source: trunk/po/nb.po @ 5778

Last change on this file since 5778 was 5778, checked in by charles, 14 years ago

(gtk) Update translations from Launchpad. New Languages: Arabic, Czech, Danish, Persian, Seanan, Japanese, Georgian, Macedonian, Maltese, Norwegian Nynorsk, Slovenian, and Traditional Chinese. Updated Languages: Brazilian Portuguese, Spanish, Hungarian, Slovakian, Romanian, Russian, Norwegian, Greek, Galician, French, Dutch, Polish, Thai, Italian, Lithuanian, Portuguese, Catalan, Turkish, Bulgarian, Swedish, German, Hebrew, Finnish, Chinese

File size: 45.1 KB
Line 
1# Norwegian translations for transmission package.
2# Copyright (C) 2008 THE transmission'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the transmission package.
4# Geir Hauge <geir.hauge@gmail.com>, 2008.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: transmission 1.06\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
11"POT-Creation-Date: 2008-04-21 21:44-0500\n"
12"PO-Revision-Date: 2008-04-30 13:37+0000\n"
13"Last-Translator: Geir Hauge <Unknown>\n"
14"Language-Team: Norwegian <en@li.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19"X-Launchpad-Export-Date: 2008-05-08 18:41+0000\n"
20"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
21
22#~ msgid "Preferences"
23#~ msgstr "Brukervalg"
24
25#, c-format
26#~ msgid "Couldn't read resume file for \"%s\""
27#~ msgstr "Klare ikke å lese gjenopptakingsfilen for «%s»"
28
29#, c-format
30#~ msgid "%s failed (%d): %s (%d)"
31#~ msgstr "%s feilet (%d): %s (%d)"
32
33#~ msgid "If your router supports NAT-PMP, please make sure NAT-PMP is enabled!"
34#~ msgstr "Hvis ruteren din stÞtter NAT-PMP, pass på at NAT-PMP er skrudd på!"
35
36#~ msgid "NAT-PMP port forwarding unsuccessful, trying UPnP next"
37#~ msgstr "NAT-PMP-viderefÞring av porter mislyktes, prÞver UPnP i stedet"
38
39#, c-format
40#~ msgid "port %d forwarded successfully"
41#~ msgstr "port %d viderefÞrt uten feil"
42
43#, c-format
44#~ msgid "Bound socket %d to port %d"
45#~ msgstr "Bandt socket %d til port %d"
46
47#~ msgid "Port forwarding failed."
48#~ msgstr "ViderefÞring av port mislyktes."
49
50#, c-format
51#~ msgid "upnpDiscover failed (errno %d - %s)"
52#~ msgstr "upnpDiscover feilet (errno %d - %s)"
53
54#, c-format
55#~ msgid "UPNP_GetValidIGD failed (errno %d - %s)"
56#~ msgstr "UPNP_GetValidIGD feilet (errno %d - %s)"
57
58#~ msgid "If your router supports UPnP, please make sure UPnP is enabled!"
59#~ msgstr "Hvis ruteren din stÞtter UPnP, pass på at UPnP er skrudd på!"
60
61#, c-format
62#~ msgid "Port forwarding failed with error %d (errno %d - %s)"
63#~ msgstr "ViderefÞring av porter feilet med feil %d (errno %d - %s)"
64
65#~ msgid ""
66#~ "Failed to open the file %s for writing:\n"
67#~ "%s"
68#~ msgstr ""
69#~ "Klarte ikke å åpne filen «%s» med skrivetilgang:\n"
70#~ "%s"
71
72#~ msgid ""
73#~ "Failed to create the directory %s:\n"
74#~ "%s"
75#~ msgstr ""
76#~ "Klarte ikke å opprette mappen «%s»:\n"
77#~ "%s"
78
79#~ msgid "Use alternate _download directory"
80#~ msgstr "Last ned til en annen _mappe"
81
82#~ msgid "Choose a download directory"
83#~ msgstr "Velg mappe å laste ned til"
84
85#~ msgid "Choose a directory"
86#~ msgstr "Velg en mappe"
87
88#~ msgid "Info"
89#~ msgstr "Informasjon"
90
91#~ msgid "Confirm _quit"
92#~ msgstr "Bekreft _avsluttning"
93
94#~ msgid "For torrents added _normally:"
95#~ msgstr "For torrenter lagt til på _normalt vis:"
96
97#~ msgid "Use the torrent file where it is"
98#~ msgstr "Bruk torrent-filen der den er"
99
100#~ msgid "Keep a copy of the torrent file"
101#~ msgstr "Behold en kopi av torrent-filen"
102
103#~ msgid "Keep a copy and remove the original"
104#~ msgstr "Behold en kopi og fjern originalen"
105
106#~ msgid "B"
107#~ msgstr "B"
108
109#~ msgid "KiB"
110#~ msgstr "KiB"
111
112#~ msgid "MiB"
113#~ msgstr "MiB"
114
115#~ msgid "GiB"
116#~ msgstr "GiB"
117
118#~ msgid "TiB"
119#~ msgstr "TiB"
120
121#~ msgid "PiB"
122#~ msgstr "PiB"
123
124#~ msgid "EiB"
125#~ msgstr "EiB"
126
127#~ msgid "%i %s"
128#~ msgstr "%i %s"
129
130#~ msgid "%i %s %i %s"
131#~ msgstr "%i %s %i %s"
132
133#~ msgid "N/A"
134#~ msgstr "Ikke tilgjengelig"
135
136#~ msgid "Sort by _Date Added"
137#~ msgstr "Sorter etter sist _lagt til"
138
139#~ msgid "IPC parsing failed: %s"
140#~ msgstr "IPC-tolkning feilet: %s"
141
142#~ msgid "File _Type"
143#~ msgstr "_Type"
144
145#~ msgid "Program started %d times"
146#~ msgstr "Programmet har vÊrt startet opp %d ganger"
147
148#~ msgid "_Remove"
149#~ msgstr "_Fjern"
150
151#~ msgid "_Close"
152#~ msgstr "_Lukk"
153
154#~ msgid "_About Transmission"
155#~ msgstr "_Om Transmission"
156
157#~ msgid "This will close all active torrents."
158#~ msgstr "Dette vil lukke alle aktive torrenter."
159
160#~ msgid "Piece"
161#~ msgid_plural "Pieces"
162#~ msgstr[0] "Bruddstykke"
163#~ msgstr[1] "Bruddstykker"
164
165#~ msgid "Directory"
166#~ msgstr "Mappe"
167
168#~ msgid "Error writing to \"%s\": %s"
169#~ msgstr "Klarte ikke å skrive til «%s»: %s"
170
171#~ msgid "Cumulative"
172#~ msgstr "Kumulativ"
173
174#~ msgid "Uploading to %d of %d peer"
175#~ msgid_plural "Uploading to %d of %d peers"
176#~ msgstr[0] "Laster opp til %d av %d nedlaster"
177#~ msgstr[1] "Laster opp til %d av %d nedlastere"
178
179#~ msgid "Seeding to %d of %d peer"
180#~ msgid_plural "Seeding to %d of %d peers"
181#~ msgstr[0] "Deler med %d av %d nedlaster"
182#~ msgstr[1] "Deler med %d av %d nedlastere"
183
184#~ msgid "Unrecognized state: %d"
185#~ msgstr "Tilstanden er ikke gyldig: %d"
186
187#~ msgid "%d Transfer"
188#~ msgid_plural "%d Transfers"
189#~ msgstr[0] "%d overfÞring"
190#~ msgstr[1] "%d overfÞringer"
191
192#~ msgid "Down: %s  Up: %s"
193#~ msgstr "Ned: %s  Opp: %s"
194
195#~ msgid "ZiB"
196#~ msgstr "ZiB"
197
198#~ msgid "YiB"
199#~ msgstr "YiB"
200
201#~ msgid "sec"
202#~ msgid_plural "secs"
203#~ msgstr[0] "sekund"
204#~ msgstr[1] "sekund"
205
206#~ msgid "min"
207#~ msgid_plural "mins"
208#~ msgstr[0] "minutt"
209#~ msgstr[1] "minutt"
210
211#~ msgid "hr"
212#~ msgid_plural "hrs"
213#~ msgstr[0] "time"
214#~ msgstr[1] "timer"
215
216#~ msgid "Transfer files via Peer to Peer"
217#~ msgstr "OverfÞr filer via likenett"
218
219#~ msgid "_High"
220#~ msgstr "_HÞy"
221
222#~ msgid "_Normal"
223#~ msgstr "_Normal"
224
225#~ msgid "_Low"
226#~ msgstr "_Lav"
227
228#~ msgid "_Priority"
229#~ msgstr "_Prioritet"
230
231#~ msgid "Create _New Torrent"
232#~ msgstr "Lag _ny torrentfil"
233
234#~ msgid "Torrent creation aborted."
235#~ msgstr "Opprettelse av torrent-fil ble avbrutt."
236
237#~ msgid "Peer wants our data"
238#~ msgstr "Nedlaster vil ha vår data"
239
240#~ msgid "Refusing to send data to peer"
241#~ msgstr "Nekter å sende data til nedlaster"
242
243#~ msgid "Requesting data from peer"
244#~ msgstr "Ber om data fra nedlaster"
245
246#~ msgid "Waiting to request data from peer"
247#~ msgstr "Venter på å be om data fra nedlaster"
248
249#~ msgid "Peer will not send us data"
250#~ msgstr "Nedlaster nekter å sende oss data"
251
252#~ msgid "Added:"
253#~ msgstr "Lagt til:"
254
255#~ msgid "Priority"
256#~ msgstr "Prioritet"
257
258#~ msgid "_Info"
259#~ msgstr "_Informasjon"
260
261#~ msgid "_Files"
262#~ msgstr "_Filer"
263
264#~ msgid "_Limit Upload Speed (KiB/s)"
265#~ msgstr "_Begrens opplastingshastigheten til (KiB/s)"
266
267#~ msgid "Li_mit Download Speed (KiB/s)"
268#~ msgstr "Be_grens nedlastingshastigheten til (KiB/s)"
269
270#~ msgid "Downloads"
271#~ msgstr "Nedlastinger"
272
273#~ msgid "P_rompt for download directory"
274#~ msgstr "SpÞr hvor nedlastinger skal lagres"
275
276#~ msgid "For torrents added from _command-line:"
277#~ msgstr "For torrenter lagt til fra _kommandolinja:"
278
279#~ msgid "Global maximum connected peers:"
280#~ msgstr "Globalbegrensning på maksimalt tilkoblede nedlastere"
281
282#~ msgid "_Automatically map port"
283#~ msgstr "Kartlegg port _automatisk"
284
285#~ msgid "NAT traversal uses either NAT-PMP or UPnP"
286#~ msgstr "NAT-traversering bruker enten NAT-PMP eller UPnP"
287
288#~ msgid "Ratio: %.1f"
289#~ msgstr "Delingsrate: %.1f"
290
291#~ msgid "Show Message _Log"
292#~ msgstr "Vis _loggvinduet"
293
294#~ msgid "Handshaking"
295#~ msgstr "HÃ¥ndhilsing"
296
297#~ msgid ""
298#~ "Failed to load torrent file:\n"
299#~ "%sFailed to load torrent files:\n"
300#~ "%s"
301#~ msgstr ""
302#~ "Klarte ikke å laste inn torrent-fil:\n"
303#~ "%sKlarte ikke å laste inn torrent-filene:\n"
304#~ "%s"
305
306#~ msgid "%s/s"
307#~ msgstr "%s/s"
308
309#~ msgid "Download"
310#~ msgstr "Nedlasting"
311
312#~ msgid "Show _Status Bar"
313#~ msgstr "Vis _statusfelt"
314
315#~ msgid "<b>Really Quit %s?</b>"
316#~ msgstr "<b>Er du sikker på at du vil avslutte «%s»?</b>"
317
318#~ msgid "Select the debug filter level."
319#~ msgstr "Velg filtreringsnivået for avlusningsmeldinger."
320
321#~ msgid "Ratio: %.1f, "
322#~ msgstr "Delingsrate: %.1f, "
323
324#~ msgid "Private Torrent, PEX disabled"
325#~ msgstr "Privat torrent, PEX avskrudd"
326
327#~ msgid "Created By"
328#~ msgstr "Opprettet av"
329
330#~ msgid "Downloaded Data"
331#~ msgstr "Nedlastet data"
332
333#~ msgid "Torrent File Path"
334#~ msgstr "Torrent-filsti"
335
336#~ msgid "Torrent File Name"
337#~ msgstr "Torrent-filnavn"
338
339#~ msgid "Completeness:"
340#~ msgstr "Ferdigstillelse"
341
342#~ msgid "_Options"
343#~ msgstr "_Valg"
344
345#~ msgid "Show an Icon in the System _Tray"
346#~ msgstr "Vis ikon i varslingsområdet"
347
348#~ msgid "%s: torrent is already open"
349#~ msgstr "%s: torrent-filen er allerede åpen"
350
351#~ msgid "not a valid torrent file"
352#~ msgstr "ikke en gyldig torrent-fil"
353
354#: ../gtk/actions.c:47
355msgid "Sort by _Activity"
356msgstr "Sorter etter _aktivitet"
357
358#: ../gtk/actions.c:48
359msgid "Sort by _Name"
360msgstr "Sorter etter _navn"
361
362#: ../gtk/actions.c:49
363msgid "Sort by _Progress"
364msgstr "Sorter etter _fremdrift"
365
366#: ../gtk/actions.c:50
367msgid "Sort by _Ratio"
368msgstr "Sorter etter delings_rate"
369
370#: ../gtk/actions.c:51
371msgid "Sort by _State"
372msgstr "Sorter etter _tilstand"
373
374#: ../gtk/actions.c:52
375msgid "Sort by _Tracker"
376msgstr "Sorter etter st_ifinder"
377
378#: ../gtk/actions.c:69
379msgid "_Main Window"
380msgstr "_Hovedviduet"
381
382#: ../gtk/actions.c:71
383msgid "Message _Log"
384msgstr "_Meldingslogg"
385
386#: ../gtk/actions.c:85
387msgid "_Minimal View"
388msgstr "_Kompakt visning"
389
390#: ../gtk/actions.c:87
391msgid "_Reverse Sort Order"
392msgstr "Sn_u sorteringsrekkefÞlgen"
393
394#: ../gtk/actions.c:89
395msgid "_Filterbar"
396msgstr "_Filtreringsfelt"
397
398#: ../gtk/actions.c:91
399msgid "_Statusbar"
400msgstr "_Statuslinje"
401
402#: ../gtk/actions.c:93
403msgid "_Toolbar"
404msgstr "_VerktÞylinje"
405
406#: ../gtk/actions.c:98
407msgid "_Torrent"
408msgstr "_Torrent"
409
410#: ../gtk/actions.c:99
411msgid "_View"
412msgstr "_Vis"
413
414#: ../gtk/actions.c:100
415msgid "_Sort Torrents By"
416msgstr "_Sorter torrentene etter"
417
418#: ../gtk/actions.c:101
419msgid "_Edit"
420msgstr "_Rediger"
421
422#: ../gtk/actions.c:102
423msgid "_Help"
424msgstr "_Hjelp"
425
426#: ../gtk/actions.c:103 ../gtk/actions.c:104
427msgid "Add a torrent"
428msgstr "Legg til en torrent"
429
430#: ../gtk/actions.c:104
431msgid "_Add..."
432msgstr "_Legg til ..."
433
434#: ../gtk/actions.c:106
435msgid "_Start"
436msgstr "_Start"
437
438#: ../gtk/actions.c:106
439msgid "Start torrent"
440msgstr "_Start torrent"
441
442#: ../gtk/actions.c:107
443msgid "_Statistics"
444msgstr "_Statistikk"
445
446#: ../gtk/actions.c:109
447msgid "_Verify Local Data"
448msgstr "_Verifiser lokal data"
449
450#: ../gtk/actions.c:111
451msgid "_Pause"
452msgstr "Sto_pp"
453
454#: ../gtk/actions.c:111
455msgid "Pause torrent"
456msgstr "Stopp torrent"
457
458#: ../gtk/actions.c:112
459msgid "Remove torrent"
460msgstr "Fjern torrent"
461
462#: ../gtk/actions.c:113
463msgid "_Delete Files and Remove"
464msgstr "Slett filene og _fjern"
465
466#: ../gtk/actions.c:114
467msgid "_New..."
468msgstr "_Ny"
469
470#: ../gtk/actions.c:115
471msgid "Create a torrent"
472msgstr "Opprett ny torrent"
473
474#: ../gtk/actions.c:117
475msgid "Close _Window"
476msgstr "_Lukk vindu"
477
478#: ../gtk/actions.c:118
479msgid "Close main window"
480msgstr "Lukk hovedviduet"
481
482#: ../gtk/actions.c:120
483msgid "_Quit"
484msgstr "_Avslutt"
485
486#: ../gtk/actions.c:122
487msgid "Select _All"
488msgstr "Velg _alle"
489
490#: ../gtk/actions.c:124
491msgid "Dese_lect All"
492msgstr "Ve_lg bort alle"
493
494#: ../gtk/actions.c:127
495msgid "_Details"
496msgstr "_Detaljer"
497
498#: ../gtk/actions.c:127
499msgid "Torrent details"
500msgstr "Detaljer om torrenten"
501
502#: ../gtk/actions.c:129
503msgid "_Open Folder"
504msgstr "_Åpne mappe"
505
506#: ../gtk/actions.c:132
507msgid "Ask Tracker for _More Peers"
508msgstr "Be stifinner om Ã¥ fÃ¥ flere _tilkoblinger"
509
510#: ../gtk/add-dialog.c:135
511msgid "Torrent files"
512msgstr "Torrent-filer"
513
514#: ../gtk/add-dialog.c:140
515msgid "All files"
516msgstr "Alle filtyper"
517
518#. make the dialog
519#: ../gtk/add-dialog.c:165
520msgid "Torrent Options"
521msgstr "Torrentvalg"
522
523#: ../gtk/add-dialog.c:187
524msgid "Mo_ve source file to Trash"
525msgstr "_Flytt kildefilen til papirkurven"
526
527#: ../gtk/add-dialog.c:188 ../gtk/tr-prefs.c:255
528msgid "_Start when added"
529msgstr "_Start nÃ¥r den er lagt til"
530
531#: ../gtk/add-dialog.c:199
532msgid "_Source file:"
533msgstr "_Kildefil:"
534
535#: ../gtk/add-dialog.c:203
536msgid "Select Source File"
537msgstr "Velg kildefil"
538
539#: ../gtk/add-dialog.c:216 ../gtk/tr-prefs.c:264
540msgid "_Destination folder:"
541msgstr "_MÃ¥lmappe:"
542
543#: ../gtk/add-dialog.c:220
544msgid "Select Destination Folder"
545msgstr "Velg mÃ¥lmappe"
546
547#: ../gtk/add-dialog.c:235
548msgid "Verify Local Data"
549msgstr "Verifiser lokal data"
550
551#: ../gtk/add-dialog.c:295
552msgid "Add a Torrent"
553msgstr "Legg til en torrent"
554
555#: ../gtk/add-dialog.c:313 ../gtk/tr-prefs.c:251
556msgid "Display _options dialog"
557msgstr "Vis _valgvindu"
558
559#: ../gtk/conf.c:60 ../gtk/makemeta-ui.c:117 ../libtransmission/utils.c:458
560#: ../libtransmission/utils.c:469
561#, c-format
562msgid "Couldn't create \"%1$s\": %2$s"
563msgstr "Klarte ikke Ã¥ opprette «%1$s»: %2$s"
564
565#: ../gtk/conf.c:81 ../libtransmission/bencode.c:1105
566#: ../libtransmission/fastresume.c:195 ../libtransmission/fdlimit.c:166
567#, c-format
568msgid "Couldn't open \"%1$s\": %2$s"
569msgstr "Klarte ikke Ã¥ Ã¥pne «%1$s»: %2$s"
570
571#: ../gtk/conf.c:85
572#, c-format
573msgid "%s is already running."
574msgstr "Det kjÞrer allerede en annen instans av «%s»."
575
576#: ../gtk/details.c:246
577msgid "Address"
578msgstr "Adresse"
579
580#: ../gtk/details.c:247
581msgid "Client"
582msgstr "Klient"
583
584#. 'percent done' column header. terse to keep the column narrow.
585#: ../gtk/details.c:249
586msgid "%"
587msgstr "%"
588
589#. 'download speed' column header. terse to keep the column narrow.
590#: ../gtk/details.c:252
591msgid "Down"
592msgstr "Ned"
593
594#. 'upload speed' column header.  terse to keep the column narrow.
595#: ../gtk/details.c:254
596msgid "Up"
597msgstr "Opp"
598
599#: ../gtk/details.c:255
600msgid "Status"
601msgstr "Status"
602
603#: ../gtk/details.c:505
604msgid "Optimistic unchoke"
605msgstr "Optimistisk fjerning av struping"
606
607#: ../gtk/details.c:506
608msgid "Downloading from peer"
609msgstr "Laster ned fra nedlaster"
610
611#: ../gtk/details.c:507
612msgid "We'd download from peer if they'd let us"
613msgstr "Ville lastet ned fra nedlaster hvis nedlaster hadde tillat det"
614
615#: ../gtk/details.c:508
616msgid "Uploading to peer"
617msgstr "Laster opp til nedlaster"
618
619#: ../gtk/details.c:509
620msgid "We'd upload to peer if they'd ask us"
621msgstr "Ville lastet opp til nedlaster hvis nedlaster hadde bett om det"
622
623#: ../gtk/details.c:510
624msgid "Peer has unchoked us, but we're not interested"
625msgstr "Nedlaster har fjernet strupingen mot oss, men vi er ikke interessert"
626
627#: ../gtk/details.c:511
628msgid "We unchoked the peer, but they're not interested"
629msgstr "Struping mot nedlaster fjernet, men nedlaster er ikke interessert"
630
631#: ../gtk/details.c:512
632msgid "Encrypted connection"
633msgstr "Kryptert tilkobling"
634
635#: ../gtk/details.c:513
636msgid "Peer was discovered through Peer Exchange (PEX)"
637msgstr "Nedlaster oppdaget via nedlasterutveksling (PEX)"
638
639#: ../gtk/details.c:514
640msgid "Peer is an incoming connection"
641msgstr "Nedlaster kontaktet oss"
642
643#: ../gtk/details.c:656
644msgid "<b>Availability</b>"
645msgstr "<b>Tilgjengelighet</b>"
646
647#: ../gtk/details.c:678
648msgid "<b>Connected Peers</b>"
649msgstr "<b>Tilkoblede nedlastere</b>"
650
651#: ../gtk/details.c:688
652msgid "<b>Seeders:</b>"
653msgstr "<b>Delere:</b>"
654
655#: ../gtk/details.c:695
656msgid "<b>Leechers:</b>"
657msgstr "<b>Snyltere:</b>"
658
659#: ../gtk/details.c:702
660msgid "<b>Completed:</b>"
661msgstr "<b>Ferdig:</b>"
662
663#: ../gtk/details.c:732 ../gtk/makemeta-ui.c:312
664msgid "Details"
665msgstr "Detaljer"
666
667#. %1$'d is number of pieces
668#. %2$s is how big each piece is
669#: ../gtk/details.c:738
670#, c-format
671msgid "%1$'d Piece @ %2$s"
672msgid_plural "%1$'d Pieces @ %2$s"
673msgstr[0] "%1$'d bruddstykke pÃ¥ %2$s"
674msgstr[1] "%1$'d bruddstykker à %2$s"
675
676#: ../gtk/details.c:743
677msgid "Pieces:"
678msgstr "Bruddstykker:"
679
680#: ../gtk/details.c:747
681msgid "Hash:"
682msgstr "Hash:"
683
684#: ../gtk/details.c:750
685msgid "Private to this tracker -- PEX disabled"
686msgstr "Kun for denne stifinneren -- PEX avskrudd"
687
688#: ../gtk/details.c:751
689msgid "Public torrent"
690msgstr "Offentlig torrent"
691
692#: ../gtk/details.c:753
693msgid "Privacy:"
694msgstr "Fortrolighet:"
695
696#: ../gtk/details.c:765
697msgid "Comment:"
698msgstr "Kommentar:"
699
700#: ../gtk/details.c:769
701msgid "Origins"
702msgstr "Opprinnelse"
703
704#: ../gtk/details.c:771 ../gtk/details.c:867 ../gtk/details.c:872
705#, c-format
706msgid "Unknown"
707msgstr "Ukjent"
708
709#: ../gtk/details.c:772
710msgid "Creator:"
711msgstr "Opprettet av:"
712
713#: ../gtk/details.c:776
714msgid "Date:"
715msgstr "Dato:"
716
717#: ../gtk/details.c:780
718msgid "Location"
719msgstr "Plassering"
720
721#: ../gtk/details.c:784
722msgid "Destination folder:"
723msgstr "MÃ¥lmappe:"
724
725#: ../gtk/details.c:788
726msgid "Torrent file:"
727msgstr "Torrent-fil:"
728
729#: ../gtk/details.c:833
730#, c-format
731msgid "%.1f%%"
732msgstr "%.1f%%"
733
734#. %1$.1f is percent of how much of what we want's been downloaded,
735#. %2$.1f is percent of how much of the whole torrent we've downloaded
736#: ../gtk/details.c:837
737#, c-format
738msgid "%1$.1f%% (%2$.1f%% selected)"
739msgstr "%1$.1f%% (%2$.1f%% valgt)"
740
741#. %1$s is total size of what we've saved to disk
742#. %2$s is how much of it's passed the checksum test
743#: ../gtk/details.c:845
744#, c-format
745msgid "%1$s (%2$s verified)"
746msgstr "%1$s (%2$s verifisert)"
747
748#: ../gtk/details.c:864 ../gtk/util.c:61 ../gtk/util.c:81
749msgid "None"
750msgstr "Ingen"
751
752#: ../gtk/details.c:893
753msgid "Transfer"
754msgstr "OverfÞring"
755
756#: ../gtk/details.c:896
757msgid "State:"
758msgstr "Tilstand:"
759
760#: ../gtk/details.c:899
761msgid "Progress:"
762msgstr "Fremdrift"
763
764#. "Have" refers to how much of the torrent we have
765#: ../gtk/details.c:903
766msgid "Have:"
767msgstr "Har:"
768
769#: ../gtk/details.c:906 ../gtk/stats.c:104 ../gtk/stats.c:116
770msgid "Downloaded:"
771msgstr "Lastet ned:"
772
773#: ../gtk/details.c:909 ../gtk/stats.c:102 ../gtk/stats.c:114
774msgid "Uploaded:"
775msgstr "Lastet opp:"
776
777#: ../gtk/details.c:913
778msgid "Failed DL:"
779msgstr "Feilnedlastet:"
780
781#: ../gtk/details.c:916 ../gtk/stats.c:106 ../gtk/stats.c:118
782msgid "Ratio:"
783msgstr "Delingsrate:"
784
785#: ../gtk/details.c:919
786msgid "Swarm rate:"
787msgstr "Total hastighet:"
788
789#: ../gtk/details.c:922
790msgid "Error:"
791msgstr "Feil:"
792
793#: ../gtk/details.c:926
794msgid "Completion"
795msgstr "Ferdigstillelse"
796
797#: ../gtk/details.c:936
798msgid "Dates"
799msgstr "Datoer"
800
801#: ../gtk/details.c:939
802msgid "Started at:"
803msgstr "PÃ¥begynt:"
804
805#: ../gtk/details.c:942
806msgid "Last activity at:"
807msgstr "Sist aktivitet:"
808
809#: ../gtk/details.c:1037 ../gtk/tr-prefs.c:504
810msgid "Bandwidth"
811msgstr "BÃ¥ndbredde"
812
813#: ../gtk/details.c:1039 ../gtk/tr-prefs.c:506
814msgid "Limit _download speed (KB/s):"
815msgstr "Begrens _nedlastingshastighet til (KiB/s):"
816
817#: ../gtk/details.c:1052 ../gtk/tr-prefs.c:513
818msgid "Limit _upload speed (KB/s):"
819msgstr "Begrens _opplastingshastighet til (KiB/s):"
820
821#: ../gtk/details.c:1066
822msgid "Peer Connections"
823msgstr "Tilkoblinger til nedlastere"
824
825#: ../gtk/details.c:1071
826msgid "_Maximum peers:"
827msgstr "_Maksimalt tilkoblede nedlastere:"
828
829#: ../gtk/details.c:1075
830msgid "_Stop seeding at ratio:"
831msgstr "_Slutt Ã¥ dele ved delingsrate pÃ¥:"
832
833#: ../gtk/details.c:1130
834msgid "Scrape"
835msgstr "Krafs"
836
837#: ../gtk/details.c:1132
838msgid "Last scrape at:"
839msgstr "Sist krafs"
840
841#: ../gtk/details.c:1137 ../gtk/details.c:1164
842msgid "Tracker responded:"
843msgstr "Stifinner svarte:"
844
845#: ../gtk/details.c:1142
846msgid "Next scrape in:"
847msgstr "Neste krafs:"
848
849#: ../gtk/details.c:1148
850msgid "Announce"
851msgstr "Annonsering"
852
853#: ../gtk/details.c:1156
854msgid "Tracker:"
855msgstr "Stifinner:"
856
857#: ../gtk/details.c:1159
858msgid "Last announce at:"
859msgstr "Sist annonsering:"
860
861#: ../gtk/details.c:1169
862msgid "Next announce in:"
863msgstr "Neste annonsering:"
864
865#. how long until the tracker will honor user
866#. * pressing the "ask for more peers" button
867#: ../gtk/details.c:1176
868msgid "Manual announce allowed in:"
869msgstr "Manuell annonsering tillat om:"
870
871#: ../gtk/details.c:1192 ../gtk/details.c:1204
872msgid "Never"
873msgstr "Aldri"
874
875#. %1$s is torrent name
876#. %2$s its file size
877#: ../gtk/details.c:1296
878#, c-format
879msgid "Details for %1$s (%2$s)"
880msgstr "Detaljer for %1$s (%2$s)"
881
882#: ../gtk/details.c:1314
883msgid "Activity"
884msgstr "Aktivitet"
885
886#: ../gtk/details.c:1319 ../gtk/tr-prefs.c:572
887msgid "Peers"
888msgstr "Nedlastere"
889
890#: ../gtk/details.c:1324 ../gtk/tr-window.c:435
891msgid "Tracker"
892msgstr "Stifinner"
893
894#: ../gtk/details.c:1328 ../gtk/msgwin.c:168
895msgid "Information"
896msgstr "Informasjon"
897
898#: ../gtk/details.c:1334 ../gtk/tr-window.c:435
899msgid "Files"
900msgstr "Filer"
901
902#: ../gtk/details.c:1339 ../gtk/tr-prefs.c:453
903msgid "Options"
904msgstr "Valg"
905
906#: ../gtk/dialogs.c:114
907msgid "<big><b>Quit Transmission?</b></big>"
908msgstr "<big><b>Avslutte Transmission?</b></big>"
909
910#: ../gtk/dialogs.c:126
911msgid "_Don't ask me again"
912msgstr "_Ikke spÞr meg om dette igjen"
913
914#: ../gtk/dialogs.c:215
915msgid "Remove torrent?"
916msgid_plural "Remove torrents?"
917msgstr[0] "Fjerne torrent?"
918msgstr[1] "Fjerne torrentene?"
919
920#: ../gtk/dialogs.c:217
921msgid "Delete this torrent's downloaded files?"
922msgid_plural "Delete these torrents' downloaded files?"
923msgstr[0] "Fjerne denne torrentens nedlastede filer?"
924msgstr[1] "Fjerne disse torrentenes nedlastede filer?"
925
926#: ../gtk/dialogs.c:222
927msgid "Some of these torrents are incomplete or connected to peers."
928msgstr "Noen av disse torrentene er ufullstendige eller tilkoblet nedlastere"
929
930#: ../gtk/dialogs.c:226
931msgid "This torrent is incomplete or connected to peers."
932msgid_plural "One of these torrents is incomplete or connected to peers."
933msgstr[0] "Denne torrenten er ufullstendig eller tilkoblet nedlastere."
934msgstr[1] ""
935"En av disse torrentene er ufullstendig eller tilkoblet nedlastere."
936
937#. this refers to priority
938#: ../gtk/file-list.c:65
939msgid "High"
940msgstr "HÞy"
941
942#. this refers to priority
943#: ../gtk/file-list.c:67
944msgid "Normal"
945msgstr "Middels"
946
947#. this refers to priority
948#: ../gtk/file-list.c:69
949msgid "Low"
950msgstr "Lav"
951
952#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
953#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
954#: ../gtk/file-list.c:479
955msgid "filedetails|File"
956msgstr "Fil"
957
958#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
959#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
960#: ../gtk/file-list.c:494
961msgid "filedetails|Progress"
962msgstr "Fremdrift"
963
964#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
965#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
966#. Please note the items for this column are checkboxes (yes/no)
967#: ../gtk/file-list.c:512
968msgid "filedetails|Download"
969msgstr "Nedlasting"
970
971#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
972#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
973#: ../gtk/file-list.c:524
974msgid "filedetails|Priority"
975msgstr "Prioritet"
976
977#: ../gtk/ipc.c:232 ../gtk/ipc.c:391
978msgid "Bad IPC protocol version"
979msgstr "Gal versjon av IPC-protokoll"
980
981#: ../gtk/ipc.c:235 ../gtk/ipc.c:394
982#, c-format
983msgid "IPC parse error: %s"
984msgstr "Tolkningsfeil i IPC-protokollen: %s"
985
986#: ../gtk/ipc.c:264 ../gtk/ipc.c:480 ../libtransmission/fdlimit.c:390
987#: ../libtransmission/net.c:105
988#, c-format
989msgid "Couldn't create socket: %s"
990msgstr "Klarte ikke Ã¥ opprette socket: %s"
991
992#: ../gtk/ipc.c:273
993#, c-format
994msgid "Couldn't connect to \"%1$s\": %2$s"
995msgstr "Klarte ikke Ã¥ koble til «%1$s»: %2$s"
996
997#: ../gtk/ipc.c:313 ../gtk/ipc.c:1133
998#, c-format
999msgid "Couldn't set up IPC: %s"
1000msgstr "Klarte ikke Ã¥ konfigurere IPC: %s"
1001
1002#: ../gtk/main.c:302
1003msgid "Start with all torrents paused"
1004msgstr "Start med alle torrentene stoppet"
1005
1006#: ../gtk/main.c:304
1007msgid "Ask the running instance to quit"
1008msgstr "Be den allerede kjÞrende instansen om Ã¥ avslutte"
1009
1010#: ../gtk/main.c:307
1011msgid "Start minimized in system tray"
1012msgstr "Start minimert (med ikon i varslingsomrÃ¥det)"
1013
1014#: ../gtk/main.c:310
1015msgid "Where to look for configuration files"
1016msgstr "Plassering av konfigurasjonsfiler"
1017
1018#: ../gtk/main.c:322
1019msgid "Transmission"
1020msgstr "Transmission"
1021
1022#: ../gtk/main.c:327
1023msgid "[torrent files]"
1024msgstr "[torrent-filer]"
1025
1026#: ../gtk/main.c:663
1027msgid "<b>Closing Connections</b>"
1028msgstr "<b>Lukker tilkoblinger</b>"
1029
1030#: ../gtk/main.c:667
1031msgid "Sending upload/download totals to tracker..."
1032msgstr "Sender opplasting- og nedlastingsmengde til stifinner ..."
1033
1034#: ../gtk/main.c:672
1035msgid "_Quit Immediately"
1036msgstr "_Avslutt nÃ¥"
1037
1038#: ../gtk/main.c:805
1039#, c-format
1040msgid "Failed to load torrent file: %s"
1041msgid_plural "Failed to load torrent files: %s"
1042msgstr[0] "Klarte ikke Ã¥ laste inn torrent-filen: %s"
1043msgstr[1] "Klarte ikke Ã¥ laste inn torrent-filene: %s"
1044
1045#: ../gtk/main.c:929
1046msgid "A fast and easy BitTorrent client"
1047msgstr "En rask og enkel BitTorrent-klient"
1048
1049#: ../gtk/main.c:932
1050msgid "Copyright 2005-2008 The Transmission Project"
1051msgstr "Copyright 2005-2008 The Transmission Project"
1052
1053#. Translators: translate "translator-credits" as your name
1054#. to have it appear in the credits in the "About" dialog
1055#: ../gtk/main.c:941
1056msgid "translator-credits"
1057msgstr ""
1058"oversettere\n"
1059"\n"
1060"Launchpad Contributions:\n"
1061"  Geir Hauge https://launchpad.net/~geir-hauge"
1062
1063#: ../gtk/makemeta-ui.c:98
1064msgid "Torrent created"
1065msgstr "Torrent opprettet"
1066
1067#: ../gtk/makemeta-ui.c:102 ../gtk/makemeta-ui.c:111 ../gtk/makemeta-ui.c:118
1068#, c-format
1069msgid "Torrent creation failed: %s"
1070msgstr "Klarte ikke Ã¥ opprette torrent: %s"
1071
1072#: ../gtk/makemeta-ui.c:102
1073msgid "Invalid URL"
1074msgstr "Ugyldig URL"
1075
1076#: ../gtk/makemeta-ui.c:106
1077#, c-format
1078msgid "Torrent creation cancelled"
1079msgstr "Opprettelse av torrent avbrutt"
1080
1081#: ../gtk/makemeta-ui.c:110 ../libtransmission/blocklist.c:69
1082#: ../libtransmission/blocklist.c:203 ../libtransmission/utils.c:370
1083#, c-format
1084msgid "Couldn't read \"%1$s\": %2$s"
1085msgstr "Klarte ikke Ã¥ lese «%1$s»: %2$s"
1086
1087#: ../gtk/makemeta-ui.c:209 ../gtk/makemeta-ui.c:331
1088#, c-format
1089msgid "No files selected"
1090msgstr "Ingen filer er valgt"
1091
1092#: ../gtk/makemeta-ui.c:223 ../gtk/makemeta-ui.c:301
1093#, c-format
1094msgid "<i>No files selected</i>"
1095msgstr "<i>Ingen filer er valgt</i>"
1096
1097#. %1$s is the torrent size
1098#. %2$'d is its number of files
1099#: ../gtk/makemeta-ui.c:229
1100#, c-format
1101msgid "<i>%1$s; %2$'d File</i>"
1102msgid_plural "<i>%1$s; %2$'d Files</i>"
1103msgstr[0] "<i>%1$s i %2$'d fil</i>"
1104msgstr[1] "<i>%1$s i %2$'d filer</i>"
1105
1106#. %1$'s is number of pieces;
1107#. %2$s is how big each piece is
1108#: ../gtk/makemeta-ui.c:242
1109#, c-format
1110msgid "<i>%1$'d Piece @ %2$s</i>"
1111msgid_plural "<i>%1$'d Pieces @ %2$s</i>"
1112msgstr[0] "<i>%1$'d bruddstykke pÃ¥ %2$s</i>"
1113msgstr[1] "<i>%1$'d bruddstykker à %2$s</i>"
1114
1115#: ../gtk/makemeta-ui.c:269
1116msgid "New Torrent"
1117msgstr "Ny torrent"
1118
1119#: ../gtk/makemeta-ui.c:283
1120msgid "Content"
1121msgstr "Innhold"
1122
1123#: ../gtk/makemeta-ui.c:285
1124msgid "_Single File:"
1125msgstr "_Enkeltfil:"
1126
1127#: ../gtk/makemeta-ui.c:292
1128msgid "_Folder:"
1129msgstr "_Mappe:"
1130
1131#: ../gtk/makemeta-ui.c:314
1132msgid "_Private to this tracker"
1133msgstr "_Kun for denne stifinneren"
1134
1135#: ../gtk/makemeta-ui.c:318
1136msgid "Announce _URL:"
1137msgstr "Annonserings-_URL"
1138
1139#: ../gtk/makemeta-ui.c:321
1140msgid "Commen_t:"
1141msgstr "Kommen_tar:"
1142
1143#: ../gtk/msgwin.c:84 ../libtransmission/bencode.c:1111
1144#: ../libtransmission/blocklist.c:251
1145#, c-format
1146msgid "Couldn't save file \"%1$s\": %2$s"
1147msgstr "Klarte ikke Ã¥ lagre filen «%1$s»: %2$s"
1148
1149#: ../gtk/msgwin.c:132
1150msgid "Save Log"
1151msgstr "Lagre logg"
1152
1153#: ../gtk/msgwin.c:167
1154msgid "Error"
1155msgstr "Feil"
1156
1157#: ../gtk/msgwin.c:169
1158msgid "Debug"
1159msgstr "FeilsÞk"
1160
1161#: ../gtk/msgwin.c:229
1162msgid "Time"
1163msgstr "Tid"
1164
1165#. noun.  column title for a list
1166#: ../gtk/msgwin.c:231 ../gtk/tr-window.c:435
1167msgid "Name"
1168msgstr "Navn"
1169
1170#. noun.  column title for a list
1171#: ../gtk/msgwin.c:233
1172msgid "Message"
1173msgstr "Melding"
1174
1175#: ../gtk/msgwin.c:393
1176msgid "Message Log"
1177msgstr "Meldingslogg"
1178
1179#: ../gtk/msgwin.c:427
1180msgid "Level"
1181msgstr "NivÃ¥"
1182
1183#: ../gtk/notify.c:59
1184msgid "Torrent Complete"
1185msgstr "Torrent ferdigstilt"
1186
1187#: ../gtk/notify.c:62
1188msgid "Open File"
1189msgstr "Åpne fil"
1190
1191#: ../gtk/notify.c:64
1192msgid "Open Folder"
1193msgstr "Åpne mappe"
1194
1195#: ../gtk/stats.c:63 ../gtk/stats.c:111
1196#, c-format
1197msgid "Started %'d time"
1198msgid_plural "Started %'d times"
1199msgstr[0] "Startet opp %'d gang"
1200msgstr[1] "Startet opp %'d ganger"
1201
1202#: ../gtk/stats.c:91
1203msgid "Statistics"
1204msgstr "Statistikk"
1205
1206#: ../gtk/stats.c:100
1207msgid "Current Session"
1208msgstr "Denne sesjonen"
1209
1210#: ../gtk/stats.c:108 ../gtk/stats.c:120
1211msgid "Duration:"
1212msgstr "Varighet:"
1213
1214#: ../gtk/stats.c:110
1215msgid "Total"
1216msgstr "Totalt"
1217
1218#. %1$s is how much we've got,
1219#. %2$s is how much we'll have when done,
1220#. %3$.2f%% is a percentage of the two
1221#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:53
1222#, c-format
1223msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%)"
1224msgstr "%1$s av %2$s (%3$.2f%%)"
1225
1226#. %1$s is how much we've got,
1227#. %2$s is the torrent's total size,
1228#. %3$.2f%% is a percentage of the two,
1229#. %4$s is how much we've uploaded,
1230#. %5$s is our upload-to-download ratio
1231#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:64
1232#, c-format
1233msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%), uploaded %4$s (Ratio: %5$s)"
1234msgstr "%1$s av %2$s (%3$.2f%%), %4$s opplastet (delingsrate: %5$s)"
1235
1236#. %1$s is the torrent's total size,
1237#. %2$s is how much we've uploaded,
1238#. %3$s is our upload-to-download ratio
1239#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:75
1240#, c-format
1241msgid "%1$s, uploaded %2$s (Ratio: %3$s)"
1242msgstr "%1$s, %2$s opplastet (delingsrate: %3$s)"
1243
1244#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:87
1245msgid "Not available"
1246msgstr "Ikke tilgjengelig"
1247
1248#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:89
1249msgid "Stalled"
1250msgstr "Stoppet opp"
1251
1252#. time remaining
1253#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:94
1254#, c-format
1255msgid "%s remaining"
1256msgstr "%s gjenstÃ¥r"
1257
1258#. Translators: do not translate the "speed|" disambiguation prefix.
1259#. %1$s is the download speed
1260#. %2$s is the upload speed
1261#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:119
1262#, c-format
1263msgid "speed|Down: %1$s, Up: %2$s"
1264msgstr "Ned: %1$s, Opp: %2$s"
1265
1266#. download speed
1267#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:122
1268#, c-format
1269msgid "Down: %s"
1270msgstr "Ned: %s"
1271
1272#. upload speed
1273#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:125
1274#, c-format
1275msgid "Up: %s"
1276msgstr "Opp: %s"
1277
1278#. the torrent isn't uploading or downloading
1279#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:128
1280msgid "Idle"
1281msgstr "Inaktiv"
1282
1283#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:141
1284msgid "Paused"
1285msgstr "Stoppet"
1286
1287#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:145
1288msgid "Waiting to verify local data"
1289msgstr "Venter pÃ¥ Ã¥ fÃ¥ verifisert lokal data"
1290
1291#. [0...100]
1292#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:149 ../gtk/tr-torrent.c:282
1293#, c-format
1294msgid "Verifying local data (%.1f%% tested)"
1295msgstr "Verifiserer lokal data (%.1f%% sjekket)"
1296
1297#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:158 ../gtk/tr-window.c:619
1298#: ../gtk/tr-window.c:639
1299#, c-format
1300msgid "Ratio: %s"
1301msgstr "Delingsrate: %s"
1302
1303#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:199
1304#, c-format
1305msgid "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peer"
1306msgid_plural "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peers"
1307msgstr[0] "Laster ned fra %1$'d av %2$'d tilkoblet nedlaster"
1308msgstr[1] "Laster ned fra %1$'d av %2$'d tilkoblede nedlastere"
1309
1310#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:208 ../gtk/tr-torrent.c:302
1311#, c-format
1312msgid "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peer"
1313msgid_plural "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peers"
1314msgstr[0] "Deler med %1$'d av %2$'d tilkoblet nedlaster"
1315msgstr[1] "Deler med %1$'d av %2$'d tilkoblede nedlastere"
1316
1317#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:1
1318msgid "BitTorrent Client"
1319msgstr "BitTorrent-klient"
1320
1321#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:2
1322msgid "Download and share files over BitTorrent"
1323msgstr "Last ned og del filer med BitTorrent"
1324
1325#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:3
1326msgid "Transmission BitTorrent Client"
1327msgstr "Transmission BitTorrent-klient"
1328
1329#. %1$'d is the number of torrents we're seeding,
1330#. %2$'d is the number of torrents we're downloading,
1331#. %3$s is our download speed,
1332#. %4$s is our upload speed
1333#: ../gtk/tr-icon.c:74
1334#, c-format
1335msgid ""
1336"%1$'d Seeding, %2$'d Downloading\n"
1337"Down: %3$s, Up: %4$s"
1338msgstr ""
1339"%1$'d deles, %2$'d lastes ned\n"
1340"Ned: %3$s, Opp: %4$s"
1341
1342#: ../gtk/tr-prefs.c:204
1343msgid "Port is <b>open</b>"
1344msgstr "Porten er <b>Ã¥pen</b>"
1345
1346#: ../gtk/tr-prefs.c:205
1347msgid "Port is <b>closed</b>"
1348msgstr "Porten er <b>lukket</b>"
1349
1350#: ../gtk/tr-prefs.c:218
1351msgid "<i>Testing port...</i>"
1352msgstr "<i>Tester port ...</i>"
1353
1354#: ../gtk/tr-prefs.c:240
1355msgid "Adding Torrents"
1356msgstr "Legger til torrenter"
1357
1358#: ../gtk/tr-prefs.c:243
1359msgid "Automatically add torrents from:"
1360msgstr "Legg til torrenter automatisk fra:"
1361
1362#: ../gtk/tr-prefs.c:259
1363msgid "Mo_ve source files to Trash"
1364msgstr "_Flytt kildefilene til papirkurven"
1365
1366#: ../gtk/tr-prefs.c:289
1367#, c-format
1368msgid "Ignore the %'d _blocklisted peer"
1369msgid_plural "Ignore the %'d _blocklisted peers"
1370msgstr[0] "Ignorer %'d blokkeringslistet nedlaster"
1371msgstr[1] "Ignorer de %'d blokkeringslistede nedlasterene"
1372
1373#: ../gtk/tr-prefs.c:337
1374#, c-format
1375msgid "Retrieving blocklist..."
1376msgstr "Henter blokkeringsliste ..."
1377
1378#: ../gtk/tr-prefs.c:343
1379#, c-format
1380msgid "Unable to get blocklist."
1381msgstr "Klarte ikke Ã¥ hente blokkeringsliste."
1382
1383#: ../gtk/tr-prefs.c:355
1384#, c-format
1385msgid "Unable to get blocklist: %s"
1386msgstr "Klarte ikke Ã¥ hente blokkeringsliste: %s"
1387
1388#: ../gtk/tr-prefs.c:369
1389#, c-format
1390msgid "Uncompressing blocklist..."
1391msgstr "Dekomprimerer blokkeringsliste ..."
1392
1393#: ../gtk/tr-prefs.c:379
1394#, c-format
1395msgid "Parsing blocklist..."
1396msgstr "Tolker blokkeringsliste ..."
1397
1398#: ../gtk/tr-prefs.c:386 ../libtransmission/blocklist.c:258
1399#, c-format
1400msgid "Blocklist updated with %'d entries"
1401msgstr "Blokkeringsliste er oppdatert med %'d oppfÞringer"
1402
1403#: ../gtk/tr-prefs.c:427
1404msgid "Updating Blocklist"
1405msgstr "Oppdaterer blokkeringsliste"
1406
1407#: ../gtk/tr-prefs.c:459
1408msgid "_Update Blocklist"
1409msgstr "_Oppdater blokkeringsliste"
1410
1411#: ../gtk/tr-prefs.c:471
1412msgid "_Ignore unencrypted peers"
1413msgstr "_Ignorer ukrypterte nedlastere"
1414
1415#: ../gtk/tr-prefs.c:475
1416msgid "Use peer e_xchange"
1417msgstr "Bruk nedlaster_utveksling"
1418
1419#. section header for the "maximum number of peers" section
1420#: ../gtk/tr-prefs.c:481
1421msgid "Limits"
1422msgstr "Begrensninger"
1423
1424#: ../gtk/tr-prefs.c:484
1425msgid "Maximum peers _overall:"
1426msgstr "Maksimalt antall nedlastere t_otalt:"
1427
1428#: ../gtk/tr-prefs.c:486
1429msgid "Maximum peers per _torrent:"
1430msgstr "Maksimalt antall tilkoblede nedlastere per _torrent:"
1431
1432#: ../gtk/tr-prefs.c:520
1433msgid "Ports"
1434msgstr "Porter"
1435
1436#: ../gtk/tr-prefs.c:522
1437msgid "_Forward port from router"
1438msgstr "_ViderefÞr port fra ruter"
1439
1440#: ../gtk/tr-prefs.c:532
1441msgid "Incoming _port:"
1442msgstr "Innkommende _port:"
1443
1444#: ../gtk/tr-prefs.c:555
1445msgid "Transmission Preferences"
1446msgstr "Brukervalg for Transmission"
1447
1448#: ../gtk/tr-prefs.c:569
1449msgid "Torrents"
1450msgstr "Torrenter"
1451
1452#: ../gtk/tr-prefs.c:575
1453msgid "Network"
1454msgstr "Nettverk"
1455
1456#: ../gtk/tr-torrent.c:225
1457#, c-format
1458msgid "File \"%s\" isn't a valid torrent"
1459msgstr "Filen «%s» er ikke en gyldig torrent-fil"
1460
1461#: ../gtk/tr-torrent.c:228
1462#, c-format
1463msgid "File \"%s\" is already open"
1464msgstr "Filen «%s» er allerede Ã¥pnet"
1465
1466#. [0...100]
1467#: ../gtk/tr-torrent.c:277
1468#, c-format
1469msgid "Waiting to verify local data (%.1f%% tested)"
1470msgstr "Venter pÃ¥ Ã¥ fÃ¥ verifisert lokal data (%.1f%% sjekket)"
1471
1472#: ../gtk/tr-torrent.c:288
1473#, c-format
1474msgid "Not available (%.1f%%)"
1475msgstr "Ikke tilgjengelig (%.1f%%)"
1476
1477#: ../gtk/tr-torrent.c:290
1478#, c-format
1479msgid "Stalled (%.1f%%)"
1480msgstr "Stoppet opp (%.1f%%)"
1481
1482#. %1$s is # of minutes
1483#. %2$.1f is a percentage of how much of the torrent is done
1484#: ../gtk/tr-torrent.c:296
1485#, c-format
1486msgid "%1$s remaining (%2$.1f%%)"
1487msgstr "%1$s gjenstÃ¥r (%2$.1f%%)"
1488
1489#: ../gtk/tr-torrent.c:308
1490#, c-format
1491msgid "Stopped (%.1f%%)"
1492msgstr "Stoppet (%.1f%%)"
1493
1494#: ../gtk/tr-window.c:150
1495msgid "Torrent"
1496msgstr "Torrent"
1497
1498#: ../gtk/tr-window.c:235
1499msgid "Total Ratio"
1500msgstr "Total delingsrate"
1501
1502#: ../gtk/tr-window.c:236
1503msgid "Session Ratio"
1504msgstr "Delingsrate denne sesjonen"
1505
1506#: ../gtk/tr-window.c:237
1507msgid "Total Transfer"
1508msgstr "Total overfÞring"
1509
1510#: ../gtk/tr-window.c:238
1511msgid "Session Transfer"
1512msgstr "OverfÞring denne sesjonen"
1513
1514#. show all torrents
1515#: ../gtk/tr-window.c:424
1516msgid "A_ll"
1517msgstr "A_lle"
1518
1519#. show only torrents that have connected peers
1520#: ../gtk/tr-window.c:426
1521msgid "_Active"
1522msgstr "_Aktive"
1523
1524#. show only torrents that are trying to download
1525#: ../gtk/tr-window.c:428
1526msgid "_Downloading"
1527msgstr "Lastes _ned"
1528
1529#. show only torrents that are trying to upload
1530#: ../gtk/tr-window.c:430
1531msgid "_Seeding"
1532msgstr "_Deles"
1533
1534#. show only torrents that are paused
1535#: ../gtk/tr-window.c:432
1536msgid "_Paused"
1537msgstr "_Stoppede"
1538
1539#: ../gtk/tr-window.c:593
1540#, c-format
1541msgid "%1$'d of %2$'d Torrent"
1542msgid_plural "%1$'d of %2$'d Torrents"
1543msgstr[0] "%1$d av %2$d torrent"
1544msgstr[1] "%1$d av %2$d torrenter"
1545
1546#: ../gtk/tr-window.c:598
1547#, c-format
1548msgid "%'d Torrent"
1549msgid_plural "%'d Torrents"
1550msgstr[0] "%'d torrent"
1551msgstr[1] "%'d torrenter"
1552
1553#. Translators: do not translate the "size|" disambiguation prefix.
1554#. %1$s is the size of the data we've downloaded
1555#. %2$s is the size of the data we've uploaded
1556#: ../gtk/tr-window.c:627 ../gtk/tr-window.c:635
1557#, c-format
1558msgid "size|Down: %1$s, Up: %2$s"
1559msgstr "Ned: %1$s, Opp: %2$s"
1560
1561#: ../gtk/tr-window.c:691
1562#, c-format
1563msgid "Tracker will allow requests in %s"
1564msgstr "Stifinner vil tillate anmodninger om %s"
1565
1566#: ../gtk/util.c:90
1567#, c-format
1568msgid "%'u byte"
1569msgid_plural "%'u bytes"
1570msgstr[0] "%'u byte"
1571msgstr[1] "%'u bytes"
1572
1573#: ../gtk/util.c:95
1574#, c-format
1575msgid "%'.1f KB"
1576msgstr "%'.1f KB"
1577
1578#: ../gtk/util.c:98
1579#, c-format
1580msgid "%'.1f MB"
1581msgstr "%'.1f MB"
1582
1583#: ../gtk/util.c:101
1584#, c-format
1585msgid "%'.1f GB"
1586msgstr "%'.1f GB"
1587
1588#. 0.0 KB to 999.9 KB
1589#: ../gtk/util.c:114
1590#, c-format
1591msgid "%'.1f KB/s"
1592msgstr "%'.1f KB/s"
1593
1594#. 0.98 MB to 99.99 MB
1595#: ../gtk/util.c:116
1596#, c-format
1597msgid "%'.2f MB/s"
1598msgstr "%'.2f MB/s"
1599
1600#. 100.0 MB to 999.9 MB
1601#: ../gtk/util.c:118
1602#, c-format
1603msgid "%'.1f MB/s"
1604msgstr "%'.1f MB/s"
1605
1606#. insane speeds
1607#: ../gtk/util.c:120
1608#, c-format
1609msgid "%'.2f GB/s"
1610msgstr "%'.2f GB/s"
1611
1612#: ../gtk/util.c:136
1613#, c-format
1614msgid "%'d second"
1615msgid_plural "%'d seconds"
1616msgstr[0] "%'d sekund"
1617msgstr[1] "%'d sekund"
1618
1619#: ../gtk/util.c:143 ../gtk/util.c:157
1620#, c-format
1621msgid "%'d minute"
1622msgid_plural "%'d minutes"
1623msgstr[0] "%'d minutt"
1624msgstr[1] "%'d minutt"
1625
1626#: ../gtk/util.c:156 ../gtk/util.c:164
1627#, c-format
1628msgid "%'d hour"
1629msgid_plural "%'d hours"
1630msgstr[0] "%'d time"
1631msgstr[1] "%'d timer"
1632
1633#: ../gtk/util.c:169
1634#, c-format
1635msgid "%'d day"
1636msgid_plural "%'d days"
1637msgstr[0] "%'d dÞgn"
1638msgstr[1] "%'d dÞgn"
1639
1640#: ../gtk/util.c:468
1641msgid "Transmission Bittorrent Client"
1642msgstr "Transmission BitTorrent-klient"
1643
1644#: ../gtk/util.c:469
1645msgid "BitTorrent Activity"
1646msgstr "BitTorrent-aktivitet"
1647
1648#: ../gtk/util.c:477
1649msgid "Desktop hibernation disabled while Transmission is running"
1650msgstr "Dvalemodus koblet fra mens Transmission kjÞrer"
1651
1652#: ../gtk/util.c:479
1653#, c-format
1654msgid "Couldn't disable desktop hibernation: %s"
1655msgstr "Klarte ikke Ã¥ koble fra dvalemodus: %s"
1656
1657#. did caller give us an uninitialized val?
1658#: ../libtransmission/bencode.c:806
1659msgid "Invalid metadata"
1660msgstr "Ugyldig metadata"
1661
1662#: ../libtransmission/blocklist.c:92
1663#, c-format
1664msgid "Blocklist contains %'d entries"
1665msgstr "Blokkeringslisten inneholder %'d oppfÞringer"
1666
1667#. %s is the torrent name
1668#: ../libtransmission/fastresume.c:644 ../libtransmission/fastresume.c:655
1669msgid "Couldn't read resume file"
1670msgstr "Klarte ikke Ã¥ lese gjennopptakingsfila"
1671
1672#: ../libtransmission/makemeta.c:58
1673#, c-format
1674msgid "Torrent Creator is skipping file \"%s\": %s"
1675msgstr "Torrent-oppretter hopper over filen «%s»: %s"
1676
1677#: ../libtransmission/metainfo.c:214 ../libtransmission/metainfo.c:258
1678#: ../libtransmission/metainfo.c:270 ../libtransmission/metainfo.c:512
1679#: ../libtransmission/metainfo.c:641 ../libtransmission/metainfo.c:673
1680#: ../libtransmission/metainfo.c:682
1681#, c-format
1682msgid "Missing metadata entry \"%s\""
1683msgstr "Manglende metadataoppfÞring «%s»"
1684
1685#: ../libtransmission/metainfo.c:256 ../libtransmission/metainfo.c:268
1686#: ../libtransmission/metainfo.c:275 ../libtransmission/metainfo.c:492
1687#: ../libtransmission/metainfo.c:639 ../libtransmission/metainfo.c:649
1688#: ../libtransmission/metainfo.c:671 ../libtransmission/metainfo.c:680
1689#, c-format
1690msgid "Invalid metadata entry \"%s\""
1691msgstr "Ugyldig metadataoppfÞring «%s»"
1692
1693#: ../libtransmission/metainfo.c:299 ../libtransmission/metainfo.c:308
1694msgid "Torrent is corrupt"
1695msgstr "Torrent er korrupt"
1696
1697#: ../libtransmission/metainfo.c:526
1698#, c-format
1699msgid "Invalid announce URL \"%s\""
1700msgstr "Ugyldig annonserings-URL «%s»"
1701
1702#: ../libtransmission/metainfo.c:711
1703msgid "Invalid or missing metadata entries \"length\" and \"files\""
1704msgstr "Ugyldig eller manglende metadataoppfÞringer «lengde» og «filer»"
1705
1706#: ../libtransmission/natpmp.c:34
1707msgid "Port Forwarding (NAT-PMP)"
1708msgstr "ViderefÞring av porter (NAT-PMP)"
1709
1710#: ../libtransmission/natpmp.c:70
1711#, c-format
1712msgid "%s succeeded (%d)"
1713msgstr "%s lyktes (%d)"
1714
1715#: ../libtransmission/natpmp.c:129
1716#, c-format
1717msgid "Found public address \"%s\""
1718msgstr "Fant offentlig adresse «%s»"
1719
1720#: ../libtransmission/natpmp.c:156
1721#, c-format
1722msgid "no longer forwarding port %d"
1723msgstr "viderefÞrer ikke lengre port %d"
1724
1725#: ../libtransmission/natpmp.c:192
1726#, c-format
1727msgid "Port %d forwarded successfully"
1728msgstr "Port %d viderefÞrt uten problem"
1729
1730#: ../libtransmission/net.c:145
1731#, c-format
1732msgid "Couldn't connect socket %d to %s, port %d (errno %d - %s)"
1733msgstr "Klarte ikke Ã¥ koble socket %d til %s, port %d (errno %d - %s)"
1734
1735#: ../libtransmission/net.c:186
1736#, c-format
1737msgid "Couldn't bind port %d: %s"
1738msgstr "Klarte ikke Ã¥ binde port %d: %s"
1739
1740#: ../libtransmission/peer-msgs.c:1522
1741#, c-format
1742msgid "Piece %lu, which was just downloaded, failed its checksum test: %s"
1743msgstr ""
1744"Bruddstykke %lu, som nettopp ble nedlastet, feilet "
1745"kontrollsumverifiseringen: %s"
1746
1747#: ../libtransmission/port-forwarding.c:41
1748msgid "Port Forwarding"
1749msgstr "ViderefÞring av porter"
1750
1751#. we're in the process of trying to set up port forwarding
1752#: ../libtransmission/port-forwarding.c:72
1753msgid "Starting"
1754msgstr "Starter"
1755
1756#. we've successfully forwarded the port
1757#: ../libtransmission/port-forwarding.c:74
1758msgid "Forwarded"
1759msgstr "ViderefÞrt"
1760
1761#. we're cancelling the port forwarding
1762#: ../libtransmission/port-forwarding.c:76
1763msgid "Stopping"
1764msgstr "Stopper"
1765
1766#. the port isn't forwarded
1767#: ../libtransmission/port-forwarding.c:78
1768msgid "Not forwarded"
1769msgstr "Ikke viderefÞrt"
1770
1771#: ../libtransmission/port-forwarding.c:99
1772#, c-format
1773msgid "State changed from \"%s\" to \"%s\""
1774msgstr "Tilsdand endret fra «%s» til «%s»"
1775
1776#: ../libtransmission/port-forwarding.c:109
1777#, c-format
1778msgid "Closing port %d"
1779msgstr "Stenger port %d"
1780
1781#: ../libtransmission/port-forwarding.c:120
1782#, c-format
1783msgid "Opened port %d to listen for incoming peer connections"
1784msgstr "Åpnet port %d for Ã¥ lytte etter inkommende nedlastertilkoblinger"
1785
1786#: ../libtransmission/port-forwarding.c:125
1787#, c-format
1788msgid ""
1789"Couldn't open port %d to listen for incoming peer connections (errno %d - %s)"
1790msgstr ""
1791"Klarte ikke å åpne port %d for å lytte etter inkommende "
1792"nedlastertilkoblinger (errno %d - %s)"
1793
1794#: ../libtransmission/port-forwarding.c:163
1795msgid "Stopped"
1796msgstr "Stoppet"
1797
1798#. first %s is the application name
1799#. second %s is the version number
1800#: ../libtransmission/session.c:184
1801#, c-format
1802msgid "%s %s started"
1803msgstr "%s %s startet"
1804
1805#: ../libtransmission/session.c:492
1806#, c-format
1807msgid "Loaded %d torrents"
1808msgstr "%d torrenter lastet inn"
1809
1810#: ../libtransmission/torrent.c:163
1811#, c-format
1812msgid "Got %d peers from tracker"
1813msgstr "Fikk %d nedlastere fra stifinner"
1814
1815#: ../libtransmission/torrent.c:177
1816#, c-format
1817msgid "Tracker warning: \"%s\""
1818msgstr "Stifinneradvarsel: «%s»"
1819
1820#: ../libtransmission/torrent.c:183
1821#, c-format
1822msgid "Tracker error: \"%s\""
1823msgstr "Stifinnerfeil: «%s»"
1824
1825#: ../libtransmission/torrent.c:880
1826#, c-format
1827msgid "Closing torrent; %d left"
1828msgstr "Lukker torrent; %d igjen"
1829
1830#. Translators: this is a minor point that's safe to skip over, but FYI:
1831#. "Complete" and "Done" are specific, different terms in Transmission:
1832#. "Complete" means we've downloaded every file in the torrent.
1833#. "Done" means we're done downloading the files we wanted, but NOT all that exist
1834#: ../libtransmission/torrent.c:1063
1835msgid "Done"
1836msgstr "UtfÞrt"
1837
1838#: ../libtransmission/torrent.c:1064
1839msgid "Complete"
1840msgstr "FullfÞrt"
1841
1842#: ../libtransmission/torrent.c:1065
1843msgid "Incomplete"
1844msgstr "Uferdig"
1845
1846#: ../libtransmission/torrent.c:1110
1847#, c-format
1848msgid "State changed from \"%1$s\" to \"%2$s\""
1849msgstr "Tilstanden endret seg fra «%1$s» til «%2$s»"
1850
1851#: ../libtransmission/upnp.c:27
1852msgid "Port Forwarding (UPnP)"
1853msgstr "ViderefÞring av porter (UPnP)"
1854
1855#: ../libtransmission/upnp.c:95
1856#, c-format
1857msgid "Found Internet Gateway Device \"%s\""
1858msgstr "Fant internettdeleenhet «%s»"
1859
1860#: ../libtransmission/upnp.c:96
1861#, c-format
1862msgid "Local Address is \"%s\""
1863msgstr "Lokal adresse er «%s»"
1864
1865#: ../libtransmission/upnp.c:120
1866#, c-format
1867msgid "Stopping port forwarding through \"%s\", service \"%s\""
1868msgstr "Stopper viderefÞring av porter gjennom «%s», tjeneste «%s»"
1869
1870#: ../libtransmission/upnp.c:149
1871#, c-format
1872msgid ""
1873"Port forwarding through \"%s\", service \"%s\".  (local address: %s:%d)"
1874msgstr ""
1875"ViderefÞring av porter gjennom «%s», tjeneste «%s». (local adresse: %s:%d)"
1876
1877#: ../libtransmission/upnp.c:152
1878msgid "Port forwarding successful!"
1879msgstr "ViderefÞring av porter fungerte feilfritt!"
1880
1881#: ../libtransmission/utils.c:382
1882msgid "Not a regular file"
1883msgstr "Ikke en vanlig fil"
1884
1885#: ../libtransmission/utils.c:396
1886msgid "Memory allocation failed"
1887msgstr "Minnetildeling feilet."
1888
1889#: ../libtransmission/utils.c:468
1890#, c-format
1891msgid "File \"%s\" is in the way"
1892msgstr "Fil «%s» er i veien"
1893
1894#: ../libtransmission/utils.c:535
1895msgid "No error"
1896msgstr "Ingen feil"
1897
1898#: ../libtransmission/utils.c:538
1899msgid "Unspecified error"
1900msgstr "Uspesifisert feil"
1901
1902#: ../libtransmission/utils.c:540
1903msgid "Assert error"
1904msgstr "«Assert»-feil"
1905
1906#: ../libtransmission/utils.c:543
1907msgid "Destination folder doesn't exist"
1908msgstr "MÃ¥lmappe eksisterer ikke"
1909
1910#: ../libtransmission/utils.c:553
1911msgid "A torrent with this name and destination folder already exists."
1912msgstr "En torrent med dette navnet og mÃ¥lmappe eksisterer allerede."
1913
1914#: ../libtransmission/utils.c:555
1915msgid "Checksum failed"
1916msgstr "Kontrollsumverifisering feilet"
1917
1918#: ../libtransmission/utils.c:557
1919msgid "Unspecified I/O error"
1920msgstr "Uspesifisert lese/skrive-feil"
1921
1922#: ../libtransmission/utils.c:560
1923msgid "Tracker error"
1924msgstr "Stifinnerfeil"
1925
1926#: ../libtransmission/utils.c:562
1927msgid "Tracker warning"
1928msgstr "Stifinneradvarsel"
1929
1930#: ../libtransmission/utils.c:565
1931msgid "Peer sent a bad message"
1932msgstr "Nedlaster sendte en gal melding"
1933
1934#: ../libtransmission/utils.c:568
1935msgid "Unknown error"
1936msgstr "Ukjent feil"
1937
1938#: ../libtransmission/verify.c:128
1939msgid "Verifying torrent"
1940msgstr "Verifiserer torrent"
1941
1942#: ../libtransmission/verify.c:160
1943msgid "Queued for verification"
1944msgstr "KÞet for verifisering"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.