Changeset 1700


Ignore:
Timestamp:
Apr 11, 2007, 3:46:43 AM (15 years ago)
Author:
joshe
Message:

Update swedish translation.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/gtk/po/sv.po

  r1683 r1700  
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1212"POT-Creation-Date: 2007-04-07 13:35-0700\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2007-02-15 00:29+0100\n"
   13"PO-Revision-Date: 2007-04-10 15:45+0100\n"
  1414"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
  1515"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
   
  1919"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  21 #: conf.c:91 conf.c:370 msgwin.c:164
   21#: conf.c:91
   22#: conf.c:370
   23#: msgwin.c:164
  2224#, c-format
  2325msgid ""
   
  6971"%s"
  7072
  71 #: conf.c:384 msgwin.c:175
   73#: conf.c:384
   74#: msgwin.c:175
  7275#, c-format
  7376msgid ""
   
  100103
  101104#. PREF_ID_DIR
  102 #: dialogs.c:151 tr_prefs.c:210
   105#: dialogs.c:151
   106#: tr_prefs.c:210
  103107msgid "Choose a download directory"
  104108msgstr "VÀlj en hÀmtningskatalog"
   
  113117
  114118#: dialogs.c:250
  115 #, fuzzy, c-format
   119#, c-format
  116120msgid "%s - Properties for %s"
  117 msgstr ""
   121msgstr "%s - Egenskaper för %s"
  118122
  119123#. add general tab
  120124#: dialogs.c:286
  121125msgid "General"
  122 msgstr ""
   126msgstr "AllmÀnt"
  123127
  124128#. add files tab
  125129#: dialogs.c:292
  126130msgid "Files"
  127 msgstr ""
   131msgstr "Filer"
  128132
  129133#: dialogs.c:390
   
  137141#: dialogs.c:392
  138142msgid "Scrape:"
  139 msgstr ""
   143msgstr "Skrapning:"
  140144
  141145#: dialogs.c:394
  142146msgid "Info Hash:"
  143 msgstr ""
   147msgstr "Informationshash:"
  144148
  145149#: dialogs.c:395
   
  165169#: dialogs.c:401
  166170msgid "Completed:"
  167 msgstr ""
   171msgstr "FÀrdig:"
  168172
  169173#: dialogs.c:403
   
  181185#: dialogs.c:407
  182186msgid "Remaining:"
  183 msgstr ""
   187msgstr "Ã
   188terstÃ¥r:"
  184189
  185190#: dialogs.c:497
   
  188193
  189194#: dialogs.c:519
  190 #, fuzzy
  191195msgid "Choose a directory"
  192 msgstr "VÀlj en hÀmtningskatalog"
   196msgstr "VÀlj en katalog"
  193197
  194198#: dialogs.c:575
  195199#, c-format
  196200msgid "Are you sure you want to quit %s?"
  197 msgstr ""
   201msgstr "Är du sÀker pÃ¥ att du vill avsluta %s?"
  198202
  199203#: dialogs.c:643
  200204msgid "File"
  201 msgstr ""
  202 
  203 #: dialogs.c:656 tr_window.c:406
   205msgstr "Fil"
   206
   207#: dialogs.c:656
   208#: tr_window.c:406
  204209msgid "Progress"
  205210msgstr "Förlopp"
  206211
  207212#. this string is only used to determine the size of the progress bar
  208 #: dialogs.c:659 tr_window.c:403
   213#: dialogs.c:659
   214#: tr_window.c:403
  209215msgid "  fnord    fnord  "
  210216msgstr "  fnord    fnord  "
   
  229235msgstr "misslyckades med att ansluta till %s: %s\n"
  230236
  231 #: ipc.c:453 ipc.c:501
   237#: ipc.c:453
   238#: ipc.c:501
  232239#, c-format
  233240msgid "bad IPC protocol version\n"
   
  260267#: main.c:123
  261268msgid "Open debug window"
  262 msgstr ""
   269msgstr "Öppna felsökningsfönstret"
  263270
  264271#: main.c:127
   
  268275#: main.c:130
  269276msgid "Close the main window"
  270 msgstr ""
   277msgstr "StÀng huvudfönstret"
  271278
  272279#: main.c:132
  273280msgid "Exit the program"
  274 msgstr ""
   281msgstr "Avsluta programmet"
  275282
  276283#: main.c:288
   
  291298"opened in the running instance.\n"
  292299msgstr ""
   300"anvÀndning: %s [-hpq] [filer...]\n"
   301"\n"
   302"Transmission %s (r%d) http://transmission.m0k.org/\n"
   303"En fri, lÀttviktig BitTorrent-klient med ett enkelt och intuitivt grÀnssnitt\n"
   304"\n"
   305"  -h --help    visa det hÀr meddelandet och avsluta\n"
   306"  -p --paused  starta med alla torrent-filer i pausat tillstÃ¥nd\n"
   307"  -q --quit    begÀr att den körande %s-instansen avslutas\n"
   308"\n"
   309"Endast en instans av %s kan köras samtidigt. Flera torrent-filer\n"
   310"kan lÀses in vid uppstart genom att lÀgga till dem pÃ¥ kommandoraden.\n"
   311"Om %s redan körs kommer dessa torrent-filer att öppnas i den\n"
   312"körande instansen.\n"
  293313
  294314#: main.c:354
   
  312332
  313333#: msgwin.c:54
  314 #, fuzzy
  315334msgid "Error"
  316 msgstr "Fel: "
   335msgstr "Fel"
  317336
  318337#: msgwin.c:55
  319338msgid "Info"
  320 msgstr ""
   339msgstr "Info"
  321340
  322341#: msgwin.c:56
  323342msgid "Debug"
  324 msgstr ""
   343msgstr "Felsökning"
  325344
  326345#: msgwin.c:142
  327346msgid "Save Log"
  328 msgstr ""
   347msgstr "Spara logg"
  329348
  330349#: msgwin.c:229
  331350msgid "???"
  332 msgstr ""
   351msgstr "???"
  333352
  334353#: tr_prefs.c:82
   
  338357#: tr_prefs.c:83
  339358msgid "Restrict the download rate"
  340 msgstr ""
   359msgstr "BegrÀnsa hÀmtningshastigheten"
  341360
  342361#: tr_prefs.c:87
   
  346365#: tr_prefs.c:88
  347366msgid "Speed in KiB/sec for restricted download rate"
  348 msgstr ""
   367msgstr "Hastighet i KiB/s för begrÀnsad hÀmtningshastighet"
  349368
  350369#: tr_prefs.c:92
   
  354373#: tr_prefs.c:93
  355374msgid "Restrict the upload rate"
  356 msgstr ""
   375msgstr "BegrÀnsa sÀndningshastigheten"
  357376
  358377#: tr_prefs.c:97
   
  362381#: tr_prefs.c:98
  363382msgid "Speed in KiB/sec for restricted upload rate"
  364 msgstr ""
   383msgstr "Hastighet i KiB/s för begrÀnsad sÀndningshastighet"
  365384
  366385#: tr_prefs.c:102
  367 #, fuzzy
  368386msgid "Al_ways prompt for download directory"
  369 msgstr "AnvÀnd alternativ _hÀmtningskatalog"
   387msgstr "FrÃ¥ga all_tid efter hÀmtningskatalog"
  370388
  371389#: tr_prefs.c:103
  372 msgid ""
  373 "When adding a torrent, always prompt for a directory to download data files "
  374 "into"
  375 msgstr ""
   390msgid "When adding a torrent, always prompt for a directory to download data files into"
   391msgstr "NÀr en torrent-fil lÀggs till, frÃ¥ga alltid efter en katalog att hÀmta ner datafilerna till"
  376392
  377393#: tr_prefs.c:108
   
  381397#: tr_prefs.c:109
  382398msgid "Destination directory for downloaded data files"
  383 msgstr ""
   399msgstr "MÃ¥lkatalog för hÀmtade datafiler"
  384400
  385401#: tr_prefs.c:113
   
  389405#: tr_prefs.c:114
  390406msgid "TCP port number to listen for peer connections"
  391 msgstr ""
   407msgstr "TCP-portnummer att lyssna pÃ¥ efter klientanslutningar"
  392408
  393409#: tr_prefs.c:118
  394410msgid "Au_tomatic port mapping via NAT-PMP or UPnP"
  395 msgstr ""
   411msgstr "Au_tomatisk portmappning via NAT-PMP eller UPnP"
  396412
  397413#: tr_prefs.c:119
  398414msgid "Attempt to bypass NAT or firewall to allow incoming peer connections"
  399 msgstr ""
   415msgstr "Försök att kringgÃ¥ NAT eller brandvÀgg för att tillÃ¥ta inkommande klientanslutningar"
  400416
  401417#: tr_prefs.c:123
  402418msgid "Use peer _exchange if possible"
  403 msgstr ""
   419msgstr "AnvÀnd klient_utbyte om möjligt"
  404420
  405421#: tr_prefs.c:124
  406 msgid ""
  407 "Perform Azureus or µTorrent compatible peer exchange with any peers which "
  408 "support it"
  409 msgstr ""
   422msgid "Perform Azureus or µTorrent compatible peer exchange with any peers which support it"
   423msgstr "Genomför Azureus eller µTorrent-kompatibelt klientutbyte med alla parter som har stöd för det"
  410424
  411425#: tr_prefs.c:129
  412426msgid "Display an _icon in the system tray"
  413 msgstr ""
   427msgstr "Visa en _ikon i meddelandefÀltet"
  414428
  415429#: tr_prefs.c:130
  416430msgid "Use a system tray / dock / notification area icon"
  417 msgstr ""
   431msgstr "AnvÀnd en ikon för meddelandefÀlt / docka / notifieringsyta"
  418432
  419433#: tr_prefs.c:134
  420434msgid "Confirm _quit"
  421 msgstr ""
   435msgstr "BekrÀfta a_vslut"
  422436
  423437#: tr_prefs.c:135
  424438msgid "Prompt for confirmation when quitting"
  425 msgstr ""
   439msgstr "FrÃ¥ga efter bekrÀftelse nÀr programmet avslutas"
  426440
  427441#: tr_prefs.c:140
   
  431445#: tr_prefs.c:141
  432446msgid "Torrent files added via the toolbar, popup menu, and drag-and-drop"
  433 msgstr ""
   447msgstr "Torrent-filer som lagts till via verktygsraden, popupmeny och dra-och-slÀpp"
  434448
  435449#: tr_prefs.c:146
   
  442456
  443457#: tr_prefs.c:147
  444 #, fuzzy
  445458msgid "For torrents added via the command-line only"
  446 msgstr ""
  447 "För torrent-filer som lagts till e_xternt\n"
  448 "(via kommandoraden):"
   459msgstr "Endast för torrent-filer som lagts till via kommandoraden "
  449460
  450461#: tr_prefs.c:342
   
  477488#: tr_window.c:169
  478489msgid "_File"
  479 msgstr ""
   490msgstr "_Arkiv"
  480491
  481492#: tr_window.c:355
   
  495506
  496507#: tr_window.c:517
  497 #, fuzzy, c-format
   508#, c-format
  498509msgid "Stalled (%.1f%%)"
  499 msgstr ""
   510msgstr "Avstannad (%.1f%%)"
  500511
  501512#: tr_window.c:522
  502 #, fuzzy, c-format
   513#, c-format
  503514msgid "Finishing in %s (%.1f%%)"
  504515msgstr "FÀrdig om %s (%.1f%%)"
   
  508519msgid "Seeding, uploading to %d of %d peer"
  509520msgid_plural "Seeding, uploading to %d of %d peers"
  510 msgstr[0] "Distribuerar, sÀnder till %d av %d part"
  511 msgstr[1] "Distribuerar, sÀnder till %d av %d parter"
   521msgstr[0] "Distribuerar, sÀnder till %d av %d klient"
   522msgstr[1] "Distribuerar, sÀnder till %d av %d klienter"
  512523
  513524#: tr_window.c:536
   
  528539msgid "Downloading from %i of %i peer"
  529540msgid_plural "Downloading from %i of %i peers"
  530 msgstr[0] "HÀmtar frÃ¥n %i av %i part"
  531 msgstr[1] "HÀmtar frÃ¥n %i av %i parter"
   541msgstr[0] "HÀmtar frÃ¥n %i av %i klient"
   542msgstr[1] "HÀmtar frÃ¥n %i av %i klienter"
  532543
  533544#: tr_window.c:593
   
  580591#, c-format
  581592msgid "%i %s"
  582 msgstr ""
  583 
  584 #: util.c:94 util.c:98
   593msgstr "%i %s"
   594
   595#: util.c:94
   596#: util.c:98
  585597msgid "second"
  586598msgid_plural "seconds"
  587 msgstr[0] ""
  588 msgstr[1] ""
  589 
  590 #: util.c:96 util.c:100 util.c:104 util.c:108
   599msgstr[0] "sekund"
   600msgstr[1] "sekunder"
   601
   602#: util.c:96
   603#: util.c:100
   604#: util.c:104
   605#: util.c:108
  591606#, c-format
  592607msgid "%i %s %i %s"
  593 msgstr ""
  594 
  595 #: util.c:97 util.c:102
   608msgstr "%i %s %i %s"
   609
   610#: util.c:97
   611#: util.c:102
  596612msgid "minute"
  597613msgid_plural "minutes"
  598 msgstr[0] ""
  599 msgstr[1] ""
  600 
  601 #: util.c:101 util.c:106 util.c:110
   614msgstr[0] "minut"
   615msgstr[1] "minuter"
   616
   617#: util.c:101
   618#: util.c:106
   619#: util.c:110
  602620msgid "hour"
  603621msgid_plural "hours"
  604 msgstr[0] ""
  605 msgstr[1] ""
   622msgstr[0] "timme"
   623msgstr[1] "timmar"
  606624
  607625#: util.c:105
  608626msgid "day"
  609627msgid_plural "days"
  610 msgstr[0] ""
  611 msgstr[1] ""
   628msgstr[0] "dygn"
   629msgstr[1] "dygn"
  612630
  613631#: util.c:109
  614632msgid "week"
  615633msgid_plural "weeks"
  616 msgstr[0] ""
  617 msgstr[1] ""
   634msgstr[0] "vecka"
   635msgstr[1] "veckor"
  618636
  619637#: util.c:118
   
  625643msgid "∞"
  626644msgstr "∞"
   645
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.