source: trunk/po/nb.po @ 6398

Last change on this file since 6398 was 6398, checked in by charles, 14 years ago

(gtk) update translations from Launchpad for the 1.30b2 release

File size: 48.4 KB
Line 
1# Norwegian translations for transmission package.
2# Copyright (C) 2008 THE transmission'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the transmission package.
4# Geir Hauge <geir.hauge@gmail.com>, 2008.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: transmission 1.06\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
11"POT-Creation-Date: 2008-07-19 14:55-0500\n"
12"PO-Revision-Date: 2008-05-16 21:46+0000\n"
13"Last-Translator: Mikal Krogstad <mikal.krogstad@gmail.com>\n"
14"Language-Team: Norwegian <en@li.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19"X-Launchpad-Export-Date: 2008-07-24 20:56+0000\n"
20"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
21
22#~ msgid "Close main window"
23#~ msgstr "Lukk hovedviduet"
24
25#~ msgid "<b>Availability</b>"
26#~ msgstr "<b>Tilgjengelighet</b>"
27
28#~ msgid "<b>Connected Peers</b>"
29#~ msgstr "<b>Tilkoblede nedlastere</b>"
30
31#~ msgid "<b>Completed:</b>"
32#~ msgstr "<b>Ferdig:</b>"
33
34#~ msgid "filedetails|Priority"
35#~ msgstr "Prioritet"
36
37#~ msgid "Bad IPC protocol version"
38#~ msgstr "Gal versjon av IPC-protokoll"
39
40#, c-format
41#~ msgid "IPC parse error: %s"
42#~ msgstr "Tolkningsfeil i IPC-protokollen: %s"
43
44#, c-format
45#~ msgid "Couldn't set up IPC: %s"
46#~ msgstr "Klarte ikke å konfigurere IPC: %s"
47
48#~ msgid "Ask the running instance to quit"
49#~ msgstr "Be den allerede kjÞrende instansen om å avslutte"
50
51#~ msgid "_Quit Immediately"
52#~ msgstr "_Avslutt nå"
53
54#, c-format
55#~ msgid "Failed to load torrent file: %s"
56#~ msgid_plural "Failed to load torrent files: %s"
57#~ msgstr[0] "Klarte ikke å laste inn torrent-filen: %s"
58#~ msgstr[1] "Klarte ikke å laste inn torrent-filene: %s"
59
60#, c-format
61#~ msgid "No files selected"
62#~ msgstr "Ingen filer er valgt"
63
64#, c-format
65#~ msgid "<i>No files selected</i>"
66#~ msgstr "<i>Ingen filer er valgt</i>"
67
68#~ msgid "Content"
69#~ msgstr "Innhold"
70
71#~ msgid "_Single File:"
72#~ msgstr "_Enkeltfil:"
73
74#~ msgid "_Folder:"
75#~ msgstr "_Mappe:"
76
77#~ msgid "_Private to this tracker"
78#~ msgstr "_Kun for denne stifinneren"
79
80#~ msgid "Announce _URL:"
81#~ msgstr "Annonserings-_URL"
82
83#~ msgid "_Source file:"
84#~ msgstr "_Kildefil:"
85
86#~ msgid "Automatically add torrents from:"
87#~ msgstr "Legg til torrenter automatisk fra:"
88
89#~ msgid "Ports"
90#~ msgstr "Porter"
91
92#~ msgid "_Forward port from router"
93#~ msgstr "_ViderefÞr port fra ruter"
94
95#~ msgid "Incoming _port:"
96#~ msgstr "Innkommende _port:"
97
98#~ msgid "Preferences"
99#~ msgstr "Brukervalg"
100
101#, c-format
102#~ msgid "Couldn't read resume file for \"%s\""
103#~ msgstr "Klare ikke å lese gjenopptakingsfilen for «%s»"
104
105#, c-format
106#~ msgid "Invalid announce URL \"%s\""
107#~ msgstr "Ugyldig annonserings-URL «%s»"
108
109#, c-format
110#~ msgid "%s failed (%d): %s (%d)"
111#~ msgstr "%s feilet (%d): %s (%d)"
112
113#~ msgid "If your router supports NAT-PMP, please make sure NAT-PMP is enabled!"
114#~ msgstr "Hvis ruteren din stÞtter NAT-PMP, pass på at NAT-PMP er skrudd på!"
115
116#~ msgid "NAT-PMP port forwarding unsuccessful, trying UPnP next"
117#~ msgstr "NAT-PMP-viderefÞring av porter mislyktes, prÞver UPnP i stedet"
118
119#, c-format
120#~ msgid "port %d forwarded successfully"
121#~ msgstr "port %d viderefÞrt uten feil"
122
123#, c-format
124#~ msgid "Bound socket %d to port %d"
125#~ msgstr "Bandt socket %d til port %d"
126
127#, c-format
128#~ msgid "Piece %lu, which was just downloaded, failed its checksum test: %s"
129#~ msgstr ""
130#~ "Bruddstykke %lu, som nettopp ble nedlastet, feilet "
131#~ "kontrollsumverifiseringen: %s"
132
133#, c-format
134#~ msgid "State changed from \"%s\" to \"%s\""
135#~ msgstr "Tilsdand endret fra «%s» til «%s»"
136
137#~ msgid "Port forwarding failed."
138#~ msgstr "ViderefÞring av port mislyktes."
139
140#, c-format
141#~ msgid "Closing torrent; %d left"
142#~ msgstr "Lukker torrent; %d igjen"
143
144#, c-format
145#~ msgid "upnpDiscover failed (errno %d - %s)"
146#~ msgstr "upnpDiscover feilet (errno %d - %s)"
147
148#, c-format
149#~ msgid "UPNP_GetValidIGD failed (errno %d - %s)"
150#~ msgstr "UPNP_GetValidIGD feilet (errno %d - %s)"
151
152#~ msgid "If your router supports UPnP, please make sure UPnP is enabled!"
153#~ msgstr "Hvis ruteren din stÞtter UPnP, pass på at UPnP er skrudd på!"
154
155#, c-format
156#~ msgid "Port forwarding failed with error %d (errno %d - %s)"
157#~ msgstr "ViderefÞring av porter feilet med feil %d (errno %d - %s)"
158
159#~ msgid ""
160#~ "Failed to open the file %s for writing:\n"
161#~ "%s"
162#~ msgstr ""
163#~ "Klarte ikke å åpne filen «%s» med skrivetilgang:\n"
164#~ "%s"
165
166#~ msgid ""
167#~ "Failed to create the directory %s:\n"
168#~ "%s"
169#~ msgstr ""
170#~ "Klarte ikke å opprette mappen «%s»:\n"
171#~ "%s"
172
173#~ msgid "Use alternate _download directory"
174#~ msgstr "Last ned til en annen _mappe"
175
176#~ msgid "Choose a download directory"
177#~ msgstr "Velg mappe å laste ned til"
178
179#~ msgid "Choose a directory"
180#~ msgstr "Velg en mappe"
181
182#~ msgid "Info"
183#~ msgstr "Informasjon"
184
185#~ msgid "Confirm _quit"
186#~ msgstr "Bekreft _avsluttning"
187
188#~ msgid "For torrents added _normally:"
189#~ msgstr "For torrenter lagt til på _normalt vis:"
190
191#~ msgid "Use the torrent file where it is"
192#~ msgstr "Bruk torrent-filen der den er"
193
194#~ msgid "Keep a copy of the torrent file"
195#~ msgstr "Behold en kopi av torrent-filen"
196
197#~ msgid "Keep a copy and remove the original"
198#~ msgstr "Behold en kopi og fjern originalen"
199
200#~ msgid "B"
201#~ msgstr "B"
202
203#~ msgid "KiB"
204#~ msgstr "KiB"
205
206#~ msgid "MiB"
207#~ msgstr "MiB"
208
209#~ msgid "GiB"
210#~ msgstr "GiB"
211
212#~ msgid "TiB"
213#~ msgstr "TiB"
214
215#~ msgid "PiB"
216#~ msgstr "PiB"
217
218#~ msgid "EiB"
219#~ msgstr "EiB"
220
221#~ msgid "%i %s"
222#~ msgstr "%i %s"
223
224#~ msgid "%i %s %i %s"
225#~ msgstr "%i %s %i %s"
226
227#~ msgid "N/A"
228#~ msgstr "Ikke tilgjengelig"
229
230#~ msgid "Sort by _Date Added"
231#~ msgstr "Sorter etter sist _lagt til"
232
233#~ msgid "IPC parsing failed: %s"
234#~ msgstr "IPC-tolkning feilet: %s"
235
236#~ msgid "File _Type"
237#~ msgstr "_Type"
238
239#~ msgid "Program started %d times"
240#~ msgstr "Programmet har vÊrt startet opp %d ganger"
241
242#~ msgid "_Remove"
243#~ msgstr "_Fjern"
244
245#~ msgid "_Close"
246#~ msgstr "_Lukk"
247
248#~ msgid "_About Transmission"
249#~ msgstr "_Om Transmission"
250
251#~ msgid "This will close all active torrents."
252#~ msgstr "Dette vil lukke alle aktive torrenter."
253
254#~ msgid "Piece"
255#~ msgid_plural "Pieces"
256#~ msgstr[0] "Bruddstykke"
257#~ msgstr[1] "Bruddstykker"
258
259#~ msgid "Directory"
260#~ msgstr "Mappe"
261
262#~ msgid "Error writing to \"%s\": %s"
263#~ msgstr "Klarte ikke å skrive til «%s»: %s"
264
265#~ msgid "Cumulative"
266#~ msgstr "Kumulativ"
267
268#~ msgid "Uploading to %d of %d peer"
269#~ msgid_plural "Uploading to %d of %d peers"
270#~ msgstr[0] "Laster opp til %d av %d nedlaster"
271#~ msgstr[1] "Laster opp til %d av %d nedlastere"
272
273#~ msgid "Seeding to %d of %d peer"
274#~ msgid_plural "Seeding to %d of %d peers"
275#~ msgstr[0] "Deler med %d av %d nedlaster"
276#~ msgstr[1] "Deler med %d av %d nedlastere"
277
278#~ msgid "Unrecognized state: %d"
279#~ msgstr "Tilstanden er ikke gyldig: %d"
280
281#~ msgid "%d Transfer"
282#~ msgid_plural "%d Transfers"
283#~ msgstr[0] "%d overfÞring"
284#~ msgstr[1] "%d overfÞringer"
285
286#~ msgid "Down: %s  Up: %s"
287#~ msgstr "Ned: %s  Opp: %s"
288
289#~ msgid "ZiB"
290#~ msgstr "ZiB"
291
292#~ msgid "YiB"
293#~ msgstr "YiB"
294
295#~ msgid "sec"
296#~ msgid_plural "secs"
297#~ msgstr[0] "sekund"
298#~ msgstr[1] "sekund"
299
300#~ msgid "min"
301#~ msgid_plural "mins"
302#~ msgstr[0] "minutt"
303#~ msgstr[1] "minutt"
304
305#~ msgid "hr"
306#~ msgid_plural "hrs"
307#~ msgstr[0] "time"
308#~ msgstr[1] "timer"
309
310#~ msgid "Transfer files via Peer to Peer"
311#~ msgstr "OverfÞr filer via likenett"
312
313#~ msgid "_Priority"
314#~ msgstr "_Prioritet"
315
316#~ msgid "Create _New Torrent"
317#~ msgstr "Lag _ny torrentfil"
318
319#~ msgid "Torrent creation aborted."
320#~ msgstr "Opprettelse av torrent-fil ble avbrutt."
321
322#~ msgid "Peer wants our data"
323#~ msgstr "Nedlaster vil ha vår data"
324
325#~ msgid "Refusing to send data to peer"
326#~ msgstr "Nekter å sende data til nedlaster"
327
328#~ msgid "Downloading from peer"
329#~ msgstr "Laster ned fra nedlaster"
330
331#~ msgid "Requesting data from peer"
332#~ msgstr "Ber om data fra nedlaster"
333
334#~ msgid "Waiting to request data from peer"
335#~ msgstr "Venter på å be om data fra nedlaster"
336
337#~ msgid "Peer will not send us data"
338#~ msgstr "Nedlaster nekter å sende oss data"
339
340#~ msgid "Added:"
341#~ msgstr "Lagt til:"
342
343#~ msgid "_Info"
344#~ msgstr "_Informasjon"
345
346#~ msgid "_Files"
347#~ msgstr "_Filer"
348
349#~ msgid "_Limit Upload Speed (KiB/s)"
350#~ msgstr "_Begrens opplastingshastigheten til (KiB/s)"
351
352#~ msgid "Li_mit Download Speed (KiB/s)"
353#~ msgstr "Be_grens nedlastingshastigheten til (KiB/s)"
354
355#~ msgid "Downloads"
356#~ msgstr "Nedlastinger"
357
358#~ msgid "P_rompt for download directory"
359#~ msgstr "SpÞr hvor nedlastinger skal lagres"
360
361#~ msgid "For torrents added from _command-line:"
362#~ msgstr "For torrenter lagt til fra _kommandolinja:"
363
364#~ msgid "Global maximum connected peers:"
365#~ msgstr "Globalbegrensning på maksimalt tilkoblede nedlastere"
366
367#~ msgid "_Automatically map port"
368#~ msgstr "Kartlegg port _automatisk"
369
370#~ msgid "NAT traversal uses either NAT-PMP or UPnP"
371#~ msgstr "NAT-traversering bruker enten NAT-PMP eller UPnP"
372
373#~ msgid "Ratio: %.1f"
374#~ msgstr "Delingsrate: %.1f"
375
376#~ msgid "Show Message _Log"
377#~ msgstr "Vis _loggvinduet"
378
379#~ msgid "Handshaking"
380#~ msgstr "HÃ¥ndhilsing"
381
382#~ msgid ""
383#~ "Failed to load torrent file:\n"
384#~ "%sFailed to load torrent files:\n"
385#~ "%s"
386#~ msgstr ""
387#~ "Klarte ikke å laste inn torrent-fil:\n"
388#~ "%sKlarte ikke å laste inn torrent-filene:\n"
389#~ "%s"
390
391#~ msgid "%s/s"
392#~ msgstr "%s/s"
393
394#~ msgid "Download"
395#~ msgstr "Nedlasting"
396
397#~ msgid "Show _Status Bar"
398#~ msgstr "Vis _statusfelt"
399
400#~ msgid "<b>Really Quit %s?</b>"
401#~ msgstr "<b>Er du sikker på at du vil avslutte «%s»?</b>"
402
403#~ msgid "Select the debug filter level."
404#~ msgstr "Velg filtreringsnivået for avlusningsmeldinger."
405
406#~ msgid "Ratio: %.1f, "
407#~ msgstr "Delingsrate: %.1f, "
408
409#~ msgid "Private Torrent, PEX disabled"
410#~ msgstr "Privat torrent, PEX avskrudd"
411
412#~ msgid "Created By"
413#~ msgstr "Opprettet av"
414
415#~ msgid "Downloaded Data"
416#~ msgstr "Nedlastet data"
417
418#~ msgid "Torrent File Path"
419#~ msgstr "Torrent-filsti"
420
421#~ msgid "Torrent File Name"
422#~ msgstr "Torrent-filnavn"
423
424#~ msgid "Completeness:"
425#~ msgstr "Ferdigstillelse"
426
427#~ msgid "_Options"
428#~ msgstr "_Valg"
429
430#~ msgid "Show an Icon in the System _Tray"
431#~ msgstr "Vis ikon i varslingsområdet"
432
433#~ msgid "%s: torrent is already open"
434#~ msgstr "%s: torrent-filen er allerede åpen"
435
436#~ msgid "not a valid torrent file"
437#~ msgstr "ikke en gyldig torrent-fil"
438
439#~ msgid "We'd download from peer if they'd let us"
440#~ msgstr "Ville lastet ned fra nedlaster hvis nedlaster hadde tillat det"
441
442#~ msgid "We'd upload to peer if they'd ask us"
443#~ msgstr "Ville lastet opp til nedlaster hvis nedlaster hadde bett om det"
444
445#~ msgid "We unchoked the peer, but they're not interested"
446#~ msgstr "Struping mot nedlaster fjernet, men nedlaster er ikke interessert"
447
448#, c-format
449#~ msgid "Couldn't connect to \"%1$s\": %2$s"
450#~ msgstr "Klarte ikke å koble til «%1$s»: %2$s"
451
452#~ msgid "Not available"
453#~ msgstr "Ikke tilgjengelig"
454
455#, c-format
456#~ msgid "Not available (%.1f%%)"
457#~ msgstr "Ikke tilgjengelig (%.1f%%)"
458
459#, c-format
460#~ msgid "Blocklist contains %'d entries"
461#~ msgstr "Blokkeringslisten inneholder %'d oppfÞringer"
462
463#: ../gtk/actions.c:47
464msgid "Sort by _Activity"
465msgstr "Sorter etter _aktivitet"
466
467#: ../gtk/actions.c:48
468msgid "Sort by _Name"
469msgstr "Sorter etter _navn"
470
471#: ../gtk/actions.c:49
472msgid "Sort by _Progress"
473msgstr "Sorter etter _fremdrift"
474
475#: ../gtk/actions.c:50
476msgid "Sort by _Ratio"
477msgstr "Sorter etter delings_rate"
478
479#: ../gtk/actions.c:51
480msgid "Sort by _State"
481msgstr "Sorter etter _tilstand"
482
483#: ../gtk/actions.c:52
484msgid "Sort by _Tracker"
485msgstr "Sorter etter st_ifinder"
486
487#: ../gtk/actions.c:53
488msgid "Sort by A_ge"
489msgstr ""
490
491#: ../gtk/actions.c:70
492msgid "_Main Window"
493msgstr "_Hovedvindu"
494
495#: ../gtk/actions.c:72
496msgid "Message _Log"
497msgstr "_Meldingslogg"
498
499#: ../gtk/actions.c:86
500msgid "_Minimal View"
501msgstr "_Kompakt visning"
502
503#: ../gtk/actions.c:88
504msgid "_Reverse Sort Order"
505msgstr "Sn_u sorteringsrekkefÞlgen"
506
507#: ../gtk/actions.c:90
508msgid "_Filterbar"
509msgstr "_Filtreringsfelt"
510
511#: ../gtk/actions.c:92
512msgid "_Statusbar"
513msgstr "_Statuslinje"
514
515#: ../gtk/actions.c:94
516msgid "_Toolbar"
517msgstr "_VerktÞylinje"
518
519#: ../gtk/actions.c:96
520msgid "Tray _Icon"
521msgstr ""
522
523#: ../gtk/actions.c:101
524msgid "_Torrent"
525msgstr "_Torrent"
526
527#: ../gtk/actions.c:102
528msgid "_View"
529msgstr "_Vis"
530
531#: ../gtk/actions.c:103
532msgid "_Sort Torrents By"
533msgstr "_Sorter torrentene etter"
534
535#: ../gtk/actions.c:104
536msgid "_Edit"
537msgstr "_Rediger"
538
539#: ../gtk/actions.c:105
540msgid "_Help"
541msgstr "_Hjelp"
542
543#: ../gtk/actions.c:106 ../gtk/actions.c:107
544msgid "Add a torrent"
545msgstr "Legg til en torrent"
546
547#: ../gtk/actions.c:107
548msgid "_Add..."
549msgstr "_Legg til ..."
550
551#: ../gtk/actions.c:109
552msgid "_Start"
553msgstr "_Start"
554
555#: ../gtk/actions.c:109
556msgid "Start torrent"
557msgstr "_Start torrent"
558
559#: ../gtk/actions.c:110
560msgid "_Statistics"
561msgstr "_Statistikk"
562
563#: ../gtk/actions.c:112 ../gtk/add-dialog.c:305
564msgid "_Verify Local Data"
565msgstr "_Verifiser lokal data"
566
567#: ../gtk/actions.c:114
568msgid "_Pause"
569msgstr "Sto_pp"
570
571#: ../gtk/actions.c:114
572msgid "Pause torrent"
573msgstr "Stopp torrent"
574
575#: ../gtk/actions.c:115
576msgid "Remove torrent"
577msgstr "Fjern torrent"
578
579#: ../gtk/actions.c:116
580msgid "_Delete Files and Remove"
581msgstr "Slett filene og _fjern"
582
583#: ../gtk/actions.c:117
584msgid "_New..."
585msgstr "_Ny"
586
587#: ../gtk/actions.c:118
588msgid "Create a torrent"
589msgstr "Opprett ny torrent"
590
591#: ../gtk/actions.c:120
592msgid "_Quit"
593msgstr "_Avslutt"
594
595#: ../gtk/actions.c:122
596msgid "Select _All"
597msgstr "Velg _alle"
598
599#: ../gtk/actions.c:124
600msgid "Dese_lect All"
601msgstr "Ve_lg bort alle"
602
603#: ../gtk/actions.c:127
604msgid "_Details"
605msgstr "_Detaljer"
606
607#: ../gtk/actions.c:127
608msgid "Torrent details"
609msgstr "Detaljer om torrenten"
610
611#: ../gtk/actions.c:129
612msgid "_Open Folder"
613msgstr "_Åpne mappe"
614
615#: ../gtk/actions.c:131
616msgid "_Contents"
617msgstr ""
618
619#: ../gtk/actions.c:133
620msgid "Ask Tracker for _More Peers"
621msgstr "Be stifinner om Ã¥ fÃ¥ flere _tilkoblinger"
622
623#: ../gtk/add-dialog.c:199
624msgid "Torrent files"
625msgstr "Torrent-filer"
626
627#: ../gtk/add-dialog.c:204
628msgid "All files"
629msgstr "Alle filtyper"
630
631#. make the dialog
632#: ../gtk/add-dialog.c:231
633msgid "Torrent Options"
634msgstr "Torrentvalg"
635
636#: ../gtk/add-dialog.c:253
637msgid "_Move source file to Trash"
638msgstr ""
639
640#: ../gtk/add-dialog.c:254 ../gtk/tr-prefs.c:314
641msgid "_Start when added"
642msgstr "_Start nÃ¥r den er lagt til"
643
644#: ../gtk/add-dialog.c:265
645msgid "_Torrent file:"
646msgstr ""
647
648#: ../gtk/add-dialog.c:269
649msgid "Select Source File"
650msgstr "Velg kildefil"
651
652#: ../gtk/add-dialog.c:282 ../gtk/tr-prefs.c:323
653msgid "_Destination folder:"
654msgstr "_MÃ¥lmappe:"
655
656#: ../gtk/add-dialog.c:286
657msgid "Select Destination Folder"
658msgstr "Velg mÃ¥lmappe"
659
660#: ../gtk/add-dialog.c:365
661msgid "Add a Torrent"
662msgstr "Legg til en torrent"
663
664#: ../gtk/add-dialog.c:381 ../gtk/tr-prefs.c:310
665msgid "Display _options dialog"
666msgstr "Vis _valgvindu"
667
668#: ../gtk/conf.c:60 ../gtk/makemeta-ui.c:120 ../libtransmission/metainfo.c:182
669#: ../libtransmission/utils.c:514 ../libtransmission/utils.c:525
670#, c-format
671msgid "Couldn't create \"%1$s\": %2$s"
672msgstr "Klarte ikke Ã¥ opprette «%1$s»: %2$s"
673
674#: ../gtk/conf.c:81 ../libtransmission/bencode.c:1240
675#: ../libtransmission/fastresume.c:195 ../libtransmission/fdlimit.c:138
676#, c-format
677msgid "Couldn't open \"%1$s\": %2$s"
678msgstr "Klarte ikke Ã¥ Ã¥pne «%1$s»: %2$s"
679
680#: ../gtk/conf.c:85
681#, c-format
682msgid "%s is already running."
683msgstr "Det kjÞrer allerede en annen instans av «%s»."
684
685#: ../gtk/details.c:244
686msgid "Web Seeds"
687msgstr ""
688
689#. 'download speed' column header. terse to keep the column narrow.
690#: ../gtk/details.c:246 ../gtk/details.c:287
691msgid "Down"
692msgstr "Ned"
693
694#: ../gtk/details.c:285
695msgid "Address"
696msgstr "Adresse"
697
698#. 'upload speed' column header.  terse to keep the column narrow.
699#: ../gtk/details.c:289
700msgid "Up"
701msgstr "Opp"
702
703#: ../gtk/details.c:290
704msgid "Client"
705msgstr "Klient"
706
707#. 'percent done' column header. terse to keep the column narrow.
708#: ../gtk/details.c:292
709msgid "%"
710msgstr "%"
711
712#: ../gtk/details.c:294
713msgid "Status"
714msgstr "Status"
715
716#: ../gtk/details.c:558
717msgid "Optimistic unchoke"
718msgstr "Optimistisk fjerning av struping"
719
720#: ../gtk/details.c:559
721msgid "Downloading from this peer"
722msgstr ""
723
724#: ../gtk/details.c:560
725msgid "We would download from this peer if they would let us"
726msgstr ""
727
728#: ../gtk/details.c:561
729msgid "Uploading to peer"
730msgstr "Laster opp til nedlaster"
731
732#: ../gtk/details.c:562
733msgid "We would upload to this peer if they asked"
734msgstr ""
735
736#: ../gtk/details.c:563
737msgid "Peer has unchoked us, but we're not interested"
738msgstr "Nedlaster har fjernet strupingen mot oss, men vi er ikke interessert"
739
740#: ../gtk/details.c:564
741msgid "We unchoked this peer, but they're not interested"
742msgstr ""
743
744#: ../gtk/details.c:565
745msgid "Encrypted connection"
746msgstr "Kryptert tilkobling"
747
748#: ../gtk/details.c:566
749msgid "Peer was discovered through Peer Exchange (PEX)"
750msgstr "Nedlaster oppdaget via nedlasterutveksling (PEX)"
751
752#: ../gtk/details.c:567
753msgid "Peer is an incoming connection"
754msgstr "Nedlaster kontaktet oss"
755
756#: ../gtk/details.c:753
757msgid "<b>Seeders:</b>"
758msgstr "<b>Delere:</b>"
759
760#: ../gtk/details.c:760
761msgid "<b>Leechers:</b>"
762msgstr "<b>Snyltere:</b>"
763
764#: ../gtk/details.c:767
765msgid "<b>Times Completed:</b>"
766msgstr ""
767
768#: ../gtk/details.c:788 ../gtk/details.c:1275 ../gtk/details.c:1286
769msgid "Never"
770msgstr "Aldri"
771
772#: ../gtk/details.c:811
773msgid "Details"
774msgstr "Detaljer"
775
776#: ../gtk/details.c:814 ../gtk/makemeta-ui.c:238
777#, c-format
778msgid "%'d Piece"
779msgid_plural "%'d Pieces"
780msgstr[0] ""
781msgstr[1] ""
782
783#. %1$s is number of pieces;
784#. %2$s is how big each piece is
785#: ../gtk/details.c:820 ../gtk/makemeta-ui.c:244
786#, c-format
787msgid "%1$s @ %2$s"
788msgstr ""
789
790#: ../gtk/details.c:824
791msgid "Pieces:"
792msgstr "Bruddstykker:"
793
794#: ../gtk/details.c:828
795msgid "Hash:"
796msgstr "Hash:"
797
798#: ../gtk/details.c:831
799msgid "Private to this tracker -- PEX disabled"
800msgstr "Kun for denne stifinneren -- PEX avskrudd"
801
802#: ../gtk/details.c:832
803msgid "Public torrent"
804msgstr "Offentlig torrent"
805
806#: ../gtk/details.c:834
807msgid "Privacy:"
808msgstr "Fortrolighet:"
809
810#: ../gtk/details.c:846
811msgid "Comment:"
812msgstr "Kommentar:"
813
814#: ../gtk/details.c:850
815msgid "Origins"
816msgstr "Opprinnelse"
817
818#: ../gtk/details.c:852
819msgid "Unknown"
820msgstr "Ukjent"
821
822#: ../gtk/details.c:853
823msgid "Creator:"
824msgstr "Opprettet av:"
825
826#: ../gtk/details.c:857
827msgid "Date:"
828msgstr "Dato:"
829
830#: ../gtk/details.c:860
831msgid "Location"
832msgstr "Plassering"
833
834#: ../gtk/details.c:864
835msgid "Destination folder:"
836msgstr "MÃ¥lmappe:"
837
838#: ../gtk/details.c:868
839msgid "Torrent file:"
840msgstr "Torrent-fil:"
841
842#: ../gtk/details.c:913
843#, c-format
844msgid "%.1f%%"
845msgstr "%.1f%%"
846
847#. %1$.1f is percent of how much of what we want's been downloaded,
848#. %2$.1f is percent of how much of the whole torrent we've downloaded
849#: ../gtk/details.c:917
850#, c-format
851msgid "%1$.1f%% (%2$.1f%% selected)"
852msgstr "%1$.1f%% (%2$.1f%% valgt)"
853
854#. %1$s is total size of what we've saved to disk
855#. %2$s is how much of it's passed the checksum test
856#: ../gtk/details.c:925
857#, c-format
858msgid "%1$s (%2$s verified)"
859msgstr "%1$s (%2$s verifisert)"
860
861#: ../gtk/details.c:944 ../gtk/util.c:54 ../gtk/util.c:74
862msgid "None"
863msgstr "Ingen"
864
865#: ../gtk/details.c:967
866msgid "Transfer"
867msgstr "OverfÞring"
868
869#: ../gtk/details.c:970
870msgid "State:"
871msgstr "Tilstand:"
872
873#: ../gtk/details.c:973
874msgid "Progress:"
875msgstr "Fremdrift"
876
877#. "Have" refers to how much of the torrent we have
878#: ../gtk/details.c:977
879msgid "Have:"
880msgstr "Har:"
881
882#: ../gtk/details.c:980 ../gtk/stats.c:127 ../gtk/stats.c:139
883msgid "Downloaded:"
884msgstr "Lastet ned:"
885
886#: ../gtk/details.c:983 ../gtk/stats.c:125 ../gtk/stats.c:137
887msgid "Uploaded:"
888msgstr "Lastet opp:"
889
890#: ../gtk/details.c:987
891msgid "Failed DL:"
892msgstr "Feilnedlastet:"
893
894#: ../gtk/details.c:990 ../gtk/stats.c:129 ../gtk/stats.c:141
895msgid "Ratio:"
896msgstr "Delingsrate:"
897
898#: ../gtk/details.c:993
899msgid "Swarm rate:"
900msgstr "Total hastighet:"
901
902#: ../gtk/details.c:996
903msgid "Error:"
904msgstr "Feil:"
905
906#: ../gtk/details.c:1000
907msgid "Completion"
908msgstr "Ferdigstillelse"
909
910#: ../gtk/details.c:1010
911msgid "Dates"
912msgstr "Datoer"
913
914#: ../gtk/details.c:1013
915msgid "Started at:"
916msgstr "PÃ¥begynt:"
917
918#: ../gtk/details.c:1016
919msgid "Last activity at:"
920msgstr "Sist aktivitet:"
921
922#: ../gtk/details.c:1093 ../gtk/tr-prefs.c:1070
923msgid "Bandwidth"
924msgstr "BÃ¥ndbredde"
925
926#: ../gtk/details.c:1095 ../gtk/tr-prefs.c:1072
927msgid "Limit _download speed (KB/s):"
928msgstr "Begrens _nedlastingshastighet til (KiB/s):"
929
930#: ../gtk/details.c:1108 ../gtk/tr-prefs.c:1079
931msgid "Limit _upload speed (KB/s):"
932msgstr "Begrens _opplastingshastighet til (KiB/s):"
933
934#: ../gtk/details.c:1122
935msgid "Peer Connections"
936msgstr "Tilkoblinger til nedlastere"
937
938#: ../gtk/details.c:1127
939msgid "_Maximum peers:"
940msgstr "_Maksimalt tilkoblede nedlastere:"
941
942#: ../gtk/details.c:1182 ../gtk/makemeta-ui.c:361 ../gtk/tr-prefs.c:1121
943msgid "Trackers"
944msgstr ""
945
946#: ../gtk/details.c:1188
947msgid "Scrape"
948msgstr "Krafs"
949
950#: ../gtk/details.c:1190
951msgid "Last scrape at:"
952msgstr "Sist krafs"
953
954#: ../gtk/details.c:1195 ../gtk/details.c:1217
955msgid "Tracker responded:"
956msgstr "Stifinner svarte:"
957
958#: ../gtk/details.c:1200
959msgid "Next scrape in:"
960msgstr "Neste krafs:"
961
962#: ../gtk/details.c:1206
963msgid "Announce"
964msgstr "Annonsering"
965
966#: ../gtk/details.c:1210
967msgid "Tracker:"
968msgstr "Stifinner:"
969
970#: ../gtk/details.c:1212
971msgid "Last announce at:"
972msgstr "Sist annonsering:"
973
974#: ../gtk/details.c:1222
975msgid "Next announce in:"
976msgstr "Neste annonsering:"
977
978#. how long until the tracker will honor user
979#. * pressing the "ask for more peers" button
980#: ../gtk/details.c:1229
981msgid "Manual announce allowed in:"
982msgstr "Manuell annonsering tillat om:"
983
984#: ../gtk/details.c:1247
985msgid "In progress"
986msgstr ""
987
988#: ../gtk/details.c:1290
989msgid "Now"
990msgstr ""
991
992#. %1$s is torrent name
993#. %2$s its file size
994#: ../gtk/details.c:1340
995#, c-format
996msgid "Details for %1$s (%2$s)"
997msgstr "Detaljer for %1$s (%2$s)"
998
999#: ../gtk/details.c:1358
1000msgid "Activity"
1001msgstr "Aktivitet"
1002
1003#: ../gtk/details.c:1363 ../gtk/tr-prefs.c:1118
1004msgid "Peers"
1005msgstr "Nedlastere"
1006
1007#: ../gtk/details.c:1368 ../gtk/tr-window.c:434
1008msgid "Tracker"
1009msgstr "Stifinner"
1010
1011#: ../gtk/details.c:1372 ../gtk/msgwin.c:168
1012msgid "Information"
1013msgstr "Informasjon"
1014
1015#: ../gtk/details.c:1378 ../gtk/tr-window.c:434
1016msgid "Files"
1017msgstr "Filer"
1018
1019#: ../gtk/details.c:1383 ../gtk/tr-prefs.c:521
1020msgid "Options"
1021msgstr "Valg"
1022
1023#: ../gtk/dialogs.c:114
1024msgid "<big><b>Quit Transmission?</b></big>"
1025msgstr "<big><b>Avslutte Transmission?</b></big>"
1026
1027#: ../gtk/dialogs.c:127
1028msgid "_Don't ask me again"
1029msgstr "_Ikke spÞr meg om dette igjen"
1030
1031#: ../gtk/dialogs.c:216
1032msgid "Remove torrent?"
1033msgid_plural "Remove torrents?"
1034msgstr[0] "Fjerne torrent?"
1035msgstr[1] "Fjerne torrentene?"
1036
1037#: ../gtk/dialogs.c:218
1038msgid "Delete this torrent's downloaded files?"
1039msgid_plural "Delete these torrents' downloaded files?"
1040msgstr[0] "Fjerne denne torrentens nedlastede filer?"
1041msgstr[1] "Fjerne disse torrentenes nedlastede filer?"
1042
1043#: ../gtk/dialogs.c:223
1044msgid "Some of these torrents are incomplete or connected to peers."
1045msgstr "Noen av disse torrentene er ufullstendige eller tilkoblet nedlastere"
1046
1047#: ../gtk/dialogs.c:227
1048msgid "This torrent is incomplete or connected to peers."
1049msgid_plural "One of these torrents is incomplete or connected to peers."
1050msgstr[0] "Denne torrenten er ufullstendig eller tilkoblet nedlastere."
1051msgstr[1] ""
1052"En av disse torrentene er ufullstendig eller tilkoblet nedlastere."
1053
1054#: ../gtk/file-list.c:530 ../gtk/file-list.c:534
1055msgid "Yes"
1056msgstr ""
1057
1058#: ../gtk/file-list.c:532 ../gtk/file-list.c:535
1059msgid "No"
1060msgstr ""
1061
1062#: ../gtk/file-list.c:536 ../gtk/file-list.c:579
1063msgid "Mixed"
1064msgstr ""
1065
1066#: ../gtk/file-list.c:573
1067msgid "High"
1068msgstr "HÞy"
1069
1070#: ../gtk/file-list.c:575
1071msgid "Normal"
1072msgstr "Middels"
1073
1074#: ../gtk/file-list.c:577
1075msgid "Low"
1076msgstr "Lav"
1077
1078#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
1079#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
1080#: ../gtk/file-list.c:619
1081msgid "filedetails|File"
1082msgstr "Fil"
1083
1084#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
1085#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
1086#: ../gtk/file-list.c:635
1087msgid "filedetails|Progress"
1088msgstr "Fremdrift"
1089
1090#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
1091#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
1092#. The items for this column are checkboxes (yes/no)
1093#: ../gtk/file-list.c:644
1094msgid "filedetails|Download"
1095msgstr "Nedlasting"
1096
1097#: ../gtk/file-list.c:650
1098msgid "Priority"
1099msgstr "Prioritet"
1100
1101#: ../gtk/file-list.c:666
1102msgid "_High"
1103msgstr "_HÞy"
1104
1105#: ../gtk/file-list.c:669
1106msgid "_Normal"
1107msgstr "_Normal"
1108
1109#: ../gtk/file-list.c:672
1110msgid "_Low"
1111msgstr "_Lav"
1112
1113#: ../gtk/file-list.c:675
1114msgid "_Ignore"
1115msgstr ""
1116
1117#: ../gtk/file-list.c:678
1118msgid "_Download"
1119msgstr ""
1120
1121#: ../gtk/main.c:351
1122msgid "Start with all torrents paused"
1123msgstr "Start med alle torrentene stoppet"
1124
1125#: ../gtk/main.c:354
1126msgid "Start minimized in system tray"
1127msgstr "Start minimert (med ikon i varslingsomrÃ¥det)"
1128
1129#: ../gtk/main.c:357
1130msgid "Where to look for configuration files"
1131msgstr "Plassering av konfigurasjonsfiler"
1132
1133#: ../gtk/main.c:369
1134msgid "Transmission"
1135msgstr "Transmission"
1136
1137#: ../gtk/main.c:374
1138msgid "[torrent files]"
1139msgstr "[torrent-filer]"
1140
1141#: ../gtk/main.c:708
1142msgid "<b>Closing Connections</b>"
1143msgstr "<b>Lukker tilkoblinger</b>"
1144
1145#: ../gtk/main.c:712
1146msgid "Sending upload/download totals to tracker..."
1147msgstr "Sender opplasting- og nedlastingsmengde til stifinner ..."
1148
1149#: ../gtk/main.c:717
1150msgid "_Quit Now"
1151msgstr ""
1152
1153#: ../gtk/main.c:860
1154msgid "Couldn't add corrupt torrent"
1155msgid_plural "Couldn't add corrupt torrents"
1156msgstr[0] ""
1157msgstr[1] ""
1158
1159#: ../gtk/main.c:867
1160msgid "Couldn't add duplicate torrent"
1161msgid_plural "Couldn't add duplicate torrents"
1162msgstr[0] ""
1163msgstr[1] ""
1164
1165#: ../gtk/main.c:1095
1166msgid "A fast and easy BitTorrent client"
1167msgstr "En rask og enkel BitTorrent-klient"
1168
1169#: ../gtk/main.c:1098
1170msgid "Copyright 2005-2008 The Transmission Project"
1171msgstr "Copyright 2005-2008 The Transmission Project"
1172
1173#. Translators: translate "translator-credits" as your name
1174#. to have it appear in the credits in the "About" dialog
1175#: ../gtk/main.c:1107
1176msgid "translator-credits"
1177msgstr ""
1178"oversettere\n"
1179"\n"
1180"Launchpad Contributions:\n"
1181"  Geir Hauge https://launchpad.net/~geir-hauge\n"
1182"  Mikal Krogstad https://launchpad.net/~mikal-krogstad"
1183
1184#: ../gtk/makemeta-ui.c:101
1185msgid "Torrent created!"
1186msgstr ""
1187
1188#: ../gtk/makemeta-ui.c:105 ../gtk/makemeta-ui.c:114 ../gtk/makemeta-ui.c:121
1189#, c-format
1190msgid "Torrent creation failed: %s"
1191msgstr "Klarte ikke Ã¥ opprette torrent: %s"
1192
1193#: ../gtk/makemeta-ui.c:105
1194msgid "Invalid URL"
1195msgstr "Ugyldig URL"
1196
1197#: ../gtk/makemeta-ui.c:109
1198#, c-format
1199msgid "Torrent creation cancelled"
1200msgstr "Opprettelse av torrent avbrutt"
1201
1202#: ../gtk/makemeta-ui.c:113 ../libtransmission/blocklist.c:70
1203#: ../libtransmission/blocklist.c:217 ../libtransmission/utils.c:426
1204#, c-format
1205msgid "Couldn't read \"%1$s\": %2$s"
1206msgstr "Klarte ikke Ã¥ lese «%1$s»: %2$s"
1207
1208#: ../gtk/makemeta-ui.c:214 ../gtk/makemeta-ui.c:396
1209#, c-format
1210msgid "No source selected"
1211msgstr ""
1212
1213#: ../gtk/makemeta-ui.c:221 ../gtk/makemeta-ui.c:340
1214#, c-format
1215msgid "<i>No source selected</i>"
1216msgstr ""
1217
1218#. %1$s is the torrent size
1219#. %2$'d is its number of files
1220#: ../gtk/makemeta-ui.c:227
1221#, c-format
1222msgid "<i>%1$s; %2$'d File</i>"
1223msgid_plural "<i>%1$s; %2$'d Files</i>"
1224msgstr[0] "<i>%1$s i %2$'d fil</i>"
1225msgstr[1] "<i>%1$s i %2$'d filer</i>"
1226
1227#: ../gtk/makemeta-ui.c:298
1228msgid "Choose Directory"
1229msgstr ""
1230
1231#: ../gtk/makemeta-ui.c:304
1232msgid "Choose File"
1233msgstr ""
1234
1235#: ../gtk/makemeta-ui.c:316
1236msgid "New Torrent"
1237msgstr "Ny torrent"
1238
1239#: ../gtk/makemeta-ui.c:330
1240msgid "Source"
1241msgstr ""
1242
1243#: ../gtk/makemeta-ui.c:350
1244msgid "F_older"
1245msgstr ""
1246
1247#: ../gtk/makemeta-ui.c:354
1248msgid "_File"
1249msgstr ""
1250
1251#: ../gtk/makemeta-ui.c:368
1252msgid "<b>E_xtras</b>"
1253msgstr ""
1254
1255#: ../gtk/makemeta-ui.c:376
1256msgid "Commen_t:"
1257msgstr "Kommen_tar:"
1258
1259#: ../gtk/makemeta-ui.c:377
1260msgid "_Private torrent"
1261msgstr ""
1262
1263#: ../gtk/msgwin.c:84 ../libtransmission/bencode.c:1246
1264#: ../libtransmission/blocklist.c:265
1265#, c-format
1266msgid "Couldn't save file \"%1$s\": %2$s"
1267msgstr "Klarte ikke Ã¥ lagre filen «%1$s»: %2$s"
1268
1269#: ../gtk/msgwin.c:132
1270msgid "Save Log"
1271msgstr "Lagre logg"
1272
1273#: ../gtk/msgwin.c:167
1274msgid "Error"
1275msgstr "Feil"
1276
1277#: ../gtk/msgwin.c:169
1278msgid "Debug"
1279msgstr "FeilsÞk"
1280
1281#: ../gtk/msgwin.c:229
1282msgid "Time"
1283msgstr "Tid"
1284
1285#. noun.  column title for a list
1286#: ../gtk/msgwin.c:231 ../gtk/tr-window.c:434
1287msgid "Name"
1288msgstr "Navn"
1289
1290#. noun.  column title for a list
1291#: ../gtk/msgwin.c:233
1292msgid "Message"
1293msgstr "Melding"
1294
1295#: ../gtk/msgwin.c:393
1296msgid "Message Log"
1297msgstr "Meldingslogg"
1298
1299#: ../gtk/msgwin.c:427
1300msgid "Level"
1301msgstr "NivÃ¥"
1302
1303#: ../gtk/notify.c:59
1304msgid "Torrent Complete"
1305msgstr "Torrent ferdigstilt"
1306
1307#: ../gtk/notify.c:62
1308msgid "Open File"
1309msgstr "Åpne fil"
1310
1311#: ../gtk/notify.c:64
1312msgid "Open Folder"
1313msgstr "Åpne mappe"
1314
1315#: ../gtk/stats.c:68 ../gtk/stats.c:134
1316#, c-format
1317msgid "Started %'d time"
1318msgid_plural "Started %'d times"
1319msgstr[0] "Startet opp %'d gang"
1320msgstr[1] "Startet opp %'d ganger"
1321
1322#: ../gtk/stats.c:113
1323msgid "Statistics"
1324msgstr "Statistikk"
1325
1326#: ../gtk/stats.c:123
1327msgid "Current Session"
1328msgstr "Denne sesjonen"
1329
1330#: ../gtk/stats.c:131 ../gtk/stats.c:143
1331msgid "Duration:"
1332msgstr "Varighet:"
1333
1334#: ../gtk/stats.c:133
1335msgid "Total"
1336msgstr "Totalt"
1337
1338#. %1$s is how much we've got,
1339#. %2$s is how much we'll have when done,
1340#. %3$.2f%% is a percentage of the two
1341#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:53
1342#, c-format
1343msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%)"
1344msgstr "%1$s av %2$s (%3$.2f%%)"
1345
1346#. %1$s is how much we've got,
1347#. %2$s is the torrent's total size,
1348#. %3$.2f%% is a percentage of the two,
1349#. %4$s is how much we've uploaded,
1350#. %5$s is our upload-to-download ratio
1351#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:64
1352#, c-format
1353msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%), uploaded %4$s (Ratio: %5$s)"
1354msgstr "%1$s av %2$s (%3$.2f%%), %4$s opplastet (delingsrate: %5$s)"
1355
1356#. %1$s is the torrent's total size,
1357#. %2$s is how much we've uploaded,
1358#. %3$s is our upload-to-download ratio
1359#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:75
1360#, c-format
1361msgid "%1$s, uploaded %2$s (Ratio: %3$s)"
1362msgstr "%1$s, %2$s opplastet (delingsrate: %3$s)"
1363
1364#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:87
1365msgid "Data not fully available"
1366msgstr ""
1367
1368#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:89
1369msgid "Stalled"
1370msgstr "Stoppet opp"
1371
1372#. time remaining
1373#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:94
1374#, c-format
1375msgid "%s remaining"
1376msgstr "%s gjenstÃ¥r"
1377
1378#. Translators: do not translate the "speed|" disambiguation prefix.
1379#. %1$s is the download speed
1380#. %2$s is the upload speed
1381#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:119
1382#, c-format
1383msgid "speed|Down: %1$s, Up: %2$s"
1384msgstr "Ned: %1$s, Opp: %2$s"
1385
1386#. download speed
1387#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:122
1388#, c-format
1389msgid "Down: %s"
1390msgstr "Ned: %s"
1391
1392#. upload speed
1393#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:125
1394#, c-format
1395msgid "Up: %s"
1396msgstr "Opp: %s"
1397
1398#. the torrent isn't uploading or downloading
1399#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:128
1400msgid "Idle"
1401msgstr "Inaktiv"
1402
1403#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:141
1404msgid "Paused"
1405msgstr "Stoppet"
1406
1407#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:145
1408msgid "Waiting to verify local data"
1409msgstr "Venter pÃ¥ Ã¥ fÃ¥ verifisert lokal data"
1410
1411#. [0...100]
1412#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:149 ../gtk/tr-torrent.c:248
1413#, c-format
1414msgid "Verifying local data (%.1f%% tested)"
1415msgstr "Verifiserer lokal data (%.1f%% sjekket)"
1416
1417#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:158 ../gtk/tr-window.c:616
1418#: ../gtk/tr-window.c:636
1419#, c-format
1420msgid "Ratio: %s"
1421msgstr "Delingsrate: %s"
1422
1423#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:199
1424#, c-format
1425msgid "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peer"
1426msgid_plural "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peers"
1427msgstr[0] "Laster ned fra %1$'d av %2$'d tilkoblet nedlaster"
1428msgstr[1] "Laster ned fra %1$'d av %2$'d tilkoblede nedlastere"
1429
1430#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:208 ../gtk/tr-torrent.c:268
1431#, c-format
1432msgid "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peer"
1433msgid_plural "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peers"
1434msgstr[0] "Deler med %1$'d av %2$'d tilkoblet nedlaster"
1435msgstr[1] "Deler med %1$'d av %2$'d tilkoblede nedlastere"
1436
1437#: ../gtk/tracker-list.c:128
1438msgid "http://"
1439msgstr ""
1440
1441#: ../gtk/tracker-list.c:284
1442msgid "Tier"
1443msgstr ""
1444
1445#: ../gtk/tracker-list.c:296
1446msgid "Announce URL"
1447msgstr ""
1448
1449#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:1
1450msgid "BitTorrent Client"
1451msgstr "BitTorrent-klient"
1452
1453#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:2
1454msgid "Download and share files over BitTorrent"
1455msgstr "Last ned og del filer med BitTorrent"
1456
1457#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:3
1458msgid "Transmission BitTorrent Client"
1459msgstr "Transmission BitTorrent-klient"
1460
1461#: ../gtk/tr-core.c:965
1462msgid "Transmission Bittorrent Client"
1463msgstr "Transmission BitTorrent-klient"
1464
1465#: ../gtk/tr-core.c:966
1466msgid "BitTorrent Activity"
1467msgstr "BitTorrent-aktivitet"
1468
1469#: ../gtk/tr-core.c:974
1470msgid "Disallowing desktop hibernation"
1471msgstr ""
1472
1473#: ../gtk/tr-core.c:976
1474#, c-format
1475msgid "Couldn't disable desktop hibernation: %s"
1476msgstr "Klarte ikke Ã¥ koble fra dvalemodus: %s"
1477
1478#: ../gtk/tr-core.c:998
1479msgid "Allowing desktop hibernation"
1480msgstr ""
1481
1482#. %1$'d is the number of torrents we're seeding,
1483#. %2$'d is the number of torrents we're downloading,
1484#. %3$s is our download speed,
1485#. %4$s is our upload speed
1486#: ../gtk/tr-icon.c:68
1487#, c-format
1488msgid ""
1489"%1$'d Seeding, %2$'d Downloading\n"
1490"Down: %3$s, Up: %4$s"
1491msgstr ""
1492"%1$'d deles, %2$'d lastes ned\n"
1493"Ned: %3$s, Opp: %4$s"
1494
1495#: ../gtk/tr-prefs.c:249
1496msgid "Port is <b>open</b>"
1497msgstr "Porten er <b>Ã¥pen</b>"
1498
1499#: ../gtk/tr-prefs.c:250
1500msgid "Port is <b>closed</b>"
1501msgstr "Porten er <b>lukket</b>"
1502
1503#: ../gtk/tr-prefs.c:273
1504msgid "<i>Testing port...</i>"
1505msgstr "<i>Tester port ...</i>"
1506
1507#: ../gtk/tr-prefs.c:299
1508msgid "Adding Torrents"
1509msgstr "Legger til torrenter"
1510
1511#: ../gtk/tr-prefs.c:302
1512msgid "Automatically _add torrents from:"
1513msgstr ""
1514
1515#: ../gtk/tr-prefs.c:318
1516msgid "Mo_ve source files to Trash"
1517msgstr "_Flytt kildefilene til papirkurven"
1518
1519#: ../gtk/tr-prefs.c:348
1520#, c-format
1521msgid "Ignore the %'d _blocklisted peer"
1522msgid_plural "Ignore the %'d _blocklisted peers"
1523msgstr[0] "Ignorer %'d blokkeringslistet nedlaster"
1524msgstr[1] "Ignorer de %'d blokkeringslistede nedlasterene"
1525
1526#: ../gtk/tr-prefs.c:398
1527#, c-format
1528msgid "Unable to get blocklist."
1529msgstr "Klarte ikke Ã¥ hente blokkeringsliste."
1530
1531#: ../gtk/tr-prefs.c:409
1532#, c-format
1533msgid "Unable to get blocklist: %s"
1534msgstr "Klarte ikke Ã¥ hente blokkeringsliste: %s"
1535
1536#: ../gtk/tr-prefs.c:423
1537#, c-format
1538msgid "Uncompressing blocklist..."
1539msgstr "Dekomprimerer blokkeringsliste ..."
1540
1541#: ../gtk/tr-prefs.c:433
1542#, c-format
1543msgid "Parsing blocklist..."
1544msgstr "Tolker blokkeringsliste ..."
1545
1546#: ../gtk/tr-prefs.c:440
1547#, c-format
1548msgid "Blocklist updated with %'d entries"
1549msgstr "Blokkeringsliste er oppdatert med %'d oppfÞringer"
1550
1551#: ../gtk/tr-prefs.c:481
1552msgid "Updating Blocklist"
1553msgstr "Oppdaterer blokkeringsliste"
1554
1555#: ../gtk/tr-prefs.c:483
1556msgid "Retrieving blocklist..."
1557msgstr "Henter blokkeringsliste ..."
1558
1559#: ../gtk/tr-prefs.c:527
1560msgid "_Update Blocklist"
1561msgstr "_Oppdater blokkeringsliste"
1562
1563#: ../gtk/tr-prefs.c:540
1564msgid "_Ignore unencrypted peers"
1565msgstr "_Ignorer ukrypterte nedlastere"
1566
1567#: ../gtk/tr-prefs.c:547
1568msgid "Use peer e_xchange"
1569msgstr "Bruk nedlaster_utveksling"
1570
1571#: ../gtk/tr-prefs.c:557 ../gtk/tr-prefs.c:835
1572msgid "Listening _port:"
1573msgstr ""
1574
1575#: ../gtk/tr-prefs.c:566
1576msgid "Limits"
1577msgstr "Begrensninger"
1578
1579#: ../gtk/tr-prefs.c:569
1580msgid "Maximum peers _overall:"
1581msgstr "Maksimalt antall nedlastere t_otalt:"
1582
1583#: ../gtk/tr-prefs.c:571
1584msgid "Maximum peers per _torrent:"
1585msgstr "Maksimalt antall tilkoblede nedlastere per _torrent:"
1586
1587#: ../gtk/tr-prefs.c:583 ../gtk/tr-prefs.c:615 ../gtk/tr-prefs.c:651
1588#: ../gtk/tr-prefs.c:713
1589msgid "Allow"
1590msgstr ""
1591
1592#: ../gtk/tr-prefs.c:585 ../gtk/tr-prefs.c:615
1593msgid "Deny"
1594msgstr ""
1595
1596#: ../gtk/tr-prefs.c:794
1597msgid "Web Interface"
1598msgstr ""
1599
1600#. "enabled" checkbutton
1601#: ../gtk/tr-prefs.c:797
1602msgid "_Enable web interface"
1603msgstr ""
1604
1605#. require authentication
1606#: ../gtk/tr-prefs.c:810
1607msgid "_Require username"
1608msgstr ""
1609
1610#. username
1611#: ../gtk/tr-prefs.c:818 ../gtk/tr-prefs.c:1034
1612msgid "_Username:"
1613msgstr ""
1614
1615#. password
1616#: ../gtk/tr-prefs.c:825 ../gtk/tr-prefs.c:1040
1617msgid "Pass_word:"
1618msgstr ""
1619
1620#: ../gtk/tr-prefs.c:850
1621msgid "Access control list:"
1622msgstr ""
1623
1624#: ../gtk/tr-prefs.c:857
1625msgid "IP addresses may use wildcards, such as 192.168.*.*"
1626msgstr ""
1627
1628#: ../gtk/tr-prefs.c:873
1629msgid "IP Address"
1630msgstr ""
1631
1632#: ../gtk/tr-prefs.c:891
1633msgid "Permission"
1634msgstr ""
1635
1636#: ../gtk/tr-prefs.c:962
1637msgid "HTTP"
1638msgstr ""
1639
1640#: ../gtk/tr-prefs.c:964
1641msgid "SOCKS4"
1642msgstr ""
1643
1644#: ../gtk/tr-prefs.c:966
1645msgid "SOCKS5"
1646msgstr ""
1647
1648#: ../gtk/tr-prefs.c:997
1649msgid "Tracker Proxy"
1650msgstr ""
1651
1652#: ../gtk/tr-prefs.c:999
1653msgid "Connect to tracker via a pro_xy"
1654msgstr ""
1655
1656#: ../gtk/tr-prefs.c:1004
1657msgid "Proxy _server:"
1658msgstr ""
1659
1660#: ../gtk/tr-prefs.c:1012
1661msgid "Proxy _port:"
1662msgstr ""
1663
1664#: ../gtk/tr-prefs.c:1015
1665msgid "Proxy _type:"
1666msgstr ""
1667
1668#: ../gtk/tr-prefs.c:1028
1669msgid "_Authentication is required"
1670msgstr ""
1671
1672#: ../gtk/tr-prefs.c:1063
1673msgid "Router"
1674msgstr ""
1675
1676#: ../gtk/tr-prefs.c:1065
1677msgid "Use UPnP or NAT-PMP port _forwarding from my router"
1678msgstr ""
1679
1680#: ../gtk/tr-prefs.c:1100
1681msgid "Transmission Preferences"
1682msgstr "Brukervalg for Transmission"
1683
1684#: ../gtk/tr-prefs.c:1115
1685msgid "Torrents"
1686msgstr "Torrenter"
1687
1688#: ../gtk/tr-prefs.c:1124
1689msgid "Network"
1690msgstr "Nettverk"
1691
1692#: ../gtk/tr-prefs.c:1127
1693msgid "Web"
1694msgstr ""
1695
1696#: ../gtk/tr-torrent.c:211
1697#, c-format
1698msgid "File \"%s\" isn't a valid torrent"
1699msgstr "Filen «%s» er ikke en gyldig torrent-fil"
1700
1701#: ../gtk/tr-torrent.c:214
1702#, c-format
1703msgid "File \"%s\" is already open"
1704msgstr "Filen «%s» er allerede Ã¥pnet"
1705
1706#. [0...100]
1707#: ../gtk/tr-torrent.c:243
1708#, c-format
1709msgid "Waiting to verify local data (%.1f%% tested)"
1710msgstr "Venter pÃ¥ Ã¥ fÃ¥ verifisert lokal data (%.1f%% sjekket)"
1711
1712#: ../gtk/tr-torrent.c:254
1713#, c-format
1714msgid "Data not fully available (%.1f%%)"
1715msgstr ""
1716
1717#: ../gtk/tr-torrent.c:256
1718#, c-format
1719msgid "Stalled (%.1f%%)"
1720msgstr "Stoppet opp (%.1f%%)"
1721
1722#. %1$s is # of minutes
1723#. %2$.1f is a percentage of how much of the torrent is done
1724#: ../gtk/tr-torrent.c:262
1725#, c-format
1726msgid "%1$s remaining (%2$.1f%%)"
1727msgstr "%1$s gjenstÃ¥r (%2$.1f%%)"
1728
1729#: ../gtk/tr-torrent.c:274
1730#, c-format
1731msgid "Stopped (%.1f%%)"
1732msgstr "Stoppet (%.1f%%)"
1733
1734#: ../gtk/tr-window.c:150
1735msgid "Torrent"
1736msgstr "Torrent"
1737
1738#: ../gtk/tr-window.c:235
1739msgid "Total Ratio"
1740msgstr "Total delingsrate"
1741
1742#: ../gtk/tr-window.c:236
1743msgid "Session Ratio"
1744msgstr "Delingsrate denne sesjonen"
1745
1746#: ../gtk/tr-window.c:237
1747msgid "Total Transfer"
1748msgstr "Total overfÞring"
1749
1750#: ../gtk/tr-window.c:238
1751msgid "Session Transfer"
1752msgstr "OverfÞring denne sesjonen"
1753
1754#. show all torrents
1755#: ../gtk/tr-window.c:423
1756msgid "A_ll"
1757msgstr "A_lle"
1758
1759#. show only torrents that have connected peers
1760#: ../gtk/tr-window.c:425
1761msgid "_Active"
1762msgstr "_Aktive"
1763
1764#. show only torrents that are trying to download
1765#: ../gtk/tr-window.c:427
1766msgid "_Downloading"
1767msgstr "Lastes _ned"
1768
1769#. show only torrents that are trying to upload
1770#: ../gtk/tr-window.c:429
1771msgid "_Seeding"
1772msgstr "_Deles"
1773
1774#. show only torrents that are paused
1775#: ../gtk/tr-window.c:431
1776msgid "_Paused"
1777msgstr "_Stoppede"
1778
1779#: ../gtk/tr-window.c:590
1780#, c-format
1781msgid "%1$'d of %2$'d Torrent"
1782msgid_plural "%1$'d of %2$'d Torrents"
1783msgstr[0] "%1$d av %2$d torrent"
1784msgstr[1] "%1$d av %2$d torrenter"
1785
1786#: ../gtk/tr-window.c:595
1787#, c-format
1788msgid "%'d Torrent"
1789msgid_plural "%'d Torrents"
1790msgstr[0] "%'d torrent"
1791msgstr[1] "%'d torrenter"
1792
1793#. Translators: do not translate the "size|" disambiguation prefix.
1794#. %1$s is the size of the data we've downloaded
1795#. %2$s is the size of the data we've uploaded
1796#: ../gtk/tr-window.c:624 ../gtk/tr-window.c:632
1797#, c-format
1798msgid "size|Down: %1$s, Up: %2$s"
1799msgstr "Ned: %1$s, Opp: %2$s"
1800
1801#: ../gtk/tr-window.c:687
1802#, c-format
1803msgid "Tracker will allow requests in %s"
1804msgstr "Stifinner vil tillate anmodninger om %s"
1805
1806#: ../gtk/util.c:83
1807#, c-format
1808msgid "%'u byte"
1809msgid_plural "%'u bytes"
1810msgstr[0] "%'u byte"
1811msgstr[1] "%'u bytes"
1812
1813#: ../gtk/util.c:88
1814#, c-format
1815msgid "%'.1f KB"
1816msgstr "%'.1f KB"
1817
1818#: ../gtk/util.c:91
1819#, c-format
1820msgid "%'.1f MB"
1821msgstr "%'.1f MB"
1822
1823#: ../gtk/util.c:94
1824#, c-format
1825msgid "%'.1f GB"
1826msgstr "%'.1f GB"
1827
1828#. 0.0 KB to 999.9 KB
1829#: ../gtk/util.c:107
1830#, c-format
1831msgid "%'.1f KB/s"
1832msgstr "%'.1f KB/s"
1833
1834#. 0.98 MB to 99.99 MB
1835#: ../gtk/util.c:109
1836#, c-format
1837msgid "%'.2f MB/s"
1838msgstr "%'.2f MB/s"
1839
1840#. 100.0 MB to 999.9 MB
1841#: ../gtk/util.c:111
1842#, c-format
1843msgid "%'.1f MB/s"
1844msgstr "%'.1f MB/s"
1845
1846#. insane speeds
1847#: ../gtk/util.c:113
1848#, c-format
1849msgid "%'.2f GB/s"
1850msgstr "%'.2f GB/s"
1851
1852#: ../gtk/util.c:132
1853#, c-format
1854msgid "%'d day"
1855msgid_plural "%'d days"
1856msgstr[0] "%'d dÞgn"
1857msgstr[1] "%'d dÞgn"
1858
1859#: ../gtk/util.c:133
1860#, c-format
1861msgid "%'d hour"
1862msgid_plural "%'d hours"
1863msgstr[0] "%'d time"
1864msgstr[1] "%'d timer"
1865
1866#: ../gtk/util.c:134
1867#, c-format
1868msgid "%'d minute"
1869msgid_plural "%'d minutes"
1870msgstr[0] "%'d minutt"
1871msgstr[1] "%'d minutt"
1872
1873#: ../gtk/util.c:135
1874#, c-format
1875msgid "%'d second"
1876msgid_plural "%'d seconds"
1877msgstr[0] "%'d sekund"
1878msgstr[1] "%'d sekund"
1879
1880#: ../gtk/util.c:312
1881#, c-format
1882msgid "The torrent file \"%s\" contains invalid data."
1883msgstr ""
1884
1885#: ../gtk/util.c:313
1886#, c-format
1887msgid "The torrent file \"%s\" is already in use."
1888msgstr ""
1889
1890#: ../gtk/util.c:314
1891#, c-format
1892msgid "The torrent file \"%s\" encountered an unknown error."
1893msgstr ""
1894
1895#: ../gtk/util.c:324
1896msgid "Error opening torrent"
1897msgstr ""
1898
1899#. did caller give us an uninitialized val?
1900#: ../libtransmission/bencode.c:865
1901msgid "Invalid metadata"
1902msgstr "Ugyldig metadata"
1903
1904#: ../libtransmission/blocklist.c:99
1905#, c-format
1906msgid "Blocklist \"%s\" contains %'u entries"
1907msgstr ""
1908
1909#: ../libtransmission/blocklist.c:277
1910#, c-format
1911msgid "Blocklist \"%1$s\" updated with %2$'d entries"
1912msgstr ""
1913
1914#. %s is the torrent name
1915#: ../libtransmission/fastresume.c:649 ../libtransmission/fastresume.c:660
1916msgid "Couldn't read resume file"
1917msgstr "Klarte ikke Ã¥ lese gjennopptakingsfila"
1918
1919#: ../libtransmission/fdlimit.c:362 ../libtransmission/net.c:105
1920#, c-format
1921msgid "Couldn't create socket: %s"
1922msgstr "Klarte ikke Ã¥ opprette socket: %s"
1923
1924#: ../libtransmission/makemeta.c:57
1925#, c-format
1926msgid "Torrent Creator is skipping file \"%s\": %s"
1927msgstr "Torrent-oppretter hopper over filen «%s»: %s"
1928
1929#: ../libtransmission/metainfo.c:283 ../libtransmission/metainfo.c:305
1930#: ../libtransmission/metainfo.c:374 ../libtransmission/metainfo.c:386
1931#: ../libtransmission/metainfo.c:393 ../libtransmission/metainfo.c:556
1932#: ../libtransmission/metainfo.c:568 ../libtransmission/metainfo.c:590
1933#: ../libtransmission/metainfo.c:599
1934#, c-format
1935msgid "Invalid metadata entry \"%s\""
1936msgstr "Ugyldig metadataoppfÞring «%s»"
1937
1938#: ../libtransmission/metainfo.c:332 ../libtransmission/metainfo.c:376
1939#: ../libtransmission/metainfo.c:388 ../libtransmission/metainfo.c:558
1940#: ../libtransmission/metainfo.c:592 ../libtransmission/metainfo.c:601
1941#, c-format
1942msgid "Missing metadata entry \"%s\""
1943msgstr "Manglende metadataoppfÞring «%s»"
1944
1945#: ../libtransmission/metainfo.c:416 ../libtransmission/metainfo.c:425
1946msgid "Torrent is corrupt"
1947msgstr "Torrent er korrupt"
1948
1949#: ../libtransmission/metainfo.c:630
1950msgid "Invalid or missing metadata entries \"length\" and \"files\""
1951msgstr "Ugyldig eller manglende metadataoppfÞringer «lengde» og «filer»"
1952
1953#: ../libtransmission/natpmp.c:35
1954msgid "Port Forwarding (NAT-PMP)"
1955msgstr "ViderefÞring av porter (NAT-PMP)"
1956
1957#: ../libtransmission/natpmp.c:71
1958#, c-format
1959msgid "%s succeeded (%d)"
1960msgstr "%s lyktes (%d)"
1961
1962#: ../libtransmission/natpmp.c:132
1963#, c-format
1964msgid "Found public address \"%s\""
1965msgstr "Fant offentlig adresse «%s»"
1966
1967#: ../libtransmission/natpmp.c:159
1968#, c-format
1969msgid "no longer forwarding port %d"
1970msgstr "viderefÞrer ikke lengre port %d"
1971
1972#: ../libtransmission/natpmp.c:195
1973#, c-format
1974msgid "Port %d forwarded successfully"
1975msgstr "Port %d viderefÞrt uten problem"
1976
1977#: ../libtransmission/net.c:145
1978#, c-format
1979msgid "Couldn't connect socket %d to %s, port %d (errno %d - %s)"
1980msgstr "Klarte ikke Ã¥ koble socket %d til %s, port %d (errno %d - %s)"
1981
1982#: ../libtransmission/net.c:181
1983#, c-format
1984msgid "Couldn't bind port %d: %s"
1985msgstr "Klarte ikke Ã¥ binde port %d: %s"
1986
1987#: ../libtransmission/port-forwarding.c:41
1988msgid "Port Forwarding"
1989msgstr "ViderefÞring av porter"
1990
1991#. we're in the process of trying to set up port forwarding
1992#: ../libtransmission/port-forwarding.c:72
1993msgid "Starting"
1994msgstr "Starter"
1995
1996#. we've successfully forwarded the port
1997#: ../libtransmission/port-forwarding.c:74
1998msgid "Forwarded"
1999msgstr "ViderefÞrt"
2000
2001#. we're cancelling the port forwarding
2002#: ../libtransmission/port-forwarding.c:76
2003msgid "Stopping"
2004msgstr "Stopper"
2005
2006#. the port isn't forwarded
2007#: ../libtransmission/port-forwarding.c:78
2008msgid "Not forwarded"
2009msgstr "Ikke viderefÞrt"
2010
2011#: ../libtransmission/port-forwarding.c:99 ../libtransmission/torrent.c:1201
2012#, c-format
2013msgid "State changed from \"%1$s\" to \"%2$s\""
2014msgstr "Tilstanden endret seg fra «%1$s» til «%2$s»"
2015
2016#: ../libtransmission/port-forwarding.c:109
2017#, c-format
2018msgid "Closing port %d"
2019msgstr "Stenger port %d"
2020
2021#: ../libtransmission/port-forwarding.c:120
2022#, c-format
2023msgid "Opened port %d to listen for incoming peer connections"
2024msgstr "Åpnet port %d for Ã¥ lytte etter inkommende nedlastertilkoblinger"
2025
2026#: ../libtransmission/port-forwarding.c:125
2027#, c-format
2028msgid ""
2029"Couldn't open port %d to listen for incoming peer connections (errno %d - %s)"
2030msgstr ""
2031"Klarte ikke å åpne port %d for å lytte etter inkommende "
2032"nedlastertilkoblinger (errno %d - %s)"
2033
2034#: ../libtransmission/port-forwarding.c:163
2035msgid "Stopped"
2036msgstr "Stoppet"
2037
2038#. first %s is the application name
2039#. second %s is the version number
2040#: ../libtransmission/session.c:272
2041#, c-format
2042msgid "%s %s started"
2043msgstr "%s %s startet"
2044
2045#: ../libtransmission/session.c:629
2046#, c-format
2047msgid "Loaded %d torrents"
2048msgstr "%d torrenter lastet inn"
2049
2050#: ../libtransmission/torrent.c:194
2051#, c-format
2052msgid "Got %d peers from tracker"
2053msgstr "Fikk %d nedlastere fra stifinner"
2054
2055#: ../libtransmission/torrent.c:208
2056#, c-format
2057msgid "Tracker warning: \"%s\""
2058msgstr "Stifinneradvarsel: «%s»"
2059
2060#: ../libtransmission/torrent.c:214
2061#, c-format
2062msgid "Tracker error: \"%s\""
2063msgstr "Stifinnerfeil: «%s»"
2064
2065#. Translators: this is a minor point that's safe to skip over, but FYI:
2066#. "Complete" and "Done" are specific, different terms in Transmission:
2067#. "Complete" means we've downloaded every file in the torrent.
2068#. "Done" means we're done downloading the files we wanted, but NOT all that exist
2069#: ../libtransmission/torrent.c:1154
2070msgid "Done"
2071msgstr "UtfÞrt"
2072
2073#: ../libtransmission/torrent.c:1155
2074msgid "Complete"
2075msgstr "FullfÞrt"
2076
2077#: ../libtransmission/torrent.c:1156
2078msgid "Incomplete"
2079msgstr "Uferdig"
2080
2081#: ../libtransmission/upnp.c:25
2082msgid "Port Forwarding (UPnP)"
2083msgstr "ViderefÞring av porter (UPnP)"
2084
2085#: ../libtransmission/upnp.c:93
2086#, c-format
2087msgid "Found Internet Gateway Device \"%s\""
2088msgstr "Fant internettdeleenhet «%s»"
2089
2090#: ../libtransmission/upnp.c:94
2091#, c-format
2092msgid "Local Address is \"%s\""
2093msgstr "Lokal adresse er «%s»"
2094
2095#: ../libtransmission/upnp.c:118
2096#, c-format
2097msgid "Stopping port forwarding through \"%s\", service \"%s\""
2098msgstr "Stopper viderefÞring av porter gjennom «%s», tjeneste «%s»"
2099
2100#: ../libtransmission/upnp.c:147
2101#, c-format
2102msgid ""
2103"Port forwarding through \"%s\", service \"%s\".  (local address: %s:%d)"
2104msgstr ""
2105"ViderefÞring av porter gjennom «%s», tjeneste «%s». (local adresse: %s:%d)"
2106
2107#: ../libtransmission/upnp.c:150
2108msgid "Port forwarding successful!"
2109msgstr "ViderefÞring av porter fungerte feilfritt!"
2110
2111#: ../libtransmission/utils.c:438
2112msgid "Not a regular file"
2113msgstr "Ikke en vanlig fil"
2114
2115#: ../libtransmission/utils.c:452
2116msgid "Memory allocation failed"
2117msgstr "Minnetildeling feilet."
2118
2119#: ../libtransmission/utils.c:524
2120#, c-format
2121msgid "File \"%s\" is in the way"
2122msgstr "Fil «%s» er i veien"
2123
2124#: ../libtransmission/utils.c:591
2125msgid "No error"
2126msgstr "Ingen feil"
2127
2128#: ../libtransmission/utils.c:594
2129msgid "Unspecified error"
2130msgstr "Uspesifisert feil"
2131
2132#: ../libtransmission/utils.c:596
2133msgid "Assert error"
2134msgstr "«Assert»-feil"
2135
2136#: ../libtransmission/utils.c:599
2137msgid "Destination folder doesn't exist"
2138msgstr "MÃ¥lmappe eksisterer ikke"
2139
2140#: ../libtransmission/utils.c:609
2141msgid "A torrent with this name and destination folder already exists."
2142msgstr "En torrent med dette navnet og mÃ¥lmappe eksisterer allerede."
2143
2144#: ../libtransmission/utils.c:611
2145msgid "Checksum failed"
2146msgstr "Kontrollsumverifisering feilet"
2147
2148#: ../libtransmission/utils.c:613
2149msgid "Unspecified I/O error"
2150msgstr "Uspesifisert lese/skrive-feil"
2151
2152#: ../libtransmission/utils.c:616
2153msgid "Tracker error"
2154msgstr "Stifinnerfeil"
2155
2156#: ../libtransmission/utils.c:618
2157msgid "Tracker warning"
2158msgstr "Stifinneradvarsel"
2159
2160#: ../libtransmission/utils.c:621
2161msgid "Peer sent a bad message"
2162msgstr "Nedlaster sendte en gal melding"
2163
2164#: ../libtransmission/utils.c:624
2165msgid "Unknown error"
2166msgstr "Ukjent feil"
2167
2168#: ../libtransmission/verify.c:137
2169msgid "Verifying torrent"
2170msgstr "Verifiserer torrent"
2171
2172#: ../libtransmission/verify.c:170
2173msgid "Queued for verification"
2174msgstr "KÞet for verifisering"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.