Changeset 12195


Ignore:
Timestamp:
Mar 21, 2011, 4:26:45 PM (11 years ago)
Author:
jordan
Message:

(trunk libT) copyediting in transmission.h: fix some line wraps

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/libtransmission/transmission.h

  r12194 r12195  
  149149#define TR_DEFAULT_PEER_LIMIT_TORRENT_STR        "60"
  150150
  151 #define TR_PREFS_KEY_ALT_SPEED_ENABLED             "alt-speed-enabled"
  152 #define TR_PREFS_KEY_ALT_SPEED_UP_KBps             "alt-speed-up"
  153 #define TR_PREFS_KEY_ALT_SPEED_DOWN_KBps           "alt-speed-down"
  154 #define TR_PREFS_KEY_ALT_SPEED_TIME_BEGIN          "alt-speed-time-begin"
  155 #define TR_PREFS_KEY_ALT_SPEED_TIME_ENABLED        "alt-speed-time-enabled"
  156 #define TR_PREFS_KEY_ALT_SPEED_TIME_END            "alt-speed-time-end"
  157 #define TR_PREFS_KEY_ALT_SPEED_TIME_DAY            "alt-speed-time-day"
  158 #define TR_PREFS_KEY_BIND_ADDRESS_IPV4             "bind-address-ipv4"
  159 #define TR_PREFS_KEY_BIND_ADDRESS_IPV6             "bind-address-ipv6"
  160 #define TR_PREFS_KEY_BLOCKLIST_ENABLED             "blocklist-enabled"
  161 #define TR_PREFS_KEY_BLOCKLIST_URL                 "blocklist-url"
  162 #define TR_PREFS_KEY_MAX_CACHE_SIZE_MB             "cache-size-mb"
  163 #define TR_PREFS_KEY_DHT_ENABLED                   "dht-enabled"
  164 #define TR_PREFS_KEY_UTP_ENABLED                   "utp-enabled"
  165 #define TR_PREFS_KEY_LPD_ENABLED                   "lpd-enabled"
  166 #define TR_PREFS_KEY_PREFETCH_ENABLED              "prefetch-enabled"
  167 #define TR_PREFS_KEY_DOWNLOAD_DIR                  "download-dir"
  168 #define TR_PREFS_KEY_ENCRYPTION                    "encryption"
  169 #define TR_PREFS_KEY_IDLE_LIMIT                    "idle-seeding-limit"
  170 #define TR_PREFS_KEY_IDLE_LIMIT_ENABLED            "idle-seeding-limit-enabled"
  171 #define TR_PREFS_KEY_INCOMPLETE_DIR                "incomplete-dir"
  172 #define TR_PREFS_KEY_INCOMPLETE_DIR_ENABLED        "incomplete-dir-enabled"
  173 #define TR_PREFS_KEY_MSGLEVEL                      "message-level"
  174 #define TR_PREFS_KEY_OPEN_FILE_LIMIT               "open-file-limit"
  175 #define TR_PREFS_KEY_PEER_LIMIT_GLOBAL             "peer-limit-global"
  176 #define TR_PREFS_KEY_PEER_LIMIT_TORRENT            "peer-limit-per-torrent"
  177 #define TR_PREFS_KEY_PEER_PORT                     "peer-port"
  178 #define TR_PREFS_KEY_PEER_PORT_RANDOM_ON_START     "peer-port-random-on-start"
  179 #define TR_PREFS_KEY_PEER_PORT_RANDOM_LOW          "peer-port-random-low"
  180 #define TR_PREFS_KEY_PEER_PORT_RANDOM_HIGH         "peer-port-random-high"
  181 #define TR_PREFS_KEY_PEER_SOCKET_TOS               "peer-socket-tos"
  182 #define TR_PREFS_KEY_PEER_CONGESTION_ALGORITHM     "peer-congestion-algorithm"
  183 #define TR_PREFS_KEY_PEX_ENABLED                   "pex-enabled"
  184 #define TR_PREFS_KEY_PORT_FORWARDING               "port-forwarding-enabled"
  185 #define TR_PREFS_KEY_PREALLOCATION                 "preallocation"
  186 #define TR_PREFS_KEY_RATIO                         "ratio-limit"
  187 #define TR_PREFS_KEY_RATIO_ENABLED                 "ratio-limit-enabled"
  188 #define TR_PREFS_KEY_RENAME_PARTIAL_FILES          "rename-partial-files"
  189 #define TR_PREFS_KEY_RPC_AUTH_REQUIRED             "rpc-authentication-required"
  190 #define TR_PREFS_KEY_RPC_BIND_ADDRESS              "rpc-bind-address"
  191 #define TR_PREFS_KEY_RPC_ENABLED                   "rpc-enabled"
  192 #define TR_PREFS_KEY_RPC_PASSWORD                  "rpc-password"
  193 #define TR_PREFS_KEY_RPC_PORT                      "rpc-port"
  194 #define TR_PREFS_KEY_RPC_USERNAME                  "rpc-username"
  195 #define TR_PREFS_KEY_RPC_URL                       "rpc-url"
  196 #define TR_PREFS_KEY_RPC_WHITELIST_ENABLED         "rpc-whitelist-enabled"
  197 #define TR_PREFS_KEY_SCRIPT_TORRENT_DONE_FILENAME  "script-torrent-done-filename"
  198 #define TR_PREFS_KEY_SCRIPT_TORRENT_DONE_ENABLED   "script-torrent-done-enabled"
  199 #define TR_PREFS_KEY_RPC_WHITELIST                 "rpc-whitelist"
  200 #define TR_PREFS_KEY_DSPEED_KBps                   "speed-limit-down"
  201 #define TR_PREFS_KEY_DSPEED_ENABLED                "speed-limit-down-enabled"
  202 #define TR_PREFS_KEY_USPEED_KBps                   "speed-limit-up"
  203 #define TR_PREFS_KEY_USPEED_ENABLED                "speed-limit-up-enabled"
  204 #define TR_PREFS_KEY_UMASK                         "umask"
  205 #define TR_PREFS_KEY_UPLOAD_SLOTS_PER_TORRENT      "upload-slots-per-torrent"
  206 #define TR_PREFS_KEY_START                         "start-added-torrents"
  207 #define TR_PREFS_KEY_TRASH_ORIGINAL                "trash-original-torrent-files"
   151#define TR_PREFS_KEY_ALT_SPEED_ENABLED            "alt-speed-enabled"
   152#define TR_PREFS_KEY_ALT_SPEED_UP_KBps            "alt-speed-up"
   153#define TR_PREFS_KEY_ALT_SPEED_DOWN_KBps          "alt-speed-down"
   154#define TR_PREFS_KEY_ALT_SPEED_TIME_BEGIN         "alt-speed-time-begin"
   155#define TR_PREFS_KEY_ALT_SPEED_TIME_ENABLED       "alt-speed-time-enabled"
   156#define TR_PREFS_KEY_ALT_SPEED_TIME_END           "alt-speed-time-end"
   157#define TR_PREFS_KEY_ALT_SPEED_TIME_DAY           "alt-speed-time-day"
   158#define TR_PREFS_KEY_BIND_ADDRESS_IPV4            "bind-address-ipv4"
   159#define TR_PREFS_KEY_BIND_ADDRESS_IPV6            "bind-address-ipv6"
   160#define TR_PREFS_KEY_BLOCKLIST_ENABLED            "blocklist-enabled"
   161#define TR_PREFS_KEY_BLOCKLIST_URL                "blocklist-url"
   162#define TR_PREFS_KEY_MAX_CACHE_SIZE_MB            "cache-size-mb"
   163#define TR_PREFS_KEY_DHT_ENABLED                  "dht-enabled"
   164#define TR_PREFS_KEY_UTP_ENABLED                  "utp-enabled"
   165#define TR_PREFS_KEY_LPD_ENABLED                  "lpd-enabled"
   166#define TR_PREFS_KEY_PREFETCH_ENABLED             "prefetch-enabled"
   167#define TR_PREFS_KEY_DOWNLOAD_DIR                 "download-dir"
   168#define TR_PREFS_KEY_ENCRYPTION                   "encryption"
   169#define TR_PREFS_KEY_IDLE_LIMIT                   "idle-seeding-limit"
   170#define TR_PREFS_KEY_IDLE_LIMIT_ENABLED           "idle-seeding-limit-enabled"
   171#define TR_PREFS_KEY_INCOMPLETE_DIR               "incomplete-dir"
   172#define TR_PREFS_KEY_INCOMPLETE_DIR_ENABLED       "incomplete-dir-enabled"
   173#define TR_PREFS_KEY_MSGLEVEL                     "message-level"
   174#define TR_PREFS_KEY_OPEN_FILE_LIMIT              "open-file-limit"
   175#define TR_PREFS_KEY_PEER_LIMIT_GLOBAL            "peer-limit-global"
   176#define TR_PREFS_KEY_PEER_LIMIT_TORRENT           "peer-limit-per-torrent"
   177#define TR_PREFS_KEY_PEER_PORT                    "peer-port"
   178#define TR_PREFS_KEY_PEER_PORT_RANDOM_ON_START    "peer-port-random-on-start"
   179#define TR_PREFS_KEY_PEER_PORT_RANDOM_LOW         "peer-port-random-low"
   180#define TR_PREFS_KEY_PEER_PORT_RANDOM_HIGH        "peer-port-random-high"
   181#define TR_PREFS_KEY_PEER_SOCKET_TOS              "peer-socket-tos"
   182#define TR_PREFS_KEY_PEER_CONGESTION_ALGORITHM    "peer-congestion-algorithm"
   183#define TR_PREFS_KEY_PEX_ENABLED                  "pex-enabled"
   184#define TR_PREFS_KEY_PORT_FORWARDING              "port-forwarding-enabled"
   185#define TR_PREFS_KEY_PREALLOCATION                "preallocation"
   186#define TR_PREFS_KEY_RATIO                        "ratio-limit"
   187#define TR_PREFS_KEY_RATIO_ENABLED                "ratio-limit-enabled"
   188#define TR_PREFS_KEY_RENAME_PARTIAL_FILES         "rename-partial-files"
   189#define TR_PREFS_KEY_RPC_AUTH_REQUIRED            "rpc-authentication-required"
   190#define TR_PREFS_KEY_RPC_BIND_ADDRESS             "rpc-bind-address"
   191#define TR_PREFS_KEY_RPC_ENABLED                  "rpc-enabled"
   192#define TR_PREFS_KEY_RPC_PASSWORD                 "rpc-password"
   193#define TR_PREFS_KEY_RPC_PORT                     "rpc-port"
   194#define TR_PREFS_KEY_RPC_USERNAME                 "rpc-username"
   195#define TR_PREFS_KEY_RPC_URL                      "rpc-url"
   196#define TR_PREFS_KEY_RPC_WHITELIST_ENABLED        "rpc-whitelist-enabled"
   197#define TR_PREFS_KEY_SCRIPT_TORRENT_DONE_FILENAME "script-torrent-done-filename"
   198#define TR_PREFS_KEY_SCRIPT_TORRENT_DONE_ENABLED  "script-torrent-done-enabled"
   199#define TR_PREFS_KEY_RPC_WHITELIST                "rpc-whitelist"
   200#define TR_PREFS_KEY_DSPEED_KBps                  "speed-limit-down"
   201#define TR_PREFS_KEY_DSPEED_ENABLED               "speed-limit-down-enabled"
   202#define TR_PREFS_KEY_USPEED_KBps                  "speed-limit-up"
   203#define TR_PREFS_KEY_USPEED_ENABLED               "speed-limit-up-enabled"
   204#define TR_PREFS_KEY_UMASK                        "umask"
   205#define TR_PREFS_KEY_UPLOAD_SLOTS_PER_TORRENT     "upload-slots-per-torrent"
   206#define TR_PREFS_KEY_START                        "start-added-torrents"
   207#define TR_PREFS_KEY_TRASH_ORIGINAL               "trash-original-torrent-files"
  208208
  209209
   
  303303                             struct tr_benc * settings );
  304304
  305 /** @brief Update a session's settings from a benc dictionary like to the one used in tr_sessionInit() */
   305/** @brief Update a session's settings from a benc dictionary
   306           like to the one used in tr_sessionInit() */
  306307void tr_sessionSet( tr_session      * session,
  307308                    struct tr_benc  * settings );
  308309
  309 /** @brief Rescan the blocklists directory and reload whatever blocklist files are found there */
   310/** @brief Rescan the blocklists directory and
   311           reload whatever blocklist files are found there */
  310312void tr_sessionReloadBlocklists( tr_session * session );
  311313
   
  364366 * to tr_torrent.downloadDir when the torrent is finished downloading.
  365367 *
  366  * Torrents are not moved as a result of changing the session's incomplete dir --
   368 * Torrents aren't moved as a result of changing the session's incomplete dir --
  367369 * it's applied to new torrents, not existing ones.
  368370 *
   
  399401void tr_sessionSetIncompleteFileNamingEnabled( tr_session * session, tr_bool );
  400402
  401 /** @brief return whether or filenames will have ".part" at the end until they're complete */
   403/** @brief return true if files will end in ".part" until they're complete */
  402404tr_bool tr_sessionIsIncompleteFileNamingEnabled( const tr_session * session );
  403405
   
  541543**/
  542544
  543 /** @brief Used by tr_sessionGetStats() and tr_sessionGetCumulativeStats() to give bandwidth statistics */
   545/** @brief Used by tr_sessionGetStats() and tr_sessionGetCumulativeStats() */
  544546typedef struct tr_session_stats
  545547{
   
  553555tr_session_stats;
  554556
  555 /** @brief Get bandwidth use statistics about the current session */
  556 void tr_sessionGetStats( const tr_session * session, tr_session_stats * setme );
  557 
  558 /** @brief Get cumulative bandwidth use statistics for the current and past sessions */
  559 void tr_sessionGetCumulativeStats( const tr_session * session, tr_session_stats * setme );
   557/** @brief Get bandwidth use statistics for the current session */
   558void tr_sessionGetStats( const tr_session * session,
   559                         tr_session_stats * setme );
   560
   561/** @brief Get cumulative bandwidth statistics for current and past sessions */
   562void tr_sessionGetCumulativeStats( const tr_session * session,
   563                                   tr_session_stats * setme );
  560564
  561565void tr_sessionClearStats( tr_session * session );
   
  14811485    tr_bool hasScraped;
  14821486
  1483     /* ex: http://www.legaltorrents.com:7070 */
   1487    /* human-readable string identifying the tracker */
  14841488    char host[1024];
  14851489
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.