source: trunk/po/sv.po @ 6433

Last change on this file since 6433 was 6433, checked in by charles, 13 years ago

(gtk) update translations from launchpad for 1.30

  • Property svn:keywords set to Date Rev Author Id
File size: 54.3 KB
Line 
1# Swedish translation of Transmission.
2# Copyright (C) 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the transmission package.
4# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2007, 2008.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: transmission\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2008-07-19 14:55-0500\n"
11"PO-Revision-Date: 2008-07-27 13:58+0000\n"
12"Last-Translator: Daniel Nylander <yeager@ubuntu.com>\n"
13"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18"X-Launchpad-Export-Date: 2008-08-06 01:00+0000\n"
19"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
20
21#~ msgid "Bad IPC protocol version"
22#~ msgstr "Felaktig IPC-protokollversion"
23
24#~ msgid "_Quit Immediately"
25#~ msgstr "Avsluta _omedelbart"
26
27#~ msgid "Preferences"
28#~ msgstr "InstÀllningar"
29
30#~ msgid ""
31#~ "Failed to open the file %s for writing:\n"
32#~ "%s"
33#~ msgstr ""
34#~ "Misslyckades med att öppna filen %s för skrivning:\n"
35#~ "%s"
36
37#~ msgid ""
38#~ "Failed to create the directory %s:\n"
39#~ "%s"
40#~ msgstr ""
41#~ "Misslyckades med att skapa katalogen %s:\n"
42#~ "%s"
43
44#~ msgid ""
45#~ "Failed to open the file %s for reading:\n"
46#~ "%s"
47#~ msgstr ""
48#~ "Misslyckades med att öppna filen %s för lÀsning:\n"
49#~ "%s"
50
51#~ msgid ""
52#~ "Error while reading from the file %s:\n"
53#~ "%s"
54#~ msgstr ""
55#~ "Fel vid lÀsning från filen %s:\n"
56#~ "%s"
57
58#~ msgid ""
59#~ "Error while writing to the file %s:\n"
60#~ "%s"
61#~ msgstr ""
62#~ "Fel vid skrivning till filen %s:\n"
63#~ "%s"
64
65#~ msgid ""
66#~ "Failed to rename the file %s to %s:\n"
67#~ "%s"
68#~ msgstr ""
69#~ "Misslyckades med att byta namn på filen %s till %s:\n"
70#~ "%s"
71
72#~ msgid "Choose a download directory"
73#~ msgstr "VÀlj en hÀmtningskatalog"
74
75#~ msgid "?"
76#~ msgstr "?"
77
78#~ msgid "  fnord    fnord  "
79#~ msgstr "  fnord    fnord  "
80
81#~ msgid "Info"
82#~ msgstr "Info"
83
84#~ msgid "Restrict the download rate"
85#~ msgstr "BegrÀnsa hÀmtningshastigheten"
86
87#~ msgid "Speed in KiB/sec for restricted download rate"
88#~ msgstr "Hastighet i KiB/s för begrÀnsad hÀmtningshastighet"
89
90#~ msgid "Restrict the upload rate"
91#~ msgstr "BegrÀnsa sÀndningshastigheten"
92
93#~ msgid "Speed in KiB/sec for restricted upload rate"
94#~ msgstr "Hastighet i KiB/s för begrÀnsad sÀndningshastighet"
95
96#~ msgid ""
97#~ "When adding a torrent, always prompt for a directory to download data files "
98#~ "into"
99#~ msgstr ""
100#~ "NÀr en torrent-fil lÀggs till, fråga alltid efter en katalog att hÀmta ner "
101#~ "datafilerna till"
102
103#~ msgid "Attempt to bypass NAT or firewall to allow incoming peer connections"
104#~ msgstr ""
105#~ "Försök att kringgå NAT eller brandvÀgg för att tillåta inkommande "
106#~ "klientanslutningar"
107
108#~ msgid ""
109#~ "Perform Azureus or µTorrent compatible peer exchange with any peers which "
110#~ "support it"
111#~ msgstr ""
112#~ "Genomför Azureus eller µTorrent-kompatibelt klientutbyte med alla parter som "
113#~ "har stöd för det"
114
115#~ msgid "Use a system tray / dock / notification area icon"
116#~ msgstr "AnvÀnd en ikon för meddelandefÀlt / docka / notifieringsyta"
117
118#~ msgid "Confirm _quit"
119#~ msgstr "BekrÀfta a_vslut"
120
121#~ msgid "Prompt for confirmation when quitting"
122#~ msgstr "Fråga efter bekrÀftelse nÀr programmet avslutas"
123
124#~ msgid "For torrents added _normally:"
125#~ msgstr "För torrent-filer som lagts till _normalt:"
126
127#~ msgid "Torrent files added via the toolbar, popup menu, and drag-and-drop"
128#~ msgstr ""
129#~ "Torrent-filer som lagts till via verktygsraden, popupmeny och dra-och-slÀpp"
130
131#~ msgid ""
132#~ "For torrents added e_xternally\n"
133#~ "(via the command-line):"
134#~ msgstr ""
135#~ "För torrent-filer som lagts till e_xternt\n"
136#~ "(via kommandoraden):"
137
138#~ msgid "Use the torrent file where it is"
139#~ msgstr "AnvÀnd torrent-filen dÀr den finns"
140
141#~ msgid "Keep a copy of the torrent file"
142#~ msgstr "Behåll en kopia av torrent-filen"
143
144#~ msgid "Keep a copy and remove the original"
145#~ msgstr "Behåll en kopia och ta bort originalet"
146
147#~ msgid "B"
148#~ msgstr "B"
149
150#~ msgid "KiB"
151#~ msgstr "KiB"
152
153#~ msgid "MiB"
154#~ msgstr "MiB"
155
156#~ msgid "GiB"
157#~ msgstr "GiB"
158
159#~ msgid "TiB"
160#~ msgstr "TiB"
161
162#~ msgid "PiB"
163#~ msgstr "PiB"
164
165#~ msgid "EiB"
166#~ msgstr "EiB"
167
168#~ msgid "%i %s"
169#~ msgstr "%i %s"
170
171#~ msgid "%i %s %i %s"
172#~ msgstr "%i %s %i %s"
173
174#~ msgid "N/A"
175#~ msgstr "-"
176
177#~ msgid "∞"
178#~ msgstr "∞"
179
180#~ msgid "Sort by _Date Added"
181#~ msgstr "Sortera efter adderings_datum"
182
183#~ msgid "Torrent Information"
184#~ msgstr "Torrent-information"
185
186#, fuzzy
187#~ msgid "Private Torrent: PEX disabled"
188#~ msgstr "Privat torrent, PEX inaktiverat"
189
190#, fuzzy
191#~ msgid "Torrent file"
192#~ msgstr "Torrent-filer"
193
194#, fuzzy
195#~ msgid "IPC parse error"
196#~ msgstr "Tolkningsfel i IPC-protokoll"
197
198#~ msgid "IPC parsing failed: %s"
199#~ msgstr "IPC-tolkning misslyckades: %s"
200
201#~ msgid "File _Type"
202#~ msgstr "Fil_typ"
203
204#~ msgid "Commen_t"
205#~ msgstr "Kommen_tar"
206
207#, fuzzy
208#~ msgid "Couldn't write file \"%s\": %s"
209#~ msgstr "Fel vid skrivning till \"%s\": %s"
210
211#, fuzzy
212#~ msgid "Set the verbosity level"
213#~ msgstr "VÀlj filternivån för felsökning."
214
215#, fuzzy
216#~ msgid "_Trash original torrent file"
217#~ msgstr "inte en giltig torrent-fil"
218
219#, fuzzy
220#~ msgid "Destination"
221#~ msgstr "Sessionsförhållande"
222
223#, fuzzy
224#~ msgid "Select Torrents"
225#~ msgstr "Publik torrent"
226
227#~ msgid "Program started %d times"
228#~ msgstr "Program startat %d gånger"
229
230#, fuzzy
231#~ msgid "_Trash original torrent files"
232#~ msgstr "inte en giltig torrent-fil"
233
234#, fuzzy
235#~ msgid "Torrent is empty"
236#~ msgstr "FilsökvÀg för torrent"
237
238#~ msgid "Speed Limits"
239#~ msgstr "HastighetsbegrÀnsning"
240
241#, fuzzy
242#~ msgid "Error reading \"%s\": %s"
243#~ msgstr "Fel vid skrivning till \"%s\": %s"
244
245#, fuzzy
246#~ msgid "Too many open files"
247#~ msgstr "Torrent-filer"
248
249#, fuzzy
250#~ msgid "Torrent has no files."
251#~ msgstr "Torrent-filer"
252
253#, fuzzy
254#~ msgid "Torrent is zero bytes long."
255#~ msgstr "torrent Àr redan öppnad"
256
257#, fuzzy
258#~ msgid "Couldn't create socket of type %d"
259#~ msgstr "Misslyckades med att skapa uttag: %s"
260
261#, fuzzy
262#~ msgid "_Open"
263#~ msgstr "Alterna_tiv"
264
265#, fuzzy
266#~ msgid "Open an existing torrent"
267#~ msgstr "Öppna torrentfil"
268
269#~ msgid "_Remove"
270#~ msgstr "_Ta bort"
271
272#~ msgid "_Close"
273#~ msgstr "_StÀng"
274
275#~ msgid "_About Transmission"
276#~ msgstr "_Om Transmission"
277
278#, fuzzy
279#~ msgid "Created by"
280#~ msgstr "Skapad av"
281
282#, fuzzy
283#~ msgid "Downloaded data"
284#~ msgstr "HÀmtat data"
285
286#, fuzzy
287#~ msgid "Torrent file name"
288#~ msgstr "Filnamn för torrent"
289
290#, fuzzy
291#~ msgid "Limit _download speed to:"
292#~ msgstr "_BegrÀnsa hÀmtningshastighet"
293
294#, fuzzy
295#~ msgid "KiB/s"
296#~ msgstr "%d KiB/s"
297
298#, fuzzy
299#~ msgid "Limit _upload speed to:"
300#~ msgstr "Be_grÀnsa sÀndningshastighet"
301
302#, fuzzy
303#~ msgid "peers"
304#~ msgstr "Klienter"
305
306#~ msgid "This will close all active torrents."
307#~ msgstr "Det hÀr kommer att stÀnga alla aktiva torrentfiler."
308
309#, fuzzy
310#~ msgid "Delete torrent?"
311#~ msgid_plural "Delete torrents?"
312#~ msgstr[0] "Publik torrent"
313#~ msgstr[1] "Publik torrent"
314
315#~ msgid "Failed to create socket: %s"
316#~ msgstr "Misslyckades med att skapa uttag: %s"
317
318#~ msgid "Failed to connect to %s: %s"
319#~ msgstr "Misslyckades med att ansluta till %s: %s"
320
321#~ msgid "Failed to set up socket: %s"
322#~ msgstr "Misslyckades med att konfigurera uttag: %s"
323
324#~ msgid "File"
325#~ msgid_plural "Files"
326#~ msgstr[0] "Fil"
327#~ msgstr[1] "Filer"
328
329#~ msgid "Directory"
330#~ msgstr "Katalog"
331
332#~ msgid "Error writing to \"%s\": %s"
333#~ msgstr "Fel vid skrivning till \"%s\": %s"
334
335#, fuzzy
336#~ msgid "Download _to:"
337#~ msgstr "HÀmta:"
338
339#~ msgid "Cumulative"
340#~ msgstr "VÀxande"
341
342#~ msgid "Ratio: %s, "
343#~ msgstr "Förhållande: %s, "
344
345#, fuzzy
346#~ msgid "Windows"
347#~ msgstr "Felsökningsfönster"
348
349#, fuzzy
350#~ msgid "Show an _icon in the system tray"
351#~ msgstr "Visa en ikon i m_eddelandefÀltet"
352
353#~ msgid "Uploading to %d of %d peer"
354#~ msgid_plural "Uploading to %d of %d peers"
355#~ msgstr[0] "Skickar till %d av %d klient"
356#~ msgstr[1] "Skickar till %d av %d klienter"
357
358#~ msgid "Seeding to %d of %d peer"
359#~ msgid_plural "Seeding to %d of %d peers"
360#~ msgstr[0] "Distribuerar till %d av %d klient"
361#~ msgstr[1] "Distribuerar till %d av %d klienter"
362
363#~ msgid "Unrecognized state: %d"
364#~ msgstr "OkÀnt tillstånd: %d"
365
366#~ msgid "%d Transfer"
367#~ msgid_plural "%d Transfers"
368#~ msgstr[0] "%d överföring"
369#~ msgstr[1] "%d överföringar"
370
371#~ msgid "Down: %s  Up: %s"
372#~ msgstr "Ner: %s  Upp: %s"
373
374#~ msgid "ZiB"
375#~ msgstr "ZiB"
376
377#~ msgid "YiB"
378#~ msgstr "YiB"
379
380#~ msgid "sec"
381#~ msgid_plural "secs"
382#~ msgstr[0] "sekund"
383#~ msgstr[1] "sekunder"
384
385#~ msgid "min"
386#~ msgid_plural "mins"
387#~ msgstr[0] "minut"
388#~ msgstr[1] "minuter"
389
390#~ msgid "hr"
391#~ msgid_plural "hrs"
392#~ msgstr[0] "timme"
393#~ msgstr[1] "timmar"
394
395#~ msgid "Transfer files via Peer to Peer"
396#~ msgstr "Överför filer via \"Peer to Peer\""
397
398#~ msgid "_Priority"
399#~ msgstr "_Prioritet"
400
401#~ msgid "Create _New Torrent"
402#~ msgstr "Skapa _ny torrent"
403
404#~ msgid "Torrent creation aborted."
405#~ msgstr "Skapandet av torrent avbröts."
406
407#~ msgid "Making Torrent..."
408#~ msgstr "Skapar torrent..."
409
410#, fuzzy
411#~ msgid "Downloading from %d of %d connected peers"
412#~ msgstr "HÀmtar från %i av %i klient"
413
414#, fuzzy
415#~ msgid "Seeding to %d of %d connected peers"
416#~ msgstr "Distribuerar till %d av %d klient"
417
418#~ msgid "Downloading"
419#~ msgstr "HÀmtar"
420
421#~ msgid "DL Rate"
422#~ msgstr "HÀmtningshastighet"
423
424#~ msgid "Uploading"
425#~ msgstr "Skickar"
426
427#~ msgid "UL Rate"
428#~ msgstr "SÀndningshastighet"
429
430#, fuzzy
431#~ msgid "Refusing to send data to peer"
432#~ msgstr "Distribuerar till %d av %d klient"
433
434#~ msgid "Added:"
435#~ msgstr "Lade till:"
436
437#~ msgid "_Peers"
438#~ msgstr "_Klienter"
439
440#~ msgid "_Files"
441#~ msgstr "_Filer"
442
443#~ msgid "Downloads"
444#~ msgstr "HÀmtningar"
445
446#~ msgid "P_rompt for download directory"
447#~ msgstr "Fråga e_fter hÀmtningskatalog"
448
449#~ msgid "For torrents added from _command-line:"
450#~ msgstr "För torrentfiler som lagts till via _kommandoraden:"
451
452#~ msgid "Global maximum connected peers:"
453#~ msgstr "AllmÀnt maximalt antal anslutna klienter:"
454
455#~ msgid "_Automatically map port"
456#~ msgstr "Mappa port _automatiskt"
457
458#~ msgid "NAT traversal uses either NAT-PMP or UPnP"
459#~ msgstr "NAT-traversering anvÀnder antingen NAT-PMP eller UPnP"
460
461#, fuzzy
462#~ msgid "%d of %d Transfers"
463#~ msgstr "Överföring"
464
465#, fuzzy
466#~ msgid "%d Transfers"
467#~ msgstr "Överföring"
468
469#~ msgid "Ratio: %.1f"
470#~ msgstr "Förhållande: %.1f"
471
472#~ msgid "Show _Debug Window"
473#~ msgstr "Visa _felsökningsfönstret"
474
475#~ msgid "Corrupt DL"
476#~ msgstr "Skadad hÀmtning"
477
478#~ msgid "Maximum _Upload Speed (KiB/s)"
479#~ msgstr "Maximal _sÀndningshastighet (KiB/s)"
480
481#~ msgid "Maximum _Download Speed (KiB/s)"
482#~ msgstr "Maximal _hÀmtningshastighet (KiB/s)"
483
484#~ msgid "Download Di_rectory"
485#~ msgstr "HÀmtningskata_log"
486
487#~ msgid "_Automatic Port Mapping via NAT-PMP or UPnP"
488#~ msgstr "Au_tomatisk portmappning via NAT-PMP eller UPnP"
489
490#~ msgid "Total DL: %s"
491#~ msgstr "Total hÀmtning: %s"
492
493#~ msgid "Total UL: %s"
494#~ msgstr "Total sÀndning: %s"
495
496#~ msgid "Re_check"
497#~ msgstr "Kontrollera _igen"
498
499#~ msgid "Edit _Preferences"
500#~ msgstr "Redigera _instÀllningar"
501
502#~ msgid "_Torrent Info"
503#~ msgstr "_Torrent-information"
504
505#~ msgid "Show / Hide _Transmission"
506#~ msgstr "Visa / Dölj _Transmission"
507
508#~ msgid "failed to set up IPC: %s\n"
509#~ msgstr "misslyckades med att konfigurera IPC: %s\n"
510
511#~ msgid "bad IPC protocol version\n"
512#~ msgstr "felaktig version av IPC-protokollet\n"
513
514#~ msgid "IPC protocol parse error\n"
515#~ msgstr "Tolkningsfel i IPC-protokoll\n"
516
517#~ msgid "IPC parsing failed: %s\n"
518#~ msgstr "IPC-tolkning misslyckades: %s\n"
519
520#~ msgid ""
521#~ "usage: %s [-hpq] [files...]\n"
522#~ "\n"
523#~ "Transmission %s http://transmission.m0k.org/\n"
524#~ "A free, lightweight BitTorrent client with a simple, intuitive interface\n"
525#~ "\n"
526#~ "  -h --help    display this message and exit\n"
527#~ "  -p --paused  start with all torrents paused\n"
528#~ "  -q --quit    request that the running %s instance quit\n"
529#~ "\n"
530#~ "Only one instance of %s may run at one time. Multiple\n"
531#~ "torrent files may be loaded at startup by adding them to the command\n"
532#~ "line. If %s is already running, those torrents will be\n"
533#~ "opened in the running instance.\n"
534#~ msgstr ""
535#~ "anvÀndning: %s [-hpq] [filer...]\n"
536#~ "\n"
537#~ "Transmission %s http://transmission.m0k.org/\n"
538#~ "En fri, lÀttviktig BitTorrent-klient med ett enkelt och intuitivt "
539#~ "grÀnssnitt\n"
540#~ "\n"
541#~ "  -h --help    visa det hÀr meddelandet och avsluta\n"
542#~ "  -p --paused  starta med alla torrent-filer i pausat tillstÃ¥nd\n"
543#~ "  -q --quit    begÀr att den körande %s-instansen avslutas\n"
544#~ "\n"
545#~ "Endast en instans av %s kan köras samtidigt. Flera torrent-filer\n"
546#~ "kan lÀsas in vid uppstart genom att lÀgga till dem på kommandoraden.\n"
547#~ "Om %s redan körs kommer dessa torrent-filer att öppnas i den\n"
548#~ "körande instansen.\n"
549
550#~ msgid "file"
551#~ msgid_plural "files"
552#~ msgstr[0] "fil"
553#~ msgstr[1] "filer"
554
555#~ msgid "piece"
556#~ msgid_plural "pieces"
557#~ msgstr[0] "del"
558#~ msgstr[1] "delar"
559
560#~ msgid "Make a New Torrent"
561#~ msgstr "Gör en ny torrent"
562
563#~ msgid "File or Directory to Add to the New Torrent"
564#~ msgstr "Fil eller katalog att lÀgga till i ny torrent"
565
566#~ msgid "Clear"
567#~ msgstr "Töm"
568
569#~ msgid "Torrent Inspector"
570#~ msgstr "Torrentinspekterare"
571
572#~ msgid "Maximum _upload speed:"
573#~ msgstr "Maximal _sÀndningshastighet:"
574
575#~ msgid "Destination directory for downloaded data files"
576#~ msgstr "Målkatalog för hÀmtade datafiler"
577
578#~ msgid "Show Message _Log"
579#~ msgstr "Visa meddelande_logg"
580
581#~ msgid "Handshaking"
582#~ msgstr "Handskakning"
583
584#~ msgid "Transmission Support Folder"
585#~ msgstr "Stödmapp för Transmission"
586
587#, fuzzy
588#~ msgid "Completeness"
589#~ msgstr "Kompletthet:"
590
591#~ msgid "%s/s"
592#~ msgstr "%s/s"
593
594#~ msgid "Limit _Download Speed (KiB/s):"
595#~ msgstr "BegrÀnsa _hÀmtningshastighet (KiB/s):"
596
597#~ msgid "Limit _Upload Speed (KiB/s):"
598#~ msgstr "BegrÀnsa _sÀndningshastighet (KiB/s):"
599
600#~ msgid "Stopping..."
601#~ msgstr "Stoppar..."
602
603#~ msgid "&Seeding"
604#~ msgstr "&Distribuerar"
605
606#~ msgid "&Leeching"
607#~ msgstr "&HÀmtar"
608
609#~ msgid "%d (%d)"
610#~ msgstr "%d (%d)"
611
612#~ msgid "Checking Files (%.0f)"
613#~ msgstr "Kontrollerar filer (%.0f)"
614
615#~ msgid "Waiting to Check"
616#~ msgstr "VÀntar på kontroll"
617
618#~ msgid "#"
619#~ msgstr "#"
620
621#~ msgid "ETA"
622#~ msgstr "FÀrdig om"
623
624#~ msgid "Received"
625#~ msgstr "Mottaget"
626
627#~ msgid "Sent"
628#~ msgstr "Skickat"
629
630#~ msgid "Size"
631#~ msgstr "Storlek"
632
633#~ msgid "Time Elapsed"
634#~ msgstr "Återgången tid"
635
636#~ msgid "Time Remaining"
637#~ msgstr "Återstående tid"
638
639#~ msgid "Download Speed"
640#~ msgstr "HÀmtningshastighet"
641
642#~ msgid "Download Speed Limit"
643#~ msgstr "HastighetsgrÀns för hÀmtning"
644
645#~ msgid "Upload Speed"
646#~ msgstr "SÀndningshastighet"
647
648#~ msgid "Upload Speed Limit"
649#~ msgstr "HastighetsgrÀns för sÀndning"
650
651#~ msgid "pause"
652#~ msgstr "pause"
653
654#~ msgid "pauses all the torrents on startup"
655#~ msgstr "pausar alla torrentfiler vid uppstart"
656
657#~ msgid "An instance of Xmission is already running."
658#~ msgstr "En annan instans av Xmission kör redan."
659
660#~ msgid "p"
661#~ msgstr "p"
662
663#~ msgid "Total DL: "
664#~ msgstr "Total hÀmtning: "
665
666#~ msgid "Total UL: "
667#~ msgstr "Total sÀndning: "
668
669#~ msgid "Upload: "
670#~ msgstr "Skicka: "
671
672#: ../gtk/actions.c:47
673msgid "Sort by _Activity"
674msgstr "Sortera efter _aktivitet"
675
676#: ../gtk/actions.c:48
677msgid "Sort by _Name"
678msgstr "Sortera efter _namn"
679
680#: ../gtk/actions.c:49
681msgid "Sort by _Progress"
682msgstr "Sortera efter _förlopp"
683
684#: ../gtk/actions.c:50
685msgid "Sort by _Ratio"
686msgstr "Sortera efter för_hÃ¥llande"
687
688#: ../gtk/actions.c:51
689msgid "Sort by _State"
690msgstr "Sortera efter _tillstÃ¥nd"
691
692#: ../gtk/actions.c:52
693msgid "Sort by _Tracker"
694msgstr "Sortera efter _bevakare"
695
696#: ../gtk/actions.c:53
697msgid "Sort by A_ge"
698msgstr "Sortera efter _Ã¥lder"
699
700#: ../gtk/actions.c:70
701msgid "_Main Window"
702msgstr "_Huvudfönster"
703
704#: ../gtk/actions.c:72
705msgid "Message _Log"
706msgstr "Meddelande_logg"
707
708#: ../gtk/actions.c:86
709msgid "_Minimal View"
710msgstr "_Minimal vy"
711
712#: ../gtk/actions.c:88
713msgid "_Reverse Sort Order"
714msgstr "_OmvÀnd sorteringsordning"
715
716#: ../gtk/actions.c:90
717msgid "_Filterbar"
718msgstr "_Filterrad"
719
720#: ../gtk/actions.c:92
721msgid "_Statusbar"
722msgstr "_Statusrad"
723
724#: ../gtk/actions.c:94
725msgid "_Toolbar"
726msgstr "_Verktygsrad"
727
728#: ../gtk/actions.c:96
729msgid "Tray _Icon"
730msgstr "_Ikon för aktivitetsfÀlt"
731
732#: ../gtk/actions.c:101
733msgid "_Torrent"
734msgstr "_Torrent"
735
736#: ../gtk/actions.c:102
737msgid "_View"
738msgstr "_Visa"
739
740#: ../gtk/actions.c:103
741msgid "_Sort Torrents By"
742msgstr "_Sortera torrentfiler efter"
743
744#: ../gtk/actions.c:104
745msgid "_Edit"
746msgstr "R_edigera"
747
748#: ../gtk/actions.c:105
749msgid "_Help"
750msgstr "_HjÀlp"
751
752#: ../gtk/actions.c:106 ../gtk/actions.c:107
753msgid "Add a torrent"
754msgstr "LÀgg till en torrentfil"
755
756#: ../gtk/actions.c:107
757msgid "_Add..."
758msgstr "_LÀgg till..."
759
760#: ../gtk/actions.c:109
761msgid "_Start"
762msgstr "Sta_rta"
763
764#: ../gtk/actions.c:109
765msgid "Start torrent"
766msgstr "Starta torrentfil"
767
768#: ../gtk/actions.c:110
769msgid "_Statistics"
770msgstr "_Statistik"
771
772#: ../gtk/actions.c:112 ../gtk/add-dialog.c:305
773msgid "_Verify Local Data"
774msgstr "_Verifiera lokalt data"
775
776#: ../gtk/actions.c:114
777msgid "_Pause"
778msgstr "Gör _paus"
779
780#: ../gtk/actions.c:114
781msgid "Pause torrent"
782msgstr "Pausa torrentfil"
783
784#: ../gtk/actions.c:115
785msgid "Remove torrent"
786msgstr "Ta bort torrentfil"
787
788#: ../gtk/actions.c:116
789msgid "_Delete Files and Remove"
790msgstr "_Radera filer och ta bort"
791
792#: ../gtk/actions.c:117
793msgid "_New..."
794msgstr "_Ny..."
795
796#: ../gtk/actions.c:118
797msgid "Create a torrent"
798msgstr "Skapa en torrent"
799
800#: ../gtk/actions.c:120
801msgid "_Quit"
802msgstr "A_vsluta"
803
804#: ../gtk/actions.c:122
805msgid "Select _All"
806msgstr "Markera _allt"
807
808#: ../gtk/actions.c:124
809msgid "Dese_lect All"
810msgstr "Avma_rkera allt"
811
812#: ../gtk/actions.c:127
813msgid "_Details"
814msgstr "_Detaljer"
815
816#: ../gtk/actions.c:127
817msgid "Torrent details"
818msgstr "Torrentdetaljer"
819
820#: ../gtk/actions.c:129
821msgid "_Open Folder"
822msgstr "_Öppna mapp"
823
824#: ../gtk/actions.c:131
825msgid "_Contents"
826msgstr "_InnehÃ¥ll"
827
828#: ../gtk/actions.c:133
829msgid "Ask Tracker for _More Peers"
830msgstr "FrÃ¥ga bevakare efter f_ler klienter"
831
832#: ../gtk/add-dialog.c:199
833msgid "Torrent files"
834msgstr "Torrentfiler"
835
836#: ../gtk/add-dialog.c:204
837msgid "All files"
838msgstr "Alla filer"
839
840#. make the dialog
841#: ../gtk/add-dialog.c:231
842msgid "Torrent Options"
843msgstr "Torrentalternativ"
844
845#: ../gtk/add-dialog.c:253
846msgid "_Move source file to Trash"
847msgstr "Fl_ytta kÀllfilen till papperskorgen"
848
849#: ../gtk/add-dialog.c:254 ../gtk/tr-prefs.c:314
850msgid "_Start when added"
851msgstr "_Starta nÀr tillagd"
852
853#: ../gtk/add-dialog.c:265
854msgid "_Torrent file:"
855msgstr "_Torrentfil:"
856
857#: ../gtk/add-dialog.c:269
858msgid "Select Source File"
859msgstr "VÀlj kÀllfil"
860
861#: ../gtk/add-dialog.c:282 ../gtk/tr-prefs.c:323
862msgid "_Destination folder:"
863msgstr "_MÃ¥lmapp:"
864
865#: ../gtk/add-dialog.c:286
866msgid "Select Destination Folder"
867msgstr "VÀlj mÃ¥lmapp"
868
869#: ../gtk/add-dialog.c:365
870msgid "Add a Torrent"
871msgstr "LÀgg till en torrentfil"
872
873#: ../gtk/add-dialog.c:381 ../gtk/tr-prefs.c:310
874msgid "Display _options dialog"
875msgstr "Visa a_lternativdialogrutan"
876
877#: ../gtk/conf.c:60 ../gtk/makemeta-ui.c:120 ../libtransmission/metainfo.c:182
878#: ../libtransmission/utils.c:514 ../libtransmission/utils.c:525
879#, c-format
880msgid "Couldn't create \"%1$s\": %2$s"
881msgstr "Kunde inte skapa \"%1$s\": %2$s"
882
883#: ../gtk/conf.c:81 ../libtransmission/bencode.c:1240
884#: ../libtransmission/fastresume.c:195 ../libtransmission/fdlimit.c:138
885#, c-format
886msgid "Couldn't open \"%1$s\": %2$s"
887msgstr "Kunde inte öppna \"%1$s\": %2$s"
888
889#: ../gtk/conf.c:85
890#, c-format
891msgid "%s is already running."
892msgstr "%s kör redan."
893
894#: ../gtk/details.c:244
895msgid "Web Seeds"
896msgstr "Webbdistributörer"
897
898#. 'download speed' column header. terse to keep the column narrow.
899#: ../gtk/details.c:246 ../gtk/details.c:287
900msgid "Down"
901msgstr "Ner"
902
903#: ../gtk/details.c:285
904msgid "Address"
905msgstr "Adress"
906
907#. 'upload speed' column header.  terse to keep the column narrow.
908#: ../gtk/details.c:289
909msgid "Up"
910msgstr "Upp"
911
912#: ../gtk/details.c:290
913msgid "Client"
914msgstr "Klient"
915
916#. 'percent done' column header. terse to keep the column narrow.
917#: ../gtk/details.c:292
918msgid "%"
919msgstr "%"
920
921#: ../gtk/details.c:294
922msgid "Status"
923msgstr "Status"
924
925# I brist på bÀttre ord. Choke Àr en algoritm
926#: ../gtk/details.c:558
927msgid "Optimistic unchoke"
928msgstr "Optimistisk avstrypning"
929
930#: ../gtk/details.c:559
931msgid "Downloading from this peer"
932msgstr "HÀmtar frÃ¥n denna klient"
933
934#: ../gtk/details.c:560
935msgid "We would download from this peer if they would let us"
936msgstr "Vi skulle hÀmta frÃ¥n denna klient om de lÃ¥ter oss"
937
938#: ../gtk/details.c:561
939msgid "Uploading to peer"
940msgstr "Skickar till klient"
941
942#: ../gtk/details.c:562
943msgid "We would upload to this peer if they asked"
944msgstr "Vi skulle skicka till denna klient om de frÃ¥gar oss"
945
946#: ../gtk/details.c:563
947msgid "Peer has unchoked us, but we're not interested"
948msgstr "Klienten har avstrypt oss, men vi Àr inte intresserade"
949
950#: ../gtk/details.c:564
951msgid "We unchoked this peer, but they're not interested"
952msgstr "Vi har avstrypt denna klient, men de Àr inte intresserade"
953
954#: ../gtk/details.c:565
955msgid "Encrypted connection"
956msgstr "Krypterad anslutning"
957
958#: ../gtk/details.c:566
959msgid "Peer was discovered through Peer Exchange (PEX)"
960msgstr "Klient upptÀcktes genom Peer Exchange (PEX)"
961
962#: ../gtk/details.c:567
963msgid "Peer is an incoming connection"
964msgstr "Klient Àr en inkommande anslutning"
965
966#: ../gtk/details.c:753
967msgid "<b>Seeders:</b>"
968msgstr "<b>Distributörer:</b>"
969
970#: ../gtk/details.c:760
971msgid "<b>Leechers:</b>"
972msgstr "<b>Reciprokörer:</b>"
973
974#: ../gtk/details.c:767
975msgid "<b>Times Completed:</b>"
976msgstr "<b>Antal gÃ¥nger fÀrdig:</b>"
977
978#: ../gtk/details.c:788 ../gtk/details.c:1275 ../gtk/details.c:1286
979msgid "Never"
980msgstr "Aldrig"
981
982#: ../gtk/details.c:811
983msgid "Details"
984msgstr "Detaljer"
985
986#: ../gtk/details.c:814 ../gtk/makemeta-ui.c:238
987#, c-format
988msgid "%'d Piece"
989msgid_plural "%'d Pieces"
990msgstr[0] "%'d del"
991msgstr[1] "%'d delar"
992
993#. %1$s is number of pieces;
994#. %2$s is how big each piece is
995#: ../gtk/details.c:820 ../gtk/makemeta-ui.c:244
996#, c-format
997msgid "%1$s @ %2$s"
998msgstr "%1$s @ %2$s"
999
1000#: ../gtk/details.c:824
1001msgid "Pieces:"
1002msgstr "Delar:"
1003
1004#: ../gtk/details.c:828
1005msgid "Hash:"
1006msgstr "Hash:"
1007
1008#: ../gtk/details.c:831
1009msgid "Private to this tracker -- PEX disabled"
1010msgstr "Privat för den hÀr bevakaren -- PEX inaktiverad"
1011
1012#: ../gtk/details.c:832
1013msgid "Public torrent"
1014msgstr "Publik torrent"
1015
1016#: ../gtk/details.c:834
1017msgid "Privacy:"
1018msgstr "Integritet:"
1019
1020#: ../gtk/details.c:846
1021msgid "Comment:"
1022msgstr "Kommentar:"
1023
1024#: ../gtk/details.c:850
1025msgid "Origins"
1026msgstr "Ursprung"
1027
1028#: ../gtk/details.c:852
1029msgid "Unknown"
1030msgstr "OkÀnt"
1031
1032#: ../gtk/details.c:853
1033msgid "Creator:"
1034msgstr "Skapare:"
1035
1036#: ../gtk/details.c:857
1037msgid "Date:"
1038msgstr "Datum:"
1039
1040#: ../gtk/details.c:860
1041msgid "Location"
1042msgstr "Plats"
1043
1044#: ../gtk/details.c:864
1045msgid "Destination folder:"
1046msgstr "MÃ¥lmapp:"
1047
1048#: ../gtk/details.c:868
1049msgid "Torrent file:"
1050msgstr "Torrentfil:"
1051
1052#: ../gtk/details.c:913
1053#, c-format
1054msgid "%.1f%%"
1055msgstr "%.1f%%"
1056
1057#. %1$.1f is percent of how much of what we want's been downloaded,
1058#. %2$.1f is percent of how much of the whole torrent we've downloaded
1059#: ../gtk/details.c:917
1060#, c-format
1061msgid "%1$.1f%% (%2$.1f%% selected)"
1062msgstr "%1$.1f%% (%2$.1f%% markerat)"
1063
1064#. %1$s is total size of what we've saved to disk
1065#. %2$s is how much of it's passed the checksum test
1066#: ../gtk/details.c:925
1067#, c-format
1068msgid "%1$s (%2$s verified)"
1069msgstr "%1$s (%2$s verifierat)"
1070
1071#: ../gtk/details.c:944 ../gtk/util.c:54 ../gtk/util.c:74
1072msgid "None"
1073msgstr "Inget"
1074
1075#: ../gtk/details.c:967
1076msgid "Transfer"
1077msgstr "Överföring"
1078
1079#: ../gtk/details.c:970
1080msgid "State:"
1081msgstr "TillstÃ¥nd:"
1082
1083#: ../gtk/details.c:973
1084msgid "Progress:"
1085msgstr "Förlopp:"
1086
1087#. "Have" refers to how much of the torrent we have
1088#: ../gtk/details.c:977
1089msgid "Have:"
1090msgstr "Har:"
1091
1092#: ../gtk/details.c:980 ../gtk/stats.c:127 ../gtk/stats.c:139
1093msgid "Downloaded:"
1094msgstr "HÀmtat:"
1095
1096#: ../gtk/details.c:983 ../gtk/stats.c:125 ../gtk/stats.c:137
1097msgid "Uploaded:"
1098msgstr "Skickat:"
1099
1100#: ../gtk/details.c:987
1101msgid "Failed DL:"
1102msgstr "Misslyckad hÀmtning:"
1103
1104#: ../gtk/details.c:990 ../gtk/stats.c:129 ../gtk/stats.c:141
1105msgid "Ratio:"
1106msgstr "FörhÃ¥llande:"
1107
1108#: ../gtk/details.c:993
1109msgid "Swarm rate:"
1110msgstr "SvÀrmfrekvens:"
1111
1112#: ../gtk/details.c:996
1113msgid "Error:"
1114msgstr "Fel:"
1115
1116#: ../gtk/details.c:1000
1117msgid "Completion"
1118msgstr "Kompletthet"
1119
1120#: ../gtk/details.c:1010
1121msgid "Dates"
1122msgstr "Datum"
1123
1124#: ../gtk/details.c:1013
1125msgid "Started at:"
1126msgstr "Startad:"
1127
1128#: ../gtk/details.c:1016
1129msgid "Last activity at:"
1130msgstr "Senaste aktivitet:"
1131
1132#: ../gtk/details.c:1093 ../gtk/tr-prefs.c:1070
1133msgid "Bandwidth"
1134msgstr "Bandbredd"
1135
1136#: ../gtk/details.c:1095 ../gtk/tr-prefs.c:1072
1137msgid "Limit _download speed (KB/s):"
1138msgstr "BegrÀnsa hÀmtnin_gshastighet (KB/s):"
1139
1140#: ../gtk/details.c:1108 ../gtk/tr-prefs.c:1079
1141msgid "Limit _upload speed (KB/s):"
1142msgstr "BegrÀnsa sÀ_ndningshastighet (KB/s):"
1143
1144#: ../gtk/details.c:1122
1145msgid "Peer Connections"
1146msgstr "Klientanslutningar"
1147
1148#: ../gtk/details.c:1127
1149msgid "_Maximum peers:"
1150msgstr "_Maximalt antal klienter:"
1151
1152#: ../gtk/details.c:1182 ../gtk/makemeta-ui.c:361 ../gtk/tr-prefs.c:1121
1153msgid "Trackers"
1154msgstr "Bevakare"
1155
1156#: ../gtk/details.c:1188
1157msgid "Scrape"
1158msgstr "Scrape"
1159
1160#: ../gtk/details.c:1190
1161msgid "Last scrape at:"
1162msgstr "Senaste scrape:"
1163
1164#: ../gtk/details.c:1195 ../gtk/details.c:1217
1165msgid "Tracker responded:"
1166msgstr "Bevakare svarade:"
1167
1168#: ../gtk/details.c:1200
1169msgid "Next scrape in:"
1170msgstr "NÀsta scrape om:"
1171
1172#: ../gtk/details.c:1206
1173msgid "Announce"
1174msgstr "Annonsering"
1175
1176#: ../gtk/details.c:1210
1177msgid "Tracker:"
1178msgstr "Bevakare:"
1179
1180#: ../gtk/details.c:1212
1181msgid "Last announce at:"
1182msgstr "Senaste annonsering:"
1183
1184#: ../gtk/details.c:1222
1185msgid "Next announce in:"
1186msgstr "NÀsta annonsering:"
1187
1188#. how long until the tracker will honor user
1189#. * pressing the "ask for more peers" button
1190#: ../gtk/details.c:1229
1191msgid "Manual announce allowed in:"
1192msgstr "Manuell annonsering tillÃ¥ts om:"
1193
1194#: ../gtk/details.c:1247
1195msgid "In progress"
1196msgstr "PÃ¥gÃ¥r"
1197
1198#: ../gtk/details.c:1290
1199msgid "Now"
1200msgstr "Nu"
1201
1202#. %1$s is torrent name
1203#. %2$s its file size
1204#: ../gtk/details.c:1340
1205#, c-format
1206msgid "Details for %1$s (%2$s)"
1207msgstr "Detaljer för %1$s (%2$s)"
1208
1209#: ../gtk/details.c:1358
1210msgid "Activity"
1211msgstr "Aktivitet"
1212
1213#: ../gtk/details.c:1363 ../gtk/tr-prefs.c:1118
1214msgid "Peers"
1215msgstr "Klienter"
1216
1217#: ../gtk/details.c:1368 ../gtk/tr-window.c:434
1218msgid "Tracker"
1219msgstr "Bevakare"
1220
1221#: ../gtk/details.c:1372 ../gtk/msgwin.c:168
1222msgid "Information"
1223msgstr "Information"
1224
1225#: ../gtk/details.c:1378 ../gtk/tr-window.c:434
1226msgid "Files"
1227msgstr "Filer"
1228
1229#: ../gtk/details.c:1383 ../gtk/tr-prefs.c:521
1230msgid "Options"
1231msgstr "Alternativ"
1232
1233#: ../gtk/dialogs.c:114
1234msgid "<big><b>Quit Transmission?</b></big>"
1235msgstr "<big><b>Avsluta Transmission?</b></big>"
1236
1237#: ../gtk/dialogs.c:127
1238msgid "_Don't ask me again"
1239msgstr "_FrÃ¥ga mig inte igen"
1240
1241#: ../gtk/dialogs.c:216
1242msgid "Remove torrent?"
1243msgid_plural "Remove torrents?"
1244msgstr[0] "Ta bort torrentfil?"
1245msgstr[1] "Ta bort torrentfiler?"
1246
1247#: ../gtk/dialogs.c:218
1248msgid "Delete this torrent's downloaded files?"
1249msgid_plural "Delete these torrents' downloaded files?"
1250msgstr[0] "Ta bort hÀmtade filer för denna torrentfil?"
1251msgstr[1] "Ta bort hÀmtade filer för dessa torrentfiler?"
1252
1253#: ../gtk/dialogs.c:223
1254msgid "Some of these torrents are incomplete or connected to peers."
1255msgstr ""
1256"Några av dessa torrentfiler Àr inte kompletta eller anslutna till klienter."
1257
1258#: ../gtk/dialogs.c:227
1259msgid "This torrent is incomplete or connected to peers."
1260msgid_plural "One of these torrents is incomplete or connected to peers."
1261msgstr[0] "Denna torrentfil Àr inte komplett eller ansluten till klienter."
1262msgstr[1] ""
1263"En av dessa torrentfiler Àr inte komplett eller ansluten till klienter."
1264
1265#: ../gtk/file-list.c:530 ../gtk/file-list.c:534
1266msgid "Yes"
1267msgstr "Ja"
1268
1269#: ../gtk/file-list.c:532 ../gtk/file-list.c:535
1270msgid "No"
1271msgstr "Nej"
1272
1273#: ../gtk/file-list.c:536 ../gtk/file-list.c:579
1274msgid "Mixed"
1275msgstr "Blandad"
1276
1277#: ../gtk/file-list.c:573
1278msgid "High"
1279msgstr "Hög"
1280
1281#: ../gtk/file-list.c:575
1282msgid "Normal"
1283msgstr "Normal"
1284
1285#: ../gtk/file-list.c:577
1286msgid "Low"
1287msgstr "LÃ¥g"
1288
1289#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
1290#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
1291#: ../gtk/file-list.c:619
1292msgid "filedetails|File"
1293msgstr "Fil"
1294
1295#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
1296#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
1297#: ../gtk/file-list.c:635
1298msgid "filedetails|Progress"
1299msgstr "Förlopp"
1300
1301#. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
1302#. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
1303#. The items for this column are checkboxes (yes/no)
1304#: ../gtk/file-list.c:644
1305msgid "filedetails|Download"
1306msgstr "HÀmtning"
1307
1308#: ../gtk/file-list.c:650
1309msgid "Priority"
1310msgstr "Prioritet"
1311
1312#: ../gtk/file-list.c:666
1313msgid "_High"
1314msgstr "_Hög"
1315
1316#: ../gtk/file-list.c:669
1317msgid "_Normal"
1318msgstr "_Normal"
1319
1320#: ../gtk/file-list.c:672
1321msgid "_Low"
1322msgstr "_LÃ¥g"
1323
1324#: ../gtk/file-list.c:675
1325msgid "_Ignore"
1326msgstr "_Ignorera"
1327
1328#: ../gtk/file-list.c:678
1329msgid "_Download"
1330msgstr "_HÀmta"
1331
1332#: ../gtk/main.c:351
1333msgid "Start with all torrents paused"
1334msgstr "Starta med alla torrentfiler pausade"
1335
1336#: ../gtk/main.c:354
1337msgid "Start minimized in system tray"
1338msgstr "Starta minimerad i meddelandefÀlt"
1339
1340#: ../gtk/main.c:357
1341msgid "Where to look for configuration files"
1342msgstr "Plats för konfigurationsfiler"
1343
1344#: ../gtk/main.c:369
1345msgid "Transmission"
1346msgstr "Transmission"
1347
1348#: ../gtk/main.c:374
1349msgid "[torrent files]"
1350msgstr "[torrentfiler]"
1351
1352#: ../gtk/main.c:708
1353msgid "<b>Closing Connections</b>"
1354msgstr "<b>StÀnger anslutningar</b>"
1355
1356#: ../gtk/main.c:712
1357msgid "Sending upload/download totals to tracker..."
1358msgstr "Skickar information om sÀndning/hÀmtning till bevakare..."
1359
1360#: ../gtk/main.c:717
1361msgid "_Quit Now"
1362msgstr "A_vsluta nu"
1363
1364#: ../gtk/main.c:860
1365msgid "Couldn't add corrupt torrent"
1366msgid_plural "Couldn't add corrupt torrents"
1367msgstr[0] "Kunde inte lÀgga till skadad torrentfil"
1368msgstr[1] "Kunde inte lÀgga till skadade torrentfiler"
1369
1370#: ../gtk/main.c:867
1371msgid "Couldn't add duplicate torrent"
1372msgid_plural "Couldn't add duplicate torrents"
1373msgstr[0] "Kunde inte lÀgga till dubblett av torrentfil"
1374msgstr[1] "Kunde inte lÀgga till dubbletter av torrentfiler"
1375
1376#: ../gtk/main.c:1095
1377msgid "A fast and easy BitTorrent client"
1378msgstr "En snabb och enkel BitTorrent-klient"
1379
1380#: ../gtk/main.c:1098
1381msgid "Copyright 2005-2008 The Transmission Project"
1382msgstr "Copyright 2005-2008 The Transmission Project"
1383
1384#. Translators: translate "translator-credits" as your name
1385#. to have it appear in the credits in the "About" dialog
1386#: ../gtk/main.c:1107
1387msgid "translator-credits"
1388msgstr ""
1389"Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
1390"\n"
1391"Launchpad Contributions:\n"
1392"  Daniel Nylander https://launchpad.net/~yeager\n"
1393"  Gustaf Johansson https://launchpad.net/~gustaf-joh\n"
1394"  Michael Dundee https://launchpad.net/~dundee-michael\n"
1395"  Mikael Olofsson https://launchpad.net/~michlos\n"
1396"  Per Söderkvist https://launchpad.net/~sodper"
1397
1398#: ../gtk/makemeta-ui.c:101
1399msgid "Torrent created!"
1400msgstr "Torrentfil skapad!"
1401
1402#: ../gtk/makemeta-ui.c:105 ../gtk/makemeta-ui.c:114 ../gtk/makemeta-ui.c:121
1403#, c-format
1404msgid "Torrent creation failed: %s"
1405msgstr "Skapandet av torrentfil misslyckades: %s"
1406
1407#: ../gtk/makemeta-ui.c:105
1408msgid "Invalid URL"
1409msgstr "Ogiltig url"
1410
1411#: ../gtk/makemeta-ui.c:109
1412#, c-format
1413msgid "Torrent creation cancelled"
1414msgstr "Skapandet av torrentfil avbröts"
1415
1416#: ../gtk/makemeta-ui.c:113 ../libtransmission/blocklist.c:70
1417#: ../libtransmission/blocklist.c:217 ../libtransmission/utils.c:426
1418#, c-format
1419msgid "Couldn't read \"%1$s\": %2$s"
1420msgstr "Kunde inte lÀsa \"%1$s\": %2$s"
1421
1422#: ../gtk/makemeta-ui.c:214 ../gtk/makemeta-ui.c:396
1423#, c-format
1424msgid "No source selected"
1425msgstr "Ingen kÀlla vald"
1426
1427#: ../gtk/makemeta-ui.c:221 ../gtk/makemeta-ui.c:340
1428#, c-format
1429msgid "<i>No source selected</i>"
1430msgstr "<i>Ingen kÀlla vald</i>"
1431
1432#. %1$s is the torrent size
1433#. %2$'d is its number of files
1434#: ../gtk/makemeta-ui.c:227
1435#, c-format
1436msgid "<i>%1$s; %2$'d File</i>"
1437msgid_plural "<i>%1$s; %2$'d Files</i>"
1438msgstr[0] "<i>%1$s; %2$'d fil</i>"
1439msgstr[1] "<i>%1$s; %2$'d filer</i>"
1440
1441#: ../gtk/makemeta-ui.c:298
1442msgid "Choose Directory"
1443msgstr "VÀlj en katalog"
1444
1445#: ../gtk/makemeta-ui.c:304
1446msgid "Choose File"
1447msgstr "VÀlj en fil"
1448
1449#: ../gtk/makemeta-ui.c:316
1450msgid "New Torrent"
1451msgstr "Ny torrentfil"
1452
1453#: ../gtk/makemeta-ui.c:330
1454msgid "Source"
1455msgstr "KÀlla"
1456
1457#: ../gtk/makemeta-ui.c:350
1458msgid "F_older"
1459msgstr "_Mapp"
1460
1461#: ../gtk/makemeta-ui.c:354
1462msgid "_File"
1463msgstr "_Arkiv"
1464
1465#: ../gtk/makemeta-ui.c:368
1466msgid "<b>E_xtras</b>"
1467msgstr "<b>E_xtra</b>"
1468
1469#: ../gtk/makemeta-ui.c:376
1470msgid "Commen_t:"
1471msgstr "Kommen_tar:"
1472
1473#: ../gtk/makemeta-ui.c:377
1474msgid "_Private torrent"
1475msgstr "_Privat torrentfil"
1476
1477#: ../gtk/msgwin.c:84 ../libtransmission/bencode.c:1246
1478#: ../libtransmission/blocklist.c:265
1479#, c-format
1480msgid "Couldn't save file \"%1$s\": %2$s"
1481msgstr "Kunde inte spara filen \"%1$s\": %2$s"
1482
1483#: ../gtk/msgwin.c:132
1484msgid "Save Log"
1485msgstr "Spara logg"
1486
1487#: ../gtk/msgwin.c:167
1488msgid "Error"
1489msgstr "Fel"
1490
1491#: ../gtk/msgwin.c:169
1492msgid "Debug"
1493msgstr "Felsökning"
1494
1495#: ../gtk/msgwin.c:229
1496msgid "Time"
1497msgstr "Tid"
1498
1499#. noun.  column title for a list
1500#: ../gtk/msgwin.c:231 ../gtk/tr-window.c:434
1501msgid "Name"
1502msgstr "Namn"
1503
1504#. noun.  column title for a list
1505#: ../gtk/msgwin.c:233
1506msgid "Message"
1507msgstr "Meddelande"
1508
1509#: ../gtk/msgwin.c:393
1510msgid "Message Log"
1511msgstr "Meddelandelogg"
1512
1513#: ../gtk/msgwin.c:427
1514msgid "Level"
1515msgstr "NivÃ¥"
1516
1517#: ../gtk/notify.c:59
1518msgid "Torrent Complete"
1519msgstr "Torrentfil Àr fÀrdig"
1520
1521#: ../gtk/notify.c:62
1522msgid "Open File"
1523msgstr "Öppna fil"
1524
1525#: ../gtk/notify.c:64
1526msgid "Open Folder"
1527msgstr "Öppna mapp"
1528
1529#: ../gtk/stats.c:68 ../gtk/stats.c:134
1530#, c-format
1531msgid "Started %'d time"
1532msgid_plural "Started %'d times"
1533msgstr[0] "Startad %'d gÃ¥ng"
1534msgstr[1] "Startad %'d gÃ¥nger"
1535
1536#: ../gtk/stats.c:113
1537msgid "Statistics"
1538msgstr "Statistik"
1539
1540#: ../gtk/stats.c:123
1541msgid "Current Session"
1542msgstr "Aktuell session"
1543
1544#: ../gtk/stats.c:131 ../gtk/stats.c:143
1545msgid "Duration:"
1546msgstr "LÀngd:"
1547
1548#: ../gtk/stats.c:133
1549msgid "Total"
1550msgstr "Totalt"
1551
1552#. %1$s is how much we've got,
1553#. %2$s is how much we'll have when done,
1554#. %3$.2f%% is a percentage of the two
1555#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:53
1556#, c-format
1557msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%)"
1558msgstr "%1$s av %2$s (%3$.2f%%)"
1559
1560#. %1$s is how much we've got,
1561#. %2$s is the torrent's total size,
1562#. %3$.2f%% is a percentage of the two,
1563#. %4$s is how much we've uploaded,
1564#. %5$s is our upload-to-download ratio
1565#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:64
1566#, c-format
1567msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%), uploaded %4$s (Ratio: %5$s)"
1568msgstr "%1$s av %2$s (%3$.2f%%), skickat upp %4$s (FörhÃ¥llande: %5$s)"
1569
1570#. %1$s is the torrent's total size,
1571#. %2$s is how much we've uploaded,
1572#. %3$s is our upload-to-download ratio
1573#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:75
1574#, c-format
1575msgid "%1$s, uploaded %2$s (Ratio: %3$s)"
1576msgstr "%1$s, skickat upp %2$s (FörhÃ¥llande: %3$s)"
1577
1578#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:87
1579msgid "Data not fully available"
1580msgstr "Data inte helt tillgÀngligt"
1581
1582#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:89
1583msgid "Stalled"
1584msgstr "Uppstannad"
1585
1586#. time remaining
1587#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:94
1588#, c-format
1589msgid "%s remaining"
1590msgstr "%s Ã¥terstÃ¥r"
1591
1592#. Translators: do not translate the "speed|" disambiguation prefix.
1593#. %1$s is the download speed
1594#. %2$s is the upload speed
1595#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:119
1596#, c-format
1597msgid "speed|Down: %1$s, Up: %2$s"
1598msgstr "Ner: %1$s, Upp: %2$s"
1599
1600#. download speed
1601#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:122
1602#, c-format
1603msgid "Down: %s"
1604msgstr "Ner: %s"
1605
1606#. upload speed
1607#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:125
1608#, c-format
1609msgid "Up: %s"
1610msgstr "Upp: %s"
1611
1612#. the torrent isn't uploading or downloading
1613#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:128
1614msgid "Idle"
1615msgstr "Overksam"
1616
1617#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:141
1618msgid "Paused"
1619msgstr "Pausad"
1620
1621#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:145
1622msgid "Waiting to verify local data"
1623msgstr "VÀntar pÃ¥ att verifiera lokalt data"
1624
1625#. [0...100]
1626#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:149 ../gtk/tr-torrent.c:248
1627#, c-format
1628msgid "Verifying local data (%.1f%% tested)"
1629msgstr "Verifierar lokalt data (%.1f%% testat)"
1630
1631#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:158 ../gtk/tr-window.c:616
1632#: ../gtk/tr-window.c:636
1633#, c-format
1634msgid "Ratio: %s"
1635msgstr "FörhÃ¥llande: %s"
1636
1637#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:199
1638#, c-format
1639msgid "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peer"
1640msgid_plural "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peers"
1641msgstr[0] "HÀmtar frÃ¥n %1$'d av %2$'d ansluten klient"
1642msgstr[1] "HÀmtar frÃ¥n %1$'d av %2$'d anslutna klienter"
1643
1644#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:208 ../gtk/tr-torrent.c:268
1645#, c-format
1646msgid "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peer"
1647msgid_plural "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peers"
1648msgstr[0] "Distribuerar till %1$'d av %2$'d ansluten klient"
1649msgstr[1] "Distribuerar till %1$'d av %2$'d anslutna klienter"
1650
1651#: ../gtk/tracker-list.c:128
1652msgid "http://"
1653msgstr "http://"
1654
1655#: ../gtk/tracker-list.c:284
1656msgid "Tier"
1657msgstr "Part"
1658
1659#: ../gtk/tracker-list.c:296
1660msgid "Announce URL"
1661msgstr "URL för annonsering"
1662
1663#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:1
1664msgid "BitTorrent Client"
1665msgstr "BitTorrent-klient"
1666
1667#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:2
1668msgid "Download and share files over BitTorrent"
1669msgstr "HÀmta och dela ut filer över BitTorrent"
1670
1671#: ../gtk/transmission.desktop.in.h:3
1672msgid "Transmission BitTorrent Client"
1673msgstr "BitTorrent-klienten Transmission"
1674
1675#: ../gtk/tr-core.c:965
1676msgid "Transmission Bittorrent Client"
1677msgstr "Bittorrent-klienten Transmission"
1678
1679#: ../gtk/tr-core.c:966
1680msgid "BitTorrent Activity"
1681msgstr "BitTorrent-aktivitet"
1682
1683#: ../gtk/tr-core.c:974
1684msgid "Disallowing desktop hibernation"
1685msgstr "TillÃ¥ter inte vilolÀge"
1686
1687#: ../gtk/tr-core.c:976
1688#, c-format
1689msgid "Couldn't disable desktop hibernation: %s"
1690msgstr "Kunde inte inaktivera vilolÀge: %s"
1691
1692#: ../gtk/tr-core.c:998
1693msgid "Allowing desktop hibernation"
1694msgstr "TillÃ¥ter vilolÀge"
1695
1696#. %1$'d is the number of torrents we're seeding,
1697#. %2$'d is the number of torrents we're downloading,
1698#. %3$s is our download speed,
1699#. %4$s is our upload speed
1700#: ../gtk/tr-icon.c:68
1701#, c-format
1702msgid ""
1703"%1$'d Seeding, %2$'d Downloading\n"
1704"Down: %3$s, Up: %4$s"
1705msgstr ""
1706"%1$'d distribueras, %2$'d hÀmtas\n"
1707"Ned: %3$s, Upp: %4$s"
1708
1709#: ../gtk/tr-prefs.c:249
1710msgid "Port is <b>open</b>"
1711msgstr "Porten Àr <b>öppen</b>"
1712
1713#: ../gtk/tr-prefs.c:250
1714msgid "Port is <b>closed</b>"
1715msgstr "Porten Àr <b>stÀngd</b>"
1716
1717#: ../gtk/tr-prefs.c:273
1718msgid "<i>Testing port...</i>"
1719msgstr "<i>Testar port...</i>"
1720
1721#: ../gtk/tr-prefs.c:299
1722msgid "Adding Torrents"
1723msgstr "LÀgger till torrentfiler"
1724
1725#: ../gtk/tr-prefs.c:302
1726msgid "Automatically _add torrents from:"
1727msgstr "_LÀgg automatiskt till torrentfiler frÃ¥n:"
1728
1729#: ../gtk/tr-prefs.c:318
1730msgid "Mo_ve source files to Trash"
1731msgstr "Fl_ytta kÀllfilerna till papperskorgen"
1732
1733#: ../gtk/tr-prefs.c:348
1734#, c-format
1735msgid "Ignore the %'d _blocklisted peer"
1736msgid_plural "Ignore the %'d _blocklisted peers"
1737msgstr[0] "Ignorera %'d _blockeringslistad klient"
1738msgstr[1] "Ignorera %'d _blockeringslistade klienter"
1739
1740#: ../gtk/tr-prefs.c:398
1741#, c-format
1742msgid "Unable to get blocklist."
1743msgstr "Kunde inte fÃ¥ blockeringslista."
1744
1745#: ../gtk/tr-prefs.c:409
1746#, c-format
1747msgid "Unable to get blocklist: %s"
1748msgstr "Kunde inte fÃ¥ blockeringslista: %s"
1749
1750#: ../gtk/tr-prefs.c:423
1751#, c-format
1752msgid "Uncompressing blocklist..."
1753msgstr "Packar upp blockeringslista..."
1754
1755#: ../gtk/tr-prefs.c:433
1756#, c-format
1757msgid "Parsing blocklist..."
1758msgstr "Tolkar blockeringslista..."
1759
1760#: ../gtk/tr-prefs.c:440
1761#, c-format
1762msgid "Blocklist updated with %'d entries"
1763msgstr "Blockeringslista uppdaterad med %'d poster"
1764
1765#: ../gtk/tr-prefs.c:481
1766msgid "Updating Blocklist"
1767msgstr "Uppdaterar blockeringslista"
1768
1769#: ../gtk/tr-prefs.c:483
1770msgid "Retrieving blocklist..."
1771msgstr "HÀmtar blockeringslista..."
1772
1773#: ../gtk/tr-prefs.c:527
1774msgid "_Update Blocklist"
1775msgstr "_Uppdatera blockeringslista"
1776
1777#: ../gtk/tr-prefs.c:540
1778msgid "_Ignore unencrypted peers"
1779msgstr "_Ignorera okrypterade klienter"
1780
1781#: ../gtk/tr-prefs.c:547
1782msgid "Use peer e_xchange"
1783msgstr "AnvÀnd peer e_xchange"
1784
1785#: ../gtk/tr-prefs.c:557 ../gtk/tr-prefs.c:835
1786msgid "Listening _port:"
1787msgstr "Lyssnings_port:"
1788
1789#: ../gtk/tr-prefs.c:566
1790msgid "Limits"
1791msgstr "BegrÀnsningar"
1792
1793#: ../gtk/tr-prefs.c:569
1794msgid "Maximum peers _overall:"
1795msgstr "Maximalt antal klienter t_otalt:"
1796
1797#: ../gtk/tr-prefs.c:571
1798msgid "Maximum peers per _torrent:"
1799msgstr "Maximalt antal klienter per _torrentfil:"
1800
1801#: ../gtk/tr-prefs.c:583 ../gtk/tr-prefs.c:615 ../gtk/tr-prefs.c:651
1802#: ../gtk/tr-prefs.c:713
1803msgid "Allow"
1804msgstr "TillÃ¥t"
1805
1806#: ../gtk/tr-prefs.c:585 ../gtk/tr-prefs.c:615
1807msgid "Deny"
1808msgstr "Neka"
1809
1810#: ../gtk/tr-prefs.c:794
1811msgid "Web Interface"
1812msgstr "WebbgrÀnssnitt"
1813
1814#. "enabled" checkbutton
1815#: ../gtk/tr-prefs.c:797
1816msgid "_Enable web interface"
1817msgstr "_Aktivera webbgrÀnssnitt"
1818
1819#. require authentication
1820#: ../gtk/tr-prefs.c:810
1821msgid "_Require username"
1822msgstr "_KrÀv anvÀndarnamn"
1823
1824#. username
1825#: ../gtk/tr-prefs.c:818 ../gtk/tr-prefs.c:1034
1826msgid "_Username:"
1827msgstr "_AnvÀndarnamn:"
1828
1829#. password
1830#: ../gtk/tr-prefs.c:825 ../gtk/tr-prefs.c:1040
1831msgid "Pass_word:"
1832msgstr "Lösen_ord:"
1833
1834#: ../gtk/tr-prefs.c:850
1835msgid "Access control list:"
1836msgstr "Kontrollista för Ã¥tkomst:"
1837
1838#: ../gtk/tr-prefs.c:857
1839msgid "IP addresses may use wildcards, such as 192.168.*.*"
1840msgstr "IP-adresser kan anvÀnda jokertecken, sÃ¥som 192.168.*.*"
1841
1842#: ../gtk/tr-prefs.c:873
1843msgid "IP Address"
1844msgstr "IP-adress"
1845
1846#: ../gtk/tr-prefs.c:891
1847msgid "Permission"
1848msgstr "RÀttigheter"
1849
1850#: ../gtk/tr-prefs.c:962
1851msgid "HTTP"
1852msgstr "HTTP"
1853
1854#: ../gtk/tr-prefs.c:964
1855msgid "SOCKS4"
1856msgstr "SOCKS4"
1857
1858#: ../gtk/tr-prefs.c:966
1859msgid "SOCKS5"
1860msgstr "SOCKS5"
1861
1862#: ../gtk/tr-prefs.c:997
1863msgid "Tracker Proxy"
1864msgstr "Bevakarproxy"
1865
1866#: ../gtk/tr-prefs.c:999
1867msgid "Connect to tracker via a pro_xy"
1868msgstr "Anslut till en bevakare via en pro_xy"
1869
1870#: ../gtk/tr-prefs.c:1004
1871msgid "Proxy _server:"
1872msgstr "Proxy_server:"
1873
1874#: ../gtk/tr-prefs.c:1012
1875msgid "Proxy _port:"
1876msgstr "Proxy_port:"
1877
1878#: ../gtk/tr-prefs.c:1015
1879msgid "Proxy _type:"
1880msgstr "Proxy_typ:"
1881
1882#: ../gtk/tr-prefs.c:1028
1883msgid "_Authentication is required"
1884msgstr "_Autentisering krÀvs"
1885
1886#: ../gtk/tr-prefs.c:1063
1887msgid "Router"
1888msgstr "Router"
1889
1890#: ../gtk/tr-prefs.c:1065
1891msgid "Use UPnP or NAT-PMP port _forwarding from my router"
1892msgstr ""
1893"AnvÀnd vidarebefordring av port via UPnP eller NAT-PMP från min router"
1894
1895#: ../gtk/tr-prefs.c:1100
1896msgid "Transmission Preferences"
1897msgstr "InstÀllningar för Transmission"
1898
1899#: ../gtk/tr-prefs.c:1115
1900msgid "Torrents"
1901msgstr "Torrentfiler"
1902
1903#: ../gtk/tr-prefs.c:1124
1904msgid "Network"
1905msgstr "NÀtverk"
1906
1907#: ../gtk/tr-prefs.c:1127
1908msgid "Web"
1909msgstr "Webb"
1910
1911#: ../gtk/tr-torrent.c:211
1912#, c-format
1913msgid "File \"%s\" isn't a valid torrent"
1914msgstr "Filen \"%s\" Àr inte en giltig torrentfil"
1915
1916#: ../gtk/tr-torrent.c:214
1917#, c-format
1918msgid "File \"%s\" is already open"
1919msgstr "Filen \"%s\" Àr redan öppnad"
1920
1921#. [0...100]
1922#: ../gtk/tr-torrent.c:243
1923#, c-format
1924msgid "Waiting to verify local data (%.1f%% tested)"
1925msgstr "VÀntar pÃ¥ att verifiera lokalt data (%.1f%% testade)"
1926
1927#: ../gtk/tr-torrent.c:254
1928#, c-format
1929msgid "Data not fully available (%.1f%%)"
1930msgstr "Data inte helt tillgÀngligt (%.1f%%)"
1931
1932#: ../gtk/tr-torrent.c:256
1933#, c-format
1934msgid "Stalled (%.1f%%)"
1935msgstr "Avstannad (%.1f%%)"
1936
1937#. %1$s is # of minutes
1938#. %2$.1f is a percentage of how much of the torrent is done
1939#: ../gtk/tr-torrent.c:262
1940#, c-format
1941msgid "%1$s remaining (%2$.1f%%)"
1942msgstr "%1$s Ã¥terstÃ¥r (%2$.1f%%)"
1943
1944#: ../gtk/tr-torrent.c:274
1945#, c-format
1946msgid "Stopped (%.1f%%)"
1947msgstr "Stoppad (%.1f%%)"
1948
1949#: ../gtk/tr-window.c:150
1950msgid "Torrent"
1951msgstr "Torrent"
1952
1953#: ../gtk/tr-window.c:235
1954msgid "Total Ratio"
1955msgstr "Totalt förhÃ¥llande"
1956
1957#: ../gtk/tr-window.c:236
1958msgid "Session Ratio"
1959msgstr "SessionsförhÃ¥llande"
1960
1961#: ../gtk/tr-window.c:237
1962msgid "Total Transfer"
1963msgstr "Totalt överfört"
1964
1965#: ../gtk/tr-window.c:238
1966msgid "Session Transfer"
1967msgstr "Sessionsöverföring"
1968
1969#. show all torrents
1970#: ../gtk/tr-window.c:423
1971msgid "A_ll"
1972msgstr "A_lla"
1973
1974#. show only torrents that have connected peers
1975#: ../gtk/tr-window.c:425
1976msgid "_Active"
1977msgstr "_Aktiva"
1978
1979#. show only torrents that are trying to download
1980#: ../gtk/tr-window.c:427
1981msgid "_Downloading"
1982msgstr "_HÀmtar"
1983
1984#. show only torrents that are trying to upload
1985#: ../gtk/tr-window.c:429
1986msgid "_Seeding"
1987msgstr "_Distribuerar"
1988
1989#. show only torrents that are paused
1990#: ../gtk/tr-window.c:431
1991msgid "_Paused"
1992msgstr "_Pausade"
1993
1994#: ../gtk/tr-window.c:590
1995#, c-format
1996msgid "%1$'d of %2$'d Torrent"
1997msgid_plural "%1$'d of %2$'d Torrents"
1998msgstr[0] "%1$'d av %2$'d torrentfil"
1999msgstr[1] "%1$'d av %2$'d torrentfiler"
2000
2001#: ../gtk/tr-window.c:595
2002#, c-format
2003msgid "%'d Torrent"
2004msgid_plural "%'d Torrents"
2005msgstr[0] "%'d torrentfil"
2006msgstr[1] "%'d torrentfiler"
2007
2008#. Translators: do not translate the "size|" disambiguation prefix.
2009#. %1$s is the size of the data we've downloaded
2010#. %2$s is the size of the data we've uploaded
2011#: ../gtk/tr-window.c:624 ../gtk/tr-window.c:632
2012#, c-format
2013msgid "size|Down: %1$s, Up: %2$s"
2014msgstr "Ner: %1$s, Upp: %2$s"
2015
2016#: ../gtk/tr-window.c:687
2017#, c-format
2018msgid "Tracker will allow requests in %s"
2019msgstr "Bevakare kommer att tillÃ¥ta begÀran om %s"
2020
2021#: ../gtk/util.c:83
2022#, c-format
2023msgid "%'u byte"
2024msgid_plural "%'u bytes"
2025msgstr[0] "%'u byte"
2026msgstr[1] "%'u byte"
2027
2028#: ../gtk/util.c:88
2029#, c-format
2030msgid "%'.1f KB"
2031msgstr "%'.1f KB"
2032
2033#: ../gtk/util.c:91
2034#, c-format
2035msgid "%'.1f MB"
2036msgstr "%'.1f MB"
2037
2038#: ../gtk/util.c:94
2039#, c-format
2040msgid "%'.1f GB"
2041msgstr "%'.1f GB"
2042
2043#. 0.0 KB to 999.9 KB
2044#: ../gtk/util.c:107
2045#, c-format
2046msgid "%'.1f KB/s"
2047msgstr "%'.1f KB/s"
2048
2049#. 0.98 MB to 99.99 MB
2050#: ../gtk/util.c:109
2051#, c-format
2052msgid "%'.2f MB/s"
2053msgstr "%'.2f MB/s"
2054
2055#. 100.0 MB to 999.9 MB
2056#: ../gtk/util.c:111
2057#, c-format
2058msgid "%'.1f MB/s"
2059msgstr "%'.1f MB/s"
2060
2061#. insane speeds
2062#: ../gtk/util.c:113
2063#, c-format
2064msgid "%'.2f GB/s"
2065msgstr "%'.2f GB/s"
2066
2067#: ../gtk/util.c:132
2068#, c-format
2069msgid "%'d day"
2070msgid_plural "%'d days"
2071msgstr[0] "%'d dygn"
2072msgstr[1] "%'d dygn"
2073
2074#: ../gtk/util.c:133
2075#, c-format
2076msgid "%'d hour"
2077msgid_plural "%'d hours"
2078msgstr[0] "%'d timme"
2079msgstr[1] "%'d timmar"
2080
2081#: ../gtk/util.c:134
2082#, c-format
2083msgid "%'d minute"
2084msgid_plural "%'d minutes"
2085msgstr[0] "%'d minut"
2086msgstr[1] "%'d minuter"
2087
2088#: ../gtk/util.c:135
2089#, c-format
2090msgid "%'d second"
2091msgid_plural "%'d seconds"
2092msgstr[0] "%'d sekund"
2093msgstr[1] "%'d sekunder"
2094
2095#: ../gtk/util.c:312
2096#, c-format
2097msgid "The torrent file \"%s\" contains invalid data."
2098msgstr "Torrentfilen \"%s\" innehÃ¥ller ogiltigt data."
2099
2100#: ../gtk/util.c:313
2101#, c-format
2102msgid "The torrent file \"%s\" is already in use."
2103msgstr "Torrentfilen \"%s\" anvÀnds redan."
2104
2105#: ../gtk/util.c:314
2106#, c-format
2107msgid "The torrent file \"%s\" encountered an unknown error."
2108msgstr "Torrentfilen \"%s\" pÃ¥trÀffade ett okÀnt fel."
2109
2110#: ../gtk/util.c:324
2111msgid "Error opening torrent"
2112msgstr "Fel vid öppning av torrentfil"
2113
2114#. did caller give us an uninitialized val?
2115#: ../libtransmission/bencode.c:865
2116msgid "Invalid metadata"
2117msgstr "Ogiltigt metadata"
2118
2119#: ../libtransmission/blocklist.c:99
2120#, c-format
2121msgid "Blocklist \"%s\" contains %'u entries"
2122msgstr "Blockeringslistan \"%s\" innehÃ¥ller %'u poster"
2123
2124#: ../libtransmission/blocklist.c:277
2125#, c-format
2126msgid "Blocklist \"%1$s\" updated with %2$'d entries"
2127msgstr "Blockeringslistan \"%1$s\" uppdaterad med %2$'d poster"
2128
2129#. %s is the torrent name
2130#: ../libtransmission/fastresume.c:649 ../libtransmission/fastresume.c:660
2131msgid "Couldn't read resume file"
2132msgstr "Kunde inte lÀsa Ã¥terupptagningsfil"
2133
2134#: ../libtransmission/fdlimit.c:362 ../libtransmission/net.c:105
2135#, c-format
2136msgid "Couldn't create socket: %s"
2137msgstr "Kunde inte skapa uttag: %s"
2138
2139#: ../libtransmission/makemeta.c:57
2140#, c-format
2141msgid "Torrent Creator is skipping file \"%s\": %s"
2142msgstr "Torrentskaparen hoppar över filen \"%s\": %s"
2143
2144#: ../libtransmission/metainfo.c:283 ../libtransmission/metainfo.c:305
2145#: ../libtransmission/metainfo.c:374 ../libtransmission/metainfo.c:386
2146#: ../libtransmission/metainfo.c:393 ../libtransmission/metainfo.c:556
2147#: ../libtransmission/metainfo.c:568 ../libtransmission/metainfo.c:590
2148#: ../libtransmission/metainfo.c:599
2149#, c-format
2150msgid "Invalid metadata entry \"%s\""
2151msgstr "Ogiltig metadata-post \"%s\""
2152
2153#: ../libtransmission/metainfo.c:332 ../libtransmission/metainfo.c:376
2154#: ../libtransmission/metainfo.c:388 ../libtransmission/metainfo.c:558
2155#: ../libtransmission/metainfo.c:592 ../libtransmission/metainfo.c:601
2156#, c-format
2157msgid "Missing metadata entry \"%s\""
2158msgstr "Saknar metadata-post \"%s\""
2159
2160#: ../libtransmission/metainfo.c:416 ../libtransmission/metainfo.c:425
2161msgid "Torrent is corrupt"
2162msgstr "Torrentfilen Àr skadad"
2163
2164#: ../libtransmission/metainfo.c:630
2165msgid "Invalid or missing metadata entries \"length\" and \"files\""
2166msgstr "Ogiltiga eller saknade metadata-poster \"length\" och \"files\""
2167
2168#: ../libtransmission/natpmp.c:35
2169msgid "Port Forwarding (NAT-PMP)"
2170msgstr "Vidarebefordring av portar (NAT-PMP)"
2171
2172#: ../libtransmission/natpmp.c:71
2173#, c-format
2174msgid "%s succeeded (%d)"
2175msgstr "%s lyckades (%d)"
2176
2177#: ../libtransmission/natpmp.c:132
2178#, c-format
2179msgid "Found public address \"%s\""
2180msgstr "Hittade publika adressen \"%s\""
2181
2182#: ../libtransmission/natpmp.c:159
2183#, c-format
2184msgid "no longer forwarding port %d"
2185msgstr "vidarebefordrar inte lÀngre port %d"
2186
2187#: ../libtransmission/natpmp.c:195
2188#, c-format
2189msgid "Port %d forwarded successfully"
2190msgstr "Vidarebefordring av port %d lyckades"
2191
2192#: ../libtransmission/net.c:145
2193#, c-format
2194msgid "Couldn't connect socket %d to %s, port %d (errno %d - %s)"
2195msgstr "Kunde inte ansluta uttag %d till %s, port %d (felkod %d - %s)"
2196
2197#: ../libtransmission/net.c:181
2198#, c-format
2199msgid "Couldn't bind port %d: %s"
2200msgstr "Kunde inte binda port %d: %s"
2201
2202#: ../libtransmission/port-forwarding.c:41
2203msgid "Port Forwarding"
2204msgstr "Vidarebefordring av portar"
2205
2206#. we're in the process of trying to set up port forwarding
2207#: ../libtransmission/port-forwarding.c:72
2208msgid "Starting"
2209msgstr "Startar"
2210
2211#. we've successfully forwarded the port
2212#: ../libtransmission/port-forwarding.c:74
2213msgid "Forwarded"
2214msgstr "Vidarebefordrad"
2215
2216#. we're cancelling the port forwarding
2217#: ../libtransmission/port-forwarding.c:76
2218msgid "Stopping"
2219msgstr "Stoppar"
2220
2221#. the port isn't forwarded
2222#: ../libtransmission/port-forwarding.c:78
2223msgid "Not forwarded"
2224msgstr "Inte vidarebefordrad"
2225
2226#: ../libtransmission/port-forwarding.c:99 ../libtransmission/torrent.c:1201
2227#, c-format
2228msgid "State changed from \"%1$s\" to \"%2$s\""
2229msgstr "TillstÃ¥nd Àndrades frÃ¥n \"%1$s\" till \"%2$s\""
2230
2231#: ../libtransmission/port-forwarding.c:109
2232#, c-format
2233msgid "Closing port %d"
2234msgstr "StÀnger port %d"
2235
2236#: ../libtransmission/port-forwarding.c:120
2237#, c-format
2238msgid "Opened port %d to listen for incoming peer connections"
2239msgstr "Öppnade port %d för att lyssna pÃ¥ inkommande klientanslutningar"
2240
2241#: ../libtransmission/port-forwarding.c:125
2242#, c-format
2243msgid ""
2244"Couldn't open port %d to listen for incoming peer connections (errno %d - %s)"
2245msgstr ""
2246"Kunde inte öppna port %d för att lyssna på inkommande klientanslutningar "
2247"(felkod %d - %s)"
2248
2249#: ../libtransmission/port-forwarding.c:163
2250msgid "Stopped"
2251msgstr "Stoppad"
2252
2253#. first %s is the application name
2254#. second %s is the version number
2255#: ../libtransmission/session.c:272
2256#, c-format
2257msgid "%s %s started"
2258msgstr "%s %s startad"
2259
2260#: ../libtransmission/session.c:629
2261#, c-format
2262msgid "Loaded %d torrents"
2263msgstr "LÀste in %d torrentfiler"
2264
2265#: ../libtransmission/torrent.c:194
2266#, c-format
2267msgid "Got %d peers from tracker"
2268msgstr "Fick %d klienter frÃ¥n bevakare"
2269
2270#: ../libtransmission/torrent.c:208
2271#, c-format
2272msgid "Tracker warning: \"%s\""
2273msgstr "Varning frÃ¥n bevakare: \"%s\""
2274
2275#: ../libtransmission/torrent.c:214
2276#, c-format
2277msgid "Tracker error: \"%s\""
2278msgstr "Fel i bevakare: \"%s\""
2279
2280#. Translators: this is a minor point that's safe to skip over, but FYI:
2281#. "Complete" and "Done" are specific, different terms in Transmission:
2282#. "Complete" means we've downloaded every file in the torrent.
2283#. "Done" means we're done downloading the files we wanted, but NOT all that exist
2284#: ../libtransmission/torrent.c:1154
2285msgid "Done"
2286msgstr "Klar"
2287
2288#: ../libtransmission/torrent.c:1155
2289msgid "Complete"
2290msgstr "FÀrdig"
2291
2292#: ../libtransmission/torrent.c:1156
2293msgid "Incomplete"
2294msgstr "OfÀrdig"
2295
2296#: ../libtransmission/upnp.c:25
2297msgid "Port Forwarding (UPnP)"
2298msgstr "Vidarebefordring av portar (UPnP)"
2299
2300#: ../libtransmission/upnp.c:93
2301#, c-format
2302msgid "Found Internet Gateway Device \"%s\""
2303msgstr "Hittade Internet Gateway Device \"%s\""
2304
2305#: ../libtransmission/upnp.c:94
2306#, c-format
2307msgid "Local Address is \"%s\""
2308msgstr "Lokal adress Àr \"%s\""
2309
2310#: ../libtransmission/upnp.c:118
2311#, c-format
2312msgid "Stopping port forwarding through \"%s\", service \"%s\""
2313msgstr "Stoppar vidarebefordring av port genom \"%s\", tjÀnsten \"%s\""
2314
2315#: ../libtransmission/upnp.c:147
2316#, c-format
2317msgid ""
2318"Port forwarding through \"%s\", service \"%s\".  (local address: %s:%d)"
2319msgstr ""
2320"Vidarebefordring av portar genom \"%s\", tjÀnsten \"%s\".  (lokal adress: "
2321"%s:%d)"
2322
2323#: ../libtransmission/upnp.c:150
2324msgid "Port forwarding successful!"
2325msgstr "Vidarebefordring av portar lyckades!"
2326
2327#: ../libtransmission/utils.c:438
2328msgid "Not a regular file"
2329msgstr "Inte en vanlig fil"
2330
2331#: ../libtransmission/utils.c:452
2332msgid "Memory allocation failed"
2333msgstr "Minnesallokering misslyckades"
2334
2335#: ../libtransmission/utils.c:524
2336#, c-format
2337msgid "File \"%s\" is in the way"
2338msgstr "Filen \"%s\" Àr i vÀgen"
2339
2340#: ../libtransmission/utils.c:591
2341msgid "No error"
2342msgstr "Inget fel"
2343
2344#: ../libtransmission/utils.c:594
2345msgid "Unspecified error"
2346msgstr "Ospecifierat fel"
2347
2348#: ../libtransmission/utils.c:596
2349msgid "Assert error"
2350msgstr "FörsÀkransfel"
2351
2352#: ../libtransmission/utils.c:599
2353msgid "Destination folder doesn't exist"
2354msgstr "MÃ¥lmappen finns inte"
2355
2356#: ../libtransmission/utils.c:609
2357msgid "A torrent with this name and destination folder already exists."
2358msgstr "En torrentfil med detta namn och mÃ¥lmapp finns redan."
2359
2360#: ../libtransmission/utils.c:611
2361msgid "Checksum failed"
2362msgstr "Felaktig kontrollsumma"
2363
2364#: ../libtransmission/utils.c:613
2365msgid "Unspecified I/O error"
2366msgstr "Ospecificerat in/ut-fel"
2367
2368#: ../libtransmission/utils.c:616
2369msgid "Tracker error"
2370msgstr "Fel i bevakare"
2371
2372#: ../libtransmission/utils.c:618
2373msgid "Tracker warning"
2374msgstr "Varning frÃ¥n bevakare"
2375
2376#: ../libtransmission/utils.c:621
2377msgid "Peer sent a bad message"
2378msgstr "Klienten skickade ett felaktigt meddelande"
2379
2380#: ../libtransmission/utils.c:624
2381msgid "Unknown error"
2382msgstr "OkÀnt fel"
2383
2384#: ../libtransmission/verify.c:137
2385msgid "Verifying torrent"
2386msgstr "Verifierar torrentfil"
2387
2388#: ../libtransmission/verify.c:170
2389msgid "Queued for verification"
2390msgstr "Köad för verifiering"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.