Changeset 13321


Ignore:
Timestamp:
May 28, 2012, 5:26:15 PM (9 years ago)
Author:
livings124
Message:

#4922 On Lion, use window restoration on the preferences window

Location:
trunk/macosx
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/macosx/Controller.h

  r13320 r13321  
  176176- (void) verifyTorrents: (NSArray *) torrents;
  177177
   178@property (retain, readonly) PrefsController * prefsController;
  178179- (void) showPreferenceWindow: (id) sender;
  179180
 • trunk/macosx/Controller.m

  r13320 r13321  
  159159
  160160#warning remove ivars in header when 64-bit only (or it compiles in 32-bit mode)
   161@synthesize prefsController = fPrefsController;
  161162@synthesize messageWindowController = fMessageController;
  162163
   
  25592560        NSPopover * popover = [[NSPopoverLion alloc] init];
  25602561        [popover setBehavior: NSPopoverBehaviorTransient];
  2561         GlobalOptionsPopoverViewController * viewController = [[GlobalOptionsPopoverViewController alloc] initWithHandle: [PrefsController handle]];
   2562        GlobalOptionsPopoverViewController * viewController = [[GlobalOptionsPopoverViewController alloc] initWithHandle: fLib];
  25622563        [popover setContentViewController: viewController];
  25632564        [popover setDelegate: self];
 • trunk/macosx/PrefsController.m

  r13318 r13321  
  2626#import "BlocklistDownloaderViewController.h"
  2727#import "BlocklistScheduler.h"
   28#import "Controller.h"
  2829#import "PortChecker.h"
  2930#import "BonjourController.h"
   
  7374}
  7475
   76#warning elliminate?
  7577+ (tr_session *) handle
  7678{
   
  171173    fHasLoaded = YES;
  172174   
   175    [[self window] setRestorationClass: [self class]];
   176   
  173177    NSToolbar * toolbar = [[NSToolbar alloc] initWithIdentifier: @"Preferences Toolbar"];
  174178    [toolbar setDelegate: self];
   
  336340}
  337341
   342+ (void) restoreWindowWithIdentifier: (NSString *) identifier state: (NSCoder *) state completionHandler: (void (^)(NSWindow *, NSError *)) completionHandler
   343{
   344    NSWindow * window = [[(Controller *)[NSApp delegate] prefsController] window];
   345    completionHandler(window, nil);
   346}
   347
  338348//for a beta release, always use the beta appcast
  339349#if defined(TR_BETA_RELEASE)
   
  369379- (void) setRandomPortOnStart: (id) sender
  370380{
  371     tr_sessionSetPeerPortRandomOnStart(fHandle, [sender state] == NSOnState);
   381    tr_sessionSetPeerPortRandomOnStart(fHandle, [(NSButton *)sender state] == NSOnState);
  372382}
  373383
 • trunk/macosx/en.lproj/PrefsWindow.xib

  r13239 r13321  
  33        <data>
  44                <int key="IBDocument.SystemTarget">1060</int>
  5                 <string key="IBDocument.SystemVersion">11D50</string>
  6                 <string key="IBDocument.InterfaceBuilderVersion">2177</string>
  7                 <string key="IBDocument.AppKitVersion">1138.32</string>
  8                 <string key="IBDocument.HIToolboxVersion">568.00</string>
   5                <string key="IBDocument.SystemVersion">11E53</string>
   6                <string key="IBDocument.InterfaceBuilderVersion">2182</string>
   7                <string key="IBDocument.AppKitVersion">1138.47</string>
   8                <string key="IBDocument.HIToolboxVersion">569.00</string>
  99                <object class="NSMutableDictionary" key="IBDocument.PluginVersions">
  1010                        <string key="NS.key.0">com.apple.InterfaceBuilder.CocoaPlugin</string>
  11                         <string key="NS.object.0">2177</string>
   11                        <string key="NS.object.0">2182</string>
  1212                </object>
  1313                <array key="IBDocument.IntegratedClassDependencies">
   
  7777                                        <reference key="NSSuperview"/>
  7878                                        <reference key="NSWindow"/>
  79                                         <reference key="NSNextKeyView"/>
  8079                                </object>
  8180                                <string key="NSScreenRect">{{0, 0}, {2560, 1440}}</string>
  8281                                <string key="NSMaxSize">{10000000000000, 10000000000000}</string>
  83                                 <bool key="NSWindowIsRestorable">NO</bool>
   82                                <bool key="NSWindowIsRestorable">YES</bool>
  8483                        </object>
  8584                        <object class="NSCustomView" id="249126185">
   
  549548                                                <reference key="NSSuperview" ref="314557528"/>
  550549                                                <reference key="NSWindow"/>
  551                                                 <reference key="NSNextKeyView" ref="159788047"/>
  552550                                                <array class="NSMutableArray" key="NSTabViewItems">
  553551                                                        <object class="NSTabViewItem" id="73412354">
   
  18971895                                                                                        <reference key="NSSuperview" ref="159788047"/>
  18981896                                                                                        <reference key="NSWindow"/>
  1899                                                                                         <reference key="NSNextKeyView"/>
  19001897                                                                                        <bool key="NSEnabled">YES</bool>
  19011898                                                                                        <object class="NSButtonCell" key="NSCell" id="590362093">
   
  20212018AAAAAQABAAABFQADAAAAAQAEAAABFgADAAAAAQASAAABFwAEAAAAAQAABFoBHAADAAAAAQABAAABPQAD
  20222019AAAAAQACAAABUgADAAAAAQABAAABUwADAAAABAAABSSHcwAHAAAMmAAABSwAAAAAAAgACAAIAAgAAQAB
  2023 AAEAAQAADJhhcHBsAhAAAG1udHJSR0IgWFlaIAfcAAIAAQAWABkAOGFjc3BBUFBMAAAAAAAAAAAAAAAA
   2020AAEAAQAADJhhcHBsAhAAAG1udHJSR0IgWFlaIAfcAAUACQAXADYAKmFjc3BBUFBMAAAAAAAAAAAAAAAA
  20242021AAAAAAAAAAAAAAAAAAD21gABAAAAANMtYXBwbAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  20252022AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEWRlc2MAAAFQAAAAYmRzY20AAAG0AAABgGNwcnQAAAM0AAAAJHd0cHQAAANY
   
  29942991                                                <reference key="NSSuperview" ref="352903881"/>
  29952992                                                <reference key="NSWindow"/>
  2996                                                 <reference key="NSNextKeyView"/>
  29972993                                                <bool key="NSEnabled">YES</bool>
  29982994                                                <object class="NSDatePickerCell" key="NSCell" id="283024896">
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.