Changeset 13279 for trunk/po/kk.po


Ignore:
Timestamp:
Apr 9, 2012, 1:50:33 AM (10 years ago)
Author:
jordan
Message:

(trunk gtk) sync transmission-gtk translations from Rosetta. Also, two new translations: Low German and Sinhalese :)

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/po/kk.po

  r13224 r13279  
  99"Report-Msgid-Bugs-To: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
  1010"POT-Creation-Date: 2012-02-03 15:22-0600\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2012-02-07 06:40+0000\n"
   11"PO-Revision-Date: 2012-02-27 09:07+0000\n"
  1212"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <Unknown>\n"
  1313"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
   
  1616"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  1717"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
  18 "X-Launchpad-Export-Date: 2012-02-13 20:41+0000\n"
  19 "X-Generator: Launchpad (build 14781)\n"
   18"X-Launchpad-Export-Date: 2012-04-09 01:44+0000\n"
   19"X-Generator: Launchpad (build 15060)\n"
  2020
  2121#: ../gtk/actions.c:45
   
  725725msgstr "Қ_Пр трекерлеріМ көрсету"
  726726
  727 #: ../gtk/details.c:2543 ../gtk/msgwin.c:418
   727#: ../gtk/details.c:2543 ../gtk/msgwin.c:429
  728728msgid "Information"
  729729msgstr "Ақпараты"
   
  859859msgstr "ТексерілуЎе"
  860860
  861 #: ../gtk/filter.c:703 ../gtk/msgwin.c:417
   861#: ../gtk/filter.c:703 ../gtk/msgwin.c:428
  862862msgid "Error"
  863863msgstr "Қате"
   
  868868msgstr "Көр_сету:"
  869869
  870 #: ../gtk/main.c:303
   870#: ../gtk/main.c:307
  871871#, c-format
  872872msgid "Error registering Transmission as x-scheme-handler/magnet handler: %s"
   
  874874"Transmission-ÐŽÑ‹ x-scheme-handler/magnet өңЎеушісі ретіМЎе тіркеу сәтсіз: %s"
  875875
  876 #: ../gtk/main.c:468
   876#: ../gtk/main.c:472
  877877#, c-format
  878878msgid ""
   
  881881"%d сОгМалы алыМЎы; таза сөМЎіріп көреЌіз. Тұрып қалса, қайтаЎаМ көріңіз."
  882882
  883 #: ../gtk/main.c:596
   883#: ../gtk/main.c:604
  884884msgid "Where to look for configuration files"
  885885msgstr "Баптаулар файлЎарыМ ізЎейтіМ ПрыМ"
  886886
  887 #: ../gtk/main.c:597
   887#: ../gtk/main.c:605
  888888msgid "Start with all torrents paused"
  889889msgstr "АялЎатылғаМ тПрреМтерЌеМ бастау"
  890890
  891 #: ../gtk/main.c:598
   891#: ../gtk/main.c:606
  892892msgid "Start minimized in notification area"
  893893msgstr "Трейге жасырылғаМ күйіМЎе қПсылу"
  894894
  895 #: ../gtk/main.c:599
   895#: ../gtk/main.c:607
  896896msgid "Show version number and exit"
  897897msgstr "Нұсқа ақпаратыМ шығарып, жұЌысты аяқтау"
  898898
  899 #: ../gtk/main.c:617 ../gtk/transmission-gtk.desktop.in.h:1
   899#: ../gtk/main.c:625 ../gtk/transmission-gtk.desktop.in.h:1
  900900msgid "Transmission"
  901901msgstr "Transmission"
  902902
  903903#. parse the command line
  904 #: ../gtk/main.c:621
   904#: ../gtk/main.c:629
  905905msgid "[torrent files or urls]"
  906906msgstr "[тПрреМт файлЎары Ме сілтеЌелер]"
  907907
  908 #: ../gtk/main.c:625
   908#: ../gtk/main.c:633
  909909#, c-format
  910910msgid ""
   
  915915"КПЌаМЎалық жПлЎың барлық ПпцОяларыМ қарау үшіМ '%s --help' еМгізіңіз.\n"
  916916
  917 #: ../gtk/main.c:722
   917#: ../gtk/main.c:730
  918918msgid ""
  919919"Transmission is a file-sharing program. When you run a torrent, its data "
   
  926926"заңЎарға қайшы келЌейтіМіМе сіз жәМе тек сіз ғаМа жауап бересіз."
  927927
  928 #: ../gtk/main.c:724
   928#: ../gtk/main.c:732
  929929msgid "I _Accept"
  930930msgstr "К_елісеЌіМ"
  931931
  932 #: ../gtk/main.c:933
   932#: ../gtk/main.c:941
  933933msgid "<b>Closing Connections</b>"
  934934msgstr "<b>БайлаМыстарЎы аяқтау</b>"
  935935
  936 #: ../gtk/main.c:937
   936#: ../gtk/main.c:945
  937937msgid "Sending upload/download totals to tracker
"
  938938msgstr "Трекерге жүктеп алу/тарату статОстОкасыМ жіберу..."
  939939
  940 #: ../gtk/main.c:942
   940#: ../gtk/main.c:950
  941941msgid "_Quit Now"
  942942msgstr "Қазір _шығу"
  943943
  944 #: ../gtk/main.c:1000
   944#: ../gtk/main.c:1008
  945945msgid "Couldn't add corrupt torrent"
  946946msgid_plural "Couldn't add corrupt torrents"
  947947msgstr[0] "ЗақыЌЎалғаМ тПрреМті қПсу ЌүЌкіМ еЌес"
  948948
  949 #: ../gtk/main.c:1007
   949#: ../gtk/main.c:1015
  950950msgid "Couldn't add duplicate torrent"
  951951msgid_plural "Couldn't add duplicate torrents"
  952952msgstr[0] "ҚайталаМатыМ тПрреМті қПсу ЌүЌкіМ еЌес"
  953953
  954 #: ../gtk/main.c:1308
   954#: ../gtk/main.c:1316
  955955msgid "A fast and easy BitTorrent client"
  956 msgstr "ЖылЎаЌ ЌеМ қарапайыЌBitTorrent қПлЎаМбасы"
  957 
  958 #: ../gtk/main.c:1309
   956msgstr "ЖылЎаЌ ЌеМ қарапайыЌ BitTorrent клОеМті"
   957
   958#: ../gtk/main.c:1317
  959959msgid "Copyright (c) The Transmission Project"
  960960msgstr "Copyright (c) The Transmission Project"
   
  963963#. to have it appear in the credits in the "About"
  964964#. dialog
  965 #: ../gtk/main.c:1315
   965#: ../gtk/main.c:1323
  966966msgid "translator-credits"
  967967msgstr ""
   
  10791079msgstr "ХабарлаЌа"
  10801080
  1081 #: ../gtk/msgwin.c:419
   1081#: ../gtk/msgwin.c:430
  10821082msgid "Debug"
  10831083msgstr "ЖөМЎеу"
  10841084
  1085 #: ../gtk/msgwin.c:445
   1085#: ../gtk/msgwin.c:456
  10861086msgid "Message Log"
  10871087msgstr "ХабарлаЌалар журМалы"
  10881088
  1089 #: ../gtk/msgwin.c:482
   1089#: ../gtk/msgwin.c:493
  10901090msgid "Level"
  10911091msgstr "Деңгейі"
   
  19191919#: ../gtk/util.c:50
  19201920msgid "kB/s"
  1921 msgstr "Кб/сек"
   1921msgstr "КБ/сек"
  19221922
  19231923#: ../gtk/util.c:51
   
  20132013msgstr "Метаақпараты қате"
  20142014
  2015 #: ../libtransmission/bencode.c:1706 ../libtransmission/bencode.c:1734
   2015#: ../libtransmission/bencode.c:1716 ../libtransmission/bencode.c:1744
  20162016#, c-format
  20172017msgid "Couldn't save temporary file \"%1$s\": %2$s"
  20182018msgstr "\"%1$s\" уақытша файлыМ сақтау ЌүЌкіМ еЌес: %2$s"
  20192019
  2020 #: ../libtransmission/bencode.c:1721
   2020#: ../libtransmission/bencode.c:1731
  20212021#, c-format
  20222022msgid "Saved \"%s\""
  20232023msgstr "СақталЎы \"%s\""
  20242024
  2025 #: ../libtransmission/bencode.c:1726 ../libtransmission/blocklist.c:417
   2025#: ../libtransmission/bencode.c:1736 ../libtransmission/blocklist.c:417
  20262026#, c-format
  20272027msgid "Couldn't save file \"%1$s\": %2$s"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.