source: trunk/po/pl.po @ 6416

Last change on this file since 6416 was 6416, checked in by charles, 13 years ago

(gtk) synchronize translations for 1.30b3

  • Property svn:keywords set to Date Rev Author Id
File size: 45.9 KB
Line 
1# $Id: pl.po 6416 2008-07-29 04:33:07Z charles $
2# Polish translation of Transmission.
3# Copyright (C) 2006 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
4# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
5# Piotr Zaryk <pzaryk@aviary.pl>, 2008.
6# , fuzzy
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: Transmission\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2008-07-19 14:55-0500\n"
14"PO-Revision-Date: 2008-07-25 08:32+0000\n"
15"Last-Translator: Piotr Zaryk (Aviary.pl) <Unknown>\n"
16"Language-Team: Piotr Zaryk (Aviary.pl) <pzaryk@aviary.pl>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21"|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
22"X-Launchpad-Export-Date: 2008-07-29 01:01+0000\n"
23"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
24"X-Poedit-Country: Poland\n"
25"X-Poedit-Language: POLISH\n"
26"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
27
28#~ msgid ""
29#~ "Failed to open the file %s for reading:\n"
30#~ "%s"
31#~ msgstr ""
32#~ "Otwarcie pliku %s do odczytu nieudane:\n"
33#~ "%s"
34
35#~ msgid ""
36#~ "Error while reading from the file %s:\n"
37#~ "%s"
38#~ msgstr ""
39#~ "Błąd podczas odczytu pliku %s:\n"
40#~ "%s"
41
42#~ msgid ""
43#~ "Failed to rename the file %s to %s:\n"
44#~ "%s"
45#~ msgstr ""
46#~ "Zmiana nazwy pliku %s na %s nieudana:\n"
47#~ "%s"
48
49#~ msgid "%s - Properties for %s"
50#~ msgstr "%s - Właściwości %s"
51
52#~ msgid "General"
53#~ msgstr "Ogólne"
54
55#~ msgid "Piece Size:"
56#~ msgstr "Rozmiar części:"
57
58#~ msgid "?"
59#~ msgstr "?"
60
61#~ msgid "Are you sure you want to quit %s?"
62#~ msgstr "Czy na pewno zakończyć %s?"
63
64#~ msgid "  fnord    fnord  "
65#~ msgstr "  fnord    fnord  "
66
67#~ msgid "Start a torrent that is not running"
68#~ msgstr "Rozpocznij pobieranie torrenta"
69
70#~ msgid "Stop a torrent that is running"
71#~ msgstr "Zatrzymaj pobierany torrent"
72
73#~ msgid "Show additional information about a torrent"
74#~ msgstr "Wyświetl dodatkowe informacje na temat torrenta"
75
76#~ msgid "Open debug window"
77#~ msgstr "Otwórz okno debug"
78
79#~ msgid "Customize application behavior"
80#~ msgstr "Ustaw zachowanie aplikacji"
81
82#~ msgid "Exit the program"
83#~ msgstr "Zakończ pracę z programem"
84
85#~ msgid ""
86#~ "usage: %s [-hpq] [files...]\n"
87#~ "\n"
88#~ "Transmission %s (r%d) http://transmission.m0k.org/\n"
89#~ "A free, lightweight BitTorrent client with a simple, intuitive interface\n"
90#~ "\n"
91#~ "  -h --help    display this message and exit\n"
92#~ "  -p --paused  start with all torrents paused\n"
93#~ "  -q --quit    request that the running %s instance quit\n"
94#~ "\n"
95#~ "Only one instance of %s may run at one time. Multiple\n"
96#~ "torrent files may be loaded at startup by adding them to the command\n"
97#~ "line. If %s is already running, those torrents will be\n"
98#~ "opened in the running instance.\n"
99#~ msgstr ""
100#~ "sposób uŌycia: %s [-hpq] [pliki...]\n"
101#~ "\n"
102#~ "Transmission %s (r%d) http://transmission.m0k.org/\n"
103#~ "Darmowy, lekki klient BitTorrent z prostym, intuicyjnym interfejsem\n"
104#~ "\n"
105#~ " -h --help    wyświetlenie pomocy i zakończenie\n"
106#~ " -p --paused uruchom z zatrzymanymi torrentami\n"
107#~ " -q --quit Ōądanie zamknięcia instancji %s\n"
108#~ "\n"
109#~ "Tylko jedna instancja %s moÅŒe być uruchomiona w jednym\n"
110#~ "czasie. Wielkrotne pliki torrent mogą zostać wczytane podczas uruchamiania "
111#~ "poprzez dodawanie ich do wiersza poleceń\n"
112#~ "Jeśli %s jest juÅŒ uruchomiony, te torrenty zostaną uruchomione\n"
113#~ "w otwartej instancji.\n"
114
115#~ msgid "Info"
116#~ msgstr "Informacje"
117
118#~ msgid "???"
119#~ msgstr "???"
120
121#~ msgid "Restrict the download rate"
122#~ msgstr "Ograniczenie prędkości pobierania"
123
124#~ msgid "Speed in KiB/sec for restricted download rate"
125#~ msgstr "Ograniczona prędkość pobierania w KiB/s"
126
127#~ msgid "Restrict the upload rate"
128#~ msgstr "Ograniczenie prędkości wysyłania"
129
130#~ msgid "Speed in KiB/sec for restricted upload rate"
131#~ msgstr "Ograniczona prędkość wysyłania w KiB/s"
132
133#~ msgid ""
134#~ "When adding a torrent, always prompt for a directory to download data files "
135#~ "into"
136#~ msgstr "Podczas dodawania torrenta, zawsze pytaj o katalog zapisu danych"
137
138#~ msgid "Au_tomatic port mapping via NAT-PMP or UPnP"
139#~ msgstr "Au_tomatyczne mapowanie portów poprzez NAT-PMP lub UPnP"
140
141#~ msgid "Attempt to bypass NAT or firewall to allow incoming peer connections"
142#~ msgstr ""
143#~ "Próbowanie ominięcia NAT lub zapory sieciowej, aby zezwolić na przychodzące "
144#~ "połączenia od peerów"
145
146#~ msgid ""
147#~ "Perform Azureus or µTorrent compatible peer exchange with any peers which "
148#~ "support it"
149#~ msgstr ""
150#~ "Wykonuj wymianę peerów kompatybilną z Azureus i µTorrent z peerami, które to "
151#~ "obsługują"
152
153#~ msgid "Use a system tray / dock / notification area icon"
154#~ msgstr "Wyświetlaj ikonę w obszarze powiadamiania / zasobniku systemowym"
155
156#~ msgid "Prompt for confirmation when quitting"
157#~ msgstr "Pytaj o potwierdzenie przy kończeniu pracy z programem"
158
159#~ msgid "Torrent files added via the toolbar, popup menu, and drag-and-drop"
160#~ msgstr ""
161#~ "Pliki torrent dodawane poprzez pasek narzędzi, wyskakujące menu oraz za "
162#~ "pomocą techniki przeciągnij-i-upuść"
163
164#~ msgid ""
165#~ "For torrents added e_xternally\n"
166#~ "(via the command-line):"
167#~ msgstr ""
168#~ "Dla torrentów dodawanych z _zewnątrz\n"
169#~ "(poprzez wiersz poleceń):"
170
171#~ msgid "     Total DL: %s/s     Total UL: %s/s"
172#~ msgstr "     Ogółem pobieranie: %s/s     Ogółem wysyłanie: %s/s"
173
174#~ msgid "Checking existing files (%.1f%%)"
175#~ msgstr "Sprawdzanie istniejących plików (%.1f%%)"
176
177#~ msgid "B"
178#~ msgstr "B"
179
180#~ msgid "KiB"
181#~ msgstr "KiB"
182
183#~ msgid "MiB"
184#~ msgstr "MiB"
185
186#~ msgid "GiB"
187#~ msgstr "GiB"
188
189#~ msgid "TiB"
190#~ msgstr "TiB"
191
192#~ msgid "PiB"
193#~ msgstr "PiB"
194
195#~ msgid "EiB"
196#~ msgstr "EiB"
197
198#~ msgid "%i %s"
199#~ msgstr "%i %s"
200
201#~ msgid "%i %s %i %s"
202#~ msgstr "%i %s %i %s"
203
204#~ msgid "week"
205#~ msgid_plural "weeks"
206#~ msgstr[0] "tydzień"
207#~ msgstr[1] "tygodnie"
208#~ msgstr[2] "tygodni"
209
210#~ msgid "N/A"
211#~ msgstr "n/d"
212
213#~ msgid "∞"
214#~ msgstr "∞"
215
216#~ msgid "sec"
217#~ msgid_plural "secs"
218#~ msgstr[0] "sekunda"
219#~ msgstr[1] "sekundy"
220#~ msgstr[2] "sekund"
221
222#~ msgid "min"
223#~ msgid_plural "mins"
224#~ msgstr[0] "minuta"
225#~ msgstr[1] "minuty"
226#~ msgstr[2] "minut"
227
228#~ msgid "hr"
229#~ msgid_plural "hrs"
230#~ msgstr[0] "godzina"
231#~ msgstr[1] "godziny"
232#~ msgstr[2] "godzin"
233
234#~ msgid "Downloading from %d of %d connected peers"
235#~ msgstr "Pobieranie od %i z %i peerów"
236
237#~ msgid "Destination directory for downloaded data files"
238#~ msgstr "Docelowy katalog zapisu pobieranych plików"
239
240#~ msgid "Remaining:"
241#~ msgstr "Pozostało:"
242
243#: ../gtk/actions.c:47
244msgid "Sort by _Activity"
245msgstr "Sortowanie według _aktywności"
246
247#: ../gtk/actions.c:48
248msgid "Sort by _Name"
249msgstr "Sortowanie według _nazwy"
250
251#: ../gtk/actions.c:49
252msgid "Sort by _Progress"
253msgstr "Sortowanie według _postępu"
254
255#: ../gtk/actions.c:50
256msgid "Sort by _Ratio"
257msgstr "Sortuj według _udziału"
258
259#: ../gtk/actions.c:51
260msgid "Sort by _State"
261msgstr "Sortowanie według _stanu"
262
263#: ../gtk/actions.c:52
264msgid "Sort by _Tracker"
265msgstr "Sortowanie według _trackera"
266
267#: ../gtk/actions.c:53
268msgid "Sort by A_ge"
269msgstr ""
270
271#: ../gtk/actions.c:70
272msgid "_Main Window"
273msgstr "_Główne okno"
274
275#: ../gtk/actions.c:72
276msgid "Message _Log"
277msgstr "_Dziennik komunikatów"
278
279#: ../gtk/actions.c:86
280msgid "_Minimal View"
281msgstr "_Minimalny"
282
283#: ../gtk/actions.c:88
284msgid "_Reverse Sort Order"
285msgstr "Odw_rotna kolejność sortowania"
286
287#: ../gtk/actions.c:90
288msgid "_Filterbar"
289msgstr "Pasek _filtrów"
290
291#: ../gtk/actions.c:92
292msgid "_Statusbar"
293msgstr "Pasek _stanu"
294
295#: ../gtk/actions.c:94
296msgid "_Toolbar"
297msgstr "Pasek _narzędziowy"
298
299#: ../gtk/actions.c:96
300msgid "Tray _Icon"
301msgstr "_Ikona tacki systemowej"
302
303#: ../gtk/actions.c:101
304msgid "_Torrent"
305msgstr "_Torrent"
306
307#: ../gtk/actions.c:102
308msgid "_View"
309msgstr "_Widok"
310
311#: ../gtk/actions.c:103
312msgid "_Sort Torrents By"
313msgstr "_Sortowanie torrentów według"
314
315#: ../gtk/actions.c:104
316msgid "_Edit"
317msgstr "_Edycja"
318
319#: ../gtk/actions.c:105
320msgid "_Help"
321msgstr "_Pomoc"
322
323#: ../gtk/actions.c:106 ../gtk/actions.c:107
324msgid "Add a torrent"
325msgstr "Dodaj torrent"
326
327#: ../gtk/actions.c:107
328msgid "_Add..."
329msgstr "Dod_aj..."
330
331#: ../gtk/actions.c:109
332msgid "_Start"
333msgstr "Rozpoczni_j"
334
335#: ../gtk/actions.c:109
336msgid "Start torrent"
337msgstr "Uruchom torrent"
338
339#: ../gtk/actions.c:110
340msgid "_Statistics"
341msgstr "S_tatystyki"
342
343#: ../gtk/actions.c:112 ../gtk/add-dialog.c:305
344msgid "_Verify Local Data"
345msgstr "Spra_wdź pobrane"
346
347#: ../gtk/actions.c:114
348msgid "_Pause"
349msgstr "W_strzymaj"
350
351#: ../gtk/actions.c:114
352msgid "Pause torrent"
353msgstr "Wstrzymaj torrent"
354
355#: ../gtk/actions.c:115
356msgid "Remove torrent"
357msgstr "Usuń torrent"
358
359#: ../gtk/actions.c:116
360msgid "_Delete Files and Remove"
361msgstr "_Usuń pliki i torrent"
362
363#: ../gtk/actions.c:117
364msgid "_New..."
365msgstr "_Nowy..."
366
367#: ../gtk/actions.c:118
368msgid "Create a torrent"
369msgstr "Utwórz torrent"
370
371#: ../gtk/actions.c:120
372msgid "_Quit"
373msgstr "_Zakończ"
374
375#: ../gtk/actions.c:122
376msgid "Select _All"
377msgstr "Zazn_acz wszystko"
378
379#: ../gtk/actions.c:124
380msgid "Dese_lect All"
381msgstr "Odz_nacz wszystko"
382
383#: ../gtk/actions.c:127
384msgid "_Details"
385msgstr "Szczegół_y"
386
387#: ../gtk/actions.c:127
388msgid "Torrent details"
389msgstr "Szczegóły torrenta"
390
391#: ../gtk/actions.c:129
392msgid "_Open Folder"
393msgstr "_Otwórz folder"
394
395#: ../gtk/actions.c:131
396msgid "_Contents"
397msgstr "_Zawartość"
398
399#: ../gtk/actions.c:133
400msgid "Ask Tracker for _More Peers"
401msgstr "Wyślij zapyta_nie o więcej partnerów"
402
403#: ../gtk/add-dialog.c:199
404msgid "Torrent files"
405msgstr "Pliki torrent"
406
407#: ../gtk/add-dialog.c:204
408msgid "All files"
409msgstr "Wszystkie pliki"
410
411#. make the dialog
412#: ../gtk/add-dialog.c:231
413msgid "Torrent Options"
414msgstr "Opcje torrenta"
415
416#: ../gtk/add-dialog.c:253
417msgid "_Move source file to Trash"
418msgstr ""
419
420#: ../gtk/add-dialog.c:254 ../gtk/tr-prefs.c:314
421msgid "_Start when added"
422msgstr "_Rozpocznij po dodaniu"
423
424#: ../gtk/add-dialog.c:265
425msgid "_Torrent file:"
426msgstr ""
427
428#: ../gtk/add-dialog.c:269
429msgid "Select Source File"
430msgstr "Wybierz plik źródłowy:"
431
432#: ../gtk/add-dialog.c:282 ../gtk/tr-prefs.c:323
433msgid "_Destination folder:"
434msgstr "Katalog _docelowy:"
435
436#: ../gtk/add-dialog.c:286
437msgid "Select Destination Folder"
438msgstr "Wybierz katalog docelowy"
439
440#: ../gtk/add-dialog.c:365
441msgid "Add a Torrent"
442msgstr "Dodaj torrent"
443
444#: ../gtk/add-dialog.c:381 ../gtk/tr-prefs.c:310
445msgid "Display _options dialog"
446msgstr "Wyświetl _opcje"
447
448#: ../gtk/conf.c:60 ../gtk/makemeta-ui.c:120 ../libtransmission/metainfo.c:182
449#: ../libtransmission/utils.c:514 ../libtransmission/utils.c:525
450#, c-format
451msgid "Couldn't create \"%1$s\": %2$s"
452msgstr "Nie moÅŒna stworzyć \"%1$s\": %2$s"
453
454#: ../gtk/conf.c:81 ../libtransmission/bencode.c:1240
455#: ../libtransmission/fastresume.c:195 ../libtransmission/fdlimit.c:138
456#, c-format
457msgid "Couldn't open \"%1$s\": %2$s"
458msgstr "Nie moÅŒna otworzyć \"%1$s\": %2$s"
459
460#: ../gtk/conf.c:85
461#, c-format
462msgid "%s is already running."
463msgstr "%s jest juÅŒ uruchomiony."
464
465#: ../gtk/details.c:244
466msgid "Web Seeds"
467msgstr ""
468
469#. 'download speed' column header. terse to keep the column narrow.
470#: ../gtk/details.c:246 ../gtk/details.c:287
471msgid "Down"
472msgstr "Pob."
473
474#: ../gtk/details.c:285
475msgid "Address"
476msgstr "Adres"
477
478#. 'upload speed' column header.  terse to keep the column narrow.
479#: ../gtk/details.c:289
480msgid "Up"
481msgstr "Wys."
482
483#: ../gtk/details.c:290
484msgid "Client"
485msgstr "Klient"
486
487#. 'percent done' column header. terse to keep the column narrow.
488#: ../gtk/details.c:292
489msgid "%"
490msgstr "%"
491
492#: ../gtk/details.c:294
493msgid "Status"
494msgstr "Stan"
495
496#: ../gtk/details.c:558
497msgid "Optimistic unchoke"
498msgstr "Optymistyczne odblokowanie"
499
500#: ../gtk/details.c:559
501msgid "Downloading from this peer"
502msgstr ""
503
504#: ../gtk/details.c:560
505msgid "We would download from this peer if they would let us"
506msgstr ""
507
508#: ../gtk/details.c:561
509msgid "Uploading to peer"
510msgstr "Wysyłanie do partnera"
511
512#: ../gtk/details.c:562
513msgid "We would upload to this peer if they asked"
514msgstr ""
515
516#: ../gtk/details.c:563
517#, fuzzy
518msgid "Peer has unchoked us, but we're not interested"
519msgstr "Partner nas odblokował, ale nie jesteśmy zainteresowani"
520
521#: ../gtk/details.c:564
522msgid "We unchoked this peer, but they're not interested"
523msgstr ""
524
525#: ../gtk/details.c:565
526msgid "Encrypted connection"
527msgstr "Połączenie szyfrowane"
528
529#: ../gtk/details.c:566
530msgid "Peer was discovered through Peer Exchange (PEX)"
531msgstr "Partner został odkryty poprzez PEX"
532
533#: ../gtk/details.c:567
534msgid "Peer is an incoming connection"
535msgstr "Partner jest połączeniem przychodzącym"
536
537#: ../gtk/details.c:753
538msgid "<b>Seeders:</b>"
539msgstr "<b>Rozsiewających:</b>"
540
541#: ../gtk/details.c:760
542msgid "<b>Leechers:</b>"
543msgstr "<b>Pijawek:</b>"
544
545#: ../gtk/details.c:767
546msgid "<b>Times Completed:</b>"
547msgstr "<b>Pobrano razy:</b>"
548
549#: ../gtk/details.c:788 ../gtk/details.c:1275 ../gtk/details.c:1286
550msgid "Never"
551msgstr "Nigdy"
552
553#: ../gtk/details.c:811
554msgid "Details"
555msgstr "Szczegóły"
556
557#: ../gtk/details.c:814 ../gtk/makemeta-ui.c:238
558#, c-format
559msgid "%'d Piece"
560msgid_plural "%'d Pieces"
561msgstr[0] ""
562msgstr[1] ""
563
564#. %1$s is number of pieces;
565#. %2$s is how big each piece is
566#: ../gtk/details.c:820 ../gtk/makemeta-ui.c:244
567#, c-format
568msgid "%1$s @ %2$s"
569msgstr "%1$s @ %2$s"
570
571#: ../gtk/details.c:824
572msgid "Pieces:"
573msgstr "Części:"
574
575#: ../gtk/details.c:828
576msgid "Hash:"
577msgstr "Hash:"
578
579#: ../gtk/details.c:831
580msgid "Private to this tracker -- PEX disabled"
581msgstr "Ograniczony do tego trackera - PEX wyłączone"
582
583#: ../gtk/details.c:832
584msgid "Public torrent"
585msgstr "Publiczny torrent"
586
587#: ../gtk/details.c:834
588msgid "Privacy:"
589msgstr "Prywatność:"
590
591#: ../gtk/details.c:846
592msgid "Comment:"
593msgstr "Komentarz:"
594
595#: ../gtk/details.c:850
596msgid "Origins"
597msgstr "Źródła"
598
599#: ../gtk/details.c:852
600msgid "Unknown"
601msgstr "Nieznany"
602
603#: ../gtk/details.c:853
604msgid "Creator:"
605msgstr "Twórca:"
606
607#: ../gtk/details.c:857
608msgid "Date:"
609msgstr "Data:"
610
611#: ../gtk/details.c:860
612msgid "Location"
613msgstr "PołoÅŒenie"
614
615#: ../gtk/details.c:864
616msgid "Destination folder:"
617msgstr "Katalog docelowy:"
618
619#: ../gtk/details.c:868
620msgid "Torrent file:"
621msgstr "Pliki torrent:"
622
623#: ../gtk/details.c:913
624#, c-format
625msgid "%.1f%%"
626msgstr "%.1f%%"
627
628#. %1$.1f is percent of how much of what we want's been downloaded,
629#. %2$.1f is percent of how much of the whole torrent we've downloaded
630#: ../gtk/details.c:917
631#, c-format
632msgid "%1$.1f%% (%2$.1f%% selected)"
633msgstr "%1$.1f%% (%2$.1f%% zaznaczenia)"
634
635#. %1$s is total size of what we've saved to disk
636#. %2$s is how much of it's passed the checksum test
637#: ../gtk/details.c:925
638#, c-format
639msgid "%1$s (%2$s verified)"
640msgstr "%1$s (%2$s sprawdzonych)"
641
642#: ../gtk/details.c:944 ../gtk/util.c:54 ../gtk/util.c:74
643msgid "None"
644msgstr "Brak"
645
646#: ../gtk/details.c:967
647msgid "Transfer"
648msgstr "Transfer"
649
650#: ../gtk/details.c:970
651msgid "State:"
652msgstr "Stan:"
653
654#: ../gtk/details.c:973
655msgid "Progress:"
656msgstr "Postęp:"
657
658#. "Have" refers to how much of the torrent we have
659#: ../gtk/details.c:977
660msgid "Have:"
661msgstr "W posiadaniu:"
662
663#: ../gtk/details.c:980 ../gtk/stats.c:127 ../gtk/stats.c:139
664msgid "Downloaded:"
665msgstr "Pobrano:"
666
667#: ../gtk/details.c:983 ../gtk/stats.c:125 ../gtk/stats.c:137
668msgid "Uploaded:"
669msgstr "Wysłano:"
670
671#: ../gtk/details.c:987
672msgid "Failed DL:"
673msgstr "Nieudane pobrania:"
674
675#: ../gtk/details.c:990 ../gtk/stats.c:129 ../gtk/stats.c:141
676msgid "Ratio:"
677msgstr "Udział:"
678
679#: ../gtk/details.c:993
680#, fuzzy
681msgid "Swarm rate:"
682msgstr "Oczekiwana prędkość:"
683
684#: ../gtk/details.c:996
685msgid "Error:"
686msgstr "Błąd:"
687
688#: ../gtk/details.c:1000
689msgid "Completion"
690msgstr "Ukończenie"
691
692#: ../gtk/details.c:1010
693msgid "Dates"
694msgstr "Daty"
695
696#: ../gtk/details.c:1013
697msgid "Started at:"
698msgstr "Rozpoczęty o:"
699
700#: ../gtk/details.c:1016
701msgid "Last activity at:"
702msgstr "Ostatnia aktywność o:"
703
704#: ../gtk/details.c:1093 ../gtk/tr-prefs.c:1070
705msgid "Bandwidth"
706msgstr "Przepustowość"
707
708#: ../gtk/details.c:1095 ../gtk/tr-prefs.c:1072
709msgid "Limit _download speed (KB/s):"
710msgstr "_Ogranicz prędkość pobierania (KB/s):"
711
712#: ../gtk/details.c:1108 ../gtk/tr-prefs.c:1079
713msgid "Limit _upload speed (KB/s):"
714msgstr "Ogr_anicz prędkość wysyłania (KB/s):"
715
716#: ../gtk/details.c:1122
717msgid "Peer Connections"
718msgstr "Połączenia partnerów"
719
720#: ../gtk/details.c:1127
721msgid "_Maximum peers:"
722msgstr "_Maksymalnie partnerów:"
723
724#: ../gtk/details.c:1182 ../gtk/makemeta-ui.c:361 ../gtk/tr-prefs.c:1121
725msgid "Trackers"
726msgstr "Serwery śledzące"
727
728#: ../gtk/details.c:1188
729#, fuzzy
730msgid "Scrape"
731msgstr "Wezwanie"
732
733#: ../gtk/details.c:1190
734#, fuzzy
735msgid "Last scrape at:"
736msgstr "Ostatnie wezwanie:"
737
738#: ../gtk/details.c:1195 ../gtk/details.c:1217
739msgid "Tracker responded:"
740msgstr "Tracker odpowiedział:"
741
742#: ../gtk/details.c:1200
743#, fuzzy
744msgid "Next scrape in:"
745msgstr "Następne wezwanie za:"
746
747#: ../gtk/details.c:1206
748msgid "Announce"
749msgstr "Ogłoszenie"
750
751#: ../gtk/details.c:1210
752msgid "Tracker:"
753msgstr "Tracker:"
754
755#: ../gtk/details.c:1212
756msgid "Last announce at:"
757msgstr "Ostatnie ogłoszenie o:"
758
759#: ../gtk/details.c:1222
760msgid "Next announce in:"
761msgstr "Następne ogłoszenie za:"
762
763#. how long until the tracker will honor user
764#. * pressing the "ask for more peers" button
765#: ../gtk/details.c:1229
766msgid "Manual announce allowed in:"
767msgstr "Ręczne ogłoszenie moÅŒliwe za:"
768
769#: ../gtk/details.c:1247
770msgid "In progress"
771msgstr "W toku"
772
773#: ../gtk/details.c:1290
774msgid "Now"
775msgstr "Teraz"
776
777#. %1$s is torrent name
778#. %2$s its file size
779#: ../gtk/details.c:1340
780#, c-format
781msgid "Details for %1$s (%2$s)"
782msgstr "Szczegóły %1$s (%2$s)"
783
784#: ../gtk/details.c:1358
785msgid "Activity"
786msgstr "Aktywność"
787
788#: ../gtk/details.c:1363 ../gtk/tr-prefs.c:1118
789msgid "Peers"
790msgstr "Partnerów"
791
792#: ../gtk/details.c:1368 ../gtk/tr-window.c:434
793msgid "Tracker"
794msgstr "Tracker"
795
796#: ../gtk/details.c:1372 ../gtk/msgwin.c:168
797msgid "Information"
798msgstr "Informacja"
799
800#: ../gtk/details.c:1378 ../gtk/tr-window.c:434
801msgid "Files"
802msgstr "Pliki"
803
804#: ../gtk/details.c:1383 ../gtk/tr-prefs.c:521
805msgid "Options"
806msgstr "Opcje"
807
808#: ../gtk/dialogs.c:114
809msgid "<big><b>Quit Transmission?</b></big>"
810msgstr "<big><b>Wyłączyć program Transmission?</b></big>"
811
812#: ../gtk/dialogs.c:127
813msgid "_Don't ask me again"
814msgstr "Nie pytaj mnie ponownie"
815
816#: ../gtk/dialogs.c:216
817msgid "Remove torrent?"
818msgid_plural "Remove torrents?"
819msgstr[0] "Usunąć torrent?"
820msgstr[1] "Usunąć torrenty?"
821msgstr[2] "Usunąć torrenty?"
822
823#: ../gtk/dialogs.c:218
824msgid "Delete this torrent's downloaded files?"
825msgid_plural "Delete these torrents' downloaded files?"
826msgstr[0] "Usunąć pobrane pliki tego torrenta?"
827msgstr[1] "Usunąć pobrane pliki tych torrentów?"
828msgstr[2] "Usunąć pobrane pliki tych torrentów?"
829
830#: ../gtk/dialogs.c:223
831msgid "Some of these torrents are incomplete or connected to peers."
832msgstr ""
833"Niektóre z tych torrentów są niekompletne lub połączone z partnerami."
834
835#: ../gtk/dialogs.c:227
836msgid "This torrent is incomplete or connected to peers."
837msgid_plural "One of these torrents is incomplete or connected to peers."
838msgstr[0] "Ten torrent jest niekompletny lub połączony z partnerami."
839msgstr[1] ""
840"Jeden z tych torrentów jest niekompletny lub połączony z partnerami."
841msgstr[2] ""
842"Jeden z tych torrentów jest niekompletny lub połączony z partnerami."
843
844#: ../gtk/file-list.c:530 ../gtk/file-list.c:534
845msgid "Yes"
846msgstr "Tak"
847
848#: ../gtk/file-list.c:532 ../gtk/file-list.c:535
849msgid "No"
850msgstr "Nie"
851
852#: ../gtk/file-list.c:536 ../gtk/file-list.c:579
853msgid "Mixed"
854msgstr ""
855
856#: ../gtk/file-list.c:573
857msgid "High"
858msgstr "Wysoki"
859
860#: ../gtk/file-list.c:575
861msgid "Normal"
862msgstr "Normalny"
863
864#: ../gtk/file-list.c:577
865msgid "Low"
866msgstr "Niski"
867
868#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
869#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
870#: ../gtk/file-list.c:619
871msgid "filedetails|File"
872msgstr "Plik"
873
874#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
875#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
876#: ../gtk/file-list.c:635
877msgid "filedetails|Progress"
878msgstr "Postęp"
879
880#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
881#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
882#. The items for this column are checkboxes (yes/no)
883#: ../gtk/file-list.c:644
884msgid "filedetails|Download"
885msgstr "Pobierany"
886
887#: ../gtk/file-list.c:650
888msgid "Priority"
889msgstr "Priorytet"
890
891#: ../gtk/file-list.c:666
892msgid "_High"
893msgstr "_Wysoki"
894
895#: ../gtk/file-list.c:669
896msgid "_Normal"
897msgstr "_Normalny"
898
899#: ../gtk/file-list.c:672
900msgid "_Low"
901msgstr "_Niski"
902
903#: ../gtk/file-list.c:675
904msgid "_Ignore"
905msgstr ""
906
907#: ../gtk/file-list.c:678
908msgid "_Download"
909msgstr ""
910
911#: ../gtk/main.c:351
912msgid "Start with all torrents paused"
913msgstr "Uruchamianie z zatrzymanym pobieraniem"
914
915#: ../gtk/main.c:354
916msgid "Start minimized in system tray"
917msgstr "Uruchom zminimalizowany w tacce systemowej"
918
919#: ../gtk/main.c:357
920msgid "Where to look for configuration files"
921msgstr "Gdzie szukać plików konfiguracyjnych"
922
923#: ../gtk/main.c:369
924msgid "Transmission"
925msgstr "Transmission"
926
927#: ../gtk/main.c:374
928msgid "[torrent files]"
929msgstr "[pliki torrent]"
930
931#: ../gtk/main.c:708
932msgid "<b>Closing Connections</b>"
933msgstr "<b>Zamykanie połączeń</b>"
934
935#: ../gtk/main.c:712
936msgid "Sending upload/download totals to tracker..."
937msgstr "Wysyłanie informacji o pobranych/wysłanych do trakera..."
938
939#: ../gtk/main.c:717
940msgid "_Quit Now"
941msgstr ""
942
943#: ../gtk/main.c:860
944msgid "Couldn't add corrupt torrent"
945msgid_plural "Couldn't add corrupt torrents"
946msgstr[0] ""
947msgstr[1] ""
948
949#: ../gtk/main.c:867
950msgid "Couldn't add duplicate torrent"
951msgid_plural "Couldn't add duplicate torrents"
952msgstr[0] ""
953msgstr[1] ""
954
955#: ../gtk/main.c:1095
956msgid "A fast and easy BitTorrent client"
957msgstr "Szybki i prosty w uÅŒyciu klient BitTorrent"
958
959#: ../gtk/main.c:1098
960msgid "Copyright 2005-2008 The Transmission Project"
961msgstr "Copyright 2005-2008 Projekt Transmission"
962
963#. Translators: translate "translator-credits" as your name
964#. to have it appear in the credits in the "About" dialog
965#: ../gtk/main.c:1107
966msgid "translator-credits"
967msgstr ""
968"Launchpad Contributions:\n"
969"  Krzysztof Janowski https://launchpad.net/~n00bystance-gmail\n"
970"  Piotr Wicijowski https://launchpad.net/~piwsko\n"
971"  Piotr Zaryk (Aviary.pl) https://launchpad.net/~zaryk\n"
972"  Tomasz Dominikowski https://launchpad.net/~dominikowski\n"
973"  Vilk https://launchpad.net/~vilkh3m\n"
974"  roffik https://launchpad.net/~roffik\n"
975"  Łukasz Stasica https://launchpad.net/~sthoo-pl"
976
977#: ../gtk/makemeta-ui.c:101
978msgid "Torrent created!"
979msgstr "Torrent utworzony!"
980
981#: ../gtk/makemeta-ui.c:105 ../gtk/makemeta-ui.c:114 ../gtk/makemeta-ui.c:121
982#, c-format
983msgid "Torrent creation failed: %s"
984msgstr "Utworzenie torrenta nie powiodło się: %s"
985
986#: ../gtk/makemeta-ui.c:105
987msgid "Invalid URL"
988msgstr "Nieprawidłowy adres URL"
989
990#: ../gtk/makemeta-ui.c:109
991#, c-format
992msgid "Torrent creation cancelled"
993msgstr "Tworzenie torrenta anulowane"
994
995#: ../gtk/makemeta-ui.c:113 ../libtransmission/blocklist.c:70
996#: ../libtransmission/blocklist.c:217 ../libtransmission/utils.c:426
997#, c-format
998msgid "Couldn't read \"%1$s\": %2$s"
999msgstr "Nie moÅŒna otworzyć \"%1$s\": %2$s"
1000
1001#: ../gtk/makemeta-ui.c:214 ../gtk/makemeta-ui.c:396
1002#, c-format
1003msgid "No source selected"
1004msgstr "Nie wybrano źródła"
1005
1006#: ../gtk/makemeta-ui.c:221 ../gtk/makemeta-ui.c:340
1007#, c-format
1008msgid "<i>No source selected</i>"
1009msgstr "<i>Nie wybrano źródła</i>"
1010
1011#. %1$s is the torrent size
1012#. %2$'d is its number of files
1013#: ../gtk/makemeta-ui.c:227
1014#, c-format
1015msgid "<i>%1$s; %2$'d File</i>"
1016msgid_plural "<i>%1$s; %2$'d Files</i>"
1017msgstr[0] "<i>%1$s; %2$'d plik</i>"
1018msgstr[1] "<i>%1$s; %2$'d pliki</i>"
1019msgstr[2] "<i>%1$s; %2$'d plików</i>"
1020
1021#: ../gtk/makemeta-ui.c:298
1022msgid "Choose Directory"
1023msgstr "Wybierz ścieÅŒkę"
1024
1025#: ../gtk/makemeta-ui.c:304
1026msgid "Choose File"
1027msgstr "Wybierz plik"
1028
1029#: ../gtk/makemeta-ui.c:316
1030msgid "New Torrent"
1031msgstr "Nowy torrent"
1032
1033#: ../gtk/makemeta-ui.c:330
1034msgid "Source"
1035msgstr "Źródło"
1036
1037#: ../gtk/makemeta-ui.c:350
1038msgid "F_older"
1039msgstr "F_older"
1040
1041#: ../gtk/makemeta-ui.c:354
1042msgid "_File"
1043msgstr "_Plik"
1044
1045#: ../gtk/makemeta-ui.c:368
1046msgid "<b>E_xtras</b>"
1047msgstr ""
1048
1049#: ../gtk/makemeta-ui.c:376
1050msgid "Commen_t:"
1051msgstr "Komen_tarz:"
1052
1053#: ../gtk/makemeta-ui.c:377
1054msgid "_Private torrent"
1055msgstr "Torrent _prywatny"
1056
1057#: ../gtk/msgwin.c:84 ../libtransmission/bencode.c:1246
1058#: ../libtransmission/blocklist.c:265
1059#, c-format
1060msgid "Couldn't save file \"%1$s\": %2$s"
1061msgstr "Nie moÅŒna zapisać pliku \"%1$s\": %2$s"
1062
1063#: ../gtk/msgwin.c:132
1064msgid "Save Log"
1065msgstr "Zapisz dziennik"
1066
1067#: ../gtk/msgwin.c:167
1068msgid "Error"
1069msgstr "Błąd"
1070
1071#: ../gtk/msgwin.c:169
1072msgid "Debug"
1073msgstr "Debuger"
1074
1075#: ../gtk/msgwin.c:229
1076msgid "Time"
1077msgstr "Czas"
1078
1079#. noun.  column title for a list
1080#: ../gtk/msgwin.c:231 ../gtk/tr-window.c:434
1081msgid "Name"
1082msgstr "Nazwa"
1083
1084#. noun.  column title for a list
1085#: ../gtk/msgwin.c:233
1086msgid "Message"
1087msgstr "Wiadomość"
1088
1089#: ../gtk/msgwin.c:393
1090msgid "Message Log"
1091msgstr "Dziennik"
1092
1093#: ../gtk/msgwin.c:427
1094msgid "Level"
1095msgstr "Poziom"
1096
1097#: ../gtk/notify.c:59
1098msgid "Torrent Complete"
1099msgstr "Torrent kompletny"
1100
1101#: ../gtk/notify.c:62
1102msgid "Open File"
1103msgstr "Otwórz plik"
1104
1105#: ../gtk/notify.c:64
1106msgid "Open Folder"
1107msgstr "Otwórz katalog"
1108
1109#: ../gtk/stats.c:68 ../gtk/stats.c:134
1110#, c-format
1111msgid "Started %'d time"
1112msgid_plural "Started %'d times"
1113msgstr[0] "Rozpoczęto %'d raz"
1114msgstr[1] "Rozpoczęto %'d razy"
1115msgstr[2] "Rozpoczęto %'d razy"
1116
1117#: ../gtk/stats.c:113
1118msgid "Statistics"
1119msgstr "Statystyki"
1120
1121#: ../gtk/stats.c:123
1122msgid "Current Session"
1123msgstr "Aktualna sesja"
1124
1125#: ../gtk/stats.c:131 ../gtk/stats.c:143
1126msgid "Duration:"
1127msgstr "Czas trwania:"
1128
1129#: ../gtk/stats.c:133
1130msgid "Total"
1131msgstr "Łącznie"
1132
1133#. %1$s is how much we've got,
1134#. %2$s is how much we'll have when done,
1135#. %3$.2f%% is a percentage of the two
1136#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:53
1137#, c-format
1138msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%)"
1139msgstr "%1$s z %2$s (%3$.2f%%)"
1140
1141#. %1$s is how much we've got,
1142#. %2$s is the torrent's total size,
1143#. %3$.2f%% is a percentage of the two,
1144#. %4$s is how much we've uploaded,
1145#. %5$s is our upload-to-download ratio
1146#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:64
1147#, c-format
1148msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%), uploaded %4$s (Ratio: %5$s)"
1149msgstr "%1$s z %2$s (%3$.2f%%), wysłano %4$s (udział: %5$s)"
1150
1151#. %1$s is the torrent's total size,
1152#. %2$s is how much we've uploaded,
1153#. %3$s is our upload-to-download ratio
1154#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:75
1155#, c-format
1156msgid "%1$s, uploaded %2$s (Ratio: %3$s)"
1157msgstr "%1$s, wysłano %2$s (udział: %3$s)"
1158
1159#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:87
1160msgid "Data not fully available"
1161msgstr "Dane nie w pełni dostępne"
1162
1163#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:89
1164msgid "Stalled"
1165msgstr "Zawieszony"
1166
1167#. time remaining
1168#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:94
1169#, c-format
1170msgid "%s remaining"
1171msgstr "%s pozostało"
1172
1173#. Translators: do not translate the "speed|" disambiguation prefix.
1174#. %1$s is the download speed
1175#. %2$s is the upload speed
1176#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:119
1177#, c-format
1178msgid "speed|Down: %1$s, Up: %2$s"
1179msgstr "Pobieranie: %1$s, Wysyłanie: %2$s"
1180
1181#. download speed
1182#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:122
1183#, c-format
1184msgid "Down: %s"
1185msgstr "prędkość pobierania: %s"
1186
1187#. upload speed
1188#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:125
1189#, c-format
1190msgid "Up: %s"
1191msgstr "prędkość wysyłania: %s"
1192
1193#. the torrent isn't uploading or downloading
1194#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:128
1195msgid "Idle"
1196msgstr "Bezczynny"
1197
1198#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:141
1199msgid "Paused"
1200msgstr "Wstrzymany"
1201
1202#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:145
1203msgid "Waiting to verify local data"
1204msgstr "Czekam by sprawdzić spójność danych"
1205
1206#. [0...100]
1207#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:149 ../gtk/tr-torrent.c:248
1208#, c-format
1209msgid "Verifying local data (%.1f%% tested)"
1210msgstr "Sprawdzanie pobranych danych (%.1f%% przetestowano)"
1211
1212#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:158 ../gtk/tr-window.c:616
1213#: ../gtk/tr-window.c:636
1214#, c-format
1215msgid "Ratio: %s"
1216msgstr "Udział: %s"
1217
1218#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:199
1219#, c-format
1220msgid "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peer"
1221msgid_plural "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peers"
1222msgstr[0] "Pobieranie od %1$'d z %2$'d połączonego partnera"
1223msgstr[1] "Pobieranie od %1$'d z %2$'d połączonych partnerów"
1224msgstr[2] "Pobieranie od %1$'d z %2$'d połączonych partnerów"
1225
1226#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:208 ../gtk/tr-torrent.c:268
1227#, c-format
1228msgid "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peer"
1229msgid_plural "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peers"
1230msgstr[0] "Wysyłanie do %1$'d z %2$'d połączonego partnera"
1231msgstr[1] "Wysyłanie do %1$'d z %2$'d połączonych partnerów"
1232msgstr[2] "Wysyłanie do %1$'d z %2$'d połączonych partnerów"
1233
1234#: ../gtk/tracker-list.c:128
1235msgid "http://"
1236msgstr "http://"
1237
1238#: ../gtk/tracker-list.c:284
1239msgid "Tier"
1240msgstr ""
1241
1242#: ../gtk/tracker-list.c:296
1243msgid "Announce URL"
1244msgstr "URL ogłoszenia"
1245
1246#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:1
1247msgid "BitTorrent Client"
1248msgstr "Klient BitTorrent"
1249
1250#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:2
1251msgid "Download and share files over BitTorrent"
1252msgstr "Pobieraj i udostępniaj pliki poprzez BitTorrent"
1253
1254#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:3
1255msgid "Transmission BitTorrent Client"
1256msgstr "Klient Bittorrent Transmission"
1257
1258#: ../gtk/tr-core.c:965
1259msgid "Transmission Bittorrent Client"
1260msgstr "Klient Bittorrent Transmission"
1261
1262#: ../gtk/tr-core.c:966
1263msgid "BitTorrent Activity"
1264msgstr "Aktywność BitTorrent"
1265
1266#: ../gtk/tr-core.c:974
1267msgid "Disallowing desktop hibernation"
1268msgstr ""
1269
1270#: ../gtk/tr-core.c:976
1271#, c-format
1272msgid "Couldn't disable desktop hibernation: %s"
1273msgstr "Nie moÅŒna wyłączyć hibernacji: %s"
1274
1275#: ../gtk/tr-core.c:998
1276msgid "Allowing desktop hibernation"
1277msgstr ""
1278
1279#. %1$'d is the number of torrents we're seeding,
1280#. %2$'d is the number of torrents we're downloading,
1281#. %3$s is our download speed,
1282#. %4$s is our upload speed
1283#: ../gtk/tr-icon.c:68
1284#, c-format
1285msgid ""
1286"%1$'d Seeding, %2$'d Downloading\n"
1287"Down: %3$s, Up: %4$s"
1288msgstr ""
1289"Rozsiewanie %1$'d, pobieranie %2$'d\n"
1290"Pobieranie: %3$s, wysyłanie: %4$s"
1291
1292#: ../gtk/tr-prefs.c:249
1293msgid "Port is <b>open</b>"
1294msgstr "Port jest <b>otwarty</b>"
1295
1296#: ../gtk/tr-prefs.c:250
1297msgid "Port is <b>closed</b>"
1298msgstr "Port jest <b>zamknięty</b>"
1299
1300#: ../gtk/tr-prefs.c:273
1301msgid "<i>Testing port...</i>"
1302msgstr "<i>Testowanie portu...</i>"
1303
1304#: ../gtk/tr-prefs.c:299
1305msgid "Adding Torrents"
1306msgstr "Dodawanie torrentów"
1307
1308#: ../gtk/tr-prefs.c:302
1309msgid "Automatically _add torrents from:"
1310msgstr ""
1311
1312#: ../gtk/tr-prefs.c:318
1313msgid "Mo_ve source files to Trash"
1314msgstr "Przenieś pliki źródłowe do kosza"
1315
1316#: ../gtk/tr-prefs.c:348
1317#, c-format
1318msgid "Ignore the %'d _blocklisted peer"
1319msgid_plural "Ignore the %'d _blocklisted peers"
1320msgstr[0] "Ignoruj %'d partnera z listy za_blokowanych"
1321msgstr[1] "Ignoruj %'d partnerów z listy za_blokowanych"
1322msgstr[2] "Ignoruj %'d partnerów z listy za_blokowanych"
1323
1324#: ../gtk/tr-prefs.c:398
1325#, c-format
1326msgid "Unable to get blocklist."
1327msgstr "Nie moÅŒna pobrać listy zablokowanych."
1328
1329#: ../gtk/tr-prefs.c:409
1330#, c-format
1331msgid "Unable to get blocklist: %s"
1332msgstr "Nie moÅŒna pobrać listy zablokowanych: %s"
1333
1334#: ../gtk/tr-prefs.c:423
1335#, c-format
1336msgid "Uncompressing blocklist..."
1337msgstr "Rozpakowywanie listy zablokowanych..."
1338
1339#: ../gtk/tr-prefs.c:433
1340#, c-format
1341msgid "Parsing blocklist..."
1342msgstr "Sprawdzanie listy zablokowanych..."
1343
1344#: ../gtk/tr-prefs.c:440
1345#, c-format
1346msgid "Blocklist updated with %'d entries"
1347msgstr "Lista zablokowanych ukaktualniona %'d wpisami"
1348
1349#: ../gtk/tr-prefs.c:481
1350msgid "Updating Blocklist"
1351msgstr "Uaktualnianie listy zablokowanych"
1352
1353#: ../gtk/tr-prefs.c:483
1354msgid "Retrieving blocklist..."
1355msgstr "Pobieranie listy zablokowanych..."
1356
1357#: ../gtk/tr-prefs.c:527
1358msgid "_Update Blocklist"
1359msgstr "_Uaktualnij listę zablokowanych"
1360
1361#: ../gtk/tr-prefs.c:540
1362msgid "_Ignore unencrypted peers"
1363msgstr "_Ignorowanie niezaszyfrowanych partnerów"
1364
1365#: ../gtk/tr-prefs.c:547
1366msgid "Use peer e_xchange"
1367msgstr "UÅŒ_ywanie wymiany partnerów"
1368
1369#: ../gtk/tr-prefs.c:557 ../gtk/tr-prefs.c:835
1370msgid "Listening _port:"
1371msgstr "_Port nasłuchu:"
1372
1373#: ../gtk/tr-prefs.c:566
1374msgid "Limits"
1375msgstr "Limity"
1376
1377#: ../gtk/tr-prefs.c:569
1378msgid "Maximum peers _overall:"
1379msgstr "_Maksymalna liczba partnerów:"
1380
1381#: ../gtk/tr-prefs.c:571
1382msgid "Maximum peers per _torrent:"
1383msgstr "Maksymalna liczba partnerów na _torrent:"
1384
1385#: ../gtk/tr-prefs.c:583 ../gtk/tr-prefs.c:615 ../gtk/tr-prefs.c:651
1386#: ../gtk/tr-prefs.c:713
1387msgid "Allow"
1388msgstr "Zezwól"
1389
1390#: ../gtk/tr-prefs.c:585 ../gtk/tr-prefs.c:615
1391msgid "Deny"
1392msgstr "Odmów"
1393
1394#: ../gtk/tr-prefs.c:794
1395msgid "Web Interface"
1396msgstr ""
1397
1398#. "enabled" checkbutton
1399#: ../gtk/tr-prefs.c:797
1400msgid "_Enable web interface"
1401msgstr ""
1402
1403#. require authentication
1404#: ../gtk/tr-prefs.c:810
1405msgid "_Require username"
1406msgstr ""
1407
1408#. username
1409#: ../gtk/tr-prefs.c:818 ../gtk/tr-prefs.c:1034
1410msgid "_Username:"
1411msgstr "Nazwa _uÅŒytkownika:"
1412
1413#. password
1414#: ../gtk/tr-prefs.c:825 ../gtk/tr-prefs.c:1040
1415msgid "Pass_word:"
1416msgstr ""
1417
1418#: ../gtk/tr-prefs.c:850
1419msgid "Access control list:"
1420msgstr ""
1421
1422#: ../gtk/tr-prefs.c:857
1423msgid "IP addresses may use wildcards, such as 192.168.*.*"
1424msgstr "Adresy IP mogą zawierać wieloznaczniki, np. 192.168.*.*"
1425
1426#: ../gtk/tr-prefs.c:873
1427msgid "IP Address"
1428msgstr "Adres IP"
1429
1430#: ../gtk/tr-prefs.c:891
1431msgid "Permission"
1432msgstr ""
1433
1434#: ../gtk/tr-prefs.c:962
1435msgid "HTTP"
1436msgstr "HTTP"
1437
1438#: ../gtk/tr-prefs.c:964
1439msgid "SOCKS4"
1440msgstr "SOCKS4"
1441
1442#: ../gtk/tr-prefs.c:966
1443msgid "SOCKS5"
1444msgstr "SOCKS5"
1445
1446#: ../gtk/tr-prefs.c:997
1447msgid "Tracker Proxy"
1448msgstr ""
1449
1450#: ../gtk/tr-prefs.c:999
1451msgid "Connect to tracker via a pro_xy"
1452msgstr ""
1453
1454#: ../gtk/tr-prefs.c:1004
1455msgid "Proxy _server:"
1456msgstr ""
1457
1458#: ../gtk/tr-prefs.c:1012
1459msgid "Proxy _port:"
1460msgstr ""
1461
1462#: ../gtk/tr-prefs.c:1015
1463msgid "Proxy _type:"
1464msgstr ""
1465
1466#: ../gtk/tr-prefs.c:1028
1467msgid "_Authentication is required"
1468msgstr "Uwierzytelni_enie jest wymagane"
1469
1470#: ../gtk/tr-prefs.c:1063
1471msgid "Router"
1472msgstr "Ruter"
1473
1474#: ../gtk/tr-prefs.c:1065
1475msgid "Use UPnP or NAT-PMP port _forwarding from my router"
1476msgstr "UÅŒyj przekierowania portów z mojego rutera przez UPnP lub NAT-PMP"
1477
1478#: ../gtk/tr-prefs.c:1100
1479msgid "Transmission Preferences"
1480msgstr "Ustawienia Transmission"
1481
1482#: ../gtk/tr-prefs.c:1115
1483msgid "Torrents"
1484msgstr "Torrenty"
1485
1486#: ../gtk/tr-prefs.c:1124
1487msgid "Network"
1488msgstr "Sieć"
1489
1490#: ../gtk/tr-prefs.c:1127
1491msgid "Web"
1492msgstr ""
1493
1494#: ../gtk/tr-torrent.c:211
1495#, c-format
1496msgid "File \"%s\" isn't a valid torrent"
1497msgstr "%s nie jest poprawnym plikiem torrent"
1498
1499#: ../gtk/tr-torrent.c:214
1500#, c-format
1501msgid "File \"%s\" is already open"
1502msgstr "Plik %s jest juÅŒ otwarty"
1503
1504#. [0...100]
1505#: ../gtk/tr-torrent.c:243
1506#, c-format
1507msgid "Waiting to verify local data (%.1f%% tested)"
1508msgstr "Oczekiwanie na ukończenie sprawdzania danych (%.1f%% przetestowano)"
1509
1510#: ../gtk/tr-torrent.c:254
1511#, c-format
1512msgid "Data not fully available (%.1f%%)"
1513msgstr ""
1514
1515#: ../gtk/tr-torrent.c:256
1516#, c-format
1517msgid "Stalled (%.1f%%)"
1518msgstr "Zatrzymany (%.1f%%)"
1519
1520#. %1$s is # of minutes
1521#. %2$.1f is a percentage of how much of the torrent is done
1522#: ../gtk/tr-torrent.c:262
1523#, c-format
1524msgid "%1$s remaining (%2$.1f%%)"
1525msgstr "%1$s pozostało (%2$.1f%%)"
1526
1527#: ../gtk/tr-torrent.c:274
1528#, c-format
1529msgid "Stopped (%.1f%%)"
1530msgstr "Zatrzymany (%.1f%%)"
1531
1532#: ../gtk/tr-window.c:150
1533msgid "Torrent"
1534msgstr "Torrent"
1535
1536#: ../gtk/tr-window.c:235
1537msgid "Total Ratio"
1538msgstr "Całkowity udział:"
1539
1540#: ../gtk/tr-window.c:236
1541msgid "Session Ratio"
1542msgstr "Udział sesji"
1543
1544#: ../gtk/tr-window.c:237
1545msgid "Total Transfer"
1546msgstr "Całkowity transfer"
1547
1548#: ../gtk/tr-window.c:238
1549msgid "Session Transfer"
1550msgstr "Transfer sesji"
1551
1552#. show all torrents
1553#: ../gtk/tr-window.c:423
1554msgid "A_ll"
1555msgstr "Wsz_ystkie"
1556
1557#. show only torrents that have connected peers
1558#: ../gtk/tr-window.c:425
1559msgid "_Active"
1560msgstr "_Aktywne"
1561
1562#. show only torrents that are trying to download
1563#: ../gtk/tr-window.c:427
1564msgid "_Downloading"
1565msgstr "Po_bierane"
1566
1567#. show only torrents that are trying to upload
1568#: ../gtk/tr-window.c:429
1569msgid "_Seeding"
1570msgstr "Roz_siewane"
1571
1572#. show only torrents that are paused
1573#: ../gtk/tr-window.c:431
1574msgid "_Paused"
1575msgstr "_Wstrzymane"
1576
1577#: ../gtk/tr-window.c:590
1578#, c-format
1579msgid "%1$'d of %2$'d Torrent"
1580msgid_plural "%1$'d of %2$'d Torrents"
1581msgstr[0] "%1$'d z %2$'d torrenta"
1582msgstr[1] "%1$'d z %2$'d torrentów"
1583msgstr[2] "%1$'d z %2$'d torrentów"
1584
1585#: ../gtk/tr-window.c:595
1586#, c-format
1587msgid "%'d Torrent"
1588msgid_plural "%'d Torrents"
1589msgstr[0] "%'d torrent"
1590msgstr[1] "%'d torrenty"
1591msgstr[2] "%'d torrentów"
1592
1593#. Translators: do not translate the "size|" disambiguation prefix.
1594#. %1$s is the size of the data we've downloaded
1595#. %2$s is the size of the data we've uploaded
1596#: ../gtk/tr-window.c:624 ../gtk/tr-window.c:632
1597#, c-format
1598msgid "size|Down: %1$s, Up: %2$s"
1599msgstr "Pobrano: %1$s, Wysłano: %2$s"
1600
1601#: ../gtk/tr-window.c:687
1602#, c-format
1603msgid "Tracker will allow requests in %s"
1604msgstr "Tracker zezwoli na Ōądania za %s"
1605
1606#: ../gtk/util.c:83
1607#, c-format
1608msgid "%'u byte"
1609msgid_plural "%'u bytes"
1610msgstr[0] "%'u bajt"
1611msgstr[1] "%'u bajty"
1612msgstr[2] "%'u bajtów"
1613
1614#: ../gtk/util.c:88
1615#, c-format
1616msgid "%'.1f KB"
1617msgstr "%'.1f KB"
1618
1619#: ../gtk/util.c:91
1620#, c-format
1621msgid "%'.1f MB"
1622msgstr "%'.1f MB"
1623
1624#: ../gtk/util.c:94
1625#, c-format
1626msgid "%'.1f GB"
1627msgstr "%'.1f GB"
1628
1629#. 0.0 KB to 999.9 KB
1630#: ../gtk/util.c:107
1631#, c-format
1632msgid "%'.1f KB/s"
1633msgstr "%'.1f KB/s"
1634
1635#. 0.98 MB to 99.99 MB
1636#: ../gtk/util.c:109
1637#, c-format
1638msgid "%'.2f MB/s"
1639msgstr "%'.2f MB/s"
1640
1641#. 100.0 MB to 999.9 MB
1642#: ../gtk/util.c:111
1643#, c-format
1644msgid "%'.1f MB/s"
1645msgstr "%'.1f MB/s"
1646
1647#. insane speeds
1648#: ../gtk/util.c:113
1649#, c-format
1650msgid "%'.2f GB/s"
1651msgstr "%'.2f GB/s"
1652
1653#: ../gtk/util.c:132
1654#, c-format
1655msgid "%'d day"
1656msgid_plural "%'d days"
1657msgstr[0] "%'d dzień"
1658msgstr[1] "%'d dni"
1659msgstr[2] "%'d dni"
1660
1661#: ../gtk/util.c:133
1662#, c-format
1663msgid "%'d hour"
1664msgid_plural "%'d hours"
1665msgstr[0] "%'d godzina"
1666msgstr[1] "%'d godziny"
1667msgstr[2] "%'d godzin"
1668
1669#: ../gtk/util.c:134
1670#, c-format
1671msgid "%'d minute"
1672msgid_plural "%'d minutes"
1673msgstr[0] "%'d minuta"
1674msgstr[1] "%'d minuty"
1675msgstr[2] "%'d minut"
1676
1677#: ../gtk/util.c:135
1678#, c-format
1679msgid "%'d second"
1680msgid_plural "%'d seconds"
1681msgstr[0] "%'d sekunda"
1682msgstr[1] "%'d sekundy"
1683msgstr[2] "%'d sekund"
1684
1685#: ../gtk/util.c:312
1686#, c-format
1687msgid "The torrent file \"%s\" contains invalid data."
1688msgstr "Plik torrent \"%s\" zawiera niepoprawne dane."
1689
1690#: ../gtk/util.c:313
1691#, c-format
1692msgid "The torrent file \"%s\" is already in use."
1693msgstr "Plik torrent \"%s\" jest juÅŒ w uÅŒyciu."
1694
1695#: ../gtk/util.c:314
1696#, c-format
1697msgid "The torrent file \"%s\" encountered an unknown error."
1698msgstr ""
1699
1700#: ../gtk/util.c:324
1701msgid "Error opening torrent"
1702msgstr "Błąd podczas otwierania pliku torrent"
1703
1704#. did caller give us an uninitialized val?
1705#: ../libtransmission/bencode.c:865
1706msgid "Invalid metadata"
1707msgstr "Nieprawidłowe metadane"
1708
1709#: ../libtransmission/blocklist.c:99
1710#, c-format
1711msgid "Blocklist \"%s\" contains %'u entries"
1712msgstr ""
1713
1714#: ../libtransmission/blocklist.c:277
1715#, c-format
1716msgid "Blocklist \"%1$s\" updated with %2$'d entries"
1717msgstr ""
1718
1719#. %s is the torrent name
1720#: ../libtransmission/fastresume.c:649 ../libtransmission/fastresume.c:660
1721msgid "Couldn't read resume file"
1722msgstr "NiemoÅŒna otworzyć pliku wznawiania"
1723
1724#: ../libtransmission/fdlimit.c:362 ../libtransmission/net.c:105
1725#, c-format
1726msgid "Couldn't create socket: %s"
1727msgstr "Utworzenie gniazda nieudane: %s"
1728
1729#: ../libtransmission/makemeta.c:57
1730#, c-format
1731msgid "Torrent Creator is skipping file \"%s\": %s"
1732msgstr "Twórca torrenta pomija plik \"%s\": %s"
1733
1734#: ../libtransmission/metainfo.c:283 ../libtransmission/metainfo.c:305
1735#: ../libtransmission/metainfo.c:374 ../libtransmission/metainfo.c:386
1736#: ../libtransmission/metainfo.c:393 ../libtransmission/metainfo.c:556
1737#: ../libtransmission/metainfo.c:568 ../libtransmission/metainfo.c:590
1738#: ../libtransmission/metainfo.c:599
1739#, c-format
1740msgid "Invalid metadata entry \"%s\""
1741msgstr "Nieprawidłowy wpis metadanych \"%s\""
1742
1743#: ../libtransmission/metainfo.c:332 ../libtransmission/metainfo.c:376
1744#: ../libtransmission/metainfo.c:388 ../libtransmission/metainfo.c:558
1745#: ../libtransmission/metainfo.c:592 ../libtransmission/metainfo.c:601
1746#, c-format
1747msgid "Missing metadata entry \"%s\""
1748msgstr "Brakujący wpis metadanych \"%s\""
1749
1750#: ../libtransmission/metainfo.c:416 ../libtransmission/metainfo.c:425
1751msgid "Torrent is corrupt"
1752msgstr "Plik torrent jest uszkodzony"
1753
1754#: ../libtransmission/metainfo.c:630
1755msgid "Invalid or missing metadata entries \"length\" and \"files\""
1756msgstr "Nieprawidłowe lub brakujące wpisy metadanych: \"length\" i \"files\""
1757
1758#: ../libtransmission/natpmp.c:35
1759msgid "Port Forwarding (NAT-PMP)"
1760msgstr "Przekierowywanie portów (NAT-PMP)"
1761
1762#: ../libtransmission/natpmp.c:71
1763#, c-format
1764msgid "%s succeeded (%d)"
1765msgstr "%s powiodło się (%d)"
1766
1767#: ../libtransmission/natpmp.c:132
1768#, c-format
1769msgid "Found public address \"%s\""
1770msgstr "Znaleziono adres publiczny \"%s\""
1771
1772#: ../libtransmission/natpmp.c:159
1773#, c-format
1774msgid "no longer forwarding port %d"
1775msgstr "zaprzestano przekierowywania portu %d"
1776
1777#: ../libtransmission/natpmp.c:195
1778#, c-format
1779msgid "Port %d forwarded successfully"
1780msgstr "Udane przekierowanie portu %d"
1781
1782#: ../libtransmission/net.c:145
1783#, c-format
1784msgid "Couldn't connect socket %d to %s, port %d (errno %d - %s)"
1785msgstr "Nie moÅŒna połączyć gniazda %d do %s, port %d (errno %d - %s)"
1786
1787#: ../libtransmission/net.c:181
1788#, c-format
1789msgid "Couldn't bind port %d: %s"
1790msgstr "Nie moÅŒna powiązać portu %d: %s"
1791
1792#: ../libtransmission/port-forwarding.c:41
1793msgid "Port Forwarding"
1794msgstr "Przekierowywanie portów"
1795
1796#. we're in the process of trying to set up port forwarding
1797#: ../libtransmission/port-forwarding.c:72
1798msgid "Starting"
1799msgstr "Uruchamianie"
1800
1801#. we've successfully forwarded the port
1802#: ../libtransmission/port-forwarding.c:74
1803msgid "Forwarded"
1804msgstr "Port przekierowano"
1805
1806#. we're cancelling the port forwarding
1807#: ../libtransmission/port-forwarding.c:76
1808msgid "Stopping"
1809msgstr "Zatrzymywanie"
1810
1811#. the port isn't forwarded
1812#: ../libtransmission/port-forwarding.c:78
1813msgid "Not forwarded"
1814msgstr "Port nie został przekierowany"
1815
1816#: ../libtransmission/port-forwarding.c:99 ../libtransmission/torrent.c:1201
1817#, c-format
1818msgid "State changed from \"%1$s\" to \"%2$s\""
1819msgstr "Stan zmienił się z \"%1$s\" na \"%2$s\""
1820
1821#: ../libtransmission/port-forwarding.c:109
1822#, c-format
1823msgid "Closing port %d"
1824msgstr "Zamykanie portu %d"
1825
1826#: ../libtransmission/port-forwarding.c:120
1827#, c-format
1828msgid "Opened port %d to listen for incoming peer connections"
1829msgstr "Otwarto port %d do nasłuchu połączeń przychodzących"
1830
1831#: ../libtransmission/port-forwarding.c:125
1832#, c-format
1833msgid ""
1834"Couldn't open port %d to listen for incoming peer connections (errno %d - %s)"
1835msgstr ""
1836"Nieudane otwarcie portu %d do nasłuchu połączeń przychodzących (errno %d -%s)"
1837
1838#: ../libtransmission/port-forwarding.c:163
1839msgid "Stopped"
1840msgstr "Zatrzymany"
1841
1842#. first %s is the application name
1843#. second %s is the version number
1844#: ../libtransmission/session.c:272
1845#, c-format
1846msgid "%s %s started"
1847msgstr "%s %s włączony"
1848
1849#: ../libtransmission/session.c:629
1850#, c-format
1851msgid "Loaded %d torrents"
1852msgstr "Liczba załadowanych torrentów: %d"
1853
1854#: ../libtransmission/torrent.c:194
1855#, c-format
1856msgid "Got %d peers from tracker"
1857msgstr "Otrzymano %d partnerów od trackera"
1858
1859#: ../libtransmission/torrent.c:208
1860#, c-format
1861msgid "Tracker warning: \"%s\""
1862msgstr "OstrzeÅŒenie trackera: \"%s\""
1863
1864#: ../libtransmission/torrent.c:214
1865#, c-format
1866msgid "Tracker error: \"%s\""
1867msgstr "Błąd trackera: \"%s\""
1868
1869#. Translators: this is a minor point that's safe to skip over, but FYI:
1870#. "Complete" and "Done" are specific, different terms in Transmission:
1871#. "Complete" means we've downloaded every file in the torrent.
1872#. "Done" means we're done downloading the files we wanted, but NOT all that exist
1873#: ../libtransmission/torrent.c:1154
1874msgid "Done"
1875msgstr "Gotowe"
1876
1877#: ../libtransmission/torrent.c:1155
1878msgid "Complete"
1879msgstr "Ukończono"
1880
1881#: ../libtransmission/torrent.c:1156
1882msgid "Incomplete"
1883msgstr "Niepełny"
1884
1885#: ../libtransmission/upnp.c:25
1886msgid "Port Forwarding (UPnP)"
1887msgstr "Przekierowywanie portów (UPnP)"
1888
1889#: ../libtransmission/upnp.c:93
1890#, c-format
1891msgid "Found Internet Gateway Device \"%s\""
1892msgstr "Odnaleziono urządzenie bramy sieciowej (gateway) \"%s\""
1893
1894#: ../libtransmission/upnp.c:94
1895#, c-format
1896msgid "Local Address is \"%s\""
1897msgstr "Lokalny adres to \"%s\""
1898
1899#: ../libtransmission/upnp.c:118
1900#, c-format
1901msgid "Stopping port forwarding through \"%s\", service \"%s\""
1902msgstr "Zatrzymywanie przekierowywania portów przez \"%s\", usługa \"%s\""
1903
1904#: ../libtransmission/upnp.c:147
1905#, c-format
1906msgid ""
1907"Port forwarding through \"%s\", service \"%s\".  (local address: %s:%d)"
1908msgstr ""
1909"Przekierowywanie portów przez \"%s\", usługa \"%s\" (lokalny adres: %s:%d)"
1910
1911#: ../libtransmission/upnp.c:150
1912msgid "Port forwarding successful!"
1913msgstr "Przekierowywanie portów udane!"
1914
1915#: ../libtransmission/utils.c:438
1916msgid "Not a regular file"
1917msgstr "To nie jest zwykły plik"
1918
1919#: ../libtransmission/utils.c:452
1920msgid "Memory allocation failed"
1921msgstr "Alokacja pamięci nieudana"
1922
1923#: ../libtransmission/utils.c:524
1924#, c-format
1925msgid "File \"%s\" is in the way"
1926msgstr "Plik \"%s\" jest w drodze"
1927
1928#: ../libtransmission/utils.c:591
1929msgid "No error"
1930msgstr "Brak błędów"
1931
1932#: ../libtransmission/utils.c:594
1933msgid "Unspecified error"
1934msgstr "Nieokreślony błąd"
1935
1936#: ../libtransmission/utils.c:596
1937msgid "Assert error"
1938msgstr "Błąd assert"
1939
1940#: ../libtransmission/utils.c:599
1941msgid "Destination folder doesn't exist"
1942msgstr "Katalog docelowy nie istnieje"
1943
1944#: ../libtransmission/utils.c:609
1945msgid "A torrent with this name and destination folder already exists."
1946msgstr "Torrent o tej nazwie i katalogu docelowym juÅŒ istnieje."
1947
1948#: ../libtransmission/utils.c:611
1949msgid "Checksum failed"
1950msgstr "Suma kontrolna zawiodła"
1951
1952#: ../libtransmission/utils.c:613
1953msgid "Unspecified I/O error"
1954msgstr "Nieokreślony błąd I/O"
1955
1956#: ../libtransmission/utils.c:616
1957msgid "Tracker error"
1958msgstr "Błąd trackera"
1959
1960#: ../libtransmission/utils.c:618
1961msgid "Tracker warning"
1962msgstr "OstrzeÅŒenie trackera"
1963
1964#: ../libtransmission/utils.c:621
1965msgid "Peer sent a bad message"
1966msgstr "Partner wysłał błędny komunikat"
1967
1968#: ../libtransmission/utils.c:624
1969msgid "Unknown error"
1970msgstr "Nieznany błąd"
1971
1972#: ../libtransmission/verify.c:137
1973msgid "Verifying torrent"
1974msgstr "Sprawdzanie torrenta"
1975
1976#: ../libtransmission/verify.c:170
1977msgid "Queued for verification"
1978msgstr "W kolejce do sprawdzania"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.