source: trunk/po/sk.po @ 6174

Last change on this file since 6174 was 6174, checked in by charles, 14 years ago

(gtk) update the translations in trunk from launchpad.

File size: 47.3 KB
Line 
1# slovak translation of Transmission
2# Copyright (C) 2007 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the transmission package.
4# mirek <mirek@host.sk>, 2007.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: Transmission 0.80\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2008-04-21 21:44-0500\n"
11"PO-Revision-Date: 2008-03-26 14:37+0000\n"
12"Last-Translator: mirek <Unknown>\n"
13"Language-Team: slovak <sk@li.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
18"X-Launchpad-Export-Date: 2008-06-13 16:12+0000\n"
19"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
20"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
21"X-Poedit-Language: Slovak\n"
22"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
23
24#, fuzzy
25#~ msgid "Open a torrent"
26#~ msgstr "Torrent"
27
28#, fuzzy
29#~ msgid "<b>Really Quit?</b>"
30#~ msgstr "<b>Naozaj ukončiť %s?</b>"
31
32#, fuzzy, c-format
33#~ msgid "Couldn't connect to \"%s\": %s"
34#~ msgstr ""
35#~ "Zlyhalo vytvorenie priečinku %s:\n"
36#~ "%s"
37
38#, fuzzy, c-format
39#~ msgid "Couldn't set up socket: %s"
40#~ msgstr "zlyhalo vytvorenie soketu: %s"
41
42#, fuzzy
43#~ msgid "Torrent creation failed"
44#~ msgstr "Zlyhalo vytvorenie torrentu."
45
46#, fuzzy, c-format
47#~ msgid "Couldn't save file \"%s\": %s"
48#~ msgstr "Chyba pri zapisovaní do \"%s\": %s"
49
50#, fuzzy
51#~ msgid "_Start when opened"
52#~ msgstr "_Vytvoriť novÜ torrent"
53
54#, fuzzy
55#~ msgid "Open a Torrent"
56#~ msgstr "Torrent"
57
58#, fuzzy
59#~ msgid "Opening Torrents"
60#~ msgstr "Torrent"
61
62#, fuzzy
63#~ msgid "Notification"
64#~ msgstr "Umiestnenie"
65
66#, fuzzy
67#~ msgid "Preferences"
68#~ msgstr "%s nastavenia"
69
70#, fuzzy, c-format
71#~ msgid "Uploading to %1$'d of %2$'d connected peer"
72#~ msgid_plural "Uploading to %1$'d of %2$'d connected peers"
73#~ msgstr[0] "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peer"
74#~ msgstr[1] "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peer"
75#~ msgstr[2] "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peer"
76
77#, fuzzy
78#~ msgid "Torrent needs to be verified"
79#~ msgstr "Zlyhalo vytvorenie torrentu."
80
81#, fuzzy
82#~ msgid "Port forwarding failed."
83#~ msgstr "Zlyhalo vytvorenie torrentu."
84
85#, fuzzy, c-format
86#~ msgid "Couldn't read file \"%s\": %s"
87#~ msgstr "Chyba pri zapisovaní do \"%s\": %s"
88
89#~ msgid ""
90#~ "Failed to open the file %s for writing:\n"
91#~ "%s"
92#~ msgstr ""
93#~ "Zlyhalo otvorenie súboru %s pre zápis:\n"
94#~ "%s"
95
96#~ msgid ""
97#~ "Failed to create the directory %s:\n"
98#~ "%s"
99#~ msgstr ""
100#~ "Zlyhalo vytvorenie priečinku %s:\n"
101#~ "%s"
102
103#~ msgid ""
104#~ "Failed to open the file %s for reading:\n"
105#~ "%s"
106#~ msgstr ""
107#~ "Zlyhalo otvorenie súboru %s pre čítanie:\n"
108#~ "%s"
109
110#~ msgid ""
111#~ "Error while reading from the file %s:\n"
112#~ "%s"
113#~ msgstr ""
114#~ "Chyba počas čítania zo súboru %s:\n"
115#~ "%s"
116
117#~ msgid ""
118#~ "Error while writing to the file %s:\n"
119#~ "%s"
120#~ msgstr ""
121#~ "Chyba počas zápisu do súboru %s:\n"
122#~ "%s"
123
124#~ msgid ""
125#~ "Failed to rename the file %s to %s:\n"
126#~ "%s"
127#~ msgstr ""
128#~ "Zlyhalo premenovanie súboru %s na %s:\n"
129#~ "%s"
130
131#~ msgid "Choose a download directory"
132#~ msgstr "Zvoliť priečinok pre sťahovanie"
133
134#~ msgid "?"
135#~ msgstr "?"
136
137#~ msgid "Choose a directory"
138#~ msgstr "Zvoliť priečinok"
139
140#~ msgid "  fnord    fnord  "
141#~ msgstr "  fnord    fnord  "
142
143#~ msgid "Info"
144#~ msgstr "Informácie"
145
146#~ msgid "Restrict the download rate"
147#~ msgstr "Obmedzenie rÜchlosti sťahovania"
148
149#~ msgid "Speed in KiB/sec for restricted download rate"
150#~ msgstr "RÜchlosť v KiB/s pre obmedzenie rÜchlosti sťahovania"
151
152#~ msgid "Restrict the upload rate"
153#~ msgstr "Obmedzenie rÃœchlosti odosielania"
154
155#~ msgid "Speed in KiB/sec for restricted upload rate"
156#~ msgstr "RÜchlosť v KiB/s pre obmedzenie rÜchlosti odosielania"
157
158#~ msgid ""
159#~ "When adding a torrent, always prompt for a directory to download data files "
160#~ "into"
161#~ msgstr ""
162#~ "Pri pridávaní nového torrentu sa vşdy pÜtať na priečinok pre ukladanie jeho "
163#~ "súborov"
164
165#~ msgid "Au_tomatic port mapping via NAT-PMP or UPnP"
166#~ msgstr "Au_tomatické mapovanie portov cez NAT-PMP alebo UPnP"
167
168#~ msgid "Attempt to bypass NAT or firewall to allow incoming peer connections"
169#~ msgstr ""
170#~ "Pokúsiť sa o obídenie NAT alebo firewalu pre umoşnenie prichádzajúceho "
171#~ "spojenia od peerov"
172
173#~ msgid "Use a system tray / dock / notification area icon"
174#~ msgstr "Pouşiť ikonu v oblasti upozornení"
175
176#~ msgid "Confirm _quit"
177#~ msgstr "Potvrdiť _ukončenie"
178
179#~ msgid "Prompt for confirmation when quitting"
180#~ msgstr "Pri ukončení vyşadovať potvrdenie"
181
182#~ msgid "For torrents added _normally:"
183#~ msgstr "Pre _normálne pridané torrenty:"
184
185#~ msgid "Torrent files added via the toolbar, popup menu, and drag-and-drop"
186#~ msgstr ""
187#~ "Torrenty pridané cez lištu nástrojov, vyskakovacie menu a drag-and-drop"
188
189#~ msgid ""
190#~ "For torrents added e_xternally\n"
191#~ "(via the command-line):"
192#~ msgstr ""
193#~ "Pre torrenty pridané e_xterne\n"
194#~ "(pomocou príkazového riadku):"
195
196#~ msgid "Use the torrent file where it is"
197#~ msgstr "Pouşiť súbor s torrentom tam, kde je"
198
199#~ msgid "Keep a copy of the torrent file"
200#~ msgstr "Uchovať kópiu torrent súboru"
201
202#~ msgid "Keep a copy and remove the original"
203#~ msgstr "Uchovať kópiu a zmazať originál"
204
205#~ msgid "B"
206#~ msgstr "B"
207
208#~ msgid "KiB"
209#~ msgstr "KiB"
210
211#~ msgid "MiB"
212#~ msgstr "MiB"
213
214#~ msgid "GiB"
215#~ msgstr "GiB"
216
217#~ msgid "TiB"
218#~ msgstr "TiB"
219
220#~ msgid "PiB"
221#~ msgstr "PiB"
222
223#~ msgid "EiB"
224#~ msgstr "EiB"
225
226#~ msgid "%i %s"
227#~ msgstr "%i %s"
228
229#~ msgid "%i %s %i %s"
230#~ msgstr "%i %s %i %s"
231
232#~ msgid "N/A"
233#~ msgstr "N/A"
234
235#~ msgid "∞"
236#~ msgstr "∞"
237
238#~ msgid "Torrent Information"
239#~ msgstr "Informácie o torrente"
240
241#, fuzzy
242#~ msgid "Torrent file"
243#~ msgstr "Súbory torrentu"
244
245#~ msgid "File _Type"
246#~ msgstr "_Typ súboru"
247
248#~ msgid "_File"
249#~ msgstr "_Súbor"
250
251#~ msgid "Commen_t"
252#~ msgstr "Komen_tár"
253
254#, fuzzy
255#~ msgid "Couldn't write file \"%s\": %s"
256#~ msgstr "Chyba pri zapisovaní do \"%s\": %s"
257
258#, fuzzy
259#~ msgid "Set the verbosity level"
260#~ msgstr "Zvoliť úroveň ladiaceho filtra."
261
262#, fuzzy
263#~ msgid "_Trash original torrent file"
264#~ msgstr "neplatnÜ torrent súbor"
265
266#, fuzzy
267#~ msgid "Select Torrents"
268#~ msgstr "VerejnÜ torrent"
269
270#, fuzzy
271#~ msgid "_Trash original torrent files"
272#~ msgstr "neplatnÜ torrent súbor"
273
274#, fuzzy
275#~ msgid "Torrent is empty"
276#~ msgstr "Cesta k súboru s torrentom"
277
278#, fuzzy
279#~ msgid "Error reading \"%s\": %s"
280#~ msgstr "Chyba pri zapisovaní do \"%s\": %s"
281
282#, fuzzy
283#~ msgid "Too many open files"
284#~ msgstr "Súbory torrentu"
285
286#, fuzzy
287#~ msgid "Torrent has no files."
288#~ msgstr "Súbory torrentu"
289
290#, fuzzy
291#~ msgid "Torrent is zero bytes long."
292#~ msgstr "torrent je uş otvorenÜ"
293
294#, fuzzy
295#~ msgid "Couldn't create socket of type %d"
296#~ msgstr "zlyhalo vytvorenie soketu: %s"
297
298#, fuzzy
299#~ msgid "_Open"
300#~ msgstr "_MoÅŸnosti"
301
302#, fuzzy
303#~ msgid "Open an existing torrent"
304#~ msgstr "Torrent"
305
306#~ msgid "_Remove"
307#~ msgstr "_Zmazať"
308
309#~ msgid "_Close"
310#~ msgstr "_Zavrieť"
311
312#~ msgid "_About Transmission"
313#~ msgstr "_O programe"
314
315#, fuzzy
316#~ msgid "Failed to open lockfile %s: %s"
317#~ msgstr ""
318#~ "Zlyhalo uzamknutie súboru %s\n"
319#~ "%s"
320
321#, fuzzy
322#~ msgid "Created by"
323#~ msgstr "VytvorenÜ"
324
325#, fuzzy
326#~ msgid "Downloaded data"
327#~ msgstr "Stiahnuté dáta"
328
329#, fuzzy
330#~ msgid "Torrent file name"
331#~ msgstr "Názov torrent súboru"
332
333#, fuzzy
334#~ msgid "Limit _download speed to:"
335#~ msgstr "_Obmedziť rÜchlosť sťahovania"
336
337#, fuzzy
338#~ msgid "KiB/s"
339#~ msgstr "KiB"
340
341#, fuzzy
342#~ msgid "Limit _upload speed to:"
343#~ msgstr "Ob_medziť rÜchlosť odosielania"
344
345#, fuzzy
346#~ msgid "peers"
347#~ msgstr "Peerovia"
348
349#~ msgid "This will close all active torrents."
350#~ msgstr "Všetky aktívne torrenty budú zastavené."
351
352#, fuzzy
353#~ msgid "Delete torrent?"
354#~ msgid_plural "Delete torrents?"
355#~ msgstr[0] "VerejnÜ torrent"
356#~ msgstr[1] "VerejnÜ torrent"
357#~ msgstr[2] "VerejnÜ torrent"
358
359#, fuzzy
360#~ msgid "Failed to create socket: %s"
361#~ msgstr "zlyhalo vytvorenie soketu: %s"
362
363#, fuzzy
364#~ msgid "Failed to connect to %s: %s"
365#~ msgstr "zlyhalo pripojenie k %s: %s"
366
367#, fuzzy
368#~ msgid "Failed to set up socket: %s"
369#~ msgstr ""
370#~ "Zlyhalo nastavenie soketu:\n"
371#~ "%s"
372
373#, fuzzy
374#~ msgid "File"
375#~ msgid_plural "Files"
376#~ msgstr[0] "Súbor"
377#~ msgstr[1] "Súbor"
378#~ msgstr[2] "Súbor"
379
380#, fuzzy
381#~ msgid "Piece"
382#~ msgid_plural "Pieces"
383#~ msgstr[0] "Častí"
384#~ msgstr[1] "Častí"
385#~ msgstr[2] "Častí"
386
387#~ msgid "Directory"
388#~ msgstr "Priečinok"
389
390#~ msgid "Error writing to \"%s\": %s"
391#~ msgstr "Chyba pri zapisovaní do \"%s\": %s"
392
393#, fuzzy
394#~ msgid "Download _to:"
395#~ msgstr "Priečinok pre _sťahovanie:"
396
397#, fuzzy
398#~ msgid "Ratio: %s, "
399#~ msgstr ""
400#~ "Pomer: %s\n"
401#~ "UL: %s "
402
403#, fuzzy
404#~ msgid "Show an _icon in the system tray"
405#~ msgstr "Zobraziť _ikonu v oblasti upozornení"
406
407#~ msgid "Uploading to %d of %d peer"
408#~ msgid_plural "Uploading to %d of %d peers"
409#~ msgstr[0] "Odosiela sa %d z celkového počtu %d peerov"
410#~ msgstr[1] "Odosiela sa %d z celkového počtu %d peer"
411#~ msgstr[2] "Odosiela sa %d z celkového počtu %d peerov"
412
413#~ msgid "Seeding to %d of %d peer"
414#~ msgid_plural "Seeding to %d of %d peers"
415#~ msgstr[0] "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peerov"
416#~ msgstr[1] "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peer"
417#~ msgstr[2] "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peerov"
418
419#, fuzzy
420#~ msgid "%d Transfer"
421#~ msgid_plural "%d Transfers"
422#~ msgstr[0] "Prenos"
423#~ msgstr[1] "Prenos"
424#~ msgstr[2] "Prenos"
425
426#, fuzzy
427#~ msgid "Down: %s  Up: %s"
428#~ msgstr ""
429#~ "DL: %s\n"
430#~ "UL: %s"
431
432#, fuzzy
433#~ msgid "ZiB"
434#~ msgstr "KiB"
435
436#, fuzzy
437#~ msgid "YiB"
438#~ msgstr "KiB"
439
440#~ msgid "sec"
441#~ msgid_plural "secs"
442#~ msgstr[0] "sek"
443#~ msgstr[1] "sek"
444#~ msgstr[2] "sek"
445
446#~ msgid "min"
447#~ msgid_plural "mins"
448#~ msgstr[0] "min"
449#~ msgstr[1] "min"
450#~ msgstr[2] "min"
451
452#~ msgid "hr"
453#~ msgid_plural "hrs"
454#~ msgstr[0] "hod"
455#~ msgstr[1] "hod"
456#~ msgstr[2] "hod"
457
458#~ msgid "_High"
459#~ msgstr "_Vysoká"
460
461#~ msgid "_Normal"
462#~ msgstr "_Normálna"
463
464#~ msgid "_Low"
465#~ msgstr "_Nízka"
466
467#~ msgid "_Priority"
468#~ msgstr "_Priorita"
469
470#, fuzzy
471#~ msgid "Create _New Torrent"
472#~ msgstr "_Vytvoriť novÜ torrent"
473
474#~ msgid "Torrent creation aborted."
475#~ msgstr "Zlyhalo vytvorenie torrentu."
476
477#~ msgid "Making Torrent..."
478#~ msgstr "Vytváranie torrentu..."
479
480#, fuzzy
481#~ msgid "Downloading from %d of %d connected peers"
482#~ msgstr "Sťahuje sa od %i z celkového počtu %i peer"
483
484#, fuzzy
485#~ msgid "Seeding to %d of %d connected peers"
486#~ msgstr "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peer"
487
488#~ msgid "Progress"
489#~ msgstr "Priebeh"
490
491#~ msgid "Downloading"
492#~ msgstr "SÅ¥ahovanie"
493
494#~ msgid "DL Rate"
495#~ msgstr "RÜchlosť sťahovania"
496
497#~ msgid "Uploading"
498#~ msgstr "Odosiela sa"
499
500#~ msgid "UL Rate"
501#~ msgstr "RÜchlosť odosielania"
502
503#, fuzzy
504#~ msgid "Refusing to send data to peer"
505#~ msgstr "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peer"
506
507#, fuzzy
508#~ msgid "Added:"
509#~ msgstr "PridanÜ"
510
511#~ msgid "Priority"
512#~ msgstr "Priorita"
513
514#~ msgid "_Peers"
515#~ msgstr "_Peerovia"
516
517#~ msgid "_Info"
518#~ msgstr "_Informácie"
519
520#, fuzzy
521#~ msgid "_Limit Upload Speed (KiB/s)"
522#~ msgstr "Obmedziť rÜchlosť _odosielania (KiB/s):"
523
524#, fuzzy
525#~ msgid "Li_mit Download Speed (KiB/s)"
526#~ msgstr "Obmedziť rÜchlosť _sťahovania (KiB/s):"
527
528#, fuzzy
529#~ msgid "Downloads"
530#~ msgstr "Stiahnuť"
531
532#, fuzzy
533#~ msgid "P_rompt for download directory"
534#~ msgstr "_Vşdy sa pÜtať na priečinok pre sťahovanie"
535
536#, fuzzy
537#~ msgid "For torrents added from _command-line:"
538#~ msgstr "Iba pre torrenty pridané pomocou príkazového riadku"
539
540#, fuzzy
541#~ msgid "_Automatically map port"
542#~ msgstr "Automaticky _spustiť torrent"
543
544#, fuzzy
545#~ msgid "%d of %d Transfers"
546#~ msgstr "Prenos"
547
548#, fuzzy
549#~ msgid "%d Transfers"
550#~ msgstr "Prenos"
551
552#, fuzzy
553#~ msgid "Ratio: %.1f"
554#~ msgstr "Pomer"
555
556#~ msgid "Total DL: %s"
557#~ msgstr "CelkovÜ DL: %s"
558
559#~ msgid "Total UL: %s"
560#~ msgstr "CelkovÜ UL: %s"
561
562#~ msgid "Re_check"
563#~ msgstr "_Aktualizovať"
564
565#~ msgid "Edit _Preferences"
566#~ msgstr "Nas_tavenie"
567
568#~ msgid "_Torrent Info"
569#~ msgstr "Informácie o _torrente"
570
571#~ msgid "Show / Hide _Transmission"
572#~ msgstr "Zobraziť / skryť _Transmission"
573
574#~ msgid "failed to set up IPC: %s\n"
575#~ msgstr "zlyhalo nastavenie IPC: %s\n"
576
577#~ msgid "bad IPC protocol version\n"
578#~ msgstr "zlá verzia protokolu IPC\n"
579
580#~ msgid ""
581#~ "usage: %s [-hpq] [files...]\n"
582#~ "\n"
583#~ "Transmission %s http://transmission.m0k.org/\n"
584#~ "A free, lightweight BitTorrent client with a simple, intuitive interface\n"
585#~ "\n"
586#~ "  -h --help    display this message and exit\n"
587#~ "  -p --paused  start with all torrents paused\n"
588#~ "  -q --quit    request that the running %s instance quit\n"
589#~ "\n"
590#~ "Only one instance of %s may run at one time. Multiple\n"
591#~ "torrent files may be loaded at startup by adding them to the command\n"
592#~ "line. If %s is already running, those torrents will be\n"
593#~ "opened in the running instance.\n"
594#~ msgstr ""
595#~ "pouşitie: %s [-hpq] [súbory...]\n"
596#~ "\n"
597#~ "Transmission %s http://transmission.m0k.org/\n"
598#~ "ĜahkÜ BitTorrent klient zdarma s jednoduchÜm a intuitívnym rozhraním\n"
599#~ "\n"
600#~ "  -h --help    zobrazí túto správu a skončí\n"
601#~ "  -p --paused  spustí sa, ale vÅ¡etky torrenty budú pozastavené\n"
602#~ "  -q --quit    ukončenie spustenej inÅ¡tancie %s\n"
603#~ "\n"
604#~ "Naraz mÎşe byť spustená len jedna inštancia %s. Viaceré \n"
605#~ "torrent súbory mÎşu byť pridané pomocou príkazového riadku pri spustení.\n"
606#~ "Ak uş je %s spustenÜ, tieto torrenty budú otvorené v spustenej inštancii.\n"
607
608#~ msgid "file"
609#~ msgid_plural "files"
610#~ msgstr[0] "súborov"
611#~ msgstr[1] "súbor"
612#~ msgstr[2] "súbory"
613
614#~ msgid "piece"
615#~ msgid_plural "pieces"
616#~ msgstr[0] "častí"
617#~ msgstr[1] "časť"
618#~ msgstr[2] "časti"
619
620#~ msgid "Make a New Torrent"
621#~ msgstr "Vytvoriť novÜ torrent"
622
623#~ msgid "File or Directory to Add to the New Torrent"
624#~ msgstr "Súbor alebo priečinok pre pridanie do nového torrentu"
625
626#~ msgid "Clear"
627#~ msgstr "Vyčistiť"
628
629#~ msgid "Maximum _upload speed:"
630#~ msgstr "Maximálna rÜchlosť _odosielania:"
631
632#~ msgid "Destination directory for downloaded data files"
633#~ msgstr "CieğovÜ priečinok pre stiahnuté súbory"
634
635#~ msgid "Checking existing files (checked %.1f%%)"
636#~ msgstr "Kontrola existujúcich súborov (skontrolovanÜch %.1f%%)"
637
638#~ msgid "Waiting to check existing files (checked %.1f%%)"
639#~ msgstr "Čakanie na kontrolu existujúcich súborov (skontrolovanÃœch %.1f%%)"
640
641#: ../gtk/actions.c:47
642#, fuzzy
643msgid "Sort by _Activity"
644msgstr "_Aktivita"
645
646#: ../gtk/actions.c:48
647#, fuzzy
648msgid "Sort by _Name"
649msgstr "Názov torrent súboru"
650
651#: ../gtk/actions.c:49
652#, fuzzy
653msgid "Sort by _Progress"
654msgstr "Priebeh"
655
656#: ../gtk/actions.c:50
657msgid "Sort by _Ratio"
658msgstr ""
659
660#: ../gtk/actions.c:51
661msgid "Sort by _State"
662msgstr ""
663
664#: ../gtk/actions.c:52
665#, fuzzy
666msgid "Sort by _Tracker"
667msgstr "Tracker"
668
669#: ../gtk/actions.c:69
670#, fuzzy
671msgid "_Main Window"
672msgstr "ZobraziÅ¥ _ladiace okno"
673
674#: ../gtk/actions.c:71
675msgid "Message _Log"
676msgstr ""
677
678#: ../gtk/actions.c:85
679msgid "_Minimal View"
680msgstr ""
681
682#: ../gtk/actions.c:87
683msgid "_Reverse Sort Order"
684msgstr ""
685
686#: ../gtk/actions.c:89
687#, fuzzy
688msgid "_Filterbar"
689msgstr "_Súbor"
690
691#: ../gtk/actions.c:91
692#, fuzzy
693msgid "_Statusbar"
694msgstr "Stav"
695
696#: ../gtk/actions.c:93
697msgid "_Toolbar"
698msgstr ""
699
700#: ../gtk/actions.c:98
701#, fuzzy
702msgid "_Torrent"
703msgstr "Torrent"
704
705#: ../gtk/actions.c:99
706#, fuzzy
707msgid "_View"
708msgstr "_Súbor"
709
710#: ../gtk/actions.c:100
711#, fuzzy
712msgid "_Sort Torrents By"
713msgstr "_VytvoriÅ¥ novÃœ torrent"
714
715#: ../gtk/actions.c:101
716msgid "_Edit"
717msgstr "_UpraviÅ¥"
718
719#: ../gtk/actions.c:102
720msgid "_Help"
721msgstr "_Pomocník"
722
723#: ../gtk/actions.c:103 ../gtk/actions.c:104
724msgid "Add a torrent"
725msgstr ""
726
727#: ../gtk/actions.c:104
728msgid "_Add..."
729msgstr ""
730
731#: ../gtk/actions.c:106
732msgid "_Start"
733msgstr "_SpustiÅ¥"
734
735#: ../gtk/actions.c:106
736msgid "Start torrent"
737msgstr ""
738
739#: ../gtk/actions.c:107
740msgid "_Statistics"
741msgstr ""
742
743#: ../gtk/actions.c:109
744msgid "_Verify Local Data"
745msgstr ""
746
747#: ../gtk/actions.c:111
748msgid "_Pause"
749msgstr ""
750
751#: ../gtk/actions.c:111
752msgid "Pause torrent"
753msgstr ""
754
755#: ../gtk/actions.c:112
756msgid "Remove torrent"
757msgstr ""
758
759#: ../gtk/actions.c:113
760#, fuzzy
761msgid "_Delete Files and Remove"
762msgstr "_Súbory"
763
764#: ../gtk/actions.c:114
765msgid "_New..."
766msgstr ""
767
768#: ../gtk/actions.c:115
769#, fuzzy
770msgid "Create a torrent"
771msgstr "_VytvoriÅ¥ novÃœ torrent"
772
773#: ../gtk/actions.c:117
774#, fuzzy
775msgid "Close _Window"
776msgstr "ZobraziÅ¥ _ladiace okno"
777
778#: ../gtk/actions.c:118
779#, fuzzy
780msgid "Close main window"
781msgstr "ZobraziÅ¥ _ladiace okno"
782
783#: ../gtk/actions.c:120
784msgid "_Quit"
785msgstr "_Koniec"
786
787#: ../gtk/actions.c:122
788msgid "Select _All"
789msgstr ""
790
791#: ../gtk/actions.c:124
792msgid "Dese_lect All"
793msgstr ""
794
795#: ../gtk/actions.c:127
796msgid "_Details"
797msgstr ""
798
799#: ../gtk/actions.c:127
800msgid "Torrent details"
801msgstr ""
802
803#: ../gtk/actions.c:129
804msgid "_Open Folder"
805msgstr ""
806
807#: ../gtk/actions.c:132
808msgid "Ask Tracker for _More Peers"
809msgstr ""
810
811#: ../gtk/add-dialog.c:135
812msgid "Torrent files"
813msgstr "Súbory torrentu"
814
815#: ../gtk/add-dialog.c:140
816msgid "All files"
817msgstr "VÅ¡etky súbory"
818
819#. make the dialog
820#: ../gtk/add-dialog.c:165
821#, fuzzy
822msgid "Torrent Options"
823msgstr "Súbory torrentu"
824
825#: ../gtk/add-dialog.c:187
826msgid "Mo_ve source file to Trash"
827msgstr ""
828
829#: ../gtk/add-dialog.c:188 ../gtk/tr-prefs.c:255
830msgid "_Start when added"
831msgstr ""
832
833#: ../gtk/add-dialog.c:199
834#, fuzzy
835msgid "_Source file:"
836msgstr "Súbory torrentu"
837
838#: ../gtk/add-dialog.c:203
839#, fuzzy
840msgid "Select Source File"
841msgstr "VerejnÃœ torrent"
842
843#: ../gtk/add-dialog.c:216 ../gtk/tr-prefs.c:264
844msgid "_Destination folder:"
845msgstr ""
846
847#: ../gtk/add-dialog.c:220
848msgid "Select Destination Folder"
849msgstr ""
850
851#: ../gtk/add-dialog.c:235
852msgid "Verify Local Data"
853msgstr ""
854
855#: ../gtk/add-dialog.c:295
856msgid "Add a Torrent"
857msgstr ""
858
859#: ../gtk/add-dialog.c:313 ../gtk/tr-prefs.c:251
860msgid "Display _options dialog"
861msgstr ""
862
863#: ../gtk/conf.c:60 ../gtk/makemeta-ui.c:117 ../libtransmission/utils.c:458
864#: ../libtransmission/utils.c:469
865#, c-format
866msgid "Couldn't create \"%1$s\": %2$s"
867msgstr ""
868
869#: ../gtk/conf.c:81 ../libtransmission/bencode.c:1105
870#: ../libtransmission/fastresume.c:195 ../libtransmission/fdlimit.c:166
871#, c-format
872msgid "Couldn't open \"%1$s\": %2$s"
873msgstr ""
874
875#: ../gtk/conf.c:85
876#, fuzzy, c-format
877msgid "%s is already running."
878msgstr "Je spustená iná kópia %s."
879
880#: ../gtk/details.c:246
881msgid "Address"
882msgstr "Adresa"
883
884#: ../gtk/details.c:247
885msgid "Client"
886msgstr "Klient"
887
888#. 'percent done' column header. terse to keep the column narrow.
889#: ../gtk/details.c:249
890msgid "%"
891msgstr ""
892
893#. 'download speed' column header. terse to keep the column narrow.
894#: ../gtk/details.c:252
895#, fuzzy
896msgid "Down"
897msgstr "StiahnuÅ¥"
898
899#. 'upload speed' column header.  terse to keep the column narrow.
900#: ../gtk/details.c:254
901msgid "Up"
902msgstr ""
903
904#: ../gtk/details.c:255
905#, fuzzy
906msgid "Status"
907msgstr "Stav"
908
909#: ../gtk/details.c:505
910msgid "Optimistic unchoke"
911msgstr ""
912
913#: ../gtk/details.c:506
914#, fuzzy
915msgid "Downloading from peer"
916msgstr "SÅ¥ahuje sa od %i z celkového počtu %i peer"
917
918#: ../gtk/details.c:507
919msgid "We'd download from peer if they'd let us"
920msgstr ""
921
922#: ../gtk/details.c:508
923#, fuzzy
924msgid "Uploading to peer"
925msgstr "Odosiela sa %d z celkového počtu %d peer"
926
927#: ../gtk/details.c:509
928msgid "We'd upload to peer if they'd ask us"
929msgstr ""
930
931#: ../gtk/details.c:510
932msgid "Peer has unchoked us, but we're not interested"
933msgstr ""
934
935#: ../gtk/details.c:511
936msgid "We unchoked the peer, but they're not interested"
937msgstr ""
938
939#: ../gtk/details.c:512
940msgid "Encrypted connection"
941msgstr ""
942
943#: ../gtk/details.c:513
944msgid "Peer was discovered through Peer Exchange (PEX)"
945msgstr ""
946
947#: ../gtk/details.c:514
948msgid "Peer is an incoming connection"
949msgstr ""
950
951#: ../gtk/details.c:656
952#, fuzzy
953msgid "<b>Availability</b>"
954msgstr "DostupnosÅ¥ častí"
955
956#: ../gtk/details.c:678
957msgid "<b>Connected Peers</b>"
958msgstr ""
959
960#: ../gtk/details.c:688
961#, fuzzy
962msgid "<b>Seeders:</b>"
963msgstr "Seedov"
964
965#: ../gtk/details.c:695
966#, fuzzy
967msgid "<b>Leechers:</b>"
968msgstr "Leechov"
969
970#: ../gtk/details.c:702
971#, fuzzy
972msgid "<b>Completed:</b>"
973msgstr "DokončenÃœch"
974
975#: ../gtk/details.c:732 ../gtk/makemeta-ui.c:312
976#, fuzzy
977msgid "Details"
978msgstr "Súbory torrentu"
979
980#. %1$'d is number of pieces
981#. %2$s is how big each piece is
982#: ../gtk/details.c:738
983#, c-format
984msgid "%1$'d Piece @ %2$s"
985msgid_plural "%1$'d Pieces @ %2$s"
986msgstr[0] ""
987msgstr[1] ""
988
989#: ../gtk/details.c:743
990#, fuzzy
991msgid "Pieces:"
992msgstr "Častí"
993
994#: ../gtk/details.c:747
995#, fuzzy
996msgid "Hash:"
997msgstr "Hash"
998
999#: ../gtk/details.c:750
1000#, fuzzy
1001msgid "Private to this tracker -- PEX disabled"
1002msgstr "Privátny torrent, PEX je zakázané"
1003
1004#: ../gtk/details.c:751
1005#, fuzzy
1006msgid "Public torrent"
1007msgstr "VerejnÃœ torrent"
1008
1009#: ../gtk/details.c:753
1010msgid "Privacy:"
1011msgstr ""
1012
1013#: ../gtk/details.c:765
1014#, fuzzy
1015msgid "Comment:"
1016msgstr "Komentár"
1017
1018#: ../gtk/details.c:769
1019msgid "Origins"
1020msgstr ""
1021
1022#: ../gtk/details.c:771 ../gtk/details.c:867 ../gtk/details.c:872
1023#, c-format
1024msgid "Unknown"
1025msgstr ""
1026
1027#: ../gtk/details.c:772
1028#, fuzzy
1029msgid "Creator:"
1030msgstr "Tvorca"
1031
1032#: ../gtk/details.c:776
1033#, fuzzy
1034msgid "Date:"
1035msgstr "Dátum"
1036
1037#: ../gtk/details.c:780
1038msgid "Location"
1039msgstr "Umiestnenie"
1040
1041#: ../gtk/details.c:784
1042msgid "Destination folder:"
1043msgstr ""
1044
1045#: ../gtk/details.c:788
1046#, fuzzy
1047msgid "Torrent file:"
1048msgstr "Súbory torrentu"
1049
1050#: ../gtk/details.c:833
1051#, c-format
1052msgid "%.1f%%"
1053msgstr ""
1054
1055#. %1$.1f is percent of how much of what we want's been downloaded,
1056#. %2$.1f is percent of how much of the whole torrent we've downloaded
1057#: ../gtk/details.c:837
1058#, c-format
1059msgid "%1$.1f%% (%2$.1f%% selected)"
1060msgstr ""
1061
1062#. %1$s is total size of what we've saved to disk
1063#. %2$s is how much of it's passed the checksum test
1064#: ../gtk/details.c:845
1065#, c-format
1066msgid "%1$s (%2$s verified)"
1067msgstr ""
1068
1069#: ../gtk/details.c:864 ../gtk/util.c:61 ../gtk/util.c:81
1070msgid "None"
1071msgstr "Åœiadna"
1072
1073#: ../gtk/details.c:893
1074msgid "Transfer"
1075msgstr "Prenos"
1076
1077#: ../gtk/details.c:896
1078#, fuzzy
1079msgid "State:"
1080msgstr "Stav"
1081
1082#: ../gtk/details.c:899
1083#, fuzzy
1084msgid "Progress:"
1085msgstr "Priebeh"
1086
1087#. "Have" refers to how much of the torrent we have
1088#: ../gtk/details.c:903
1089#, fuzzy
1090msgid "Have:"
1091msgstr "_UloÅŸiÅ¥"
1092
1093#: ../gtk/details.c:906 ../gtk/stats.c:104 ../gtk/stats.c:116
1094#, fuzzy
1095msgid "Downloaded:"
1096msgstr "Stiahnuté"
1097
1098#: ../gtk/details.c:909 ../gtk/stats.c:102 ../gtk/stats.c:114
1099#, fuzzy
1100msgid "Uploaded:"
1101msgstr "Odoslané"
1102
1103#: ../gtk/details.c:913
1104#, fuzzy
1105msgid "Failed DL:"
1106msgstr "PlatnÃœ DL"
1107
1108#: ../gtk/details.c:916 ../gtk/stats.c:106 ../gtk/stats.c:118
1109#, fuzzy
1110msgid "Ratio:"
1111msgstr "Pomer"
1112
1113#: ../gtk/details.c:919
1114msgid "Swarm rate:"
1115msgstr ""
1116
1117#: ../gtk/details.c:922
1118#, fuzzy
1119msgid "Error:"
1120msgstr "Chyba:"
1121
1122#: ../gtk/details.c:926
1123#, fuzzy
1124msgid "Completion"
1125msgstr "DokončenÃœch"
1126
1127#: ../gtk/details.c:936
1128msgid "Dates"
1129msgstr "Dátumy"
1130
1131#: ../gtk/details.c:939
1132#, fuzzy
1133msgid "Started at:"
1134msgstr "Stav"
1135
1136#: ../gtk/details.c:942
1137#, fuzzy
1138msgid "Last activity at:"
1139msgstr "Posledná aktivita"
1140
1141#: ../gtk/details.c:1037 ../gtk/tr-prefs.c:504
1142#, fuzzy
1143msgid "Bandwidth"
1144msgstr "Prenosová šírka pásma"
1145
1146#: ../gtk/details.c:1039 ../gtk/tr-prefs.c:506
1147#, fuzzy
1148msgid "Limit _download speed (KB/s):"
1149msgstr "ObmedziÅ¥ rÃœchlosÅ¥ _sÅ¥ahovania (KiB/s):"
1150
1151#: ../gtk/details.c:1052 ../gtk/tr-prefs.c:513
1152#, fuzzy
1153msgid "Limit _upload speed (KB/s):"
1154msgstr "ObmedziÅ¥ rÃœchlosÅ¥ _odosielania (KiB/s):"
1155
1156#: ../gtk/details.c:1066
1157msgid "Peer Connections"
1158msgstr ""
1159
1160#: ../gtk/details.c:1071
1161#, fuzzy
1162msgid "_Maximum peers:"
1163msgstr "Maximálna _rÃœchlosÅ¥ sÅ¥ahovania:"
1164
1165#: ../gtk/details.c:1075
1166#, fuzzy
1167msgid "_Stop seeding at ratio:"
1168msgstr "_ZastaviÅ¥ odosielanie pri pomere:"
1169
1170#: ../gtk/details.c:1130
1171msgid "Scrape"
1172msgstr ""
1173
1174#: ../gtk/details.c:1132
1175msgid "Last scrape at:"
1176msgstr ""
1177
1178#: ../gtk/details.c:1137 ../gtk/details.c:1164
1179#, fuzzy
1180msgid "Tracker responded:"
1181msgstr "Tracker"
1182
1183#: ../gtk/details.c:1142
1184msgid "Next scrape in:"
1185msgstr ""
1186
1187#: ../gtk/details.c:1148
1188#, fuzzy
1189msgid "Announce"
1190msgstr "Oznamovacia _URL"
1191
1192#: ../gtk/details.c:1156
1193#, fuzzy
1194msgid "Tracker:"
1195msgstr "Tracker"
1196
1197#: ../gtk/details.c:1159
1198msgid "Last announce at:"
1199msgstr ""
1200
1201#: ../gtk/details.c:1169
1202msgid "Next announce in:"
1203msgstr ""
1204
1205#. how long until the tracker will honor user
1206#. * pressing the "ask for more peers" button
1207#: ../gtk/details.c:1176
1208msgid "Manual announce allowed in:"
1209msgstr ""
1210
1211#: ../gtk/details.c:1192 ../gtk/details.c:1204
1212msgid "Never"
1213msgstr ""
1214
1215#. %1$s is torrent name
1216#. %2$s its file size
1217#: ../gtk/details.c:1296
1218#, c-format
1219msgid "Details for %1$s (%2$s)"
1220msgstr ""
1221
1222#: ../gtk/details.c:1314
1223#, fuzzy
1224msgid "Activity"
1225msgstr "_Aktivita"
1226
1227#: ../gtk/details.c:1319 ../gtk/tr-prefs.c:572
1228msgid "Peers"
1229msgstr "Peerovia"
1230
1231#: ../gtk/details.c:1324 ../gtk/tr-window.c:435
1232msgid "Tracker"
1233msgstr "Tracker"
1234
1235#: ../gtk/details.c:1328 ../gtk/msgwin.c:168
1236#, fuzzy
1237msgid "Information"
1238msgstr "Informácie o torrente"
1239
1240#: ../gtk/details.c:1334 ../gtk/tr-window.c:435
1241msgid "Files"
1242msgstr "Súbory"
1243
1244#: ../gtk/details.c:1339 ../gtk/tr-prefs.c:453
1245#, fuzzy
1246msgid "Options"
1247msgstr "_MoÅŸnosti"
1248
1249#: ../gtk/dialogs.c:114
1250msgid "<big><b>Quit Transmission?</b></big>"
1251msgstr ""
1252
1253#: ../gtk/dialogs.c:126
1254#, fuzzy
1255msgid "_Don't ask me again"
1256msgstr "_Viac sa uÅŸ nepÃœtaÅ¥"
1257
1258#: ../gtk/dialogs.c:215
1259#, fuzzy
1260msgid "Remove torrent?"
1261msgid_plural "Remove torrents?"
1262msgstr[0] "Torrent"
1263msgstr[1] "Torrent"
1264msgstr[2] "Torrent"
1265
1266#: ../gtk/dialogs.c:217
1267#, fuzzy
1268msgid "Delete this torrent's downloaded files?"
1269msgid_plural "Delete these torrents' downloaded files?"
1270msgstr[0] "Pre _sÅ¥ahovanie pouÅŸiÅ¥ alternatívny priečinok"
1271msgstr[1] "Pre _sÅ¥ahovanie pouÅŸiÅ¥ alternatívny priečinok"
1272msgstr[2] "Pre _sÅ¥ahovanie pouÅŸiÅ¥ alternatívny priečinok"
1273
1274#: ../gtk/dialogs.c:222
1275msgid "Some of these torrents are incomplete or connected to peers."
1276msgstr ""
1277
1278#: ../gtk/dialogs.c:226
1279msgid "This torrent is incomplete or connected to peers."
1280msgid_plural "One of these torrents is incomplete or connected to peers."
1281msgstr[0] ""
1282msgstr[1] ""
1283
1284#. this refers to priority
1285#: ../gtk/file-list.c:65
1286msgid "High"
1287msgstr "VysokÃœ"
1288
1289#. this refers to priority
1290#: ../gtk/file-list.c:67
1291msgid "Normal"
1292msgstr "Normálna"
1293
1294#. this refers to priority
1295#: ../gtk/file-list.c:69
1296msgid "Low"
1297msgstr "Nízky"
1298
1299#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
1300#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
1301#: ../gtk/file-list.c:479
1302msgid "filedetails|File"
1303msgstr ""
1304
1305#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
1306#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
1307#: ../gtk/file-list.c:494
1308msgid "filedetails|Progress"
1309msgstr ""
1310
1311#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
1312#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
1313#. Please note the items for this column are checkboxes (yes/no)
1314#: ../gtk/file-list.c:512
1315msgid "filedetails|Download"
1316msgstr ""
1317
1318#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
1319#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
1320#: ../gtk/file-list.c:524
1321msgid "filedetails|Priority"
1322msgstr ""
1323
1324#: ../gtk/ipc.c:232 ../gtk/ipc.c:391
1325#, fuzzy
1326msgid "Bad IPC protocol version"
1327msgstr "zlá verzia protokolu IPC"
1328
1329#: ../gtk/ipc.c:235 ../gtk/ipc.c:394
1330#, c-format
1331msgid "IPC parse error: %s"
1332msgstr ""
1333
1334#: ../gtk/ipc.c:264 ../gtk/ipc.c:480 ../libtransmission/fdlimit.c:390
1335#: ../libtransmission/net.c:105
1336#, fuzzy, c-format
1337msgid "Couldn't create socket: %s"
1338msgstr "zlyhalo vytvorenie soketu: %s"
1339
1340#: ../gtk/ipc.c:273
1341#, c-format
1342msgid "Couldn't connect to \"%1$s\": %2$s"
1343msgstr ""
1344
1345#: ../gtk/ipc.c:313 ../gtk/ipc.c:1133
1346#, fuzzy, c-format
1347msgid "Couldn't set up IPC: %s"
1348msgstr ""
1349"Zlyhalo nastavenie IPC:\n"
1350"%s"
1351
1352#: ../gtk/main.c:302
1353msgid "Start with all torrents paused"
1354msgstr ""
1355
1356#: ../gtk/main.c:304
1357msgid "Ask the running instance to quit"
1358msgstr ""
1359
1360#: ../gtk/main.c:307
1361msgid "Start minimized in system tray"
1362msgstr ""
1363
1364#: ../gtk/main.c:310
1365msgid "Where to look for configuration files"
1366msgstr ""
1367
1368#: ../gtk/main.c:322
1369msgid "Transmission"
1370msgstr "Transmission"
1371
1372#: ../gtk/main.c:327
1373#, fuzzy
1374msgid "[torrent files]"
1375msgstr "Súbory torrentu"
1376
1377#: ../gtk/main.c:663
1378msgid "<b>Closing Connections</b>"
1379msgstr ""
1380
1381#: ../gtk/main.c:667
1382msgid "Sending upload/download totals to tracker..."
1383msgstr ""
1384
1385#: ../gtk/main.c:672
1386msgid "_Quit Immediately"
1387msgstr ""
1388
1389#: ../gtk/main.c:805
1390#, fuzzy, c-format
1391msgid "Failed to load torrent file: %s"
1392msgid_plural "Failed to load torrent files: %s"
1393msgstr[0] ""
1394"Zlyhalo načítanie torrent súborov:\n"
1395"%s"
1396msgstr[1] ""
1397"Zlyhalo načítanie torrent súboru:\n"
1398"%s"
1399msgstr[2] ""
1400"Zlyhalo načítanie torrent súborov:\n"
1401"%s"
1402
1403#: ../gtk/main.c:929
1404msgid "A fast and easy BitTorrent client"
1405msgstr ""
1406
1407#: ../gtk/main.c:932
1408msgid "Copyright 2005-2008 The Transmission Project"
1409msgstr "Copyright 2005-2008 Projekt Transmission"
1410
1411#. Translators: translate "translator-credits" as your name
1412#. to have it appear in the credits in the "About" dialog
1413#: ../gtk/main.c:941
1414msgid "translator-credits"
1415msgstr ""
1416"translator-credits\n"
1417"\n"
1418"Launchpad Contributions:\n"
1419"  mirek https://launchpad.net/~bletvaska"
1420
1421#: ../gtk/makemeta-ui.c:98
1422#, fuzzy
1423msgid "Torrent created"
1424msgstr "Torrent bol vytvorenÃœ"
1425
1426#: ../gtk/makemeta-ui.c:102 ../gtk/makemeta-ui.c:111 ../gtk/makemeta-ui.c:118
1427#, c-format
1428msgid "Torrent creation failed: %s"
1429msgstr ""
1430
1431#: ../gtk/makemeta-ui.c:102
1432msgid "Invalid URL"
1433msgstr ""
1434
1435#: ../gtk/makemeta-ui.c:106
1436#, fuzzy, c-format
1437msgid "Torrent creation cancelled"
1438msgstr "Zlyhalo vytvorenie torrentu."
1439
1440#: ../gtk/makemeta-ui.c:110 ../libtransmission/blocklist.c:69
1441#: ../libtransmission/blocklist.c:203 ../libtransmission/utils.c:370
1442#, c-format
1443msgid "Couldn't read \"%1$s\": %2$s"
1444msgstr ""
1445
1446#: ../gtk/makemeta-ui.c:209 ../gtk/makemeta-ui.c:331
1447#, fuzzy, c-format
1448msgid "No files selected"
1449msgstr "Neboli zvolené ÅŸiadne súbory"
1450
1451#: ../gtk/makemeta-ui.c:223 ../gtk/makemeta-ui.c:301
1452#, fuzzy, c-format
1453msgid "<i>No files selected</i>"
1454msgstr "Neboli zvolené ÅŸiadne súbory"
1455
1456#. %1$s is the torrent size
1457#. %2$'d is its number of files
1458#: ../gtk/makemeta-ui.c:229
1459#, c-format
1460msgid "<i>%1$s; %2$'d File</i>"
1461msgid_plural "<i>%1$s; %2$'d Files</i>"
1462msgstr[0] ""
1463msgstr[1] ""
1464
1465#. %1$'s is number of pieces;
1466#. %2$s is how big each piece is
1467#: ../gtk/makemeta-ui.c:242
1468#, c-format
1469msgid "<i>%1$'d Piece @ %2$s</i>"
1470msgid_plural "<i>%1$'d Pieces @ %2$s</i>"
1471msgstr[0] ""
1472msgstr[1] ""
1473
1474#: ../gtk/makemeta-ui.c:269
1475#, fuzzy
1476msgid "New Torrent"
1477msgstr "Torrent"
1478
1479#: ../gtk/makemeta-ui.c:283
1480#, fuzzy
1481msgid "Content"
1482msgstr "Komentár"
1483
1484#: ../gtk/makemeta-ui.c:285
1485#, fuzzy
1486msgid "_Single File:"
1487msgstr "Jeden súbor"
1488
1489#: ../gtk/makemeta-ui.c:292
1490#, fuzzy
1491msgid "_Folder:"
1492msgstr "Torrent"
1493
1494#: ../gtk/makemeta-ui.c:314
1495msgid "_Private to this tracker"
1496msgstr ""
1497
1498#: ../gtk/makemeta-ui.c:318
1499#, fuzzy
1500msgid "Announce _URL:"
1501msgstr "Oznamovacia _URL"
1502
1503#: ../gtk/makemeta-ui.c:321
1504#, fuzzy
1505msgid "Commen_t:"
1506msgstr "Komentár"
1507
1508#: ../gtk/msgwin.c:84 ../libtransmission/bencode.c:1111
1509#: ../libtransmission/blocklist.c:251
1510#, c-format
1511msgid "Couldn't save file \"%1$s\": %2$s"
1512msgstr ""
1513
1514#: ../gtk/msgwin.c:132
1515#, fuzzy
1516msgid "Save Log"
1517msgstr "UloÅŸiÅ¥ záznam o ladení"
1518
1519#: ../gtk/msgwin.c:167
1520msgid "Error"
1521msgstr "Chyba"
1522
1523#: ../gtk/msgwin.c:169
1524msgid "Debug"
1525msgstr "Ladenie"
1526
1527#: ../gtk/msgwin.c:229
1528msgid "Time"
1529msgstr ""
1530
1531#. noun.  column title for a list
1532#: ../gtk/msgwin.c:231 ../gtk/tr-window.c:435
1533msgid "Name"
1534msgstr "Názov"
1535
1536#. noun.  column title for a list
1537#: ../gtk/msgwin.c:233
1538msgid "Message"
1539msgstr ""
1540
1541#: ../gtk/msgwin.c:393
1542msgid "Message Log"
1543msgstr ""
1544
1545#: ../gtk/msgwin.c:427
1546#, fuzzy
1547msgid "Level"
1548msgstr "Úroveň"
1549
1550#: ../gtk/notify.c:59
1551#, fuzzy
1552msgid "Torrent Complete"
1553msgstr "Torrent bol vytvorenÃœ"
1554
1555#: ../gtk/notify.c:62
1556#, fuzzy
1557msgid "Open File"
1558msgstr "Súbor"
1559
1560#: ../gtk/notify.c:64
1561#, fuzzy
1562msgid "Open Folder"
1563msgstr "Torrent"
1564
1565#: ../gtk/stats.c:63 ../gtk/stats.c:111
1566#, fuzzy, c-format
1567msgid "Started %'d time"
1568msgid_plural "Started %'d times"
1569msgstr[0] "Stav"
1570msgstr[1] "Stav"
1571msgstr[2] "Stav"
1572
1573#: ../gtk/stats.c:91
1574msgid "Statistics"
1575msgstr ""
1576
1577#: ../gtk/stats.c:100
1578msgid "Current Session"
1579msgstr ""
1580
1581#: ../gtk/stats.c:108 ../gtk/stats.c:120
1582msgid "Duration:"
1583msgstr ""
1584
1585#: ../gtk/stats.c:110
1586#, fuzzy
1587msgid "Total"
1588msgstr "Pomer"
1589
1590#. %1$s is how much we've got,
1591#. %2$s is how much we'll have when done,
1592#. %3$.2f%% is a percentage of the two
1593#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:53
1594#, c-format
1595msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%)"
1596msgstr ""
1597
1598#. %1$s is how much we've got,
1599#. %2$s is the torrent's total size,
1600#. %3$.2f%% is a percentage of the two,
1601#. %4$s is how much we've uploaded,
1602#. %5$s is our upload-to-download ratio
1603#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:64
1604#, c-format
1605msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%), uploaded %4$s (Ratio: %5$s)"
1606msgstr ""
1607
1608#. %1$s is the torrent's total size,
1609#. %2$s is how much we've uploaded,
1610#. %3$s is our upload-to-download ratio
1611#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:75
1612#, c-format
1613msgid "%1$s, uploaded %2$s (Ratio: %3$s)"
1614msgstr ""
1615
1616#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:87
1617msgid "Not available"
1618msgstr ""
1619
1620#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:89
1621#, fuzzy
1622msgid "Stalled"
1623msgstr "Stav"
1624
1625#. time remaining
1626#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:94
1627#, c-format
1628msgid "%s remaining"
1629msgstr ""
1630
1631#. Translators: do not translate the "speed|" disambiguation prefix.
1632#. %1$s is the download speed
1633#. %2$s is the upload speed
1634#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:119
1635#, fuzzy, c-format
1636msgid "speed|Down: %1$s, Up: %2$s"
1637msgstr ""
1638"DL: %s\n"
1639"UL: %s"
1640
1641#. download speed
1642#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:122
1643#, c-format
1644msgid "Down: %s"
1645msgstr ""
1646
1647#. upload speed
1648#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:125
1649#, c-format
1650msgid "Up: %s"
1651msgstr ""
1652
1653#. the torrent isn't uploading or downloading
1654#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:128
1655msgid "Idle"
1656msgstr ""
1657
1658#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:141
1659msgid "Paused"
1660msgstr ""
1661
1662#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:145
1663msgid "Waiting to verify local data"
1664msgstr ""
1665
1666#. [0...100]
1667#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:149 ../gtk/tr-torrent.c:282
1668#, c-format
1669msgid "Verifying local data (%.1f%% tested)"
1670msgstr ""
1671
1672#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:158 ../gtk/tr-window.c:619
1673#: ../gtk/tr-window.c:639
1674#, c-format
1675msgid "Ratio: %s"
1676msgstr ""
1677
1678#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:199
1679#, fuzzy, c-format
1680msgid "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peer"
1681msgid_plural "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peers"
1682msgstr[0] "SÅ¥ahuje sa od %i z celkového počtu %i peer"
1683msgstr[1] "SÅ¥ahuje sa od %i z celkového počtu %i peer"
1684msgstr[2] "SÅ¥ahuje sa od %i z celkového počtu %i peer"
1685
1686#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:208 ../gtk/tr-torrent.c:302
1687#, fuzzy, c-format
1688msgid "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peer"
1689msgid_plural "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peers"
1690msgstr[0] "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peer"
1691msgstr[1] "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peer"
1692msgstr[2] "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peer"
1693
1694#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:1
1695#, fuzzy
1696msgid "BitTorrent Client"
1697msgstr "Torrent bol vytvorenÃœ"
1698
1699#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:2
1700msgid "Download and share files over BitTorrent"
1701msgstr ""
1702
1703#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:3
1704#, fuzzy
1705msgid "Transmission BitTorrent Client"
1706msgstr "Torrent bol vytvorenÃœ"
1707
1708#. %1$'d is the number of torrents we're seeding,
1709#. %2$'d is the number of torrents we're downloading,
1710#. %3$s is our download speed,
1711#. %4$s is our upload speed
1712#: ../gtk/tr-icon.c:74
1713#, c-format
1714msgid ""
1715"%1$'d Seeding, %2$'d Downloading\n"
1716"Down: %3$s, Up: %4$s"
1717msgstr ""
1718
1719#: ../gtk/tr-prefs.c:204
1720msgid "Port is <b>open</b>"
1721msgstr ""
1722
1723#: ../gtk/tr-prefs.c:205
1724msgid "Port is <b>closed</b>"
1725msgstr ""
1726
1727#: ../gtk/tr-prefs.c:218
1728msgid "<i>Testing port...</i>"
1729msgstr ""
1730
1731#: ../gtk/tr-prefs.c:240
1732msgid "Adding Torrents"
1733msgstr ""
1734
1735#: ../gtk/tr-prefs.c:243
1736#, fuzzy
1737msgid "Automatically add torrents from:"
1738msgstr "Automaticky _spustiÅ¥ torrent"
1739
1740#: ../gtk/tr-prefs.c:259
1741msgid "Mo_ve source files to Trash"
1742msgstr ""
1743
1744#: ../gtk/tr-prefs.c:289
1745#, c-format
1746msgid "Ignore the %'d _blocklisted peer"
1747msgid_plural "Ignore the %'d _blocklisted peers"
1748msgstr[0] ""
1749msgstr[1] ""
1750
1751#: ../gtk/tr-prefs.c:337
1752#, c-format
1753msgid "Retrieving blocklist..."
1754msgstr ""
1755
1756#: ../gtk/tr-prefs.c:343
1757#, c-format
1758msgid "Unable to get blocklist."
1759msgstr ""
1760
1761#: ../gtk/tr-prefs.c:355
1762#, c-format
1763msgid "Unable to get blocklist: %s"
1764msgstr ""
1765
1766#: ../gtk/tr-prefs.c:369
1767#, c-format
1768msgid "Uncompressing blocklist..."
1769msgstr ""
1770
1771#: ../gtk/tr-prefs.c:379
1772#, c-format
1773msgid "Parsing blocklist..."
1774msgstr ""
1775
1776#: ../gtk/tr-prefs.c:386 ../libtransmission/blocklist.c:258
1777#, c-format
1778msgid "Blocklist updated with %'d entries"
1779msgstr ""
1780
1781#: ../gtk/tr-prefs.c:427
1782msgid "Updating Blocklist"
1783msgstr ""
1784
1785#: ../gtk/tr-prefs.c:459
1786msgid "_Update Blocklist"
1787msgstr ""
1788
1789#: ../gtk/tr-prefs.c:471
1790msgid "_Ignore unencrypted peers"
1791msgstr ""
1792
1793#: ../gtk/tr-prefs.c:475
1794msgid "Use peer e_xchange"
1795msgstr ""
1796
1797#. section header for the "maximum number of peers" section
1798#: ../gtk/tr-prefs.c:481
1799msgid "Limits"
1800msgstr ""
1801
1802#: ../gtk/tr-prefs.c:484
1803msgid "Maximum peers _overall:"
1804msgstr ""
1805
1806#: ../gtk/tr-prefs.c:486
1807msgid "Maximum peers per _torrent:"
1808msgstr ""
1809
1810#: ../gtk/tr-prefs.c:520
1811#, fuzzy
1812msgid "Ports"
1813msgstr "Port"
1814
1815#: ../gtk/tr-prefs.c:522
1816msgid "_Forward port from router"
1817msgstr ""
1818
1819#: ../gtk/tr-prefs.c:532
1820#, fuzzy
1821msgid "Incoming _port:"
1822msgstr "_Port pre prichádzajúce spojenie:"
1823
1824#: ../gtk/tr-prefs.c:555
1825msgid "Transmission Preferences"
1826msgstr ""
1827
1828#: ../gtk/tr-prefs.c:569
1829#, fuzzy
1830msgid "Torrents"
1831msgstr "Torrent"
1832
1833#: ../gtk/tr-prefs.c:575
1834msgid "Network"
1835msgstr ""
1836
1837#: ../gtk/tr-torrent.c:225
1838#, fuzzy, c-format
1839msgid "File \"%s\" isn't a valid torrent"
1840msgstr "%s: neplatnÃœ torrent súbor"
1841
1842#: ../gtk/tr-torrent.c:228
1843#, fuzzy, c-format
1844msgid "File \"%s\" is already open"
1845msgstr "%s: torrent je uÅŸ otvorenÃœ"
1846
1847#. [0...100]
1848#: ../gtk/tr-torrent.c:277
1849#, c-format
1850msgid "Waiting to verify local data (%.1f%% tested)"
1851msgstr ""
1852
1853#: ../gtk/tr-torrent.c:288
1854#, c-format
1855msgid "Not available (%.1f%%)"
1856msgstr ""
1857
1858#: ../gtk/tr-torrent.c:290
1859#, c-format
1860msgid "Stalled (%.1f%%)"
1861msgstr ""
1862
1863#. %1$s is # of minutes
1864#. %2$.1f is a percentage of how much of the torrent is done
1865#: ../gtk/tr-torrent.c:296
1866#, fuzzy, c-format
1867msgid "%1$s remaining (%2$.1f%%)"
1868msgstr "Zostáva %s (%.1f%%)"
1869
1870#: ../gtk/tr-torrent.c:308
1871#, c-format
1872msgid "Stopped (%.1f%%)"
1873msgstr "Zastavené (%.1f%%)"
1874
1875#: ../gtk/tr-window.c:150
1876msgid "Torrent"
1877msgstr "Torrent"
1878
1879#: ../gtk/tr-window.c:235
1880#, fuzzy
1881msgid "Total Ratio"
1882msgstr "Pomer"
1883
1884#: ../gtk/tr-window.c:236
1885msgid "Session Ratio"
1886msgstr ""
1887
1888#: ../gtk/tr-window.c:237
1889#, fuzzy
1890msgid "Total Transfer"
1891msgstr "Prenos"
1892
1893#: ../gtk/tr-window.c:238
1894#, fuzzy
1895msgid "Session Transfer"
1896msgstr "Prenos"
1897
1898#. show all torrents
1899#: ../gtk/tr-window.c:424
1900msgid "A_ll"
1901msgstr ""
1902
1903#. show only torrents that have connected peers
1904#: ../gtk/tr-window.c:426
1905#, fuzzy
1906msgid "_Active"
1907msgstr "_Aktivita"
1908
1909#. show only torrents that are trying to download
1910#: ../gtk/tr-window.c:428
1911#, fuzzy
1912msgid "_Downloading"
1913msgstr "SÅ¥ahovanie"
1914
1915#. show only torrents that are trying to upload
1916#: ../gtk/tr-window.c:430
1917#, fuzzy
1918msgid "_Seeding"
1919msgstr "Seeduje sa"
1920
1921#. show only torrents that are paused
1922#: ../gtk/tr-window.c:432
1923msgid "_Paused"
1924msgstr ""
1925
1926#: ../gtk/tr-window.c:593
1927#, fuzzy, c-format
1928msgid "%1$'d of %2$'d Torrent"
1929msgid_plural "%1$'d of %2$'d Torrents"
1930msgstr[0] "Prenos"
1931msgstr[1] "Prenos"
1932msgstr[2] "Prenos"
1933
1934#: ../gtk/tr-window.c:598
1935#, fuzzy, c-format
1936msgid "%'d Torrent"
1937msgid_plural "%'d Torrents"
1938msgstr[0] "Torrent"
1939msgstr[1] "Torrent"
1940msgstr[2] "Torrent"
1941
1942#. Translators: do not translate the "size|" disambiguation prefix.
1943#. %1$s is the size of the data we've downloaded
1944#. %2$s is the size of the data we've uploaded
1945#: ../gtk/tr-window.c:627 ../gtk/tr-window.c:635
1946#, fuzzy, c-format
1947msgid "size|Down: %1$s, Up: %2$s"
1948msgstr ""
1949"DL: %s\n"
1950"UL: %s"
1951
1952#: ../gtk/tr-window.c:691
1953#, c-format
1954msgid "Tracker will allow requests in %s"
1955msgstr ""
1956
1957#: ../gtk/util.c:90
1958#, c-format
1959msgid "%'u byte"
1960msgid_plural "%'u bytes"
1961msgstr[0] ""
1962msgstr[1] ""
1963
1964#: ../gtk/util.c:95
1965#, c-format
1966msgid "%'.1f KB"
1967msgstr ""
1968
1969#: ../gtk/util.c:98
1970#, c-format
1971msgid "%'.1f MB"
1972msgstr ""
1973
1974#: ../gtk/util.c:101
1975#, c-format
1976msgid "%'.1f GB"
1977msgstr ""
1978
1979#. 0.0 KB to 999.9 KB
1980#: ../gtk/util.c:114
1981#, c-format
1982msgid "%'.1f KB/s"
1983msgstr ""
1984
1985#. 0.98 MB to 99.99 MB
1986#: ../gtk/util.c:116
1987#, c-format
1988msgid "%'.2f MB/s"
1989msgstr ""
1990
1991#. 100.0 MB to 999.9 MB
1992#: ../gtk/util.c:118
1993#, c-format
1994msgid "%'.1f MB/s"
1995msgstr ""
1996
1997#. insane speeds
1998#: ../gtk/util.c:120
1999#, c-format
2000msgid "%'.2f GB/s"
2001msgstr ""
2002
2003#: ../gtk/util.c:136
2004#, c-format
2005msgid "%'d second"
2006msgid_plural "%'d seconds"
2007msgstr[0] ""
2008msgstr[1] ""
2009
2010#: ../gtk/util.c:143 ../gtk/util.c:157
2011#, c-format
2012msgid "%'d minute"
2013msgid_plural "%'d minutes"
2014msgstr[0] ""
2015msgstr[1] ""
2016
2017#: ../gtk/util.c:156 ../gtk/util.c:164
2018#, c-format
2019msgid "%'d hour"
2020msgid_plural "%'d hours"
2021msgstr[0] ""
2022msgstr[1] ""
2023
2024#: ../gtk/util.c:169
2025#, fuzzy, c-format
2026msgid "%'d day"
2027msgid_plural "%'d days"
2028msgstr[0] "dní"
2029msgstr[1] "deň"
2030msgstr[2] "dni"
2031
2032#: ../gtk/util.c:468
2033msgid "Transmission Bittorrent Client"
2034msgstr ""
2035
2036#: ../gtk/util.c:469
2037msgid "BitTorrent Activity"
2038msgstr ""
2039
2040#: ../gtk/util.c:477
2041msgid "Desktop hibernation disabled while Transmission is running"
2042msgstr ""
2043
2044#: ../gtk/util.c:479
2045#, c-format
2046msgid "Couldn't disable desktop hibernation: %s"
2047msgstr ""
2048
2049#. did caller give us an uninitialized val?
2050#: ../libtransmission/bencode.c:806
2051msgid "Invalid metadata"
2052msgstr ""
2053
2054#: ../libtransmission/blocklist.c:92
2055#, c-format
2056msgid "Blocklist contains %'d entries"
2057msgstr ""
2058
2059#. %s is the torrent name
2060#: ../libtransmission/fastresume.c:644 ../libtransmission/fastresume.c:655
2061msgid "Couldn't read resume file"
2062msgstr ""
2063
2064#: ../libtransmission/makemeta.c:58
2065#, fuzzy, c-format
2066msgid "Torrent Creator is skipping file \"%s\": %s"
2067msgstr ""
2068"Zlyhalo uzamknutie súboru %s\n"
2069"%s"
2070
2071#: ../libtransmission/metainfo.c:214 ../libtransmission/metainfo.c:258
2072#: ../libtransmission/metainfo.c:270 ../libtransmission/metainfo.c:512
2073#: ../libtransmission/metainfo.c:641 ../libtransmission/metainfo.c:673
2074#: ../libtransmission/metainfo.c:682
2075#, c-format
2076msgid "Missing metadata entry \"%s\""
2077msgstr ""
2078
2079#: ../libtransmission/metainfo.c:256 ../libtransmission/metainfo.c:268
2080#: ../libtransmission/metainfo.c:275 ../libtransmission/metainfo.c:492
2081#: ../libtransmission/metainfo.c:639 ../libtransmission/metainfo.c:649
2082#: ../libtransmission/metainfo.c:671 ../libtransmission/metainfo.c:680
2083#, c-format
2084msgid "Invalid metadata entry \"%s\""
2085msgstr ""
2086
2087#: ../libtransmission/metainfo.c:299 ../libtransmission/metainfo.c:308
2088#, fuzzy
2089msgid "Torrent is corrupt"
2090msgstr "Cesta k súboru s torrentom"
2091
2092#: ../libtransmission/metainfo.c:526
2093#, c-format
2094msgid "Invalid announce URL \"%s\""
2095msgstr ""
2096
2097#: ../libtransmission/metainfo.c:711
2098msgid "Invalid or missing metadata entries \"length\" and \"files\""
2099msgstr ""
2100
2101#: ../libtransmission/natpmp.c:34
2102msgid "Port Forwarding (NAT-PMP)"
2103msgstr ""
2104
2105#: ../libtransmission/natpmp.c:70
2106#, c-format
2107msgid "%s succeeded (%d)"
2108msgstr ""
2109
2110#: ../libtransmission/natpmp.c:129
2111#, c-format
2112msgid "Found public address \"%s\""
2113msgstr ""
2114
2115#: ../libtransmission/natpmp.c:156
2116#, c-format
2117msgid "no longer forwarding port %d"
2118msgstr ""
2119
2120#: ../libtransmission/natpmp.c:192
2121#, c-format
2122msgid "Port %d forwarded successfully"
2123msgstr ""
2124
2125#: ../libtransmission/net.c:145
2126#, c-format
2127msgid "Couldn't connect socket %d to %s, port %d (errno %d - %s)"
2128msgstr ""
2129
2130#: ../libtransmission/net.c:186
2131#, c-format
2132msgid "Couldn't bind port %d: %s"
2133msgstr ""
2134
2135#: ../libtransmission/peer-msgs.c:1522
2136#, c-format
2137msgid "Piece %lu, which was just downloaded, failed its checksum test: %s"
2138msgstr ""
2139
2140#: ../libtransmission/port-forwarding.c:41
2141msgid "Port Forwarding"
2142msgstr ""
2143
2144#. we're in the process of trying to set up port forwarding
2145#: ../libtransmission/port-forwarding.c:72
2146#, fuzzy
2147msgid "Starting"
2148msgstr "_SpustiÅ¥"
2149
2150#. we've successfully forwarded the port
2151#: ../libtransmission/port-forwarding.c:74
2152#, fuzzy
2153msgid "Forwarded"
2154msgstr "Stiahnuté"
2155
2156#. we're cancelling the port forwarding
2157#: ../libtransmission/port-forwarding.c:76
2158#, fuzzy
2159msgid "Stopping"
2160msgstr "Zastavuje sa..."
2161
2162#. the port isn't forwarded
2163#: ../libtransmission/port-forwarding.c:78
2164#, fuzzy
2165msgid "Not forwarded"
2166msgstr "Stiahnuté"
2167
2168#: ../libtransmission/port-forwarding.c:99
2169#, c-format
2170msgid "State changed from \"%s\" to \"%s\""
2171msgstr ""
2172
2173#: ../libtransmission/port-forwarding.c:109
2174#, c-format
2175msgid "Closing port %d"
2176msgstr ""
2177
2178#: ../libtransmission/port-forwarding.c:120
2179#, c-format
2180msgid "Opened port %d to listen for incoming peer connections"
2181msgstr ""
2182
2183#: ../libtransmission/port-forwarding.c:125
2184#, c-format
2185msgid ""
2186"Couldn't open port %d to listen for incoming peer connections (errno %d - %s)"
2187msgstr ""
2188
2189#: ../libtransmission/port-forwarding.c:163
2190#, fuzzy
2191msgid "Stopped"
2192msgstr "Zas_taviÅ¥"
2193
2194#. first %s is the application name
2195#. second %s is the version number
2196#: ../libtransmission/session.c:184
2197#, c-format
2198msgid "%s %s started"
2199msgstr ""
2200
2201#: ../libtransmission/session.c:492
2202#, c-format
2203msgid "Loaded %d torrents"
2204msgstr ""
2205
2206#: ../libtransmission/torrent.c:163
2207#, c-format
2208msgid "Got %d peers from tracker"
2209msgstr ""
2210
2211#: ../libtransmission/torrent.c:177
2212#, c-format
2213msgid "Tracker warning: \"%s\""
2214msgstr ""
2215
2216#: ../libtransmission/torrent.c:183
2217#, c-format
2218msgid "Tracker error: \"%s\""
2219msgstr ""
2220
2221#: ../libtransmission/torrent.c:880
2222#, c-format
2223msgid "Closing torrent; %d left"
2224msgstr ""
2225
2226#. Translators: this is a minor point that's safe to skip over, but FYI:
2227#. "Complete" and "Done" are specific, different terms in Transmission:
2228#. "Complete" means we've downloaded every file in the torrent.
2229#. "Done" means we're done downloading the files we wanted, but NOT all that exist
2230#: ../libtransmission/torrent.c:1063
2231#, fuzzy
2232msgid "Done"
2233msgstr "StiahnuÅ¥"
2234
2235#: ../libtransmission/torrent.c:1064
2236#, fuzzy
2237msgid "Complete"
2238msgstr "Dokončené"
2239
2240#: ../libtransmission/torrent.c:1065
2241#, fuzzy
2242msgid "Incomplete"
2243msgstr "Dokončené"
2244
2245#: ../libtransmission/torrent.c:1110
2246#, c-format
2247msgid "State changed from \"%1$s\" to \"%2$s\""
2248msgstr ""
2249
2250#: ../libtransmission/upnp.c:27
2251msgid "Port Forwarding (UPnP)"
2252msgstr ""
2253
2254#: ../libtransmission/upnp.c:95
2255#, c-format
2256msgid "Found Internet Gateway Device \"%s\""
2257msgstr ""
2258
2259#: ../libtransmission/upnp.c:96
2260#, c-format
2261msgid "Local Address is \"%s\""
2262msgstr ""
2263
2264#: ../libtransmission/upnp.c:120
2265#, c-format
2266msgid "Stopping port forwarding through \"%s\", service \"%s\""
2267msgstr ""
2268
2269#: ../libtransmission/upnp.c:149
2270#, c-format
2271msgid ""
2272"Port forwarding through \"%s\", service \"%s\".  (local address: %s:%d)"
2273msgstr ""
2274
2275#: ../libtransmission/upnp.c:152
2276msgid "Port forwarding successful!"
2277msgstr ""
2278
2279#: ../libtransmission/utils.c:382
2280msgid "Not a regular file"
2281msgstr ""
2282
2283#: ../libtransmission/utils.c:396
2284#, fuzzy
2285msgid "Memory allocation failed"
2286msgstr "Zlyhalo vytvorenie torrentu."
2287
2288#: ../libtransmission/utils.c:468
2289#, c-format
2290msgid "File \"%s\" is in the way"
2291msgstr ""
2292
2293#: ../libtransmission/utils.c:535
2294#, fuzzy
2295msgid "No error"
2296msgstr "Chyba"
2297
2298#: ../libtransmission/utils.c:538
2299msgid "Unspecified error"
2300msgstr ""
2301
2302#: ../libtransmission/utils.c:540
2303msgid "Assert error"
2304msgstr ""
2305
2306#: ../libtransmission/utils.c:543
2307msgid "Destination folder doesn't exist"
2308msgstr ""
2309
2310#: ../libtransmission/utils.c:553
2311msgid "A torrent with this name and destination folder already exists."
2312msgstr ""
2313
2314#: ../libtransmission/utils.c:555
2315msgid "Checksum failed"
2316msgstr ""
2317
2318#: ../libtransmission/utils.c:557
2319msgid "Unspecified I/O error"
2320msgstr ""
2321
2322#: ../libtransmission/utils.c:560
2323#, fuzzy
2324msgid "Tracker error"
2325msgstr "Tracker"
2326
2327#: ../libtransmission/utils.c:562
2328#, fuzzy
2329msgid "Tracker warning"
2330msgstr "Tracker"
2331
2332#: ../libtransmission/utils.c:565
2333msgid "Peer sent a bad message"
2334msgstr ""
2335
2336#: ../libtransmission/utils.c:568
2337msgid "Unknown error"
2338msgstr ""
2339
2340#: ../libtransmission/verify.c:128
2341#, fuzzy
2342msgid "Verifying torrent"
2343msgstr "Torrent"
2344
2345#: ../libtransmission/verify.c:160
2346#, fuzzy
2347msgid "Queued for verification"
2348msgstr "Nie je moÅŸné otvoriÅ¥ \"%s\" pre zápis: %s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.