source: trunk/po/nb.po @ 6174

Last change on this file since 6174 was 6174, checked in by charles, 14 years ago

(gtk) update the translations in trunk from launchpad.

File size: 45.2 KB
Line 
1# Norwegian translations for transmission package.
2# Copyright (C) 2008 THE transmission'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the transmission package.
4# Geir Hauge <geir.hauge@gmail.com>, 2008.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: transmission 1.06\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
11"POT-Creation-Date: 2008-04-21 21:44-0500\n"
12"PO-Revision-Date: 2008-05-16 21:46+0000\n"
13"Last-Translator: Mikal Krogstad <mikal.krogstad@gmail.com>\n"
14"Language-Team: Norwegian <en@li.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19"X-Launchpad-Export-Date: 2008-06-13 16:12+0000\n"
20"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
21
22#~ msgid "Preferences"
23#~ msgstr "Brukervalg"
24
25#, c-format
26#~ msgid "Couldn't read resume file for \"%s\""
27#~ msgstr "Klare ikke å lese gjenopptakingsfilen for «%s»"
28
29#, c-format
30#~ msgid "%s failed (%d): %s (%d)"
31#~ msgstr "%s feilet (%d): %s (%d)"
32
33#~ msgid "If your router supports NAT-PMP, please make sure NAT-PMP is enabled!"
34#~ msgstr "Hvis ruteren din stÞtter NAT-PMP, pass på at NAT-PMP er skrudd på!"
35
36#~ msgid "NAT-PMP port forwarding unsuccessful, trying UPnP next"
37#~ msgstr "NAT-PMP-viderefÞring av porter mislyktes, prÞver UPnP i stedet"
38
39#, c-format
40#~ msgid "port %d forwarded successfully"
41#~ msgstr "port %d viderefÞrt uten feil"
42
43#, c-format
44#~ msgid "Bound socket %d to port %d"
45#~ msgstr "Bandt socket %d til port %d"
46
47#~ msgid "Port forwarding failed."
48#~ msgstr "ViderefÞring av port mislyktes."
49
50#, c-format
51#~ msgid "upnpDiscover failed (errno %d - %s)"
52#~ msgstr "upnpDiscover feilet (errno %d - %s)"
53
54#, c-format
55#~ msgid "UPNP_GetValidIGD failed (errno %d - %s)"
56#~ msgstr "UPNP_GetValidIGD feilet (errno %d - %s)"
57
58#~ msgid "If your router supports UPnP, please make sure UPnP is enabled!"
59#~ msgstr "Hvis ruteren din stÞtter UPnP, pass på at UPnP er skrudd på!"
60
61#, c-format
62#~ msgid "Port forwarding failed with error %d (errno %d - %s)"
63#~ msgstr "ViderefÞring av porter feilet med feil %d (errno %d - %s)"
64
65#~ msgid ""
66#~ "Failed to open the file %s for writing:\n"
67#~ "%s"
68#~ msgstr ""
69#~ "Klarte ikke å åpne filen «%s» med skrivetilgang:\n"
70#~ "%s"
71
72#~ msgid ""
73#~ "Failed to create the directory %s:\n"
74#~ "%s"
75#~ msgstr ""
76#~ "Klarte ikke å opprette mappen «%s»:\n"
77#~ "%s"
78
79#~ msgid "Use alternate _download directory"
80#~ msgstr "Last ned til en annen _mappe"
81
82#~ msgid "Choose a download directory"
83#~ msgstr "Velg mappe å laste ned til"
84
85#~ msgid "Choose a directory"
86#~ msgstr "Velg en mappe"
87
88#~ msgid "Info"
89#~ msgstr "Informasjon"
90
91#~ msgid "Confirm _quit"
92#~ msgstr "Bekreft _avsluttning"
93
94#~ msgid "For torrents added _normally:"
95#~ msgstr "For torrenter lagt til på _normalt vis:"
96
97#~ msgid "Use the torrent file where it is"
98#~ msgstr "Bruk torrent-filen der den er"
99
100#~ msgid "Keep a copy of the torrent file"
101#~ msgstr "Behold en kopi av torrent-filen"
102
103#~ msgid "Keep a copy and remove the original"
104#~ msgstr "Behold en kopi og fjern originalen"
105
106#~ msgid "B"
107#~ msgstr "B"
108
109#~ msgid "KiB"
110#~ msgstr "KiB"
111
112#~ msgid "MiB"
113#~ msgstr "MiB"
114
115#~ msgid "GiB"
116#~ msgstr "GiB"
117
118#~ msgid "TiB"
119#~ msgstr "TiB"
120
121#~ msgid "PiB"
122#~ msgstr "PiB"
123
124#~ msgid "EiB"
125#~ msgstr "EiB"
126
127#~ msgid "%i %s"
128#~ msgstr "%i %s"
129
130#~ msgid "%i %s %i %s"
131#~ msgstr "%i %s %i %s"
132
133#~ msgid "N/A"
134#~ msgstr "Ikke tilgjengelig"
135
136#~ msgid "Sort by _Date Added"
137#~ msgstr "Sorter etter sist _lagt til"
138
139#~ msgid "IPC parsing failed: %s"
140#~ msgstr "IPC-tolkning feilet: %s"
141
142#~ msgid "File _Type"
143#~ msgstr "_Type"
144
145#~ msgid "Program started %d times"
146#~ msgstr "Programmet har vÊrt startet opp %d ganger"
147
148#~ msgid "_Remove"
149#~ msgstr "_Fjern"
150
151#~ msgid "_Close"
152#~ msgstr "_Lukk"
153
154#~ msgid "_About Transmission"
155#~ msgstr "_Om Transmission"
156
157#~ msgid "This will close all active torrents."
158#~ msgstr "Dette vil lukke alle aktive torrenter."
159
160#~ msgid "Piece"
161#~ msgid_plural "Pieces"
162#~ msgstr[0] "Bruddstykke"
163#~ msgstr[1] "Bruddstykker"
164
165#~ msgid "Directory"
166#~ msgstr "Mappe"
167
168#~ msgid "Error writing to \"%s\": %s"
169#~ msgstr "Klarte ikke å skrive til «%s»: %s"
170
171#~ msgid "Cumulative"
172#~ msgstr "Kumulativ"
173
174#~ msgid "Uploading to %d of %d peer"
175#~ msgid_plural "Uploading to %d of %d peers"
176#~ msgstr[0] "Laster opp til %d av %d nedlaster"
177#~ msgstr[1] "Laster opp til %d av %d nedlastere"
178
179#~ msgid "Seeding to %d of %d peer"
180#~ msgid_plural "Seeding to %d of %d peers"
181#~ msgstr[0] "Deler med %d av %d nedlaster"
182#~ msgstr[1] "Deler med %d av %d nedlastere"
183
184#~ msgid "Unrecognized state: %d"
185#~ msgstr "Tilstanden er ikke gyldig: %d"
186
187#~ msgid "%d Transfer"
188#~ msgid_plural "%d Transfers"
189#~ msgstr[0] "%d overfÞring"
190#~ msgstr[1] "%d overfÞringer"
191
192#~ msgid "Down: %s  Up: %s"
193#~ msgstr "Ned: %s  Opp: %s"
194
195#~ msgid "ZiB"
196#~ msgstr "ZiB"
197
198#~ msgid "YiB"
199#~ msgstr "YiB"
200
201#~ msgid "sec"
202#~ msgid_plural "secs"
203#~ msgstr[0] "sekund"
204#~ msgstr[1] "sekund"
205
206#~ msgid "min"
207#~ msgid_plural "mins"
208#~ msgstr[0] "minutt"
209#~ msgstr[1] "minutt"
210
211#~ msgid "hr"
212#~ msgid_plural "hrs"
213#~ msgstr[0] "time"
214#~ msgstr[1] "timer"
215
216#~ msgid "Transfer files via Peer to Peer"
217#~ msgstr "OverfÞr filer via likenett"
218
219#~ msgid "_High"
220#~ msgstr "_HÞy"
221
222#~ msgid "_Normal"
223#~ msgstr "_Normal"
224
225#~ msgid "_Low"
226#~ msgstr "_Lav"
227
228#~ msgid "_Priority"
229#~ msgstr "_Prioritet"
230
231#~ msgid "Create _New Torrent"
232#~ msgstr "Lag _ny torrentfil"
233
234#~ msgid "Torrent creation aborted."
235#~ msgstr "Opprettelse av torrent-fil ble avbrutt."
236
237#~ msgid "Peer wants our data"
238#~ msgstr "Nedlaster vil ha vår data"
239
240#~ msgid "Refusing to send data to peer"
241#~ msgstr "Nekter å sende data til nedlaster"
242
243#~ msgid "Requesting data from peer"
244#~ msgstr "Ber om data fra nedlaster"
245
246#~ msgid "Waiting to request data from peer"
247#~ msgstr "Venter på å be om data fra nedlaster"
248
249#~ msgid "Peer will not send us data"
250#~ msgstr "Nedlaster nekter å sende oss data"
251
252#~ msgid "Added:"
253#~ msgstr "Lagt til:"
254
255#~ msgid "Priority"
256#~ msgstr "Prioritet"
257
258#~ msgid "_Info"
259#~ msgstr "_Informasjon"
260
261#~ msgid "_Files"
262#~ msgstr "_Filer"
263
264#~ msgid "_Limit Upload Speed (KiB/s)"
265#~ msgstr "_Begrens opplastingshastigheten til (KiB/s)"
266
267#~ msgid "Li_mit Download Speed (KiB/s)"
268#~ msgstr "Be_grens nedlastingshastigheten til (KiB/s)"
269
270#~ msgid "Downloads"
271#~ msgstr "Nedlastinger"
272
273#~ msgid "P_rompt for download directory"
274#~ msgstr "SpÞr hvor nedlastinger skal lagres"
275
276#~ msgid "For torrents added from _command-line:"
277#~ msgstr "For torrenter lagt til fra _kommandolinja:"
278
279#~ msgid "Global maximum connected peers:"
280#~ msgstr "Globalbegrensning på maksimalt tilkoblede nedlastere"
281
282#~ msgid "_Automatically map port"
283#~ msgstr "Kartlegg port _automatisk"
284
285#~ msgid "NAT traversal uses either NAT-PMP or UPnP"
286#~ msgstr "NAT-traversering bruker enten NAT-PMP eller UPnP"
287
288#~ msgid "Ratio: %.1f"
289#~ msgstr "Delingsrate: %.1f"
290
291#~ msgid "Show Message _Log"
292#~ msgstr "Vis _loggvinduet"
293
294#~ msgid "Handshaking"
295#~ msgstr "HÃ¥ndhilsing"
296
297#~ msgid ""
298#~ "Failed to load torrent file:\n"
299#~ "%sFailed to load torrent files:\n"
300#~ "%s"
301#~ msgstr ""
302#~ "Klarte ikke å laste inn torrent-fil:\n"
303#~ "%sKlarte ikke å laste inn torrent-filene:\n"
304#~ "%s"
305
306#~ msgid "%s/s"
307#~ msgstr "%s/s"
308
309#~ msgid "Download"
310#~ msgstr "Nedlasting"
311
312#~ msgid "Show _Status Bar"
313#~ msgstr "Vis _statusfelt"
314
315#~ msgid "<b>Really Quit %s?</b>"
316#~ msgstr "<b>Er du sikker på at du vil avslutte «%s»?</b>"
317
318#~ msgid "Select the debug filter level."
319#~ msgstr "Velg filtreringsnivået for avlusningsmeldinger."
320
321#~ msgid "Ratio: %.1f, "
322#~ msgstr "Delingsrate: %.1f, "
323
324#~ msgid "Private Torrent, PEX disabled"
325#~ msgstr "Privat torrent, PEX avskrudd"
326
327#~ msgid "Created By"
328#~ msgstr "Opprettet av"
329
330#~ msgid "Downloaded Data"
331#~ msgstr "Nedlastet data"
332
333#~ msgid "Torrent File Path"
334#~ msgstr "Torrent-filsti"
335
336#~ msgid "Torrent File Name"
337#~ msgstr "Torrent-filnavn"
338
339#~ msgid "Completeness:"
340#~ msgstr "Ferdigstillelse"
341
342#~ msgid "_Options"
343#~ msgstr "_Valg"
344
345#~ msgid "Show an Icon in the System _Tray"
346#~ msgstr "Vis ikon i varslingsområdet"
347
348#~ msgid "%s: torrent is already open"
349#~ msgstr "%s: torrent-filen er allerede åpen"
350
351#~ msgid "not a valid torrent file"
352#~ msgstr "ikke en gyldig torrent-fil"
353
354#: ../gtk/actions.c:47
355msgid "Sort by _Activity"
356msgstr "Sorter etter _aktivitet"
357
358#: ../gtk/actions.c:48
359msgid "Sort by _Name"
360msgstr "Sorter etter _navn"
361
362#: ../gtk/actions.c:49
363msgid "Sort by _Progress"
364msgstr "Sorter etter _fremdrift"
365
366#: ../gtk/actions.c:50
367msgid "Sort by _Ratio"
368msgstr "Sorter etter delings_rate"
369
370#: ../gtk/actions.c:51
371msgid "Sort by _State"
372msgstr "Sorter etter _tilstand"
373
374#: ../gtk/actions.c:52
375msgid "Sort by _Tracker"
376msgstr "Sorter etter st_ifinder"
377
378#: ../gtk/actions.c:69
379msgid "_Main Window"
380msgstr "_Hovedvindu"
381
382#: ../gtk/actions.c:71
383msgid "Message _Log"
384msgstr "_Meldingslogg"
385
386#: ../gtk/actions.c:85
387msgid "_Minimal View"
388msgstr "_Kompakt visning"
389
390#: ../gtk/actions.c:87
391msgid "_Reverse Sort Order"
392msgstr "Sn_u sorteringsrekkefÞlgen"
393
394#: ../gtk/actions.c:89
395msgid "_Filterbar"
396msgstr "_Filtreringsfelt"
397
398#: ../gtk/actions.c:91
399msgid "_Statusbar"
400msgstr "_Statuslinje"
401
402#: ../gtk/actions.c:93
403msgid "_Toolbar"
404msgstr "_VerktÞylinje"
405
406#: ../gtk/actions.c:98
407msgid "_Torrent"
408msgstr "_Torrent"
409
410#: ../gtk/actions.c:99
411msgid "_View"
412msgstr "_Vis"
413
414#: ../gtk/actions.c:100
415msgid "_Sort Torrents By"
416msgstr "_Sorter torrentene etter"
417
418#: ../gtk/actions.c:101
419msgid "_Edit"
420msgstr "_Rediger"
421
422#: ../gtk/actions.c:102
423msgid "_Help"
424msgstr "_Hjelp"
425
426#: ../gtk/actions.c:103 ../gtk/actions.c:104
427msgid "Add a torrent"
428msgstr "Legg til en torrent"
429
430#: ../gtk/actions.c:104
431msgid "_Add..."
432msgstr "_Legg til ..."
433
434#: ../gtk/actions.c:106
435msgid "_Start"
436msgstr "_Start"
437
438#: ../gtk/actions.c:106
439msgid "Start torrent"
440msgstr "_Start torrent"
441
442#: ../gtk/actions.c:107
443msgid "_Statistics"
444msgstr "_Statistikk"
445
446#: ../gtk/actions.c:109
447msgid "_Verify Local Data"
448msgstr "_Verifiser lokal data"
449
450#: ../gtk/actions.c:111
451msgid "_Pause"
452msgstr "Sto_pp"
453
454#: ../gtk/actions.c:111
455msgid "Pause torrent"
456msgstr "Stopp torrent"
457
458#: ../gtk/actions.c:112
459msgid "Remove torrent"
460msgstr "Fjern torrent"
461
462#: ../gtk/actions.c:113
463msgid "_Delete Files and Remove"
464msgstr "Slett filene og _fjern"
465
466#: ../gtk/actions.c:114
467msgid "_New..."
468msgstr "_Ny"
469
470#: ../gtk/actions.c:115
471msgid "Create a torrent"
472msgstr "Opprett ny torrent"
473
474#: ../gtk/actions.c:117
475msgid "Close _Window"
476msgstr "_Lukk vindu"
477
478#: ../gtk/actions.c:118
479msgid "Close main window"
480msgstr "Lukk hovedviduet"
481
482#: ../gtk/actions.c:120
483msgid "_Quit"
484msgstr "_Avslutt"
485
486#: ../gtk/actions.c:122
487msgid "Select _All"
488msgstr "Velg _alle"
489
490#: ../gtk/actions.c:124
491msgid "Dese_lect All"
492msgstr "Ve_lg bort alle"
493
494#: ../gtk/actions.c:127
495msgid "_Details"
496msgstr "_Detaljer"
497
498#: ../gtk/actions.c:127
499msgid "Torrent details"
500msgstr "Detaljer om torrenten"
501
502#: ../gtk/actions.c:129
503msgid "_Open Folder"
504msgstr "_Åpne mappe"
505
506#: ../gtk/actions.c:132
507msgid "Ask Tracker for _More Peers"
508msgstr "Be stifinner om Ã¥ fÃ¥ flere _tilkoblinger"
509
510#: ../gtk/add-dialog.c:135
511msgid "Torrent files"
512msgstr "Torrent-filer"
513
514#: ../gtk/add-dialog.c:140
515msgid "All files"
516msgstr "Alle filtyper"
517
518#. make the dialog
519#: ../gtk/add-dialog.c:165
520msgid "Torrent Options"
521msgstr "Torrentvalg"
522
523#: ../gtk/add-dialog.c:187
524msgid "Mo_ve source file to Trash"
525msgstr "_Flytt kildefilen til papirkurven"
526
527#: ../gtk/add-dialog.c:188 ../gtk/tr-prefs.c:255
528msgid "_Start when added"
529msgstr "_Start nÃ¥r den er lagt til"
530
531#: ../gtk/add-dialog.c:199
532msgid "_Source file:"
533msgstr "_Kildefil:"
534
535#: ../gtk/add-dialog.c:203
536msgid "Select Source File"
537msgstr "Velg kildefil"
538
539#: ../gtk/add-dialog.c:216 ../gtk/tr-prefs.c:264
540msgid "_Destination folder:"
541msgstr "_MÃ¥lmappe:"
542
543#: ../gtk/add-dialog.c:220
544msgid "Select Destination Folder"
545msgstr "Velg mÃ¥lmappe"
546
547#: ../gtk/add-dialog.c:235
548msgid "Verify Local Data"
549msgstr "Verifiser lokal data"
550
551#: ../gtk/add-dialog.c:295
552msgid "Add a Torrent"
553msgstr "Legg til en torrent"
554
555#: ../gtk/add-dialog.c:313 ../gtk/tr-prefs.c:251
556msgid "Display _options dialog"
557msgstr "Vis _valgvindu"
558
559#: ../gtk/conf.c:60 ../gtk/makemeta-ui.c:117 ../libtransmission/utils.c:458
560#: ../libtransmission/utils.c:469
561#, c-format
562msgid "Couldn't create \"%1$s\": %2$s"
563msgstr "Klarte ikke Ã¥ opprette «%1$s»: %2$s"
564
565#: ../gtk/conf.c:81 ../libtransmission/bencode.c:1105
566#: ../libtransmission/fastresume.c:195 ../libtransmission/fdlimit.c:166
567#, c-format
568msgid "Couldn't open \"%1$s\": %2$s"
569msgstr "Klarte ikke Ã¥ Ã¥pne «%1$s»: %2$s"
570
571#: ../gtk/conf.c:85
572#, c-format
573msgid "%s is already running."
574msgstr "Det kjÞrer allerede en annen instans av «%s»."
575
576#: ../gtk/details.c:246
577msgid "Address"
578msgstr "Adresse"
579
580#: ../gtk/details.c:247
581msgid "Client"
582msgstr "Klient"
583
584#. 'percent done' column header. terse to keep the column narrow.
585#: ../gtk/details.c:249
586msgid "%"
587msgstr "%"
588
589#. 'download speed' column header. terse to keep the column narrow.
590#: ../gtk/details.c:252
591msgid "Down"
592msgstr "Ned"
593
594#. 'upload speed' column header.  terse to keep the column narrow.
595#: ../gtk/details.c:254
596msgid "Up"
597msgstr "Opp"
598
599#: ../gtk/details.c:255
600msgid "Status"
601msgstr "Status"
602
603#: ../gtk/details.c:505
604msgid "Optimistic unchoke"
605msgstr "Optimistisk fjerning av struping"
606
607#: ../gtk/details.c:506
608msgid "Downloading from peer"
609msgstr "Laster ned fra nedlaster"
610
611#: ../gtk/details.c:507
612msgid "We'd download from peer if they'd let us"
613msgstr "Ville lastet ned fra nedlaster hvis nedlaster hadde tillat det"
614
615#: ../gtk/details.c:508
616msgid "Uploading to peer"
617msgstr "Laster opp til nedlaster"
618
619#: ../gtk/details.c:509
620msgid "We'd upload to peer if they'd ask us"
621msgstr "Ville lastet opp til nedlaster hvis nedlaster hadde bett om det"
622
623#: ../gtk/details.c:510
624msgid "Peer has unchoked us, but we're not interested"
625msgstr "Nedlaster har fjernet strupingen mot oss, men vi er ikke interessert"
626
627#: ../gtk/details.c:511
628msgid "We unchoked the peer, but they're not interested"
629msgstr "Struping mot nedlaster fjernet, men nedlaster er ikke interessert"
630
631#: ../gtk/details.c:512
632msgid "Encrypted connection"
633msgstr "Kryptert tilkobling"
634
635#: ../gtk/details.c:513
636msgid "Peer was discovered through Peer Exchange (PEX)"
637msgstr "Nedlaster oppdaget via nedlasterutveksling (PEX)"
638
639#: ../gtk/details.c:514
640msgid "Peer is an incoming connection"
641msgstr "Nedlaster kontaktet oss"
642
643#: ../gtk/details.c:656
644msgid "<b>Availability</b>"
645msgstr "<b>Tilgjengelighet</b>"
646
647#: ../gtk/details.c:678
648msgid "<b>Connected Peers</b>"
649msgstr "<b>Tilkoblede nedlastere</b>"
650
651#: ../gtk/details.c:688
652msgid "<b>Seeders:</b>"
653msgstr "<b>Delere:</b>"
654
655#: ../gtk/details.c:695
656msgid "<b>Leechers:</b>"
657msgstr "<b>Snyltere:</b>"
658
659#: ../gtk/details.c:702
660msgid "<b>Completed:</b>"
661msgstr "<b>Ferdig:</b>"
662
663#: ../gtk/details.c:732 ../gtk/makemeta-ui.c:312
664msgid "Details"
665msgstr "Detaljer"
666
667#. %1$'d is number of pieces
668#. %2$s is how big each piece is
669#: ../gtk/details.c:738
670#, c-format
671msgid "%1$'d Piece @ %2$s"
672msgid_plural "%1$'d Pieces @ %2$s"
673msgstr[0] "%1$'d bruddstykke pÃ¥ %2$s"
674msgstr[1] "%1$'d bruddstykker à %2$s"
675
676#: ../gtk/details.c:743
677msgid "Pieces:"
678msgstr "Bruddstykker:"
679
680#: ../gtk/details.c:747
681msgid "Hash:"
682msgstr "Hash:"
683
684#: ../gtk/details.c:750
685msgid "Private to this tracker -- PEX disabled"
686msgstr "Kun for denne stifinneren -- PEX avskrudd"
687
688#: ../gtk/details.c:751
689msgid "Public torrent"
690msgstr "Offentlig torrent"
691
692#: ../gtk/details.c:753
693msgid "Privacy:"
694msgstr "Fortrolighet:"
695
696#: ../gtk/details.c:765
697msgid "Comment:"
698msgstr "Kommentar:"
699
700#: ../gtk/details.c:769
701msgid "Origins"
702msgstr "Opprinnelse"
703
704#: ../gtk/details.c:771 ../gtk/details.c:867 ../gtk/details.c:872
705#, c-format
706msgid "Unknown"
707msgstr "Ukjent"
708
709#: ../gtk/details.c:772
710msgid "Creator:"
711msgstr "Opprettet av:"
712
713#: ../gtk/details.c:776
714msgid "Date:"
715msgstr "Dato:"
716
717#: ../gtk/details.c:780
718msgid "Location"
719msgstr "Plassering"
720
721#: ../gtk/details.c:784
722msgid "Destination folder:"
723msgstr "MÃ¥lmappe:"
724
725#: ../gtk/details.c:788
726msgid "Torrent file:"
727msgstr "Torrent-fil:"
728
729#: ../gtk/details.c:833
730#, c-format
731msgid "%.1f%%"
732msgstr "%.1f%%"
733
734#. %1$.1f is percent of how much of what we want's been downloaded,
735#. %2$.1f is percent of how much of the whole torrent we've downloaded
736#: ../gtk/details.c:837
737#, c-format
738msgid "%1$.1f%% (%2$.1f%% selected)"
739msgstr "%1$.1f%% (%2$.1f%% valgt)"
740
741#. %1$s is total size of what we've saved to disk
742#. %2$s is how much of it's passed the checksum test
743#: ../gtk/details.c:845
744#, c-format
745msgid "%1$s (%2$s verified)"
746msgstr "%1$s (%2$s verifisert)"
747
748#: ../gtk/details.c:864 ../gtk/util.c:61 ../gtk/util.c:81
749msgid "None"
750msgstr "Ingen"
751
752#: ../gtk/details.c:893
753msgid "Transfer"
754msgstr "OverfÞring"
755
756#: ../gtk/details.c:896
757msgid "State:"
758msgstr "Tilstand:"
759
760#: ../gtk/details.c:899
761msgid "Progress:"
762msgstr "Fremdrift"
763
764#. "Have" refers to how much of the torrent we have
765#: ../gtk/details.c:903
766msgid "Have:"
767msgstr "Har:"
768
769#: ../gtk/details.c:906 ../gtk/stats.c:104 ../gtk/stats.c:116
770msgid "Downloaded:"
771msgstr "Lastet ned:"
772
773#: ../gtk/details.c:909 ../gtk/stats.c:102 ../gtk/stats.c:114
774msgid "Uploaded:"
775msgstr "Lastet opp:"
776
777#: ../gtk/details.c:913
778msgid "Failed DL:"
779msgstr "Feilnedlastet:"
780
781#: ../gtk/details.c:916 ../gtk/stats.c:106 ../gtk/stats.c:118
782msgid "Ratio:"
783msgstr "Delingsrate:"
784
785#: ../gtk/details.c:919
786msgid "Swarm rate:"
787msgstr "Total hastighet:"
788
789#: ../gtk/details.c:922
790msgid "Error:"
791msgstr "Feil:"
792
793#: ../gtk/details.c:926
794msgid "Completion"
795msgstr "Ferdigstillelse"
796
797#: ../gtk/details.c:936
798msgid "Dates"
799msgstr "Datoer"
800
801#: ../gtk/details.c:939
802msgid "Started at:"
803msgstr "PÃ¥begynt:"
804
805#: ../gtk/details.c:942
806msgid "Last activity at:"
807msgstr "Sist aktivitet:"
808
809#: ../gtk/details.c:1037 ../gtk/tr-prefs.c:504
810msgid "Bandwidth"
811msgstr "BÃ¥ndbredde"
812
813#: ../gtk/details.c:1039 ../gtk/tr-prefs.c:506
814msgid "Limit _download speed (KB/s):"
815msgstr "Begrens _nedlastingshastighet til (KiB/s):"
816
817#: ../gtk/details.c:1052 ../gtk/tr-prefs.c:513
818msgid "Limit _upload speed (KB/s):"
819msgstr "Begrens _opplastingshastighet til (KiB/s):"
820
821#: ../gtk/details.c:1066
822msgid "Peer Connections"
823msgstr "Tilkoblinger til nedlastere"
824
825#: ../gtk/details.c:1071
826msgid "_Maximum peers:"
827msgstr "_Maksimalt tilkoblede nedlastere:"
828
829#: ../gtk/details.c:1075
830msgid "_Stop seeding at ratio:"
831msgstr "_Slutt Ã¥ dele ved delingsrate pÃ¥:"
832
833#: ../gtk/details.c:1130
834msgid "Scrape"
835msgstr "Krafs"
836
837#: ../gtk/details.c:1132
838msgid "Last scrape at:"
839msgstr "Sist krafs"
840
841#: ../gtk/details.c:1137 ../gtk/details.c:1164
842msgid "Tracker responded:"
843msgstr "Stifinner svarte:"
844
845#: ../gtk/details.c:1142
846msgid "Next scrape in:"
847msgstr "Neste krafs:"
848
849#: ../gtk/details.c:1148
850msgid "Announce"
851msgstr "Annonsering"
852
853#: ../gtk/details.c:1156
854msgid "Tracker:"
855msgstr "Stifinner:"
856
857#: ../gtk/details.c:1159
858msgid "Last announce at:"
859msgstr "Sist annonsering:"
860
861#: ../gtk/details.c:1169
862msgid "Next announce in:"
863msgstr "Neste annonsering:"
864
865#. how long until the tracker will honor user
866#. * pressing the "ask for more peers" button
867#: ../gtk/details.c:1176
868msgid "Manual announce allowed in:"
869msgstr "Manuell annonsering tillat om:"
870
871#: ../gtk/details.c:1192 ../gtk/details.c:1204
872msgid "Never"
873msgstr "Aldri"
874
875#. %1$s is torrent name
876#. %2$s its file size
877#: ../gtk/details.c:1296
878#, c-format
879msgid "Details for %1$s (%2$s)"
880msgstr "Detaljer for %1$s (%2$s)"
881
882#: ../gtk/details.c:1314
883msgid "Activity"
884msgstr "Aktivitet"
885
886#: ../gtk/details.c:1319 ../gtk/tr-prefs.c:572
887msgid "Peers"
888msgstr "Nedlastere"
889
890#: ../gtk/details.c:1324 ../gtk/tr-window.c:435
891msgid "Tracker"
892msgstr "Stifinner"
893
894#: ../gtk/details.c:1328 ../gtk/msgwin.c:168
895msgid "Information"
896msgstr "Informasjon"
897
898#: ../gtk/details.c:1334 ../gtk/tr-window.c:435
899msgid "Files"
900msgstr "Filer"
901
902#: ../gtk/details.c:1339 ../gtk/tr-prefs.c:453
903msgid "Options"
904msgstr "Valg"
905
906#: ../gtk/dialogs.c:114
907msgid "<big><b>Quit Transmission?</b></big>"
908msgstr "<big><b>Avslutte Transmission?</b></big>"
909
910#: ../gtk/dialogs.c:126
911msgid "_Don't ask me again"
912msgstr "_Ikke spÞr meg om dette igjen"
913
914#: ../gtk/dialogs.c:215
915msgid "Remove torrent?"
916msgid_plural "Remove torrents?"
917msgstr[0] "Fjerne torrent?"
918msgstr[1] "Fjerne torrentene?"
919
920#: ../gtk/dialogs.c:217
921msgid "Delete this torrent's downloaded files?"
922msgid_plural "Delete these torrents' downloaded files?"
923msgstr[0] "Fjerne denne torrentens nedlastede filer?"
924msgstr[1] "Fjerne disse torrentenes nedlastede filer?"
925
926#: ../gtk/dialogs.c:222
927msgid "Some of these torrents are incomplete or connected to peers."
928msgstr "Noen av disse torrentene er ufullstendige eller tilkoblet nedlastere"
929
930#: ../gtk/dialogs.c:226
931msgid "This torrent is incomplete or connected to peers."
932msgid_plural "One of these torrents is incomplete or connected to peers."
933msgstr[0] "Denne torrenten er ufullstendig eller tilkoblet nedlastere."
934msgstr[1] ""
935"En av disse torrentene er ufullstendig eller tilkoblet nedlastere."
936
937#. this refers to priority
938#: ../gtk/file-list.c:65
939msgid "High"
940msgstr "HÞy"
941
942#. this refers to priority
943#: ../gtk/file-list.c:67
944msgid "Normal"
945msgstr "Middels"
946
947#. this refers to priority
948#: ../gtk/file-list.c:69
949msgid "Low"
950msgstr "Lav"
951
952#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
953#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
954#: ../gtk/file-list.c:479
955msgid "filedetails|File"
956msgstr "Fil"
957
958#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
959#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
960#: ../gtk/file-list.c:494
961msgid "filedetails|Progress"
962msgstr "Fremdrift"
963
964#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
965#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
966#. Please note the items for this column are checkboxes (yes/no)
967#: ../gtk/file-list.c:512
968msgid "filedetails|Download"
969msgstr "Nedlasting"
970
971#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
972#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
973#: ../gtk/file-list.c:524
974msgid "filedetails|Priority"
975msgstr "Prioritet"
976
977#: ../gtk/ipc.c:232 ../gtk/ipc.c:391
978msgid "Bad IPC protocol version"
979msgstr "Gal versjon av IPC-protokoll"
980
981#: ../gtk/ipc.c:235 ../gtk/ipc.c:394
982#, c-format
983msgid "IPC parse error: %s"
984msgstr "Tolkningsfeil i IPC-protokollen: %s"
985
986#: ../gtk/ipc.c:264 ../gtk/ipc.c:480 ../libtransmission/fdlimit.c:390
987#: ../libtransmission/net.c:105
988#, c-format
989msgid "Couldn't create socket: %s"
990msgstr "Klarte ikke Ã¥ opprette socket: %s"
991
992#: ../gtk/ipc.c:273
993#, c-format
994msgid "Couldn't connect to \"%1$s\": %2$s"
995msgstr "Klarte ikke Ã¥ koble til «%1$s»: %2$s"
996
997#: ../gtk/ipc.c:313 ../gtk/ipc.c:1133
998#, c-format
999msgid "Couldn't set up IPC: %s"
1000msgstr "Klarte ikke Ã¥ konfigurere IPC: %s"
1001
1002#: ../gtk/main.c:302
1003msgid "Start with all torrents paused"
1004msgstr "Start med alle torrentene stoppet"
1005
1006#: ../gtk/main.c:304
1007msgid "Ask the running instance to quit"
1008msgstr "Be den allerede kjÞrende instansen om Ã¥ avslutte"
1009
1010#: ../gtk/main.c:307
1011msgid "Start minimized in system tray"
1012msgstr "Start minimert (med ikon i varslingsomrÃ¥det)"
1013
1014#: ../gtk/main.c:310
1015msgid "Where to look for configuration files"
1016msgstr "Plassering av konfigurasjonsfiler"
1017
1018#: ../gtk/main.c:322
1019msgid "Transmission"
1020msgstr "Transmission"
1021
1022#: ../gtk/main.c:327
1023msgid "[torrent files]"
1024msgstr "[torrent-filer]"
1025
1026#: ../gtk/main.c:663
1027msgid "<b>Closing Connections</b>"
1028msgstr "<b>Lukker tilkoblinger</b>"
1029
1030#: ../gtk/main.c:667
1031msgid "Sending upload/download totals to tracker..."
1032msgstr "Sender opplasting- og nedlastingsmengde til stifinner ..."
1033
1034#: ../gtk/main.c:672
1035msgid "_Quit Immediately"
1036msgstr "_Avslutt nÃ¥"
1037
1038#: ../gtk/main.c:805
1039#, c-format
1040msgid "Failed to load torrent file: %s"
1041msgid_plural "Failed to load torrent files: %s"
1042msgstr[0] "Klarte ikke Ã¥ laste inn torrent-filen: %s"
1043msgstr[1] "Klarte ikke Ã¥ laste inn torrent-filene: %s"
1044
1045#: ../gtk/main.c:929
1046msgid "A fast and easy BitTorrent client"
1047msgstr "En rask og enkel BitTorrent-klient"
1048
1049#: ../gtk/main.c:932
1050msgid "Copyright 2005-2008 The Transmission Project"
1051msgstr "Copyright 2005-2008 The Transmission Project"
1052
1053#. Translators: translate "translator-credits" as your name
1054#. to have it appear in the credits in the "About" dialog
1055#: ../gtk/main.c:941
1056msgid "translator-credits"
1057msgstr ""
1058"oversettere\n"
1059"\n"
1060"Launchpad Contributions:\n"
1061"  Geir Hauge https://launchpad.net/~geir-hauge\n"
1062"  Mikal Krogstad https://launchpad.net/~mikal-krogstad"
1063
1064#: ../gtk/makemeta-ui.c:98
1065msgid "Torrent created"
1066msgstr "Torrent opprettet"
1067
1068#: ../gtk/makemeta-ui.c:102 ../gtk/makemeta-ui.c:111 ../gtk/makemeta-ui.c:118
1069#, c-format
1070msgid "Torrent creation failed: %s"
1071msgstr "Klarte ikke Ã¥ opprette torrent: %s"
1072
1073#: ../gtk/makemeta-ui.c:102
1074msgid "Invalid URL"
1075msgstr "Ugyldig URL"
1076
1077#: ../gtk/makemeta-ui.c:106
1078#, c-format
1079msgid "Torrent creation cancelled"
1080msgstr "Opprettelse av torrent avbrutt"
1081
1082#: ../gtk/makemeta-ui.c:110 ../libtransmission/blocklist.c:69
1083#: ../libtransmission/blocklist.c:203 ../libtransmission/utils.c:370
1084#, c-format
1085msgid "Couldn't read \"%1$s\": %2$s"
1086msgstr "Klarte ikke Ã¥ lese «%1$s»: %2$s"
1087
1088#: ../gtk/makemeta-ui.c:209 ../gtk/makemeta-ui.c:331
1089#, c-format
1090msgid "No files selected"
1091msgstr "Ingen filer er valgt"
1092
1093#: ../gtk/makemeta-ui.c:223 ../gtk/makemeta-ui.c:301
1094#, c-format
1095msgid "<i>No files selected</i>"
1096msgstr "<i>Ingen filer er valgt</i>"
1097
1098#. %1$s is the torrent size
1099#. %2$'d is its number of files
1100#: ../gtk/makemeta-ui.c:229
1101#, c-format
1102msgid "<i>%1$s; %2$'d File</i>"
1103msgid_plural "<i>%1$s; %2$'d Files</i>"
1104msgstr[0] "<i>%1$s i %2$'d fil</i>"
1105msgstr[1] "<i>%1$s i %2$'d filer</i>"
1106
1107#. %1$'s is number of pieces;
1108#. %2$s is how big each piece is
1109#: ../gtk/makemeta-ui.c:242
1110#, c-format
1111msgid "<i>%1$'d Piece @ %2$s</i>"
1112msgid_plural "<i>%1$'d Pieces @ %2$s</i>"
1113msgstr[0] "<i>%1$'d bruddstykke pÃ¥ %2$s</i>"
1114msgstr[1] "<i>%1$'d bruddstykker à %2$s</i>"
1115
1116#: ../gtk/makemeta-ui.c:269
1117msgid "New Torrent"
1118msgstr "Ny torrent"
1119
1120#: ../gtk/makemeta-ui.c:283
1121msgid "Content"
1122msgstr "Innhold"
1123
1124#: ../gtk/makemeta-ui.c:285
1125msgid "_Single File:"
1126msgstr "_Enkeltfil:"
1127
1128#: ../gtk/makemeta-ui.c:292
1129msgid "_Folder:"
1130msgstr "_Mappe:"
1131
1132#: ../gtk/makemeta-ui.c:314
1133msgid "_Private to this tracker"
1134msgstr "_Kun for denne stifinneren"
1135
1136#: ../gtk/makemeta-ui.c:318
1137msgid "Announce _URL:"
1138msgstr "Annonserings-_URL"
1139
1140#: ../gtk/makemeta-ui.c:321
1141msgid "Commen_t:"
1142msgstr "Kommen_tar:"
1143
1144#: ../gtk/msgwin.c:84 ../libtransmission/bencode.c:1111
1145#: ../libtransmission/blocklist.c:251
1146#, c-format
1147msgid "Couldn't save file \"%1$s\": %2$s"
1148msgstr "Klarte ikke Ã¥ lagre filen «%1$s»: %2$s"
1149
1150#: ../gtk/msgwin.c:132
1151msgid "Save Log"
1152msgstr "Lagre logg"
1153
1154#: ../gtk/msgwin.c:167
1155msgid "Error"
1156msgstr "Feil"
1157
1158#: ../gtk/msgwin.c:169
1159msgid "Debug"
1160msgstr "FeilsÞk"
1161
1162#: ../gtk/msgwin.c:229
1163msgid "Time"
1164msgstr "Tid"
1165
1166#. noun.  column title for a list
1167#: ../gtk/msgwin.c:231 ../gtk/tr-window.c:435
1168msgid "Name"
1169msgstr "Navn"
1170
1171#. noun.  column title for a list
1172#: ../gtk/msgwin.c:233
1173msgid "Message"
1174msgstr "Melding"
1175
1176#: ../gtk/msgwin.c:393
1177msgid "Message Log"
1178msgstr "Meldingslogg"
1179
1180#: ../gtk/msgwin.c:427
1181msgid "Level"
1182msgstr "NivÃ¥"
1183
1184#: ../gtk/notify.c:59
1185msgid "Torrent Complete"
1186msgstr "Torrent ferdigstilt"
1187
1188#: ../gtk/notify.c:62
1189msgid "Open File"
1190msgstr "Åpne fil"
1191
1192#: ../gtk/notify.c:64
1193msgid "Open Folder"
1194msgstr "Åpne mappe"
1195
1196#: ../gtk/stats.c:63 ../gtk/stats.c:111
1197#, c-format
1198msgid "Started %'d time"
1199msgid_plural "Started %'d times"
1200msgstr[0] "Startet opp %'d gang"
1201msgstr[1] "Startet opp %'d ganger"
1202
1203#: ../gtk/stats.c:91
1204msgid "Statistics"
1205msgstr "Statistikk"
1206
1207#: ../gtk/stats.c:100
1208msgid "Current Session"
1209msgstr "Denne sesjonen"
1210
1211#: ../gtk/stats.c:108 ../gtk/stats.c:120
1212msgid "Duration:"
1213msgstr "Varighet:"
1214
1215#: ../gtk/stats.c:110
1216msgid "Total"
1217msgstr "Totalt"
1218
1219#. %1$s is how much we've got,
1220#. %2$s is how much we'll have when done,
1221#. %3$.2f%% is a percentage of the two
1222#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:53
1223#, c-format
1224msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%)"
1225msgstr "%1$s av %2$s (%3$.2f%%)"
1226
1227#. %1$s is how much we've got,
1228#. %2$s is the torrent's total size,
1229#. %3$.2f%% is a percentage of the two,
1230#. %4$s is how much we've uploaded,
1231#. %5$s is our upload-to-download ratio
1232#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:64
1233#, c-format
1234msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%), uploaded %4$s (Ratio: %5$s)"
1235msgstr "%1$s av %2$s (%3$.2f%%), %4$s opplastet (delingsrate: %5$s)"
1236
1237#. %1$s is the torrent's total size,
1238#. %2$s is how much we've uploaded,
1239#. %3$s is our upload-to-download ratio
1240#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:75
1241#, c-format
1242msgid "%1$s, uploaded %2$s (Ratio: %3$s)"
1243msgstr "%1$s, %2$s opplastet (delingsrate: %3$s)"
1244
1245#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:87
1246msgid "Not available"
1247msgstr "Ikke tilgjengelig"
1248
1249#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:89
1250msgid "Stalled"
1251msgstr "Stoppet opp"
1252
1253#. time remaining
1254#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:94
1255#, c-format
1256msgid "%s remaining"
1257msgstr "%s gjenstÃ¥r"
1258
1259#. Translators: do not translate the "speed|" disambiguation prefix.
1260#. %1$s is the download speed
1261#. %2$s is the upload speed
1262#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:119
1263#, c-format
1264msgid "speed|Down: %1$s, Up: %2$s"
1265msgstr "Ned: %1$s, Opp: %2$s"
1266
1267#. download speed
1268#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:122
1269#, c-format
1270msgid "Down: %s"
1271msgstr "Ned: %s"
1272
1273#. upload speed
1274#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:125
1275#, c-format
1276msgid "Up: %s"
1277msgstr "Opp: %s"
1278
1279#. the torrent isn't uploading or downloading
1280#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:128
1281msgid "Idle"
1282msgstr "Inaktiv"
1283
1284#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:141
1285msgid "Paused"
1286msgstr "Stoppet"
1287
1288#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:145
1289msgid "Waiting to verify local data"
1290msgstr "Venter pÃ¥ Ã¥ fÃ¥ verifisert lokal data"
1291
1292#. [0...100]
1293#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:149 ../gtk/tr-torrent.c:282
1294#, c-format
1295msgid "Verifying local data (%.1f%% tested)"
1296msgstr "Verifiserer lokal data (%.1f%% sjekket)"
1297
1298#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:158 ../gtk/tr-window.c:619
1299#: ../gtk/tr-window.c:639
1300#, c-format
1301msgid "Ratio: %s"
1302msgstr "Delingsrate: %s"
1303
1304#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:199
1305#, c-format
1306msgid "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peer"
1307msgid_plural "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peers"
1308msgstr[0] "Laster ned fra %1$'d av %2$'d tilkoblet nedlaster"
1309msgstr[1] "Laster ned fra %1$'d av %2$'d tilkoblede nedlastere"
1310
1311#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:208 ../gtk/tr-torrent.c:302
1312#, c-format
1313msgid "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peer"
1314msgid_plural "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peers"
1315msgstr[0] "Deler med %1$'d av %2$'d tilkoblet nedlaster"
1316msgstr[1] "Deler med %1$'d av %2$'d tilkoblede nedlastere"
1317
1318#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:1
1319msgid "BitTorrent Client"
1320msgstr "BitTorrent-klient"
1321
1322#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:2
1323msgid "Download and share files over BitTorrent"
1324msgstr "Last ned og del filer med BitTorrent"
1325
1326#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:3
1327msgid "Transmission BitTorrent Client"
1328msgstr "Transmission BitTorrent-klient"
1329
1330#. %1$'d is the number of torrents we're seeding,
1331#. %2$'d is the number of torrents we're downloading,
1332#. %3$s is our download speed,
1333#. %4$s is our upload speed
1334#: ../gtk/tr-icon.c:74
1335#, c-format
1336msgid ""
1337"%1$'d Seeding, %2$'d Downloading\n"
1338"Down: %3$s, Up: %4$s"
1339msgstr ""
1340"%1$'d deles, %2$'d lastes ned\n"
1341"Ned: %3$s, Opp: %4$s"
1342
1343#: ../gtk/tr-prefs.c:204
1344msgid "Port is <b>open</b>"
1345msgstr "Porten er <b>Ã¥pen</b>"
1346
1347#: ../gtk/tr-prefs.c:205
1348msgid "Port is <b>closed</b>"
1349msgstr "Porten er <b>lukket</b>"
1350
1351#: ../gtk/tr-prefs.c:218
1352msgid "<i>Testing port...</i>"
1353msgstr "<i>Tester port ...</i>"
1354
1355#: ../gtk/tr-prefs.c:240
1356msgid "Adding Torrents"
1357msgstr "Legger til torrenter"
1358
1359#: ../gtk/tr-prefs.c:243
1360msgid "Automatically add torrents from:"
1361msgstr "Legg til torrenter automatisk fra:"
1362
1363#: ../gtk/tr-prefs.c:259
1364msgid "Mo_ve source files to Trash"
1365msgstr "_Flytt kildefilene til papirkurven"
1366
1367#: ../gtk/tr-prefs.c:289
1368#, c-format
1369msgid "Ignore the %'d _blocklisted peer"
1370msgid_plural "Ignore the %'d _blocklisted peers"
1371msgstr[0] "Ignorer %'d blokkeringslistet nedlaster"
1372msgstr[1] "Ignorer de %'d blokkeringslistede nedlasterene"
1373
1374#: ../gtk/tr-prefs.c:337
1375#, c-format
1376msgid "Retrieving blocklist..."
1377msgstr "Henter blokkeringsliste ..."
1378
1379#: ../gtk/tr-prefs.c:343
1380#, c-format
1381msgid "Unable to get blocklist."
1382msgstr "Klarte ikke Ã¥ hente blokkeringsliste."
1383
1384#: ../gtk/tr-prefs.c:355
1385#, c-format
1386msgid "Unable to get blocklist: %s"
1387msgstr "Klarte ikke Ã¥ hente blokkeringsliste: %s"
1388
1389#: ../gtk/tr-prefs.c:369
1390#, c-format
1391msgid "Uncompressing blocklist..."
1392msgstr "Dekomprimerer blokkeringsliste ..."
1393
1394#: ../gtk/tr-prefs.c:379
1395#, c-format
1396msgid "Parsing blocklist..."
1397msgstr "Tolker blokkeringsliste ..."
1398
1399#: ../gtk/tr-prefs.c:386 ../libtransmission/blocklist.c:258
1400#, c-format
1401msgid "Blocklist updated with %'d entries"
1402msgstr "Blokkeringsliste er oppdatert med %'d oppfÞringer"
1403
1404#: ../gtk/tr-prefs.c:427
1405msgid "Updating Blocklist"
1406msgstr "Oppdaterer blokkeringsliste"
1407
1408#: ../gtk/tr-prefs.c:459
1409msgid "_Update Blocklist"
1410msgstr "_Oppdater blokkeringsliste"
1411
1412#: ../gtk/tr-prefs.c:471
1413msgid "_Ignore unencrypted peers"
1414msgstr "_Ignorer ukrypterte nedlastere"
1415
1416#: ../gtk/tr-prefs.c:475
1417msgid "Use peer e_xchange"
1418msgstr "Bruk nedlaster_utveksling"
1419
1420#. section header for the "maximum number of peers" section
1421#: ../gtk/tr-prefs.c:481
1422msgid "Limits"
1423msgstr "Begrensninger"
1424
1425#: ../gtk/tr-prefs.c:484
1426msgid "Maximum peers _overall:"
1427msgstr "Maksimalt antall nedlastere t_otalt:"
1428
1429#: ../gtk/tr-prefs.c:486
1430msgid "Maximum peers per _torrent:"
1431msgstr "Maksimalt antall tilkoblede nedlastere per _torrent:"
1432
1433#: ../gtk/tr-prefs.c:520
1434msgid "Ports"
1435msgstr "Porter"
1436
1437#: ../gtk/tr-prefs.c:522
1438msgid "_Forward port from router"
1439msgstr "_ViderefÞr port fra ruter"
1440
1441#: ../gtk/tr-prefs.c:532
1442msgid "Incoming _port:"
1443msgstr "Innkommende _port:"
1444
1445#: ../gtk/tr-prefs.c:555
1446msgid "Transmission Preferences"
1447msgstr "Brukervalg for Transmission"
1448
1449#: ../gtk/tr-prefs.c:569
1450msgid "Torrents"
1451msgstr "Torrenter"
1452
1453#: ../gtk/tr-prefs.c:575
1454msgid "Network"
1455msgstr "Nettverk"
1456
1457#: ../gtk/tr-torrent.c:225
1458#, c-format
1459msgid "File \"%s\" isn't a valid torrent"
1460msgstr "Filen «%s» er ikke en gyldig torrent-fil"
1461
1462#: ../gtk/tr-torrent.c:228
1463#, c-format
1464msgid "File \"%s\" is already open"
1465msgstr "Filen «%s» er allerede Ã¥pnet"
1466
1467#. [0...100]
1468#: ../gtk/tr-torrent.c:277
1469#, c-format
1470msgid "Waiting to verify local data (%.1f%% tested)"
1471msgstr "Venter pÃ¥ Ã¥ fÃ¥ verifisert lokal data (%.1f%% sjekket)"
1472
1473#: ../gtk/tr-torrent.c:288
1474#, c-format
1475msgid "Not available (%.1f%%)"
1476msgstr "Ikke tilgjengelig (%.1f%%)"
1477
1478#: ../gtk/tr-torrent.c:290
1479#, c-format
1480msgid "Stalled (%.1f%%)"
1481msgstr "Stoppet opp (%.1f%%)"
1482
1483#. %1$s is # of minutes
1484#. %2$.1f is a percentage of how much of the torrent is done
1485#: ../gtk/tr-torrent.c:296
1486#, c-format
1487msgid "%1$s remaining (%2$.1f%%)"
1488msgstr "%1$s gjenstÃ¥r (%2$.1f%%)"
1489
1490#: ../gtk/tr-torrent.c:308
1491#, c-format
1492msgid "Stopped (%.1f%%)"
1493msgstr "Stoppet (%.1f%%)"
1494
1495#: ../gtk/tr-window.c:150
1496msgid "Torrent"
1497msgstr "Torrent"
1498
1499#: ../gtk/tr-window.c:235
1500msgid "Total Ratio"
1501msgstr "Total delingsrate"
1502
1503#: ../gtk/tr-window.c:236
1504msgid "Session Ratio"
1505msgstr "Delingsrate denne sesjonen"
1506
1507#: ../gtk/tr-window.c:237
1508msgid "Total Transfer"
1509msgstr "Total overfÞring"
1510
1511#: ../gtk/tr-window.c:238
1512msgid "Session Transfer"
1513msgstr "OverfÞring denne sesjonen"
1514
1515#. show all torrents
1516#: ../gtk/tr-window.c:424
1517msgid "A_ll"
1518msgstr "A_lle"
1519
1520#. show only torrents that have connected peers
1521#: ../gtk/tr-window.c:426
1522msgid "_Active"
1523msgstr "_Aktive"
1524
1525#. show only torrents that are trying to download
1526#: ../gtk/tr-window.c:428
1527msgid "_Downloading"
1528msgstr "Lastes _ned"
1529
1530#. show only torrents that are trying to upload
1531#: ../gtk/tr-window.c:430
1532msgid "_Seeding"
1533msgstr "_Deles"
1534
1535#. show only torrents that are paused
1536#: ../gtk/tr-window.c:432
1537msgid "_Paused"
1538msgstr "_Stoppede"
1539
1540#: ../gtk/tr-window.c:593
1541#, c-format
1542msgid "%1$'d of %2$'d Torrent"
1543msgid_plural "%1$'d of %2$'d Torrents"
1544msgstr[0] "%1$d av %2$d torrent"
1545msgstr[1] "%1$d av %2$d torrenter"
1546
1547#: ../gtk/tr-window.c:598
1548#, c-format
1549msgid "%'d Torrent"
1550msgid_plural "%'d Torrents"
1551msgstr[0] "%'d torrent"
1552msgstr[1] "%'d torrenter"
1553
1554#. Translators: do not translate the "size|" disambiguation prefix.
1555#. %1$s is the size of the data we've downloaded
1556#. %2$s is the size of the data we've uploaded
1557#: ../gtk/tr-window.c:627 ../gtk/tr-window.c:635
1558#, c-format
1559msgid "size|Down: %1$s, Up: %2$s"
1560msgstr "Ned: %1$s, Opp: %2$s"
1561
1562#: ../gtk/tr-window.c:691
1563#, c-format
1564msgid "Tracker will allow requests in %s"
1565msgstr "Stifinner vil tillate anmodninger om %s"
1566
1567#: ../gtk/util.c:90
1568#, c-format
1569msgid "%'u byte"
1570msgid_plural "%'u bytes"
1571msgstr[0] "%'u byte"
1572msgstr[1] "%'u bytes"
1573
1574#: ../gtk/util.c:95
1575#, c-format
1576msgid "%'.1f KB"
1577msgstr "%'.1f KB"
1578
1579#: ../gtk/util.c:98
1580#, c-format
1581msgid "%'.1f MB"
1582msgstr "%'.1f MB"
1583
1584#: ../gtk/util.c:101
1585#, c-format
1586msgid "%'.1f GB"
1587msgstr "%'.1f GB"
1588
1589#. 0.0 KB to 999.9 KB
1590#: ../gtk/util.c:114
1591#, c-format
1592msgid "%'.1f KB/s"
1593msgstr "%'.1f KB/s"
1594
1595#. 0.98 MB to 99.99 MB
1596#: ../gtk/util.c:116
1597#, c-format
1598msgid "%'.2f MB/s"
1599msgstr "%'.2f MB/s"
1600
1601#. 100.0 MB to 999.9 MB
1602#: ../gtk/util.c:118
1603#, c-format
1604msgid "%'.1f MB/s"
1605msgstr "%'.1f MB/s"
1606
1607#. insane speeds
1608#: ../gtk/util.c:120
1609#, c-format
1610msgid "%'.2f GB/s"
1611msgstr "%'.2f GB/s"
1612
1613#: ../gtk/util.c:136
1614#, c-format
1615msgid "%'d second"
1616msgid_plural "%'d seconds"
1617msgstr[0] "%'d sekund"
1618msgstr[1] "%'d sekund"
1619
1620#: ../gtk/util.c:143 ../gtk/util.c:157
1621#, c-format
1622msgid "%'d minute"
1623msgid_plural "%'d minutes"
1624msgstr[0] "%'d minutt"
1625msgstr[1] "%'d minutt"
1626
1627#: ../gtk/util.c:156 ../gtk/util.c:164
1628#, c-format
1629msgid "%'d hour"
1630msgid_plural "%'d hours"
1631msgstr[0] "%'d time"
1632msgstr[1] "%'d timer"
1633
1634#: ../gtk/util.c:169
1635#, c-format
1636msgid "%'d day"
1637msgid_plural "%'d days"
1638msgstr[0] "%'d dÞgn"
1639msgstr[1] "%'d dÞgn"
1640
1641#: ../gtk/util.c:468
1642msgid "Transmission Bittorrent Client"
1643msgstr "Transmission BitTorrent-klient"
1644
1645#: ../gtk/util.c:469
1646msgid "BitTorrent Activity"
1647msgstr "BitTorrent-aktivitet"
1648
1649#: ../gtk/util.c:477
1650msgid "Desktop hibernation disabled while Transmission is running"
1651msgstr "Dvalemodus koblet fra mens Transmission kjÞrer"
1652
1653#: ../gtk/util.c:479
1654#, c-format
1655msgid "Couldn't disable desktop hibernation: %s"
1656msgstr "Klarte ikke Ã¥ koble fra dvalemodus: %s"
1657
1658#. did caller give us an uninitialized val?
1659#: ../libtransmission/bencode.c:806
1660msgid "Invalid metadata"
1661msgstr "Ugyldig metadata"
1662
1663#: ../libtransmission/blocklist.c:92
1664#, c-format
1665msgid "Blocklist contains %'d entries"
1666msgstr "Blokkeringslisten inneholder %'d oppfÞringer"
1667
1668#. %s is the torrent name
1669#: ../libtransmission/fastresume.c:644 ../libtransmission/fastresume.c:655
1670msgid "Couldn't read resume file"
1671msgstr "Klarte ikke Ã¥ lese gjennopptakingsfila"
1672
1673#: ../libtransmission/makemeta.c:58
1674#, c-format
1675msgid "Torrent Creator is skipping file \"%s\": %s"
1676msgstr "Torrent-oppretter hopper over filen «%s»: %s"
1677
1678#: ../libtransmission/metainfo.c:214 ../libtransmission/metainfo.c:258
1679#: ../libtransmission/metainfo.c:270 ../libtransmission/metainfo.c:512
1680#: ../libtransmission/metainfo.c:641 ../libtransmission/metainfo.c:673
1681#: ../libtransmission/metainfo.c:682
1682#, c-format
1683msgid "Missing metadata entry \"%s\""
1684msgstr "Manglende metadataoppfÞring «%s»"
1685
1686#: ../libtransmission/metainfo.c:256 ../libtransmission/metainfo.c:268
1687#: ../libtransmission/metainfo.c:275 ../libtransmission/metainfo.c:492
1688#: ../libtransmission/metainfo.c:639 ../libtransmission/metainfo.c:649
1689#: ../libtransmission/metainfo.c:671 ../libtransmission/metainfo.c:680
1690#, c-format
1691msgid "Invalid metadata entry \"%s\""
1692msgstr "Ugyldig metadataoppfÞring «%s»"
1693
1694#: ../libtransmission/metainfo.c:299 ../libtransmission/metainfo.c:308
1695msgid "Torrent is corrupt"
1696msgstr "Torrent er korrupt"
1697
1698#: ../libtransmission/metainfo.c:526
1699#, c-format
1700msgid "Invalid announce URL \"%s\""
1701msgstr "Ugyldig annonserings-URL «%s»"
1702
1703#: ../libtransmission/metainfo.c:711
1704msgid "Invalid or missing metadata entries \"length\" and \"files\""
1705msgstr "Ugyldig eller manglende metadataoppfÞringer «lengde» og «filer»"
1706
1707#: ../libtransmission/natpmp.c:34
1708msgid "Port Forwarding (NAT-PMP)"
1709msgstr "ViderefÞring av porter (NAT-PMP)"
1710
1711#: ../libtransmission/natpmp.c:70
1712#, c-format
1713msgid "%s succeeded (%d)"
1714msgstr "%s lyktes (%d)"
1715
1716#: ../libtransmission/natpmp.c:129
1717#, c-format
1718msgid "Found public address \"%s\""
1719msgstr "Fant offentlig adresse «%s»"
1720
1721#: ../libtransmission/natpmp.c:156
1722#, c-format
1723msgid "no longer forwarding port %d"
1724msgstr "viderefÞrer ikke lengre port %d"
1725
1726#: ../libtransmission/natpmp.c:192
1727#, c-format
1728msgid "Port %d forwarded successfully"
1729msgstr "Port %d viderefÞrt uten problem"
1730
1731#: ../libtransmission/net.c:145
1732#, c-format
1733msgid "Couldn't connect socket %d to %s, port %d (errno %d - %s)"
1734msgstr "Klarte ikke Ã¥ koble socket %d til %s, port %d (errno %d - %s)"
1735
1736#: ../libtransmission/net.c:186
1737#, c-format
1738msgid "Couldn't bind port %d: %s"
1739msgstr "Klarte ikke Ã¥ binde port %d: %s"
1740
1741#: ../libtransmission/peer-msgs.c:1522
1742#, c-format
1743msgid "Piece %lu, which was just downloaded, failed its checksum test: %s"
1744msgstr ""
1745"Bruddstykke %lu, som nettopp ble nedlastet, feilet "
1746"kontrollsumverifiseringen: %s"
1747
1748#: ../libtransmission/port-forwarding.c:41
1749msgid "Port Forwarding"
1750msgstr "ViderefÞring av porter"
1751
1752#. we're in the process of trying to set up port forwarding
1753#: ../libtransmission/port-forwarding.c:72
1754msgid "Starting"
1755msgstr "Starter"
1756
1757#. we've successfully forwarded the port
1758#: ../libtransmission/port-forwarding.c:74
1759msgid "Forwarded"
1760msgstr "ViderefÞrt"
1761
1762#. we're cancelling the port forwarding
1763#: ../libtransmission/port-forwarding.c:76
1764msgid "Stopping"
1765msgstr "Stopper"
1766
1767#. the port isn't forwarded
1768#: ../libtransmission/port-forwarding.c:78
1769msgid "Not forwarded"
1770msgstr "Ikke viderefÞrt"
1771
1772#: ../libtransmission/port-forwarding.c:99
1773#, c-format
1774msgid "State changed from \"%s\" to \"%s\""
1775msgstr "Tilsdand endret fra «%s» til «%s»"
1776
1777#: ../libtransmission/port-forwarding.c:109
1778#, c-format
1779msgid "Closing port %d"
1780msgstr "Stenger port %d"
1781
1782#: ../libtransmission/port-forwarding.c:120
1783#, c-format
1784msgid "Opened port %d to listen for incoming peer connections"
1785msgstr "Åpnet port %d for Ã¥ lytte etter inkommende nedlastertilkoblinger"
1786
1787#: ../libtransmission/port-forwarding.c:125
1788#, c-format
1789msgid ""
1790"Couldn't open port %d to listen for incoming peer connections (errno %d - %s)"
1791msgstr ""
1792"Klarte ikke å åpne port %d for å lytte etter inkommende "
1793"nedlastertilkoblinger (errno %d - %s)"
1794
1795#: ../libtransmission/port-forwarding.c:163
1796msgid "Stopped"
1797msgstr "Stoppet"
1798
1799#. first %s is the application name
1800#. second %s is the version number
1801#: ../libtransmission/session.c:184
1802#, c-format
1803msgid "%s %s started"
1804msgstr "%s %s startet"
1805
1806#: ../libtransmission/session.c:492
1807#, c-format
1808msgid "Loaded %d torrents"
1809msgstr "%d torrenter lastet inn"
1810
1811#: ../libtransmission/torrent.c:163
1812#, c-format
1813msgid "Got %d peers from tracker"
1814msgstr "Fikk %d nedlastere fra stifinner"
1815
1816#: ../libtransmission/torrent.c:177
1817#, c-format
1818msgid "Tracker warning: \"%s\""
1819msgstr "Stifinneradvarsel: «%s»"
1820
1821#: ../libtransmission/torrent.c:183
1822#, c-format
1823msgid "Tracker error: \"%s\""
1824msgstr "Stifinnerfeil: «%s»"
1825
1826#: ../libtransmission/torrent.c:880
1827#, c-format
1828msgid "Closing torrent; %d left"
1829msgstr "Lukker torrent; %d igjen"
1830
1831#. Translators: this is a minor point that's safe to skip over, but FYI:
1832#. "Complete" and "Done" are specific, different terms in Transmission:
1833#. "Complete" means we've downloaded every file in the torrent.
1834#. "Done" means we're done downloading the files we wanted, but NOT all that exist
1835#: ../libtransmission/torrent.c:1063
1836msgid "Done"
1837msgstr "UtfÞrt"
1838
1839#: ../libtransmission/torrent.c:1064
1840msgid "Complete"
1841msgstr "FullfÞrt"
1842
1843#: ../libtransmission/torrent.c:1065
1844msgid "Incomplete"
1845msgstr "Uferdig"
1846
1847#: ../libtransmission/torrent.c:1110
1848#, c-format
1849msgid "State changed from \"%1$s\" to \"%2$s\""
1850msgstr "Tilstanden endret seg fra «%1$s» til «%2$s»"
1851
1852#: ../libtransmission/upnp.c:27
1853msgid "Port Forwarding (UPnP)"
1854msgstr "ViderefÞring av porter (UPnP)"
1855
1856#: ../libtransmission/upnp.c:95
1857#, c-format
1858msgid "Found Internet Gateway Device \"%s\""
1859msgstr "Fant internettdeleenhet «%s»"
1860
1861#: ../libtransmission/upnp.c:96
1862#, c-format
1863msgid "Local Address is \"%s\""
1864msgstr "Lokal adresse er «%s»"
1865
1866#: ../libtransmission/upnp.c:120
1867#, c-format
1868msgid "Stopping port forwarding through \"%s\", service \"%s\""
1869msgstr "Stopper viderefÞring av porter gjennom «%s», tjeneste «%s»"
1870
1871#: ../libtransmission/upnp.c:149
1872#, c-format
1873msgid ""
1874"Port forwarding through \"%s\", service \"%s\".  (local address: %s:%d)"
1875msgstr ""
1876"ViderefÞring av porter gjennom «%s», tjeneste «%s». (local adresse: %s:%d)"
1877
1878#: ../libtransmission/upnp.c:152
1879msgid "Port forwarding successful!"
1880msgstr "ViderefÞring av porter fungerte feilfritt!"
1881
1882#: ../libtransmission/utils.c:382
1883msgid "Not a regular file"
1884msgstr "Ikke en vanlig fil"
1885
1886#: ../libtransmission/utils.c:396
1887msgid "Memory allocation failed"
1888msgstr "Minnetildeling feilet."
1889
1890#: ../libtransmission/utils.c:468
1891#, c-format
1892msgid "File \"%s\" is in the way"
1893msgstr "Fil «%s» er i veien"
1894
1895#: ../libtransmission/utils.c:535
1896msgid "No error"
1897msgstr "Ingen feil"
1898
1899#: ../libtransmission/utils.c:538
1900msgid "Unspecified error"
1901msgstr "Uspesifisert feil"
1902
1903#: ../libtransmission/utils.c:540
1904msgid "Assert error"
1905msgstr "«Assert»-feil"
1906
1907#: ../libtransmission/utils.c:543
1908msgid "Destination folder doesn't exist"
1909msgstr "MÃ¥lmappe eksisterer ikke"
1910
1911#: ../libtransmission/utils.c:553
1912msgid "A torrent with this name and destination folder already exists."
1913msgstr "En torrent med dette navnet og mÃ¥lmappe eksisterer allerede."
1914
1915#: ../libtransmission/utils.c:555
1916msgid "Checksum failed"
1917msgstr "Kontrollsumverifisering feilet"
1918
1919#: ../libtransmission/utils.c:557
1920msgid "Unspecified I/O error"
1921msgstr "Uspesifisert lese/skrive-feil"
1922
1923#: ../libtransmission/utils.c:560
1924msgid "Tracker error"
1925msgstr "Stifinnerfeil"
1926
1927#: ../libtransmission/utils.c:562
1928msgid "Tracker warning"
1929msgstr "Stifinneradvarsel"
1930
1931#: ../libtransmission/utils.c:565
1932msgid "Peer sent a bad message"
1933msgstr "Nedlaster sendte en gal melding"
1934
1935#: ../libtransmission/utils.c:568
1936msgid "Unknown error"
1937msgstr "Ukjent feil"
1938
1939#: ../libtransmission/verify.c:128
1940msgid "Verifying torrent"
1941msgstr "Verifiserer torrent"
1942
1943#: ../libtransmission/verify.c:160
1944msgid "Queued for verification"
1945msgstr "KÞet for verifisering"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.