Changeset 7028 for trunk/po/ca.po


Ignore:
Timestamp:
Nov 3, 2008, 6:19:00 PM (13 years ago)
Author:
charles
Message:

(gtk) update the gtk+ client's translations from launchpad

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/po/ca.po

  r6433 r7028  
  1515"Project-Id-Version: Transmission\n"
  1616"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  17 "POT-Creation-Date: 2008-07-19 14:55-0500\n"
   17"POT-Creation-Date: 2008-11-02 14:16-0600\n"
  1818"PO-Revision-Date: 2008-08-03 18:45+0000\n"
  1919"Last-Translator: David Planella <Unknown>\n"
   
  2323"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  2424"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  25 "X-Launchpad-Export-Date: 2008-08-06 01:01+0000\n"
   25"X-Launchpad-Export-Date: 2008-11-03 17:30+0000\n"
  2626"X-Generator: Launchpad (build Unknown)\n"
  27 
  28 #~ msgid "Open a torrent"
  29 #~ msgstr "Obre un torrent"
  30 
  31 #~ msgid "_Open..."
  32 #~ msgstr "_Obre..."
  33 
  34 #~ msgid "Close _Window"
  35 #~ msgstr "Tanca la _finestra"
  36 
  37 #~ msgid "Close main window"
  38 #~ msgstr "Tanca la finestra principal"
  39 
  40 #, c-format
  41 #~ msgid "Couldn't create \"%s\": %s"
  42 #~ msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s"
  43 
  44 #, c-format
  45 #~ msgid "Couldn't open \"%s\": %s"
  46 #~ msgstr "No s'ha pogut obrir «%s»: %s"
  47 
  48 #~ msgid "<b>Availability</b>"
  49 #~ msgstr "<b>Disponibilitat</b>"
  50 
  51 #~ msgid "<b>Connected Peers</b>"
  52 #~ msgstr "<b>Clients connectats</b>"
  53 
  54 #~ msgid "<b>Completed:</b>"
  55 #~ msgstr "<b>Completat:</b>"
  56 
  57 #, c-format
  58 #~ msgid "%1$'d Piece @ %2$s"
  59 #~ msgid_plural "%1$'d Pieces @ %2$s"
  60 #~ msgstr[0] "%1$'d tros de %2$s"
  61 #~ msgstr[1] "%1$'d trossos de %2$s"
  62 
  63 #~ msgid "_Stop seeding at ratio:"
  64 #~ msgstr "_Deixa de compartir a partir de la relació:"
  65 
  66 #~ msgid "<b>Really Quit?</b>"
  67 #~ msgstr "<b>Segur que voleu sortir?</b>"
  68 
  69 #~ msgid "filedetails|Priority"
  70 #~ msgstr "Prioritat"
  71 
  72 #~ msgid "Bad IPC protocol version"
  73 #~ msgstr "Versió del protocol IPC incorrecta"
  74 
  75 #, c-format
  76 #~ msgid "IPC parse error: %s"
  77 #~ msgstr "S'ha produït un error en analitzar l'IPC: %s"
  78 
  79 #, c-format
  80 #~ msgid "Couldn't connect to \"%s\": %s"
  81 #~ msgstr "No s'ha pogut connectar a «%s»: %s"
  82 
  83 #, c-format
  84 #~ msgid "Couldn't set up IPC: %s"
  85 #~ msgstr "No s'ha pogut configurar l'IPC: %s"
  86 
  87 #, c-format
  88 #~ msgid "Couldn't set up socket: %s"
  89 #~ msgstr "No s'ha pogut configurar el sòcol: %s"
  90 
  91 #~ msgid "Ask the running instance to quit"
  92 #~ msgstr "Sol·licita que es tanqui la instància que s'està executant"
  93 
  94 #~ msgid "_Quit Immediately"
  95 #~ msgstr "_Surt immediatament"
  96 
  97 #, c-format
  98 #~ msgid "Failed to load torrent file: %s"
  99 #~ msgid_plural "Failed to load torrent files: %s"
  100 #~ msgstr[0] "No s'ha pogut carregar el fitxer torrent: %s"
  101 #~ msgstr[1] "No s'han pogut carregar els fitxers torrent: %s"
  102 
  103 #~ msgid "Torrent creation failed"
  104 #~ msgstr "No s'ha pogut crear el torrent"
  105 
  106 #~ msgid "Torrent created"
  107 #~ msgstr "S'ha creat el torrent"
  108 
  109 #, c-format
  110 #~ msgid "No files selected"
  111 #~ msgstr "No hi ha fitxers seleccionats"
  112 
  113 #, c-format
  114 #~ msgid "<i>No files selected</i>"
  115 #~ msgstr "<i>No hi ha fitxers seleccionats</i>"
  116 
  117 #, c-format
  118 #~ msgid "<i>%1$'d Piece @ %2$s</i>"
  119 #~ msgid_plural "<i>%1$'d Pieces @ %2$s</i>"
  120 #~ msgstr[0] "<i>%1$'d peça de %2$s</i>"
  121 #~ msgstr[1] "<i>%1$'d peces de %2$s</i>"
  122 
  123 #~ msgid "Content"
  124 #~ msgstr "Contingut"
  125 
  126 #~ msgid "_Single File:"
  127 #~ msgstr "_Fitxer únic"
  128 
  129 #~ msgid "_Folder:"
  130 #~ msgstr "_Carpeta:"
  131 
  132 #~ msgid "Announce _URL:"
  133 #~ msgstr "Avisa l'_URL:"
  134 
  135 #, c-format
  136 #~ msgid "Couldn't save file \"%s\": %s"
  137 #~ msgstr "No s'ha pogut desar el fitxer «%s»: %s"
  138 
  139 #~ msgid "Mo_ve source file to Trash"
  140 #~ msgstr "_Mou el fitxer font a la paperera"
  141 
  142 #~ msgid "_Start when opened"
  143 #~ msgstr "_Inicia quan s'obri"
  144 
  145 #~ msgid "_Source file:"
  146 #~ msgstr "Fitxer _font:"
  147 
  148 #~ msgid "Verify Local Data"
  149 #~ msgstr "Verifica les dades locals"
  150 
  151 #~ msgid "Open a Torrent"
  152 #~ msgstr "Obre un torrent"
  153 
  154 #~ msgid "Opening Torrents"
  155 #~ msgstr "En obrir els torrents"
  156 
  157 #~ msgid "Automatically add torrents from:"
  158 #~ msgstr "Afegeix torrents automàticament de:"
  159 
  160 #~ msgid "Notification"
  161 #~ msgstr "Notificació"
  162 
  163 #~ msgid "Ports"
  164 #~ msgstr "Ports"
  165 
  166 #~ msgid "_Forward port from router"
  167 #~ msgstr "_Redirecciona el port de l'encaminador"
  168 
  169 #~ msgid "Preferences"
  170 #~ msgstr "PreferÚncies"
  171 
  172 #, c-format
  173 #~ msgid "Uploading to %1$'d of %2$'d connected peer"
  174 #~ msgid_plural "Uploading to %1$'d of %2$'d connected peers"
  175 #~ msgstr[0] "S'està pujant a %1$'d de %2$'d client connectat"
  176 #~ msgstr[1] "S'està pujant a %1$'d de %2$'d clients connectats"
  177 
  178 #~ msgid "Torrent needs to be verified"
  179 #~ msgstr "Cal verificar el torrent"
  180 
  181 #, c-format
  182 #~ msgid "Loaded %i peers from resume file"
  183 #~ msgstr "S'han carregat %i clients del fitxer de reprendre"
  184 
  185 #, c-format
  186 #~ msgid "Skipping unknown resume code %d"
  187 #~ msgstr "S'està ometent el codi de reprendre desconegut %d"
  188 
  189 #, c-format
  190 #~ msgid "Couldn't read resume file for \"%s\""
  191 #~ msgstr "No es pot llegir el fitxer de reprendre per a «%s»"
  192 
  193 #, c-format
  194 #~ msgid "Invalid announce URL \"%s\""
  195 #~ msgstr "URL d'anunci «%s» invàlid"
  196 
  197 #, c-format
  198 #~ msgid "%s responded \"try again\""
  199 #~ msgstr "%s ha respost «torna a intentar-ho»"
  200 
  201 #, c-format
  202 #~ msgid "%s failed (%d): %s (%d)"
  203 #~ msgstr "%s ha fallat (%d): %s (%d)"
  204 
  205 #~ msgid "If your router supports NAT-PMP, please make sure NAT-PMP is enabled!"
  206 #~ msgstr ""
  207 #~ "Si el vostre encaminador admet NAT-PMP, assegureu-vos que el NAT-PMP està "
  208 #~ "habilitat."
  209 
  210 #~ msgid "NAT-PMP port forwarding unsuccessful, trying UPnP next"
  211 #~ msgstr "Ha fallat el redireccionament del port NAT-PMP, s'intentarà amb UPnP"
  212 
  213 #, c-format
  214 #~ msgid "port %d forwarded successfully"
  215 #~ msgstr "Redireccionament del port %d completat"
  216 
  217 #, c-format
  218 #~ msgid "Bound socket %d to port %d"
  219 #~ msgstr "S'ha vinculat el sòcol %d al port %d"
  220 
  221 #, c-format
  222 #~ msgid "Got %d peers from peer exchange"
  223 #~ msgstr "S'han obtingut %d clients de l'intercanvi de clients"
  224 
  225 #, c-format
  226 #~ msgid "Piece %lu, which was just downloaded, failed its checksum test: %s"
  227 #~ msgstr ""
  228 #~ "La peça %lu, que s'acaba de baixar, ha fallat la seva suma de verificació: %s"
  229 
  230 #, c-format
  231 #~ msgid "State changed from \"%s\" to \"%s\""
  232 #~ msgstr "L'estat ha canviat de «%s» a «%s»"
  233 
  234 #~ msgid "Port forwarding failed."
  235 #~ msgstr "Ha fallat el redireccionament del port"
  236 
  237 #, c-format
  238 #~ msgid "Closing torrent; %d left"
  239 #~ msgstr "S'està tancant el torrent. Queden %d torrents"
  240 
  241 #, c-format
  242 #~ msgid "upnpDiscover failed (errno %d - %s)"
  243 #~ msgstr "Ha fallat l'upnpDiscover (error %d - %s)"
  244 
  245 #, c-format
  246 #~ msgid "UPNP_GetValidIGD failed (errno %d - %s)"
  247 #~ msgstr "Ha fallat l'UPNP_GetValidIGD (error %d - %s)"
  248 
  249 #~ msgid "If your router supports UPnP, please make sure UPnP is enabled!"
  250 #~ msgstr ""
  251 #~ "Si el vostre encaminador admet UPnP, assegureu-vos que el UPnP està "
  252 #~ "habilitat."
  253 
  254 #, c-format
  255 #~ msgid "Port forwarding failed with error %d (errno %d - %s)"
  256 #~ msgstr "El redireccionament del port ha fallat amb l'error %d (%d - %s)"
  257 
  258 #, c-format
  259 #~ msgid "Couldn't read file \"%s\": %s"
  260 #~ msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer «%s»: %s"
  26127
  26228#: ../gtk/actions.c:47
   
  26430msgstr "Ordena per l'_activitat"
  26531
  266 #: ../gtk/actions.c:48
   32#: ../gtk/actions.c:49
  26733msgid "Sort by _Name"
  26834msgstr "Ordena pel _nom"
  26935
  270 #: ../gtk/actions.c:49
   36#: ../gtk/actions.c:51
  27137msgid "Sort by _Progress"
  27238msgstr "Ordena pel _progrés"
  27339
  274 #: ../gtk/actions.c:50
   40#: ../gtk/actions.c:53
  27541msgid "Sort by _Ratio"
  27642msgstr "Ordena per la _relació"
  27743
  278 #: ../gtk/actions.c:51
   44#: ../gtk/actions.c:55
  27945msgid "Sort by _State"
  28046msgstr "Ordena per l'es_tat"
  28147
  282 #: ../gtk/actions.c:52
   48#: ../gtk/actions.c:57
  28349msgid "Sort by _Tracker"
  28450msgstr "Ordena pel _rastrejador"
  28551
  286 #: ../gtk/actions.c:53
   52#: ../gtk/actions.c:59
  28753msgid "Sort by A_ge"
  28854msgstr "Ordena per l'e_dat"
  28955
  290 #: ../gtk/actions.c:70
   56#: ../gtk/actions.c:78
  29157msgid "_Main Window"
  29258msgstr "Finestra _principal"
  29359
  294 #: ../gtk/actions.c:72
   60#: ../gtk/actions.c:80
  29561msgid "Message _Log"
  29662msgstr "_Registre de missatges"
  29763
  298 #: ../gtk/actions.c:86
   64#: ../gtk/actions.c:96
  29965msgid "_Minimal View"
  30066msgstr "_Mode reduït"
  30167
  302 #: ../gtk/actions.c:88
   68#: ../gtk/actions.c:99
  30369msgid "_Reverse Sort Order"
  30470msgstr "_Inverteix el mode d'ordenació"
  30571
  306 #: ../gtk/actions.c:90
   72#: ../gtk/actions.c:102
  30773msgid "_Filterbar"
  30874msgstr "Barra de _filtre"
  30975
  310 #: ../gtk/actions.c:92
   76#: ../gtk/actions.c:104
  31177msgid "_Statusbar"
  31278msgstr "Barra d'e_stat"
  31379
  314 #: ../gtk/actions.c:94
   80#: ../gtk/actions.c:106
  31581msgid "_Toolbar"
  31682msgstr "Barra d'_eines"
  31783
  318 #: ../gtk/actions.c:96
  319 msgid "Tray _Icon"
  320 msgstr "_Icona a la safata"
  321 
  322 #: ../gtk/actions.c:101
   84#: ../gtk/actions.c:112
  32385msgid "_Torrent"
  32486msgstr "_Torrent"
  32587
  326 #: ../gtk/actions.c:102
   88#: ../gtk/actions.c:114
  32789msgid "_View"
  32890msgstr "_Visualitza"
  32991
  330 #: ../gtk/actions.c:103
   92#: ../gtk/actions.c:117
  33193msgid "_Sort Torrents By"
  33294msgstr "_Ordena els torrents per"
  33395
  334 #: ../gtk/actions.c:104
   96#: ../gtk/actions.c:119
  33597msgid "_Edit"
  33698msgstr "_Edita"
  33799
  338 #: ../gtk/actions.c:105
   100#: ../gtk/actions.c:121
  339101msgid "_Help"
  340102msgstr "_Ajuda"
  341103
  342 #: ../gtk/actions.c:106 ../gtk/actions.c:107
   104#: ../gtk/actions.c:124 ../gtk/actions.c:126
  343105msgid "Add a torrent"
  344106msgstr "Afegeix un torrent"
  345107
  346 #: ../gtk/actions.c:107
   108#: ../gtk/actions.c:125
  347109msgid "_Add..."
  348110msgstr "_Afegeix..."
  349111
  350 #: ../gtk/actions.c:109
   112#: ../gtk/actions.c:128
  351113msgid "_Start"
  352114msgstr "_Inicia"
  353115
  354 #: ../gtk/actions.c:109
   116#: ../gtk/actions.c:128
  355117msgid "Start torrent"
  356118msgstr "Inicia el torrent"
  357119
  358 #: ../gtk/actions.c:110
   120#: ../gtk/actions.c:130
  359121msgid "_Statistics"
  360122msgstr "_Estadístiques"
  361123
  362 #: ../gtk/actions.c:112 ../gtk/add-dialog.c:305
   124#: ../gtk/actions.c:133 ../gtk/add-dialog.c:361
  363125msgid "_Verify Local Data"
  364126msgstr "_Verifica les dades locals"
  365127
  366 #: ../gtk/actions.c:114
   128#: ../gtk/actions.c:135
  367129msgid "_Pause"
  368130msgstr "_Pausa"
  369131
  370 #: ../gtk/actions.c:114
   132#: ../gtk/actions.c:135
  371133msgid "Pause torrent"
  372134msgstr "Fes una pausa al torrent"
  373135
  374 #: ../gtk/actions.c:115
   136#: ../gtk/actions.c:138
  375137msgid "Remove torrent"
  376138msgstr "Suprimeix un torrent"
  377139
  378 #: ../gtk/actions.c:116
   140#: ../gtk/actions.c:140
  379141msgid "_Delete Files and Remove"
  380142msgstr "_Esborra els fitxers i suprimeix-los"
  381143
  382 #: ../gtk/actions.c:117
   144#: ../gtk/actions.c:142
  383145msgid "_New..."
  384146msgstr "_Nou..."
  385147
  386 #: ../gtk/actions.c:118
   148#: ../gtk/actions.c:144
  387149msgid "Create a torrent"
  388150msgstr "Crea un torrent"
  389151
  390 #: ../gtk/actions.c:120
   152#: ../gtk/actions.c:146
  391153msgid "_Quit"
  392154msgstr "_Surt"
  393155
  394 #: ../gtk/actions.c:122
   156#: ../gtk/actions.c:149
  395157msgid "Select _All"
  396158msgstr "Selecciona-ho _tot"
  397159
  398 #: ../gtk/actions.c:124
   160#: ../gtk/actions.c:151
  399161msgid "Dese_lect All"
  400162msgstr "No se_leccionis res"
  401163
  402 #: ../gtk/actions.c:127
   164#: ../gtk/actions.c:156
  403165msgid "_Details"
  404166msgstr "_Detalls"
  405167
  406 #: ../gtk/actions.c:127
   168#: ../gtk/actions.c:156
  407169msgid "Torrent details"
  408170msgstr "Detalls del torrent"
  409171
  410 #: ../gtk/actions.c:129
   172#: ../gtk/actions.c:159
  411173msgid "_Open Folder"
  412174msgstr "_Obre una carpeta"
  413175
  414 #: ../gtk/actions.c:131
   176#: ../gtk/actions.c:162
  415177msgid "_Contents"
  416178msgstr "_Continguts"
  417179
  418 #: ../gtk/actions.c:133
   180#: ../gtk/actions.c:165
  419181msgid "Ask Tracker for _More Peers"
  420182msgstr "Demaneu _més clients al rastrejador"
  421183
  422 #: ../gtk/add-dialog.c:199
   184#: ../gtk/add-dialog.c:238
  423185msgid "Torrent files"
  424186msgstr "Fitxers torrent"
  425187
  426 #: ../gtk/add-dialog.c:204
   188#: ../gtk/add-dialog.c:243
  427189msgid "All files"
  428190msgstr "Tots els fitxers"
  429191
  430 #. make the dialog
  431 #: ../gtk/add-dialog.c:231
   192#: ../gtk/add-dialog.c:271
  432193msgid "Torrent Options"
  433194msgstr "Opcions torrent"
  434195
  435 #: ../gtk/add-dialog.c:253
   196#: ../gtk/add-dialog.c:295
  436197msgid "_Move source file to Trash"
  437198msgstr "_Mou el fitxer font a la paperera"
  438199
  439 #: ../gtk/add-dialog.c:254 ../gtk/tr-prefs.c:314
   200#: ../gtk/add-dialog.c:297 ../gtk/tr-prefs.c:370
  440201msgid "_Start when added"
  441202msgstr "_Inicia quan s'afegeixi"
  442203
  443 #: ../gtk/add-dialog.c:265
   204#: ../gtk/add-dialog.c:308
  444205msgid "_Torrent file:"
  445206msgstr "Fitxer _torrent:"
  446207
  447 #: ../gtk/add-dialog.c:269
   208#: ../gtk/add-dialog.c:314
  448209msgid "Select Source File"
  449210msgstr "Seleccioneu un fitxer font"
  450211
  451 #: ../gtk/add-dialog.c:282 ../gtk/tr-prefs.c:323
   212#: ../gtk/add-dialog.c:329 ../gtk/tr-prefs.c:379
  452213msgid "_Destination folder:"
  453214msgstr "_Carpeta de destinació:"
  454215
  455 #: ../gtk/add-dialog.c:286
   216#: ../gtk/add-dialog.c:336
  456217msgid "Select Destination Folder"
  457218msgstr "Seleccioneu una carpeta de destinació"
  458219
  459 #: ../gtk/add-dialog.c:365
   220#: ../gtk/add-dialog.c:434
  460221msgid "Add a Torrent"
  461222msgstr "Afegeix un torrent"
  462223
  463 #: ../gtk/add-dialog.c:381 ../gtk/tr-prefs.c:310
   224#: ../gtk/add-dialog.c:451 ../gtk/tr-prefs.c:366
  464225msgid "Display _options dialog"
  465226msgstr "Mostra el diàleg d'_opcions"
  466227
  467 #: ../gtk/conf.c:60 ../gtk/makemeta-ui.c:120 ../libtransmission/metainfo.c:182
  468 #: ../libtransmission/utils.c:514 ../libtransmission/utils.c:525
   228#: ../gtk/blocklist.c:89
   229msgid "Retrieving blocklist..."
   230msgstr "S'està recuperant la llista de bloquejats..."
   231
   232#: ../gtk/blocklist.c:99
   233#, c-format
   234msgid "Unable to get blocklist: %s"
   235msgstr "No s'ha pogut obtenir la llista de bloquejats: %s"
   236
   237#: ../gtk/blocklist.c:125
   238msgid "Unable to get blocklist."
   239msgstr "No s'ha pogut obtenir la llista de bloquejats."
   240
   241#: ../gtk/blocklist.c:131
   242msgid "Uncompressing blocklist..."
   243msgstr "S'està descomprimint la llista de bloquejats..."
   244
   245#: ../gtk/blocklist.c:141
   246msgid "Parsing blocklist..."
   247msgstr "S'està analitzant la llista de bloquejats..."
   248
   249#: ../gtk/blocklist.c:148
   250#, c-format
   251msgid "Blocklist updated with %'d entries"
   252msgstr "S'ha actualitzat la llista de bloquejats amb %'d entrades"
   253
   254#: ../gtk/conf.c:61 ../gtk/makemeta-ui.c:142 ../libtransmission/metainfo.c:97
   255#: ../libtransmission/utils.c:572 ../libtransmission/utils.c:583
  469256#, c-format
  470257msgid "Couldn't create \"%1$s\": %2$s"
  471258msgstr "No s'ha pogut crear \"%1$s\": %2$s"
  472259
  473 #: ../gtk/conf.c:81 ../libtransmission/bencode.c:1240
  474 #: ../libtransmission/fastresume.c:195 ../libtransmission/fdlimit.c:138
   260#: ../gtk/conf.c:86 ../libtransmission/bencode.c:1323
   261#: ../libtransmission/fdlimit.c:181
  475262#, c-format
  476263msgid "Couldn't open \"%1$s\": %2$s"
  477264msgstr "No s'ha pogut obrir \"%1$s\": %2$s"
  478265
  479 #: ../gtk/conf.c:85
   266#: ../gtk/conf.c:91
  480267#, c-format
  481268msgid "%s is already running."
  482269msgstr "Ja s'està executant %s."
  483270
  484 #: ../gtk/details.c:244
   271#: ../gtk/details.c:273
  485272msgid "Web Seeds"
  486273msgstr "Clients web"
  487274
  488275#. 'download speed' column header. terse to keep the column narrow.
  489 #: ../gtk/details.c:246 ../gtk/details.c:287
   276#: ../gtk/details.c:275 ../gtk/details.c:317
  490277msgid "Down"
  491278msgstr "Baixada"
  492279
  493 #: ../gtk/details.c:285
   280#: ../gtk/details.c:315
  494281msgid "Address"
  495282msgstr "Adreça"
  496283
  497284#. 'upload speed' column header.  terse to keep the column narrow.
  498 #: ../gtk/details.c:289
   285#: ../gtk/details.c:319
  499286msgid "Up"
  500287msgstr "Pujada"
  501288
  502 #: ../gtk/details.c:290
   289#: ../gtk/details.c:320
  503290msgid "Client"
  504291msgstr "Client"
  505292
  506293#. 'percent done' column header. terse to keep the column narrow.
  507 #: ../gtk/details.c:292
   294#: ../gtk/details.c:322
  508295msgid "%"
  509296msgstr "%"
  510297
  511 #: ../gtk/details.c:294
   298#: ../gtk/details.c:324
  512299msgid "Status"
  513300msgstr "Estat"
  514301
  515 #: ../gtk/details.c:558
   302#: ../gtk/details.c:619
  516303msgid "Optimistic unchoke"
  517304msgstr "Desobstrucció optimista"
  518305
  519 #: ../gtk/details.c:559
   306#: ../gtk/details.c:622
  520307msgid "Downloading from this peer"
  521308msgstr "S'està baixant des d'aquest client"
  522309
  523 #: ../gtk/details.c:560
   310#: ../gtk/details.c:626
  524311msgid "We would download from this peer if they would let us"
  525312msgstr "Es baixaria d'aquest client si ho permetés"
  526313
  527 #: ../gtk/details.c:561
   314#: ../gtk/details.c:630
  528315msgid "Uploading to peer"
  529316msgstr "S'està pujant al client"
  530317
  531 #: ../gtk/details.c:562
   318#: ../gtk/details.c:633
  532319msgid "We would upload to this peer if they asked"
  533320msgstr "Es pujaria a aquest client si ho demanés"
  534321
  535 #: ../gtk/details.c:563
   322#: ../gtk/details.c:638
  536323msgid "Peer has unchoked us, but we're not interested"
  537324msgstr "Un client ha permÚs l'entrada, però no hi estem interessats"
  538325
  539 #: ../gtk/details.c:564
   326#: ../gtk/details.c:643
  540327msgid "We unchoked this peer, but they're not interested"
  541328msgstr "S'ha permÚs l'entrada a aquest client, però no hi està interessat"
  542329
  543 #: ../gtk/details.c:565
   330#: ../gtk/details.c:647
  544331msgid "Encrypted connection"
  545332msgstr "Connexió encriptada"
  546333
  547 #: ../gtk/details.c:566
   334#: ../gtk/details.c:651
  548335msgid "Peer was discovered through Peer Exchange (PEX)"
  549336msgstr ""
  550337"El client ha sigut descobert a través del intercanvi de clients (PEX)"
  551338
  552 #: ../gtk/details.c:567
   339#: ../gtk/details.c:655
  553340msgid "Peer is an incoming connection"
  554341msgstr "El client és una connexió entrant"
  555342
  556 #: ../gtk/details.c:753
   343#: ../gtk/details.c:875
  557344msgid "<b>Seeders:</b>"
  558345msgstr "<b>Clients que només comparteixen:</b>"
  559346
  560 #: ../gtk/details.c:760
   347#: ../gtk/details.c:883
  561348msgid "<b>Leechers:</b>"
  562349msgstr "<b>Clients que només baixen:</b>"
  563350
  564 #: ../gtk/details.c:767
   351#: ../gtk/details.c:891
  565352msgid "<b>Times Completed:</b>"
  566353msgstr "<b>S'ha completat aquest nombre de vegades:</b>"
  567354
  568 #: ../gtk/details.c:788 ../gtk/details.c:1275 ../gtk/details.c:1286
   355#: ../gtk/details.c:913 ../gtk/details.c:1449 ../gtk/details.c:1460
  569356msgid "Never"
  570357msgstr "Mai"
  571358
  572 #: ../gtk/details.c:811
   359#: ../gtk/details.c:938
  573360msgid "Details"
  574361msgstr "Detalls"
  575362
  576 #: ../gtk/details.c:814 ../gtk/makemeta-ui.c:238
   363#: ../gtk/details.c:941 ../gtk/makemeta-ui.c:284
  577364#, c-format
  578365msgid "%'d Piece"
   
  583370#. %1$s is number of pieces;
  584371#. %2$s is how big each piece is
  585 #: ../gtk/details.c:820 ../gtk/makemeta-ui.c:244
   372#: ../gtk/details.c:947 ../gtk/makemeta-ui.c:290
  586373#, c-format
  587374msgid "%1$s @ %2$s"
  588375msgstr "%1$s de %2$s"
  589376
  590 #: ../gtk/details.c:824
   377#: ../gtk/details.c:951
  591378msgid "Pieces:"
  592379msgstr "Peces:"
  593380
  594 #: ../gtk/details.c:828
   381#: ../gtk/details.c:959
  595382msgid "Hash:"
  596383msgstr "Resum:"
  597384
  598 #: ../gtk/details.c:831
   385#: ../gtk/details.c:962
  599386msgid "Private to this tracker -- PEX disabled"
  600387msgstr "Privat per a aquest rastrejador -- PEX desactivat"
  601388
  602 #: ../gtk/details.c:832
   389#: ../gtk/details.c:963
  603390msgid "Public torrent"
  604391msgstr "Torrent públic"
  605392
  606 #: ../gtk/details.c:834
   393#: ../gtk/details.c:965
  607394msgid "Privacy:"
  608395msgstr "Privadesa:"
  609396
  610 #: ../gtk/details.c:846
   397#: ../gtk/details.c:977
  611398msgid "Comment:"
  612399msgstr "Comentari:"
  613400
  614 #: ../gtk/details.c:850
   401#: ../gtk/details.c:981
  615402msgid "Origins"
  616403msgstr "Orígens"
  617404
  618 #: ../gtk/details.c:852
   405#: ../gtk/details.c:983
  619406msgid "Unknown"
  620407msgstr "Desconegut"
  621408
  622 #: ../gtk/details.c:853
   409#: ../gtk/details.c:985
  623410msgid "Creator:"
  624411msgstr "Creador:"
  625412
  626 #: ../gtk/details.c:857
   413#: ../gtk/details.c:989
  627414msgid "Date:"
  628415msgstr "Data:"
  629416
  630 #: ../gtk/details.c:860
   417#: ../gtk/details.c:992
  631418msgid "Location"
  632419msgstr "Ubicació"
  633420
  634 #: ../gtk/details.c:864
   421#: ../gtk/details.c:998
  635422msgid "Destination folder:"
  636423msgstr "Carpeta de destinació:"
  637424
  638 #: ../gtk/details.c:868
   425#: ../gtk/details.c:1005
  639426msgid "Torrent file:"
  640427msgstr "Fitxer torrent:"
  641428
  642 #: ../gtk/details.c:913
   429#: ../gtk/details.c:1051
  643430#, c-format
  644431msgid "%.1f%%"
  645432msgstr "%.1f%%"
  646433
  647 #. %1$.1f is percent of how much of what we want's been downloaded,
  648 #. %2$.1f is percent of how much of the whole torrent we've downloaded
  649 #: ../gtk/details.c:917
   434#: ../gtk/details.c:1057
  650435#, c-format
  651436msgid "%1$.1f%% (%2$.1f%% selected)"
  652437msgstr "%1$.1f%% (%2$.1f%% seleccionat)"
  653438
  654 #. %1$s is total size of what we've saved to disk
  655 #. %2$s is how much of it's passed the checksum test
  656 #: ../gtk/details.c:925
   439#: ../gtk/details.c:1069
  657440#, c-format
  658441msgid "%1$s (%2$s verified)"
  659442msgstr "%1$s (%2$s verificat)"
  660443
  661 #: ../gtk/details.c:944 ../gtk/util.c:54 ../gtk/util.c:74
   444#: ../gtk/details.c:1088 ../gtk/util.c:56 ../gtk/util.c:78
  662445msgid "None"
  663446msgstr "Cap"
  664447
  665 #: ../gtk/details.c:967
   448#: ../gtk/details.c:1110
  666449msgid "Transfer"
  667450msgstr "TransferÚncia"
  668451
  669 #: ../gtk/details.c:970
   452#: ../gtk/details.c:1113
  670453msgid "State:"
  671454msgstr "Estat:"
  672455
  673 #: ../gtk/details.c:973
   456#: ../gtk/details.c:1116
  674457msgid "Progress:"
  675458msgstr "Progrés:"
  676459
  677460#. "Have" refers to how much of the torrent we have
  678 #: ../gtk/details.c:977
   461#: ../gtk/details.c:1120
  679462msgid "Have:"
  680463msgstr "Rebut:"
  681464
  682 #: ../gtk/details.c:980 ../gtk/stats.c:127 ../gtk/stats.c:139
   465#: ../gtk/details.c:1123 ../gtk/stats.c:149 ../gtk/stats.c:161
  683466msgid "Downloaded:"
  684467msgstr "Baixat:"
  685468
  686 #: ../gtk/details.c:983 ../gtk/stats.c:125 ../gtk/stats.c:137
   469#: ../gtk/details.c:1126 ../gtk/stats.c:147 ../gtk/stats.c:159
  687470msgid "Uploaded:"
  688471msgstr "Pujat:"
  689472
  690 #: ../gtk/details.c:987
   473#: ../gtk/details.c:1130
  691474msgid "Failed DL:"
  692475msgstr "Ha fallat la baixada:"
  693476
  694 #: ../gtk/details.c:990 ../gtk/stats.c:129 ../gtk/stats.c:141
   477#: ../gtk/details.c:1133 ../gtk/stats.c:151 ../gtk/stats.c:163
  695478msgid "Ratio:"
  696479msgstr "Relació:"
  697480
  698 #: ../gtk/details.c:993
   481#: ../gtk/details.c:1136
  699482msgid "Swarm rate:"
  700483msgstr "Velocitat de l'eixam:"
  701484
  702 #: ../gtk/details.c:996
   485#: ../gtk/details.c:1139
  703486msgid "Error:"
  704487msgstr "Error:"
  705488
  706 #: ../gtk/details.c:1000
   489#: ../gtk/details.c:1143
  707490msgid "Completion"
  708491msgstr "Completat"
  709492
  710 #: ../gtk/details.c:1010
   493#: ../gtk/details.c:1155
  711494msgid "Dates"
  712495msgstr "Dates"
  713496
  714 #: ../gtk/details.c:1013
   497#: ../gtk/details.c:1158
  715498msgid "Started at:"
  716499msgstr "Iniciat a les:"
  717500
  718 #: ../gtk/details.c:1016
   501#: ../gtk/details.c:1161
  719502msgid "Last activity at:"
  720503msgstr "Última activitat a les:"
  721504
  722 #: ../gtk/details.c:1093 ../gtk/tr-prefs.c:1070
  723 msgid "Bandwidth"
  724 msgstr "Amplada de banda"
  725 
  726 #: ../gtk/details.c:1095 ../gtk/tr-prefs.c:1072
   505#: ../gtk/details.c:1252 ../gtk/tr-prefs.c:554 ../gtk/tr-prefs.c:1164
   506msgid "Limits"
   507msgstr "Límits"
   508
   509#: ../gtk/details.c:1256 ../gtk/tr-prefs.c:1166
  727510msgid "Limit _download speed (KB/s):"
  728511msgstr "Limita la velocitat de _baixada (KB/s):"
  729512
  730 #: ../gtk/details.c:1108 ../gtk/tr-prefs.c:1079
   513#: ../gtk/details.c:1275 ../gtk/tr-prefs.c:1174
  731514msgid "Limit _upload speed (KB/s):"
  732515msgstr "Limita la velocitat de _pujada (KB/s):"
  733516
  734 #: ../gtk/details.c:1122
   517#: ../gtk/details.c:1293
  735518msgid "Peer Connections"
  736519msgstr "Connexions de clients"
  737520
  738 #: ../gtk/details.c:1127
   521#: ../gtk/details.c:1298
  739522msgid "_Maximum peers:"
  740523msgstr "Nombre _màxim de clients connectats:"
  741524
  742 #: ../gtk/details.c:1182 ../gtk/makemeta-ui.c:361 ../gtk/tr-prefs.c:1121
   525#: ../gtk/details.c:1353 ../gtk/makemeta-ui.c:427 ../gtk/tr-prefs.c:1412
  743526msgid "Trackers"
  744527msgstr "Rastrejadors"
  745528
  746 #: ../gtk/details.c:1188
   529#: ../gtk/details.c:1359
  747530msgid "Scrape"
  748531msgstr "Fregament"
  749532
  750 #: ../gtk/details.c:1190
   533#: ../gtk/details.c:1361
  751534msgid "Last scrape at:"
  752535msgstr "Últim fregament a les:"
  753536
  754 #: ../gtk/details.c:1195 ../gtk/details.c:1217
   537#: ../gtk/details.c:1366 ../gtk/details.c:1388
  755538msgid "Tracker responded:"
  756539msgstr "El rastrejador ha respost:"
  757540
  758 #: ../gtk/details.c:1200
   541#: ../gtk/details.c:1371
  759542msgid "Next scrape in:"
  760543msgstr "SegÃŒent fregament en:"
  761544
  762 #: ../gtk/details.c:1206
   545#: ../gtk/details.c:1377
  763546msgid "Announce"
  764547msgstr "Anunci"
  765548
  766 #: ../gtk/details.c:1210
   549#: ../gtk/details.c:1381
  767550msgid "Tracker:"
  768551msgstr "Rastrejador:"
  769552
  770 #: ../gtk/details.c:1212
   553#: ../gtk/details.c:1383
  771554msgid "Last announce at:"
  772555msgstr "Últim anunci a les:"
  773556
  774 #: ../gtk/details.c:1222
   557#: ../gtk/details.c:1393
  775558msgid "Next announce in:"
  776559msgstr "SegÃŒent anunci en:"
   
  778561#. how long until the tracker will honor user
  779562#. * pressing the "ask for more peers" button
  780 #: ../gtk/details.c:1229
   563#: ../gtk/details.c:1400
  781564msgid "Manual announce allowed in:"
  782565msgstr "Anunci manual permÚs en:"
  783566
  784 #: ../gtk/details.c:1247
   567#: ../gtk/details.c:1419
  785568msgid "In progress"
  786569msgstr "En progrés"
  787570
  788 #: ../gtk/details.c:1290
   571#: ../gtk/details.c:1464
  789572msgid "Now"
  790573msgstr "Ara"
  791574
  792 #. %1$s is torrent name
  793 #. %2$s its file size
  794 #: ../gtk/details.c:1340
   575#: ../gtk/details.c:1520
  795576#, c-format
  796577msgid "Details for %1$s (%2$s)"
  797578msgstr "Detalls per a %1$s (%2$s)"
  798579
  799 #: ../gtk/details.c:1358
   580#: ../gtk/details.c:1538
  800581msgid "Activity"
  801582msgstr "Activitat"
  802583
  803 #: ../gtk/details.c:1363 ../gtk/tr-prefs.c:1118
   584#: ../gtk/details.c:1543 ../gtk/tr-prefs.c:1400
  804585msgid "Peers"
  805586msgstr "Clients"
  806587
  807 #: ../gtk/details.c:1368 ../gtk/tr-window.c:434
   588#: ../gtk/details.c:1548 ../gtk/tr-window.c:525
  808589msgid "Tracker"
  809590msgstr "Rastrejador"
  810591
  811 #: ../gtk/details.c:1372 ../gtk/msgwin.c:168
   592#: ../gtk/details.c:1552 ../gtk/msgwin.c:193
  812593msgid "Information"
  813594msgstr "Informació"
  814595
  815 #: ../gtk/details.c:1378 ../gtk/tr-window.c:434
   596#: ../gtk/details.c:1558 ../gtk/tr-window.c:525
  816597msgid "Files"
  817598msgstr "Fitxers"
  818599
  819 #: ../gtk/details.c:1383 ../gtk/tr-prefs.c:521
   600#: ../gtk/details.c:1563 ../gtk/tr-prefs.c:398 ../gtk/tr-prefs.c:563
  820601msgid "Options"
  821602msgstr "Opcions"
  822603
  823 #: ../gtk/dialogs.c:114
   604#: ../gtk/dialogs.c:120
  824605msgid "<big><b>Quit Transmission?</b></big>"
  825606msgstr "<big><b>Voleu surtir del Transmission?</b></big>"
  826607
  827 #: ../gtk/dialogs.c:127
   608#: ../gtk/dialogs.c:133
  828609msgid "_Don't ask me again"
  829610msgstr "_No ho tornis a preguntar"
  830611
  831 #: ../gtk/dialogs.c:216
   612#: ../gtk/dialogs.c:227
  832613msgid "Remove torrent?"
  833614msgid_plural "Remove torrents?"
   
  835616msgstr[1] "Voleu suprimir els torrents?"
  836617
  837 #: ../gtk/dialogs.c:218
   618#: ../gtk/dialogs.c:230
  838619msgid "Delete this torrent's downloaded files?"
  839620msgid_plural "Delete these torrents' downloaded files?"
   
  841622msgstr[1] "Voleu suprimir els fitxers baixats d'aquests torrents?"
  842623
  843 #: ../gtk/dialogs.c:223
   624#: ../gtk/dialogs.c:236
  844625msgid "Some of these torrents are incomplete or connected to peers."
  845626msgstr "Alguns d'aquests torrents estan incomplets o connectats a clients."
  846627
  847 #: ../gtk/dialogs.c:227
   628#: ../gtk/dialogs.c:241
  848629msgid "This torrent is incomplete or connected to peers."
  849630msgid_plural "One of these torrents is incomplete or connected to peers."
   
  851632msgstr[1] "Aquests torrents estan incomplets o connectats a clients."
  852633
  853 #: ../gtk/file-list.c:530 ../gtk/file-list.c:534
  854 msgid "Yes"
  855 msgstr "Si"
  856 
  857 #: ../gtk/file-list.c:532 ../gtk/file-list.c:535
  858 msgid "No"
  859 msgstr "No"
  860 
  861 #: ../gtk/file-list.c:536 ../gtk/file-list.c:579
   634#: ../gtk/file-list.c:622
   635msgid "High"
   636msgstr "Alta"
   637
   638#: ../gtk/file-list.c:626
   639msgid "Normal"
   640msgstr "Normal"
   641
   642#: ../gtk/file-list.c:630
   643msgid "Low"
   644msgstr "Baixa"
   645
   646#: ../gtk/file-list.c:634
  862647msgid "Mixed"
  863648msgstr "Mescla"
  864649
  865 #: ../gtk/file-list.c:573
  866 msgid "High"
  867 msgstr "Alta"
  868 
  869 #: ../gtk/file-list.c:575
  870 msgid "Normal"
  871 msgstr "Normal"
  872 
  873 #: ../gtk/file-list.c:577
  874 msgid "Low"
  875 msgstr "Baixa"
  876 
  877 #. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
  878 #. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
  879 #: ../gtk/file-list.c:619
   650#: ../gtk/file-list.c:666 ../gtk/file-list.c:839
   651msgid "filedetails|Download"
   652msgstr "Baixada"
   653
   654#: ../gtk/file-list.c:668 ../gtk/file-list.c:850
   655msgid "Priority"
   656msgstr "Prioritat"
   657
   658#: ../gtk/file-list.c:803
  880659msgid "filedetails|File"
  881660msgstr "Fitxer"
  882661
  883 #. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
  884 #. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
  885 #: ../gtk/file-list.c:635
   662#: ../gtk/file-list.c:824
  886663msgid "filedetails|Progress"
  887664msgstr "Progrés"
  888665
  889 #. Translators: this is a column header in Files tab, Details dialog;
  890 #. Don't include the prefix "filedetails|" in the translation.
  891 #. The items for this column are checkboxes (yes/no)
  892 #: ../gtk/file-list.c:644
  893 msgid "filedetails|Download"
  894 msgstr "Baixada"
  895 
  896 #: ../gtk/file-list.c:650
  897 msgid "Priority"
  898 msgstr "Prioritat"
  899 
  900 #: ../gtk/file-list.c:666
  901 msgid "_High"
  902 msgstr "_Alta"
  903 
  904 #: ../gtk/file-list.c:669
  905 msgid "_Normal"
  906 msgstr "_Normal"
  907 
  908 #: ../gtk/file-list.c:672
  909 msgid "_Low"
  910 msgstr "_Baixa"
  911 
  912 #: ../gtk/file-list.c:675
  913 msgid "_Ignore"
  914 msgstr "_Ignora"
  915 
  916 #: ../gtk/file-list.c:678
  917 msgid "_Download"
  918 msgstr "_Baixada"
  919 
  920 #: ../gtk/main.c:351
   666#: ../gtk/main.c:369
  921667msgid "Start with all torrents paused"
  922668msgstr "Inicia amb tots els torrents en pausa"
  923669
  924 #: ../gtk/main.c:354
   670#: ../gtk/main.c:371
   671msgid "Show version number and exit"
   672msgstr ""
   673
   674#: ../gtk/main.c:375
  925675msgid "Start minimized in system tray"
  926676msgstr "Inicia minimitzat a l'àrea de notificació"
  927677
  928 #: ../gtk/main.c:357
   678#: ../gtk/main.c:378
  929679msgid "Where to look for configuration files"
  930680msgstr "On buscar els fitxers de configuració"
  931681
  932 #: ../gtk/main.c:369
   682#: ../gtk/main.c:391
  933683msgid "Transmission"
  934684msgstr "Transmission"
  935685
  936 #: ../gtk/main.c:374
   686#: ../gtk/main.c:398
  937687msgid "[torrent files]"
  938688msgstr "[fitxers torrent]"
  939689
  940 #: ../gtk/main.c:708
   690#: ../gtk/main.c:552
   691msgid "Beginning to use scheduled bandwidth limits"
   692msgstr ""
   693
   694#: ../gtk/main.c:566
   695msgid "Ending use of scheduled bandwidth limits"
   696msgstr ""
   697
   698#: ../gtk/main.c:867
  941699msgid "<b>Closing Connections</b>"
  942700msgstr "<b>S'estan tancant les connexions</b>"
  943701
  944 #: ../gtk/main.c:712
   702#: ../gtk/main.c:871
  945703msgid "Sending upload/download totals to tracker..."
  946704msgstr "S'estan enviant els totals de pujada/baixada al rastrejador..."
  947705
  948 #: ../gtk/main.c:717
   706#: ../gtk/main.c:876
  949707msgid "_Quit Now"
  950708msgstr "_Surt ara"
  951709
  952 #: ../gtk/main.c:860
   710#: ../gtk/main.c:1030
  953711msgid "Couldn't add corrupt torrent"
  954712msgid_plural "Couldn't add corrupt torrents"
   
  956714msgstr[1] "No s'han pogut afegir torrents malmesos"
  957715
  958 #: ../gtk/main.c:867
   716#: ../gtk/main.c:1037
  959717msgid "Couldn't add duplicate torrent"
  960718msgid_plural "Couldn't add duplicate torrents"
   
  962720msgstr[1] "No s'han pogut afegir torrents duplicats"
  963721
  964 #: ../gtk/main.c:1095
   722#: ../gtk/main.c:1287
  965723msgid "A fast and easy BitTorrent client"
  966724msgstr "Un client de BitTorrent ràpid i senzill"
  967725
  968 #: ../gtk/main.c:1098
   726#: ../gtk/main.c:1293
  969727msgid "Copyright 2005-2008 The Transmission Project"
  970728msgstr "Copyright 2005-2008 el projecte Transmission"
  971729
  972 #. Translators: translate "translator-credits" as your name
  973 #. to have it appear in the credits in the "About" dialog
  974 #: ../gtk/main.c:1107
   730#. Translators: translate "translator-credits" as
   731#. your name
   732#. to have it appear in the credits in the "About"
   733#. dialog
   734#: ../gtk/main.c:1304
  975735msgid "translator-credits"
  976736msgstr ""
   
  983743"  Joan Duran https://launchpad.net/~jodufi"
  984744
  985 #: ../gtk/makemeta-ui.c:101
   745#: ../gtk/makemeta-ui.c:111
  986746msgid "Torrent created!"
  987747msgstr "S'ha creat el torrent"
  988748
  989 #: ../gtk/makemeta-ui.c:105 ../gtk/makemeta-ui.c:114 ../gtk/makemeta-ui.c:121
   749#: ../gtk/makemeta-ui.c:116 ../gtk/makemeta-ui.c:132 ../gtk/makemeta-ui.c:146
  990750#, c-format
  991751msgid "Torrent creation failed: %s"
  992752msgstr "No s'ha pogut crear el torrent: %s"
  993753
  994 #: ../gtk/makemeta-ui.c:105
   754#: ../gtk/makemeta-ui.c:117
  995755msgid "Invalid URL"
  996756msgstr "URL no vàlida"
  997757
  998 #: ../gtk/makemeta-ui.c:109
   758#: ../gtk/makemeta-ui.c:121
  999759#, c-format
  1000760msgid "Torrent creation cancelled"
  1001761msgstr "S'ha cancel·lat la creació del torrent"
  1002762
  1003 #: ../gtk/makemeta-ui.c:113 ../libtransmission/blocklist.c:70
  1004 #: ../libtransmission/blocklist.c:217 ../libtransmission/utils.c:426
   763#: ../gtk/makemeta-ui.c:128 ../libtransmission/blocklist.c:76
   764#: ../libtransmission/blocklist.c:233 ../libtransmission/utils.c:441
  1005765#, c-format
  1006766msgid "Couldn't read \"%1$s\": %2$s"
  1007767msgstr "No s'ha pogut llegir \"%1$s\": %2$s"
  1008768
  1009 #: ../gtk/makemeta-ui.c:214 ../gtk/makemeta-ui.c:396
  1010 #, c-format
   769#: ../gtk/makemeta-ui.c:258 ../gtk/makemeta-ui.c:495
  1011770msgid "No source selected"
  1012771msgstr "No s'ha seleccionat la font"
  1013772
  1014 #: ../gtk/makemeta-ui.c:221 ../gtk/makemeta-ui.c:340
  1015 #, c-format
  1016 msgid "<i>No source selected</i>"
  1017 msgstr "<i>No s'ha seleccionat la font</i>"
  1018 
  1019773#. %1$s is the torrent size
  1020774#. %2$'d is its number of files
  1021 #: ../gtk/makemeta-ui.c:227
   775#: ../gtk/makemeta-ui.c:272
  1022776#, c-format
  1023777msgid "<i>%1$s; %2$'d File</i>"
   
  1026780msgstr[1] "<i>%1$s; %2$'d fitxers</i>"
  1027781
  1028 #: ../gtk/makemeta-ui.c:298
   782#: ../gtk/makemeta-ui.c:354
  1029783msgid "Choose Directory"
  1030784msgstr "Selecciona el directori"
  1031785
  1032 #: ../gtk/makemeta-ui.c:304
   786#: ../gtk/makemeta-ui.c:363
  1033787msgid "Choose File"
  1034788msgstr "Selecciona el fitxer"
  1035789
  1036 #: ../gtk/makemeta-ui.c:316
   790#: ../gtk/makemeta-ui.c:379
  1037791msgid "New Torrent"
  1038792msgstr "Torrent nou"
  1039793
  1040 #: ../gtk/makemeta-ui.c:330
   794#: ../gtk/makemeta-ui.c:394
  1041795msgid "Source"
  1042796msgstr "Font"
  1043797
  1044 #: ../gtk/makemeta-ui.c:350
   798#: ../gtk/makemeta-ui.c:405
   799msgid "<i>No source selected</i>"
   800msgstr "<i>No s'ha seleccionat la font</i>"
   801
   802#: ../gtk/makemeta-ui.c:415
  1045803msgid "F_older"
  1046804msgstr "_Carpeta"
  1047805
  1048 #: ../gtk/makemeta-ui.c:354
   806#: ../gtk/makemeta-ui.c:420
  1049807msgid "_File"
  1050808msgstr "_Fitxer"
  1051809
  1052 #: ../gtk/makemeta-ui.c:368
   810#: ../gtk/makemeta-ui.c:463
  1053811msgid "<b>E_xtras</b>"
  1054812msgstr "<b>E_xtres</b>"
  1055813
  1056 #: ../gtk/makemeta-ui.c:376
   814#: ../gtk/makemeta-ui.c:471
  1057815msgid "Commen_t:"
  1058816msgstr "Comen_tari:"
  1059817
  1060 #: ../gtk/makemeta-ui.c:377
   818#: ../gtk/makemeta-ui.c:474
  1061819msgid "_Private torrent"
  1062820msgstr "Torrent _particular"
  1063821
  1064 #: ../gtk/msgwin.c:84 ../libtransmission/bencode.c:1246
  1065 #: ../libtransmission/blocklist.c:265
   822#: ../gtk/msgwin.c:87 ../libtransmission/bencode.c:1329
   823#: ../libtransmission/blocklist.c:286
  1066824#, c-format
  1067825msgid "Couldn't save file \"%1$s\": %2$s"
  1068826msgstr "No s'ha pogut desar el fitxer \"%1$s\": %2$s"
  1069827
  1070 #: ../gtk/msgwin.c:132
   828#: ../gtk/msgwin.c:149
  1071829msgid "Save Log"
  1072830msgstr "Desa el registre"
  1073831
  1074 #: ../gtk/msgwin.c:167
   832#: ../gtk/msgwin.c:192
  1075833msgid "Error"
  1076834msgstr "Errors"
  1077835
  1078 #: ../gtk/msgwin.c:169
   836#: ../gtk/msgwin.c:194
  1079837msgid "Debug"
  1080838msgstr "Depuració"
  1081839
  1082 #: ../gtk/msgwin.c:229
   840#: ../gtk/msgwin.c:268
  1083841msgid "Time"
  1084842msgstr "Hora"
  1085843
  1086 #. noun.  column title for a list
  1087 #: ../gtk/msgwin.c:231 ../gtk/tr-window.c:434
   844#: ../gtk/msgwin.c:272 ../gtk/tr-window.c:525
  1088845msgid "Name"
  1089846msgstr "Nom"
  1090847
  1091 #. noun.  column title for a list
  1092 #: ../gtk/msgwin.c:233
   848#: ../gtk/msgwin.c:276
  1093849msgid "Message"
  1094850msgstr "Missatge"
  1095851
  1096 #: ../gtk/msgwin.c:393
   852#: ../gtk/msgwin.c:452
  1097853msgid "Message Log"
  1098854msgstr "Registre de missatges"
  1099855
  1100 #: ../gtk/msgwin.c:427
   856#: ../gtk/msgwin.c:487
  1101857msgid "Level"
  1102858msgstr "Nivell"
  1103859
  1104 #: ../gtk/notify.c:59
   860#: ../gtk/notify.c:65
  1105861msgid "Torrent Complete"
  1106862msgstr "S'ha completat el torrent"
  1107863
  1108 #: ../gtk/notify.c:62
   864#: ../gtk/notify.c:70
  1109865msgid "Open File"
  1110866msgstr "Obre un fitxer"
  1111867
  1112 #: ../gtk/notify.c:64
   868#: ../gtk/notify.c:73
  1113869msgid "Open Folder"
  1114870msgstr "Obre una carpeta"
  1115871
  1116 #: ../gtk/stats.c:68 ../gtk/stats.c:134
   872#: ../gtk/stats.c:75 ../gtk/stats.c:156
  1117873#, c-format
  1118874msgid "Started %'d time"
   
  1121877msgstr[1] "S'ha iniciat %'d cops"
  1122878
  1123 #: ../gtk/stats.c:113
   879#: ../gtk/stats.c:128
  1124880msgid "Statistics"
  1125881msgstr "Estadístiques"
  1126882
  1127 #: ../gtk/stats.c:123
   883#: ../gtk/stats.c:145
  1128884msgid "Current Session"
  1129885msgstr "Sessió actual"
  1130886
  1131 #: ../gtk/stats.c:131 ../gtk/stats.c:143
   887#: ../gtk/stats.c:153 ../gtk/stats.c:165
  1132888msgid "Duration:"
  1133889msgstr "Durada:"
  1134890
  1135 #: ../gtk/stats.c:133
   891#: ../gtk/stats.c:155
  1136892msgid "Total"
  1137893msgstr "Total"
   
  1140896#. %2$s is how much we'll have when done,
  1141897#. %3$.2f%% is a percentage of the two
  1142 #: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:53
   898#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:52
  1143899#, c-format
  1144900msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%)"
   
  1150906#. %4$s is how much we've uploaded,
  1151907#. %5$s is our upload-to-download ratio
  1152 #: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:64
   908#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:63
  1153909#, c-format
  1154910msgid "%1$s of %2$s (%3$.2f%%), uploaded %4$s (Ratio: %5$s)"
   
  1158914#. %2$s is how much we've uploaded,
  1159915#. %3$s is our upload-to-download ratio
  1160 #: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:75
   916#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:74
  1161917#, c-format
  1162918msgid "%1$s, uploaded %2$s (Ratio: %3$s)"
  1163919msgstr "%1$s, pujat %2$s (relació: %3$s)"
  1164920
  1165 #: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:87
  1166 msgid "Data not fully available"
  1167 msgstr "Les dades no estan totalment disponibles"
  1168 
  1169 #: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:89
  1170 msgid "Stalled"
  1171 msgstr "Encallat"
   921#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:86 ../gtk/tr-torrent.c:280
   922#, c-format
   923msgid "Remaining time unknown"
   924msgstr ""
  1172925
  1173926#. time remaining
  1174 #: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:94
   927#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:92
  1175928#, c-format
  1176929msgid "%s remaining"
  1177930msgstr "manca %s"
  1178931
  1179 #. Translators: do not translate the "speed|" disambiguation prefix.
  1180 #. %1$s is the download speed
  1181 #. %2$s is the upload speed
  1182 #: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:119
   932#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:120
  1183933#, c-format
  1184934msgid "speed|Down: %1$s, Up: %2$s"
   
  1186936
  1187937#. download speed
  1188 #: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:122
   938#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:123
  1189939#, c-format
  1190940msgid "Down: %s"
   
  1192942
  1193943#. upload speed
  1194 #: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:125
   944#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:126
  1195945#, c-format
  1196946msgid "Up: %s"
   
  1198948
  1199949#. the torrent isn't uploading or downloading
  1200 #: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:128
   950#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:129
  1201951msgid "Idle"
  1202952msgstr "Inactiu"
  1203953
  1204 #: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:141
   954#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:142
  1205955msgid "Paused"
  1206956msgstr "En pausa"
  1207957
  1208 #: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:145
   958#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:146
  1209959msgid "Waiting to verify local data"
  1210960msgstr "S'està esperant a verificar les dades locals"
  1211961
  1212 #. [0...100]
  1213 #: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:149 ../gtk/tr-torrent.c:248
   962#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:152 ../gtk/tr-torrent.c:273
  1214963#, c-format
  1215964msgid "Verifying local data (%.1f%% tested)"
  1216965msgstr "S'estan verificant les dades locals (%.1f%% verificat)"
  1217966
  1218 #: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:158 ../gtk/tr-window.c:616
  1219 #: ../gtk/tr-window.c:636
   967#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:163 ../gtk/tr-window.c:736
   968#: ../gtk/tr-window.c:764
  1220969#, c-format
  1221970msgid "Ratio: %s"
  1222971msgstr "Relació: %s"
  1223972
  1224 #: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:199
   973#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:205
  1225974#, c-format
  1226975msgid "Downloading from %1$'d of %2$'d connected peer"
   
  1229978msgstr[1] "S'està baixant des de %1$'d de %2$'d clients connectats"
  1230979
  1231 #: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:208 ../gtk/tr-torrent.c:268
   980#: ../gtk/torrent-cell-renderer.c:216 ../gtk/tr-torrent.c:292
  1232981#, c-format
  1233982msgid "Seeding to %1$'d of %2$'d connected peer"
   
  1236985msgstr[1] "S'està compartint a %1$'d de %2$'d clients connectats"
  1237986
  1238 #: ../gtk/tracker-list.c:128
  1239 msgid "http://"
  1240 msgstr "http://"
  1241 
  1242 #: ../gtk/tracker-list.c:284
   987#: ../gtk/tracker-list.c:329
  1243988msgid "Tier"
  1244989msgstr "Grada"
  1245990
  1246 #: ../gtk/tracker-list.c:296
   991#: ../gtk/tracker-list.c:341
  1247992msgid "Announce URL"
  1248993msgstr "Anunci URL"
   
  12601005msgstr "Client de BitTorrent Transmission"
  12611006
  1262 #: ../gtk/tr-core.c:965
   1007#: ../gtk/tr-core.c:1108
  12631008msgid "Transmission Bittorrent Client"
  12641009msgstr "Client de Bittorrent Transmission"
  12651010
  1266 #: ../gtk/tr-core.c:966
   1011#: ../gtk/tr-core.c:1109
  12671012msgid "BitTorrent Activity"
  12681013msgstr "Activitat del BitTorrent"
  12691014
  1270 #: ../gtk/tr-core.c:974
   1015#: ../gtk/tr-core.c:1117
  12711016msgid "Disallowing desktop hibernation"
  12721017msgstr "No permet la hibernació de l'escriptori"
  12731018
  1274 #: ../gtk/tr-core.c:976
   1019#: ../gtk/tr-core.c:1121
  12751020#, c-format
  12761021msgid "Couldn't disable desktop hibernation: %s"
  12771022msgstr "No s'ha pogut desactivar la hibernació de l'escriptori: %s"
  12781023
  1279 #: ../gtk/tr-core.c:998
   1024#: ../gtk/tr-core.c:1145
  12801025msgid "Allowing desktop hibernation"
  12811026msgstr "Permet la hibernació de l'escriptori"
   
  12851030#. %3$s is our download speed,
  12861031#. %4$s is our upload speed
  1287 #: ../gtk/tr-icon.c:68
   1032#: ../gtk/tr-icon.c:69
  12881033#, c-format
  12891034msgid ""
   
  12941039"Baixada: %3$s, pujada: %4$s"
  12951040
  1296 #: ../gtk/tr-prefs.c:249
   1041#: ../gtk/tr-prefs.c:354
   1042msgid "Adding Torrents"
   1043msgstr "S'estan afegint torrents"
   1044
   1045#: ../gtk/tr-prefs.c:357
   1046msgid "Automatically _add torrents from:"
   1047msgstr "_Afegeix torrents automàticament des de:"
   1048
   1049#: ../gtk/tr-prefs.c:374
   1050msgid "Mo_ve source files to Trash"
   1051msgstr "_Mou els fitxers font a la paperera"
   1052
   1053#: ../gtk/tr-prefs.c:400
   1054msgid "_Inhibit desktop hibernation when torrents are active"
   1055msgstr ""
   1056
   1057#: ../gtk/tr-prefs.c:404
   1058msgid "Show _icon in the desktop Notification Area"
   1059msgstr ""
   1060
   1061#: ../gtk/tr-prefs.c:434
   1062#, c-format
   1063msgid "Enable _blocklist (contains %'d rule)"
   1064msgid_plural "Enable _blocklist (contains %'d rules)"
   1065msgstr[0] ""
   1066msgstr[1] ""
   1067
   1068#: ../gtk/tr-prefs.c:484
   1069msgid "Updating Blocklist"
   1070msgstr "S'està actualitzant la llista de bloquejats"
   1071
   1072#: ../gtk/tr-prefs.c:531
   1073msgid "Blocklist"
   1074msgstr ""
   1075
   1076#: ../gtk/tr-prefs.c:537
   1077msgid "_Update"
   1078msgstr ""
   1079
   1080#: ../gtk/tr-prefs.c:547
   1081msgid "Enable _automatic updates"
   1082msgstr ""
   1083
   1084#: ../gtk/tr-prefs.c:557
   1085msgid "Maximum peers _overall:"
   1086msgstr "Nombre _màxim de clients:"
   1087
   1088#: ../gtk/tr-prefs.c:560
   1089msgid "Maximum peers per _torrent:"
   1090msgstr "Nombre màxim de clients per t_orrent:"
   1091
   1092#: ../gtk/tr-prefs.c:565
   1093msgid "_Ignore unencrypted peers"
   1094msgstr "_Ignora els clients no xifrats"
   1095
   1096#: ../gtk/tr-prefs.c:574
   1097msgid "Use peer e_xchange"
   1098msgstr "Utilitza l'int_ercanvi de clients"
   1099
   1100#: ../gtk/tr-prefs.c:783
   1101msgid "Web Interface"
   1102msgstr "Interfície web"
   1103
   1104#. "enabled" checkbutton
   1105#: ../gtk/tr-prefs.c:786
   1106msgid "_Enable web interface"
   1107msgstr "_Habilita la interfície web"
   1108
   1109#: ../gtk/tr-prefs.c:801 ../gtk/tr-prefs.c:1347
   1110msgid "Listening _port:"
   1111msgstr "Escolta el _port:"
   1112
   1113#. require authentication
   1114#: ../gtk/tr-prefs.c:805
   1115msgid "_Require username"
   1116msgstr "Requereix un _nom d'usuari"
   1117
   1118#. username
   1119#: ../gtk/tr-prefs.c:813 ../gtk/tr-prefs.c:1037
   1120msgid "_Username:"
   1121msgstr "Nom d'_usuari:"
   1122
   1123#. password
   1124#: ../gtk/tr-prefs.c:820 ../gtk/tr-prefs.c:1043
   1125msgid "Pass_word:"
   1126msgstr "Contrasen_ya:"
   1127
   1128#. require authentication
   1129#: ../gtk/tr-prefs.c:828
   1130msgid "Only allow the following IP _addresses to connect:"
   1131msgstr ""
   1132
   1133#: ../gtk/tr-prefs.c:855
   1134msgid "IP addresses may use wildcards, such as 192.168.*.*"
   1135msgstr "Les adreces IP poden utilitzar comodins, com ara 192.168.*.*"
   1136
   1137#: ../gtk/tr-prefs.c:878
   1138msgid "Addresses:"
   1139msgstr ""
   1140
   1141#: ../gtk/tr-prefs.c:998
   1142msgid "Tracker Proxy"
   1143msgstr "Servidor intermediari del rastrejador"
   1144
   1145#: ../gtk/tr-prefs.c:1000
   1146msgid "Connect to tracker via a pro_xy"
   1147msgstr "Connecta al _rastrejador a través d'un servidor intermediari"
   1148
   1149#: ../gtk/tr-prefs.c:1005
   1150msgid "Proxy _server:"
   1151msgstr "_Servidor intermediari:"
   1152
   1153#: ../gtk/tr-prefs.c:1013
   1154msgid "Proxy _port:"
   1155msgstr "_Port del servidor intermediari:"
   1156
   1157#: ../gtk/tr-prefs.c:1016
   1158msgid "Proxy _type:"
   1159msgstr "_Tipus de servidor intermediari:"
   1160
   1161#: ../gtk/tr-prefs.c:1031
   1162msgid "_Authentication is required"
   1163msgstr "Es necessita _autenticació"
   1164
   1165#: ../gtk/tr-prefs.c:1183
   1166msgid "Scheduled Limits"
   1167msgstr ""
   1168
   1169#: ../gtk/tr-prefs.c:1189
   1170msgid " and "
   1171msgstr ""
   1172
   1173#: ../gtk/tr-prefs.c:1196
   1174msgid "_Limit bandwidth between"
   1175msgstr ""
   1176
   1177#: ../gtk/tr-prefs.c:1204
   1178msgid "Limit d_ownload speed (KB/s):"
   1179msgstr ""
   1180
   1181#: ../gtk/tr-prefs.c:1211
   1182msgid "Limit u_pload speed (KB/s):"
   1183msgstr ""
   1184
   1185#: ../gtk/tr-prefs.c:1245
  12971186msgid "Port is <b>open</b>"
  12981187msgstr "El port està <b>obert</b>"
  12991188
  1300 #: ../gtk/tr-prefs.c:250
   1189#: ../gtk/tr-prefs.c:1246
  13011190msgid "Port is <b>closed</b>"
  13021191msgstr "El port està <b>tancat</b>"
  13031192
  1304 #: ../gtk/tr-prefs.c:273
   1193#: ../gtk/tr-prefs.c:1293
  13051194msgid "<i>Testing port...</i>"
  13061195msgstr "<i>S'està comprovant el port...</i>"
  13071196
  1308 #: ../gtk/tr-prefs.c:299
  1309 msgid "Adding Torrents"
  1310 msgstr "S'estan afegint torrents"
  1311 
  1312 #: ../gtk/tr-prefs.c:302
  1313 msgid "Automatically _add torrents from:"
  1314 msgstr "_Afegeix torrents automàticament des de:"
  1315 
  1316 #: ../gtk/tr-prefs.c:318
  1317 msgid "Mo_ve source files to Trash"
  1318 msgstr "_Mou els fitxers font a la paperera"
  1319 
  1320 #: ../gtk/tr-prefs.c:348
  1321 #, c-format
  1322 msgid "Ignore the %'d _blocklisted peer"
  1323 msgid_plural "Ignore the %'d _blocklisted peers"
  1324 msgstr[0] "Ignora el _client bloquejat (%'d)"
  1325 msgstr[1] "Ignora els _clients bloquejats (%'d)"
  1326 
  1327 #: ../gtk/tr-prefs.c:398
  1328 #, c-format
  1329 msgid "Unable to get blocklist."
  1330 msgstr "No s'ha pogut obtenir la llista de bloquejats."
  1331 
  1332 #: ../gtk/tr-prefs.c:409
  1333 #, c-format
  1334 msgid "Unable to get blocklist: %s"
  1335 msgstr "No s'ha pogut obtenir la llista de bloquejats: %s"
  1336 
  1337 #: ../gtk/tr-prefs.c:423
  1338 #, c-format
  1339 msgid "Uncompressing blocklist..."
  1340 msgstr "S'està descomprimint la llista de bloquejats..."
  1341 
  1342 #: ../gtk/tr-prefs.c:433
  1343 #, c-format
  1344 msgid "Parsing blocklist..."
  1345 msgstr "S'està analitzant la llista de bloquejats..."
  1346 
  1347 #: ../gtk/tr-prefs.c:440
  1348 #, c-format
  1349 msgid "Blocklist updated with %'d entries"
  1350 msgstr "S'ha actualitzat la llista de bloquejats amb %'d entrades"
  1351 
  1352 #: ../gtk/tr-prefs.c:481
  1353 msgid "Updating Blocklist"
  1354 msgstr "S'està actualitzant la llista de bloquejats"
  1355 
  1356 #: ../gtk/tr-prefs.c:483
  1357 msgid "Retrieving blocklist..."
  1358 msgstr "S'està recuperant la llista de bloquejats..."
  1359 
  1360 #: ../gtk/tr-prefs.c:527
  1361 msgid "_Update Blocklist"
  1362 msgstr "_Actualitza la llista de bloquejats"
  1363 
  1364 #: ../gtk/tr-prefs.c:540
  1365 msgid "_Ignore unencrypted peers"
  1366 msgstr "_Ignora els clients no xifrats"
  1367 
  1368 #: ../gtk/tr-prefs.c:547
  1369 msgid "Use peer e_xchange"
  1370 msgstr "Utilitza l'int_ercanvi de clients"
  1371 
  1372 #: ../gtk/tr-prefs.c:557 ../gtk/tr-prefs.c:835
  1373 msgid "Listening _port:"
  1374 msgstr "Escolta el _port:"
  1375 
  1376 #: ../gtk/tr-prefs.c:566
  1377 msgid "Limits"
  1378 msgstr "Límits"
  1379 
  1380 #: ../gtk/tr-prefs.c:569
  1381 msgid "Maximum peers _overall:"
  1382 msgstr "Nombre _màxim de clients:"
  1383 
  1384 #: ../gtk/tr-prefs.c:571
  1385 msgid "Maximum peers per _torrent:"
  1386 msgstr "Nombre màxim de clients per t_orrent:"
  1387 
  1388 #: ../gtk/tr-prefs.c:583 ../gtk/tr-prefs.c:615 ../gtk/tr-prefs.c:651
  1389 #: ../gtk/tr-prefs.c:713
  1390 msgid "Allow"
  1391 msgstr "Permet"
  1392 
  1393 #: ../gtk/tr-prefs.c:585 ../gtk/tr-prefs.c:615
  1394 msgid "Deny"
  1395 msgstr "Denega"
  1396 
  1397 #: ../gtk/tr-prefs.c:794
  1398 msgid "Web Interface"
  1399 msgstr "Interfície web"
  1400 
  1401 #. "enabled" checkbutton
  1402 #: ../gtk/tr-prefs.c:797
  1403 msgid "_Enable web interface"
  1404 msgstr "_Habilita la interfície web"
  1405 
  1406 #. require authentication
  1407 #: ../gtk/tr-prefs.c:810
  1408 msgid "_Require username"
  1409 msgstr "Requereix un _nom d'usuari"
  1410 
  1411 #. username
  1412 #: ../gtk/tr-prefs.c:818 ../gtk/tr-prefs.c:1034
  1413 msgid "_Username:"
  1414 msgstr "Nom d'_usuari:"
  1415 
  1416 #. password
  1417 #: ../gtk/tr-prefs.c:825 ../gtk/tr-prefs.c:1040
  1418 msgid "Pass_word:"
  1419 msgstr "Contrasen_ya:"
  1420 
  1421 #: ../gtk/tr-prefs.c:850
  1422 msgid "Access control list:"
  1423 msgstr "Llista de control d'accés:"
  1424 
  1425 #: ../gtk/tr-prefs.c:857
  1426 msgid "IP addresses may use wildcards, such as 192.168.*.*"
  1427 msgstr "Les adreces IP poden utilitzar comodins, com ara 192.168.*.*"
  1428 
  1429 #: ../gtk/tr-prefs.c:873
  1430 msgid "IP Address"
  1431 msgstr "Adreça IP"
  1432 
  1433 #: ../gtk/tr-prefs.c:891
  1434 msgid "Permission"
  1435 msgstr "Permís"
  1436 
  1437 #: ../gtk/tr-prefs.c:962
  1438 msgid "HTTP"
  1439 msgstr "HTTP"
  1440 
  1441 #: ../gtk/tr-prefs.c:964
  1442 msgid "SOCKS4"
  1443 msgstr "SOCKS4"
  1444 
  1445 #: ../gtk/tr-prefs.c:966
  1446 msgid "SOCKS5"
  1447 msgstr "SOCKS5"
  1448 
  1449 #: ../gtk/tr-prefs.c:997
  1450 msgid "Tracker Proxy"
  1451 msgstr "Servidor intermediari del rastrejador"
  1452 
  1453 #: ../gtk/tr-prefs.c:999
  1454 msgid "Connect to tracker via a pro_xy"
  1455 msgstr "Connecta al _rastrejador a través d'un servidor intermediari"
  1456 
  1457 #: ../gtk/tr-prefs.c:1004
  1458 msgid "Proxy _server:"
  1459 msgstr "_Servidor intermediari:"
  1460 
  1461 #: ../gtk/tr-prefs.c:1012
  1462 msgid "Proxy _port:"
  1463 msgstr "_Port del servidor intermediari:"
  1464 
  1465 #: ../gtk/tr-prefs.c:1015
  1466 msgid "Proxy _type:"
  1467 msgstr "_Tipus de servidor intermediari:"
  1468 
  1469 #: ../gtk/tr-prefs.c:1028
  1470 msgid "_Authentication is required"
  1471 msgstr "Es necessita _autenticació"
  1472 
  1473 #: ../gtk/tr-prefs.c:1063
  1474 msgid "Router"
  1475 msgstr "Encaminador"
  1476 
  1477 #: ../gtk/tr-prefs.c:1065
   1197#: ../gtk/tr-prefs.c:1339
   1198msgid "Incoming Peers"
   1199msgstr ""
   1200
   1201#: ../gtk/tr-prefs.c:1357
  14781202msgid "Use UPnP or NAT-PMP port _forwarding from my router"
  14791203msgstr ""
  14801204"Utilitza el redireccionament de ports UPnP o NAT-PMP de l'encaminador"
  14811205
  1482 #: ../gtk/tr-prefs.c:1100
   1206#: ../gtk/tr-prefs.c:1379
  14831207msgid "Transmission Preferences"
  14841208msgstr "PreferÚncies del Transmission"
  14851209
  1486 #: ../gtk/tr-prefs.c:1115
   1210#: ../gtk/tr-prefs.c:1394
  14871211msgid "Torrents"
  14881212msgstr "Torrents"
  14891213
  1490 #: ../gtk/tr-prefs.c:1124
   1214#: ../gtk/tr-prefs.c:1397
   1215msgid "Desktop"
   1216msgstr ""
   1217
   1218#: ../gtk/tr-prefs.c:1403
  14911219msgid "Network"
  14921220msgstr "Xarxa"
  14931221
  1494 #: ../gtk/tr-prefs.c:1127
   1222#: ../gtk/tr-prefs.c:1406
   1223msgid "Bandwidth"
   1224msgstr "Amplada de banda"
   1225
   1226#: ../gtk/tr-prefs.c:1409
  14951227msgid "Web"
  14961228msgstr "Web"
  14971229
  1498 #: ../gtk/tr-torrent.c:211
   1230#: ../gtk/tr-torrent.c:229
  14991231#, c-format
  15001232msgid "File \"%s\" isn't a valid torrent"
  15011233msgstr "El fitxer «%s» no és un torrent vàlid"
  15021234
  1503 #: ../gtk/tr-torrent.c:214
   1235#: ../gtk/tr-torrent.c:235
  15041236#, c-format
  15051237msgid "File \"%s\" is already open"
  15061238msgstr "El fitxer «%s» ja està obert"
  15071239
  1508 #. [0...100]
  1509 #: ../gtk/tr-torrent.c:243
   1240#: ../gtk/tr-torrent.c:266
  15101241#, c-format
  15111242msgid "Waiting to verify local data (%.1f%% tested)"
  15121243msgstr "S'estan verificant les dades locals (%.1f%% verificat)"
  15131244
  1514 #: ../gtk/tr-torrent.c:254
  1515 #, c-format
  1516 msgid "Data not fully available (%.1f%%)"
  1517 msgstr "Les dades no estan totalment disponibles (%.1f%%)"
  1518 
  1519 #: ../gtk/tr-torrent.c:256
  1520 #, c-format
  1521 msgid "Stalled (%.1f%%)"
  1522 msgstr "Encallat (%.1f%%)"
  1523 
  1524 #. %1$s is # of minutes
  1525 #. %2$.1f is a percentage of how much of the torrent is done
  1526 #: ../gtk/tr-torrent.c:262
  1527 #, c-format
  1528 msgid "%1$s remaining (%2$.1f%%)"
  1529 msgstr "manquen %1$s (%2$.1f%%)"
  1530 
  1531 #: ../gtk/tr-torrent.c:274
  1532 #, c-format
  1533 msgid "Stopped (%.1f%%)"
  1534 msgstr "Aturat (%.1f%%)"
  1535 
  1536 #: ../gtk/tr-window.c:150
   1245#. %s is # of minutes
   1246#: ../gtk/tr-torrent.c:286
   1247#, c-format
   1248msgid "%1$s remaining"
   1249msgstr ""
   1250
   1251#: ../gtk/tr-torrent.c:299 ../libtransmission/port-forwarding.c:175
   1252msgid "Stopped"
   1253msgstr "Aturat"
   1254
   1255#: ../gtk/tr-window.c:155
  15371256msgid "Torrent"
  15381257msgstr "Torrent"
  15391258
  1540 #: ../gtk/tr-window.c:235
   1259#: ../gtk/tr-window.c:253
  15411260msgid "Total Ratio"
  15421261msgstr "Relació total"
  15431262
  1544 #: ../gtk/tr-window.c:236
   1263#: ../gtk/tr-window.c:254
  15451264msgid "Session Ratio"
  15461265msgstr "Relació de la sessió"
  15471266
  1548 #: ../gtk/tr-window.c:237
   1267#: ../gtk/tr-window.c:255
  15491268msgid "Total Transfer"
  15501269msgstr "TransferÚncia total"
  15511270
  1552 #: ../gtk/tr-window.c:238
   1271#: ../gtk/tr-window.c:256
  15531272msgid "Session Transfer"
  15541273msgstr "TransferÚncia de la sessió"
  15551274
   1275#: ../gtk/tr-window.c:489
   1276#, c-format
   1277msgid "Tracker will allow requests in %s"
   1278msgstr "El rastrejador permetrà més sol·licituds en %s"
   1279
  15561280#. show all torrents
  1557 #: ../gtk/tr-window.c:423
   1281#: ../gtk/tr-window.c:514
  15581282msgid "A_ll"
  15591283msgstr "T_ots"
  15601284
  15611285#. show only torrents that have connected peers
  1562 #: ../gtk/tr-window.c:425
   1286#: ../gtk/tr-window.c:516
  15631287msgid "_Active"
  15641288msgstr "Act_iu"
  15651289
  15661290#. show only torrents that are trying to download
  1567 #: ../gtk/tr-window.c:427
   1291#: ../gtk/tr-window.c:518
  15681292msgid "_Downloading"
  15691293msgstr "_Baixant"
  15701294
  15711295#. show only torrents that are trying to upload
  1572 #: ../gtk/tr-window.c:429
   1296#: ../gtk/tr-window.c:520
  15731297msgid "_Seeding"
  15741298msgstr "_Compartint"
  15751299
  15761300#. show only torrents that are paused
  1577 #: ../gtk/tr-window.c:431
   1301#: ../gtk/tr-window.c:522
  15781302msgid "_Paused"
  15791303msgstr "En _pausa"
  15801304
  1581 #: ../gtk/tr-window.c:590
   1305#: ../gtk/tr-window.c:709
  15821306#, c-format
  15831307msgid "%1$'d of %2$'d Torrent"
   
  15861310msgstr[1] "%1$'d de %2$'d torrents"
  15871311
  1588 #: ../gtk/tr-window.c:595
   1312#: ../gtk/tr-window.c:714
  15891313#, c-format
  15901314msgid "%'d Torrent"
   
  15931317msgstr[1] "%'d torrents"
  15941318
  1595 #. Translators: do not translate the "size|" disambiguation prefix.
  1596 #. %1$s is the size of the data we've downloaded
  1597 #. %2$s is the size of the data we've uploaded
  1598 #: ../gtk/tr-window.c:624 ../gtk/tr-window.c:632
   1319#: ../gtk/tr-window.c:747 ../gtk/tr-window.c:758
  15991320#, c-format
  16001321msgid "size|Down: %1$s, Up: %2$s"
  16011322msgstr "Baixada: %1$s, Pujada: %2$s"
  16021323
  1603 #: ../gtk/tr-window.c:687
  1604 #, c-format
  1605 msgid "Tracker will allow requests in %s"
  1606 msgstr "El rastrejador permetrà més sol·licituds en %s"
  1607 
  1608 #: ../gtk/util.c:83
   1324#: ../gtk/util.c:89
  16091325#, c-format
  16101326msgid "%'u byte"
   
  16131329msgstr[1] "%'u bytes"
  16141330
  1615 #: ../gtk/util.c:88
   1331#: ../gtk/util.c:97
  16161332#, c-format
  16171333msgid "%'.1f KB"
  16181334msgstr "%'.1f KB"
  16191335
  1620 #: ../gtk/util.c:91
   1336#: ../gtk/util.c:102
  16211337#, c-format
  16221338msgid "%'.1f MB"
  16231339msgstr "%'.1f MB"
  16241340
  1625 #: ../gtk/util.c:94
   1341#: ../gtk/util.c:107
  16261342#, c-format
  16271343msgid "%'.1f GB"
   
  16291345
  16301346#. 0.0 KB to 999.9 KB
  1631 #: ../gtk/util.c:107
   1347#: ../gtk/util.c:122
  16321348#, c-format
  16331349msgid "%'.1f KB/s"
   
  16351351
  16361352#. 0.98 MB to 99.99 MB
  1637 #: ../gtk/util.c:109
   1353#: ../gtk/util.c:124
  16381354#, c-format
  16391355msgid "%'.2f MB/s"
   
  16411357
  16421358#. 100.0 MB to 999.9 MB
  1643 #: ../gtk/util.c:111
   1359#: ../gtk/util.c:126
  16441360#, c-format
  16451361msgid "%'.1f MB/s"
   
  16471363
  16481364#. insane speeds
  1649 #: ../gtk/util.c:113
   1365#: ../gtk/util.c:128
  16501366#, c-format
  16511367msgid "%'.2f GB/s"
  16521368msgstr "%'.2f GB/s"
  16531369
  1654 #: ../gtk/util.c:132
   1370#: ../gtk/util.c:149
  16551371#, c-format
  16561372msgid "%'d day"
   
  16591375msgstr[1] "%'d dies"
  16601376
  1661 #: ../gtk/util.c:133
   1377#: ../gtk/util.c:151
  16621378#, c-format
  16631379msgid "%'d hour"
   
  16661382msgstr[1] "%'d hores"
  16671383
  1668 #: ../gtk/util.c:134
   1384#: ../gtk/util.c:154
  16691385#, c-format
  16701386msgid "%'d minute"
   
  16731389msgstr[1] "%'d minuts"
  16741390
  1675 #: ../gtk/util.c:135
   1391#: ../gtk/util.c:156
  16761392#, c-format
  16771393msgid "%'d second"
   
  16801396msgstr[1] "%'d segons"
  16811397
  1682 #: ../gtk/util.c:312
   1398#: ../gtk/util.c:377
  16831399#, c-format
  16841400msgid "The torrent file \"%s\" contains invalid data."
  16851401msgstr "El fitxer torrent «%s» conté dades invàlides."
  16861402
  1687 #: ../gtk/util.c:313
   1403#: ../gtk/util.c:381
  16881404#, c-format
  16891405msgid "The torrent file \"%s\" is already in use."
  16901406msgstr "El fitxer torrent «%s» ja s'està utilitzant."
  16911407
  1692 #: ../gtk/util.c:314
   1408#: ../gtk/util.c:385
  16931409#, c-format
  16941410msgid "The torrent file \"%s\" encountered an unknown error."
  16951411msgstr "S'ha produït un error desconegut en el fitxer torrent «%s»."
  16961412
  1697 #: ../gtk/util.c:324
   1413#: ../gtk/util.c:397
  16981414msgid "Error opening torrent"
  16991415msgstr "S'ha produït un error en obrir el fitxer torrent"
  17001416
  17011417#. did caller give us an uninitialized val?
  1702 #: ../libtransmission/bencode.c:865
   1418#: ../libtransmission/bencode.c:956
  17031419msgid "Invalid metadata"
  17041420msgstr "Metadades invàlides"
  17051421
  1706 #: ../libtransmission/blocklist.c:99
  1707 #, c-format
  1708 msgid "Blocklist \"%s\" contains %'u entries"
  1709 msgstr "La llista de bloquejats «%s» conté %'u entrades"
  1710 
  1711 #: ../libtransmission/blocklist.c:277
   1422#: ../libtransmission/blocklist.c:108
   1423#, c-format
   1424msgid "Blocklist \"%s\" contains %'zu entries"
   1425msgstr ""
   1426
   1427#: ../libtransmission/blocklist.c:296
  17121428#, c-format
  17131429msgid "Blocklist \"%1$s\" updated with %2$'d entries"
   
  17151431
  17161432#. %s is the torrent name
  1717 #: ../libtransmission/fastresume.c:649 ../libtransmission/fastresume.c:660
   1433#: ../libtransmission/fastresume.c:542 ../libtransmission/fastresume.c:555
  17181434msgid "Couldn't read resume file"
  17191435msgstr "No s'ha pogut llegir l'historial"
  17201436
  1721 #: ../libtransmission/fdlimit.c:362 ../libtransmission/net.c:105
   1437#: ../libtransmission/fdlimit.c:189
   1438#, c-format
   1439msgid "Preallocated file \"%s\""
   1440msgstr ""
   1441
   1442#: ../libtransmission/fdlimit.c:426 ../libtransmission/net.c:109
  17221443#, c-format
  17231444msgid "Couldn't create socket: %s"
  17241445msgstr "No s'ha pogut crear el sòcol: %s"
  17251446
  1726 #: ../libtransmission/makemeta.c:57
   1447#: ../libtransmission/makemeta.c:59
  17271448#, c-format
  17281449msgid "Torrent Creator is skipping file \"%s\": %s"
  17291450msgstr "El creador de fitxers torrent està ometent el fitxer «%s»: %s"
  17301451
  1731 #: ../libtransmission/metainfo.c:283 ../libtransmission/metainfo.c:305
  1732 #: ../libtransmission/metainfo.c:374 ../libtransmission/metainfo.c:386
  1733 #: ../libtransmission/metainfo.c:393 ../libtransmission/metainfo.c:556
  1734 #: ../libtransmission/metainfo.c:568 ../libtransmission/metainfo.c:590
  1735 #: ../libtransmission/metainfo.c:599
   1452#: ../libtransmission/metainfo.c:453
  17361453#, c-format
  17371454msgid "Invalid metadata entry \"%s\""
  17381455msgstr "Entrada de metadades «%s» invàlida"
  17391456
  1740 #: ../libtransmission/metainfo.c:332 ../libtransmission/metainfo.c:376
  1741 #: ../libtransmission/metainfo.c:388 ../libtransmission/metainfo.c:558
  1742 #: ../libtransmission/metainfo.c:592 ../libtransmission/metainfo.c:601
  1743 #, c-format
  1744 msgid "Missing metadata entry \"%s\""
  1745 msgstr "Falta l'entrada de metadades «%s»"
  1746 
  1747 #: ../libtransmission/metainfo.c:416 ../libtransmission/metainfo.c:425
  1748 msgid "Torrent is corrupt"
  1749 msgstr "El torrent està malmÚs"
  1750 
  1751 #: ../libtransmission/metainfo.c:630
  1752 msgid "Invalid or missing metadata entries \"length\" and \"files\""
  1753 msgstr ""
  1754 "Falten o són invàlides les entrades de metadades «length» (longitud) i "
  1755 "«files» (fitxers)"
  1756 
  1757 #: ../libtransmission/natpmp.c:35
   1457#: ../libtransmission/natpmp.c:31
  17581458msgid "Port Forwarding (NAT-PMP)"
  17591459msgstr "Redireccionament del port (NAT-PMP)"
  17601460
  1761 #: ../libtransmission/natpmp.c:71
   1461#: ../libtransmission/natpmp.c:68
  17621462#, c-format
  17631463msgid "%s succeeded (%d)"
  17641464msgstr "%s se n'ha sortit (%d)"
  17651465
  1766 #: ../libtransmission/natpmp.c:132
   1466#: ../libtransmission/natpmp.c:136
  17671467#, c-format
  17681468msgid "Found public address \"%s\""
  17691469msgstr "S'ha trobat l'adreça pública %s"
  17701470
  1771 #: ../libtransmission/natpmp.c:159
   1471#: ../libtransmission/natpmp.c:171
  17721472#, c-format
  17731473msgid "no longer forwarding port %d"
  17741474msgstr "Ja no es redirecciona més el port %d"
  17751475
  1776 #: ../libtransmission/natpmp.c:195
   1476#: ../libtransmission/natpmp.c:218
  17771477#, c-format
  17781478msgid "Port %d forwarded successfully"
  17791479msgstr "Port %d traslladat satisfactòriament"
  17801480
  1781 #: ../libtransmission/net.c:145
   1481#: ../libtransmission/net.c:149
  17821482#, c-format
  17831483msgid "Couldn't connect socket %d to %s, port %d (errno %d - %s)"
  17841484msgstr "No s'ha pogut connectar el sòcol %d a %s, port %d (error %d -%s)"
  17851485
  1786 #: ../libtransmission/net.c:181
   1486#: ../libtransmission/net.c:189
  17871487#, c-format
  17881488msgid "Couldn't bind port %d: %s"
  17891489msgstr "No s'ha pogut vincular el port %d: %s"
  17901490
  1791 #: ../libtransmission/port-forwarding.c:41
   1491#: ../libtransmission/port-forwarding.c:31
  17921492msgid "Port Forwarding"
  17931493msgstr "Redireccionament de ports"
  17941494
  1795 #. we're in the process of trying to set up port forwarding
  1796 #: ../libtransmission/port-forwarding.c:72
   1495#: ../libtransmission/port-forwarding.c:63
  17971496msgid "Starting"
  17981497msgstr "S'està iniciant"
  17991498
  1800 #. we've successfully forwarded the port
  1801 #: ../libtransmission/port-forwarding.c:74
   1499#: ../libtransmission/port-forwarding.c:67
  18021500msgid "Forwarded"
  18031501msgstr "Redireccionat"
  18041502
  1805 #. we're cancelling the port forwarding
  1806 #: ../libtransmission/port-forwarding.c:76
   1503#: ../libtransmission/port-forwarding.c:71
  18071504msgid "Stopping"
  18081505msgstr "S'està aturant"
  18091506
  1810 #. the port isn't forwarded
  1811 #: ../libtransmission/port-forwarding.c:78
   1507#: ../libtransmission/port-forwarding.c:75
  18121508msgid "Not forwarded"
  18131509msgstr "No redireccionat"
  18141510
  1815 #: ../libtransmission/port-forwarding.c:99 ../libtransmission/torrent.c:1201
   1511#: ../libtransmission/port-forwarding.c:98 ../libtransmission/torrent.c:1316
  18161512#, c-format
  18171513msgid "State changed from \"%1$s\" to \"%2$s\""
  18181514msgstr "L'estat ha canviat de \"%1$s\" a \"%2$s\""
  18191515
  1820 #: ../libtransmission/port-forwarding.c:109
   1516#: ../libtransmission/port-forwarding.c:108
  18211517#, c-format
  18221518msgid "Closing port %d"
  18231519msgstr "S'està tancant el port %d"
  18241520
  1825 #: ../libtransmission/port-forwarding.c:120
   1521#: ../libtransmission/port-forwarding.c:122
  18261522#, c-format
  18271523msgid "Opened port %d to listen for incoming peer connections"
  18281524msgstr "S'ha obert el port %d per a escoltar connexions de clients d'entrada"
  18291525
  1830 #: ../libtransmission/port-forwarding.c:125
   1526#: ../libtransmission/port-forwarding.c:132
  18311527#, c-format
  18321528msgid ""
   
  18361532"d'entrada (error %d - %s)"
  18371533
  1838 #: ../libtransmission/port-forwarding.c:163
  1839 msgid "Stopped"
  1840 msgstr "Aturat"
  1841 
  18421534#. first %s is the application name
  18431535#. second %s is the version number
  1844 #: ../libtransmission/session.c:272
   1536#: ../libtransmission/session.c:287
  18451537#, c-format
  18461538msgid "%s %s started"
  18471539msgstr "%s %s iniciat"
  18481540
  1849 #: ../libtransmission/session.c:629
   1541#: ../libtransmission/session.c:687
  18501542#, c-format
  18511543msgid "Loaded %d torrents"
  18521544msgstr "S'han carregat %d torrents"
  18531545
  1854 #: ../libtransmission/torrent.c:194
   1546#: ../libtransmission/torrent.c:219
  18551547#, c-format
  18561548msgid "Got %d peers from tracker"
  18571549msgstr "S'han obtingut %d clients del rastrejador"
  18581550
  1859 #: ../libtransmission/torrent.c:208
   1551#: ../libtransmission/torrent.c:234
  18601552#, c-format
  18611553msgid "Tracker warning: \"%s\""
  18621554msgstr "Avís del rastrejador: «%s»"
  18631555
  1864 #: ../libtransmission/torrent.c:214
   1556#: ../libtransmission/torrent.c:241
  18651557#, c-format
  18661558msgid "Tracker error: \"%s\""
  18671559msgstr "Error del rastrejador: «%s»"
  18681560
  1869 #. Translators: this is a minor point that's safe to skip over, but FYI:
  1870 #. "Complete" and "Done" are specific, different terms in Transmission:
  1871 #. "Complete" means we've downloaded every file in the torrent.
  1872 #. "Done" means we're done downloading the files we wanted, but NOT all that exist
  1873 #: ../libtransmission/torrent.c:1154
   1561#: ../libtransmission/torrent.c:1262
  18741562msgid "Done"
  18751563msgstr "Fet"
  18761564
  1877 #: ../libtransmission/torrent.c:1155
   1565#: ../libtransmission/torrent.c:1265
  18781566msgid "Complete"
  18791567msgstr "Completat"
  18801568
  1881 #: ../libtransmission/torrent.c:1156
   1569#: ../libtransmission/torrent.c:1268
  18821570msgid "Incomplete"
  18831571msgstr "No s'ha completat"
  18841572
  1885 #: ../libtransmission/upnp.c:25
   1573#: ../libtransmission/upnp.c:26
  18861574msgid "Port Forwarding (UPnP)"
  18871575msgstr "Redireccionament de ports (UPnP)"
  18881576
  1889 #: ../libtransmission/upnp.c:93
   1577#: ../libtransmission/upnp.c:103
  18901578#, c-format
  18911579msgid "Found Internet Gateway Device \"%s\""
  18921580msgstr "S'ha trobat un dispositiu de porta d'enllaç a Internet «%s»"
  18931581
  1894 #: ../libtransmission/upnp.c:94
   1582#: ../libtransmission/upnp.c:106
  18951583#, c-format
  18961584msgid "Local Address is \"%s\""
  18971585msgstr "L'adreça local és «%s»"
  18981586
  1899 #: ../libtransmission/upnp.c:118
   1587#: ../libtransmission/upnp.c:139
  19001588#, c-format
  19011589msgid "Stopping port forwarding through \"%s\", service \"%s\""
  19021590msgstr "S'està aturant el redireccionament del port «%s», servei «%s»"
  19031591
  1904 #: ../libtransmission/upnp.c:147
   1592#: ../libtransmission/upnp.c:171
  19051593#, c-format
  19061594msgid ""
   
  19091597"Redireccionament del port mitjançant «%s», servei «%s». (adreça local: %s:%d)"
  19101598
  1911 #: ../libtransmission/upnp.c:150
   1599#: ../libtransmission/upnp.c:176
  19121600msgid "Port forwarding successful!"
  19131601msgstr "Redireccionament del port completat"
  19141602
  1915 #: ../libtransmission/utils.c:438
   1603#: ../libtransmission/utils.c:455
  19161604msgid "Not a regular file"
  19171605msgstr "No és un fitxer normal"
  19181606
  1919 #: ../libtransmission/utils.c:452
   1607#: ../libtransmission/utils.c:473
  19201608msgid "Memory allocation failed"
  19211609msgstr "Ha fallat l'assignació de memòria"
  19221610
  1923 #: ../libtransmission/utils.c:524
   1611#. Node exists but isn't a folder
   1612#: ../libtransmission/utils.c:582
  19241613#, c-format
  19251614msgid "File \"%s\" is in the way"
  19261615msgstr "El fitxer «%s» està en camí"
  19271616
  1928 #: ../libtransmission/utils.c:591
  1929 msgid "No error"
  1930 msgstr "Cap error"
  1931 
  1932 #: ../libtransmission/utils.c:594
  1933 msgid "Unspecified error"
  1934 msgstr "Error no especificat"
  1935 
  1936 #: ../libtransmission/utils.c:596
  1937 msgid "Assert error"
  1938 msgstr "Error d'asserció"
  1939 
  1940 #: ../libtransmission/utils.c:599
  1941 msgid "Destination folder doesn't exist"
  1942 msgstr "La carpeta de destinació no existeix"
  1943 
  1944 #: ../libtransmission/utils.c:609
  1945 msgid "A torrent with this name and destination folder already exists."
  1946 msgstr "Ja existeix un torrent amb aquest nom i carpeta de destinació."
  1947 
  1948 #: ../libtransmission/utils.c:611
  1949 msgid "Checksum failed"
  1950 msgstr "Ha fallat la suma de verificació"
  1951 
  1952 #: ../libtransmission/utils.c:613
  1953 msgid "Unspecified I/O error"
  1954 msgstr "Error d'E/S no especificat"
  1955 
  1956 #: ../libtransmission/utils.c:616
  1957 msgid "Tracker error"
  1958 msgstr "Error del rastrejador"
  1959 
  1960 #: ../libtransmission/utils.c:618
  1961 msgid "Tracker warning"
  1962 msgstr "Avis del rastrejador"
  1963 
  1964 #: ../libtransmission/utils.c:621
  1965 msgid "Peer sent a bad message"
  1966 msgstr "El client ha enviat un missatge incorrecte"
  1967 
  1968 #: ../libtransmission/utils.c:624
  1969 msgid "Unknown error"
  1970 msgstr "Error desconegut"
  1971 
  1972 #: ../libtransmission/verify.c:137
   1617#: ../libtransmission/verify.c:146
  19731618msgid "Verifying torrent"
  19741619msgstr "S'està verificant el torrent"
  19751620
  1976 #: ../libtransmission/verify.c:170
   1621#: ../libtransmission/verify.c:179
  19771622msgid "Queued for verification"
  19781623msgstr "S'està encuant per a verificar-lo"
   1624
   1625#~ msgid "Open a torrent"
   1626#~ msgstr "Obre un torrent"
   1627
   1628#~ msgid "_Open..."
   1629#~ msgstr "_Obre..."
   1630
   1631#~ msgid "Close _Window"
   1632#~ msgstr "Tanca la _finestra"
   1633
   1634#~ msgid "Close main window"
   1635#~ msgstr "Tanca la finestra principal"
   1636
   1637#, c-format
   1638#~ msgid "Couldn't create \"%s\": %s"
   1639#~ msgstr "No s'ha pogut crear «%s»: %s"
   1640
   1641#, c-format
   1642#~ msgid "Couldn't open \"%s\": %s"
   1643#~ msgstr "No s'ha pogut obrir «%s»: %s"
   1644
   1645#~ msgid "<b>Availability</b>"
   1646#~ msgstr "<b>Disponibilitat</b>"
   1647
   1648#~ msgid "<b>Connected Peers</b>"
   1649#~ msgstr "<b>Clients connectats</b>"
   1650
   1651#~ msgid "<b>Completed:</b>"
   1652#~ msgstr "<b>Completat:</b>"
   1653
   1654#, c-format
   1655#~ msgid "%1$'d Piece @ %2$s"
   1656#~ msgid_plural "%1$'d Pieces @ %2$s"
   1657#~ msgstr[0] "%1$'d tros de %2$s"
   1658#~ msgstr[1] "%1$'d trossos de %2$s"
   1659
   1660#~ msgid "_Stop seeding at ratio:"
   1661#~ msgstr "_Deixa de compartir a partir de la relació:"
   1662
   1663#~ msgid "<b>Really Quit?</b>"
   1664#~ msgstr "<b>Segur que voleu sortir?</b>"
   1665
   1666#~ msgid "filedetails|Priority"
   1667#~ msgstr "Prioritat"
   1668
   1669#~ msgid "Bad IPC protocol version"
   1670#~ msgstr "Versió del protocol IPC incorrecta"
   1671
   1672#, c-format
   1673#~ msgid "IPC parse error: %s"
   1674#~ msgstr "S'ha produït un error en analitzar l'IPC: %s"
   1675
   1676#, c-format
   1677#~ msgid "Couldn't connect to \"%s\": %s"
   1678#~ msgstr "No s'ha pogut connectar a «%s»: %s"
   1679
   1680#, c-format
   1681#~ msgid "Couldn't set up IPC: %s"
   1682#~ msgstr "No s'ha pogut configurar l'IPC: %s"
   1683
   1684#, c-format
   1685#~ msgid "Couldn't set up socket: %s"
   1686#~ msgstr "No s'ha pogut configurar el sòcol: %s"
   1687
   1688#~ msgid "Ask the running instance to quit"
   1689#~ msgstr "Sol·licita que es tanqui la instància que s'està executant"
   1690
   1691#~ msgid "_Quit Immediately"
   1692#~ msgstr "_Surt immediatament"
   1693
   1694#, c-format
   1695#~ msgid "Failed to load torrent file: %s"
   1696#~ msgid_plural "Failed to load torrent files: %s"
   1697#~ msgstr[0] "No s'ha pogut carregar el fitxer torrent: %s"
   1698#~ msgstr[1] "No s'han pogut carregar els fitxers torrent: %s"
   1699
   1700#~ msgid "Torrent creation failed"
   1701#~ msgstr "No s'ha pogut crear el torrent"
   1702
   1703#~ msgid "Torrent created"
   1704#~ msgstr "S'ha creat el torrent"
   1705
   1706#, c-format
   1707#~ msgid "No files selected"
   1708#~ msgstr "No hi ha fitxers seleccionats"
   1709
   1710#, c-format
   1711#~ msgid "<i>No files selected</i>"
   1712#~ msgstr "<i>No hi ha fitxers seleccionats</i>"
   1713
   1714#, c-format
   1715#~ msgid "<i>%1$'d Piece @ %2$s</i>"
   1716#~ msgid_plural "<i>%1$'d Pieces @ %2$s</i>"
   1717#~ msgstr[0] "<i>%1$'d peça de %2$s</i>"
   1718#~ msgstr[1] "<i>%1$'d peces de %2$s</i>"
   1719
   1720#~ msgid "Content"
   1721#~ msgstr "Contingut"
   1722
   1723#~ msgid "_Single File:"
   1724#~ msgstr "_Fitxer únic"
   1725
   1726#~ msgid "_Folder:"
   1727#~ msgstr "_Carpeta:"
   1728
   1729#~ msgid "Announce _URL:"
   1730#~ msgstr "Avisa l'_URL:"
   1731
   1732#, c-format
   1733#~ msgid "Couldn't save file \"%s\": %s"
   1734#~ msgstr "No s'ha pogut desar el fitxer «%s»: %s"
   1735
   1736#~ msgid "Mo_ve source file to Trash"
   1737#~ msgstr "_Mou el fitxer font a la paperera"
   1738
   1739#~ msgid "_Start when opened"
   1740#~ msgstr "_Inicia quan s'obri"
   1741
   1742#~ msgid "_Source file:"
   1743#~ msgstr "Fitxer _font:"
   1744
   1745#~ msgid "Verify Local Data"
   1746#~ msgstr "Verifica les dades locals"
   1747
   1748#~ msgid "Open a Torrent"
   1749#~ msgstr "Obre un torrent"
   1750
   1751#~ msgid "Stalled"
   1752#~ msgstr "Encallat"
   1753
   1754#~ msgid "Opening Torrents"
   1755#~ msgstr "En obrir els torrents"
   1756
   1757#~ msgid "Automatically add torrents from:"
   1758#~ msgstr "Afegeix torrents automàticament de:"
   1759
   1760#~ msgid "Notification"
   1761#~ msgstr "Notificació"
   1762
   1763#~ msgid "Ports"
   1764#~ msgstr "Ports"
   1765
   1766#~ msgid "_Forward port from router"
   1767#~ msgstr "_Redirecciona el port de l'encaminador"
   1768
   1769#~ msgid "Preferences"
   1770#~ msgstr "PreferÚncies"
   1771
   1772#, c-format
   1773#~ msgid "Stalled (%.1f%%)"
   1774#~ msgstr "Encallat (%.1f%%)"
   1775
   1776#, c-format
   1777#~ msgid "%1$s remaining (%2$.1f%%)"
   1778#~ msgstr "manquen %1$s (%2$.1f%%)"
   1779
   1780#, c-format
   1781#~ msgid "Uploading to %1$'d of %2$'d connected peer"
   1782#~ msgid_plural "Uploading to %1$'d of %2$'d connected peers"
   1783#~ msgstr[0] "S'està pujant a %1$'d de %2$'d client connectat"
   1784#~ msgstr[1] "S'està pujant a %1$'d de %2$'d clients connectats"
   1785
   1786#, c-format
   1787#~ msgid "Stopped (%.1f%%)"
   1788#~ msgstr "Aturat (%.1f%%)"
   1789
   1790#~ msgid "Torrent needs to be verified"
   1791#~ msgstr "Cal verificar el torrent"
   1792
   1793#, c-format
   1794#~ msgid "Loaded %i peers from resume file"
   1795#~ msgstr "S'han carregat %i clients del fitxer de reprendre"
   1796
   1797#, c-format
   1798#~ msgid "Skipping unknown resume code %d"
   1799#~ msgstr "S'està ometent el codi de reprendre desconegut %d"
   1800
   1801#, c-format
   1802#~ msgid "Couldn't read resume file for \"%s\""
   1803#~ msgstr "No es pot llegir el fitxer de reprendre per a «%s»"
   1804
   1805#, c-format
   1806#~ msgid "Missing metadata entry \"%s\""
   1807#~ msgstr "Falta l'entrada de metadades «%s»"
   1808
   1809#~ msgid "Torrent is corrupt"
   1810#~ msgstr "El torrent està malmÚs"
   1811
   1812#, c-format
   1813#~ msgid "Invalid announce URL \"%s\""
   1814#~ msgstr "URL d'anunci «%s» invàlid"
   1815
   1816#~ msgid "Invalid or missing metadata entries \"length\" and \"files\""
   1817#~ msgstr ""
   1818#~ "Falten o són invàlides les entrades de metadades «length» (longitud) i "
   1819#~ "«files» (fitxers)"
   1820
   1821#, c-format
   1822#~ msgid "%s responded \"try again\""
   1823#~ msgstr "%s ha respost «torna a intentar-ho»"
   1824
   1825#, c-format
   1826#~ msgid "%s failed (%d): %s (%d)"
   1827#~ msgstr "%s ha fallat (%d): %s (%d)"
   1828
   1829#~ msgid "If your router supports NAT-PMP, please make sure NAT-PMP is enabled!"
   1830#~ msgstr ""
   1831#~ "Si el vostre encaminador admet NAT-PMP, assegureu-vos que el NAT-PMP està "
   1832#~ "habilitat."
   1833
   1834#~ msgid "NAT-PMP port forwarding unsuccessful, trying UPnP next"
   1835#~ msgstr "Ha fallat el redireccionament del port NAT-PMP, s'intentarà amb UPnP"
   1836
   1837#, c-format
   1838#~ msgid "port %d forwarded successfully"
   1839#~ msgstr "Redireccionament del port %d completat"
   1840
   1841#, c-format
   1842#~ msgid "Bound socket %d to port %d"
   1843#~ msgstr "S'ha vinculat el sòcol %d al port %d"
   1844
   1845#, c-format
   1846#~ msgid "Got %d peers from peer exchange"
   1847#~ msgstr "S'han obtingut %d clients de l'intercanvi de clients"
   1848
   1849#, c-format
   1850#~ msgid "Piece %lu, which was just downloaded, failed its checksum test: %s"
   1851#~ msgstr ""
   1852#~ "La peça %lu, que s'acaba de baixar, ha fallat la seva suma de verificació: %s"
   1853
   1854#, c-format
   1855#~ msgid "State changed from \"%s\" to \"%s\""
   1856#~ msgstr "L'estat ha canviat de «%s» a «%s»"
   1857
   1858#~ msgid "Port forwarding failed."
   1859#~ msgstr "Ha fallat el redireccionament del port"
   1860
   1861#, c-format
   1862#~ msgid "Closing torrent; %d left"
   1863#~ msgstr "S'està tancant el torrent. Queden %d torrents"
   1864
   1865#, c-format
   1866#~ msgid "upnpDiscover failed (errno %d - %s)"
   1867#~ msgstr "Ha fallat l'upnpDiscover (error %d - %s)"
   1868
   1869#, c-format
   1870#~ msgid "UPNP_GetValidIGD failed (errno %d - %s)"
   1871#~ msgstr "Ha fallat l'UPNP_GetValidIGD (error %d - %s)"
   1872
   1873#~ msgid "If your router supports UPnP, please make sure UPnP is enabled!"
   1874#~ msgstr ""
   1875#~ "Si el vostre encaminador admet UPnP, assegureu-vos que el UPnP està "
   1876#~ "habilitat."
   1877
   1878#, c-format
   1879#~ msgid "Port forwarding failed with error %d (errno %d - %s)"
   1880#~ msgstr "El redireccionament del port ha fallat amb l'error %d (%d - %s)"
   1881
   1882#, c-format
   1883#~ msgid "Couldn't read file \"%s\": %s"
   1884#~ msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer «%s»: %s"
   1885
   1886#~ msgid "No error"
   1887#~ msgstr "Cap error"
   1888
   1889#~ msgid "Unspecified error"
   1890#~ msgstr "Error no especificat"
   1891
   1892#~ msgid "Assert error"
   1893#~ msgstr "Error d'asserció"
   1894
   1895#~ msgid "Destination folder doesn't exist"
   1896#~ msgstr "La carpeta de destinació no existeix"
   1897
   1898#~ msgid "A torrent with this name and destination folder already exists."
   1899#~ msgstr "Ja existeix un torrent amb aquest nom i carpeta de destinació."
   1900
   1901#~ msgid "Checksum failed"
   1902#~ msgstr "Ha fallat la suma de verificació"
   1903
   1904#~ msgid "Unspecified I/O error"
   1905#~ msgstr "Error d'E/S no especificat"
   1906
   1907#~ msgid "Tracker error"
   1908#~ msgstr "Error del rastrejador"
   1909
   1910#~ msgid "Tracker warning"
   1911#~ msgstr "Avis del rastrejador"
   1912
   1913#~ msgid "Peer sent a bad message"
   1914#~ msgstr "El client ha enviat un missatge incorrecte"
   1915
   1916#~ msgid "Unknown error"
   1917#~ msgstr "Error desconegut"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.