Changeset 10054


Ignore:
Timestamp:
Jan 31, 2010, 9:26:45 PM (12 years ago)
Author:
livings124
Message:

#2835 remove file selection in action menu

Location:
trunk/macosx
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/macosx/TorrentTableView.m

  r9844 r10054  
  4949- (void) setGroupStatusColumns;
  5050
  51 - (void) createFileMenu: (NSMenu *) menu forFiles: (NSArray *) files;
  52 
  5351@end
  5452
   
  547545        return;
  548546   
  549     const NSInteger numberOfNonFileItems = [fActionMenu numberOfItems];
  550    
  551547    //update file action menu
  552548    fMenuTorrent = [[self itemAtRow: row] retain];
  553    
  554     //show/hide the file divider
  555     const BOOL isFolder = [fMenuTorrent isFolder];
  556     [[fActionMenu itemAtIndex: numberOfNonFileItems-1] setHidden: !isFolder];
  557    
  558     if (isFolder)
  559         [self createFileMenu: fActionMenu forFiles: [fMenuTorrent fileList]];
  560549   
  561550    //update global limit check
   
  581570        [NSMenu popUpContextMenu: fActionMenu withEvent: newEvent forView: self];
  582571    }
  583    
  584     for (NSInteger i = [fActionMenu numberOfItems]-1; i >= numberOfNonFileItems; i--)
  585         [fActionMenu removeItemAtIndex: i];
  586572   
  587573    [fMenuTorrent release];
   
  670656        [item setState: priority == TR_PRI_LOW ? NSOnState : NSOffState];
  671657    }
  672     else //assume the menu is part of the file list
  673     {
  674         if ([menu numberOfItems] > 0)
  675             return;
  676        
  677         NSMenu * supermenu = [menu supermenu];
  678         [self createFileMenu: menu forFiles: [(FileListNode *)[[supermenu itemAtIndex: [supermenu indexOfItemWithSubmenu: menu]]
  679                                                 representedObject] children]];
  680     }
  681658}
  682659
   
  906883}
  907884
  908 - (void) createFileMenu: (NSMenu *) menu forFiles: (NSArray *) files
  909 {
  910     for (FileListNode * node in files)
  911     {
  912         NSString * name = [node name];
  913        
  914         NSMenuItem * item = [[NSMenuItem alloc] initWithTitle: name action: @selector(checkFile:) keyEquivalent: @""];
  915        
  916         if ([node isFolder])
  917         {
  918             NSMenu * itemMenu = [[NSMenu alloc] initWithTitle: name];
  919             [itemMenu setAutoenablesItems: NO];
  920             [item setSubmenu: itemMenu];
  921             [itemMenu setDelegate: self];
  922             [itemMenu release];
  923         }
  924        
  925         [item setRepresentedObject: node];
  926        
  927         NSImage * icon = [node icon];
  928         [icon setSize: NSMakeSize(16.0, 16.0)];
  929         [item setImage: icon];
  930        
  931         NSIndexSet * indexSet = [node indexes];
  932         [item setState: [fMenuTorrent checkForFiles: indexSet]];
  933         [item setEnabled: [fMenuTorrent canChangeDownloadCheckForFiles: indexSet]];
  934        
  935         [menu addItem: item];
  936         [item release];
  937     }
  938 }
  939 
  940885@end
 • trunk/macosx/en.lproj/MainMenu.xib

  r9667 r10054  
  1313                <object class="NSMutableArray" key="IBDocument.EditedObjectIDs">
  1414                        <bool key="EncodedWithXMLCoder">YES</bool>
   15                        <integer value="1936"/>
   16                        <integer value="81"/>
   17                        <integer value="456"/>
  1518                        <integer value="1480"/>
  1619                        <integer value="21"/>
  17                         <integer value="456"/>
  18                         <integer value="81"/>
  1920                </object>
  2021                <object class="NSArray" key="IBDocument.PluginDependencies">
   
  417418AAABEQAEAAAAAQAAAAgBEgADAAAAAQABAAABFQADAAAAAQAEAAABFgADAAAAAQA+AAABFwAEAAAAAQAA
  418419JBABHAADAAAAAQABAAABPQADAAAAAQACAAABUgADAAAAAQABAAABUwADAAAABAAAJNqHcwAHAAAoQAAA
  419 JOIAAAAAAAgACAAIAAgAAQABAAEAAQAAKEBhcHBsAgAAAG1udHJSR0IgWFlaIAfZAAgAHAASABUAJWFj
  420 c3BBUFBMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD21gABAAAAANMtYXBwbNyPwG1i+VmcTdMqo0kS
  421 h5AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEXJYWVoAAAFQAAAAFGdYWVoAAAFkAAAAFGJY
   420JOIAAAAAAAgACAAIAAgAAQABAAEAAQAAKEBhcHBsAgAAAG1udHJSR0IgWFlaIAfaAAEAAgATABsAGGFj
   421c3BBUFBMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAD21gABAAAAANMtYXBwbDNKw7X760UhC6e2eZMW
   422kx0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEXJYWVoAAAFQAAAAFGdYWVoAAAFkAAAAFGJY
  422423WVoAAAF4AAAAFHd0cHQAAAGMAAAAFGNoYWQAAAGgAAAALHJUUkMAAAHMAAAIDGdUUkMAAAnYAAAIDGJU
  423424UkMAABHkAAAIDGFhcmcAABnwAAAAIGFhZ2cAABoQAAAAIGFhYmcAABowAAAAIHZjZ3QAABpQAAAGEm5k
   
  589590AAgAAADoZmlGSQAAAAgAAADoaXRJVAAAAAgAAADoa29LUgAAAAgAAADoAGkATQBhAGNtbW9kAAAAAAAA
  590591BhAAAJxqAAAAAL/TkYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdGV4dAAAAABDb3B5cmlnaHQgQXBwbGUsIEluYy4s
  591 IDIwMDkAA</bytes>
   592IDIwMTAAA</bytes>
  592593                                                                                                                                                </object>
  593594                                                                                                                                                <string key="NSCacheWindowColorSpace">NSCalibratedRGBColorSpace</string>
   
  33103311                                                </object>
  33113312                                        </object>
  3312                                         <object class="NSMenuItem" id="1033685900">
  3313                                                 <reference key="NSMenu" ref="588646173"/>
  3314                                                 <bool key="NSIsDisabled">YES</bool>
  3315                                                 <bool key="NSIsSeparator">YES</bool>
  3316                                                 <string key="NSTitle"/>
  3317                                                 <string key="NSKeyEquiv"/>
  3318                                                 <int key="NSKeyEquivModMask">1048576</int>
  3319                                                 <int key="NSMnemonicLoc">2147483647</int>
  3320                                                 <reference key="NSOnImage" ref="322614661"/>
  3321                                                 <reference key="NSMixedImage" ref="3851078"/>
  3322                                         </object>
  33233313                                </object>
  33243314                                <string key="NSName"/>
   
  64286418                                                        <reference ref="585779654"/>
  64296419                                                        <reference ref="113299757"/>
  6430                                                         <reference ref="1033685900"/>
  64316420                                                        <reference ref="1039703472"/>
  64326421                                                        <reference ref="48945683"/>
   
  69576946                                                <reference key="object" ref="121868389"/>
  69586947                                                <reference key="parent" ref="354434380"/>
  6959                                         </object>
  6960                                         <object class="IBObjectRecord">
  6961                                                 <int key="objectID">3148</int>
  6962                                                 <reference key="object" ref="1033685900"/>
  6963                                                 <reference key="parent" ref="588646173"/>
  69646948                                        </object>
  69656949                                        <object class="IBObjectRecord">
   
  76117595                                        <string>3145.IBPluginDependency</string>
  76127596                                        <string>3146.IBPluginDependency</string>
  7613                                         <string>3148.IBPluginDependency</string>
  7614                                         <string>3148.ImportedFromIB2</string>
  76157597                                        <string>3163.IBPluginDependency</string>
  76167598                                        <string>3163.ImportedFromIB2</string>
   
  79917973                                        <string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
  79927974                                        <integer value="1"/>
  7993                                         <string>{{209, 474}, {310, 133}}</string>
   7975                                        <string>{{209, 484}, {310, 123}}</string>
  79947976                                        <string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
  79957977                                        <integer value="1"/>
   
  82218203                                        <string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
  82228204                                        <string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
  8223                                         <string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
  8224                                         <integer value="1"/>
  82258205                                        <string>com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
  82268206                                        <integer value="1"/>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.