ msgid "<b>Really Quit %s?</b>"
401#~ msgstr "<b>Er du sikker på at du vil avslutte «%s»?</b>"
402
403#~ msgid "Select the debug filter level."
404#~ msgstr "Velg filtreringsnivået for avlusningsmeldinger."
405
406#~ msgid "Ratio: %.1f, "
407#~ msgstr "Delingsrate: %.1f, "
408
409#~ msgid "Private Torrent, PEX disabled"
410#~ msgstr "Privat torrent, PEX avskrudd"
411
412#~ msgid "Created By"
413#~ msgstr "Opprettet av"
414
415#~ msgid "Downloaded Data"
416#~ msgstr "Nedlastet data"
417
418#~ msgid "Torrent File Path"
419#~ msgstr "Torrent-filsti"
420
421#~ msgid "Torrent File Name"
422#~ msgstr "Torrent-filnavn"
423
424#~ msgid "Completeness:"
425#~ msgstr "Ferdigstillelse"
426
427#~ msgid "_Options"
428#~ msgstr "_Valg"
429
430#~ msgid "Show an Icon in the System _Tray"
431#~ msgstr "Vis ikon i varslingsområdet"
432
433#~ msgid "%s: torrent is already open"
434#~ msgstr "%s: torrent-filen er allerede åpen"
435
436#~ msgid "not a valid torrent file"
437#~ msgstr "ikke en gyldig torrent-fil"
438
439#~ msgid "We'd download from peer if they'd let us"
440#~ msgstr "Ville lastet ned fra nedlaster hvis nedlaster hadde tillat det"
441
442#~ msgid "We'd upload to peer if they'd ask us"
443#~ msgstr "Ville lastet opp til nedlaster hvis nedlaster hadde bett om det"
444
445#~ msgid "We unchoked the peer, but they're not interested"
446#~ msgstr "Struping mot nedlaster fjernet, men nedlaster er ikke interessert"
447
448#, c-format
449#~ msgid "Couldn't connect to \"%1$s\": %2$s"
450#~ msgstr "Klarte ikke å koble til «%1$s»: %2$s"
451
452#~ msgid "Not available"
453#~ msgstr "Ikke tilgjengelig"
454
455#, c-format
456#~ msgid "Not available (%.1f%%)"
457#~ msgstr "Ikke tilgjengelig (%.1f%%)"
458
459#, c-format
460#~ msgid "Blocklist contains %'d entries"
461#~ msgstr "Blokkeringslisten inneholder %'d oppfÞringer"
462
463#: ../gtk/actions.c:47
464msgid "Sort by _Activity"
465msgstr "Sorter etter _aktivitet"
466
467#: ../gtk/actions.c:48
468msgid "Sort by _Name"
469msgstr "Sorter etter _navn"
470
471#: ../gtk/actions.c:49
472msgid "Sort by _Progress"
473msgstr "Sorter etter _fremdrift"
474
475#: ../gtk/actions.c:50
476msgid "Sort by _Ratio"
477msgstr "Sorter etter delings_rate"
478
479#: ../gtk/actions.c:51
480msgid "Sort by _State"
481msgstr "Sorter etter _tilstand"
482
483#: ../gtk/actions.c:52
484msgid "Sort by _Tracker"
485msgstr "Sorter etter st_ifinner"
486
487#: ../gtk/actions.c:53
488msgid "Sort by A_ge"
489msgstr "Sorter etter a_lder"
490
491#: ../gtk/actions.c:70
492msgid "_Main Window"
493msgstr "_Hovedvindu"
494
495#: ../gtk/actions.c:72
496msgid "Message _Log"
497msgstr "_Meldingslogg"
498
499#: ../gtk/actions.c:86
500msgid "_Minimal View"
501msgstr "_Kompakt visning"
502
503#: ../gtk/actions.c:88
504msgid "_Reverse Sort Order"
505msgstr "Sn_u sorteringsrekkefÞlgen"
506
507#: ../gtk/actions.c:90
508msgid "_Filterbar"
509msgstr "_Filtreringsfelt"
510
511#: ../gtk/actions.c:92
512msgid "_Statusbar"
513msgstr "_Statuslinje"
514
515#: ../gtk/actions.c:94
516msgid "_Toolbar"
517msgstr "_VerktÞylinje"
518
519#: ../gtk/actions.c:96
520msgid "Tray _Icon"
521msgstr "Varslings_omrÃ¥deikon"
522
523#: ../gtk/actions.c:101
524msgid "_Torrent"
525msgstr "_Torrent"
526
527#: ../gtk/actions.c:102
528msgid "_View"
529msgstr "_Vis"
530
531#: ../gtk/actions.c:103
532msgid "_Sort Torrents By"
533msgstr "_Sorter torrentene etter"
534
535#: ../gtk/actions.c:104
536msgid "_Edit"
537msgstr "_Rediger"
538
539#: ../gtk/actions.c:105
540msgid "_Help"
541msgstr "_Hjelp"
542
543#: ../gtk/actions.c:106 ../gtk/actions.c:107
544msgid "Add a torrent"
545msgstr "Legg til en torrent"
546
547#: ../gtk/actions.c:107
548msgid "_Add..."
549msgstr "_Legg til ..."
550
551#: ../gtk/actions.c:109
552msgid "_Start"
553msgstr "_Start"
554
555#: ../gtk/actions.c:109
556msgid "Start torrent"
557msgstr "_Start torrent"
558
559#: ../gtk/actions.c:110
560msgid "_Statistics"
561msgstr "_Statistikk"
562
563#: ../gtk/actions.c:112 ../gtk/add-dialog.c:305
564msgid "_Verify Local Data"
565msgstr "_Verifiser lokal data"
566
567#: ../gtk/actions.c:114
568msgid "_Pause"
569msgstr "Sto_pp"
570
571#: ../gtk/actions.c:114
572msgid "Pause torrent"
573msgstr "Stopp torrent"
574
575#: ../gtk/actions.c:115
576msgid "Remove torrent"
577msgstr "Fjern torrent"
578
579#: ../gtk/actions.c:116
580msgid "_Delete Files and Remove"
581msgstr "Slett filene og _fjern"
582
583#: ../gtk/actions.c:117
584msgid "_New..."
585msgstr "_Ny"
586
587#: ../gtk/actions.c:118
588msgid "Create a torrent"
589msgstr "Opprett ny torrent"
590
591#: ../gtk/actions.c:120
592msgid "_Quit"
593msgstr "_Avslutt"
594
595#: ../gtk/actions.c:122
596msgid "Select _All"
597msgstr "Velg _alle"
598
599#: ../gtk/actions.c:124
600msgid "Dese_lect All"
601msgstr "Ve_lg bort alle"
602
603#: ../gtk/actions.c:127
604msgid "_Details"
605msgstr "_Detaljer"
606
607#: ../gtk/actions.c:127
608msgid "Torrent details"
609msgstr "Detaljer om torrenten"
610
611#: ../gtk/actions.c:129
612msgid "_Open Folder"
613msgstr "_Åpne mappe"
614
615#: ../gtk/actions.c:131
616msgid "_Contents"
617msgstr "_Innhold"
618
619#: ../gtk/actions.c:133
620msgid "Ask Tracker for _More Peers"
621msgstr "Be stifinner om Ã¥ fÃ¥ flere _tilkoblinger"
622
623#: ../gtk/add-dialog.c:199
624msgid "Torrent files"
625msgstr "Torrent-filer"
626
627#: ../gtk/add-dialog.c:204
628msgid "All files"
629msgstr "Alle filtyper"
630
631#. make the dialog
632#: ../gtk/add-dialog.c:231
633msgid "Torrent Options"
634msgstr "Torrentvalg"
635
636#: ../gtk/add-dialog.c:253
637msgid "_Move source file to Trash"
638msgstr "_Flytt kildefila til papirkurven"
639
640#: ../gtk/add-dialog.c:254 ../gtk/tr-prefs.c:314
641msgid "_Start when added"
642msgstr "_Start nÃ¥r den er lagt til"
643
644#: ../gtk/add-dialog.c:265
645msgid "_Torrent file:"
646msgstr "_Torrentfil:"
647
648#: ../gtk/add-dialog.c:269
649msgid "Select Source File"
650msgstr "Velg kildefil"
651
652#: ../gtk/add-dialog.c:282 ../gtk/tr-prefs.c:323
653msgid "_Destination folder:"
654msgstr "_MÃ¥lmappe:"
655
656#: ../gtk/add-dialog.c:286
657msgid "Select Destination Folder"
658msgstr "Velg mÃ¥lmappe"
659
660#: ../gtk/add-dialog.c:365
661msgid "Add a Torrent"
662msgstr "Legg til en torrent"
663
664#: ../gtk/add-dialog.c:381 ../gtk/tr-prefs.c:310
665msgid "Display _options dialog"
666msgstr "Vis _valgvindu"
667
668#: ../gtk/conf.c:60 ../gtk/makemeta-ui.c:120 ../libtransmission/metainfo.c:182
669#: ../libtransmission/utils.c:514 ../libtransmission/utils.c:525
670#, c-format
671msgid "Couldn't create \"%1$s\": %2$s"
672msgstr "Klarte ikke Ã¥ opprette «%1$s»: %2$s"
673
674#: ../gtk/conf.c:81 ../libtransmission/bencode.c:1240
675#: ../libtransmission/fastresume.c:195 ../libtransmission/fdlimit.c:138
676#, c-format
677msgid "Couldn't open \"%1$s\": %2$s"
678msgstr "Klarte ikke Ã¥ Ã¥pne «%1$s»: %2$s"
679
680#: ../gtk/conf.c:85
681#, c-format
682msgid "%s is already running."
683msgstr "Det kjÞrer allerede en annen instans av «%s»."
684
685#: ../gtk/details.c:244
686msgid "Web Seeds"
687msgstr "Vevkilder"
688
689#. 'download speed' column header. terse to keep the column narrow.
690#: ../gtk/details.c:246 ../gtk/details.c:287
691msgid "Down"
692msgstr "Ned"
693
694#: ../gtk/details.c:285
695msgid "Address"
696msgstr "Adresse"
697
698#. 'upload speed' column header.  terse to keep the column narrow.
699#: ../gtk/details.c:289
700msgid "Up"
701msgstr "Opp"
702
703#: ../gtk/details.c:290
704msgid "Client"
705msgstr "Klient"
706
707#. 'percent done' column header. terse to keep the column narrow.
708#: ../gtk/details.c:292
709msgid "%"
710msgstr "%"
711
712#: ../gtk/details.c:294
713msgid "Status"
714msgstr "Status"
715
716#: ../gtk/details.c:558
717msgid "Optimistic unchoke"
718msgstr "Optimistisk fjerning av struping"
719
720#: ../gtk/details.c:559
721msgid "Downloading from this peer"
722msgstr "Laster ned fra denne nedlasteren"
723
724#: ../gtk/details.c:560
725msgid "We would download from this peer if they would let us"
726msgstr "Ville ha lastet ned fra denne nedlasteren om den tillatte det"
727
728#: ../gtk/details.c:561
729msgid "Uploading to peer"
730msgstr "Laster opp til nedlaster"
731
732#: ../gtk/details.c:562
733msgid "We would upload to this peer if they asked"
734msgstr "Ville lastet opp til denne nedlasteren om den hadde spurt"
735
736#: ../gtk/details.c:563
737msgid "Peer has unchoked us, but we're not interested"
738msgstr "Nedlaster har fjernet strupingen mot oss, men vi er ikke interessert"
739
740#: ../gtk/details.c:564
741msgid "We unchoked this peer, but they're not interested"
742msgstr ""
743"Fjernet strupingen av denne nedlasteren, men nedlasteren er ikke interessert"
744
745#: ../gtk/details.c:565
746msgid "Encrypted connection"
747msgstr "Kryptert tilkobling"
748
749#: ../gtk/details.c:566
750msgid "Peer was discovered through Peer Exchange (PEX)"
751msgstr "Nedlaster oppdaget via nedlasterutveksling (PEX)"
752
753#: ../gtk/details.c:567
754msgid "Peer is an incoming connection"
755msgstr "Nedlaster kontaktet oss"
756
757#: ../gtk/details.c:753
758msgid "<b>Seeders:</b>"
759msgstr "<b>Delere:</b>"
760
761#: ../gtk/details.c:760
762msgid "<b>Leechers:</b>"
763msgstr "<b>Snyltere:</b>"
764
765#: ../gtk/details.c:767
766msgid "<b>Times Completed:</b>"
767msgstr "<b>Antall fullfÞrte nedlastinger:</b>"
768
769#: ../gtk/details.c:788 ../gtk/details.c:1275 ../gtk/details.c:1286
770msgid "Never"
771msgstr "Aldri"
772
773#: ../gtk/details.c:811
774msgid "Details"
775msgstr "Detaljer"
776
777#: ../gtk/details.c:814 ../gtk/makemeta-ui.c:238
778#, c-format
779msgid "%'d Piece"
780msgid_plural "%'d Pieces"
781msgstr[0] "%'d brudstykke"
782msgstr[1] "%'d bruddstykker"
783
784#. %1$s is number of pieces;
785#. %2$s is how big each piece is
786#: ../gtk/details.c:820 ../gtk/makemeta-ui.c:244
787#, c-format
788msgid "%1$s @ %2$s"
789msgstr "%1$s à %2$s"
790
791#: ../gtk/details.c:824
792msgid "Pieces:"
793msgstr "Bruddstykker:"
794
795#: ../gtk/details.c:828
796msgid "Hash:"
797msgstr "Hash:"
798
799#: ../gtk/details.c:831
800msgid "Private to this tracker -- PEX disabled"
801msgstr "Kun for denne stifinneren -- PEX avskrudd"
802
803#: ../gtk/details.c:832
804msgid "Public torrent"
805msgstr "Offentlig torrent"
806
807#: ../gtk/details.c:834
808msgid "Privacy:"
809msgstr "Fortrolighet:"
810
811#: ../gtk/details.c:846
812msgid "Comment:"
813msgstr "Kommentar:"
814
815#: ../gtk/details.c:850
816msgid "Origins"
817msgstr "Opprinnelse"
818
819#: ../gtk/details.c:852
820msgid "Unknown"
821msgstr "Ukjent"
822
823#: ../gtk/details.c:853
824msgid "Creator:"
825msgstr "Opprettet av:"
826
827#: ../gtk/details.c:857
828msgid "Date:"
829msgstr "Dato:"
830
831#: ../gtk/details.c:860
832msgid "Location"
833msgstr "Plassering"
834
835#: ../gtk/details.c:864
836msgid "Destination folder:"
837msgstr "MÃ¥lmappe:"
838
839#: ../gtk/details.c:868
840msgid "Torrent file:"
841msgstr "Torrent-fil:"
842
843#: ../gtk/details.c:913
844#, c-format
845msgid "%.1f%%"
846msgstr "%.1f%%"
847
848#. %1$.1f is percent of how much of what we want's been downloaded,
849#. %2$.1f is percent of how much of the whole torrent we've downloaded
850#: ../gtk/details.c:917
851#, c-format
852msgid "%1$.1f%% (%2$.1f%% selected)"
853msgstr "%1$.1f%% (%2$.1f%% valgt)"
854
855#. %1$s is total size of what we've saved to disk
856#. %2$s is how much of it's passed the checksum test
857#: ../gtk/details.c:925
858#, c-format
859msgid "%1$s (%2$s verified)"
860msgstr "%1$s (%2$s verifisert)"
861
862#: ../gtk/details.c:944 ../gtk/util.c:54 ../gtk/util.c:74
863msgid "None"
864msgstr "Ingen"
865
866#: ../gtk/details.c:967
867msgid "Transfer"
868msgstr "OverfÞring"
869
870#: ../gtk/details.c:970
871msgid "State:"
872msgstr "Tilstand:"
873
874#: ../gtk/details.c:973
875msgid "Progress:"
876msgstr "Fremdrift"
877
878#. "Have" refers to how much of the torrent we have
879#: ../gtk/details.c:977
880msgid "Have:"
881msgstr "Har:"
882
883#: ../gtk/details.c:980 ../gtk/stats.c:127 ../gtk/stats.c:139
884msgid "Downloaded:"
885msgstr "Lastet ned:"
886
887#: ../gtk/details.c:983 ../gtk/stats.c:125 ../gtk/stats.c:137
888msgid "Uploaded:"
889msgstr "Lastet opp:"
890
891#: ../gtk/details.c:987
892msgid "Failed DL:"
893msgstr "Feilnedlastet:"
894
895#: ../gtk/details.c:990 ../gtk/stats.c:129 ../gtk/stats.c:141
896msgid "Ratio:"
897msgstr "Delingsrate:"
898
899#: ../gtk/details.c:993
900msgid "Swarm rate:"
901msgstr "Total hastighet:"
902
903#: ../gtk/details.c:996
904msgid "Error:"
905msgstr "Feil:"
906
907#: ../gtk/details.c:1000
908msgid "Completion"
909msgstr "Ferdigstillelse"
910
911#: ../gtk/details.c:1010
912msgid "Dates"
913msgstr "Datoer"
914
915#: ../gtk/details.c:1013
916msgid "Started at:"
917msgstr "PÃ¥begynt:"
918
919#: ../gtk/details.c:1016
920msgid "Last activity at:"
921msgstr "Sist aktivitet:"
922
923#: ../gtk/details.c:1093 ../gtk/tr-prefs.c:1070
924msgid "Bandwidth"
925msgstr "BÃ¥ndbredde"
926
927#: ../gtk/details.c:1095 ../gtk/tr-prefs.c:1072
928msgid "Limit _download speed (KB/s):"
929msgstr "Begrens _nedlastingshastighet til (KiB/s):"
930
931#: ../gtk/details.c:1108 ../gtk/tr-prefs.c:1079
932msgid "Limit _upload speed (KB/s):"
933msgstr "Begrens _opplastingshastighet til (KiB/s):"
934
935#: ../gtk/details.c:1122
936msgid "Peer Connections"
937msgstr "Tilkoblinger til nedlastere"
938
939#: ../gtk/details.c:1127
940msgid "_Maximum peers:"
941msgstr "_Maksimalt tilkoblede nedlastere:"
942
943#: ../gtk/details.c:1182 ../gtk/makemeta-ui.c:361 ../gtk/tr-prefs.c:1121
944msgid "Trackers"
945msgstr "Stifinnere"
946
947#: ../gtk/details.c:1188
948msgid "Scrape"
949msgstr "Krafs"
950
951#: ../gtk/details.c:1190
952msgid "Last scrape at:"
953msgstr "Sist krafs"
954
955#: ../gtk/details.c:1195 ../gtk/details.c:1217
956msgid "Tracker responded:"
957msgstr "Stifinner svarte:"
958
959#: ../gtk/details.c:1200
960msgid "Next scrape in:"
961msgstr "Neste krafs:"
962
963#: ../gtk/details.c:1206
964msgid "Announce"
965msgstr "Annonsering"
966
967#: ../gtk/details.c:1210
968msgid "Tracker:"
969msgstr "Stifinner:"
970
971#: ../gtk/details.c:1212
972msgid "Last announce at:"
973msgstr "Sist annonsering:"
974
975#: ../gtk/details.c:1222
976msgid "Next announce in:"
977msgstr "Neste annonsering:"
978
979#. how long until the tracker will honor user
980#. * pressing the "ask for more peers" button
981#: ../gtk/details.c:1229
982msgid "Manual announce allowed in:"
983msgstr "Manuell annonsering tillat om:"
984
985#: ../gtk/details.c:1247
986msgid "In progress"
987msgstr "Holder pÃ¥"
988
989#: ../gtk/details.c:1290
990msgid "Now"
991msgstr "NÃ¥"
992
993#. %1$s is torrent name
994#. %2$s its file size
995#: ../gtk/details.c:1340
996#, c-format
997msgid "Details for %1$s (%2$s)"
998msgstr "Detaljer for %1$s (%2$s)"
999
1000#: ../gtk/details.c:1358
1001msgid "Activity"
1002msgstr "Aktivitet"
1003
1004#: ../gtk/details.c:1363 ../gtk/tr-prefs.c:1118
1005msgid "Peers"
1006msgstr "Nedlastere"
1007
1008#: ../gtk/details.c:1368 ../gtk/tr-window.c:434
1009msgid "Tracker"
1010msgstr "Stifinner"
1011
1012#: ../gtk/details.c:1372 ../gtk/msgwin.c:168
1013msgid "Information"
1014msgstr "Informasjon"
1015
1016#: ../gtk/details.c:1378 ../gtk/tr-window.c:434
1017msgid "Files"
1018msgstr "Filer"
1019
1020#: ../gtk/details.c:1383 ../gtk/tr-prefs.c:521
1021msgid "Options"
1022msgstr "Valg"
1023
1024#: ../gtk/dialogs.c:114
1025msgid "<big><b>Quit Transmission?</b></big>"
1026msgstr "<big><b>Avslutte Transmission?</b></big>"
1027
1028#: ../gtk/dialogs.c:127
1029msgid "_Don't ask me again"
1030msgstr "_Ikke spÞr meg om dette igjen"
1031
1032#: ../gtk/dialogs.c:216
1033msgid "Remove torrent?"
1034msgid_plural "Remove torrents?"
1035msgstr[0] "Fjerne torrent?"
1036msgstr[1] "Fjerne torrentene?"
1037
1038#: ../gtk/dialogs.c:218
1039msgid "Delete this torrent's downloaded files?"
1040msgid_plural "Delete these torrents' downloaded files?"
1041msgstr[0] "Fjerne denne torrentens nedlastede filer?"
1042msgstr[1] "Fjerne disse torrentenes nedlastede filer?"
1043
1044#: ../gtk/dialogs.c:223
1045msgid "Some of these torrents are incomplete or connected to peers."
1046msgstr "Noen av disse torrentene er ufullstendige eller tilkoblet nedlastere"
1047
1048#: ../gtk/dialogs.c:227
1049msgid "This torrent is incomplete or connected to peers."
1050msgid_plural "One of these torrents is incomplete or connected to peers."
1051msgstr[0] "Denne torrenten er ufullstendig eller tilkoblet nedlastere."
1052msgstr[1] ""
1053"En av disse torrentene er ufullstendig eller tilkoblet nedlastere."
1054
1055#: ../gtk/file-list.c:530 ../gtk/file-list.c:534
1056msgid "Yes"
1057msgstr "Ja"
1058
1059#: ../gtk/file-list.c:532 ../gtk/file-list.c:535
1060msgid "No"
1061msgstr "Nei"
1062
1063#: ../gtk/file-list.c:536 ../gtk/file-list.c:579
1064msgid "Mixed"
1065msgstr "Delvis"
1066
1067#: ../gtk/file-list.c:573
1068msgid "High"
1069msgstr "HÞy"
1070
1071#: ../gtk/file-list.c:575
1072msgid "Normal"
1073msgstr "Middels"
1074
1075#: ../gtk/file-list.c:577
1076msgid "Low"
1077msgstr "Lav"
1078
1079#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
1080#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
1081#: ../gtk/file-list.c:619
1082msgid "filedetails|File"
1083msgstr "Fil"
1084
1085#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
1086#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
1087#: ../gtk/file-list.c:635
1088msgid "filedetails|Progress"
1089msgstr "Fremdrift"
1090
1091#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
1092#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
1093#. The items for this column are checkboxes (yes/no)
1094#: ../gtk/file-list.c:644
1095msgid "filedetails|Download"
1096msgstr "Nedlasting"
1097
1098#: ../gtk/file-list.c:650
1099msgid "Priority"
1100msgstr "Prioritet"
1101
1102#: ../gtk/file-list.c:666
1103msgid "_High"
1104msgstr "_HÞy"
1105
1106#: ../gtk/file-list.c:669
1107msgid "_Normal"
1108msgstr "_Middels"
1109
1110#: ../gtk/file-list.c:672
1111msgid "_Low"
1112msgstr "_Lav"
1113
1114#: ../gtk/file-list.c:675
1115msgid "_Ignore"
1116msgstr "_Ignorer"
1117
1118#: ../gtk/file-list.c:678
1119msgid "_Download"
1120msgstr "_Last ned"
1121
1122#: ../gtk/main.c:351
1123msgid "Start with all torrents paused"
1124msgstr "Start med alle torrentene stoppet"
1125
1126#: ../gtk/main.c:354
1127msgid "Start minimized in system tray"
1128msgstr "Start minimert (med ikon i varslingsomrÃ¥det)"
1129
1130#: ../gtk/main.c:357
1131msgid "Where to look for configuration files"
1132msgstr "Plassering av konfigurasjonsfiler"
1133
1134#: ../gtk/main.c:369
1135msgid "Transmission"
1136msgstr "Transmission"
1137
1138#: ../gtk/main.c:374
1139msgid "[torrent files]"
1140msgstr "[torrent-filer]"
1141
1142#: ../gtk/main.c:708
1143msgid "<b>Closing Connections</b>"
1144msgstr "<b>Lukker tilkoblinger</b>"
1145
1146#: ../gtk/main.c:712
1147msgid "Sending upload/download totals to tracker..."
1148msgstr "Sender opplasting- og nedlastingsmengde til stifinner ..."
1149
1150#: ../gtk/main.c:717
1151msgid "_Quit Now"
1152msgstr "_Avslutt nÃ¥"
1153
1154#: ../gtk/main.c:860
1155msgid "Couldn't add corrupt torrent"
1156msgid_plural "Couldn't add corrupt torrents"
1157msgstr[0] "Kunne ikke legge til korrupt torrent"
1158msgstr[1] "Kunne ikke legge til korrupte torrenter"
1159
1160#: ../gtk/main.c:867
1161msgid "Couldn't add duplicate torrent"
1162msgid_plural "Couldn't add duplicate torrents"
1163msgstr[0] "Kunne ikke legge til torrent som var lagt til fra fÞr"
1164msgstr[1] "Kunne ikke legge til torrenter som var lagt til fra fÞr"
1165
1166#: ../gtk/main.c:1095
1167msgid "A fast and easy BitTorrent client"
1168msgstr "En rask og enkel BitTorrent-klient"
1169
1170#: ../gtk/main.c:1098
1171msgid "Copyright 2005-2008 The Transmission Project"
1172msgstr "Copyright 2005-2008 The Transmission Project"
1173
1174#. Translators: translate "translator-credits" as your name
1175#. to have it appear in the credits in the "About" dialog
1176#: ../gtk/main.c:1107
1177msgid "translator-credits"
1178msgstr ""
1179"oversettere\n"
1180"\n"
1181"Launchpad Contributions:\n"
1182"  Anders Oftedal https://launchpad.net/~anders-oftedal-gmail\n"
1183"  Geir Hauge https://launchpad.net/~geir-hauge\n"
1184"  Mikal Krogstad https://launchpad.net/~mikal-krogstad\n"
1185"  Tommy Mikkelsen https://launchpad.net/~tamikkelsen"
1186
1187#: ../gtk/makemeta-ui.c:101
1188msgid "Torrent created!"
1189msgstr "Torrent opprettet!"
1190
1191#: ../gtk/makemeta-ui.c:105 ../gtk/makemeta-ui.c:114 ../gtk/makemeta-ui.c:121
1192#, c-format
1193msgid "Torrent creation failed: %s"
1194msgstr "Klarte ikke Ã¥ opprette torrent: %s"
1195
1196#: ../gtk/makemeta-ui.c:105
1197msgid "Invalid URL"
1198msgstr "Ugyldig URL"
1199
1200#: ../gtk/makemeta-ui.c:109
1201#, c-format
1202msgid "Torrent creation cancelled"
1203msgstr "Opprettelse av torrent avbrutt"
1204
1205#: ../gtk/makemeta-ui.c:113 ../libtransmission/blocklist.c:70
1206#: ../libtransmission/blocklist.c:217 ../libtransmission/utils.c:426
1207#, c-format
1208msgid "Couldn't read \"%1$s\": %2$s"
1209msgstr "Klarte ikke Ã¥ lese «%1$s»: %2$s"
1210
1211#: ../gtk/makemeta-ui.c:214 ../gtk/makemeta-ui.c:396
1212#, c-format
1213msgid "No source selected"
1214msgstr "Ingen kilde valgt"
1215
1216#: ../gtk/makemeta-ui.c:221 ../gtk/makemeta-ui.c:340
1217#, c-format
1218msgid "<i>No source selected</i>"
1219msgstr "<i>Ingen kilde valgt</i>"
1220
1221#. %1$s is the torrent size
1222#. %2$'d is its number of files
1223#: ../gtk/makemeta-ui.c:227
1224#, c-format
1225msgid "<i>%1$s; %2$'d File</i>"
1226msgid_plural "<i>%1$s; %2$'d Files</i>"
1227msgstr[0] "<i>%1$s i %2$'d fil</i>"
1228msgstr[1] "<i>%1$s i %2$'d filer</i>"
1229
1230#: ../gtk/makemeta-ui.c:298
1231msgid "Choose Directory"
1232msgstr "Velg katalog"
1233
1234#: ../gtk/makemeta-ui.c:304
1235msgid "Choose File"
1236msgstr "Velg fil"
1237
1238#: ../gtk/makemeta-ui.c:316
1239msgid "New Torrent"
1240msgstr "Ny torrent"
1241
1242#: ../gtk/makemeta-ui.c:330
1243msgid "Source"
1244msgstr "Kilde"
1245
1246#: ../gtk/makemeta-ui.c:350
1247msgid "F_older"
1248msgstr "_Mappe"
1249
1250#: ../gtk/makemeta-ui.c:354
1251msgid "_File"
1252msgstr "_Fil"
1253
1254#: ../gtk/makemeta-ui.c:368
1255msgid "<b>E_xtras</b>"
1256msgstr "<b>_Ekstra</b>"
1257
1258#: ../gtk/makemeta-ui.c:376
1259msgid "Commen_t:"
1260msgstr "Kommen_tar:"
1261
1262#: ../gtk/makemeta-ui.c:377
1263msgid "_Private torrent"
1264msgstr "_Privat torrent"
1265
1266#: ../gtk/msgwin.c:84 ../libtransmission/bencode.c:1246
1267#: ../libtransmission/blocklist.c:265
1268#, c-format
1269msgid "Couldn't save file \"%1$s\": %2$s"
1270msgstr "Klarte ikke Ã¥ lagre filen «%1$s»: %2$s"
1271
1272#: ../gtk/msgwin.c:132
1273msgid "Save Log"
1274msgstr "Lagre logg"
1275
1276#: ../gtk/msgwin.c:167
1277msgid "Error"
1278msgstr "Feil"
1279
1280#: ../gtk/msgwin.c:169
1281msgid "Debug"
1282msgstr "FeilsÞk"
1283
1284#: ../gtk/msgwin.c:229
1285msgid "Time"
1286msgstr "Tid"
1287
1288#. noun.  column title for a list
1289#: ../gtk/msgwin.c:231 ../gtk/tr-window.c:434
1290msgid "Name"
1291msgstr "Navn"
1292
1293#. noun.  column title for a list
1294#: ../gtk/msgwin.c:233
1295msgid "Message"
1296msgstr "Melding"
1297
1298#: ../gtk/msgwin.c:393
1299msgid "Message Log"
1300msgstr "Meldingslogg"
1301
1302#: ../gtk/msgwin.c:427
1303msgid "Level"
1304msgstr "NivÃ¥"
1305
1306#: ../gtk/notify.c:59
1307msgid "Torrent Complete"
1308msgstr "Torrent ferdigstilt"
1309
1310#: ../gtk/notify.c:62
1311msgid "Open File"
1312msgstr "Åpne fil"
1313
1314#: ../gtk/notify.c:64
1315msgid "Open Folder"
1316msgstr "Åpne mappe"
1317
1318#: ../gtk/stats.c:68 ../gtk/stats.c:134
1319#, c-format
1320msgid "Started %'d time"
1321msgid_plural "Started %'d times"
1322msgstr[0] "Startet opp %'d gang"
1323msgstr[1] "Startet opp %'d ganger"
1324
1325#: ../gtk/stats.c:113
1326msgid "Statistics"
1327msgstr "Statistikk"
1328
1329#: ../gtk/stats.c:123
1330msgid "Current Session"
1331msgstr "Denne sesjonen"
1332
1333#: ../gtk/stats.c:131 ../gtk/stats.c:143
1334msgid "Duration:"
1335msgstr "Varighet:"
1336
1337#: ../gtk/stats.c:133
1338msgid "Total"
1339msgstr "Totalt"
1340
1341#. %1$s is how much we've got,
1342#. %2$s is how much we'll have when done,
1343#. %3$.2f%% is a percentage of the two
1344#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:53
1345#, c-format
1346msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%)"
1347msgstr "%1$s av %2$s (%3$.2f%%)"
1348
1349#. %1$s is how much we've got,
1350#. %2$s is the torrent's total size,
1351#. %3$.2f%% is a percentage of the two,
1352#. %4$s is how much we've uploaded,
1353#. %5$s is our upload-to-download ratio
1354#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:64
1355#, c-format
1356msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%), uploaded %4$s (Ratio: %5$s)"
1357msgstr "%1$s av %2$s (%3$.2f%%), %4$s opplastet (delingsrate: %5$s)"
1358
1359#. %1$s is the torrent's total size,
1360#. %2$s is how much we've uploaded,
1361#. %3$s is our upload-to-download ratio
1362#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:75
1363#, c-format
1364msgid "%1$s, uploaded %2$s (Ratio: %3$s)"
1365msgstr "%1$s, %2$s opplastet (delingsrate: %3$s)"
1366
1367#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:87
1368msgid "Data not fully available"
1369msgstr ""
1370
1371#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:89
1372msgid "Stalled"
1373msgstr "Stoppet opp"
1374
1375#. time remaining
1376#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:94
1377#, c-format
1378msgid "%s remaining"
1379msgstr "%s gjenstÃ¥r"
1380
1381#. Translators: do not translate the "speed|" disambiguation prefix.
1382#. %1$s is the download speed
1383#. %2$s is the upload speed
1384#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:119
1385#, c-format
1386msgid "speed|Down: %1$s, Up: %2$s"
1387msgstr "Ned: %1$s, Opp: %2$s"
1388
1389#. download speed
1390#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:122
1391#, c-format
1392msgid "Down: %s"
1393msgstr "Ned: %s"
1394
1395#. upload speed
1396#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:125
1397#, c-format
1398msgid "Up: %s"
1399msgstr "Opp: %s"
1400
1401#. the torrent isn't uploading or downloading
1402#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:128
1403msgid "Idle"
1404msgstr "Inaktiv"
1405
1406#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:141
1407msgid "Paused"
1408msgstr "Stoppet"
1409
1410#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:145
1411msgid "Waiting to verify local data"
1412msgstr "Venter pÃ¥ Ã¥ fÃ¥ verifisert lokal data"
1413
1414#. [0...100]
1415#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:149 ../gtk/tr-torrent.c:248
1416#, c-format
1417msgid "Verifying local data (%.1f%% tested)"
1418msgstr "Verifiserer lokal data (%.1f%% sjekket)"
1419
1420#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:158 ../gtk/tr-window.c:616
1421#: ../gtk/tr-window.c:636
1422#, c-format
1423msgid "Ratio: %s"
1424msgstr "Delingsrate: %s"
1425
1426#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:199
1427#, c-format
1428msgid "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peer"
1429msgid_plural "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peers"
1430msgstr[0] "Laster ned fra %1$'d av %2$'d tilkoblet nedlaster"
1431msgstr[1] "Laster ned fra %1$'d av %2$'d tilkoblede nedlastere"
1432
1433#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:208 ../gtk/tr-torrent.c:268
1434#, c-format
1435msgid "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peer"
1436msgid_plural "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peers"
1437msgstr[0] "Deler med %1$'d av %2$'d tilkoblet nedlaster"
1438msgstr[1] "Deler med %1$'d av %2$'d tilkoblede nedlastere"
1439
1440#: ../gtk/tracker-list.c:128
1441msgid "http://"
1442msgstr "http://"
1443
1444#: ../gtk/tracker-list.c:284
1445msgid "Tier"
1446msgstr "Gruppering"
1447
1448#: ../gtk/tracker-list.c:296
1449msgid "Announce URL"
1450msgstr "Annonserings-URL"
1451
1452#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:1
1453msgid "BitTorrent Client"
1454msgstr "BitTorrent-klient"
1455
1456#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:2
1457msgid "Download and share files over BitTorrent"
1458msgstr "Last ned og del filer med BitTorrent"
1459
1460#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:3
1461msgid "Transmission BitTorrent Client"
1462msgstr "Transmission BitTorrent-klient"
1463
1464#: ../gtk/tr-core.c:965
1465msgid "Transmission Bittorrent Client"
1466msgstr "Transmission BitTorrent-klient"
1467
1468#: ../gtk/tr-core.c:966
1469msgid "BitTorrent Activity"
1470msgstr "BitTorrent-aktivitet"
1471
1472#: ../gtk/tr-core.c:974
1473msgid "Disallowing desktop hibernation"
1474msgstr "Tillater ikke maskinen Ã¥ gÃ¥ i dvalemodus"
1475
1476#: ../gtk/tr-core.c:976
1477#, c-format
1478msgid "Couldn't disable desktop hibernation: %s"
1479msgstr "Klarte ikke Ã¥ koble fra dvalemodus: %s"
1480
1481#: ../gtk/tr-core.c:998
1482msgid "Allowing desktop hibernation"
1483msgstr "Tillater maskinen Ã¥ gÃ¥ i dvalemodus"
1484
1485#. %1$'d is the number of torrents we're seeding,
1486#. %2$'d is the number of torrents we're downloading,
1487#. %3$s is our download speed,
1488#. %4$s is our upload speed
1489#: ../gtk/tr-icon.c:68
1490#, c-format
1491msgid ""
1492"%1$'d Seeding, %2$'d Downloading\n"
1493"Down: %3$s, Up: %4$s"
1494msgstr ""
1495"%1$'d deles, %2$'d lastes ned\n"
1496"Ned: %3$s, Opp: %4$s"
1497
1498#: ../gtk/tr-prefs.c:249
1499msgid "Port is <b>open</b>"
1500msgstr "Porten er <b>Ã¥pen</b>"
1501
1502#: ../gtk/tr-prefs.c:250
1503msgid "Port is <b>closed</b>"
1504msgstr "Porten er <b>lukket</b>"
1505
1506#: ../gtk/tr-prefs.c:273
1507msgid "<i>Testing port...</i>"
1508msgstr "<i>Tester port ...</i>"
1509
1510#: ../gtk/tr-prefs.c:299
1511msgid "Adding Torrents"
1512msgstr "Legger til torrenter"
1513
1514#: ../gtk/tr-prefs.c:302
1515msgid "Automatically _add torrents from:"
1516msgstr "Legg _automatisk til torrenter fra:"
1517
1518#: ../gtk/tr-prefs.c:318
1519msgid "Mo_ve source files to Trash"
1520msgstr "_Flytt kildefilene til papirkurven"
1521
1522#: ../gtk/tr-prefs.c:348
1523#, c-format
1524msgid "Ignore the %'d _blocklisted peer"
1525msgid_plural "Ignore the %'d _blocklisted peers"
1526msgstr[0] "Ignorer %'d _blokkeringslistet nedlaster"
1527msgstr[1] "Ignorer de %'d _blokkeringslistede nedlasterene"
1528
1529#: ../gtk/tr-prefs.c:398
1530#, c-format
1531msgid "Unable to get blocklist."
1532msgstr "Klarte ikke Ã¥ hente blokkeringsliste."
1533
1534#: ../gtk/tr-prefs.c:409
1535#, c-format
1536msgid "Unable to get blocklist: %s"
1537msgstr "Klarte ikke Ã¥ hente blokkeringsliste: %s"
1538
1539#: ../gtk/tr-prefs.c:423
1540#, c-format
1541msgid "Uncompressing blocklist..."
1542msgstr "Dekomprimerer blokkeringsliste ..."
1543
1544#: ../gtk/tr-prefs.c:433
1545#, c-format
1546msgid "Parsing blocklist..."
1547msgstr "Tolker blokkeringsliste ..."
1548
1549#: ../gtk/tr-prefs.c:440
1550#, c-format
1551msgid "Blocklist updated with %'d entries"
1552msgstr "Blokkeringsliste er oppdatert med %'d oppfÞringer"
1553
1554#: ../gtk/tr-prefs.c:481
1555msgid "Updating Blocklist"
1556msgstr "Oppdaterer blokkeringsliste"
1557
1558#: ../gtk/tr-prefs.c:483
1559msgid "Retrieving blocklist..."
1560msgstr "Henter blokkeringsliste ..."
1561
1562#: ../gtk/tr-prefs.c:527
1563msgid "_Update Blocklist"
1564msgstr "_Oppdater blokkeringsliste"
1565
1566#: ../gtk/tr-prefs.c:540
1567msgid "_Ignore unencrypted peers"
1568msgstr "Ignorer _ukrypterte nedlastere"
1569
1570#: ../gtk/tr-prefs.c:547
1571msgid "Use peer e_xchange"
1572msgstr "Bruk _nedlasterutveksling"
1573
1574#: ../gtk/tr-prefs.c:557 ../gtk/tr-prefs.c:835
1575msgid "Listening _port:"
1576msgstr "Lytte_port"
1577
1578#: ../gtk/tr-prefs.c:566
1579msgid "Limits"
1580msgstr "Begrensninger"
1581
1582#: ../gtk/tr-prefs.c:569
1583msgid "Maximum peers _overall:"
1584msgstr "Maksimalt _antall nedlastere totalt:"
1585
1586#: ../gtk/tr-prefs.c:571
1587msgid "Maximum peers per _torrent:"
1588msgstr "Maksimalt antall tilkoblede nedlastere per _torrent:"
1589
1590#: ../gtk/tr-prefs.c:583 ../gtk/tr-prefs.c:615 ../gtk/tr-prefs.c:651
1591#: ../gtk/tr-prefs.c:713
1592msgid "Allow"
1593msgstr "Tillat"
1594
1595#: ../gtk/tr-prefs.c:585 ../gtk/tr-prefs.c:615
1596msgid "Deny"
1597msgstr "Nekt"
1598
1599#: ../gtk/tr-prefs.c:794
1600msgid "Web Interface"
1601msgstr "Vevgrensesnitt"
1602
1603#. "enabled" checkbutton
1604#: ../gtk/tr-prefs.c:797
1605msgid "_Enable web interface"
1606msgstr "_Aktiver vevgrensesnitt"
1607
1608#. require authentication
1609#: ../gtk/tr-prefs.c:810
1610msgid "_Require username"
1611msgstr "_Krev brukernavn"
1612
1613#. username
1614#: ../gtk/tr-prefs.c:818 ../gtk/tr-prefs.c:1034
1615msgid "_Username:"
1616msgstr "_Brukernavn:"
1617
1618#. password
1619#: ../gtk/tr-prefs.c:825 ../gtk/tr-prefs.c:1040
1620msgid "Pass_word:"
1621msgstr "Pass_ord:"
1622
1623#: ../gtk/tr-prefs.c:850
1624msgid "Access control list:"
1625msgstr "Tilgangskontrolliste:"
1626
1627#: ../gtk/tr-prefs.c:857
1628msgid "IP addresses may use wildcards, such as 192.168.*.*"
1629msgstr "IP-adresser kan inneholde jokertegn. F.eks. 192.168.*.*"
1630
1631#: ../gtk/tr-prefs.c:873
1632msgid "IP Address"
1633msgstr "IP-adresse"
1634
1635#: ../gtk/tr-prefs.c:891
1636msgid "Permission"
1637msgstr "Tillatelse"
1638
1639#: ../gtk/tr-prefs.c:962
1640msgid "HTTP"
1641msgstr ""
1642
1643#: ../gtk/tr-prefs.c:964
1644msgid "SOCKS4"
1645msgstr "SOCKS4"
1646
1647#: ../gtk/tr-prefs.c:966
1648msgid "SOCKS5"
1649msgstr "SOCKS5"
1650
1651#: ../gtk/tr-prefs.c:997
1652msgid "Tracker Proxy"
1653msgstr "Mellomtjener for stifinner"
1654
1655#: ../gtk/tr-prefs.c:999
1656msgid "Connect to tracker via a pro_xy"
1657msgstr "_Koble til stifinner via mellomtjener"
1658
1659#: ../gtk/tr-prefs.c:1004
1660msgid "Proxy _server:"
1661msgstr "_Mellomtjener"
1662
1663#: ../gtk/tr-prefs.c:1012
1664msgid "Proxy _port:"
1665msgstr "Mellomtjener_port:"
1666
1667#: ../gtk/tr-prefs.c:1015
1668msgid "Proxy _type:"
1669msgstr "Mellomtjener_type"
1670
1671#: ../gtk/tr-prefs.c:1028
1672msgid "_Authentication is required"
1673msgstr "_Autentisering er pÃ¥krevd"
1674
1675#: ../gtk/tr-prefs.c:1063
1676msgid "Router"
1677msgstr "Ruter"
1678
1679#: ../gtk/tr-prefs.c:1065
1680msgid "Use UPnP or NAT-PMP port _forwarding from my router"
1681msgstr "Bruk UPnP- eller NAT-PMP-_viderefÞring av porter fra min ruter"
1682
1683#: ../gtk/tr-prefs.c:1100
1684msgid "Transmission Preferences"
1685msgstr "Brukervalg for Transmission"
1686
1687#: ../gtk/tr-prefs.c:1115
1688msgid "Torrents"
1689msgstr "Torrenter"
1690
1691#: ../gtk/tr-prefs.c:1124
1692msgid "Network"
1693msgstr "Nettverk"
1694
1695#: ../gtk/tr-prefs.c:1127
1696msgid "Web"
1697msgstr "Vev"
1698
1699#: ../gtk/tr-torrent.c:211
1700#, c-format
1701msgid "File \"%s\" isn't a valid torrent"
1702msgstr "Filen «%s» er ikke en gyldig torrent-fil"
1703
1704#: ../gtk/tr-torrent.c:214
1705#, c-format
1706msgid "File \"%s\" is already open"
1707msgstr "Filen «%s» er allerede Ã¥pnet"
1708
1709#. [0...100]
1710#: ../gtk/tr-torrent.c:243
1711#, c-format
1712msgid "Waiting to verify local data (%.1f%% tested)"
1713msgstr "Venter pÃ¥ Ã¥ fÃ¥ verifisert lokal data (%.1f%% sjekket)"
1714
1715#: ../gtk/tr-torrent.c:254
1716#, c-format
1717msgid "Data not fully available (%.1f%%)"
1718msgstr ""
1719
1720#: ../gtk/tr-torrent.c:256
1721#, c-format
1722msgid "Stalled (%.1f%%)"
1723msgstr "Stoppet opp (%.1f%%)"
1724
1725#. %1$s is # of minutes
1726#. %2$.1f is a percentage of how much of the torrent is done
1727#: ../gtk/tr-torrent.c:262
1728#, c-format
1729msgid "%1$s remaining (%2$.1f%%)"
1730msgstr "%1$s gjenstÃ¥r (%2$.1f%%)"
1731
1732#: ../gtk/tr-torrent.c:274
1733#, c-format
1734msgid "Stopped (%.1f%%)"
1735msgstr "Stoppet (%.1f%%)"
1736
1737#: ../gtk/tr-window.c:150
1738msgid "Torrent"
1739msgstr "Torrent"
1740
1741#: ../gtk/tr-window.c:235
1742msgid "Total Ratio"
1743msgstr "Total delingsrate"
1744
1745#: ../gtk/tr-window.c:236
1746msgid "Session Ratio"
1747msgstr "Delingsrate denne sesjonen"
1748
1749#: ../gtk/tr-window.c:237
1750msgid "Total Transfer"
1751msgstr "Total overfÞring"
1752
1753#: ../gtk/tr-window.c:238
1754msgid "Session Transfer"
1755msgstr "OverfÞring denne sesjonen"
1756
1757#. show all torrents
1758#: ../gtk/tr-window.c:423
1759msgid "A_ll"
1760msgstr "A_lle"
1761
1762#. show only torrents that have connected peers
1763#: ../gtk/tr-window.c:425
1764msgid "_Active"
1765msgstr "_Aktive"
1766
1767#. show only torrents that are trying to download
1768#: ../gtk/tr-window.c:427
1769msgid "_Downloading"
1770msgstr "Lastes _ned"
1771
1772#. show only torrents that are trying to upload
1773#: ../gtk/tr-window.c:429
1774msgid "_Seeding"
1775msgstr "_Deles"
1776
1777#. show only torrents that are paused
1778#: ../gtk/tr-window.c:431
1779msgid "_Paused"
1780msgstr "_Stoppede"
1781
1782#: ../gtk/tr-window.c:590
1783#, c-format
1784msgid "%1$'d of %2$'d Torrent"
1785msgid_plural "%1$'d of %2$'d Torrents"
1786msgstr[0] "%1$d av %2$d torrent"
1787msgstr[1] "%1$d av %2$d torrenter"
1788
1789#: ../gtk/tr-window.c:595
1790#, c-format
1791msgid "%'d Torrent"
1792msgid_plural "%'d Torrents"
1793msgstr[0] "%'d torrent"
1794msgstr[1] "%'d torrenter"
1795
1796#. Translators: do not translate the "size|" disambiguation prefix.
1797#. %1$s is the size of the data we've downloaded
1798#. %2$s is the size of the data we've uploaded
1799#: ../gtk/tr-window.c:624 ../gtk/tr-window.c:632
1800#, c-format
1801msgid "size|Down: %1$s, Up: %2$s"
1802msgstr "Ned: %1$s, Opp: %2$s"
1803
1804#: ../gtk/tr-window.c:687
1805#, c-format
1806msgid "Tracker will allow requests in %s"
1807msgstr "Stifinner vil tillate anmodninger om %s"
1808
1809#: ../gtk/util.c:83
1810#, c-format
1811msgid "%'u byte"
1812msgid_plural "%'u bytes"
1813msgstr[0] "%'u byte"
1814msgstr[1] "%'u bytes"
1815
1816#: ../gtk/util.c:88
1817#, c-format
1818msgid "%'.1f KB"
1819msgstr "%'.1f KB"
1820
1821#: ../gtk/util.c:91
1822#, c-format
1823msgid "%'.1f MB"
1824msgstr "%'.1f MB"
1825
1826#: ../gtk/util.c:94
1827#, c-format
1828msgid "%'.1f GB"
1829msgstr "%'.1f GB"
1830
1831#. 0.0 KB to 999.9 KB
1832#: ../gtk/util.c:107
1833#, c-format
1834msgid "%'.1f KB/s"
1835msgstr "%'.1f KB/s"
1836
1837#. 0.98 MB to 99.99 MB
1838#: ../gtk/util.c:109
1839#, c-format
1840msgid "%'.2f MB/s"
1841msgstr "%'.2f MB/s"
1842
1843#. 100.0 MB to 999.9 MB
1844#: ../gtk/util.c:111
1845#, c-format
1846msgid "%'.1f MB/s"
1847msgstr "%'.1f MB/s"
1848
1849#. insane speeds
1850#: ../gtk/util.c:113
1851#, c-format
1852msgid "%'.2f GB/s"
1853msgstr "%'.2f GB/s"
1854
1855#: ../gtk/util.c:132
1856#, c-format
1857msgid "%'d day"
1858msgid_plural "%'d days"
1859msgstr[0] "%'d dÞgn"
1860msgstr[1] "%'d dÞgn"
1861
1862#: ../gtk/util.c:133
1863#, c-format
1864msgid "%'d hour"
1865msgid_plural "%'d hours"
1866msgstr[0] "%'d time"
1867msgstr[1] "%'d timer"
1868
1869#: ../gtk/util.c:134
1870#, c-format
1871msgid "%'d minute"
1872msgid_plural "%'d minutes"
1873msgstr[0] "%'d minutt"
1874msgstr[1] "%'d minutt"
1875
1876#: ../gtk/util.c:135
1877#, c-format
1878msgid "%'d second"
1879msgid_plural "%'d seconds"
1880msgstr[0] "%'d sekund"
1881msgstr[1] "%'d sekund"
1882
1883#: ../gtk/util.c:312
1884#, c-format
1885msgid "The torrent file \"%s\" contains invalid data."
1886msgstr "Torrentfila «%s» inneholder ugyldig data."
1887
1888#: ../gtk/util.c:313
1889#, c-format
1890msgid "The torrent file \"%s\" is already in use."
1891msgstr "Torrentfila «%s» er allerede i bruk."
1892
1893#: ../gtk/util.c:314
1894#, c-format
1895msgid "The torrent file \"%s\" encountered an unknown error."
1896msgstr "StÞtte pÃ¥ en ukjent feil med torrentfila «%s»"
1897
1898#: ../gtk/util.c:324
1899msgid "Error opening torrent"
1900msgstr "Feil under Ã¥pning av torrent"
1901
1902#. did caller give us an uninitialized val?
1903#: ../libtransmission/bencode.c:865
1904msgid "Invalid metadata"
1905msgstr "Ugyldig metadata"
1906
1907#: ../libtransmission/blocklist.c:99
1908#, c-format
1909msgid "Blocklist \"%s\" contains %'u entries"
1910msgstr "Blokkeringsliste «%s» inneholder %'u oppfÞringer"
1911
1912#: ../libtransmission/blocklist.c:277
1913#, c-format
1914msgid "Blocklist \"%1$s\" updated with %2$'d entries"
1915msgstr "Blokkeringsliste «%1$s» oppdatert med %2$'d oppfÞringer"
1916
1917#. %s is the torrent name
1918#: ../libtransmission/fastresume.c:649 ../libtransmission/fastresume.c:660
1919msgid "Couldn't read resume file"
1920msgstr "Klarte ikke Ã¥ lese gjennopptakingsfila"
1921
1922#: ../libtransmission/fdlimit.c:362 ../libtransmission/net.c:105
1923#, c-format
1924msgid "Couldn't create socket: %s"
1925msgstr "Klarte ikke Ã¥ opprette socket: %s"
1926
1927#: ../libtransmission/makemeta.c:57
1928#, c-format
1929msgid "Torrent Creator is skipping file \"%s\": %s"
1930msgstr "Torrent-oppretter hopper over filen «%s»: %s"
1931
1932#: ../libtransmission/metainfo.c:283 ../libtransmission/metainfo.c:305
1933#: ../libtransmission/metainfo.c:374 ../libtransmission/metainfo.c:386
1934#: ../libtransmission/metainfo.c:393 ../libtransmission/metainfo.c:556
1935#: ../libtransmission/metainfo.c:568 ../libtransmission/metainfo.c:590
1936#: ../libtransmission/metainfo.c:599
1937#, c-format
1938msgid "Invalid metadata entry \"%s\""
1939msgstr "Ugyldig metadataoppfÞring «%s»"
1940
1941#: ../libtransmission/metainfo.c:332 ../libtransmission/metainfo.c:376
1942#: ../libtransmission/metainfo.c:388 ../libtransmission/metainfo.c:558
1943#: ../libtransmission/metainfo.c:592 ../libtransmission/metainfo.c:601
1944#, c-format
1945msgid "Missing metadata entry \"%s\""
1946msgstr "Manglende metadataoppfÞring «%s»"
1947
1948#: ../libtransmission/metainfo.c:416 ../libtransmission/metainfo.c:425
1949msgid "Torrent is corrupt"
1950msgstr "Torrent er korrupt"
1951
1952#: ../libtransmission/metainfo.c:630
1953msgid "Invalid or missing metadata entries \"length\" and \"files\""
1954msgstr "Ugyldig eller manglende metadataoppfÞringer «lengde» og «filer»"
1955
1956#: ../libtransmission/natpmp.c:35
1957msgid "Port Forwarding (NAT-PMP)"
1958msgstr "ViderefÞring av porter (NAT-PMP)"
1959
1960#: ../libtransmission/natpmp.c:71
1961#, c-format
1962msgid "%s succeeded (%d)"
1963msgstr "%s lyktes (%d)"
1964
1965#: ../libtransmission/natpmp.c:132
1966#, c-format
1967msgid "Found public address \"%s\""
1968msgstr "Fant offentlig adresse «%s»"
1969
1970#: ../libtransmission/natpmp.c:159
1971#, c-format
1972msgid "no longer forwarding port %d"
1973msgstr "viderefÞrer ikke lengre port %d"
1974
1975#: ../libtransmission/natpmp.c:195
1976#, c-format
1977msgid "Port %d forwarded successfully"
1978msgstr "Port %d viderefÞrt uten problem"
1979
1980#: ../libtransmission/net.c:145
1981#, c-format
1982msgid "Couldn't connect socket %d to %s, port %d (errno %d - %s)"
1983msgstr "Klarte ikke Ã¥ koble socket %d til %s, port %d (errno %d - %s)"
1984
1985#: ../libtransmission/net.c:181
1986#, c-format
1987msgid "Couldn't bind port %d: %s"
1988msgstr "Klarte ikke Ã¥ binde port %d: %s"
1989
1990#: ../libtransmission/port-forwarding.c:41
1991msgid "Port Forwarding"
1992msgstr "ViderefÞring av porter"
1993
1994#. we're in the process of trying to set up port forwarding
1995#: ../libtransmission/port-forwarding.c:72
1996msgid "Starting"
1997msgstr "Starter"
1998
1999#. we've successfully forwarded the port
2000#: ../libtransmission/port-forwarding.c:74
2001msgid "Forwarded"
2002msgstr "ViderefÞrt"
2003
2004#. we're cancelling the port forwarding
2005#: ../libtransmission/port-forwarding.c:76
2006msgid "Stopping"
2007msgstr "Stopper"
2008
2009#. the port isn't forwarded
2010#: ../libtransmission/port-forwarding.c:78
2011msgid "Not forwarded"
2012msgstr "Ikke viderefÞrt"
2013
2014#: ../libtransmission/port-forwarding.c:99 ../libtransmission/torrent.c:1201
2015#, c-format
2016msgid "State changed from \"%1$s\" to \"%2$s\""
2017msgstr "Tilstanden endret seg fra «%1$s» til «%2$s»"
2018
2019#: ../libtransmission/port-forwarding.c:109
2020#, c-format
2021msgid "Closing port %d"
2022msgstr "Stenger port %d"
2023
2024#: ../libtransmission/port-forwarding.c:120
2025#, c-format
2026msgid "Opened port %d to listen for incoming peer connections"
2027msgstr "Åpnet port %d for Ã¥ lytte etter inkommende nedlastertilkoblinger"
2028
2029#: ../libtransmission/port-forwarding.c:125
2030#, c-format
2031msgid ""
2032"Couldn't open port %d to listen for incoming peer connections (errno %d - %s)"
2033msgstr ""
2034"Klarte ikke å åpne port %d for å lytte etter inkommende "
2035"nedlastertilkoblinger (errno %d - %s)"
2036
2037#: ../libtransmission/port-forwarding.c:163
2038msgid "Stopped"
2039msgstr "Stoppet"
2040
2041#. first %s is the application name
2042#. second %s is the version number
2043#: ../libtransmission/session.c:272
2044#, c-format
2045msgid "%s %s started"
2046msgstr "%s %s startet"
2047
2048#: ../libtransmission/session.c:629
2049#, c-format
2050msgid "Loaded %d torrents"
2051msgstr "%d torrenter lastet inn"
2052
2053#: ../libtransmission/torrent.c:194
2054#, c-format
2055msgid "Got %d peers from tracker"
2056msgstr "Fikk %d nedlastere fra stifinner"
2057
2058#: ../libtransmission/torrent.c:208
2059#, c-format
2060msgid "Tracker warning: \"%s\""
2061msgstr "Stifinneradvarsel: «%s»"
2062
2063#: ../libtransmission/torrent.c:214
2064#, c-format
2065msgid "Tracker error: \"%s\""
2066msgstr "Stifinnerfeil: «%s»"
2067
2068#. Translators: this is a minor point that's safe to skip over, but FYI:
2069#. "Complete" and "Done" are specific, different terms in Transmission:
2070#. "Complete" means we've downloaded every file in the torrent.
2071#. "Done" means we're done downloading the files we wanted, but NOT all that exist
2072#: ../libtransmission/torrent.c:1154
2073msgid "Done"
2074msgstr "UtfÞrt"
2075
2076#: ../libtransmission/torrent.c:1155
2077msgid "Complete"
2078msgstr "FullfÞrt"
2079
2080#: ../libtransmission/torrent.c:1156
2081msgid "Incomplete"
2082msgstr "Uferdig"
2083
2084#: ../libtransmission/upnp.c:25
2085msgid "Port Forwarding (UPnP)"
2086msgstr "ViderefÞring av porter (UPnP)"
2087
2088#: ../libtransmission/upnp.c:93
2089#, c-format
2090msgid "Found Internet Gateway Device \"%s\""
2091msgstr "Fant internettdeleenhet «%s»"
2092
2093#: ../libtransmission/upnp.c:94
2094#, c-format
2095msgid "Local Address is \"%s\""
2096msgstr "Lokal adresse er «%s»"
2097
2098#: ../libtransmission/upnp.c:118
2099#, c-format
2100msgid "Stopping port forwarding through \"%s\", service \"%s\""
2101msgstr "Stopper viderefÞring av porter gjennom «%s», tjeneste «%s»"
2102
2103#: ../libtransmission/upnp.c:147
2104#, c-format
2105msgid ""
2106"Port forwarding through \"%s\", service \"%s\".  (local address: %s:%d)"
2107msgstr ""
2108"ViderefÞring av porter gjennom «%s», tjeneste «%s». (local adresse: %s:%d)"
2109
2110#: ../libtransmission/upnp.c:150
2111msgid "Port forwarding successful!"
2112msgstr "ViderefÞring av porter fungerte feilfritt!"
2113
2114#: ../libtransmission/utils.c:438
2115msgid "Not a regular file"
2116msgstr "Ikke en vanlig fil"
2117
2118#: ../libtransmission/utils.c:452
2119msgid "Memory allocation failed"
2120msgstr "Minnetildeling feilet."
2121
2122#: ../libtransmission/utils.c:524
2123#, c-format
2124msgid "File \"%s\" is in the way"
2125msgstr "Fil «%s» er i veien"
2126
2127#: ../libtransmission/utils.c:591
2128msgid "No error"
2129msgstr "Ingen feil"
2130
2131#: ../libtransmission/utils.c:594
2132msgid "Unspecified error"
2133msgstr "Uspesifisert feil"
2134
2135#: ../libtransmission/utils.c:596
2136msgid "Assert error"
2137msgstr "«Assert»-feil"
2138
2139#: ../libtransmission/utils.c:599
2140msgid "Destination folder doesn't exist"
2141msgstr "MÃ¥lmappe eksisterer ikke"
2142
2143#: ../libtransmission/utils.c:609
2144msgid "A torrent with this name and destination folder already exists."
2145msgstr "En torrent med dette navnet og mÃ¥lmappe eksisterer allerede."
2146
2147#: ../libtransmission/utils.c:611
2148msgid "Checksum failed"
2149msgstr "Kontrollsumverifisering feilet"
2150
2151#: ../libtransmission/utils.c:613
2152msgid "Unspecified I/O error"
2153msgstr "Uspesifisert lese/skrive-feil"
2154
2155#: ../libtransmission/utils.c:616
2156msgid "Tracker error"
2157msgstr "Stifinnerfeil"
2158
2159#: ../libtransmission/utils.c:618
2160msgid "Tracker warning"
2161msgstr "Stifinneradvarsel"
2162
2163#: ../libtransmission/utils.c:621
2164msgid "Peer sent a bad message"
2165msgstr "Nedlaster sendte en gal melding"
2166
2167#: ../libtransmission/utils.c:624
2168msgid "Unknown error"
2169msgstr "Ukjent feil"
2170
2171#: ../libtransmission/verify.c:137
2172msgid "Verifying torrent"
2173msgstr "Verifiserer torrent"
2174
2175#: ../libtransmission/verify.c:170
2176msgid "Queued for verification"
2177msgstr "KÞet for verifisering"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.