source: trunk/po/nb.po @ 6433

Last change on this file since 6433 was 6433, checked in by charles, 13 years ago

(gtk) update translations from launchpad for 1.30

File size: 48.5 KB
Line 
1# Norwegian translations for transmission package.
2# Copyright (C) 2008 THE transmission'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the transmission package.
4# Geir Hauge <geir.hauge@gmail.com>, 2008.
5#
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: transmission 1.06\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
11"POT-Creation-Date: 2008-07-19 14:55-0500\n"
12"PO-Revision-Date: 2008-05-16 21:46+0000\n"
13"Last-Translator: Mikal Krogstad <mikal.krogstad@gmail.com>\n"
14"Language-Team: Norwegian <en@li.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19"X-Launchpad-Export-Date: 2008-08-06 01:01+0000\n"
20"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
21
22#~ msgid "Close main window"
23#~ msgstr "Lukk hovedviduet"
24
25#~ msgid "<b>Availability</b>"
26#~ msgstr "<b>Tilgjengelighet</b>"
27
28#~ msgid "<b>Connected Peers</b>"
29#~ msgstr "<b>Tilkoblede nedlastere</b>"
30
31#~ msgid "<b>Completed:</b>"
32#~ msgstr "<b>Ferdig:</b>"
33
34#~ msgid "filedetails|Priority"
35#~ msgstr "Prioritet"
36
37#~ msgid "Bad IPC protocol version"
38#~ msgstr "Gal versjon av IPC-protokoll"
39
40#, c-format
41#~ msgid "IPC parse error: %s"
42#~ msgstr "Tolkningsfeil i IPC-protokollen: %s"
43
44#, c-format
45#~ msgid "Couldn't set up IPC: %s"
46#~ msgstr "Klarte ikke å konfigurere IPC: %s"
47
48#~ msgid "Ask the running instance to quit"
49#~ msgstr "Be den allerede kjÞrende instansen om å avslutte"
50
51#~ msgid "_Quit Immediately"
52#~ msgstr "_Avslutt nå"
53
54#, c-format
55#~ msgid "Failed to load torrent file: %s"
56#~ msgid_plural "Failed to load torrent files: %s"
57#~ msgstr[0] "Klarte ikke å laste inn torrent-filen: %s"
58#~ msgstr[1] "Klarte ikke å laste inn torrent-filene: %s"
59
60#, c-format
61#~ msgid "No files selected"
62#~ msgstr "Ingen filer er valgt"
63
64#, c-format
65#~ msgid "<i>No files selected</i>"
66#~ msgstr "<i>Ingen filer er valgt</i>"
67
68#~ msgid "Content"
69#~ msgstr "Innhold"
70
71#~ msgid "_Single File:"
72#~ msgstr "_Enkeltfil:"
73
74#~ msgid "_Folder:"
75#~ msgstr "_Mappe:"
76
77#~ msgid "_Private to this tracker"
78#~ msgstr "_Kun for denne stifinneren"
79
80#~ msgid "Announce _URL:"
81#~ msgstr "Annonserings-_URL"
82
83#~ msgid "_Source file:"
84#~ msgstr "_Kildefil:"
85
86#~ msgid "Automatically add torrents from:"
87#~ msgstr "Legg til torrenter automatisk fra:"
88
89#~ msgid "Ports"
90#~ msgstr "Porter"
91
92#~ msgid "_Forward port from router"
93#~ msgstr "_ViderefÞr port fra ruter"
94
95#~ msgid "Incoming _port:"
96#~ msgstr "Innkommende _port:"
97
98#~ msgid "Preferences"
99#~ msgstr "Brukervalg"
100
101#, c-format
102#~ msgid "Couldn't read resume file for \"%s\""
103#~ msgstr "Klare ikke å lese gjenopptakingsfilen for «%s»"
104
105#, c-format
106#~ msgid "Invalid announce URL \"%s\""
107#~ msgstr "Ugyldig annonserings-URL «%s»"
108
109#, c-format
110#~ msgid "%s failed (%d): %s (%d)"
111#~ msgstr "%s feilet (%d): %s (%d)"
112
113#~ msgid "If your router supports NAT-PMP, please make sure NAT-PMP is enabled!"
114#~ msgstr "Hvis ruteren din stÞtter NAT-PMP, pass på at NAT-PMP er skrudd på!"
115
116#~ msgid "NAT-PMP port forwarding unsuccessful, trying UPnP next"
117#~ msgstr "NAT-PMP-viderefÞring av porter mislyktes, prÞver UPnP i stedet"
118
119#, c-format
120#~ msgid "port %d forwarded successfully"
121#~ msgstr "port %d viderefÞrt uten feil"
122
123#, c-format
124#~ msgid "Bound socket %d to port %d"
125#~ msgstr "Bandt socket %d til port %d"
126
127#, c-format
128#~ msgid "Piece %lu, which was just downloaded, failed its checksum test: %s"
129#~ msgstr ""
130#~ "Bruddstykke %lu, som nettopp ble nedlastet, feilet "
131#~ "kontrollsumverifiseringen: %s"
132
133#, c-format
134#~ msgid "State changed from \"%s\" to \"%s\""
135#~ msgstr "Tilsdand endret fra «%s» til «%s»"
136
137#~ msgid "Port forwarding failed."
138#~ msgstr "ViderefÞring av port mislyktes."
139
140#, c-format
141#~ msgid "Closing torrent; %d left"
142#~ msgstr "Lukker torrent; %d igjen"
143
144#, c-format
145#~ msgid "upnpDiscover failed (errno %d - %s)"
146#~ msgstr "upnpDiscover feilet (errno %d - %s)"
147
148#, c-format
149#~ msgid "UPNP_GetValidIGD failed (errno %d - %s)"
150#~ msgstr "UPNP_GetValidIGD feilet (errno %d - %s)"
151
152#~ msgid "If your router supports UPnP, please make sure UPnP is enabled!"
153#~ msgstr "Hvis ruteren din stÞtter UPnP, pass på at UPnP er skrudd på!"
154
155#, c-format
156#~ msgid "Port forwarding failed with error %d (errno %d - %s)"
157#~ msgstr "ViderefÞring av porter feilet med feil %d (errno %d - %s)"
158
159#~ msgid ""
160#~ "Failed to open the file %s for writing:\n"
161#~ "%s"
162#~ msgstr ""
163#~ "Klarte ikke å åpne filen «%s» med skrivetilgang:\n"
164#~ "%s"
165
166#~ msgid ""
167#~ "Failed to create the directory %s:\n"
168#~ "%s"
169#~ msgstr ""
170#~ "Klarte ikke å opprette mappen «%s»:\n"
171#~ "%s"
172
173#~ msgid "Use alternate _download directory"
174#~ msgstr "Last ned til en annen _mappe"
175
176#~ msgid "Choose a download directory"
177#~ msgstr "Velg mappe å laste ned til"
178
179#~ msgid "Choose a directory"
180#~ msgstr "Velg en mappe"
181
182#~ msgid "Info"
183#~ msgstr "Informasjon"
184
185#~ msgid "Confirm _quit"
186#~ msgstr "Bekreft _avsluttning"
187
188#~ msgid "For torrents added _normally:"
189#~ msgstr "For torrenter lagt til på _normalt vis:"
190
191#~ msgid "Use the torrent file where it is"
192#~ msgstr "Bruk torrent-filen der den er"
193
194#~ msgid "Keep a copy of the torrent file"
195#~ msgstr "Behold en kopi av torrent-filen"
196
197#~ msgid "Keep a copy and remove the original"
198#~ msgstr "Behold en kopi og fjern originalen"
199
200#~ msgid "B"
201#~ msgstr "B"
202
203#~ msgid "KiB"
204#~ msgstr "KiB"
205
206#~ msgid "MiB"
207#~ msgstr "MiB"
208
209#~ msgid "GiB"
210#~ msgstr "GiB"
211
212#~ msgid "TiB"
213#~ msgstr "TiB"
214
215#~ msgid "PiB"
216#~ msgstr "PiB"
217
218#~ msgid "EiB"
219#~ msgstr "EiB"
220
221#~ msgid "%i %s"
222#~ msgstr "%i %s"
223
224#~ msgid "%i %s %i %s"
225#~ msgstr "%i %s %i %s"
226
227#~ msgid "N/A"
228#~ msgstr "Ikke tilgjengelig"
229
230#~ msgid "Sort by _Date Added"
231#~ msgstr "Sorter etter sist _lagt til"
232
233#~ msgid "IPC parsing failed: %s"
234#~ msgstr "IPC-tolkning feilet: %s"
235
236#~ msgid "File _Type"
237#~ msgstr "_Type"
238
239#~ msgid "Program started %d times"
240#~ msgstr "Programmet har vÊrt startet opp %d ganger"
241
242#~ msgid "_Remove"
243#~ msgstr "_Fjern"
244
245#~ msgid "_Close"
246#~ msgstr "_Lukk"
247
248#~ msgid "_About Transmission"
249#~ msgstr "_Om Transmission"
250
251#~ msgid "This will close all active torrents."
252#~ msgstr "Dette vil lukke alle aktive torrenter."
253
254#~ msgid "Piece"
255#~ msgid_plural "Pieces"
256#~ msgstr[0] "Bruddstykke"
257#~ msgstr[1] "Bruddstykker"
258
259#~ msgid "Directory"
260#~ msgstr "Mappe"
261
262#~ msgid "Error writing to \"%s\": %s"
263#~ msgstr "Klarte ikke å skrive til «%s»: %s"
264
265#~ msgid "Cumulative"
266#~ msgstr "Kumulativ"
267
268#~ msgid "Uploading to %d of %d peer"
269#~ msgid_plural "Uploading to %d of %d peers"
270#~ msgstr[0] "Laster opp til %d av %d nedlaster"
271#~ msgstr[1] "Laster opp til %d av %d nedlastere"
272
273#~ msgid "Seeding to %d of %d peer"
274#~ msgid_plural "Seeding to %d of %d peers"
275#~ msgstr[0] "Deler med %d av %d nedlaster"
276#~ msgstr[1] "Deler med %d av %d nedlastere"
277
278#~ msgid "Unrecognized state: %d"
279#~ msgstr "Tilstanden er ikke gyldig: %d"
280
281#~ msgid "%d Transfer"
282#~ msgid_plural "%d Transfers"
283#~ msgstr[0] "%d overfÞring"
284#~ msgstr[1] "%d overfÞringer"
285
286#~ msgid "Down: %s  Up: %s"
287#~ msgstr "Ned: %s  Opp: %s"
288
289#~ msgid "ZiB"
290#~ msgstr "ZiB"
291
292#~ msgid "YiB"
293#~ msgstr "YiB"
294
295#~ msgid "sec"
296#~ msgid_plural "secs"
297#~ msgstr[0] "sekund"
298#~ msgstr[1] "sekund"
299
300#~ msgid "min"
301#~ msgid_plural "mins"
302#~ msgstr[0] "minutt"
303#~ msgstr[1] "minutt"
304
305#~ msgid "hr"
306#~ msgid_plural "hrs"
307#~ msgstr[0] "time"
308#~ msgstr[1] "timer"
309
310#~ msgid "Transfer files via Peer to Peer"
311#~ msgstr "OverfÞr filer via likenett"
312
313#~ msgid "_Priority"
314#~ msgstr "_Prioritet"
315
316#~ msgid "Create _New Torrent"
317#~ msgstr "Lag _ny torrentfil"
318
319#~ msgid "Torrent creation aborted."
320#~ msgstr "Opprettelse av torrent-fil ble avbrutt."
321
322#~ msgid "Peer wants our data"
323#~ msgstr "Nedlaster vil ha vår data"
324
325#~ msgid "Refusing to send data to peer"
326#~ msgstr "Nekter å sende data til nedlaster"
327
328#~ msgid "Downloading from peer"
329#~ msgstr "Laster ned fra nedlaster"
330
331#~ msgid "Requesting data from peer"
332#~ msgstr "Ber om data fra nedlaster"
333
334#~ msgid "Waiting to request data from peer"
335#~ msgstr "Venter på å be om data fra nedlaster"
336
337#~ msgid "Peer will not send us data"
338#~ msgstr "Nedlaster nekter å sende oss data"
339
340#~ msgid "Added:"
341#~ msgstr "Lagt til:"
342
343#~ msgid "_Info"
344#~ msgstr "_Informasjon"
345
346#~ msgid "_Files"
347#~ msgstr "_Filer"
348
349#~ msgid "_Limit Upload Speed (KiB/s)"
350#~ msgstr "_Begrens opplastingshastigheten til (KiB/s)"
351
352#~ msgid "Li_mit Download Speed (KiB/s)"
353#~ msgstr "Be_grens nedlastingshastigheten til (KiB/s)"
354
355#~ msgid "Downloads"
356#~ msgstr "Nedlastinger"
357
358#~ msgid "P_rompt for download directory"
359#~ msgstr "SpÞr hvor nedlastinger skal lagres"
360
361#~ msgid "For torrents added from _command-line:"
362#~ msgstr "For torrenter lagt til fra _kommandolinja:"
363
364#~ msgid "Global maximum connected peers:"
365#~ msgstr "Globalbegrensning på maksimalt tilkoblede nedlastere"
366
367#~ msgid "_Automatically map port"
368#~ msgstr "Kartlegg port _automatisk"
369
370#~ msgid "NAT traversal uses either NAT-PMP or UPnP"
371#~ msgstr "NAT-traversering bruker enten NAT-PMP eller UPnP"
372
373#~ msgid "Ratio: %.1f"
374#~ msgstr "Delingsrate: %.1f"
375
376#~ msgid "Show Message _Log"
377#~ msgstr "Vis _loggvinduet"
378
379#~ msgid "Handshaking"
380#~ msgstr "HÃ¥ndhilsing"
381
382#~ msgid ""
383#~ "Failed to load torrent file:\n"
384#~ "%sFailed to load torrent files:\n"
385#~ "%s"
386#~ msgstr ""
387#~ "Klarte ikke å laste inn torrent-fil:\n"
388#~ "%sKlarte ikke å laste inn torrent-filene:\n"
389#~ "%s"
390
391#~ msgid "%s/s"
392#~ msgstr "%s/s"
393
394#~ msgid "Download"
395#~ msgstr "Nedlasting"
396
397#~ msgid "Show _Status Bar"
398#~ msgstr "Vis _statusfelt"
399
400#~ msgid "<b>Really Quit %s?</b>"
401#~ msgstr "<b>Er du sikker på at du vil avslutte «%s»?</b>"
402
403#~ msgid "Select the debug filter level."
404#~ msgstr "Velg filtreringsnivået for avlusningsmeldinger."
405
406#~ msgid "Ratio: %.1f, "
407#~ msgstr "Delingsrate: %.1f, "
408
409#~ msgid "Private Torrent, PEX disabled"
410#~ msgstr "Privat torrent, PEX avskrudd"
411
412#~ msgid "Created By"
413#~ msgstr "Opprettet av"
414
415#~ msgid "Downloaded Data"
416#~ msgstr "Nedlastet data"
417
418#~ msgid "Torrent File Path"
419#~ msgstr "Torrent-filsti"
420
421#~ msgid "Torrent File Name"
422#~ msgstr "Torrent-filnavn"
423
424#~ msgid "Completeness:"
425#~ msgstr "Ferdigstillelse"
426
427#~ msgid "_Options"
428#~ msgstr "_Valg"
429
430#~ msgid "Show an Icon in the System _Tray"
431#~ msgstr "Vis ikon i varslingsområdet"
432
433#~ msgid "%s: torrent is already open"
434#~ msgstr "%s: torrent-filen er allerede åpen"
435
436#~ msgid "not a valid torrent file"
437#~ msgstr "ikke en gyldig torrent-fil"
438
439#~ msgid "We'd download from peer if they'd let us"
440#~ msgstr "Ville lastet ned fra nedlaster hvis nedlaster hadde tillat det"
441
442#~ msgid "We'd upload to peer if they'd ask us"
443#~ msgstr "Ville lastet opp til nedlaster hvis nedlaster hadde bett om det"
444
445#~ msgid "We unchoked the peer, but they're not interested"
446#~ msgstr "Struping mot nedlaster fjernet, men nedlaster er ikke interessert"
447
448#, c-format
449#~ msgid "Couldn't connect to \"%1$s\": %2$s"
450#~ msgstr "Klarte ikke å koble til «%1$s»: %2$s"
451
452#~ msgid "Not available"
453#~ msgstr "Ikke tilgjengelig"
454
455#, c-format
456#~ msgid "Not available (%.1f%%)"
457#~ msgstr "Ikke tilgjengelig (%.1f%%)"
458
459#, c-format
460#~ msgid "Blocklist contains %'d entries"
461#~ msgstr "Blokkeringslisten inneholder %'d oppfÞringer"
462
463#: ../gtk/actions.c:47
464msgid "Sort by _Activity"
465msgstr "Sorter etter _aktivitet"
466
467#: ../gtk/actions.c:48
468msgid "Sort by _Name"
469msgstr "Sorter etter _navn"
470
471#: ../gtk/actions.c:49
472msgid "Sort by _Progress"
473msgstr "Sorter etter _fremdrift"
474
475#: ../gtk/actions.c:50
476msgid "Sort by _Ratio"
477msgstr "Sorter etter delings_rate"
478
479#: ../gtk/actions.c:51
480msgid "Sort by _State"
481msgstr "Sorter etter _tilstand"
482
483#: ../gtk/actions.c:52
484msgid "Sort by _Tracker"
485msgstr "Sorter etter st_ifinder"
486
487#: ../gtk/actions.c:53
488msgid "Sort by A_ge"
489msgstr ""
490
491#: ../gtk/actions.c:70
492msgid "_Main Window"
493msgstr "_Hovedvindu"
494
495#: ../gtk/actions.c:72
496msgid "Message _Log"
497msgstr "_Meldingslogg"
498
499#: ../gtk/actions.c:86
500msgid "_Minimal View"
501msgstr "_Kompakt visning"
502
503#: ../gtk/actions.c:88
504msgid "_Reverse Sort Order"
505msgstr "Sn_u sorteringsrekkefÞlgen"
506
507#: ../gtk/actions.c:90
508msgid "_Filterbar"
509msgstr "_Filtreringsfelt"
510
511#: ../gtk/actions.c:92
512msgid "_Statusbar"
513msgstr "_Statuslinje"
514
515#: ../gtk/actions.c:94
516msgid "_Toolbar"
517msgstr "_VerktÞylinje"
518
519#: ../gtk/actions.c:96
520msgid "Tray _Icon"
521msgstr ""
522
523#: ../gtk/actions.c:101
524msgid "_Torrent"
525msgstr "_Torrent"
526
527#: ../gtk/actions.c:102
528msgid "_View"
529msgstr "_Vis"
530
531#: ../gtk/actions.c:103
532msgid "_Sort Torrents By"
533msgstr "_Sorter torrentene etter"
534
535#: ../gtk/actions.c:104
536msgid "_Edit"
537msgstr "_Rediger"
538
539#: ../gtk/actions.c:105
540msgid "_Help"
541msgstr "_Hjelp"
542
543#: ../gtk/actions.c:106 ../gtk/actions.c:107
544msgid "Add a torrent"
545msgstr "Legg til en torrent"
546
547#: ../gtk/actions.c:107
548msgid "_Add..."
549msgstr "_Legg til ..."
550
551#: ../gtk/actions.c:109
552msgid "_Start"
553msgstr "_Start"
554
555#: ../gtk/actions.c:109
556msgid "Start torrent"
557msgstr "_Start torrent"
558
559#: ../gtk/actions.c:110
560msgid "_Statistics"
561msgstr "_Statistikk"
562
563#: ../gtk/actions.c:112 ../gtk/add-dialog.c:305
564msgid "_Verify Local Data"
565msgstr "_Verifiser lokal data"
566
567#: ../gtk/actions.c:114
568msgid "_Pause"
569msgstr "Sto_pp"
570
571#: ../gtk/actions.c:114
572msgid "Pause torrent"
573msgstr "Stopp torrent"
574
575#: ../gtk/actions.c:115
576msgid "Remove torrent"
577msgstr "Fjern torrent"
578
579#: ../gtk/actions.c:116
580msgid "_Delete Files and Remove"
581msgstr "Slett filene og _fjern"
582
583#: ../gtk/actions.c:117
584msgid "_New..."
585msgstr "_Ny"
586
587#: ../gtk/actions.c:118
588msgid "Create a torrent"
589msgstr "Opprett ny torrent"
590
591#: ../gtk/actions.c:120
592msgid "_Quit"
593msgstr "_Avslutt"
594
595#: ../gtk/actions.c:122
596msgid "Select _All"
597msgstr "Velg _alle"
598
599#: ../gtk/actions.c:124
600msgid "Dese_lect All"
601msgstr "Ve_lg bort alle"
602
603#: ../gtk/actions.c:127
604msgid "_Details"
605msgstr "_Detaljer"
606
607#: ../gtk/actions.c:127
608msgid "Torrent details"
609msgstr "Detaljer om torrenten"
610
611#: ../gtk/actions.c:129
612msgid "_Open Folder"
613msgstr "_Åpne mappe"
614
615#: ../gtk/actions.c:131
616msgid "_Contents"
617msgstr ""
618
619#: ../gtk/actions.c:133
620msgid "Ask Tracker for _More Peers"
621msgstr "Be stifinner om Ã¥ fÃ¥ flere _tilkoblinger"
622
623#: ../gtk/add-dialog.c:199
624msgid "Torrent files"
625msgstr "Torrent-filer"
626
627#: ../gtk/add-dialog.c:204
628msgid "All files"
629msgstr "Alle filtyper"
630
631#. make the dialog
632#: ../gtk/add-dialog.c:231
633msgid "Torrent Options"
634msgstr "Torrentvalg"
635
636#: ../gtk/add-dialog.c:253
637msgid "_Move source file to Trash"
638msgstr ""
639
640#: ../gtk/add-dialog.c:254 ../gtk/tr-prefs.c:314
641msgid "_Start when added"
642msgstr "_Start nÃ¥r den er lagt til"
643
644#: ../gtk/add-dialog.c:265
645msgid "_Torrent file:"
646msgstr ""
647
648#: ../gtk/add-dialog.c:269
649msgid "Select Source File"
650msgstr "Velg kildefil"
651
652#: ../gtk/add-dialog.c:282 ../gtk/tr-prefs.c:323
653msgid "_Destination folder:"
654msgstr "_MÃ¥lmappe:"
655
656#: ../gtk/add-dialog.c:286
657msgid "Select Destination Folder"
658msgstr "Velg mÃ¥lmappe"
659
660#: ../gtk/add-dialog.c:365
661msgid "Add a Torrent"
662msgstr "Legg til en torrent"
663
664#: ../gtk/add-dialog.c:381 ../gtk/tr-prefs.c:310
665msgid "Display _options dialog"
666msgstr "Vis _valgvindu"
667
668#: ../gtk/conf.c:60 ../gtk/makemeta-ui.c:120 ../libtransmission/metainfo.c:182
669#: ../libtransmission/utils.c:514 ../libtransmission/utils.c:525
670#, c-format
671msgid "Couldn't create \"%1$s\": %2$s"
672msgstr "Klarte ikke Ã¥ opprette «%1$s»: %2$s"
673
674#: ../gtk/conf.c:81 ../libtransmission/bencode.c:1240
675#: ../libtransmission/fastresume.c:195 ../libtransmission/fdlimit.c:138
676#, c-format
677msgid "Couldn't open \"%1$s\": %2$s"
678msgstr "Klarte ikke Ã¥ Ã¥pne «%1$s»: %2$s"
679
680#: ../gtk/conf.c:85
681#, c-format
682msgid "%s is already running."
683msgstr "Det kjÞrer allerede en annen instans av «%s»."
684
685#: ../gtk/details.c:244
686msgid "Web Seeds"
687msgstr ""
688
689#. 'download speed' column header. terse to keep the column narrow.
690#: ../gtk/details.c:246 ../gtk/details.c:287
691msgid "Down"
692msgstr "Ned"
693
694#: ../gtk/details.c:285
695msgid "Address"
696msgstr "Adresse"
697
698#. 'upload speed' column header.  terse to keep the column narrow.
699#: ../gtk/details.c:289
700msgid "Up"
701msgstr "Opp"
702
703#: ../gtk/details.c:290
704msgid "Client"
705msgstr "Klient"
706
707#. 'percent done' column header. terse to keep the column narrow.
708#: ../gtk/details.c:292
709msgid "%"
710msgstr "%"
711
712#: ../gtk/details.c:294
713msgid "Status"
714msgstr "Status"
715
716#: ../gtk/details.c:558
717msgid "Optimistic unchoke"
718msgstr "Optimistisk fjerning av struping"
719
720#: ../gtk/details.c:559
721msgid "Downloading from this peer"
722msgstr ""
723
724#: ../gtk/details.c:560
725msgid "We would download from this peer if they would let us"
726msgstr ""
727
728#: ../gtk/details.c:561
729msgid "Uploading to peer"
730msgstr "Laster opp til nedlaster"
731
732#: ../gtk/details.c:562
733msgid "We would upload to this peer if they asked"
734msgstr ""
735
736#: ../gtk/details.c:563
737msgid "Peer has unchoked us, but we're not interested"
738msgstr "Nedlaster har fjernet strupingen mot oss, men vi er ikke interessert"
739
740#: ../gtk/details.c:564
741msgid "We unchoked this peer, but they're not interested"
742msgstr ""
743
744#: ../gtk/details.c:565
745msgid "Encrypted connection"
746msgstr "Kryptert tilkobling"
747
748#: ../gtk/details.c:566
749msgid "Peer was discovered through Peer Exchange (PEX)"
750msgstr "Nedlaster oppdaget via nedlasterutveksling (PEX)"
751
752#: ../gtk/details.c:567
753msgid "Peer is an incoming connection"
754msgstr "Nedlaster kontaktet oss"
755
756#: ../gtk/details.c:753
757msgid "<b>Seeders:</b>"
758msgstr "<b>Delere:</b>"
759
760#: ../gtk/details.c:760
761msgid "<b>Leechers:</b>"
762msgstr "<b>Snyltere:</b>"
763
764#: ../gtk/details.c:767
765msgid "<b>Times Completed:</b>"
766msgstr ""
767
768#: ../gtk/details.c:788 ../gtk/details.c:1275 ../gtk/details.c:1286
769msgid "Never"
770msgstr "Aldri"
771
772#: ../gtk/details.c:811
773msgid "Details"
774msgstr "Detaljer"
775
776#: ../gtk/details.c:814 ../gtk/makemeta-ui.c:238
777#, c-format
778msgid "%'d Piece"
779msgid_plural "%'d Pieces"
780msgstr[0] ""
781msgstr[1] ""
782
783#. %1$s is number of pieces;
784#. %2$s is how big each piece is
785#: ../gtk/details.c:820 ../gtk/makemeta-ui.c:244
786#, c-format
787msgid "%1$s @ %2$s"
788msgstr ""
789
790#: ../gtk/details.c:824
791msgid "Pieces:"
792msgstr "Bruddstykker:"
793
794#: ../gtk/details.c:828
795msgid "Hash:"
796msgstr "Hash:"
797
798#: ../gtk/details.c:831
799msgid "Private to this tracker -- PEX disabled"
800msgstr "Kun for denne stifinneren -- PEX avskrudd"
801
802#: ../gtk/details.c:832
803msgid "Public torrent"
804msgstr "Offentlig torrent"
805
806#: ../gtk/details.c:834
807msgid "Privacy:"
808msgstr "Fortrolighet:"
809
810#: ../gtk/details.c:846
811msgid "Comment:"
812msgstr "Kommentar:"
813
814#: ../gtk/details.c:850
815msgid "Origins"
816msgstr "Opprinnelse"
817
818#: ../gtk/details.c:852
819msgid "Unknown"
820msgstr "Ukjent"
821
822#: ../gtk/details.c:853
823msgid "Creator:"
824msgstr "Opprettet av:"
825
826#: ../gtk/details.c:857
827msgid "Date:"
828msgstr "Dato:"
829
830#: ../gtk/details.c:860
831msgid "Location"
832msgstr "Plassering"
833
834#: ../gtk/details.c:864
835msgid "Destination folder:"
836msgstr "MÃ¥lmappe:"
837
838#: ../gtk/details.c:868
839msgid "Torrent file:"
840msgstr "Torrent-fil:"
841
842#: ../gtk/details.c:913
843#, c-format
844msgid "%.1f%%"
845msgstr "%.1f%%"
846
847#. %1$.1f is percent of how much of what we want's been downloaded,
848#. %2$.1f is percent of how much of the whole torrent we've downloaded
849#: ../gtk/details.c:917
850#, c-format
851msgid "%1$.1f%% (%2$.1f%% selected)"
852msgstr "%1$.1f%% (%2$.1f%% valgt)"
853
854#. %1$s is total size of what we've saved to disk
855#. %2$s is how much of it's passed the checksum test
856#: ../gtk/details.c:925
857#, c-format
858msgid "%1$s (%2$s verified)"
859msgstr "%1$s (%2$s verifisert)"
860
861#: ../gtk/details.c:944 ../gtk/util.c:54 ../gtk/util.c:74
862msgid "None"
863msgstr "Ingen"
864
865#: ../gtk/details.c:967
866msgid "Transfer"
867msgstr "OverfÞring"
868
869#: ../gtk/details.c:970
870msgid "State:"
871msgstr "Tilstand:"
872
873#: ../gtk/details.c:973
874msgid "Progress:"
875msgstr "Fremdrift"
876
877#. "Have" refers to how much of the torrent we have
878#: ../gtk/details.c:977
879msgid "Have:"
880msgstr "Har:"
881
882#: ../gtk/details.c:980 ../gtk/stats.c:127 ../gtk/stats.c:139
883msgid "Downloaded:"
884msgstr "Lastet ned:"
885
886#: ../gtk/details.c:983 ../gtk/stats.c:125 ../gtk/stats.c:137
887msgid "Uploaded:"
888msgstr "Lastet opp:"
889
890#: ../gtk/details.c:987
891msgid "Failed DL:"
892msgstr "Feilnedlastet:"
893
894#: ../gtk/details.c:990 ../gtk/stats.c:129 ../gtk/stats.c:141
895msgid "Ratio:"
896msgstr "Delingsrate:"
897
898#: ../gtk/details.c:993
899msgid "Swarm rate:"
900msgstr "Total hastighet:"
901
902#: ../gtk/details.c:996
903msgid "Error:"
904msgstr "Feil:"
905
906#: ../gtk/details.c:1000
907msgid "Completion"
908msgstr "Ferdigstillelse"
909
910#: ../gtk/details.c:1010
911msgid "Dates"
912msgstr "Datoer"
913
914#: ../gtk/details.c:1013
915msgid "Started at:"
916msgstr "PÃ¥begynt:"
917
918#: ../gtk/details.c:1016
919msgid "Last activity at:"
920msgstr "Sist aktivitet:"
921
922#: ../gtk/details.c:1093 ../gtk/tr-prefs.c:1070
923msgid "Bandwidth"
924msgstr "BÃ¥ndbredde"
925
926#: ../gtk/details.c:1095 ../gtk/tr-prefs.c:1072
927msgid "Limit _download speed (KB/s):"
928msgstr "Begrens _nedlastingshastighet til (KiB/s):"
929
930#: ../gtk/details.c:1108 ../gtk/tr-prefs.c:1079
931msgid "Limit _upload speed (KB/s):"
932msgstr "Begrens _opplastingshastighet til (KiB/s):"
933
934#: ../gtk/details.c:1122
935msgid "Peer Connections"
936msgstr "Tilkoblinger til nedlastere"
937
938#: ../gtk/details.c:1127
939msgid "_Maximum peers:"
940msgstr "_Maksimalt tilkoblede nedlastere:"
941
942#: ../gtk/details.c:1182 ../gtk/makemeta-ui.c:361 ../gtk/tr-prefs.c:1121
943msgid "Trackers"
944msgstr ""
945
946#: ../gtk/details.c:1188
947msgid "Scrape"
948msgstr "Krafs"
949
950#: ../gtk/details.c:1190
951msgid "Last scrape at:"
952msgstr "Sist krafs"
953
954#: ../gtk/details.c:1195 ../gtk/details.c:1217
955msgid "Tracker responded:"
956msgstr "Stifinner svarte:"
957
958#: ../gtk/details.c:1200
959msgid "Next scrape in:"
960msgstr "Neste krafs:"
961
962#: ../gtk/details.c:1206
963msgid "Announce"
964msgstr "Annonsering"
965
966#: ../gtk/details.c:1210
967msgid "Tracker:"
968msgstr "Stifinner:"
969
970#: ../gtk/details.c:1212
971msgid "Last announce at:"
972msgstr "Sist annonsering:"
973
974#: ../gtk/details.c:1222
975msgid "Next announce in:"
976msgstr "Neste annonsering:"
977
978#. how long until the tracker will honor user
979#. * pressing the "ask for more peers" button
980#: ../gtk/details.c:1229
981msgid "Manual announce allowed in:"
982msgstr "Manuell annonsering tillat om:"
983
984#: ../gtk/details.c:1247
985msgid "In progress"
986msgstr ""
987
988#: ../gtk/details.c:1290
989msgid "Now"
990msgstr ""
991
992#. %1$s is torrent name
993#. %2$s its file size
994#: ../gtk/details.c:1340
995#, c-format
996msgid "Details for %1$s (%2$s)"
997msgstr "Detaljer for %1$s (%2$s)"
998
999#: ../gtk/details.c:1358
1000msgid "Activity"
1001msgstr "Aktivitet"
1002
1003#: ../gtk/details.c:1363 ../gtk/tr-prefs.c:1118
1004msgid "Peers"
1005msgstr "Nedlastere"
1006
1007#: ../gtk/details.c:1368 ../gtk/tr-window.c:434
1008msgid "Tracker"
1009msgstr "Stifinner"
1010
1011#: ../gtk/details.c:1372 ../gtk/msgwin.c:168
1012msgid "Information"
1013msgstr "Informasjon"
1014
1015#: ../gtk/details.c:1378 ../gtk/tr-window.c:434
1016msgid "Files"
1017msgstr "Filer"
1018
1019#: ../gtk/details.c:1383 ../gtk/tr-prefs.c:521
1020msgid "Options"
1021msgstr "Valg"
1022
1023#: ../gtk/dialogs.c:114
1024msgid "<big><b>Quit Transmission?</b></big>"
1025msgstr "<big><b>Avslutte Transmission?</b></big>"
1026
1027#: ../gtk/dialogs.c:127
1028msgid "_Don't ask me again"
1029msgstr "_Ikke spÞr meg om dette igjen"
1030
1031#: ../gtk/dialogs.c:216
1032msgid "Remove torrent?"
1033msgid_plural "Remove torrents?"
1034msgstr[0] "Fjerne torrent?"
1035msgstr[1] "Fjerne torrentene?"
1036
1037#: ../gtk/dialogs.c:218
1038msgid "Delete this torrent's downloaded files?"
1039msgid_plural "Delete these torrents' downloaded files?"
1040msgstr[0] "Fjerne denne torrentens nedlastede filer?"
1041msgstr[1] "Fjerne disse torrentenes nedlastede filer?"
1042
1043#: ../gtk/dialogs.c:223
1044msgid "Some of these torrents are incomplete or connected to peers."
1045msgstr "Noen av disse torrentene er ufullstendige eller tilkoblet nedlastere"
1046
1047#: ../gtk/dialogs.c:227
1048msgid "This torrent is incomplete or connected to peers."
1049msgid_plural "One of these torrents is incomplete or connected to peers."
1050msgstr[0] "Denne torrenten er ufullstendig eller tilkoblet nedlastere."
1051msgstr[1] ""
1052"En av disse torrentene er ufullstendig eller tilkoblet nedlastere."
1053
1054#: ../gtk/file-list.c:530 ../gtk/file-list.c:534
1055msgid "Yes"
1056msgstr ""
1057
1058#: ../gtk/file-list.c:532 ../gtk/file-list.c:535
1059msgid "No"
1060msgstr ""
1061
1062#: ../gtk/file-list.c:536 ../gtk/file-list.c:579
1063msgid "Mixed"
1064msgstr ""
1065
1066#: ../gtk/file-list.c:573
1067msgid "High"
1068msgstr "HÞy"
1069
1070#: ../gtk/file-list.c:575
1071msgid "Normal"
1072msgstr "Middels"
1073
1074#: ../gtk/file-list.c:577
1075msgid "Low"
1076msgstr "Lav"
1077
1078#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
1079#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
1080#: ../gtk/file-list.c:619
1081msgid "filedetails|File"
1082msgstr "Fil"
1083
1084#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
1085#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
1086#: ../gtk/file-list.c:635
1087msgid "filedetails|Progress"
1088msgstr "Fremdrift"
1089
1090#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
1091#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
1092#. The items for this column are checkboxes (yes/no)
1093#: ../gtk/file-list.c:644
1094msgid "filedetails|Download"
1095msgstr "Nedlasting"
1096
1097#: ../gtk/file-list.c:650
1098msgid "Priority"
1099msgstr "Prioritet"
1100
1101#: ../gtk/file-list.c:666
1102msgid "_High"
1103msgstr "_HÞy"
1104
1105#: ../gtk/file-list.c:669
1106msgid "_Normal"
1107msgstr "_Normal"
1108
1109#: ../gtk/file-list.c:672
1110msgid "_Low"
1111msgstr "_Lav"
1112
1113#: ../gtk/file-list.c:675
1114msgid "_Ignore"
1115msgstr ""
1116
1117#: ../gtk/file-list.c:678
1118msgid "_Download"
1119msgstr ""
1120
1121#: ../gtk/main.c:351
1122msgid "Start with all torrents paused"
1123msgstr "Start med alle torrentene stoppet"
1124
1125#: ../gtk/main.c:354
1126msgid "Start minimized in system tray"
1127msgstr "Start minimert (med ikon i varslingsomrÃ¥det)"
1128
1129#: ../gtk/main.c:357
1130msgid "Where to look for configuration files"
1131msgstr "Plassering av konfigurasjonsfiler"
1132
1133#: ../gtk/main.c:369
1134msgid "Transmission"
1135msgstr "Transmission"
1136
1137#: ../gtk/main.c:374
1138msgid "[torrent files]"
1139msgstr "[torrent-filer]"
1140
1141#: ../gtk/main.c:708
1142msgid "<b>Closing Connections</b>"
1143msgstr "<b>Lukker tilkoblinger</b>"
1144
1145#: ../gtk/main.c:712
1146msgid "Sending upload/download totals to tracker..."
1147msgstr "Sender opplasting- og nedlastingsmengde til stifinner ..."
1148
1149#: ../gtk/main.c:717
1150msgid "_Quit Now"
1151msgstr ""
1152
1153#: ../gtk/main.c:860
1154msgid "Couldn't add corrupt torrent"
1155msgid_plural "Couldn't add corrupt torrents"
1156msgstr[0] ""
1157msgstr[1] ""
1158
1159#: ../gtk/main.c:867
1160msgid "Couldn't add duplicate torrent"
1161msgid_plural "Couldn't add duplicate torrents"
1162msgstr[0] ""
1163msgstr[1] ""
1164
1165#: ../gtk/main.c:1095
1166msgid "A fast and easy BitTorrent client"
1167msgstr "En rask og enkel BitTorrent-klient"
1168
1169#: ../gtk/main.c:1098
1170msgid "Copyright 2005-2008 The Transmission Project"
1171msgstr "Copyright 2005-2008 The Transmission Project"
1172
1173#. Translators: translate "translator-credits" as your name
1174#. to have it appear in the credits in the "About" dialog
1175#: ../gtk/main.c:1107
1176msgid "translator-credits"
1177msgstr ""
1178"oversettere\n"
1179"\n"
1180"Launchpad Contributions:\n"
1181"  Anders Oftedal https://launchpad.net/~anders-oftedal-gmail\n"
1182"  Geir Hauge https://launchpad.net/~geir-hauge\n"
1183"  Mikal Krogstad https://launchpad.net/~mikal-krogstad"
1184
1185#: ../gtk/makemeta-ui.c:101
1186msgid "Torrent created!"
1187msgstr ""
1188
1189#: ../gtk/makemeta-ui.c:105 ../gtk/makemeta-ui.c:114 ../gtk/makemeta-ui.c:121
1190#, c-format
1191msgid "Torrent creation failed: %s"
1192msgstr "Klarte ikke Ã¥ opprette torrent: %s"
1193
1194#: ../gtk/makemeta-ui.c:105
1195msgid "Invalid URL"
1196msgstr "Ugyldig URL"
1197
1198#: ../gtk/makemeta-ui.c:109
1199#, c-format
1200msgid "Torrent creation cancelled"
1201msgstr "Opprettelse av torrent avbrutt"
1202
1203#: ../gtk/makemeta-ui.c:113 ../libtransmission/blocklist.c:70
1204#: ../libtransmission/blocklist.c:217 ../libtransmission/utils.c:426
1205#, c-format
1206msgid "Couldn't read \"%1$s\": %2$s"
1207msgstr "Klarte ikke Ã¥ lese «%1$s»: %2$s"
1208
1209#: ../gtk/makemeta-ui.c:214 ../gtk/makemeta-ui.c:396
1210#, c-format
1211msgid "No source selected"
1212msgstr ""
1213
1214#: ../gtk/makemeta-ui.c:221 ../gtk/makemeta-ui.c:340
1215#, c-format
1216msgid "<i>No source selected</i>"
1217msgstr ""
1218
1219#. %1$s is the torrent size
1220#. %2$'d is its number of files
1221#: ../gtk/makemeta-ui.c:227
1222#, c-format
1223msgid "<i>%1$s; %2$'d File</i>"
1224msgid_plural "<i>%1$s; %2$'d Files</i>"
1225msgstr[0] "<i>%1$s i %2$'d fil</i>"
1226msgstr[1] "<i>%1$s i %2$'d filer</i>"
1227
1228#: ../gtk/makemeta-ui.c:298
1229msgid "Choose Directory"
1230msgstr ""
1231
1232#: ../gtk/makemeta-ui.c:304
1233msgid "Choose File"
1234msgstr ""
1235
1236#: ../gtk/makemeta-ui.c:316
1237msgid "New Torrent"
1238msgstr "Ny torrent"
1239
1240#: ../gtk/makemeta-ui.c:330
1241msgid "Source"
1242msgstr ""
1243
1244#: ../gtk/makemeta-ui.c:350
1245msgid "F_older"
1246msgstr ""
1247
1248#: ../gtk/makemeta-ui.c:354
1249msgid "_File"
1250msgstr ""
1251
1252#: ../gtk/makemeta-ui.c:368
1253msgid "<b>E_xtras</b>"
1254msgstr ""
1255
1256#: ../gtk/makemeta-ui.c:376
1257msgid "Commen_t:"
1258msgstr "Kommen_tar:"
1259
1260#: ../gtk/makemeta-ui.c:377
1261msgid "_Private torrent"
1262msgstr ""
1263
1264#: ../gtk/msgwin.c:84 ../libtransmission/bencode.c:1246
1265#: ../libtransmission/blocklist.c:265
1266#, c-format
1267msgid "Couldn't save file \"%1$s\": %2$s"
1268msgstr "Klarte ikke Ã¥ lagre filen «%1$s»: %2$s"
1269
1270#: ../gtk/msgwin.c:132
1271msgid "Save Log"
1272msgstr "Lagre logg"
1273
1274#: ../gtk/msgwin.c:167
1275msgid "Error"
1276msgstr "Feil"
1277
1278#: ../gtk/msgwin.c:169
1279msgid "Debug"
1280msgstr "FeilsÞk"
1281
1282#: ../gtk/msgwin.c:229
1283msgid "Time"
1284msgstr "Tid"
1285
1286#. noun.  column title for a list
1287#: ../gtk/msgwin.c:231 ../gtk/tr-window.c:434
1288msgid "Name"
1289msgstr "Navn"
1290
1291#. noun.  column title for a list
1292#: ../gtk/msgwin.c:233
1293msgid "Message"
1294msgstr "Melding"
1295
1296#: ../gtk/msgwin.c:393
1297msgid "Message Log"
1298msgstr "Meldingslogg"
1299
1300#: ../gtk/msgwin.c:427
1301msgid "Level"
1302msgstr "NivÃ¥"
1303
1304#: ../gtk/notify.c:59
1305msgid "Torrent Complete"
1306msgstr "Torrent ferdigstilt"
1307
1308#: ../gtk/notify.c:62
1309msgid "Open File"
1310msgstr "Åpne fil"
1311
1312#: ../gtk/notify.c:64
1313msgid "Open Folder"
1314msgstr "Åpne mappe"
1315
1316#: ../gtk/stats.c:68 ../gtk/stats.c:134
1317#, c-format
1318msgid "Started %'d time"
1319msgid_plural "Started %'d times"
1320msgstr[0] "Startet opp %'d gang"
1321msgstr[1] "Startet opp %'d ganger"
1322
1323#: ../gtk/stats.c:113
1324msgid "Statistics"
1325msgstr "Statistikk"
1326
1327#: ../gtk/stats.c:123
1328msgid "Current Session"
1329msgstr "Denne sesjonen"
1330
1331#: ../gtk/stats.c:131 ../gtk/stats.c:143
1332msgid "Duration:"
1333msgstr "Varighet:"
1334
1335#: ../gtk/stats.c:133
1336msgid "Total"
1337msgstr "Totalt"
1338
1339#. %1$s is how much we've got,
1340#. %2$s is how much we'll have when done,
1341#. %3$.2f%% is a percentage of the two
1342#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:53
1343#, c-format
1344msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%)"
1345msgstr "%1$s av %2$s (%3$.2f%%)"
1346
1347#. %1$s is how much we've got,
1348#. %2$s is the torrent's total size,
1349#. %3$.2f%% is a percentage of the two,
1350#. %4$s is how much we've uploaded,
1351#. %5$s is our upload-to-download ratio
1352#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:64
1353#, c-format
1354msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%), uploaded %4$s (Ratio: %5$s)"
1355msgstr "%1$s av %2$s (%3$.2f%%), %4$s opplastet (delingsrate: %5$s)"
1356
1357#. %1$s is the torrent's total size,
1358#. %2$s is how much we've uploaded,
1359#. %3$s is our upload-to-download ratio
1360#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:75
1361#, c-format
1362msgid "%1$s, uploaded %2$s (Ratio: %3$s)"
1363msgstr "%1$s, %2$s opplastet (delingsrate: %3$s)"
1364
1365#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:87
1366msgid "Data not fully available"
1367msgstr ""
1368
1369#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:89
1370msgid "Stalled"
1371msgstr "Stoppet opp"
1372
1373#. time remaining
1374#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:94
1375#, c-format
1376msgid "%s remaining"
1377msgstr "%s gjenstÃ¥r"
1378
1379#. Translators: do not translate the "speed|" disambiguation prefix.
1380#. %1$s is the download speed
1381#. %2$s is the upload speed
1382#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:119
1383#, c-format
1384msgid "speed|Down: %1$s, Up: %2$s"
1385msgstr "Ned: %1$s, Opp: %2$s"
1386
1387#. download speed
1388#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:122
1389#, c-format
1390msgid "Down: %s"
1391msgstr "Ned: %s"
1392
1393#. upload speed
1394#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:125
1395#, c-format
1396msgid "Up: %s"
1397msgstr "Opp: %s"
1398
1399#. the torrent isn't uploading or downloading
1400#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:128
1401msgid "Idle"
1402msgstr "Inaktiv"
1403
1404#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:141
1405msgid "Paused"
1406msgstr "Stoppet"
1407
1408#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:145
1409msgid "Waiting to verify local data"
1410msgstr "Venter pÃ¥ Ã¥ fÃ¥ verifisert lokal data"
1411
1412#. [0...100]
1413#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:149 ../gtk/tr-torrent.c:248
1414#, c-format
1415msgid "Verifying local data (%.1f%% tested)"
1416msgstr "Verifiserer lokal data (%.1f%% sjekket)"
1417
1418#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:158 ../gtk/tr-window.c:616
1419#: ../gtk/tr-window.c:636
1420#, c-format
1421msgid "Ratio: %s"
1422msgstr "Delingsrate: %s"
1423
1424#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:199
1425#, c-format
1426msgid "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peer"
1427msgid_plural "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peers"
1428msgstr[0] "Laster ned fra %1$'d av %2$'d tilkoblet nedlaster"
1429msgstr[1] "Laster ned fra %1$'d av %2$'d tilkoblede nedlastere"
1430
1431#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:208 ../gtk/tr-torrent.c:268
1432#, c-format
1433msgid "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peer"
1434msgid_plural "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peers"
1435msgstr[0] "Deler med %1$'d av %2$'d tilkoblet nedlaster"
1436msgstr[1] "Deler med %1$'d av %2$'d tilkoblede nedlastere"
1437
1438#: ../gtk/tracker-list.c:128
1439msgid "http://"
1440msgstr ""
1441
1442#: ../gtk/tracker-list.c:284
1443msgid "Tier"
1444msgstr ""
1445
1446#: ../gtk/tracker-list.c:296
1447msgid "Announce URL"
1448msgstr ""
1449
1450#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:1
1451msgid "BitTorrent Client"
1452msgstr "BitTorrent-klient"
1453
1454#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:2
1455msgid "Download and share files over BitTorrent"
1456msgstr "Last ned og del filer med BitTorrent"
1457
1458#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:3
1459msgid "Transmission BitTorrent Client"
1460msgstr "Transmission BitTorrent-klient"
1461
1462#: ../gtk/tr-core.c:965
1463msgid "Transmission Bittorrent Client"
1464msgstr "Transmission BitTorrent-klient"
1465
1466#: ../gtk/tr-core.c:966
1467msgid "BitTorrent Activity"
1468msgstr "BitTorrent-aktivitet"
1469
1470#: ../gtk/tr-core.c:974
1471msgid "Disallowing desktop hibernation"
1472msgstr ""
1473
1474#: ../gtk/tr-core.c:976
1475#, c-format
1476msgid "Couldn't disable desktop hibernation: %s"
1477msgstr "Klarte ikke Ã¥ koble fra dvalemodus: %s"
1478
1479#: ../gtk/tr-core.c:998
1480msgid "Allowing desktop hibernation"
1481msgstr ""
1482
1483#. %1$'d is the number of torrents we're seeding,
1484#. %2$'d is the number of torrents we're downloading,
1485#. %3$s is our download speed,
1486#. %4$s is our upload speed
1487#: ../gtk/tr-icon.c:68
1488#, c-format
1489msgid ""
1490"%1$'d Seeding, %2$'d Downloading\n"
1491"Down: %3$s, Up: %4$s"
1492msgstr ""
1493"%1$'d deles, %2$'d lastes ned\n"
1494"Ned: %3$s, Opp: %4$s"
1495
1496#: ../gtk/tr-prefs.c:249
1497msgid "Port is <b>open</b>"
1498msgstr "Porten er <b>Ã¥pen</b>"
1499
1500#: ../gtk/tr-prefs.c:250
1501msgid "Port is <b>closed</b>"
1502msgstr "Porten er <b>lukket</b>"
1503
1504#: ../gtk/tr-prefs.c:273
1505msgid "<i>Testing port...</i>"
1506msgstr "<i>Tester port ...</i>"
1507
1508#: ../gtk/tr-prefs.c:299
1509msgid "Adding Torrents"
1510msgstr "Legger til torrenter"
1511
1512#: ../gtk/tr-prefs.c:302
1513msgid "Automatically _add torrents from:"
1514msgstr ""
1515
1516#: ../gtk/tr-prefs.c:318
1517msgid "Mo_ve source files to Trash"
1518msgstr "_Flytt kildefilene til papirkurven"
1519
1520#: ../gtk/tr-prefs.c:348
1521#, c-format
1522msgid "Ignore the %'d _blocklisted peer"
1523msgid_plural "Ignore the %'d _blocklisted peers"
1524msgstr[0] "Ignorer %'d blokkeringslistet nedlaster"
1525msgstr[1] "Ignorer de %'d blokkeringslistede nedlasterene"
1526
1527#: ../gtk/tr-prefs.c:398
1528#, c-format
1529msgid "Unable to get blocklist."
1530msgstr "Klarte ikke Ã¥ hente blokkeringsliste."
1531
1532#: ../gtk/tr-prefs.c:409
1533#, c-format
1534msgid "Unable to get blocklist: %s"
1535msgstr "Klarte ikke Ã¥ hente blokkeringsliste: %s"
1536
1537#: ../gtk/tr-prefs.c:423
1538#, c-format
1539msgid "Uncompressing blocklist..."
1540msgstr "Dekomprimerer blokkeringsliste ..."
1541
1542#: ../gtk/tr-prefs.c:433
1543#, c-format
1544msgid "Parsing blocklist..."
1545msgstr "Tolker blokkeringsliste ..."
1546
1547#: ../gtk/tr-prefs.c:440
1548#, c-format
1549msgid "Blocklist updated with %'d entries"
1550msgstr "Blokkeringsliste er oppdatert med %'d oppfÞringer"
1551
1552#: ../gtk/tr-prefs.c:481
1553msgid "Updating Blocklist"
1554msgstr "Oppdaterer blokkeringsliste"
1555
1556#: ../gtk/tr-prefs.c:483
1557msgid "Retrieving blocklist..."
1558msgstr "Henter blokkeringsliste ..."
1559
1560#: ../gtk/tr-prefs.c:527
1561msgid "_Update Blocklist"
1562msgstr "_Oppdater blokkeringsliste"
1563
1564#: ../gtk/tr-prefs.c:540
1565msgid "_Ignore unencrypted peers"
1566msgstr "_Ignorer ukrypterte nedlastere"
1567
1568#: ../gtk/tr-prefs.c:547
1569msgid "Use peer e_xchange"
1570msgstr "Bruk nedlaster_utveksling"
1571
1572#: ../gtk/tr-prefs.c:557 ../gtk/tr-prefs.c:835
1573msgid "Listening _port:"
1574msgstr ""
1575
1576#: ../gtk/tr-prefs.c:566
1577msgid "Limits"
1578msgstr "Begrensninger"
1579
1580#: ../gtk/tr-prefs.c:569
1581msgid "Maximum peers _overall:"
1582msgstr "Maksimalt antall nedlastere t_otalt:"
1583
1584#: ../gtk/tr-prefs.c:571
1585msgid "Maximum peers per _torrent:"
1586msgstr "Maksimalt antall tilkoblede nedlastere per _torrent:"
1587
1588#: ../gtk/tr-prefs.c:583 ../gtk/tr-prefs.c:615 ../gtk/tr-prefs.c:651
1589#: ../gtk/tr-prefs.c:713
1590msgid "Allow"
1591msgstr ""
1592
1593#: ../gtk/tr-prefs.c:585 ../gtk/tr-prefs.c:615
1594msgid "Deny"
1595msgstr ""
1596
1597#: ../gtk/tr-prefs.c:794
1598msgid "Web Interface"
1599msgstr ""
1600
1601#. "enabled" checkbutton
1602#: ../gtk/tr-prefs.c:797
1603msgid "_Enable web interface"
1604msgstr ""
1605
1606#. require authentication
1607#: ../gtk/tr-prefs.c:810
1608msgid "_Require username"
1609msgstr ""
1610
1611#. username
1612#: ../gtk/tr-prefs.c:818 ../gtk/tr-prefs.c:1034
1613msgid "_Username:"
1614msgstr ""
1615
1616#. password
1617#: ../gtk/tr-prefs.c:825 ../gtk/tr-prefs.c:1040
1618msgid "Pass_word:"
1619msgstr ""
1620
1621#: ../gtk/tr-prefs.c:850
1622msgid "Access control list:"
1623msgstr ""
1624
1625#: ../gtk/tr-prefs.c:857
1626msgid "IP addresses may use wildcards, such as 192.168.*.*"
1627msgstr ""
1628
1629#: ../gtk/tr-prefs.c:873
1630msgid "IP Address"
1631msgstr ""
1632
1633#: ../gtk/tr-prefs.c:891
1634msgid "Permission"
1635msgstr ""
1636
1637#: ../gtk/tr-prefs.c:962
1638msgid "HTTP"
1639msgstr ""
1640
1641#: ../gtk/tr-prefs.c:964
1642msgid "SOCKS4"
1643msgstr ""
1644
1645#: ../gtk/tr-prefs.c:966
1646msgid "SOCKS5"
1647msgstr ""
1648
1649#: ../gtk/tr-prefs.c:997
1650msgid "Tracker Proxy"
1651msgstr ""
1652
1653#: ../gtk/tr-prefs.c:999
1654msgid "Connect to tracker via a pro_xy"
1655msgstr ""
1656
1657#: ../gtk/tr-prefs.c:1004
1658msgid "Proxy _server:"
1659msgstr ""
1660
1661#: ../gtk/tr-prefs.c:1012
1662msgid "Proxy _port:"
1663msgstr ""
1664
1665#: ../gtk/tr-prefs.c:1015
1666msgid "Proxy _type:"
1667msgstr ""
1668
1669#: ../gtk/tr-prefs.c:1028
1670msgid "_Authentication is required"
1671msgstr ""
1672
1673#: ../gtk/tr-prefs.c:1063
1674msgid "Router"
1675msgstr ""
1676
1677#: ../gtk/tr-prefs.c:1065
1678msgid "Use UPnP or NAT-PMP port _forwarding from my router"
1679msgstr ""
1680
1681#: ../gtk/tr-prefs.c:1100
1682msgid "Transmission Preferences"
1683msgstr "Brukervalg for Transmission"
1684
1685#: ../gtk/tr-prefs.c:1115
1686msgid "Torrents"
1687msgstr "Torrenter"
1688
1689#: ../gtk/tr-prefs.c:1124
1690msgid "Network"
1691msgstr "Nettverk"
1692
1693#: ../gtk/tr-prefs.c:1127
1694msgid "Web"
1695msgstr ""
1696
1697#: ../gtk/tr-torrent.c:211
1698#, c-format
1699msgid "File \"%s\" isn't a valid torrent"
1700msgstr "Filen «%s» er ikke en gyldig torrent-fil"
1701
1702#: ../gtk/tr-torrent.c:214
1703#, c-format
1704msgid "File \"%s\" is already open"
1705msgstr "Filen «%s» er allerede Ã¥pnet"
1706
1707#. [0...100]
1708#: ../gtk/tr-torrent.c:243
1709#, c-format
1710msgid "Waiting to verify local data (%.1f%% tested)"
1711msgstr "Venter pÃ¥ Ã¥ fÃ¥ verifisert lokal data (%.1f%% sjekket)"
1712
1713#: ../gtk/tr-torrent.c:254
1714#, c-format
1715msgid "Data not fully available (%.1f%%)"
1716msgstr ""
1717
1718#: ../gtk/tr-torrent.c:256
1719#, c-format
1720msgid "Stalled (%.1f%%)"
1721msgstr "Stoppet opp (%.1f%%)"
1722
1723#. %1$s is # of minutes
1724#. %2$.1f is a percentage of how much of the torrent is done
1725#: ../gtk/tr-torrent.c:262
1726#, c-format
1727msgid "%1$s remaining (%2$.1f%%)"
1728msgstr "%1$s gjenstÃ¥r (%2$.1f%%)"
1729
1730#: ../gtk/tr-torrent.c:274
1731#, c-format
1732msgid "Stopped (%.1f%%)"
1733msgstr "Stoppet (%.1f%%)"
1734
1735#: ../gtk/tr-window.c:150
1736msgid "Torrent"
1737msgstr "Torrent"
1738
1739#: ../gtk/tr-window.c:235
1740msgid "Total Ratio"
1741msgstr "Total delingsrate"
1742
1743#: ../gtk/tr-window.c:236
1744msgid "Session Ratio"
1745msgstr "Delingsrate denne sesjonen"
1746
1747#: ../gtk/tr-window.c:237
1748msgid "Total Transfer"
1749msgstr "Total overfÞring"
1750
1751#: ../gtk/tr-window.c:238
1752msgid "Session Transfer"
1753msgstr "OverfÞring denne sesjonen"
1754
1755#. show all torrents
1756#: ../gtk/tr-window.c:423
1757msgid "A_ll"
1758msgstr "A_lle"
1759
1760#. show only torrents that have connected peers
1761#: ../gtk/tr-window.c:425
1762msgid "_Active"
1763msgstr "_Aktive"
1764
1765#. show only torrents that are trying to download
1766#: ../gtk/tr-window.c:427
1767msgid "_Downloading"
1768msgstr "Lastes _ned"
1769
1770#. show only torrents that are trying to upload
1771#: ../gtk/tr-window.c:429
1772msgid "_Seeding"
1773msgstr "_Deles"
1774
1775#. show only torrents that are paused
1776#: ../gtk/tr-window.c:431
1777msgid "_Paused"
1778msgstr "_Stoppede"
1779
1780#: ../gtk/tr-window.c:590
1781#, c-format
1782msgid "%1$'d of %2$'d Torrent"
1783msgid_plural "%1$'d of %2$'d Torrents"
1784msgstr[0] "%1$d av %2$d torrent"
1785msgstr[1] "%1$d av %2$d torrenter"
1786
1787#: ../gtk/tr-window.c:595
1788#, c-format
1789msgid "%'d Torrent"
1790msgid_plural "%'d Torrents"
1791msgstr[0] "%'d torrent"
1792msgstr[1] "%'d torrenter"
1793
1794#. Translators: do not translate the "size|" disambiguation prefix.
1795#. %1$s is the size of the data we've downloaded
1796#. %2$s is the size of the data we've uploaded
1797#: ../gtk/tr-window.c:624 ../gtk/tr-window.c:632
1798#, c-format
1799msgid "size|Down: %1$s, Up: %2$s"
1800msgstr "Ned: %1$s, Opp: %2$s"
1801
1802#: ../gtk/tr-window.c:687
1803#, c-format
1804msgid "Tracker will allow requests in %s"
1805msgstr "Stifinner vil tillate anmodninger om %s"
1806
1807#: ../gtk/util.c:83
1808#, c-format
1809msgid "%'u byte"
1810msgid_plural "%'u bytes"
1811msgstr[0] "%'u byte"
1812msgstr[1] "%'u bytes"
1813
1814#: ../gtk/util.c:88
1815#, c-format
1816msgid "%'.1f KB"
1817msgstr "%'.1f KB"
1818
1819#: ../gtk/util.c:91
1820#, c-format
1821msgid "%'.1f MB"
1822msgstr "%'.1f MB"
1823
1824#: ../gtk/util.c:94
1825#, c-format
1826msgid "%'.1f GB"
1827msgstr "%'.1f GB"
1828
1829#. 0.0 KB to 999.9 KB
1830#: ../gtk/util.c:107
1831#, c-format
1832msgid "%'.1f KB/s"
1833msgstr "%'.1f KB/s"
1834
1835#. 0.98 MB to 99.99 MB
1836#: ../gtk/util.c:109
1837#, c-format
1838msgid "%'.2f MB/s"
1839msgstr "%'.2f MB/s"
1840
1841#. 100.0 MB to 999.9 MB
1842#: ../gtk/util.c:111
1843#, c-format
1844msgid "%'.1f MB/s"
1845msgstr "%'.1f MB/s"
1846
1847#. insane speeds
1848#: ../gtk/util.c:113
1849#, c-format
1850msgid "%'.2f GB/s"
1851msgstr "%'.2f GB/s"
1852
1853#: ../gtk/util.c:132
1854#, c-format
1855msgid "%'d day"
1856msgid_plural "%'d days"
1857msgstr[0] "%'d dÞgn"
1858msgstr[1] "%'d dÞgn"
1859
1860#: ../gtk/util.c:133
1861#, c-format
1862msgid "%'d hour"
1863msgid_plural "%'d hours"
1864msgstr[0] "%'d time"
1865msgstr[1] "%'d timer"
1866
1867#: ../gtk/util.c:134
1868#, c-format
1869msgid "%'d minute"
1870msgid_plural "%'d minutes"
1871msgstr[0] "%'d minutt"
1872msgstr[1] "%'d minutt"
1873
1874#: ../gtk/util.c:135
1875#, c-format
1876msgid "%'d second"
1877msgid_plural "%'d seconds"
1878msgstr[0] "%'d sekund"
1879msgstr[1] "%'d sekund"
1880
1881#: ../gtk/util.c:312
1882#, c-format
1883msgid "The torrent file \"%s\" contains invalid data."
1884msgstr ""
1885
1886#: ../gtk/util.c:313
1887#, c-format
1888msgid "The torrent file \"%s\" is already in use."
1889msgstr ""
1890
1891#: ../gtk/util.c:314
1892#, c-format
1893msgid "The torrent file \"%s\" encountered an unknown error."
1894msgstr ""
1895
1896#: ../gtk/util.c:324
1897msgid "Error opening torrent"
1898msgstr ""
1899
1900#. did caller give us an uninitialized val?
1901#: ../libtransmission/bencode.c:865
1902msgid "Invalid metadata"
1903msgstr "Ugyldig metadata"
1904
1905#: ../libtransmission/blocklist.c:99
1906#, c-format
1907msgid "Blocklist \"%s\" contains %'u entries"
1908msgstr ""
1909
1910#: ../libtransmission/blocklist.c:277
1911#, c-format
1912msgid "Blocklist \"%1$s\" updated with %2$'d entries"
1913msgstr ""
1914
1915#. %s is the torrent name
1916#: ../libtransmission/fastresume.c:649 ../libtransmission/fastresume.c:660
1917msgid "Couldn't read resume file"
1918msgstr "Klarte ikke Ã¥ lese gjennopptakingsfila"
1919
1920#: ../libtransmission/fdlimit.c:362 ../libtransmission/net.c:105
1921#, c-format
1922msgid "Couldn't create socket: %s"
1923msgstr "Klarte ikke Ã¥ opprette socket: %s"
1924
1925#: ../libtransmission/makemeta.c:57
1926#, c-format
1927msgid "Torrent Creator is skipping file \"%s\": %s"
1928msgstr "Torrent-oppretter hopper over filen «%s»: %s"
1929
1930#: ../libtransmission/metainfo.c:283 ../libtransmission/metainfo.c:305
1931#: ../libtransmission/metainfo.c:374 ../libtransmission/metainfo.c:386
1932#: ../libtransmission/metainfo.c:393 ../libtransmission/metainfo.c:556
1933#: ../libtransmission/metainfo.c:568 ../libtransmission/metainfo.c:590
1934#: ../libtransmission/metainfo.c:599
1935#, c-format
1936msgid "Invalid metadata entry \"%s\""
1937msgstr "Ugyldig metadataoppfÞring «%s»"
1938
1939#: ../libtransmission/metainfo.c:332 ../libtransmission/metainfo.c:376
1940#: ../libtransmission/metainfo.c:388 ../libtransmission/metainfo.c:558
1941#: ../libtransmission/metainfo.c:592 ../libtransmission/metainfo.c:601
1942#, c-format
1943msgid "Missing metadata entry \"%s\""
1944msgstr "Manglende metadataoppfÞring «%s»"
1945
1946#: ../libtransmission/metainfo.c:416 ../libtransmission/metainfo.c:425
1947msgid "Torrent is corrupt"
1948msgstr "Torrent er korrupt"
1949
1950#: ../libtransmission/metainfo.c:630
1951msgid "Invalid or missing metadata entries \"length\" and \"files\""
1952msgstr "Ugyldig eller manglende metadataoppfÞringer «lengde» og «filer»"
1953
1954#: ../libtransmission/natpmp.c:35
1955msgid "Port Forwarding (NAT-PMP)"
1956msgstr "ViderefÞring av porter (NAT-PMP)"
1957
1958#: ../libtransmission/natpmp.c:71
1959#, c-format
1960msgid "%s succeeded (%d)"
1961msgstr "%s lyktes (%d)"
1962
1963#: ../libtransmission/natpmp.c:132
1964#, c-format
1965msgid "Found public address \"%s\""
1966msgstr "Fant offentlig adresse «%s»"
1967
1968#: ../libtransmission/natpmp.c:159
1969#, c-format
1970msgid "no longer forwarding port %d"
1971msgstr "viderefÞrer ikke lengre port %d"
1972
1973#: ../libtransmission/natpmp.c:195
1974#, c-format
1975msgid "Port %d forwarded successfully"
1976msgstr "Port %d viderefÞrt uten problem"
1977
1978#: ../libtransmission/net.c:145
1979#, c-format
1980msgid "Couldn't connect socket %d to %s, port %d (errno %d - %s)"
1981msgstr "Klarte ikke Ã¥ koble socket %d til %s, port %d (errno %d - %s)"
1982
1983#: ../libtransmission/net.c:181
1984#, c-format
1985msgid "Couldn't bind port %d: %s"
1986msgstr "Klarte ikke Ã¥ binde port %d: %s"
1987
1988#: ../libtransmission/port-forwarding.c:41
1989msgid "Port Forwarding"
1990msgstr "ViderefÞring av porter"
1991
1992#. we're in the process of trying to set up port forwarding
1993#: ../libtransmission/port-forwarding.c:72
1994msgid "Starting"
1995msgstr "Starter"
1996
1997#. we've successfully forwarded the port
1998#: ../libtransmission/port-forwarding.c:74
1999msgid "Forwarded"
2000msgstr "ViderefÞrt"
2001
2002#. we're cancelling the port forwarding
2003#: ../libtransmission/port-forwarding.c:76
2004msgid "Stopping"
2005msgstr "Stopper"
2006
2007#. the port isn't forwarded
2008#: ../libtransmission/port-forwarding.c:78
2009msgid "Not forwarded"
2010msgstr "Ikke viderefÞrt"
2011
2012#: ../libtransmission/port-forwarding.c:99 ../libtransmission/torrent.c:1201
2013#, c-format
2014msgid "State changed from \"%1$s\" to \"%2$s\""
2015msgstr "Tilstanden endret seg fra «%1$s» til «%2$s»"
2016
2017#: ../libtransmission/port-forwarding.c:109
2018#, c-format
2019msgid "Closing port %d"
2020msgstr "Stenger port %d"
2021
2022#: ../libtransmission/port-forwarding.c:120
2023#, c-format
2024msgid "Opened port %d to listen for incoming peer connections"
2025msgstr "Åpnet port %d for Ã¥ lytte etter inkommende nedlastertilkoblinger"
2026
2027#: ../libtransmission/port-forwarding.c:125
2028#, c-format
2029msgid ""
2030"Couldn't open port %d to listen for incoming peer connections (errno %d - %s)"
2031msgstr ""
2032"Klarte ikke å åpne port %d for å lytte etter inkommende "
2033"nedlastertilkoblinger (errno %d - %s)"
2034
2035#: ../libtransmission/port-forwarding.c:163
2036msgid "Stopped"
2037msgstr "Stoppet"
2038
2039#. first %s is the application name
2040#. second %s is the version number
2041#: ../libtransmission/session.c:272
2042#, c-format
2043msgid "%s %s started"
2044msgstr "%s %s startet"
2045
2046#: ../libtransmission/session.c:629
2047#, c-format
2048msgid "Loaded %d torrents"
2049msgstr "%d torrenter lastet inn"
2050
2051#: ../libtransmission/torrent.c:194
2052#, c-format
2053msgid "Got %d peers from tracker"
2054msgstr "Fikk %d nedlastere fra stifinner"
2055
2056#: ../libtransmission/torrent.c:208
2057#, c-format
2058msgid "Tracker warning: \"%s\""
2059msgstr "Stifinneradvarsel: «%s»"
2060
2061#: ../libtransmission/torrent.c:214
2062#, c-format
2063msgid "Tracker error: \"%s\""
2064msgstr "Stifinnerfeil: «%s»"
2065
2066#. Translators: this is a minor point that's safe to skip over, but FYI:
2067#. "Complete" and "Done" are specific, different terms in Transmission:
2068#. "Complete" means we've downloaded every file in the torrent.
2069#. "Done" means we're done downloading the files we wanted, but NOT all that exist
2070#: ../libtransmission/torrent.c:1154
2071msgid "Done"
2072msgstr "UtfÞrt"
2073
2074#: ../libtransmission/torrent.c:1155
2075msgid "Complete"
2076msgstr "FullfÞrt"
2077
2078#: ../libtransmission/torrent.c:1156
2079msgid "Incomplete"
2080msgstr "Uferdig"
2081
2082#: ../libtransmission/upnp.c:25
2083msgid "Port Forwarding (UPnP)"
2084msgstr "ViderefÞring av porter (UPnP)"
2085
2086#: ../libtransmission/upnp.c:93
2087#, c-format
2088msgid "Found Internet Gateway Device \"%s\""
2089msgstr "Fant internettdeleenhet «%s»"
2090
2091#: ../libtransmission/upnp.c:94
2092#, c-format
2093msgid "Local Address is \"%s\""
2094msgstr "Lokal adresse er «%s»"
2095
2096#: ../libtransmission/upnp.c:118
2097#, c-format
2098msgid "Stopping port forwarding through \"%s\", service \"%s\""
2099msgstr "Stopper viderefÞring av porter gjennom «%s», tjeneste «%s»"
2100
2101#: ../libtransmission/upnp.c:147
2102#, c-format
2103msgid ""
2104"Port forwarding through \"%s\", service \"%s\".  (local address: %s:%d)"
2105msgstr ""
2106"ViderefÞring av porter gjennom «%s», tjeneste «%s». (local adresse: %s:%d)"
2107
2108#: ../libtransmission/upnp.c:150
2109msgid "Port forwarding successful!"
2110msgstr "ViderefÞring av porter fungerte feilfritt!"
2111
2112#: ../libtransmission/utils.c:438
2113msgid "Not a regular file"
2114msgstr "Ikke en vanlig fil"
2115
2116#: ../libtransmission/utils.c:452
2117msgid "Memory allocation failed"
2118msgstr "Minnetildeling feilet."
2119
2120#: ../libtransmission/utils.c:524
2121#, c-format
2122msgid "File \"%s\" is in the way"
2123msgstr "Fil «%s» er i veien"
2124
2125#: ../libtransmission/utils.c:591
2126msgid "No error"
2127msgstr "Ingen feil"
2128
2129#: ../libtransmission/utils.c:594
2130msgid "Unspecified error"
2131msgstr "Uspesifisert feil"
2132
2133#: ../libtransmission/utils.c:596
2134msgid "Assert error"
2135msgstr "«Assert»-feil"
2136
2137#: ../libtransmission/utils.c:599
2138msgid "Destination folder doesn't exist"
2139msgstr "MÃ¥lmappe eksisterer ikke"
2140
2141#: ../libtransmission/utils.c:609
2142msgid "A torrent with this name and destination folder already exists."
2143msgstr "En torrent med dette navnet og mÃ¥lmappe eksisterer allerede."
2144
2145#: ../libtransmission/utils.c:611
2146msgid "Checksum failed"
2147msgstr "Kontrollsumverifisering feilet"
2148
2149#: ../libtransmission/utils.c:613
2150msgid "Unspecified I/O error"
2151msgstr "Uspesifisert lese/skrive-feil"
2152
2153#: ../libtransmission/utils.c:616
2154msgid "Tracker error"
2155msgstr "Stifinnerfeil"
2156
2157#: ../libtransmission/utils.c:618
2158msgid "Tracker warning"
2159msgstr "Stifinneradvarsel"
2160
2161#: ../libtransmission/utils.c:621
2162msgid "Peer sent a bad message"
2163msgstr "Nedlaster sendte en gal melding"
2164
2165#: ../libtransmission/utils.c:624
2166msgid "Unknown error"
2167msgstr "Ukjent feil"
2168
2169#: ../libtransmission/verify.c:137
2170msgid "Verifying torrent"
2171msgstr "Verifiserer torrent"
2172
2173#: ../libtransmission/verify.c:170
2174msgid "Queued for verification"
2175msgstr "KÞet for verifisering"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.