source: trunk/po/sk.po @ 6416

Last change on this file since 6416 was 6416, checked in by charles, 15 years ago

(gtk) synchronize translations for 1.30b3

File size: 50.4 KB
Line 
1# slovak translation of Transmission
2# Copyright (C) 2007 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the transmission package.
4# mirek <mirek@host.sk>, 2007.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: Transmission 0.80\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2008-07-19 14:55-0500\n"
11"PO-Revision-Date: 2008-07-18 16:56+0000\n"
12"Last-Translator: elbarto <elbarto512@gmail.com>\n"
13"Language-Team: slovak <sk@li.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
18"X-Launchpad-Export-Date: 2008-07-29 01:01+0000\n"
19"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
20"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
21"X-Poedit-Language: Slovak\n"
22"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
23
24#, fuzzy
25#~ msgid "Open a torrent"
26#~ msgstr "Torrent"
27
28#, fuzzy
29#~ msgid "Close _Window"
30#~ msgstr "Zobraziť _ladiace okno"
31
32#, fuzzy
33#~ msgid "Close main window"
34#~ msgstr "Zobraziť _ladiace okno"
35
36#, fuzzy
37#~ msgid "<b>Availability</b>"
38#~ msgstr "Dostupnosť častí"
39
40#, fuzzy
41#~ msgid "<b>Completed:</b>"
42#~ msgstr "DokončenÜch"
43
44#, fuzzy
45#~ msgid "_Stop seeding at ratio:"
46#~ msgstr "_Zastaviť odosielanie pri pomere:"
47
48#, fuzzy
49#~ msgid "<b>Really Quit?</b>"
50#~ msgstr "<b>Naozaj ukončiť %s?</b>"
51
52#, fuzzy
53#~ msgid "Bad IPC protocol version"
54#~ msgstr "zlá verzia protokolu IPC"
55
56#, fuzzy, c-format
57#~ msgid "Couldn't connect to \"%s\": %s"
58#~ msgstr ""
59#~ "Zlyhalo vytvorenie priečinku %s:\n"
60#~ "%s"
61
62#, fuzzy, c-format
63#~ msgid "Couldn't set up IPC: %s"
64#~ msgstr ""
65#~ "Zlyhalo nastavenie IPC:\n"
66#~ "%s"
67
68#, fuzzy, c-format
69#~ msgid "Couldn't set up socket: %s"
70#~ msgstr "zlyhalo vytvorenie soketu: %s"
71
72#, fuzzy, c-format
73#~ msgid "Failed to load torrent file: %s"
74#~ msgid_plural "Failed to load torrent files: %s"
75#~ msgstr[0] ""
76#~ "Zlyhalo načítanie torrent súborov:\n"
77#~ "%s"
78#~ msgstr[1] ""
79#~ "Zlyhalo načítanie torrent súboru:\n"
80#~ "%s"
81#~ msgstr[2] ""
82#~ "Zlyhalo načítanie torrent súborov:\n"
83#~ "%s"
84
85#, fuzzy
86#~ msgid "Torrent creation failed"
87#~ msgstr "Zlyhalo vytvorenie torrentu."
88
89#, fuzzy
90#~ msgid "Torrent created"
91#~ msgstr "Torrent bol vytvorenÜ"
92
93#, fuzzy, c-format
94#~ msgid "No files selected"
95#~ msgstr "Neboli zvolené şiadne súbory"
96
97#, fuzzy, c-format
98#~ msgid "<i>No files selected</i>"
99#~ msgstr "Neboli zvolené şiadne súbory"
100
101#, fuzzy
102#~ msgid "Content"
103#~ msgstr "Komentár"
104
105#, fuzzy
106#~ msgid "_Single File:"
107#~ msgstr "Jeden súbor"
108
109#, fuzzy
110#~ msgid "_Folder:"
111#~ msgstr "Torrent"
112
113#, fuzzy
114#~ msgid "Announce _URL:"
115#~ msgstr "Oznamovacia _URL"
116
117#, fuzzy, c-format
118#~ msgid "Couldn't save file \"%s\": %s"
119#~ msgstr "Chyba pri zapisovaní do \"%s\": %s"
120
121#, fuzzy
122#~ msgid "_Start when opened"
123#~ msgstr "_Vytvoriť novÜ torrent"
124
125#, fuzzy
126#~ msgid "_Source file:"
127#~ msgstr "Súbory torrentu"
128
129#, fuzzy
130#~ msgid "Open a Torrent"
131#~ msgstr "Torrent"
132
133#, fuzzy
134#~ msgid "Opening Torrents"
135#~ msgstr "Torrent"
136
137#, fuzzy
138#~ msgid "Automatically add torrents from:"
139#~ msgstr "Automaticky _spustiť torrent"
140
141#, fuzzy
142#~ msgid "Notification"
143#~ msgstr "Umiestnenie"
144
145#, fuzzy
146#~ msgid "Ports"
147#~ msgstr "Port"
148
149#, fuzzy
150#~ msgid "Incoming _port:"
151#~ msgstr "_Port pre prichádzajúce spojenie:"
152
153#, fuzzy
154#~ msgid "Preferences"
155#~ msgstr "%s nastavenia"
156
157#, fuzzy, c-format
158#~ msgid "Uploading to %1$'d of %2$'d connected peer"
159#~ msgid_plural "Uploading to %1$'d of %2$'d connected peers"
160#~ msgstr[0] "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peer"
161#~ msgstr[1] "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peer"
162#~ msgstr[2] "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peer"
163
164#, fuzzy
165#~ msgid "Torrent needs to be verified"
166#~ msgstr "Zlyhalo vytvorenie torrentu."
167
168#, fuzzy
169#~ msgid "Port forwarding failed."
170#~ msgstr "Zlyhalo vytvorenie torrentu."
171
172#, fuzzy, c-format
173#~ msgid "Couldn't read file \"%s\": %s"
174#~ msgstr "Chyba pri zapisovaní do \"%s\": %s"
175
176#~ msgid ""
177#~ "Failed to open the file %s for writing:\n"
178#~ "%s"
179#~ msgstr ""
180#~ "Zlyhalo otvorenie súboru %s pre zápis:\n"
181#~ "%s"
182
183#~ msgid ""
184#~ "Failed to create the directory %s:\n"
185#~ "%s"
186#~ msgstr ""
187#~ "Zlyhalo vytvorenie priečinku %s:\n"
188#~ "%s"
189
190#~ msgid ""
191#~ "Failed to open the file %s for reading:\n"
192#~ "%s"
193#~ msgstr ""
194#~ "Zlyhalo otvorenie súboru %s pre čítanie:\n"
195#~ "%s"
196
197#~ msgid ""
198#~ "Error while reading from the file %s:\n"
199#~ "%s"
200#~ msgstr ""
201#~ "Chyba počas čítania zo súboru %s:\n"
202#~ "%s"
203
204#~ msgid ""
205#~ "Error while writing to the file %s:\n"
206#~ "%s"
207#~ msgstr ""
208#~ "Chyba počas zápisu do súboru %s:\n"
209#~ "%s"
210
211#~ msgid ""
212#~ "Failed to rename the file %s to %s:\n"
213#~ "%s"
214#~ msgstr ""
215#~ "Zlyhalo premenovanie súboru %s na %s:\n"
216#~ "%s"
217
218#~ msgid "Choose a download directory"
219#~ msgstr "Zvoliť priečinok pre sťahovanie"
220
221#~ msgid "?"
222#~ msgstr "?"
223
224#~ msgid "Choose a directory"
225#~ msgstr "Zvoliť priečinok"
226
227#~ msgid "  fnord    fnord  "
228#~ msgstr "  fnord    fnord  "
229
230#~ msgid "Info"
231#~ msgstr "Informácie"
232
233#~ msgid "Restrict the download rate"
234#~ msgstr "Obmedzenie rÜchlosti sťahovania"
235
236#~ msgid "Speed in KiB/sec for restricted download rate"
237#~ msgstr "RÜchlosť v KiB/s pre obmedzenie rÜchlosti sťahovania"
238
239#~ msgid "Restrict the upload rate"
240#~ msgstr "Obmedzenie rÃœchlosti odosielania"
241
242#~ msgid "Speed in KiB/sec for restricted upload rate"
243#~ msgstr "RÜchlosť v KiB/s pre obmedzenie rÜchlosti odosielania"
244
245#~ msgid ""
246#~ "When adding a torrent, always prompt for a directory to download data files "
247#~ "into"
248#~ msgstr ""
249#~ "Pri pridávaní nového torrentu sa vşdy pÜtať na priečinok pre ukladanie jeho "
250#~ "súborov"
251
252#~ msgid "Au_tomatic port mapping via NAT-PMP or UPnP"
253#~ msgstr "Au_tomatické mapovanie portov cez NAT-PMP alebo UPnP"
254
255#~ msgid "Attempt to bypass NAT or firewall to allow incoming peer connections"
256#~ msgstr ""
257#~ "Pokúsiť sa o obídenie NAT alebo firewalu pre umoşnenie prichádzajúceho "
258#~ "spojenia od peerov"
259
260#~ msgid "Use a system tray / dock / notification area icon"
261#~ msgstr "Pouşiť ikonu v oblasti upozornení"
262
263#~ msgid "Confirm _quit"
264#~ msgstr "Potvrdiť _ukončenie"
265
266#~ msgid "Prompt for confirmation when quitting"
267#~ msgstr "Pri ukončení vyşadovať potvrdenie"
268
269#~ msgid "For torrents added _normally:"
270#~ msgstr "Pre _normálne pridané torrenty:"
271
272#~ msgid "Torrent files added via the toolbar, popup menu, and drag-and-drop"
273#~ msgstr ""
274#~ "Torrenty pridané cez lištu nástrojov, vyskakovacie menu a drag-and-drop"
275
276#~ msgid ""
277#~ "For torrents added e_xternally\n"
278#~ "(via the command-line):"
279#~ msgstr ""
280#~ "Pre torrenty pridané e_xterne\n"
281#~ "(pomocou príkazového riadku):"
282
283#~ msgid "Use the torrent file where it is"
284#~ msgstr "Pouşiť súbor s torrentom tam, kde je"
285
286#~ msgid "Keep a copy of the torrent file"
287#~ msgstr "Uchovať kópiu torrent súboru"
288
289#~ msgid "Keep a copy and remove the original"
290#~ msgstr "Uchovať kópiu a zmazať originál"
291
292#~ msgid "B"
293#~ msgstr "B"
294
295#~ msgid "KiB"
296#~ msgstr "KiB"
297
298#~ msgid "MiB"
299#~ msgstr "MiB"
300
301#~ msgid "GiB"
302#~ msgstr "GiB"
303
304#~ msgid "TiB"
305#~ msgstr "TiB"
306
307#~ msgid "PiB"
308#~ msgstr "PiB"
309
310#~ msgid "EiB"
311#~ msgstr "EiB"
312
313#~ msgid "%i %s"
314#~ msgstr "%i %s"
315
316#~ msgid "%i %s %i %s"
317#~ msgstr "%i %s %i %s"
318
319#~ msgid "N/A"
320#~ msgstr "N/A"
321
322#~ msgid "∞"
323#~ msgstr "∞"
324
325#~ msgid "Torrent Information"
326#~ msgstr "Informácie o torrente"
327
328#, fuzzy
329#~ msgid "Torrent file"
330#~ msgstr "Súbory torrentu"
331
332#~ msgid "File _Type"
333#~ msgstr "_Typ súboru"
334
335#~ msgid "Commen_t"
336#~ msgstr "Komen_tár"
337
338#, fuzzy
339#~ msgid "Couldn't write file \"%s\": %s"
340#~ msgstr "Chyba pri zapisovaní do \"%s\": %s"
341
342#, fuzzy
343#~ msgid "Set the verbosity level"
344#~ msgstr "Zvoliť úroveň ladiaceho filtra."
345
346#, fuzzy
347#~ msgid "_Trash original torrent file"
348#~ msgstr "neplatnÜ torrent súbor"
349
350#, fuzzy
351#~ msgid "Select Torrents"
352#~ msgstr "VerejnÜ torrent"
353
354#, fuzzy
355#~ msgid "_Trash original torrent files"
356#~ msgstr "neplatnÜ torrent súbor"
357
358#, fuzzy
359#~ msgid "Torrent is empty"
360#~ msgstr "Cesta k súboru s torrentom"
361
362#, fuzzy
363#~ msgid "Error reading \"%s\": %s"
364#~ msgstr "Chyba pri zapisovaní do \"%s\": %s"
365
366#, fuzzy
367#~ msgid "Too many open files"
368#~ msgstr "Súbory torrentu"
369
370#, fuzzy
371#~ msgid "Torrent has no files."
372#~ msgstr "Súbory torrentu"
373
374#, fuzzy
375#~ msgid "Torrent is zero bytes long."
376#~ msgstr "torrent je uş otvorenÜ"
377
378#, fuzzy
379#~ msgid "Couldn't create socket of type %d"
380#~ msgstr "zlyhalo vytvorenie soketu: %s"
381
382#, fuzzy
383#~ msgid "_Open"
384#~ msgstr "_MoÅŸnosti"
385
386#, fuzzy
387#~ msgid "Open an existing torrent"
388#~ msgstr "Torrent"
389
390#~ msgid "_Remove"
391#~ msgstr "_Zmazať"
392
393#~ msgid "_Close"
394#~ msgstr "_Zavrieť"
395
396#~ msgid "_About Transmission"
397#~ msgstr "_O programe"
398
399#, fuzzy
400#~ msgid "Failed to open lockfile %s: %s"
401#~ msgstr ""
402#~ "Zlyhalo uzamknutie súboru %s\n"
403#~ "%s"
404
405#, fuzzy
406#~ msgid "Created by"
407#~ msgstr "VytvorenÜ"
408
409#, fuzzy
410#~ msgid "Downloaded data"
411#~ msgstr "Stiahnuté dáta"
412
413#, fuzzy
414#~ msgid "Torrent file name"
415#~ msgstr "Názov torrent súboru"
416
417#, fuzzy
418#~ msgid "Limit _download speed to:"
419#~ msgstr "_Obmedziť rÜchlosť sťahovania"
420
421#, fuzzy
422#~ msgid "KiB/s"
423#~ msgstr "KiB"
424
425#, fuzzy
426#~ msgid "Limit _upload speed to:"
427#~ msgstr "Ob_medziť rÜchlosť odosielania"
428
429#, fuzzy
430#~ msgid "peers"
431#~ msgstr "Peerovia"
432
433#~ msgid "This will close all active torrents."
434#~ msgstr "Všetky aktívne torrenty budú zastavené."
435
436#, fuzzy
437#~ msgid "Delete torrent?"
438#~ msgid_plural "Delete torrents?"
439#~ msgstr[0] "VerejnÜ torrent"
440#~ msgstr[1] "VerejnÜ torrent"
441#~ msgstr[2] "VerejnÜ torrent"
442
443#, fuzzy
444#~ msgid "Failed to create socket: %s"
445#~ msgstr "zlyhalo vytvorenie soketu: %s"
446
447#, fuzzy
448#~ msgid "Failed to connect to %s: %s"
449#~ msgstr "zlyhalo pripojenie k %s: %s"
450
451#, fuzzy
452#~ msgid "Failed to set up socket: %s"
453#~ msgstr ""
454#~ "Zlyhalo nastavenie soketu:\n"
455#~ "%s"
456
457#, fuzzy
458#~ msgid "File"
459#~ msgid_plural "Files"
460#~ msgstr[0] "Súbor"
461#~ msgstr[1] "Súbor"
462#~ msgstr[2] "Súbor"
463
464#, fuzzy
465#~ msgid "Piece"
466#~ msgid_plural "Pieces"
467#~ msgstr[0] "Častí"
468#~ msgstr[1] "Častí"
469#~ msgstr[2] "Častí"
470
471#~ msgid "Directory"
472#~ msgstr "Priečinok"
473
474#~ msgid "Error writing to \"%s\": %s"
475#~ msgstr "Chyba pri zapisovaní do \"%s\": %s"
476
477#, fuzzy
478#~ msgid "Download _to:"
479#~ msgstr "Priečinok pre _sťahovanie:"
480
481#, fuzzy
482#~ msgid "Ratio: %s, "
483#~ msgstr ""
484#~ "Pomer: %s\n"
485#~ "UL: %s "
486
487#, fuzzy
488#~ msgid "Show an _icon in the system tray"
489#~ msgstr "Zobraziť _ikonu v oblasti upozornení"
490
491#~ msgid "Uploading to %d of %d peer"
492#~ msgid_plural "Uploading to %d of %d peers"
493#~ msgstr[0] "Odosiela sa %d z celkového počtu %d peerov"
494#~ msgstr[1] "Odosiela sa %d z celkového počtu %d peer"
495#~ msgstr[2] "Odosiela sa %d z celkového počtu %d peerov"
496
497#~ msgid "Seeding to %d of %d peer"
498#~ msgid_plural "Seeding to %d of %d peers"
499#~ msgstr[0] "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peerov"
500#~ msgstr[1] "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peer"
501#~ msgstr[2] "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peerov"
502
503#, fuzzy
504#~ msgid "%d Transfer"
505#~ msgid_plural "%d Transfers"
506#~ msgstr[0] "Prenos"
507#~ msgstr[1] "Prenos"
508#~ msgstr[2] "Prenos"
509
510#, fuzzy
511#~ msgid "Down: %s  Up: %s"
512#~ msgstr ""
513#~ "DL: %s\n"
514#~ "UL: %s"
515
516#, fuzzy
517#~ msgid "ZiB"
518#~ msgstr "KiB"
519
520#, fuzzy
521#~ msgid "YiB"
522#~ msgstr "KiB"
523
524#~ msgid "sec"
525#~ msgid_plural "secs"
526#~ msgstr[0] "sek"
527#~ msgstr[1] "sek"
528#~ msgstr[2] "sek"
529
530#~ msgid "min"
531#~ msgid_plural "mins"
532#~ msgstr[0] "min"
533#~ msgstr[1] "min"
534#~ msgstr[2] "min"
535
536#~ msgid "hr"
537#~ msgid_plural "hrs"
538#~ msgstr[0] "hod"
539#~ msgstr[1] "hod"
540#~ msgstr[2] "hod"
541
542#~ msgid "_Priority"
543#~ msgstr "_Priorita"
544
545#, fuzzy
546#~ msgid "Create _New Torrent"
547#~ msgstr "_Vytvoriť novÜ torrent"
548
549#~ msgid "Torrent creation aborted."
550#~ msgstr "Zlyhalo vytvorenie torrentu."
551
552#~ msgid "Making Torrent..."
553#~ msgstr "Vytváranie torrentu..."
554
555#, fuzzy
556#~ msgid "Downloading from %d of %d connected peers"
557#~ msgstr "Sťahuje sa od %i z celkového počtu %i peer"
558
559#, fuzzy
560#~ msgid "Seeding to %d of %d connected peers"
561#~ msgstr "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peer"
562
563#~ msgid "Progress"
564#~ msgstr "Priebeh"
565
566#~ msgid "Downloading"
567#~ msgstr "SÅ¥ahovanie"
568
569#~ msgid "DL Rate"
570#~ msgstr "RÜchlosť sťahovania"
571
572#~ msgid "Uploading"
573#~ msgstr "Odosiela sa"
574
575#~ msgid "UL Rate"
576#~ msgstr "RÜchlosť odosielania"
577
578#, fuzzy
579#~ msgid "Refusing to send data to peer"
580#~ msgstr "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peer"
581
582#, fuzzy
583#~ msgid "Downloading from peer"
584#~ msgstr "Sťahuje sa od %i z celkového počtu %i peer"
585
586#, fuzzy
587#~ msgid "Added:"
588#~ msgstr "PridanÜ"
589
590#~ msgid "_Peers"
591#~ msgstr "_Peerovia"
592
593#~ msgid "_Info"
594#~ msgstr "_Informácie"
595
596#, fuzzy
597#~ msgid "_Limit Upload Speed (KiB/s)"
598#~ msgstr "Obmedziť rÜchlosť _odosielania (KiB/s):"
599
600#, fuzzy
601#~ msgid "Li_mit Download Speed (KiB/s)"
602#~ msgstr "Obmedziť rÜchlosť _sťahovania (KiB/s):"
603
604#, fuzzy
605#~ msgid "Downloads"
606#~ msgstr "Stiahnuť"
607
608#, fuzzy
609#~ msgid "P_rompt for download directory"
610#~ msgstr "_Vşdy sa pÜtať na priečinok pre sťahovanie"
611
612#, fuzzy
613#~ msgid "For torrents added from _command-line:"
614#~ msgstr "Iba pre torrenty pridané pomocou príkazového riadku"
615
616#, fuzzy
617#~ msgid "_Automatically map port"
618#~ msgstr "Automaticky _spustiť torrent"
619
620#, fuzzy
621#~ msgid "%d of %d Transfers"
622#~ msgstr "Prenos"
623
624#, fuzzy
625#~ msgid "%d Transfers"
626#~ msgstr "Prenos"
627
628#, fuzzy
629#~ msgid "Ratio: %.1f"
630#~ msgstr "Pomer"
631
632#~ msgid "Total DL: %s"
633#~ msgstr "CelkovÜ DL: %s"
634
635#~ msgid "Total UL: %s"
636#~ msgstr "CelkovÜ UL: %s"
637
638#~ msgid "Re_check"
639#~ msgstr "_Aktualizovať"
640
641#~ msgid "Edit _Preferences"
642#~ msgstr "Nas_tavenie"
643
644#~ msgid "_Torrent Info"
645#~ msgstr "Informácie o _torrente"
646
647#~ msgid "Show / Hide _Transmission"
648#~ msgstr "Zobraziť / skryť _Transmission"
649
650#~ msgid "failed to set up IPC: %s\n"
651#~ msgstr "zlyhalo nastavenie IPC: %s\n"
652
653#~ msgid "bad IPC protocol version\n"
654#~ msgstr "zlá verzia protokolu IPC\n"
655
656#~ msgid ""
657#~ "usage: %s [-hpq] [files...]\n"
658#~ "\n"
659#~ "Transmission %s http://transmission.m0k.org/\n"
660#~ "A free, lightweight BitTorrent client with a simple, intuitive interface\n"
661#~ "\n"
662#~ "  -h --help    display this message and exit\n"
663#~ "  -p --paused  start with all torrents paused\n"
664#~ "  -q --quit    request that the running %s instance quit\n"
665#~ "\n"
666#~ "Only one instance of %s may run at one time. Multiple\n"
667#~ "torrent files may be loaded at startup by adding them to the command\n"
668#~ "line. If %s is already running, those torrents will be\n"
669#~ "opened in the running instance.\n"
670#~ msgstr ""
671#~ "pouşitie: %s [-hpq] [súbory...]\n"
672#~ "\n"
673#~ "Transmission %s http://transmission.m0k.org/\n"
674#~ "ĜahkÜ BitTorrent klient zdarma s jednoduchÜm a intuitívnym rozhraním\n"
675#~ "\n"
676#~ "  -h --help    zobrazí túto správu a skončí\n"
677#~ "  -p --paused  spustí sa, ale vÅ¡etky torrenty budú pozastavené\n"
678#~ "  -q --quit    ukončenie spustenej inÅ¡tancie %s\n"
679#~ "\n"
680#~ "Naraz mÎşe byť spustená len jedna inštancia %s. Viaceré \n"
681#~ "torrent súbory mÎşu byť pridané pomocou príkazového riadku pri spustení.\n"
682#~ "Ak uş je %s spustenÜ, tieto torrenty budú otvorené v spustenej inštancii.\n"
683
684#~ msgid "file"
685#~ msgid_plural "files"
686#~ msgstr[0] "súborov"
687#~ msgstr[1] "súbor"
688#~ msgstr[2] "súbory"
689
690#~ msgid "piece"
691#~ msgid_plural "pieces"
692#~ msgstr[0] "častí"
693#~ msgstr[1] "časť"
694#~ msgstr[2] "časti"
695
696#~ msgid "Make a New Torrent"
697#~ msgstr "Vytvoriť novÜ torrent"
698
699#~ msgid "File or Directory to Add to the New Torrent"
700#~ msgstr "Súbor alebo priečinok pre pridanie do nového torrentu"
701
702#~ msgid "Clear"
703#~ msgstr "Vyčistiť"
704
705#~ msgid "Maximum _upload speed:"
706#~ msgstr "Maximálna rÜchlosť _odosielania:"
707
708#~ msgid "Destination directory for downloaded data files"
709#~ msgstr "CieğovÜ priečinok pre stiahnuté súbory"
710
711#~ msgid "Checking existing files (checked %.1f%%)"
712#~ msgstr "Kontrola existujúcich súborov (skontrolovanÜch %.1f%%)"
713
714#~ msgid "Waiting to check existing files (checked %.1f%%)"
715#~ msgstr "Čakanie na kontrolu existujúcich súborov (skontrolovanÃœch %.1f%%)"
716
717#: ../gtk/actions.c:47
718#, fuzzy
719msgid "Sort by _Activity"
720msgstr "_Aktivita"
721
722#: ../gtk/actions.c:48
723#, fuzzy
724msgid "Sort by _Name"
725msgstr "Názov torrent súboru"
726
727#: ../gtk/actions.c:49
728#, fuzzy
729msgid "Sort by _Progress"
730msgstr "Priebeh"
731
732#: ../gtk/actions.c:50
733msgid "Sort by _Ratio"
734msgstr ""
735
736#: ../gtk/actions.c:51
737msgid "Sort by _State"
738msgstr ""
739
740#: ../gtk/actions.c:52
741#, fuzzy
742msgid "Sort by _Tracker"
743msgstr "Tracker"
744
745#: ../gtk/actions.c:53
746msgid "Sort by A_ge"
747msgstr ""
748
749#: ../gtk/actions.c:70
750#, fuzzy
751msgid "_Main Window"
752msgstr "ZobraziÅ¥ _ladiace okno"
753
754#: ../gtk/actions.c:72
755msgid "Message _Log"
756msgstr ""
757
758#: ../gtk/actions.c:86
759msgid "_Minimal View"
760msgstr ""
761
762#: ../gtk/actions.c:88
763msgid "_Reverse Sort Order"
764msgstr ""
765
766#: ../gtk/actions.c:90
767#, fuzzy
768msgid "_Filterbar"
769msgstr "_Súbor"
770
771#: ../gtk/actions.c:92
772#, fuzzy
773msgid "_Statusbar"
774msgstr "Stav"
775
776#: ../gtk/actions.c:94
777msgid "_Toolbar"
778msgstr ""
779
780#: ../gtk/actions.c:96
781msgid "Tray _Icon"
782msgstr ""
783
784#: ../gtk/actions.c:101
785#, fuzzy
786msgid "_Torrent"
787msgstr "Torrent"
788
789#: ../gtk/actions.c:102
790#, fuzzy
791msgid "_View"
792msgstr "_Súbor"
793
794#: ../gtk/actions.c:103
795#, fuzzy
796msgid "_Sort Torrents By"
797msgstr "_VytvoriÅ¥ novÃœ torrent"
798
799#: ../gtk/actions.c:104
800msgid "_Edit"
801msgstr "_UpraviÅ¥"
802
803#: ../gtk/actions.c:105
804msgid "_Help"
805msgstr "_Pomocník"
806
807#: ../gtk/actions.c:106 ../gtk/actions.c:107
808msgid "Add a torrent"
809msgstr "PridaÅ¥ torrent"
810
811#: ../gtk/actions.c:107
812msgid "_Add..."
813msgstr "PridaÅ¥..."
814
815#: ../gtk/actions.c:109
816msgid "_Start"
817msgstr "_SpustiÅ¥"
818
819#: ../gtk/actions.c:109
820msgid "Start torrent"
821msgstr "ZačaÅ¥ torrent"
822
823#: ../gtk/actions.c:110
824msgid "_Statistics"
825msgstr ""
826
827#: ../gtk/actions.c:112 ../gtk/add-dialog.c:305
828msgid "_Verify Local Data"
829msgstr "OveriÅ¥ lokáne dáta"
830
831#: ../gtk/actions.c:114
832msgid "_Pause"
833msgstr "Pauza"
834
835#: ../gtk/actions.c:114
836msgid "Pause torrent"
837msgstr "PozastaviÅ¥ torrent"
838
839#: ../gtk/actions.c:115
840msgid "Remove torrent"
841msgstr "OdstrániÅ¥ torrent"
842
843#: ../gtk/actions.c:116
844#, fuzzy
845msgid "_Delete Files and Remove"
846msgstr "_Súbory"
847
848#: ../gtk/actions.c:117
849msgid "_New..."
850msgstr "_NovÃœ..."
851
852#: ../gtk/actions.c:118
853#, fuzzy
854msgid "Create a torrent"
855msgstr "_VytvoriÅ¥ novÃœ torrent"
856
857#: ../gtk/actions.c:120
858msgid "_Quit"
859msgstr "_Koniec"
860
861#: ../gtk/actions.c:122
862msgid "Select _All"
863msgstr "VybraÅ¥ vÅ¡etko"
864
865#: ../gtk/actions.c:124
866msgid "Dese_lect All"
867msgstr "OdznačiÅ¥ vÅ¡etko"
868
869#: ../gtk/actions.c:127
870msgid "_Details"
871msgstr "Podrobnosti"
872
873#: ../gtk/actions.c:127
874msgid "Torrent details"
875msgstr "Podrobnosti torrentu"
876
877#: ../gtk/actions.c:129
878msgid "_Open Folder"
879msgstr "OtvoriÅ¥ priečinok"
880
881#: ../gtk/actions.c:131
882msgid "_Contents"
883msgstr ""
884
885#: ../gtk/actions.c:133
886msgid "Ask Tracker for _More Peers"
887msgstr "PoÅŸiadaÅ¥ tracker o viac peerov"
888
889#: ../gtk/add-dialog.c:199
890msgid "Torrent files"
891msgstr "Súbory torrentu"
892
893#: ../gtk/add-dialog.c:204
894msgid "All files"
895msgstr "VÅ¡etky súbory"
896
897#. make the dialog
898#: ../gtk/add-dialog.c:231
899#, fuzzy
900msgid "Torrent Options"
901msgstr "Súbory torrentu"
902
903#: ../gtk/add-dialog.c:253
904msgid "_Move source file to Trash"
905msgstr ""
906
907#: ../gtk/add-dialog.c:254 ../gtk/tr-prefs.c:314
908msgid "_Start when added"
909msgstr "ZačaÅ¥ po pridaní"
910
911#: ../gtk/add-dialog.c:265
912msgid "_Torrent file:"
913msgstr ""
914
915#: ../gtk/add-dialog.c:269
916#, fuzzy
917msgid "Select Source File"
918msgstr "VerejnÃœ torrent"
919
920#: ../gtk/add-dialog.c:282 ../gtk/tr-prefs.c:323
921msgid "_Destination folder:"
922msgstr "CieÄŸovÃœ priečinok"
923
924#: ../gtk/add-dialog.c:286
925msgid "Select Destination Folder"
926msgstr "VybraÅ¥ cieÄŸovÃœ priečinok"
927
928#: ../gtk/add-dialog.c:365
929msgid "Add a Torrent"
930msgstr "PridaÅ¥ torrent"
931
932#: ../gtk/add-dialog.c:381 ../gtk/tr-prefs.c:310
933msgid "Display _options dialog"
934msgstr ""
935
936#: ../gtk/conf.c:60 ../gtk/makemeta-ui.c:120 ../libtransmission/metainfo.c:182
937#: ../libtransmission/utils.c:514 ../libtransmission/utils.c:525
938#, c-format
939msgid "Couldn't create \"%1$s\": %2$s"
940msgstr ""
941
942#: ../gtk/conf.c:81 ../libtransmission/bencode.c:1240
943#: ../libtransmission/fastresume.c:195 ../libtransmission/fdlimit.c:138
944#, c-format
945msgid "Couldn't open \"%1$s\": %2$s"
946msgstr ""
947
948#: ../gtk/conf.c:85
949#, fuzzy, c-format
950msgid "%s is already running."
951msgstr "Je spustená iná kópia %s."
952
953#: ../gtk/details.c:244
954msgid "Web Seeds"
955msgstr ""
956
957#. 'download speed' column header. terse to keep the column narrow.
958#: ../gtk/details.c:246 ../gtk/details.c:287
959#, fuzzy
960msgid "Down"
961msgstr "StiahnuÅ¥"
962
963#: ../gtk/details.c:285
964msgid "Address"
965msgstr "Adresa"
966
967#. 'upload speed' column header.  terse to keep the column narrow.
968#: ../gtk/details.c:289
969msgid "Up"
970msgstr ""
971
972#: ../gtk/details.c:290
973msgid "Client"
974msgstr "Klient"
975
976#. 'percent done' column header. terse to keep the column narrow.
977#: ../gtk/details.c:292
978msgid "%"
979msgstr "%"
980
981#: ../gtk/details.c:294
982#, fuzzy
983msgid "Status"
984msgstr "Stav"
985
986#: ../gtk/details.c:558
987msgid "Optimistic unchoke"
988msgstr ""
989
990#: ../gtk/details.c:559
991msgid "Downloading from this peer"
992msgstr ""
993
994#: ../gtk/details.c:560
995msgid "We would download from this peer if they would let us"
996msgstr ""
997
998#: ../gtk/details.c:561
999#, fuzzy
1000msgid "Uploading to peer"
1001msgstr "Odosiela sa %d z celkového počtu %d peer"
1002
1003#: ../gtk/details.c:562
1004msgid "We would upload to this peer if they asked"
1005msgstr ""
1006
1007#: ../gtk/details.c:563
1008msgid "Peer has unchoked us, but we're not interested"
1009msgstr ""
1010
1011#: ../gtk/details.c:564
1012msgid "We unchoked this peer, but they're not interested"
1013msgstr ""
1014
1015#: ../gtk/details.c:565
1016msgid "Encrypted connection"
1017msgstr "Å ifrované spojenie"
1018
1019#: ../gtk/details.c:566
1020msgid "Peer was discovered through Peer Exchange (PEX)"
1021msgstr ""
1022
1023#: ../gtk/details.c:567
1024msgid "Peer is an incoming connection"
1025msgstr ""
1026
1027#: ../gtk/details.c:753
1028#, fuzzy
1029msgid "<b>Seeders:</b>"
1030msgstr "Seedov"
1031
1032#: ../gtk/details.c:760
1033#, fuzzy
1034msgid "<b>Leechers:</b>"
1035msgstr "Leechov"
1036
1037#: ../gtk/details.c:767
1038msgid "<b>Times Completed:</b>"
1039msgstr ""
1040
1041#: ../gtk/details.c:788 ../gtk/details.c:1275 ../gtk/details.c:1286
1042msgid "Never"
1043msgstr "Nikdy"
1044
1045#: ../gtk/details.c:811
1046#, fuzzy
1047msgid "Details"
1048msgstr "Súbory torrentu"
1049
1050#: ../gtk/details.c:814 ../gtk/makemeta-ui.c:238
1051#, c-format
1052msgid "%'d Piece"
1053msgid_plural "%'d Pieces"
1054msgstr[0] ""
1055msgstr[1] ""
1056
1057#. %1$s is number of pieces;
1058#. %2$s is how big each piece is
1059#: ../gtk/details.c:820 ../gtk/makemeta-ui.c:244
1060#, c-format
1061msgid "%1$s @ %2$s"
1062msgstr ""
1063
1064#: ../gtk/details.c:824
1065#, fuzzy
1066msgid "Pieces:"
1067msgstr "Častí"
1068
1069#: ../gtk/details.c:828
1070#, fuzzy
1071msgid "Hash:"
1072msgstr "Hash"
1073
1074#: ../gtk/details.c:831
1075#, fuzzy
1076msgid "Private to this tracker -- PEX disabled"
1077msgstr "Privátny torrent, PEX je zakázané"
1078
1079#: ../gtk/details.c:832
1080#, fuzzy
1081msgid "Public torrent"
1082msgstr "VerejnÃœ torrent"
1083
1084#: ../gtk/details.c:834
1085msgid "Privacy:"
1086msgstr "Súkromie"
1087
1088#: ../gtk/details.c:846
1089#, fuzzy
1090msgid "Comment:"
1091msgstr "Komentár"
1092
1093#: ../gtk/details.c:850
1094msgid "Origins"
1095msgstr ""
1096
1097#: ../gtk/details.c:852
1098msgid "Unknown"
1099msgstr "Neznámy"
1100
1101#: ../gtk/details.c:853
1102#, fuzzy
1103msgid "Creator:"
1104msgstr "Tvorca"
1105
1106#: ../gtk/details.c:857
1107#, fuzzy
1108msgid "Date:"
1109msgstr "Dátum"
1110
1111#: ../gtk/details.c:860
1112msgid "Location"
1113msgstr "Umiestnenie"
1114
1115#: ../gtk/details.c:864
1116msgid "Destination folder:"
1117msgstr "CieÄŸovÃœ priečinok:"
1118
1119#: ../gtk/details.c:868
1120#, fuzzy
1121msgid "Torrent file:"
1122msgstr "Súbory torrentu"
1123
1124#: ../gtk/details.c:913
1125#, c-format
1126msgid "%.1f%%"
1127msgstr ""
1128
1129#. %1$.1f is percent of how much of what we want's been downloaded,
1130#. %2$.1f is percent of how much of the whole torrent we've downloaded
1131#: ../gtk/details.c:917
1132#, c-format
1133msgid "%1$.1f%% (%2$.1f%% selected)"
1134msgstr ""
1135
1136#. %1$s is total size of what we've saved to disk
1137#. %2$s is how much of it's passed the checksum test
1138#: ../gtk/details.c:925
1139#, c-format
1140msgid "%1$s (%2$s verified)"
1141msgstr "%1$s (%2$s overenÃœch)"
1142
1143#: ../gtk/details.c:944 ../gtk/util.c:54 ../gtk/util.c:74
1144msgid "None"
1145msgstr "Åœiadna"
1146
1147#: ../gtk/details.c:967
1148msgid "Transfer"
1149msgstr "Prenos"
1150
1151#: ../gtk/details.c:970
1152#, fuzzy
1153msgid "State:"
1154msgstr "Stav"
1155
1156#: ../gtk/details.c:973
1157#, fuzzy
1158msgid "Progress:"
1159msgstr "Priebeh"
1160
1161#. "Have" refers to how much of the torrent we have
1162#: ../gtk/details.c:977
1163#, fuzzy
1164msgid "Have:"
1165msgstr "_UloÅŸiÅ¥"
1166
1167#: ../gtk/details.c:980 ../gtk/stats.c:127 ../gtk/stats.c:139
1168#, fuzzy
1169msgid "Downloaded:"
1170msgstr "Stiahnuté"
1171
1172#: ../gtk/details.c:983 ../gtk/stats.c:125 ../gtk/stats.c:137
1173#, fuzzy
1174msgid "Uploaded:"
1175msgstr "Odoslané"
1176
1177#: ../gtk/details.c:987
1178#, fuzzy
1179msgid "Failed DL:"
1180msgstr "PlatnÃœ DL"
1181
1182#: ../gtk/details.c:990 ../gtk/stats.c:129 ../gtk/stats.c:141
1183#, fuzzy
1184msgid "Ratio:"
1185msgstr "Pomer"
1186
1187#: ../gtk/details.c:993
1188msgid "Swarm rate:"
1189msgstr ""
1190
1191#: ../gtk/details.c:996
1192#, fuzzy
1193msgid "Error:"
1194msgstr "Chyba:"
1195
1196#: ../gtk/details.c:1000
1197#, fuzzy
1198msgid "Completion"
1199msgstr "DokončenÃœch"
1200
1201#: ../gtk/details.c:1010
1202msgid "Dates"
1203msgstr "Dátumy"
1204
1205#: ../gtk/details.c:1013
1206#, fuzzy
1207msgid "Started at:"
1208msgstr "Stav"
1209
1210#: ../gtk/details.c:1016
1211#, fuzzy
1212msgid "Last activity at:"
1213msgstr "Posledná aktivita"
1214
1215#: ../gtk/details.c:1093 ../gtk/tr-prefs.c:1070
1216#, fuzzy
1217msgid "Bandwidth"
1218msgstr "Prenosová šírka pásma"
1219
1220#: ../gtk/details.c:1095 ../gtk/tr-prefs.c:1072
1221#, fuzzy
1222msgid "Limit _download speed (KB/s):"
1223msgstr "ObmedziÅ¥ rÃœchlosÅ¥ _sÅ¥ahovania (KiB/s):"
1224
1225#: ../gtk/details.c:1108 ../gtk/tr-prefs.c:1079
1226#, fuzzy
1227msgid "Limit _upload speed (KB/s):"
1228msgstr "ObmedziÅ¥ rÃœchlosÅ¥ _odosielania (KiB/s):"
1229
1230#: ../gtk/details.c:1122
1231msgid "Peer Connections"
1232msgstr "Spojenia peerov"
1233
1234#: ../gtk/details.c:1127
1235#, fuzzy
1236msgid "_Maximum peers:"
1237msgstr "Maximálna _rÃœchlosÅ¥ sÅ¥ahovania:"
1238
1239#: ../gtk/details.c:1182 ../gtk/makemeta-ui.c:361 ../gtk/tr-prefs.c:1121
1240msgid "Trackers"
1241msgstr "Trackery"
1242
1243#: ../gtk/details.c:1188
1244msgid "Scrape"
1245msgstr ""
1246
1247#: ../gtk/details.c:1190
1248msgid "Last scrape at:"
1249msgstr ""
1250
1251#: ../gtk/details.c:1195 ../gtk/details.c:1217
1252#, fuzzy
1253msgid "Tracker responded:"
1254msgstr "Tracker"
1255
1256#: ../gtk/details.c:1200
1257msgid "Next scrape in:"
1258msgstr ""
1259
1260#: ../gtk/details.c:1206
1261#, fuzzy
1262msgid "Announce"
1263msgstr "Oznamovacia _URL"
1264
1265#: ../gtk/details.c:1210
1266#, fuzzy
1267msgid "Tracker:"
1268msgstr "Tracker"
1269
1270#: ../gtk/details.c:1212
1271msgid "Last announce at:"
1272msgstr ""
1273
1274#: ../gtk/details.c:1222
1275msgid "Next announce in:"
1276msgstr ""
1277
1278#. how long until the tracker will honor user
1279#. * pressing the "ask for more peers" button
1280#: ../gtk/details.c:1229
1281msgid "Manual announce allowed in:"
1282msgstr ""
1283
1284#: ../gtk/details.c:1247
1285msgid "In progress"
1286msgstr ""
1287
1288#: ../gtk/details.c:1290
1289msgid "Now"
1290msgstr "Teraz"
1291
1292#. %1$s is torrent name
1293#. %2$s its file size
1294#: ../gtk/details.c:1340
1295#, c-format
1296msgid "Details for %1$s (%2$s)"
1297msgstr ""
1298
1299#: ../gtk/details.c:1358
1300#, fuzzy
1301msgid "Activity"
1302msgstr "_Aktivita"
1303
1304#: ../gtk/details.c:1363 ../gtk/tr-prefs.c:1118
1305msgid "Peers"
1306msgstr "Peerovia"
1307
1308#: ../gtk/details.c:1368 ../gtk/tr-window.c:434
1309msgid "Tracker"
1310msgstr "Tracker"
1311
1312#: ../gtk/details.c:1372 ../gtk/msgwin.c:168
1313#, fuzzy
1314msgid "Information"
1315msgstr "Informácie o torrente"
1316
1317#: ../gtk/details.c:1378 ../gtk/tr-window.c:434
1318msgid "Files"
1319msgstr "Súbory"
1320
1321#: ../gtk/details.c:1383 ../gtk/tr-prefs.c:521
1322#, fuzzy
1323msgid "Options"
1324msgstr "_MoÅŸnosti"
1325
1326#: ../gtk/dialogs.c:114
1327msgid "<big><b>Quit Transmission?</b></big>"
1328msgstr "<big><b>Vypnúť Transmission?</b></big>"
1329
1330#: ../gtk/dialogs.c:127
1331#, fuzzy
1332msgid "_Don't ask me again"
1333msgstr "_Viac sa uÅŸ nepÃœtaÅ¥"
1334
1335#: ../gtk/dialogs.c:216
1336#, fuzzy
1337msgid "Remove torrent?"
1338msgid_plural "Remove torrents?"
1339msgstr[0] "Torrent"
1340msgstr[1] "Torrent"
1341msgstr[2] "Torrent"
1342
1343#: ../gtk/dialogs.c:218
1344#, fuzzy
1345msgid "Delete this torrent's downloaded files?"
1346msgid_plural "Delete these torrents' downloaded files?"
1347msgstr[0] "Pre _sÅ¥ahovanie pouÅŸiÅ¥ alternatívny priečinok"
1348msgstr[1] "Pre _sÅ¥ahovanie pouÅŸiÅ¥ alternatívny priečinok"
1349msgstr[2] "Pre _sÅ¥ahovanie pouÅŸiÅ¥ alternatívny priečinok"
1350
1351#: ../gtk/dialogs.c:223
1352msgid "Some of these torrents are incomplete or connected to peers."
1353msgstr ""
1354
1355#: ../gtk/dialogs.c:227
1356msgid "This torrent is incomplete or connected to peers."
1357msgid_plural "One of these torrents is incomplete or connected to peers."
1358msgstr[0] ""
1359msgstr[1] ""
1360
1361#: ../gtk/file-list.c:530 ../gtk/file-list.c:534
1362msgid "Yes"
1363msgstr ""
1364
1365#: ../gtk/file-list.c:532 ../gtk/file-list.c:535
1366msgid "No"
1367msgstr ""
1368
1369#: ../gtk/file-list.c:536 ../gtk/file-list.c:579
1370msgid "Mixed"
1371msgstr ""
1372
1373#: ../gtk/file-list.c:573
1374msgid "High"
1375msgstr "VysokÃœ"
1376
1377#: ../gtk/file-list.c:575
1378msgid "Normal"
1379msgstr "Normálna"
1380
1381#: ../gtk/file-list.c:577
1382msgid "Low"
1383msgstr "Nízky"
1384
1385#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
1386#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
1387#: ../gtk/file-list.c:619
1388msgid "filedetails|File"
1389msgstr ""
1390
1391#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
1392#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
1393#: ../gtk/file-list.c:635
1394msgid "filedetails|Progress"
1395msgstr ""
1396
1397#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
1398#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
1399#. The items for this column are checkboxes (yes/no)
1400#: ../gtk/file-list.c:644
1401msgid "filedetails|Download"
1402msgstr ""
1403
1404#: ../gtk/file-list.c:650
1405msgid "Priority"
1406msgstr "Priorita"
1407
1408#: ../gtk/file-list.c:666
1409msgid "_High"
1410msgstr "_Vysoká"
1411
1412#: ../gtk/file-list.c:669
1413msgid "_Normal"
1414msgstr "_Normálna"
1415
1416#: ../gtk/file-list.c:672
1417msgid "_Low"
1418msgstr "_Nízka"
1419
1420#: ../gtk/file-list.c:675
1421msgid "_Ignore"
1422msgstr ""
1423
1424#: ../gtk/file-list.c:678
1425msgid "_Download"
1426msgstr ""
1427
1428#: ../gtk/main.c:351
1429msgid "Start with all torrents paused"
1430msgstr ""
1431
1432#: ../gtk/main.c:354
1433msgid "Start minimized in system tray"
1434msgstr ""
1435
1436#: ../gtk/main.c:357
1437msgid "Where to look for configuration files"
1438msgstr ""
1439
1440#: ../gtk/main.c:369
1441msgid "Transmission"
1442msgstr "Transmission"
1443
1444#: ../gtk/main.c:374
1445#, fuzzy
1446msgid "[torrent files]"
1447msgstr "Súbory torrentu"
1448
1449#: ../gtk/main.c:708
1450msgid "<b>Closing Connections</b>"
1451msgstr ""
1452
1453#: ../gtk/main.c:712
1454msgid "Sending upload/download totals to tracker..."
1455msgstr ""
1456
1457#: ../gtk/main.c:717
1458msgid "_Quit Now"
1459msgstr ""
1460
1461#: ../gtk/main.c:860
1462msgid "Couldn't add corrupt torrent"
1463msgid_plural "Couldn't add corrupt torrents"
1464msgstr[0] ""
1465msgstr[1] ""
1466
1467#: ../gtk/main.c:867
1468msgid "Couldn't add duplicate torrent"
1469msgid_plural "Couldn't add duplicate torrents"
1470msgstr[0] ""
1471msgstr[1] ""
1472
1473#: ../gtk/main.c:1095
1474msgid "A fast and easy BitTorrent client"
1475msgstr ""
1476
1477#: ../gtk/main.c:1098
1478msgid "Copyright 2005-2008 The Transmission Project"
1479msgstr "Copyright 2005-2008 Projekt Transmission"
1480
1481#. Translators: translate "translator-credits" as your name
1482#. to have it appear in the credits in the "About" dialog
1483#: ../gtk/main.c:1107
1484msgid "translator-credits"
1485msgstr ""
1486"translator-credits\n"
1487"\n"
1488"Launchpad Contributions:\n"
1489"  elbarto https://launchpad.net/~elbarto512\n"
1490"  mirek https://launchpad.net/~bletvaska"
1491
1492#: ../gtk/makemeta-ui.c:101
1493msgid "Torrent created!"
1494msgstr ""
1495
1496#: ../gtk/makemeta-ui.c:105 ../gtk/makemeta-ui.c:114 ../gtk/makemeta-ui.c:121
1497#, c-format
1498msgid "Torrent creation failed: %s"
1499msgstr ""
1500
1501#: ../gtk/makemeta-ui.c:105
1502msgid "Invalid URL"
1503msgstr ""
1504
1505#: ../gtk/makemeta-ui.c:109
1506#, fuzzy, c-format
1507msgid "Torrent creation cancelled"
1508msgstr "Zlyhalo vytvorenie torrentu."
1509
1510#: ../gtk/makemeta-ui.c:113 ../libtransmission/blocklist.c:70
1511#: ../libtransmission/blocklist.c:217 ../libtransmission/utils.c:426
1512#, c-format
1513msgid "Couldn't read \"%1$s\": %2$s"
1514msgstr ""
1515
1516#: ../gtk/makemeta-ui.c:214 ../gtk/makemeta-ui.c:396
1517#, c-format
1518msgid "No source selected"
1519msgstr ""
1520
1521#: ../gtk/makemeta-ui.c:221 ../gtk/makemeta-ui.c:340
1522#, c-format
1523msgid "<i>No source selected</i>"
1524msgstr ""
1525
1526#. %1$s is the torrent size
1527#. %2$'d is its number of files
1528#: ../gtk/makemeta-ui.c:227
1529#, c-format
1530msgid "<i>%1$s; %2$'d File</i>"
1531msgid_plural "<i>%1$s; %2$'d Files</i>"
1532msgstr[0] ""
1533msgstr[1] ""
1534
1535#: ../gtk/makemeta-ui.c:298
1536msgid "Choose Directory"
1537msgstr ""
1538
1539#: ../gtk/makemeta-ui.c:304
1540msgid "Choose File"
1541msgstr ""
1542
1543#: ../gtk/makemeta-ui.c:316
1544#, fuzzy
1545msgid "New Torrent"
1546msgstr "Torrent"
1547
1548#: ../gtk/makemeta-ui.c:330
1549msgid "Source"
1550msgstr ""
1551
1552#: ../gtk/makemeta-ui.c:350
1553msgid "F_older"
1554msgstr ""
1555
1556#: ../gtk/makemeta-ui.c:354
1557msgid "_File"
1558msgstr "_Súbor"
1559
1560#: ../gtk/makemeta-ui.c:368
1561msgid "<b>E_xtras</b>"
1562msgstr ""
1563
1564#: ../gtk/makemeta-ui.c:376
1565#, fuzzy
1566msgid "Commen_t:"
1567msgstr "Komentár"
1568
1569#: ../gtk/makemeta-ui.c:377
1570msgid "_Private torrent"
1571msgstr ""
1572
1573#: ../gtk/msgwin.c:84 ../libtransmission/bencode.c:1246
1574#: ../libtransmission/blocklist.c:265
1575#, c-format
1576msgid "Couldn't save file \"%1$s\": %2$s"
1577msgstr ""
1578
1579#: ../gtk/msgwin.c:132
1580#, fuzzy
1581msgid "Save Log"
1582msgstr "UloÅŸiÅ¥ záznam o ladení"
1583
1584#: ../gtk/msgwin.c:167
1585msgid "Error"
1586msgstr "Chyba"
1587
1588#: ../gtk/msgwin.c:169
1589msgid "Debug"
1590msgstr "Ladenie"
1591
1592#: ../gtk/msgwin.c:229
1593msgid "Time"
1594msgstr ""
1595
1596#. noun.  column title for a list
1597#: ../gtk/msgwin.c:231 ../gtk/tr-window.c:434
1598msgid "Name"
1599msgstr "Názov"
1600
1601#. noun.  column title for a list
1602#: ../gtk/msgwin.c:233
1603msgid "Message"
1604msgstr ""
1605
1606#: ../gtk/msgwin.c:393
1607msgid "Message Log"
1608msgstr ""
1609
1610#: ../gtk/msgwin.c:427
1611#, fuzzy
1612msgid "Level"
1613msgstr "Úroveň"
1614
1615#: ../gtk/notify.c:59
1616#, fuzzy
1617msgid "Torrent Complete"
1618msgstr "Torrent bol vytvorenÃœ"
1619
1620#: ../gtk/notify.c:62
1621#, fuzzy
1622msgid "Open File"
1623msgstr "Súbor"
1624
1625#: ../gtk/notify.c:64
1626#, fuzzy
1627msgid "Open Folder"
1628msgstr "Torrent"
1629
1630#: ../gtk/stats.c:68 ../gtk/stats.c:134
1631#, fuzzy, c-format
1632msgid "Started %'d time"
1633msgid_plural "Started %'d times"
1634msgstr[0] "Stav"
1635msgstr[1] "Stav"
1636msgstr[2] "Stav"
1637
1638#: ../gtk/stats.c:113
1639msgid "Statistics"
1640msgstr ""
1641
1642#: ../gtk/stats.c:123
1643msgid "Current Session"
1644msgstr ""
1645
1646#: ../gtk/stats.c:131 ../gtk/stats.c:143
1647msgid "Duration:"
1648msgstr ""
1649
1650#: ../gtk/stats.c:133
1651#, fuzzy
1652msgid "Total"
1653msgstr "Pomer"
1654
1655#. %1$s is how much we've got,
1656#. %2$s is how much we'll have when done,
1657#. %3$.2f%% is a percentage of the two
1658#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:53
1659#, c-format
1660msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%)"
1661msgstr ""
1662
1663#. %1$s is how much we've got,
1664#. %2$s is the torrent's total size,
1665#. %3$.2f%% is a percentage of the two,
1666#. %4$s is how much we've uploaded,
1667#. %5$s is our upload-to-download ratio
1668#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:64
1669#, c-format
1670msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%), uploaded %4$s (Ratio: %5$s)"
1671msgstr ""
1672
1673#. %1$s is the torrent's total size,
1674#. %2$s is how much we've uploaded,
1675#. %3$s is our upload-to-download ratio
1676#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:75
1677#, c-format
1678msgid "%1$s, uploaded %2$s (Ratio: %3$s)"
1679msgstr ""
1680
1681#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:87
1682msgid "Data not fully available"
1683msgstr ""
1684
1685#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:89
1686#, fuzzy
1687msgid "Stalled"
1688msgstr "Stav"
1689
1690#. time remaining
1691#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:94
1692#, c-format
1693msgid "%s remaining"
1694msgstr ""
1695
1696#. Translators: do not translate the "speed|" disambiguation prefix.
1697#. %1$s is the download speed
1698#. %2$s is the upload speed
1699#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:119
1700#, fuzzy, c-format
1701msgid "speed|Down: %1$s, Up: %2$s"
1702msgstr ""
1703"DL: %s\n"
1704"UL: %s"
1705
1706#. download speed
1707#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:122
1708#, c-format
1709msgid "Down: %s"
1710msgstr ""
1711
1712#. upload speed
1713#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:125
1714#, c-format
1715msgid "Up: %s"
1716msgstr ""
1717
1718#. the torrent isn't uploading or downloading
1719#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:128
1720msgid "Idle"
1721msgstr ""
1722
1723#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:141
1724msgid "Paused"
1725msgstr ""
1726
1727#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:145
1728msgid "Waiting to verify local data"
1729msgstr ""
1730
1731#. [0...100]
1732#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:149 ../gtk/tr-torrent.c:248
1733#, c-format
1734msgid "Verifying local data (%.1f%% tested)"
1735msgstr ""
1736
1737#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:158 ../gtk/tr-window.c:616
1738#: ../gtk/tr-window.c:636
1739#, c-format
1740msgid "Ratio: %s"
1741msgstr ""
1742
1743#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:199
1744#, fuzzy, c-format
1745msgid "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peer"
1746msgid_plural "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peers"
1747msgstr[0] "SÅ¥ahuje sa od %i z celkového počtu %i peer"
1748msgstr[1] "SÅ¥ahuje sa od %i z celkového počtu %i peer"
1749msgstr[2] "SÅ¥ahuje sa od %i z celkového počtu %i peer"
1750
1751#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:208 ../gtk/tr-torrent.c:268
1752#, fuzzy, c-format
1753msgid "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peer"
1754msgid_plural "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peers"
1755msgstr[0] "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peer"
1756msgstr[1] "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peer"
1757msgstr[2] "Seeduje sa %d z celkového počtu %d peer"
1758
1759#: ../gtk/tracker-list.c:128
1760msgid "http://"
1761msgstr ""
1762
1763#: ../gtk/tracker-list.c:284
1764msgid "Tier"
1765msgstr ""
1766
1767#: ../gtk/tracker-list.c:296
1768msgid "Announce URL"
1769msgstr ""
1770
1771#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:1
1772#, fuzzy
1773msgid "BitTorrent Client"
1774msgstr "Torrent bol vytvorenÃœ"
1775
1776#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:2
1777msgid "Download and share files over BitTorrent"
1778msgstr ""
1779
1780#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:3
1781#, fuzzy
1782msgid "Transmission BitTorrent Client"
1783msgstr "Torrent bol vytvorenÃœ"
1784
1785#: ../gtk/tr-core.c:965
1786msgid "Transmission Bittorrent Client"
1787msgstr ""
1788
1789#: ../gtk/tr-core.c:966
1790msgid "BitTorrent Activity"
1791msgstr ""
1792
1793#: ../gtk/tr-core.c:974
1794msgid "Disallowing desktop hibernation"
1795msgstr ""
1796
1797#: ../gtk/tr-core.c:976
1798#, c-format
1799msgid "Couldn't disable desktop hibernation: %s"
1800msgstr ""
1801
1802#: ../gtk/tr-core.c:998
1803msgid "Allowing desktop hibernation"
1804msgstr ""
1805
1806#. %1$'d is the number of torrents we're seeding,
1807#. %2$'d is the number of torrents we're downloading,
1808#. %3$s is our download speed,
1809#. %4$s is our upload speed
1810#: ../gtk/tr-icon.c:68
1811#, c-format
1812msgid ""
1813"%1$'d Seeding, %2$'d Downloading\n"
1814"Down: %3$s, Up: %4$s"
1815msgstr ""
1816
1817#: ../gtk/tr-prefs.c:249
1818msgid "Port is <b>open</b>"
1819msgstr ""
1820
1821#: ../gtk/tr-prefs.c:250
1822msgid "Port is <b>closed</b>"
1823msgstr ""
1824
1825#: ../gtk/tr-prefs.c:273
1826msgid "<i>Testing port...</i>"
1827msgstr ""
1828
1829#: ../gtk/tr-prefs.c:299
1830msgid "Adding Torrents"
1831msgstr ""
1832
1833#: ../gtk/tr-prefs.c:302
1834msgid "Automatically _add torrents from:"
1835msgstr ""
1836
1837#: ../gtk/tr-prefs.c:318
1838msgid "Mo_ve source files to Trash"
1839msgstr ""
1840
1841#: ../gtk/tr-prefs.c:348
1842#, c-format
1843msgid "Ignore the %'d _blocklisted peer"
1844msgid_plural "Ignore the %'d _blocklisted peers"
1845msgstr[0] ""
1846msgstr[1] ""
1847
1848#: ../gtk/tr-prefs.c:398
1849#, c-format
1850msgid "Unable to get blocklist."
1851msgstr ""
1852
1853#: ../gtk/tr-prefs.c:409
1854#, c-format
1855msgid "Unable to get blocklist: %s"
1856msgstr ""
1857
1858#: ../gtk/tr-prefs.c:423
1859#, c-format
1860msgid "Uncompressing blocklist..."
1861msgstr ""
1862
1863#: ../gtk/tr-prefs.c:433
1864#, c-format
1865msgid "Parsing blocklist..."
1866msgstr ""
1867
1868#: ../gtk/tr-prefs.c:440
1869#, c-format
1870msgid "Blocklist updated with %'d entries"
1871msgstr ""
1872
1873#: ../gtk/tr-prefs.c:481
1874msgid "Updating Blocklist"
1875msgstr ""
1876
1877#: ../gtk/tr-prefs.c:483
1878msgid "Retrieving blocklist..."
1879msgstr ""
1880
1881#: ../gtk/tr-prefs.c:527
1882msgid "_Update Blocklist"
1883msgstr ""
1884
1885#: ../gtk/tr-prefs.c:540
1886msgid "_Ignore unencrypted peers"
1887msgstr ""
1888
1889#: ../gtk/tr-prefs.c:547
1890msgid "Use peer e_xchange"
1891msgstr ""
1892
1893#: ../gtk/tr-prefs.c:557 ../gtk/tr-prefs.c:835
1894msgid "Listening _port:"
1895msgstr ""
1896
1897#: ../gtk/tr-prefs.c:566
1898msgid "Limits"
1899msgstr ""
1900
1901#: ../gtk/tr-prefs.c:569
1902msgid "Maximum peers _overall:"
1903msgstr ""
1904
1905#: ../gtk/tr-prefs.c:571
1906msgid "Maximum peers per _torrent:"
1907msgstr ""
1908
1909#: ../gtk/tr-prefs.c:583 ../gtk/tr-prefs.c:615 ../gtk/tr-prefs.c:651
1910#: ../gtk/tr-prefs.c:713
1911msgid "Allow"
1912msgstr ""
1913
1914#: ../gtk/tr-prefs.c:585 ../gtk/tr-prefs.c:615
1915msgid "Deny"
1916msgstr ""
1917
1918#: ../gtk/tr-prefs.c:794
1919msgid "Web Interface"
1920msgstr ""
1921
1922#. "enabled" checkbutton
1923#: ../gtk/tr-prefs.c:797
1924msgid "_Enable web interface"
1925msgstr ""
1926
1927#. require authentication
1928#: ../gtk/tr-prefs.c:810
1929msgid "_Require username"
1930msgstr ""
1931
1932#. username
1933#: ../gtk/tr-prefs.c:818 ../gtk/tr-prefs.c:1034
1934msgid "_Username:"
1935msgstr ""
1936
1937#. password
1938#: ../gtk/tr-prefs.c:825 ../gtk/tr-prefs.c:1040
1939msgid "Pass_word:"
1940msgstr ""
1941
1942#: ../gtk/tr-prefs.c:850
1943msgid "Access control list:"
1944msgstr ""
1945
1946#: ../gtk/tr-prefs.c:857
1947msgid "IP addresses may use wildcards, such as 192.168.*.*"
1948msgstr ""
1949
1950#: ../gtk/tr-prefs.c:873
1951msgid "IP Address"
1952msgstr ""
1953
1954#: ../gtk/tr-prefs.c:891
1955msgid "Permission"
1956msgstr ""
1957
1958#: ../gtk/tr-prefs.c:962
1959msgid "HTTP"
1960msgstr ""
1961
1962#: ../gtk/tr-prefs.c:964
1963msgid "SOCKS4"
1964msgstr ""
1965
1966#: ../gtk/tr-prefs.c:966
1967msgid "SOCKS5"
1968msgstr ""
1969
1970#: ../gtk/tr-prefs.c:997
1971msgid "Tracker Proxy"
1972msgstr ""
1973
1974#: ../gtk/tr-prefs.c:999
1975msgid "Connect to tracker via a pro_xy"
1976msgstr ""
1977
1978#: ../gtk/tr-prefs.c:1004
1979msgid "Proxy _server:"
1980msgstr ""
1981
1982#: ../gtk/tr-prefs.c:1012
1983msgid "Proxy _port:"
1984msgstr ""
1985
1986#: ../gtk/tr-prefs.c:1015
1987msgid "Proxy _type:"
1988msgstr ""
1989
1990#: ../gtk/tr-prefs.c:1028
1991msgid "_Authentication is required"
1992msgstr ""
1993
1994#: ../gtk/tr-prefs.c:1063
1995msgid "Router"
1996msgstr ""
1997
1998#: ../gtk/tr-prefs.c:1065
1999msgid "Use UPnP or NAT-PMP port _forwarding from my router"
2000msgstr ""
2001
2002#: ../gtk/tr-prefs.c:1100
2003msgid "Transmission Preferences"
2004msgstr ""
2005
2006#: ../gtk/tr-prefs.c:1115
2007#, fuzzy
2008msgid "Torrents"
2009msgstr "Torrent"
2010
2011#: ../gtk/tr-prefs.c:1124
2012msgid "Network"
2013msgstr ""
2014
2015#: ../gtk/tr-prefs.c:1127
2016msgid "Web"
2017msgstr ""
2018
2019#: ../gtk/tr-torrent.c:211
2020#, fuzzy, c-format
2021msgid "File \"%s\" isn't a valid torrent"
2022msgstr "%s: neplatnÃœ torrent súbor"
2023
2024#: ../gtk/tr-torrent.c:214
2025#, fuzzy, c-format
2026msgid "File \"%s\" is already open"
2027msgstr "%s: torrent je uÅŸ otvorenÃœ"
2028
2029#. [0...100]
2030#: ../gtk/tr-torrent.c:243
2031#, c-format
2032msgid "Waiting to verify local data (%.1f%% tested)"
2033msgstr ""
2034
2035#: ../gtk/tr-torrent.c:254
2036#, c-format
2037msgid "Data not fully available (%.1f%%)"
2038msgstr ""
2039
2040#: ../gtk/tr-torrent.c:256
2041#, c-format
2042msgid "Stalled (%.1f%%)"
2043msgstr ""
2044
2045#. %1$s is # of minutes
2046#. %2$.1f is a percentage of how much of the torrent is done
2047#: ../gtk/tr-torrent.c:262
2048#, fuzzy, c-format
2049msgid "%1$s remaining (%2$.1f%%)"
2050msgstr "Zostáva %s (%.1f%%)"
2051
2052#: ../gtk/tr-torrent.c:274
2053#, c-format
2054msgid "Stopped (%.1f%%)"
2055msgstr "Zastavené (%.1f%%)"
2056
2057#: ../gtk/tr-window.c:150
2058msgid "Torrent"
2059msgstr "Torrent"
2060
2061#: ../gtk/tr-window.c:235
2062#, fuzzy
2063msgid "Total Ratio"
2064msgstr "Pomer"
2065
2066#: ../gtk/tr-window.c:236
2067msgid "Session Ratio"
2068msgstr ""
2069
2070#: ../gtk/tr-window.c:237
2071#, fuzzy
2072msgid "Total Transfer"
2073msgstr "Prenos"
2074
2075#: ../gtk/tr-window.c:238
2076#, fuzzy
2077msgid "Session Transfer"
2078msgstr "Prenos"
2079
2080#. show all torrents
2081#: ../gtk/tr-window.c:423
2082msgid "A_ll"
2083msgstr ""
2084
2085#. show only torrents that have connected peers
2086#: ../gtk/tr-window.c:425
2087#, fuzzy
2088msgid "_Active"
2089msgstr "_Aktivita"
2090
2091#. show only torrents that are trying to download
2092#: ../gtk/tr-window.c:427
2093#, fuzzy
2094msgid "_Downloading"
2095msgstr "SÅ¥ahovanie"
2096
2097#. show only torrents that are trying to upload
2098#: ../gtk/tr-window.c:429
2099#, fuzzy
2100msgid "_Seeding"
2101msgstr "Seeduje sa"
2102
2103#. show only torrents that are paused
2104#: ../gtk/tr-window.c:431
2105msgid "_Paused"
2106msgstr ""
2107
2108#: ../gtk/tr-window.c:590
2109#, fuzzy, c-format
2110msgid "%1$'d of %2$'d Torrent"
2111msgid_plural "%1$'d of %2$'d Torrents"
2112msgstr[0] "Prenos"
2113msgstr[1] "Prenos"
2114msgstr[2] "Prenos"
2115
2116#: ../gtk/tr-window.c:595
2117#, fuzzy, c-format
2118msgid "%'d Torrent"
2119msgid_plural "%'d Torrents"
2120msgstr[0] "Torrent"
2121msgstr[1] "Torrent"
2122msgstr[2] "Torrent"
2123
2124#. Translators: do not translate the "size|" disambiguation prefix.
2125#. %1$s is the size of the data we've downloaded
2126#. %2$s is the size of the data we've uploaded
2127#: ../gtk/tr-window.c:624 ../gtk/tr-window.c:632
2128#, fuzzy, c-format
2129msgid "size|Down: %1$s, Up: %2$s"
2130msgstr ""
2131"DL: %s\n"
2132"UL: %s"
2133
2134#: ../gtk/tr-window.c:687
2135#, c-format
2136msgid "Tracker will allow requests in %s"
2137msgstr ""
2138
2139#: ../gtk/util.c:83
2140#, c-format
2141msgid "%'u byte"
2142msgid_plural "%'u bytes"
2143msgstr[0] ""
2144msgstr[1] ""
2145
2146#: ../gtk/util.c:88
2147#, c-format
2148msgid "%'.1f KB"
2149msgstr ""
2150
2151#: ../gtk/util.c:91
2152#, c-format
2153msgid "%'.1f MB"
2154msgstr ""
2155
2156#: ../gtk/util.c:94
2157#, c-format
2158msgid "%'.1f GB"
2159msgstr ""
2160
2161#. 0.0 KB to 999.9 KB
2162#: ../gtk/util.c:107
2163#, c-format
2164msgid "%'.1f KB/s"
2165msgstr ""
2166
2167#. 0.98 MB to 99.99 MB
2168#: ../gtk/util.c:109
2169#, c-format
2170msgid "%'.2f MB/s"
2171msgstr ""
2172
2173#. 100.0 MB to 999.9 MB
2174#: ../gtk/util.c:111
2175#, c-format
2176msgid "%'.1f MB/s"
2177msgstr ""
2178
2179#. insane speeds
2180#: ../gtk/util.c:113
2181#, c-format
2182msgid "%'.2f GB/s"
2183msgstr ""
2184
2185#: ../gtk/util.c:132
2186#, fuzzy, c-format
2187msgid "%'d day"
2188msgid_plural "%'d days"
2189msgstr[0] "dní"
2190msgstr[1] "deň"
2191msgstr[2] "dni"
2192
2193#: ../gtk/util.c:133
2194#, c-format
2195msgid "%'d hour"
2196msgid_plural "%'d hours"
2197msgstr[0] ""
2198msgstr[1] ""
2199
2200#: ../gtk/util.c:134
2201#, c-format
2202msgid "%'d minute"
2203msgid_plural "%'d minutes"
2204msgstr[0] ""
2205msgstr[1] ""
2206
2207#: ../gtk/util.c:135
2208#, c-format
2209msgid "%'d second"
2210msgid_plural "%'d seconds"
2211msgstr[0] ""
2212msgstr[1] ""
2213
2214#: ../gtk/util.c:312
2215#, c-format
2216msgid "The torrent file \"%s\" contains invalid data."
2217msgstr ""
2218
2219#: ../gtk/util.c:313
2220#, c-format
2221msgid "The torrent file \"%s\" is already in use."
2222msgstr ""
2223
2224#: ../gtk/util.c:314
2225#, c-format
2226msgid "The torrent file \"%s\" encountered an unknown error."
2227msgstr ""
2228
2229#: ../gtk/util.c:324
2230msgid "Error opening torrent"
2231msgstr ""
2232
2233#. did caller give us an uninitialized val?
2234#: ../libtransmission/bencode.c:865
2235msgid "Invalid metadata"
2236msgstr ""
2237
2238#: ../libtransmission/blocklist.c:99
2239#, c-format
2240msgid "Blocklist \"%s\" contains %'u entries"
2241msgstr ""
2242
2243#: ../libtransmission/blocklist.c:277
2244#, c-format
2245msgid "Blocklist \"%1$s\" updated with %2$'d entries"
2246msgstr ""
2247
2248#. %s is the torrent name
2249#: ../libtransmission/fastresume.c:649 ../libtransmission/fastresume.c:660
2250msgid "Couldn't read resume file"
2251msgstr ""
2252
2253#: ../libtransmission/fdlimit.c:362 ../libtransmission/net.c:105
2254#, fuzzy, c-format
2255msgid "Couldn't create socket: %s"
2256msgstr "zlyhalo vytvorenie soketu: %s"
2257
2258#: ../libtransmission/makemeta.c:57
2259#, fuzzy, c-format
2260msgid "Torrent Creator is skipping file \"%s\": %s"
2261msgstr ""
2262"Zlyhalo uzamknutie súboru %s\n"
2263"%s"
2264
2265#: ../libtransmission/metainfo.c:283 ../libtransmission/metainfo.c:305
2266#: ../libtransmission/metainfo.c:374 ../libtransmission/metainfo.c:386
2267#: ../libtransmission/metainfo.c:393 ../libtransmission/metainfo.c:556
2268#: ../libtransmission/metainfo.c:568 ../libtransmission/metainfo.c:590
2269#: ../libtransmission/metainfo.c:599
2270#, c-format
2271msgid "Invalid metadata entry \"%s\""
2272msgstr ""
2273
2274#: ../libtransmission/metainfo.c:332 ../libtransmission/metainfo.c:376
2275#: ../libtransmission/metainfo.c:388 ../libtransmission/metainfo.c:558
2276#: ../libtransmission/metainfo.c:592 ../libtransmission/metainfo.c:601
2277#, c-format
2278msgid "Missing metadata entry \"%s\""
2279msgstr ""
2280
2281#: ../libtransmission/metainfo.c:416 ../libtransmission/metainfo.c:425
2282#, fuzzy
2283msgid "Torrent is corrupt"
2284msgstr "Cesta k súboru s torrentom"
2285
2286#: ../libtransmission/metainfo.c:630
2287msgid "Invalid or missing metadata entries \"length\" and \"files\""
2288msgstr ""
2289
2290#: ../libtransmission/natpmp.c:35
2291msgid "Port Forwarding (NAT-PMP)"
2292msgstr ""
2293
2294#: ../libtransmission/natpmp.c:71
2295#, c-format
2296msgid "%s succeeded (%d)"
2297msgstr ""
2298
2299#: ../libtransmission/natpmp.c:132
2300#, c-format
2301msgid "Found public address \"%s\""
2302msgstr ""
2303
2304#: ../libtransmission/natpmp.c:159
2305#, c-format
2306msgid "no longer forwarding port %d"
2307msgstr ""
2308
2309#: ../libtransmission/natpmp.c:195
2310#, c-format
2311msgid "Port %d forwarded successfully"
2312msgstr ""
2313
2314#: ../libtransmission/net.c:145
2315#, c-format
2316msgid "Couldn't connect socket %d to %s, port %d (errno %d - %s)"
2317msgstr ""
2318
2319#: ../libtransmission/net.c:181
2320#, c-format
2321msgid "Couldn't bind port %d: %s"
2322msgstr ""
2323
2324#: ../libtransmission/port-forwarding.c:41
2325msgid "Port Forwarding"
2326msgstr ""
2327
2328#. we're in the process of trying to set up port forwarding
2329#: ../libtransmission/port-forwarding.c:72
2330#, fuzzy
2331msgid "Starting"
2332msgstr "_SpustiÅ¥"
2333
2334#. we've successfully forwarded the port
2335#: ../libtransmission/port-forwarding.c:74
2336#, fuzzy
2337msgid "Forwarded"
2338msgstr "Stiahnuté"
2339
2340#. we're cancelling the port forwarding
2341#: ../libtransmission/port-forwarding.c:76
2342#, fuzzy
2343msgid "Stopping"
2344msgstr "Zastavuje sa..."
2345
2346#. the port isn't forwarded
2347#: ../libtransmission/port-forwarding.c:78
2348#, fuzzy
2349msgid "Not forwarded"
2350msgstr "Stiahnuté"
2351
2352#: ../libtransmission/port-forwarding.c:99 ../libtransmission/torrent.c:1201
2353#, c-format
2354msgid "State changed from \"%1$s\" to \"%2$s\""
2355msgstr ""
2356
2357#: ../libtransmission/port-forwarding.c:109
2358#, c-format
2359msgid "Closing port %d"
2360msgstr ""
2361
2362#: ../libtransmission/port-forwarding.c:120
2363#, c-format
2364msgid "Opened port %d to listen for incoming peer connections"
2365msgstr ""
2366
2367#: ../libtransmission/port-forwarding.c:125
2368#, c-format
2369msgid ""
2370"Couldn't open port %d to listen for incoming peer connections (errno %d - %s)"
2371msgstr ""
2372
2373#: ../libtransmission/port-forwarding.c:163
2374#, fuzzy
2375msgid "Stopped"
2376msgstr "Zas_taviÅ¥"
2377
2378#. first %s is the application name
2379#. second %s is the version number
2380#: ../libtransmission/session.c:272
2381#, c-format
2382msgid "%s %s started"
2383msgstr ""
2384
2385#: ../libtransmission/session.c:629
2386#, c-format
2387msgid "Loaded %d torrents"
2388msgstr ""
2389
2390#: ../libtransmission/torrent.c:194
2391#, c-format
2392msgid "Got %d peers from tracker"
2393msgstr ""
2394
2395#: ../libtransmission/torrent.c:208
2396#, c-format
2397msgid "Tracker warning: \"%s\""
2398msgstr ""
2399
2400#: ../libtransmission/torrent.c:214
2401#, c-format
2402msgid "Tracker error: \"%s\""
2403msgstr ""
2404
2405#. Translators: this is a minor point that's safe to skip over, but FYI:
2406#. "Complete" and "Done" are specific, different terms in Transmission:
2407#. "Complete" means we've downloaded every file in the torrent.
2408#. "Done" means we're done downloading the files we wanted, but NOT all that exist
2409#: ../libtransmission/torrent.c:1154
2410#, fuzzy
2411msgid "Done"
2412msgstr "StiahnuÅ¥"
2413
2414#: ../libtransmission/torrent.c:1155
2415#, fuzzy
2416msgid "Complete"
2417msgstr "Dokončené"
2418
2419#: ../libtransmission/torrent.c:1156
2420#, fuzzy
2421msgid "Incomplete"
2422msgstr "Dokončené"
2423
2424#: ../libtransmission/upnp.c:25
2425msgid "Port Forwarding (UPnP)"
2426msgstr ""
2427
2428#: ../libtransmission/upnp.c:93
2429#, c-format
2430msgid "Found Internet Gateway Device \"%s\""
2431msgstr ""
2432
2433#: ../libtransmission/upnp.c:94
2434#, c-format
2435msgid "Local Address is \"%s\""
2436msgstr ""
2437
2438#: ../libtransmission/upnp.c:118
2439#, c-format
2440msgid "Stopping port forwarding through \"%s\", service \"%s\""
2441msgstr ""
2442
2443#: ../libtransmission/upnp.c:147
2444#, c-format
2445msgid ""
2446"Port forwarding through \"%s\", service \"%s\".  (local address: %s:%d)"
2447msgstr ""
2448
2449#: ../libtransmission/upnp.c:150
2450msgid "Port forwarding successful!"
2451msgstr ""
2452
2453#: ../libtransmission/utils.c:438
2454msgid "Not a regular file"
2455msgstr ""
2456
2457#: ../libtransmission/utils.c:452
2458#, fuzzy
2459msgid "Memory allocation failed"
2460msgstr "Zlyhalo vytvorenie torrentu."
2461
2462#: ../libtransmission/utils.c:524
2463#, c-format
2464msgid "File \"%s\" is in the way"
2465msgstr ""
2466
2467#: ../libtransmission/utils.c:591
2468#, fuzzy
2469msgid "No error"
2470msgstr "Chyba"
2471
2472#: ../libtransmission/utils.c:594
2473msgid "Unspecified error"
2474msgstr ""
2475
2476#: ../libtransmission/utils.c:596
2477msgid "Assert error"
2478msgstr ""
2479
2480#: ../libtransmission/utils.c:599
2481msgid "Destination folder doesn't exist"
2482msgstr ""
2483
2484#: ../libtransmission/utils.c:609
2485msgid "A torrent with this name and destination folder already exists."
2486msgstr ""
2487
2488#: ../libtransmission/utils.c:611
2489msgid "Checksum failed"
2490msgstr ""
2491
2492#: ../libtransmission/utils.c:613
2493msgid "Unspecified I/O error"
2494msgstr ""
2495
2496#: ../libtransmission/utils.c:616
2497#, fuzzy
2498msgid "Tracker error"
2499msgstr "Tracker"
2500
2501#: ../libtransmission/utils.c:618
2502#, fuzzy
2503msgid "Tracker warning"
2504msgstr "Tracker"
2505
2506#: ../libtransmission/utils.c:621
2507msgid "Peer sent a bad message"
2508msgstr ""
2509
2510#: ../libtransmission/utils.c:624
2511msgid "Unknown error"
2512msgstr ""
2513
2514#: ../libtransmission/verify.c:137
2515#, fuzzy
2516msgid "Verifying torrent"
2517msgstr "Torrent"
2518
2519#: ../libtransmission/verify.c:170
2520#, fuzzy
2521msgid "Queued for verification"
2522msgstr "Nie je moÅŸné otvoriÅ¥ \"%s\" pre zápis: %s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.