source: branches/1.4x/po/pl.po @ 7487

Last change on this file since 7487 was 7462, checked in by charles, 13 years ago

(1.4x gtk) sync with Rosetta's translations

  • Property svn:keywords set to Date Rev Author Id
File size: 43.5 KB
Line 
1# $Id: pl.po 7462 2008-12-22 05:24:20Z charles $
2# Polish translation of Transmission.
3# Copyright (C) 2006 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
4# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
5# Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008.
6# , fuzzy
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: Transmission\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2008-12-21 13:37-0600\n"
14"PO-Revision-Date: 2008-12-21 18:38+0000\n"
15"Last-Translator: Piotr Makowski (Aviary.pl) <pmakowski@aviary.pl>\n"
16"Language-Team: Piotr Zaryk (Aviary.pl) <pzaryk@aviary.pl>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
22"X-Launchpad-Export-Date: 2008-12-22 05:08+0000\n"
23"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
24"X-Poedit-Country: Poland\n"
25"X-Poedit-Language: POLISH\n"
26"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
27
28#: ../gtk/actions.c:47
29msgid "Sort by _Activity"
30msgstr "Sortowanie według _aktywności"
31
32#: ../gtk/actions.c:49
33msgid "Sort by _Name"
34msgstr "Sortowanie według _nazwy"
35
36#: ../gtk/actions.c:51
37msgid "Sort by _Progress"
38msgstr "Sortowanie według _postępu"
39
40#: ../gtk/actions.c:53
41msgid "Sort by _Ratio"
42msgstr "Sortuj według _udziału"
43
44#: ../gtk/actions.c:55
45msgid "Sort by _State"
46msgstr "Sortowanie według _stanu"
47
48#: ../gtk/actions.c:57
49msgid "Sort by _Tracker"
50msgstr "Sortowanie według _trackera"
51
52#: ../gtk/actions.c:59
53msgid "Sort by A_ge"
54msgstr "Sortowanie według _wieku"
55
56#: ../gtk/actions.c:78
57msgid "_Main Window"
58msgstr "_Główne okno"
59
60#: ../gtk/actions.c:80
61msgid "Message _Log"
62msgstr "_Dziennik komunikatów"
63
64#: ../gtk/actions.c:96
65msgid "_Minimal View"
66msgstr "_Minimalny"
67
68#: ../gtk/actions.c:99
69msgid "_Reverse Sort Order"
70msgstr "Odw_rotna kolejność sortowania"
71
72#: ../gtk/actions.c:102
73msgid "_Filterbar"
74msgstr "Pasek _filtrów"
75
76#: ../gtk/actions.c:104
77msgid "_Statusbar"
78msgstr "Pasek _stanu"
79
80#: ../gtk/actions.c:106
81msgid "_Toolbar"
82msgstr "Pasek _narzędziowy"
83
84#: ../gtk/actions.c:112
85msgid "_Torrent"
86msgstr "_Torrent"
87
88#: ../gtk/actions.c:114
89msgid "_View"
90msgstr "_Widok"
91
92#: ../gtk/actions.c:117
93msgid "_Sort Torrents By"
94msgstr "_Sortowanie torrentów według"
95
96#: ../gtk/actions.c:119
97msgid "_Edit"
98msgstr "_Edycja"
99
100#: ../gtk/actions.c:121
101msgid "_Help"
102msgstr "_Pomoc"
103
104#: ../gtk/actions.c:124 ../gtk/actions.c:126
105msgid "Add a torrent"
106msgstr "Dodaj torrent"
107
108#: ../gtk/actions.c:125
109msgid "_Add..."
110msgstr "Dod_aj..."
111
112#: ../gtk/actions.c:128
113msgid "_Start"
114msgstr "Rozpoczni_j"
115
116#: ../gtk/actions.c:128
117msgid "Start torrent"
118msgstr "Uruchom torrent"
119
120#: ../gtk/actions.c:130
121msgid "_Statistics"
122msgstr "S_tatystyki"
123
124#: ../gtk/actions.c:133 ../gtk/add-dialog.c:361
125msgid "_Verify Local Data"
126msgstr "Spra_wdź pobrane"
127
128#: ../gtk/actions.c:135
129msgid "_Pause"
130msgstr "W_strzymaj"
131
132#: ../gtk/actions.c:135
133msgid "Pause torrent"
134msgstr "Wstrzymaj torrent"
135
136#: ../gtk/actions.c:138
137msgid "Remove torrent"
138msgstr "Usuń torrent"
139
140#: ../gtk/actions.c:140
141msgid "_Delete Files and Remove"
142msgstr "_Usuń pliki i torrent"
143
144#: ../gtk/actions.c:142
145msgid "_New..."
146msgstr "_Nowy..."
147
148#: ../gtk/actions.c:144
149msgid "Create a torrent"
150msgstr "Utwórz torrent"
151
152#: ../gtk/actions.c:146
153msgid "_Quit"
154msgstr "_Zakończ"
155
156#: ../gtk/actions.c:149
157msgid "Select _All"
158msgstr "Zazn_acz wszystko"
159
160#: ../gtk/actions.c:151
161msgid "Dese_lect All"
162msgstr "Odz_nacz wszystko"
163
164#: ../gtk/actions.c:156
165msgid "_Details"
166msgstr "Szczegół_y"
167
168#: ../gtk/actions.c:156
169msgid "Torrent details"
170msgstr "Szczegóły torrenta"
171
172#: ../gtk/actions.c:159
173msgid "_Open Folder"
174msgstr "_Otwórz katalog"
175
176#: ../gtk/actions.c:162
177msgid "_Contents"
178msgstr "_Zawartość"
179
180#: ../gtk/actions.c:165
181msgid "Ask Tracker for _More Peers"
182msgstr "Wyślij zapyta_nie o więcej partnerów"
183
184#: ../gtk/add-dialog.c:238
185msgid "Torrent files"
186msgstr "Pliki torrent"
187
188#: ../gtk/add-dialog.c:243
189msgid "All files"
190msgstr "Wszystkie pliki"
191
192#: ../gtk/add-dialog.c:271
193msgid "Torrent Options"
194msgstr "Opcje torrenta"
195
196#: ../gtk/add-dialog.c:295
197msgid "_Move source file to Trash"
198msgstr "Przenieś plik źródłowy do _kosza"
199
200#: ../gtk/add-dialog.c:297 ../gtk/tr-prefs.c:370
201msgid "_Start when added"
202msgstr "_Rozpocznij po dodaniu"
203
204#: ../gtk/add-dialog.c:308
205msgid "_Torrent file:"
206msgstr "Plik _torrent:"
207
208#: ../gtk/add-dialog.c:314
209msgid "Select Source File"
210msgstr "Wybierz plik źródłowy:"
211
212#: ../gtk/add-dialog.c:329 ../gtk/tr-prefs.c:379
213msgid "_Destination folder:"
214msgstr "Katalog _docelowy:"
215
216#: ../gtk/add-dialog.c:336
217msgid "Select Destination Folder"
218msgstr "Wybierz katalog docelowy"
219
220#: ../gtk/add-dialog.c:434
221msgid "Add a Torrent"
222msgstr "Dodaj torrent"
223
224#: ../gtk/add-dialog.c:451 ../gtk/tr-prefs.c:366
225msgid "Display _options dialog"
226msgstr "Wyświetlanie _opcji"
227
228#: ../gtk/blocklist.c:89
229msgid "Retrieving blocklist..."
230msgstr "Pobieranie listy zablokowanych..."
231
232#: ../gtk/blocklist.c:99
233#, c-format
234msgid "Unable to get blocklist: %s"
235msgstr "Nie moÅŒna pobrać listy zablokowanych: %s"
236
237#: ../gtk/blocklist.c:125
238msgid "Unable to get blocklist."
239msgstr "Nie moÅŒna pobrać listy zablokowanych."
240
241#: ../gtk/blocklist.c:131
242msgid "Uncompressing blocklist..."
243msgstr "Rozpakowywanie listy zablokowanych..."
244
245#: ../gtk/blocklist.c:141
246msgid "Parsing blocklist..."
247msgstr "Sprawdzanie listy zablokowanych..."
248
249#: ../gtk/blocklist.c:148
250#, c-format
251msgid "Blocklist updated with %'d entries"
252msgstr "Lista zablokowanych ukaktualniona %'d wpisami"
253
254#: ../gtk/conf.c:61 ../gtk/makemeta-ui.c:142 ../libtransmission/metainfo.c:97
255#: ../libtransmission/utils.c:572 ../libtransmission/utils.c:583
256#, c-format
257msgid "Couldn't create \"%1$s\": %2$s"
258msgstr "Nie moÅŒna stworzyć \"%1$s\": %2$s"
259
260#: ../gtk/conf.c:86 ../libtransmission/bencode.c:1332
261#: ../libtransmission/fdlimit.c:220
262#, c-format
263msgid "Couldn't open \"%1$s\": %2$s"
264msgstr "Nie moÅŒna otworzyć \"%1$s\": %2$s"
265
266#: ../gtk/conf.c:91
267#, c-format
268msgid "%s is already running."
269msgstr "%s jest juÅŒ uruchomiony."
270
271#: ../gtk/details.c:273
272msgid "Web Seeds"
273msgstr "Serwery rozsiewające"
274
275#. 'download speed' column header. terse to keep the column narrow.
276#: ../gtk/details.c:275 ../gtk/details.c:317
277msgid "Down"
278msgstr "Pob."
279
280#: ../gtk/details.c:315
281msgid "Address"
282msgstr "Adres"
283
284#. 'upload speed' column header.  terse to keep the column narrow.
285#: ../gtk/details.c:319
286msgid "Up"
287msgstr "Wys."
288
289#: ../gtk/details.c:320
290msgid "Client"
291msgstr "Klient"
292
293#. 'percent done' column header. terse to keep the column narrow.
294#: ../gtk/details.c:322
295msgid "%"
296msgstr "%"
297
298#: ../gtk/details.c:324
299msgid "Status"
300msgstr "Stan"
301
302#: ../gtk/details.c:618
303msgid "Optimistic unchoke"
304msgstr "Optymistyczne odblokowanie"
305
306#: ../gtk/details.c:621
307msgid "Downloading from this peer"
308msgstr "Pobieranie od tego partnera"
309
310#: ../gtk/details.c:625
311msgid "We would download from this peer if they would let us"
312msgstr "Pobieranie od tego partnera zostanie rozpoczęte po otrzymaniu zgody"
313
314#: ../gtk/details.c:629
315msgid "Uploading to peer"
316msgstr "Wysyłanie do partnera"
317
318#: ../gtk/details.c:632
319msgid "We would upload to this peer if they asked"
320msgstr ""
321"Wysyłanie do tego partnera zostanie rozpoczęte po otrzymaniu zapytania"
322
323#: ../gtk/details.c:637
324msgid "Peer has unchoked us, but we're not interested"
325msgstr ""
326
327#: ../gtk/details.c:642
328msgid "We unchoked this peer, but they're not interested"
329msgstr "Odblokowano tego parnera, ale nie jest on zainteresowany"
330
331#: ../gtk/details.c:646
332msgid "Encrypted connection"
333msgstr "Połączenie szyfrowane"
334
335#: ../gtk/details.c:650
336msgid "Peer was discovered through Peer Exchange (PEX)"
337msgstr "Partner został odkryty poprzez PEX"
338
339#: ../gtk/details.c:654
340msgid "Peer is an incoming connection"
341msgstr "Partner jest połączeniem przychodzącym"
342
343#: ../gtk/details.c:845
344msgid "<b>Seeders:</b>"
345msgstr "<b>Rozsiewających:</b>"
346
347#: ../gtk/details.c:853
348msgid "<b>Leechers:</b>"
349msgstr "<b>Pijawek:</b>"
350
351#: ../gtk/details.c:861
352msgid "<b>Times Completed:</b>"
353msgstr "<b>Pobrano razy:</b>"
354
355#: ../gtk/details.c:883 ../gtk/details.c:1419 ../gtk/details.c:1430
356msgid "Never"
357msgstr "Nigdy"
358
359#: ../gtk/details.c:908
360msgid "Details"
361msgstr "Szczegóły"
362
363#: ../gtk/details.c:911 ../gtk/makemeta-ui.c:284
364#, c-format
365msgid "%'d Piece"
366msgid_plural "%'d Pieces"
367msgstr[0] "%'d część"
368msgstr[1] "%'d części"
369msgstr[2] "%'d części"
370
371#. %1$s is number of pieces;
372#. %2$s is how big each piece is
373#: ../gtk/details.c:917 ../gtk/makemeta-ui.c:290
374#, c-format
375msgid "%1$s @ %2$s"
376msgstr "%1$s @ %2$s"
377
378#: ../gtk/details.c:921
379msgid "Pieces:"
380msgstr "Części:"
381
382#: ../gtk/details.c:929
383msgid "Hash:"
384msgstr "Hash:"
385
386#: ../gtk/details.c:932
387msgid "Private to this tracker -- PEX disabled"
388msgstr "Ograniczony do tego trackera - PEX wyłączone"
389
390#: ../gtk/details.c:933
391msgid "Public torrent"
392msgstr "Publiczny torrent"
393
394#: ../gtk/details.c:935
395msgid "Privacy:"
396msgstr "Prywatność:"
397
398#: ../gtk/details.c:947
399msgid "Comment:"
400msgstr "Komentarz:"
401
402#: ../gtk/details.c:951
403msgid "Origins"
404msgstr "Źródła"
405
406#: ../gtk/details.c:953
407msgid "Unknown"
408msgstr "Nieznany"
409
410#: ../gtk/details.c:955
411msgid "Creator:"
412msgstr "Twórca:"
413
414#: ../gtk/details.c:959
415msgid "Date:"
416msgstr "Data:"
417
418#: ../gtk/details.c:962
419msgid "Location"
420msgstr "PołoÅŒenie"
421
422#: ../gtk/details.c:968
423msgid "Destination folder:"
424msgstr "Katalog docelowy:"
425
426#: ../gtk/details.c:975
427msgid "Torrent file:"
428msgstr "Pliki torrent:"
429
430#: ../gtk/details.c:1021
431#, c-format
432msgid "%.1f%%"
433msgstr "%.1f%%"
434
435#: ../gtk/details.c:1027
436#, c-format
437msgid "%1$.1f%% (%2$.1f%% selected)"
438msgstr "%1$.1f%% (%2$.1f%% zaznaczenia)"
439
440#: ../gtk/details.c:1039
441#, c-format
442msgid "%1$s (%2$s verified)"
443msgstr "%1$s (%2$s sprawdzonych)"
444
445#: ../gtk/details.c:1058 ../gtk/util.c:56 ../gtk/util.c:78
446msgid "None"
447msgstr "Brak"
448
449#: ../gtk/details.c:1080
450msgid "Transfer"
451msgstr "Transfer"
452
453#: ../gtk/details.c:1083
454msgid "State:"
455msgstr "Stan:"
456
457#: ../gtk/details.c:1086
458msgid "Progress:"
459msgstr "Postęp:"
460
461#. "Have" refers to how much of the torrent we have
462#: ../gtk/details.c:1090
463msgid "Have:"
464msgstr "W posiadaniu:"
465
466#: ../gtk/details.c:1093 ../gtk/stats.c:149 ../gtk/stats.c:161
467msgid "Downloaded:"
468msgstr "Pobrano:"
469
470#: ../gtk/details.c:1096 ../gtk/stats.c:147 ../gtk/stats.c:159
471msgid "Uploaded:"
472msgstr "Wysłano:"
473
474#: ../gtk/details.c:1100
475msgid "Failed DL:"
476msgstr "Nieudane pobrania:"
477
478#: ../gtk/details.c:1103 ../gtk/stats.c:151 ../gtk/stats.c:163
479msgid "Ratio:"
480msgstr "Udział:"
481
482#: ../gtk/details.c:1106
483msgid "Swarm rate:"
484msgstr ""
485
486#: ../gtk/details.c:1109
487msgid "Error:"
488msgstr "Błąd:"
489
490#: ../gtk/details.c:1113
491msgid "Completion"
492msgstr "Ukończenie"
493
494#: ../gtk/details.c:1125
495msgid "Dates"
496msgstr "Daty"
497
498#: ../gtk/details.c:1128
499msgid "Started at:"
500msgstr "Rozpoczęty o:"
501
502#: ../gtk/details.c:1131
503msgid "Last activity at:"
504msgstr "Ostatnia aktywność o:"
505
506#: ../gtk/details.c:1222 ../gtk/tr-prefs.c:554 ../gtk/tr-prefs.c:1165
507msgid "Limits"
508msgstr "Limity"
509
510#: ../gtk/details.c:1226 ../gtk/tr-prefs.c:1167
511msgid "Limit _download speed (KB/s):"
512msgstr "_Ograniczenie pobierania (KB/s):"
513
514#: ../gtk/details.c:1245 ../gtk/tr-prefs.c:1175
515msgid "Limit _upload speed (KB/s):"
516msgstr "Ogr_aniczenie wysyłania (KB/s):"
517
518#: ../gtk/details.c:1263
519msgid "Peer Connections"
520msgstr "Połączenia partnerów"
521
522#: ../gtk/details.c:1268
523msgid "_Maximum peers:"
524msgstr "_Maksymalnie partnerów:"
525
526#: ../gtk/details.c:1323 ../gtk/makemeta-ui.c:427 ../gtk/tr-prefs.c:1427
527msgid "Trackers"
528msgstr "Serwery śledzące"
529
530#: ../gtk/details.c:1329
531msgid "Scrape"
532msgstr ""
533
534#: ../gtk/details.c:1331
535msgid "Last scrape at:"
536msgstr ""
537
538#: ../gtk/details.c:1336 ../gtk/details.c:1358
539msgid "Tracker responded:"
540msgstr "Tracker odpowiedział:"
541
542#: ../gtk/details.c:1341
543msgid "Next scrape in:"
544msgstr ""
545
546#: ../gtk/details.c:1347
547msgid "Announce"
548msgstr "Ogłoszenie"
549
550#: ../gtk/details.c:1351
551msgid "Tracker:"
552msgstr "Tracker:"
553
554#: ../gtk/details.c:1353
555msgid "Last announce at:"
556msgstr "Ostatnie ogłoszenie o:"
557
558#: ../gtk/details.c:1363
559msgid "Next announce in:"
560msgstr "Następne ogłoszenie za:"
561
562#. how long until the tracker will honor user
563#. * pressing the "ask for more peers" button
564#: ../gtk/details.c:1370
565msgid "Manual announce allowed in:"
566msgstr "Ręczne ogłoszenie moÅŒliwe za:"
567
568#: ../gtk/details.c:1389
569msgid "In progress"
570msgstr "W toku"
571
572#: ../gtk/details.c:1434
573msgid "Now"
574msgstr "Teraz"
575
576#: ../gtk/details.c:1490
577#, c-format
578msgid "Details for %1$s (%2$s)"
579msgstr "Szczegóły %1$s (%2$s)"
580
581#: ../gtk/details.c:1508
582msgid "Activity"
583msgstr "Aktywność"
584
585#: ../gtk/details.c:1513 ../gtk/tr-prefs.c:1412
586msgid "Peers"
587msgstr "Partnerzy"
588
589#: ../gtk/details.c:1518 ../gtk/tr-window.c:524
590msgid "Tracker"
591msgstr "Tracker"
592
593#: ../gtk/details.c:1522 ../gtk/msgwin.c:193
594msgid "Information"
595msgstr "Informacja"
596
597#: ../gtk/details.c:1528 ../gtk/tr-window.c:524
598msgid "Files"
599msgstr "Pliki"
600
601#: ../gtk/details.c:1533 ../gtk/tr-prefs.c:398 ../gtk/tr-prefs.c:563
602msgid "Options"
603msgstr "Opcje"
604
605#: ../gtk/dialogs.c:120
606msgid "<big><b>Quit Transmission?</b></big>"
607msgstr "<big><b>Zakończyć program Transmission?</b></big>"
608
609#: ../gtk/dialogs.c:133
610msgid "_Don't ask me again"
611msgstr "_Bez ponownego zapytania"
612
613#: ../gtk/dialogs.c:227
614msgid "Remove torrent?"
615msgid_plural "Remove torrents?"
616msgstr[0] "Usunąć torrent?"
617msgstr[1] "Usunąć torrenty?"
618msgstr[2] "Usunąć torrenty?"
619
620#: ../gtk/dialogs.c:230
621msgid "Delete this torrent's downloaded files?"
622msgid_plural "Delete these torrents' downloaded files?"
623msgstr[0] "Usunąć pobrane pliki tego torrenta?"
624msgstr[1] "Usunąć pobrane pliki tych torrentów?"
625msgstr[2] "Usunąć pobrane pliki tych torrentów?"
626
627#: ../gtk/dialogs.c:236
628msgid "Some of these torrents are incomplete or connected to peers."
629msgstr ""
630"Niektóre z tych torrentów są niekompletne lub połączone z partnerami."
631
632#: ../gtk/dialogs.c:241
633msgid "This torrent is incomplete or connected to peers."
634msgid_plural "One of these torrents is incomplete or connected to peers."
635msgstr[0] "Ten torrent jest niekompletny lub połączony z partnerami."
636msgstr[1] ""
637"Jeden z tych torrentów jest niekompletny lub połączony z partnerami."
638msgstr[2] ""
639"Jeden z tych torrentów jest niekompletny lub połączony z partnerami."
640
641#: ../gtk/file-list.c:622
642msgid "High"
643msgstr "Wysoki"
644
645#: ../gtk/file-list.c:626
646msgid "Normal"
647msgstr "Normalny"
648
649#: ../gtk/file-list.c:630
650msgid "Low"
651msgstr "Niski"
652
653#: ../gtk/file-list.c:634
654msgid "Mixed"
655msgstr "mieszane"
656
657#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
658#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
659#. The items for this column are checkboxes (yes/no)
660#: ../gtk/file-list.c:666 ../gtk/file-list.c:831
661msgid "filedetails|Download"
662msgstr "Pobierany"
663
664#: ../gtk/file-list.c:668 ../gtk/file-list.c:838
665msgid "Priority"
666msgstr "Priorytet"
667
668#. Translators: this is a column
669#. header in Files tab, Details
670#. dialog;
671#. Don't include the prefix
672#. "filedetails|" in the
673#. translation.
674#: ../gtk/file-list.c:802
675msgid "filedetails|File"
676msgstr "Plik"
677
678#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
679#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
680#: ../gtk/file-list.c:821
681msgid "filedetails|Progress"
682msgstr "Postęp"
683
684#: ../gtk/main.c:369
685msgid "Start with all torrents paused"
686msgstr "Uruchamianie z zatrzymanym pobieraniem"
687
688#: ../gtk/main.c:371
689msgid "Show version number and exit"
690msgstr ""
691
692#: ../gtk/main.c:375
693msgid "Start minimized in system tray"
694msgstr "Uruchamianie zminimalizowanego w obszarze powiadamiania"
695
696#: ../gtk/main.c:378
697msgid "Where to look for configuration files"
698msgstr "Gdzie szukać plików konfiguracyjnych"
699
700#: ../gtk/main.c:391
701msgid "Transmission"
702msgstr "Transmission"
703
704#: ../gtk/main.c:398
705msgid "[torrent files]"
706msgstr "[pliki torrent]"
707
708#: ../gtk/main.c:552
709msgid "Beginning to use scheduled bandwidth limits"
710msgstr ""
711
712#: ../gtk/main.c:566
713msgid "Ending use of scheduled bandwidth limits"
714msgstr ""
715
716#: ../gtk/main.c:867
717msgid "<b>Closing Connections</b>"
718msgstr "<b>Zamykanie połączeń</b>"
719
720#: ../gtk/main.c:871
721msgid "Sending upload/download totals to tracker..."
722msgstr "Wysyłanie informacji o pobranych/wysłanych do trakera..."
723
724#: ../gtk/main.c:876
725msgid "_Quit Now"
726msgstr "_Zakończ teraz"
727
728#: ../gtk/main.c:1030
729msgid "Couldn't add corrupt torrent"
730msgid_plural "Couldn't add corrupt torrents"
731msgstr[0] "Nie udało się dodać uszkodzonego pliku torrent"
732msgstr[1] "Nie udało się dodać uszkodzonych plików torrent"
733msgstr[2] "Nie udało się dodać uszkodzonych plików torrent"
734
735#: ../gtk/main.c:1037
736msgid "Couldn't add duplicate torrent"
737msgid_plural "Couldn't add duplicate torrents"
738msgstr[0] ""
739msgstr[1] ""
740
741#: ../gtk/main.c:1297
742msgid "A fast and easy BitTorrent client"
743msgstr "Szybki i prosty w uÅŒyciu klient BitTorrent"
744
745#: ../gtk/main.c:1303
746msgid "Copyright 2005-2008 The Transmission Project"
747msgstr "Copyright 2005-2008 Projekt Transmission"
748
749#. Translators: translate "translator-credits" as
750#. your name
751#. to have it appear in the credits in the "About"
752#. dialog
753#: ../gtk/main.c:1314
754msgid "translator-credits"
755msgstr ""
756"Launchpad Contributions:\n"
757"  Bartosz Kaszubowski https://launchpad.net/~simek\n"
758"  Krzysztof Janowski https://launchpad.net/~n00bystance-gmail\n"
759"  Krzysztof Tataradziński https://launchpad.net/~tatar111\n"
760"  Mateusz Marecki https://launchpad.net/~maderat\n"
761"  Piotr Makowski (Aviary.pl) https://launchpad.net/~zaryk\n"
762"  Piotr Wicijowski https://launchpad.net/~piwsko\n"
763"  Rafał Barański https://launchpad.net/~kazislav\n"
764"  Tomasz Dominikowski https://launchpad.net/~dominikowski\n"
765"  Vilk https://launchpad.net/~vilkh3m\n"
766"  roffik https://launchpad.net/~roffik\n"
767"  Łukasz Stasica https://launchpad.net/~sthoo-pl"
768
769#: ../gtk/makemeta-ui.c:111
770msgid "Torrent created!"
771msgstr "Torrent utworzony!"
772
773#: ../gtk/makemeta-ui.c:116 ../gtk/makemeta-ui.c:132 ../gtk/makemeta-ui.c:146
774#, c-format
775msgid "Torrent creation failed: %s"
776msgstr "Utworzenie torrenta nie powiodło się: %s"
777
778#: ../gtk/makemeta-ui.c:117
779msgid "Invalid URL"
780msgstr "Nieprawidłowy adres URL"
781
782#: ../gtk/makemeta-ui.c:121
783#, c-format
784msgid "Torrent creation cancelled"
785msgstr "Tworzenie torrenta anulowane"
786
787#: ../gtk/makemeta-ui.c:128 ../libtransmission/blocklist.c:76
788#: ../libtransmission/blocklist.c:233 ../libtransmission/utils.c:441
789#, c-format
790msgid "Couldn't read \"%1$s\": %2$s"
791msgstr "Nie moÅŒna otworzyć \"%1$s\": %2$s"
792
793#: ../gtk/makemeta-ui.c:258 ../gtk/makemeta-ui.c:495
794msgid "No source selected"
795msgstr "Nie wybrano źródła"
796
797#. %1$s is the torrent size
798#. %2$'d is its number of files
799#: ../gtk/makemeta-ui.c:272
800#, c-format
801msgid "<i>%1$s; %2$'d File</i>"
802msgid_plural "<i>%1$s; %2$'d Files</i>"
803msgstr[0] "<i>%1$s; %2$'d plik</i>"
804msgstr[1] "<i>%1$s; %2$'d pliki</i>"
805msgstr[2] "<i>%1$s; %2$'d plików</i>"
806
807#: ../gtk/makemeta-ui.c:354
808msgid "Choose Directory"
809msgstr "Wybierz ścieÅŒkę"
810
811#: ../gtk/makemeta-ui.c:363
812msgid "Choose File"
813msgstr "Wybierz plik"
814
815#: ../gtk/makemeta-ui.c:379
816msgid "New Torrent"
817msgstr "Nowy torrent"
818
819#: ../gtk/makemeta-ui.c:394
820msgid "Source"
821msgstr "Źródło"
822
823#: ../gtk/makemeta-ui.c:405
824msgid "<i>No source selected</i>"
825msgstr "<i>Nie wybrano źródła</i>"
826
827#: ../gtk/makemeta-ui.c:415
828msgid "F_older"
829msgstr "F_older"
830
831#: ../gtk/makemeta-ui.c:420
832msgid "_File"
833msgstr "_Plik"
834
835#: ../gtk/makemeta-ui.c:463
836msgid "<b>E_xtras</b>"
837msgstr "<b>_Dodatkowe</b>"
838
839#: ../gtk/makemeta-ui.c:471
840msgid "Commen_t:"
841msgstr "Komen_tarz:"
842
843#: ../gtk/makemeta-ui.c:474
844msgid "_Private torrent"
845msgstr "Torrent _prywatny"
846
847#: ../gtk/msgwin.c:87 ../libtransmission/bencode.c:1338
848#: ../libtransmission/blocklist.c:290
849#, c-format
850msgid "Couldn't save file \"%1$s\": %2$s"
851msgstr "Nie moÅŒna zapisać pliku \"%1$s\": %2$s"
852
853#: ../gtk/msgwin.c:149
854msgid "Save Log"
855msgstr "Zapisz dziennik"
856
857#: ../gtk/msgwin.c:192
858msgid "Error"
859msgstr "Błąd"
860
861#: ../gtk/msgwin.c:194
862msgid "Debug"
863msgstr "Debuger"
864
865#: ../gtk/msgwin.c:268
866msgid "Time"
867msgstr "Czas"
868
869#: ../gtk/msgwin.c:272 ../gtk/tr-window.c:524
870msgid "Name"
871msgstr "Nazwa"
872
873#: ../gtk/msgwin.c:276
874msgid "Message"
875msgstr "Wiadomość"
876
877#: ../gtk/msgwin.c:452
878msgid "Message Log"
879msgstr "Dziennik"
880
881#: ../gtk/msgwin.c:487
882msgid "Level"
883msgstr "Poziom"
884
885#: ../gtk/notify.c:65
886msgid "Torrent Complete"
887msgstr "Torrent ukończony"
888
889#: ../gtk/notify.c:70
890msgid "Open File"
891msgstr "Otwórz plik"
892
893#: ../gtk/notify.c:73
894msgid "Open Folder"
895msgstr "Otwórz katalog"
896
897#: ../gtk/stats.c:75 ../gtk/stats.c:156
898#, c-format
899msgid "Started %'d time"
900msgid_plural "Started %'d times"
901msgstr[0] "Rozpoczęto %'d raz"
902msgstr[1] "Rozpoczęto %'d razy"
903msgstr[2] "Rozpoczęto %'d razy"
904
905#: ../gtk/stats.c:128
906msgid "Statistics"
907msgstr "Statystyki"
908
909#: ../gtk/stats.c:145
910msgid "Current Session"
911msgstr "Aktualna sesja"
912
913#: ../gtk/stats.c:153 ../gtk/stats.c:165
914msgid "Duration:"
915msgstr "Czas trwania:"
916
917#: ../gtk/stats.c:155
918msgid "Total"
919msgstr "Łącznie"
920
921#. %1$s is how much we've got,
922#. %2$s is how much we'll have when done,
923#. %3$.2f%% is a percentage of the two
924#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:52
925#, c-format
926msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%)"
927msgstr "%1$s z %2$s (%3$.2f%%)"
928
929#. %1$s is how much we've got,
930#. %2$s is the torrent's total size,
931#. %3$.2f%% is a percentage of the two,
932#. %4$s is how much we've uploaded,
933#. %5$s is our upload-to-download ratio
934#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:63
935#, c-format
936msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%), uploaded %4$s (Ratio: %5$s)"
937msgstr "%1$s z %2$s (%3$.2f%%), wysłano %4$s (udział: %5$s)"
938
939#. %1$s is the torrent's total size,
940#. %2$s is how much we've uploaded,
941#. %3$s is our upload-to-download ratio
942#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:74
943#, c-format
944msgid "%1$s, uploaded %2$s (Ratio: %3$s)"
945msgstr "%1$s, wysłano %2$s (udział: %3$s)"
946
947#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:86 ../gtk/tr-torrent.c:280
948#, c-format
949msgid "Remaining time unknown"
950msgstr ""
951
952#. time remaining
953#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:92
954#, c-format
955msgid "%s remaining"
956msgstr "pozostało %s"
957
958#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:120
959#, c-format
960msgid "speed|Down: %1$s, Up: %2$s"
961msgstr "Pobieranie: %1$s, Wysyłanie: %2$s"
962
963#. download speed
964#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:123
965#, c-format
966msgid "Down: %s"
967msgstr "prędkość pobierania: %s"
968
969#. upload speed
970#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:126
971#, c-format
972msgid "Up: %s"
973msgstr "prędkość wysyłania: %s"
974
975#. the torrent isn't uploading or downloading
976#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:129
977msgid "Idle"
978msgstr "Bezczynny"
979
980#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:142
981msgid "Paused"
982msgstr "Wstrzymany"
983
984#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:146
985msgid "Waiting to verify local data"
986msgstr "Czekam by sprawdzić spójność danych"
987
988#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:152 ../gtk/tr-torrent.c:273
989#, c-format
990msgid "Verifying local data (%.1f%% tested)"
991msgstr "Sprawdzanie pobranych danych (%.1f%% przetestowano)"
992
993#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:163 ../gtk/tr-window.c:735
994#: ../gtk/tr-window.c:763
995#, c-format
996msgid "Ratio: %s"
997msgstr "Udział: %s"
998
999#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:205
1000#, c-format
1001msgid "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peer"
1002msgid_plural "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peers"
1003msgstr[0] "Pobieranie od %1$'d z %2$'d połączonego partnera"
1004msgstr[1] "Pobieranie od %1$'d z %2$'d połączonych partnerów"
1005msgstr[2] "Pobieranie od %1$'d z %2$'d połączonych partnerów"
1006
1007#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:216 ../gtk/tr-torrent.c:292
1008#, c-format
1009msgid "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peer"
1010msgid_plural "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peers"
1011msgstr[0] "Wysyłanie do %1$'d z %2$'d połączonego partnera"
1012msgstr[1] "Wysyłanie do %1$'d z %2$'d połączonych partnerów"
1013msgstr[2] "Wysyłanie do %1$'d z %2$'d połączonych partnerów"
1014
1015#: ../gtk/tracker-list.c:328
1016msgid "Tier"
1017msgstr ""
1018
1019#: ../gtk/tracker-list.c:340
1020msgid "Announce URL"
1021msgstr "URL ogłoszenia"
1022
1023#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:1
1024msgid "BitTorrent Client"
1025msgstr "Klient BitTorrent"
1026
1027#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:2
1028msgid "Download and share files over BitTorrent"
1029msgstr "Pobieraj i udostępniaj pliki poprzez BitTorrent"
1030
1031#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:3
1032msgid "Transmission BitTorrent Client"
1033msgstr "Klient BitTorrent Transmission"
1034
1035#: ../gtk/tr-core.c:1108
1036msgid "Transmission Bittorrent Client"
1037msgstr "Klient BitTorrent Transmission"
1038
1039#: ../gtk/tr-core.c:1109
1040msgid "BitTorrent Activity"
1041msgstr "Aktywność BitTorrent"
1042
1043#: ../gtk/tr-core.c:1117
1044msgid "Disallowing desktop hibernation"
1045msgstr "Brak zezwolenia na hibernację pulpitu"
1046
1047#: ../gtk/tr-core.c:1121
1048#, c-format
1049msgid "Couldn't disable desktop hibernation: %s"
1050msgstr "Nie moÅŒna wyłączyć hibernacji: %s"
1051
1052#: ../gtk/tr-core.c:1145
1053msgid "Allowing desktop hibernation"
1054msgstr "Zezwolenie na hibernację pulpitu"
1055
1056#. %1$'d is the number of torrents we're seeding,
1057#. %2$'d is the number of torrents we're downloading,
1058#. %3$s is our download speed,
1059#. %4$s is our upload speed
1060#: ../gtk/tr-icon.c:69
1061#, c-format
1062msgid ""
1063"%1$'d Seeding, %2$'d Downloading\n"
1064"Down: %3$s, Up: %4$s"
1065msgstr ""
1066"Rozsiewanie %1$'d, pobieranie %2$'d\n"
1067"Pobieranie: %3$s, wysyłanie: %4$s"
1068
1069#: ../gtk/tr-prefs.c:354
1070msgid "Adding Torrents"
1071msgstr "Dodawanie torrentów"
1072
1073#: ../gtk/tr-prefs.c:357
1074msgid "Automatically _add torrents from:"
1075msgstr "Automatyczne dod_awanie torrentów z:"
1076
1077#: ../gtk/tr-prefs.c:374
1078msgid "Mo_ve source files to Trash"
1079msgstr "Przenoszenie plików źródłowych do kosza"
1080
1081#: ../gtk/tr-prefs.c:400
1082msgid "Inhibit desktop _hibernation when torrents are active"
1083msgstr ""
1084
1085#: ../gtk/tr-prefs.c:404
1086msgid "Show _icon in the desktop Notification Area"
1087msgstr "Wyświetl _ikonę w obszarze powiadamiania"
1088
1089#: ../gtk/tr-prefs.c:434
1090#, c-format
1091msgid "Enable _blocklist (contains %'d rule)"
1092msgid_plural "Enable _blocklist (contains %'d rules)"
1093msgstr[0] ""
1094msgstr[1] ""
1095
1096#: ../gtk/tr-prefs.c:484
1097msgid "Updating Blocklist"
1098msgstr "Uaktualnianie listy zablokowanych"
1099
1100#: ../gtk/tr-prefs.c:531
1101msgid "Blocklist"
1102msgstr ""
1103
1104#: ../gtk/tr-prefs.c:537
1105msgid "_Update"
1106msgstr ""
1107
1108#: ../gtk/tr-prefs.c:547
1109msgid "Enable _automatic updates"
1110msgstr ""
1111
1112#: ../gtk/tr-prefs.c:557
1113msgid "Maximum peers _overall:"
1114msgstr "_Maksymalna liczba partnerów:"
1115
1116#: ../gtk/tr-prefs.c:560
1117msgid "Maximum peers per _torrent:"
1118msgstr "Maksymalna liczba partnerów na _torrent:"
1119
1120#: ../gtk/tr-prefs.c:565
1121msgid "_Ignore unencrypted peers"
1122msgstr "_Ignorowanie niezaszyfrowanych partnerów"
1123
1124#: ../gtk/tr-prefs.c:574
1125msgid "Use peer e_xchange"
1126msgstr "UÅŒ_ywanie wymiany partnerów"
1127
1128#: ../gtk/tr-prefs.c:783
1129msgid "Web Interface"
1130msgstr "Interfejs sieciowy"
1131
1132#. "enabled" checkbutton
1133#: ../gtk/tr-prefs.c:786
1134msgid "_Enable web interface"
1135msgstr "Włącz int_erfejs sieciowy"
1136
1137#: ../gtk/tr-prefs.c:801 ../gtk/tr-prefs.c:1362
1138msgid "Listening _port:"
1139msgstr "_Port nasłuchu:"
1140
1141#. require authentication
1142#: ../gtk/tr-prefs.c:805
1143msgid "_Require username"
1144msgstr "W_ymaganie nazwy uÅŒytkownika"
1145
1146#. username
1147#: ../gtk/tr-prefs.c:813 ../gtk/tr-prefs.c:1037
1148msgid "_Username:"
1149msgstr "Nazwa _uÅŒytkownika:"
1150
1151#. password
1152#: ../gtk/tr-prefs.c:820 ../gtk/tr-prefs.c:1043
1153msgid "Pass_word:"
1154msgstr "_Hasło:"
1155
1156#. require authentication
1157#: ../gtk/tr-prefs.c:828
1158msgid "Only allow the following IP _addresses to connect:"
1159msgstr ""
1160
1161#: ../gtk/tr-prefs.c:855
1162msgid "IP addresses may use wildcards, such as 192.168.*.*"
1163msgstr "Adresy IP mogą zawierać wieloznaczniki, np. 192.168.*.*"
1164
1165#: ../gtk/tr-prefs.c:878
1166msgid "Addresses:"
1167msgstr ""
1168
1169#: ../gtk/tr-prefs.c:998
1170msgid "Tracker Proxy"
1171msgstr "Serwer pośredniczący trackera"
1172
1173#: ../gtk/tr-prefs.c:1000
1174msgid "Connect to tracker via a pro_xy"
1175msgstr "Łączenie z trackerem poprzez pro_xy"
1176
1177#: ../gtk/tr-prefs.c:1005
1178msgid "Proxy _server:"
1179msgstr "_Serwer proxy:"
1180
1181#: ../gtk/tr-prefs.c:1013
1182msgid "Proxy _port:"
1183msgstr ""
1184
1185#: ../gtk/tr-prefs.c:1016
1186msgid "Proxy _type:"
1187msgstr ""
1188
1189#: ../gtk/tr-prefs.c:1031
1190msgid "_Authentication is required"
1191msgstr "Uwierzytelni_enie jest wymagane"
1192
1193#: ../gtk/tr-prefs.c:1184
1194msgid "Scheduled Limits"
1195msgstr ""
1196
1197#: ../gtk/tr-prefs.c:1190
1198msgid " and "
1199msgstr ""
1200
1201#: ../gtk/tr-prefs.c:1197
1202msgid "_Limit bandwidth between"
1203msgstr ""
1204
1205#: ../gtk/tr-prefs.c:1205
1206msgid "Limit d_ownload speed (KB/s):"
1207msgstr ""
1208
1209#: ../gtk/tr-prefs.c:1212
1210msgid "Limit u_pload speed (KB/s):"
1211msgstr ""
1212
1213#: ../gtk/tr-prefs.c:1263
1214#, c-format
1215msgid "Port is <b>open</b>"
1216msgstr "Port jest <b>otwarty</b>"
1217
1218#: ../gtk/tr-prefs.c:1264
1219#, c-format
1220msgid "Port is <b>closed</b>"
1221msgstr "Port jest <b>zamknięty</b>"
1222
1223#: ../gtk/tr-prefs.c:1308
1224msgid "<i>Testing port...</i>"
1225msgstr "<i>Testowanie portu...</i>"
1226
1227#: ../gtk/tr-prefs.c:1354
1228msgid "Incoming Peers"
1229msgstr ""
1230
1231#: ../gtk/tr-prefs.c:1372
1232msgid "Use UPnP or NAT-PMP port _forwarding from my router"
1233msgstr "Przekierowanie portów z uÅŒywanego rutera przez UPnP lub NAT-PMP"
1234
1235#: ../gtk/tr-prefs.c:1394
1236msgid "Transmission Preferences"
1237msgstr "Ustawienia Transmission"
1238
1239#: ../gtk/tr-prefs.c:1409
1240msgid "Torrents"
1241msgstr "Torrenty"
1242
1243#: ../gtk/tr-prefs.c:1415
1244msgid "Network"
1245msgstr "Sieć"
1246
1247#: ../gtk/tr-prefs.c:1418
1248msgid "Desktop"
1249msgstr ""
1250
1251#: ../gtk/tr-prefs.c:1421
1252msgid "Bandwidth"
1253msgstr "Przepustowość"
1254
1255#: ../gtk/tr-prefs.c:1424
1256msgid "Web"
1257msgstr "Sieć"
1258
1259#: ../gtk/tr-torrent.c:229
1260#, c-format
1261msgid "File \"%s\" isn't a valid torrent"
1262msgstr "%s nie jest poprawnym plikiem torrent"
1263
1264#: ../gtk/tr-torrent.c:235
1265#, c-format
1266msgid "File \"%s\" is already open"
1267msgstr "Plik %s jest juÅŒ otwarty"
1268
1269#: ../gtk/tr-torrent.c:266
1270#, c-format
1271msgid "Waiting to verify local data (%.1f%% tested)"
1272msgstr "Oczekiwanie na ukończenie sprawdzania danych (%.1f%% przetestowano)"
1273
1274#. %s is # of minutes
1275#: ../gtk/tr-torrent.c:286
1276#, c-format
1277msgid "%1$s remaining"
1278msgstr ""
1279
1280#: ../gtk/tr-torrent.c:299 ../libtransmission/port-forwarding.c:174
1281msgid "Stopped"
1282msgstr "Zatrzymany"
1283
1284#: ../gtk/tr-window.c:155
1285msgid "Torrent"
1286msgstr "Torrent"
1287
1288#: ../gtk/tr-window.c:253
1289msgid "Total Ratio"
1290msgstr "Całkowity udział:"
1291
1292#: ../gtk/tr-window.c:254
1293msgid "Session Ratio"
1294msgstr "Udział sesji"
1295
1296#: ../gtk/tr-window.c:255
1297msgid "Total Transfer"
1298msgstr "Całkowity transfer"
1299
1300#: ../gtk/tr-window.c:256
1301msgid "Session Transfer"
1302msgstr "Transfer sesji"
1303
1304#: ../gtk/tr-window.c:488
1305#, c-format
1306msgid "Tracker will allow requests in %s"
1307msgstr "Tracker zezwoli na Ōądania za %s"
1308
1309#. show all torrents
1310#: ../gtk/tr-window.c:513
1311msgid "A_ll"
1312msgstr "Wsz_ystkie"
1313
1314#. show only torrents that have connected peers
1315#: ../gtk/tr-window.c:515
1316msgid "_Active"
1317msgstr "_Aktywne"
1318
1319#. show only torrents that are trying to download
1320#: ../gtk/tr-window.c:517
1321msgid "_Downloading"
1322msgstr "Po_bierane"
1323
1324#. show only torrents that are trying to upload
1325#: ../gtk/tr-window.c:519
1326msgid "_Seeding"
1327msgstr "Roz_siewane"
1328
1329#. show only torrents that are paused
1330#: ../gtk/tr-window.c:521
1331msgid "_Paused"
1332msgstr "_Wstrzymane"
1333
1334#: ../gtk/tr-window.c:708
1335#, c-format
1336msgid "%1$'d of %2$'d Torrent"
1337msgid_plural "%1$'d of %2$'d Torrents"
1338msgstr[0] "%1$'d z %2$'d torrenta"
1339msgstr[1] "%1$'d z %2$'d torrentów"
1340msgstr[2] "%1$'d z %2$'d torrentów"
1341
1342#: ../gtk/tr-window.c:713
1343#, c-format
1344msgid "%'d Torrent"
1345msgid_plural "%'d Torrents"
1346msgstr[0] "%'d torrent"
1347msgstr[1] "%'d torrenty"
1348msgstr[2] "%'d torrentów"
1349
1350#: ../gtk/tr-window.c:746 ../gtk/tr-window.c:757
1351#, c-format
1352msgid "size|Down: %1$s, Up: %2$s"
1353msgstr "Pobrano: %1$s, Wysłano: %2$s"
1354
1355#: ../gtk/util.c:89
1356#, c-format
1357msgid "%'u byte"
1358msgid_plural "%'u bytes"
1359msgstr[0] "%'u bajt"
1360msgstr[1] "%'u bajty"
1361msgstr[2] "%'u bajtów"
1362
1363#: ../gtk/util.c:97
1364#, c-format
1365msgid "%'.1f KB"
1366msgstr "%'.1f KB"
1367
1368#: ../gtk/util.c:102
1369#, c-format
1370msgid "%'.1f MB"
1371msgstr "%'.1f MB"
1372
1373#: ../gtk/util.c:107
1374#, c-format
1375msgid "%'.1f GB"
1376msgstr "%'.1f GB"
1377
1378#. 0.0 KB to 999.9 KB
1379#: ../gtk/util.c:122
1380#, c-format
1381msgid "%'.1f KB/s"
1382msgstr "%'.1f KB/s"
1383
1384#. 0.98 MB to 99.99 MB
1385#: ../gtk/util.c:124
1386#, c-format
1387msgid "%'.2f MB/s"
1388msgstr "%'.2f MB/s"
1389
1390#. 100.0 MB to 999.9 MB
1391#: ../gtk/util.c:126
1392#, c-format
1393msgid "%'.1f MB/s"
1394msgstr "%'.1f MB/s"
1395
1396#. insane speeds
1397#: ../gtk/util.c:128
1398#, c-format
1399msgid "%'.2f GB/s"
1400msgstr "%'.2f GB/s"
1401
1402#: ../gtk/util.c:149
1403#, c-format
1404msgid "%'d day"
1405msgid_plural "%'d days"
1406msgstr[0] "%'d dzień"
1407msgstr[1] "%'d dni"
1408msgstr[2] "%'d dni"
1409
1410#: ../gtk/util.c:151
1411#, c-format
1412msgid "%'d hour"
1413msgid_plural "%'d hours"
1414msgstr[0] "%'d godzina"
1415msgstr[1] "%'d godziny"
1416msgstr[2] "%'d godzin"
1417
1418#: ../gtk/util.c:154
1419#, c-format
1420msgid "%'d minute"
1421msgid_plural "%'d minutes"
1422msgstr[0] "%'d minuta"
1423msgstr[1] "%'d minuty"
1424msgstr[2] "%'d minut"
1425
1426#: ../gtk/util.c:156
1427#, c-format
1428msgid "%'d second"
1429msgid_plural "%'d seconds"
1430msgstr[0] "%'d sekunda"
1431msgstr[1] "%'d sekundy"
1432msgstr[2] "%'d sekund"
1433
1434#: ../gtk/util.c:377
1435#, c-format
1436msgid "The torrent file \"%s\" contains invalid data."
1437msgstr "Plik torrent \"%s\" zawiera niepoprawne dane."
1438
1439#: ../gtk/util.c:381
1440#, c-format
1441msgid "The torrent file \"%s\" is already in use."
1442msgstr "Plik torrent \"%s\" jest juÅŒ w uÅŒyciu."
1443
1444#: ../gtk/util.c:385
1445#, c-format
1446msgid "The torrent file \"%s\" encountered an unknown error."
1447msgstr "Plik torrent \\\"%s\\” napotkał na nieznany błąd."
1448
1449#: ../gtk/util.c:397
1450msgid "Error opening torrent"
1451msgstr "Błąd podczas otwierania pliku torrent"
1452
1453#. did caller give us an uninitialized val?
1454#: ../libtransmission/bencode.c:965
1455msgid "Invalid metadata"
1456msgstr "Nieprawidłowe metadane"
1457
1458#: ../libtransmission/blocklist.c:108
1459#, c-format
1460msgid "Blocklist \"%s\" contains %'zu entries"
1461msgstr ""
1462
1463#: ../libtransmission/blocklist.c:300
1464#, c-format
1465msgid "Blocklist \"%1$s\" updated with %2$'d entries"
1466msgstr ""
1467
1468#. %s is the torrent name
1469#: ../libtransmission/fastresume.c:542 ../libtransmission/fastresume.c:555
1470msgid "Couldn't read resume file"
1471msgstr "NiemoÅŒna otworzyć pliku wznawiania"
1472
1473#: ../libtransmission/fdlimit.c:206
1474#, c-format
1475msgid "Preallocated file \"%s\""
1476msgstr ""
1477
1478#: ../libtransmission/fdlimit.c:461 ../libtransmission/net.c:109
1479#, c-format
1480msgid "Couldn't create socket: %s"
1481msgstr "Utworzenie gniazda nieudane: %s"
1482
1483#: ../libtransmission/makemeta.c:59
1484#, c-format
1485msgid "Torrent Creator is skipping file \"%s\": %s"
1486msgstr "Twórca torrenta pomija plik \"%s\": %s"
1487
1488#: ../libtransmission/metainfo.c:453
1489#, c-format
1490msgid "Invalid metadata entry \"%s\""
1491msgstr "Nieprawidłowy wpis metadanych \"%s\""
1492
1493#: ../libtransmission/natpmp.c:31
1494msgid "Port Forwarding (NAT-PMP)"
1495msgstr "Przekierowywanie portów (NAT-PMP)"
1496
1497#: ../libtransmission/natpmp.c:68
1498#, c-format
1499msgid "%s succeeded (%d)"
1500msgstr "%s powiodło się (%d)"
1501
1502#: ../libtransmission/natpmp.c:136
1503#, c-format
1504msgid "Found public address \"%s\""
1505msgstr "Znaleziono adres publiczny \"%s\""
1506
1507#: ../libtransmission/natpmp.c:171
1508#, c-format
1509msgid "no longer forwarding port %d"
1510msgstr "zaprzestano przekierowywania portu %d"
1511
1512#: ../libtransmission/natpmp.c:218
1513#, c-format
1514msgid "Port %d forwarded successfully"
1515msgstr "Udane przekierowanie portu %d"
1516
1517#: ../libtransmission/net.c:166
1518#, c-format
1519msgid "Couldn't connect socket %d to %s, port %d (errno %d - %s)"
1520msgstr "Nie moÅŒna połączyć gniazda %d do %s, port %d (errno %d - %s)"
1521
1522#: ../libtransmission/net.c:206
1523#, c-format
1524msgid "Couldn't bind port %d: %s"
1525msgstr "Nie moÅŒna powiązać portu %d: %s"
1526
1527#: ../libtransmission/port-forwarding.c:31
1528msgid "Port Forwarding"
1529msgstr "Przekierowywanie portów"
1530
1531#: ../libtransmission/port-forwarding.c:63
1532msgid "Starting"
1533msgstr "Uruchamianie"
1534
1535#: ../libtransmission/port-forwarding.c:67
1536msgid "Forwarded"
1537msgstr "Port przekierowano"
1538
1539#: ../libtransmission/port-forwarding.c:71
1540msgid "Stopping"
1541msgstr "Zatrzymywanie"
1542
1543#: ../libtransmission/port-forwarding.c:75
1544msgid "Not forwarded"
1545msgstr "Port nie został przekierowany"
1546
1547#: ../libtransmission/port-forwarding.c:98 ../libtransmission/torrent.c:1319
1548#, c-format
1549msgid "State changed from \"%1$s\" to \"%2$s\""
1550msgstr "Stan zmienił się z \"%1$s\" na \"%2$s\""
1551
1552#: ../libtransmission/port-forwarding.c:108
1553#, c-format
1554msgid "Closing port %d"
1555msgstr "Zamykanie portu %d"
1556
1557#: ../libtransmission/port-forwarding.c:122
1558#, c-format
1559msgid "Opened port %d to listen for incoming peer connections"
1560msgstr "Otwarto port %d do nasłuchu połączeń przychodzących"
1561
1562#: ../libtransmission/port-forwarding.c:132
1563#, c-format
1564msgid ""
1565"Couldn't open port %d to listen for incoming peer connections (errno %d - %s)"
1566msgstr ""
1567"Nieudane otwarcie portu %d do nasłuchu połączeń przychodzących (errno %d -%s)"
1568
1569#. first %s is the application name
1570#. second %s is the version number
1571#: ../libtransmission/session.c:289
1572#, c-format
1573msgid "%s %s started"
1574msgstr "%s %s włączony"
1575
1576#: ../libtransmission/session.c:704
1577#, c-format
1578msgid "Loaded %d torrents"
1579msgstr "Liczba załadowanych torrentów: %d"
1580
1581#: ../libtransmission/torrent.c:236
1582#, c-format
1583msgid "Got %d peers from tracker"
1584msgstr "Otrzymano %d partnerów od trackera"
1585
1586#: ../libtransmission/torrent.c:251
1587#, c-format
1588msgid "Tracker warning: \"%s\""
1589msgstr "OstrzeÅŒenie trackera: \"%s\""
1590
1591#: ../libtransmission/torrent.c:258
1592#, c-format
1593msgid "Tracker error: \"%s\""
1594msgstr "Błąd trackera: \"%s\""
1595
1596#: ../libtransmission/torrent.c:1265
1597msgid "Done"
1598msgstr "Gotowe"
1599
1600#: ../libtransmission/torrent.c:1268
1601msgid "Complete"
1602msgstr "Ukończono"
1603
1604#: ../libtransmission/torrent.c:1271
1605msgid "Incomplete"
1606msgstr "Niepełny"
1607
1608#: ../libtransmission/upnp.c:26
1609msgid "Port Forwarding (UPnP)"
1610msgstr "Przekierowywanie portów (UPnP)"
1611
1612#: ../libtransmission/upnp.c:103
1613#, c-format
1614msgid "Found Internet Gateway Device \"%s\""
1615msgstr "Odnaleziono urządzenie bramy sieciowej (gateway) \"%s\""
1616
1617#: ../libtransmission/upnp.c:106
1618#, c-format
1619msgid "Local Address is \"%s\""
1620msgstr "Lokalny adres to \"%s\""
1621
1622#: ../libtransmission/upnp.c:139
1623#, c-format
1624msgid "Stopping port forwarding through \"%s\", service \"%s\""
1625msgstr "Zatrzymywanie przekierowywania portów przez \"%s\", usługa \"%s\""
1626
1627#: ../libtransmission/upnp.c:171
1628#, c-format
1629msgid ""
1630"Port forwarding through \"%s\", service \"%s\".  (local address: %s:%d)"
1631msgstr ""
1632"Przekierowywanie portów przez \"%s\", usługa \"%s\" (lokalny adres: %s:%d)"
1633
1634#: ../libtransmission/upnp.c:176
1635msgid "Port forwarding successful!"
1636msgstr "Przekierowywanie portów udane!"
1637
1638#: ../libtransmission/utils.c:455
1639msgid "Not a regular file"
1640msgstr "To nie jest zwykły plik"
1641
1642#: ../libtransmission/utils.c:473
1643msgid "Memory allocation failed"
1644msgstr "Alokacja pamięci nieudana"
1645
1646#. Node exists but isn't a folder
1647#: ../libtransmission/utils.c:582
1648#, c-format
1649msgid "File \"%s\" is in the way"
1650msgstr "Plik \"%s\" jest w drodze"
1651
1652#: ../libtransmission/verify.c:146
1653msgid "Verifying torrent"
1654msgstr "Sprawdzanie torrenta"
1655
1656#: ../libtransmission/verify.c:179
1657msgid "Queued for verification"
1658msgstr "W kolejce do sprawdzania"
1659
1660#, c-format
1661#~ msgid "Stalled (%.1f%%)"
1662#~ msgstr "Zatrzymany (%.1f%%)"
1663
1664#, c-format
1665#~ msgid "Stopped (%.1f%%)"
1666#~ msgstr "Zatrzymany (%.1f%%)"
1667
1668#~ msgid ""
1669#~ "Failed to open the file %s for reading:\n"
1670#~ "%s"
1671#~ msgstr ""
1672#~ "Otwarcie pliku %s do odczytu nieudane:\n"
1673#~ "%s"
1674
1675#~ msgid ""
1676#~ "Error while reading from the file %s:\n"
1677#~ "%s"
1678#~ msgstr ""
1679#~ "Błąd podczas odczytu pliku %s:\n"
1680#~ "%s"
1681
1682#~ msgid ""
1683#~ "Failed to rename the file %s to %s:\n"
1684#~ "%s"
1685#~ msgstr ""
1686#~ "Zmiana nazwy pliku %s na %s nieudana:\n"
1687#~ "%s"
1688
1689#~ msgid "%s - Properties for %s"
1690#~ msgstr "%s - Właściwości %s"
1691
1692#~ msgid "General"
1693#~ msgstr "Ogólne"
1694
1695#~ msgid "Piece Size:"
1696#~ msgstr "Rozmiar części:"
1697
1698#~ msgid "?"
1699#~ msgstr "?"
1700
1701#~ msgid "Are you sure you want to quit %s?"
1702#~ msgstr "Czy na pewno zakończyć %s?"
1703
1704#~ msgid "  fnord    fnord  "
1705#~ msgstr "  fnord    fnord  "
1706
1707#~ msgid "Start a torrent that is not running"
1708#~ msgstr "Rozpocznij pobieranie torrenta"
1709
1710#~ msgid "Stop a torrent that is running"
1711#~ msgstr "Zatrzymaj pobierany torrent"
1712
1713#~ msgid "Show additional information about a torrent"
1714#~ msgstr "Wyświetl dodatkowe informacje na temat torrenta"
1715
1716#~ msgid "Open debug window"
1717#~ msgstr "Otwórz okno debug"
1718
1719#~ msgid "Customize application behavior"
1720#~ msgstr "Ustaw zachowanie aplikacji"
1721
1722#~ msgid "Exit the program"
1723#~ msgstr "Zakończ pracę z programem"
1724
1725#~ msgid ""
1726#~ "usage: %s [-hpq] [files...]\n"
1727#~ "\n"
1728#~ "Transmission %s (r%d) http://transmission.m0k.org/\n"
1729#~ "A free, lightweight BitTorrent client with a simple, intuitive interface\n"
1730#~ "\n"
1731#~ "  -h --help    display this message and exit\n"
1732#~ "  -p --paused  start with all torrents paused\n"
1733#~ "  -q --quit    request that the running %s instance quit\n"
1734#~ "\n"
1735#~ "Only one instance of %s may run at one time. Multiple\n"
1736#~ "torrent files may be loaded at startup by adding them to the command\n"
1737#~ "line. If %s is already running, those torrents will be\n"
1738#~ "opened in the running instance.\n"
1739#~ msgstr ""
1740#~ "sposób uŌycia: %s [-hpq] [pliki...]\n"
1741#~ "\n"
1742#~ "Transmission %s (r%d) http://transmission.m0k.org/\n"
1743#~ "Darmowy, lekki klient BitTorrent z prostym, intuicyjnym interfejsem\n"
1744#~ "\n"
1745#~ " -h --help    wyświetlenie pomocy i zakończenie\n"
1746#~ " -p --paused uruchom z zatrzymanymi torrentami\n"
1747#~ " -q --quit Ōądanie zamknięcia instancji %s\n"
1748#~ "\n"
1749#~ "Tylko jedna instancja %s moÅŒe być uruchomiona w jednym\n"
1750#~ "czasie. Wielkrotne pliki torrent mogą zostać wczytane podczas uruchamiania "
1751#~ "poprzez dodawanie ich do wiersza poleceń\n"
1752#~ "Jeśli %s jest juÅŒ uruchomiony, te torrenty zostaną uruchomione\n"
1753#~ "w otwartej instancji.\n"
1754
1755#~ msgid "Info"
1756#~ msgstr "Informacje"
1757
1758#~ msgid "???"
1759#~ msgstr "???"
1760
1761#~ msgid "Restrict the download rate"
1762#~ msgstr "Ograniczenie prędkości pobierania"
1763
1764#~ msgid "Speed in KiB/sec for restricted download rate"
1765#~ msgstr "Ograniczona prędkość pobierania w KiB/s"
1766
1767#~ msgid "Restrict the upload rate"
1768#~ msgstr "Ograniczenie prędkości wysyłania"
1769
1770#~ msgid "Speed in KiB/sec for restricted upload rate"
1771#~ msgstr "Ograniczona prędkość wysyłania w KiB/s"
1772
1773#~ msgid ""
1774#~ "When adding a torrent, always prompt for a directory to download data files "
1775#~ "into"
1776#~ msgstr "Podczas dodawania torrenta, zawsze pytaj o katalog zapisu danych"
1777
1778#~ msgid "Au_tomatic port mapping via NAT-PMP or UPnP"
1779#~ msgstr "Au_tomatyczne mapowanie portów poprzez NAT-PMP lub UPnP"
1780
1781#~ msgid "Attempt to bypass NAT or firewall to allow incoming peer connections"
1782#~ msgstr ""
1783#~ "Próbowanie ominięcia NAT lub zapory sieciowej, aby zezwolić na przychodzące "
1784#~ "połączenia od peerów"
1785
1786#~ msgid ""
1787#~ "Perform Azureus or µTorrent compatible peer exchange with any peers which "
1788#~ "support it"
1789#~ msgstr ""
1790#~ "Wykonuj wymianę peerów kompatybilną z Azureus i µTorrent z peerami, które to "
1791#~ "obsługują"
1792
1793#~ msgid "Use a system tray / dock / notification area icon"
1794#~ msgstr "Wyświetlaj ikonę w obszarze powiadamiania / zasobniku systemowym"
1795
1796#~ msgid "Prompt for confirmation when quitting"
1797#~ msgstr "Pytaj o potwierdzenie przy kończeniu pracy z programem"
1798
1799#~ msgid "Torrent files added via the toolbar, popup menu, and drag-and-drop"
1800#~ msgstr ""
1801#~ "Pliki torrent dodawane poprzez pasek narzędzi, wyskakujące menu oraz za "
1802#~ "pomocą techniki przeciągnij-i-upuść"
1803
1804#~ msgid ""
1805#~ "For torrents added e_xternally\n"
1806#~ "(via the command-line):"
1807#~ msgstr ""
1808#~ "Dla torrentów dodawanych z _zewnątrz\n"
1809#~ "(poprzez wiersz poleceń):"
1810
1811#~ msgid "     Total DL: %s/s     Total UL: %s/s"
1812#~ msgstr "     Ogółem pobieranie: %s/s     Ogółem wysyłanie: %s/s"
1813
1814#~ msgid "Checking existing files (%.1f%%)"
1815#~ msgstr "Sprawdzanie istniejących plików (%.1f%%)"
1816
1817#~ msgid "B"
1818#~ msgstr "B"
1819
1820#~ msgid "KiB"
1821#~ msgstr "KiB"
1822
1823#~ msgid "MiB"
1824#~ msgstr "MiB"
1825
1826#~ msgid "GiB"
1827#~ msgstr "GiB"
1828
1829#~ msgid "TiB"
1830#~ msgstr "TiB"
1831
1832#~ msgid "PiB"
1833#~ msgstr "PiB"
1834
1835#~ msgid "EiB"
1836#~ msgstr "EiB"
1837
1838#~ msgid "%i %s"
1839#~ msgstr "%i %s"
1840
1841#~ msgid "%i %s %i %s"
1842#~ msgstr "%i %s %i %s"
1843
1844#~ msgid "week"
1845#~ msgid_plural "weeks"
1846#~ msgstr[0] "tydzień"
1847#~ msgstr[1] "tygodnie"
1848#~ msgstr[2] "tygodni"
1849
1850#~ msgid "N/A"
1851#~ msgstr "n/d"
1852
1853#~ msgid "∞"
1854#~ msgstr "∞"
1855
1856#~ msgid "sec"
1857#~ msgid_plural "secs"
1858#~ msgstr[0] "sekunda"
1859#~ msgstr[1] "sekundy"
1860#~ msgstr[2] "sekund"
1861
1862#~ msgid "min"
1863#~ msgid_plural "mins"
1864#~ msgstr[0] "minuta"
1865#~ msgstr[1] "minuty"
1866#~ msgstr[2] "minut"
1867
1868#~ msgid "hr"
1869#~ msgid_plural "hrs"
1870#~ msgstr[0] "godzina"
1871#~ msgstr[1] "godziny"
1872#~ msgstr[2] "godzin"
1873
1874#~ msgid "Downloading from %d of %d connected peers"
1875#~ msgstr "Pobieranie od %i z %i peerów"
1876
1877#~ msgid "Destination directory for downloaded data files"
1878#~ msgstr "Docelowy katalog zapisu pobieranych plików"
1879
1880#~ msgid "Remaining:"
1881#~ msgstr "Pozostało:"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.